Nieuws van politieke partijen in Aalsmeer inzichtelijk

1276 documenten

VVD Aalsmeer-Kudelstaart draagt Sven Spaargaren voor als nieuwe wethouder

VVD VVD Aalsmeer 25-05-2023 02:15

De Aalsmeerse VVD-fractie heeft een vervanger gevonden voor de opgestapte wethouder Robert van Rijn. De partij draagt Sven Spaargaren voor. Spaargaren heeft een financiële achtergrond.

https://aalsmeer.vvd.nl/nieuws/52938/vvd-aalsmeer-kudelstaart-draagt-sven-spaargaren-voor-als-nieuwe-wethouder

De Aalsmeerse VVD-fractie heeft een vervanger gevonden voor de opgestapte wethouder Robert van Rijn. De partij draagt Sven Spaargaren voor. Spaargaren heeft een financiële achtergrond, jarenlang gewerkt bij Rabobank Nederland en is nu vermogensadviseur/DGA bij Spaargaren & Sommer Vermogensadvies.

De VVD’er is een bekend figuur in de gemeentepolitiek van buurgemeente Oegstgeest. Sinds 2010 is hij gemeenteraadslid/commissielid in Oegstgeest en woordvoerder  financiën, economie, grondexploitaties, sport en veiligheid. In de periode van 2022 tot heden lid van de VVD partijcommissie Financiën van de Tweede Kamer.

Spaargaren woont in Oegstgeest maar zal terugverhuizen naar Aalsmeer. Naar eigen zeggen kijkt hij er naar uit om voor Aalsmeer en haar inwoners en ondernemers aan de slag te gaan. “Aalsmeer is een fantastisch mooi dorp met al haar groen, tradities en bedrijvigheid. Het zou een grote eer en genoegen zijn om bij te mogen dragen aan een nog mooier Aalsmeer.” De portefeuille van Spaargaren bestaat onder meer uit financiën, economie, werkgelegenheid, recreatie & toerisme en Greenport en Green Park.

Sven Spaargaren (1969) is opgegroeid in Aalsmeer als zoon van een seringenkweker. Na zijn studie agrarische bedrijfskunde begon hij als organisatieadviseur voor diverse bedrijven. Daarna werkte hij bij diverse banken en heeft nu een eigen bedrijf. Spaargaren is getrouwd met Annelies en heeft drie kinderen.

Fractie voorzitter Dirk van der Zwaag is verheugd met de kandidatuur van Spaargaren. “Ik heb Sven leren kennen als een integer persoon met kennis van zaken. Iemand die collegiaal is en verbinding zoekt. Met zijn deskundigheid zijn wij overtuigd dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan Aalsmeer en haar inwoners. 

Op 29 juni stemt de gemeenteraad over de aanstelling van Sven Spaargaren als lid van het college van burgemeester en wethouders. 

Aalsmeerse coalitie gaat door

CDA CDA Aalsmeer 29-03-2023 09:09

De coalitiepartijen Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD en D66 zetten de samenwerking voort. Zij steunen het zittende college in de uitvoering van hun werkzaamheden. Absoluut Aalsmeer en VVD voeren momenteel gesprekken met kandidaten voor invulling van de ontstane wethouder-vacatures. De coalitiepartijen hebben procesbegeleiders benoemd waarmee zij de komende periode afspraken maken om slagvaardig en daadkrachtig door te gaan. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen Judith Keessen, Dirk van Willegen, Dirk van der Zwaag en Sybrand de Vries zeggen hierover het volgende: “De afgelopen weken is het veel over het gemeentebestuur gegaan, maar het besturen van de gemeente moet natuurlijk over de inwoners en ondernemers van Aalsmeer gaan. We gebruiken dit moment om in goed overleg afspraken te maken over de samenwerking de komende 3 jaren en willen daarin zo slagvaardig mogelijk aan het werk gaan voor onze mooie gemeente.”

Aalsmeerse coalitie gaat door

VVD VVD Aalsmeer 29-03-2023 04:53

Aalsmeerse coalitie gaat door

De coalitiepartijen Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD en D66 zetten de samenwerking voort. Zij steunen het zittende college in de uitvoering van hun werkzaamheden.Absoluut Aalsmeer en VVD voeren momenteel gesprekken met kandidaten voor invulling van de ontstane wethouder-vacatures.De coalitiepartijen hebben procesbegeleiders benoemd waarmee zij de komende periode afspraken maken om slagvaardig en daadkrachtig door te gaan.De fractievoorzitters van de coalitiepartijen Judith Keessen, Dirk van Willegen, Dirk van der Zwaag en Sybrand de Vries zeggen hierover het volgende:“De afgelopen weken is het veel over het gemeentebestuur gegaan, maar het besturen van de gemeente moet natuurlijk over de inwoners en ondernemers van Aalsmeer gaan. We gebruiken dit moment om in goed overleg afspraken te maken over de samenwerking de komende 3 jaren en willen daarin zo slagvaardig mogelijk aan het werk gaan voor onze mooie gemeente.”

Vier Aalsmeerse CDA’ers op de lijst voor de Waterschappen Provinciale Staten

CDA CDA Aalsmeer 09-03-2023 12:18

15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen Rijnland of Amstel Gooi en Vecht. Aalsmeers fractielid Gerard Winkels staat als kandidaat op plek 33 namens het CDA Noord Holland voor de Provinciale Staten. Raadsleden Eppo Buskermolen en Peter van den Nouland doen mee met de Waterschapsverkiezing en vertegenwoordigen elk een ander waterschap. Peter staat op nr. 3 van waterschap Amstel Gooi en Vecht en heeft tijd om zich zowel in te zetten voor het waterschap als voor de Aalsmeerse raad. CDA-bestuurslid Chris Leicher en raadslid Eppo Buskermolen staan op respectievelijk plek 7 en 10 op de lijst van het waterschap Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. Het CDA werkt vanuit het mensbeeld dat wat goed is voor de ander, ook goed is voor jezelf. Goed waterbeheer is voor het CDA een zeer serieuze zaak die zich niet leent voor politiek activisme. Het CDA is van mening dat zonder samenwerking niemand droge voeten houdt in de Nederlandse waterdelta. Natuur, landbouw, recreatie en bewoning komen steeds dichter bij elkaar en het veranderende klimaat eist ondertussen meer ruimte voor water. Deze uitdagingen vragen meer dan ooit om samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke verbanden en de overheid. Stem daarom 15 maart op een CDA’er uit de gemeente Aalsmeer! Foto v.l.n.r.: Chris Leicher (#7, CDA waterschap Rijnland), Gerard Winkels (#33 CDA PS Noord Holland), Peter van den Nouland (#3, CDA waterschap Amstel Gooi en Vecht), Eppo Buskermolen (#10, CDA waterschap Rijnland)

Verklaring van de VVD-fractie naar aanleiding vertrek wethouder van Rijn

VVD VVD Aalsmeer 07-03-2023 01:11

Vandaag heeft VVD-wethouder Robert van Rijn aangekondigd dat hij om persoonlijke overwegingen per 16 maart as. terug wil treden. Hij was de afgelopen vijf jaar wethouder en daarvoor acht jaar raadslid voor onze partij. De VVD Aalsmeer-Kudelstaart heeft zich voor de gemeenteraadsverkiezingen ingezet met Robert van Rijn als wethouder.

https://aalsmeer.vvd.nl/nieuws/52271/verklaring-van-de-vvd-fractie-naar-aanleiding-vertrek-wethouder-van-rijn
Verklaring van de VVD-fractie naar aanleiding vertrek wethouder van Rijn

 

Vandaag heeft VVD-wethouder Robert van Rijn aangekondigd dat hij om persoonlijke overwegingen per 16 maart as. terug wil treden. Hij was de afgelopen vijf jaar wethouder en daarvoor acht jaar raadslid voor onze partij. De VVD Aalsmeer-Kudelstaart heeft zich voor de gemeenteraadsverkiezingen ingezet met Robert van Rijn als wethouder.

Het terugtreden van Robert om persoonlijke overwegingen is in goed overleg met de fractie voorbereid en wordt door de hele VVD- fractie gesteund.

 

Wij vinden het jammer dat onze gemeente Aalsmeer en Kudelstaart een deskundige, integere bestuurder gaat missen. Hij zocht altijd de verbinding met inwoners, ondernemers en andere politieke partijen op waarbij altijd het lokale maatschappelijke belang voorop stond.

Wij willen Robert danken voor zijn tomeloze inzet en professionalisme.

Verdere informatie zal tijdens en na de raadsvergadering van 16 maart 2023 door de wethouder en de VVD-fractie worden verstrekt. 

Verkiezingsprogramma CDA NH: Minder ik, meer wij

CDA CDA Aalsmeer 03-03-2023 16:47

Het verkiezingsprogramma van het CDA Noord-Holland staat vol in het teken van minder ik en meer wij, klik op de link om het hele programma te lezen! https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/Afdelingen/Noord_Holland/CDA%20Noord-Holland%20Verkiezingsprogramma%202023-2027.pdf

“Doen wat nodig is. Nick Roosendaal, onze regionale vertegenwoordiger in de Provincie”

VVD VVD Aalsmeer 23-02-2023 01:16

Maandag 15 maart zijn er Provinciale Verkiezingen. Nick Roosendaal is onze regionale kandidaat, op plek 8 van de VVD. Hoe kijkt hij naar zijn rol in de Provincie en wat hij voor de inwoners van Aalsmeer en Uithoorn kan betekenen als hij opnieuw verkozen wordt?

https://aalsmeer.vvd.nl/nieuws/52138/doen-wat-nodig-is-nick-roosendaal-onze-regionale-vertegenwoordiger-in-de-provincie

Wie?

Nick Roosendaal uit Uithoorn, 52 jaar, gehuwd, 3 kinderen. Lid van VVD netwerk Aalsmeer-Uithoorn. Was 16 jaar gemeenteraadslid in Uithoorn. Is sinds 2019 actief in Provinciale Staten en kandidaat voor Amstelland-Meerlanden voor de verkiezingen op 15 maart namens de VVD op plek 8.

Nick, tweeënhalf jaar geleden ben je Statenlid geworden voor de VVD, verantwoordelijk voor de portefeuille Gezondheid, Milieu, Toerisme en Recreatie. Waar ben je het meest trots op?

“Dat is niet zo moeilijk. Het omarmen van het plan Groen Staal van het FNV. Tata Steel zal in 2030 staal maken met waterstof. Dat is goed voor de gezondheid van de werknemers en omwonenden én biedt kansen voor de vergroening van de rest van de industrie en Schiphol. Het behouden van de basisindustrie vind ik belangrijk. Zodat we in Europa niet nog afhankelijker worden van China en Rusland en we een goede mix houden van elkaar versterkende bedrijven.

Door het plan Groen Staal te agenderen en door het schrijven en indienen van moties die breed in de Provinciale Staten zijn aangenomen, gaan Tata en de overheid niet langer investeren in ondergrondse CO2 opslag in gasvelden onder de Noordzee, maar pakken we de bron van de vervuiling aan. Daar ben ik trots op. Dat idee is ook opgepakt door onze VVD fractie in Den-Haag. Korte lijnen werken.

Door innovatie en de aanleg van een waterstofnetwerk kunnen we in Noord-Holland voorop lopen in de klimaattransitie en bijdragen aan de brede welvaart van toekomstige generaties. Ik heb gemerkt dat een goede samenwerking tussen Rijksoverheid, Provincie, gemeenten en bedrijfsleven het verschil maakt. Dat iedereen doet wat nodig is. Daar zet ik me voor in.”

Je bent naast woordvoerder gezondheid ook verantwoordelijk voor toerisme en recreatie. Welke kansen zie je daarvoor in onze drukke regio?

Covid heeft laten zien, hoe belangrijk ontspanning dichtbij huis is. Er zijn de afgelopen eeuw veel huizen bijgekomen in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn, maar het Bosplan was het laatste grote recreatiegebied dat hier is aangelegd. Ik wandel zelf graag met onze hond langs de Amstel en natuurlijk via het Libellebos naar het N201 groengebied aan de Amstelveense kant. Zo ben ik op het idee gekomen om recreatiegebieden beter te verbinden. Een mooi moment was om met de wethouders van Amstelveen en Uithoorn (Jan Hazen) het bruggetje bij TC Uithoorn te mogen openen, bijna 3 jaar geleden. En dat is pas het begin. Graag zie ik betere fiets- en wandelpaden tussen de forten van de Stelling van Amsterdam en een groene recreatieve verbinding vanaf de Amstel via Aalsmeer naar Park21 in Hoofddorp richting de kust. Zodat je kunt kiezen waar en hoe lang je wilt genieten van al het moois dat Amstelland-Meerlanden biedt.

Want meer ruimte is nodig. Het Amsterdamse Bos wordt steeds drukker en het opheffen van paden en afsluiten van evenemententerreinen helpen dan niet. Je hebt eigenlijk een Bosplan 2.0 nodig én korte termijn oplossingen. Daarom is het zo belangrijk dat onze Gedeputeerde, Esther Rommel met wethouder Robert van Rijn, heeft geïnvesteerd in de Westeinderscheg. Het strand bij de Watertoren is mooi geworden en daar gaan veel mensen plezier van hebben deze zomer. Ook het Fort van Kudelstaart is een prachtig voorbeeld hoe ondernemers, vrijwilligers en de provincie cultureel erfgoed bereikbaar maken voor veel mensen. “ 

Wat wil je de komende jaren nog meer voor onze regio in de provincie betekenen?

“Allereerst: zorgen dat er meer ruimte komt om te bouwen. Met zoveel instroom van nieuwe inwoners van buiten moeten we bouwen om ook onze kinderen uitzicht te geven om in hun sociale omgeving een eigen leven op te bouwen en gelukkig te zijn. Wonen moet duurzaam en bereikbaar zijn. Als er kassen of loodsen worden gesloopt kunnen er huizen en groen terugkomen. Schiphol moet ook verduurzamen: als er minder vliegtuigen vertrekken vanaf de Aalsmeerbaan en de “bocht” boven de Legmeer eruit gaat, dan ontstaat er meer ruimte om langs de tram naar Amstelveen te bouwen. Ook dat is een kans voor meer huizen en meer groen (en minder lawaai!).

Ten tweede: behoud van de laagste provinciale belastingen, want het leven is al duur genoeg.

Ten derde: investeren in goede verbindingen. Met mijn collega’s wil ik zorgen voor goed onderhouden (vaar)wegen en fietspaden. Je wilt niet dat kademuren instorten en wegen worden afgesloten vanwege slecht onderhoud. Wat dat concreet betekent voor Aalsmeer en Uithoorn? De kruising van de Legmeerdijk met de provinciale N201 moet veiliger en dat geldt ook voor de rotondes en opritten bij de Zijdelweg. Veilig en vlot van A naar B, dat is de VVD!”

 

 

VVD verrast vrijwilligster Sandra Hendriksen met taart

VVD VVD Aalsmeer 17-02-2023 10:04

Op dinsdag 14 februari werd door de VVD fractie een taart uitgereikt aan Sandra Hendriksen. Sandra is de grote aanjager achter het plan om het mogelijk te maken dat buitenlandse inwoners van Aalsmeer leren zwemmen. Voor iedere Nederlander is dat vanzelfsprekend, maar dat is nietoveral ter wereld zo.

https://aalsmeer.vvd.nl/nieuws/52073/vvd-verrast-vrijwilligster-sandra-hendriksen-met-taart

In een waterrijke gemeente als Aalsmeer is het daarom belangrijk dat iedereen in ieder geval de basisbeginselen van het zwemmen beheerst. Dit is een van de dingen die Sandra als vrijwilliger doet, naast een scala aan andere zaken. Voor de Aalsmeerse VVD fractie reden om haar dit jaar voor te dragen voor wat extra aandacht en een presentje.

VVD statenlid Nick Roosendaal, lid van de provinciale VVD fractie, kwam persoonlijk naar het zwembad De Waterlelie om de taart aan Sandra overhandigen. Nick Roosendaal is jarenlang raadslid in Uithoorn geweest, voordat hij naar de provincie verhuisde, dus kent de regio Amstelland-Meerlanden goed.

Nieuwjaarsreceptie CDA bij IKC De Triade

CDA CDA Aalsmeer 22-01-2023 14:36

Afgelopen zaterdag 21 januari hield het CDA Aalsmeer-Kudelstaart haar nieuwjaarsreceptie bij IKC De Triade, het integraal kindcentrum aan de Dreef in Aalsmeer. Tijdens de borrel werd er onder andere afscheid genomen van oud-partijvoorzitter Jan Dreschler en teruggeblikt op het afgelopen jaar. Ook gaven directeur Laura en teamleider Susanne een rondleiding door het gebouw. De middag begon met een groot woord van dank voor oud-partijvoorzitter Jan Dreschler. Jan is meer dan 15 jaar partijvoorzitter geweest en werd bij zijn afscheid bedankt voor zijn rustige en standvastige houding en zijn jarenlange harde inzet. CDA-wethouder Bart Kabout blikte terug op het afgelopen verkiezingsjaar, maar benadrukte ook vooral het belang van naar elkaar om blijven zien en samenwerken. Volgens Kabout moet de politiek voorbij tegenstellingen kijken en op zoek gaan naar wat partijen met elkaar verbindt. Alleen door samen te werken en elkaar op te blijven zoeken, kan het beste voor Aalsmeer en Kudelstaart bereikt worden. Na de korte toespraken kregen de aanwezigen een rondleiding door het gebouw van De Triade, waar kinderen van 0 tot 12 jaar opgevangen worden en les krijgen. De Triade vindt het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken en zelf keuzes maken en het onderwijs wordt ook vanuit die hoek ingericht. Doordat kinderen zelf mogen kiezen waar ze zitten, worden ze uitgedaagd erachter te komen wat voor hen het beste werkt en waar ze het beste tot hun recht komen. Daarnaast biedt De Triade naschoolse opvang aan en helpt het bij de Taalklas, om zo Nederlands te leren aan kinderen met een taalachterstand. Het CDA kijkt tevreden terug op de nieuwjaarsreceptie en op het werkbezoek aan De Triade. Volgens Bart Kabout is De Triade het voorbeeld van wat er allemaal goed gaat in Aalsmeer; een duurzame school waar kinderen van 0 tot 12 jaar begeleid worden en die in nauw contact met de gemeente bijspringt waar nodig. Een maatschappelijke organisatie om trots op te zijn.

VVD op bezoek bij Schiphol

VVD VVD Aalsmeer 14-01-2023 03:08

Op 13 januari bezocht een delegatie van de VVD Aalsmeer en Kudelstaart, samen met overige delegaties van de gemeenteraden van Uithoorn en Aalsmeer, op uitnodiging van de Luchtverkeersleiding Nederland, KLM en Schiphol, de luchthaven om de laatste stand van zaken met elkaar te bespreken.
Na een introductie door de directie van de Luchtverkeersleiding, een korte uiteenzetting door de directie van de KLM en een verdere presentatie door de directie van Schiphol, was er ruime gelegenheid tot het aangaan van de discussie over een scala aan onderwerpen. Uiteraard werd er ook stil gestaan bij de overlast die het vliegverkeer vooral in de Zuidoosthoek (Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwveen, Ronde Venen) veroorzaakt.
Nieuw was het besef bij alle veroorzakende partijen dat het "groeimodel" dat jarenlang gehanteerd werd, achterhaald is. Concrete oplossingen werden uiteraard niet gegeven, maar het perspectief van "minder vluchten" dringt wel degelijk door bij alle partijen. Een nuttige bijeenkomst, waarbij het in gesprek blijven met elkaar centraal stond.