Nieuws van politieke partijen in Bunschoten inzichtelijk

991 documenten

Word politiek actief!

VVD VVD Bunschoten 23-10-2021 07:30

Wil jij graag meepraten en -denken over de toekomst van onze mooie gemeente Bunschoten? De VVD Bunschoten is altijd op zoek naar betrokken inwoners die zich in willen zetten in de lokale politiek.

https://bunschoten.vvd.nl/nieuws/45779/word-politiek-actief

We leven in een democratie. Dat betekent dat inwoners kunnen stemmen op vertegenwoordigers in bijvoorbeeld de Tweede Kamer, de Provincie of in de gemeenteraad. Maar naast stemmen kunnen inwoners zich ook actief inzetten voor de politiek om een bijdrage te leveren aan hun gemeente, provincie of land. 

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten in de lokale politiek.

Heb jij interesse en denk je graag mee over onze gemeente en lokale ontwikkelingen of wil je gewoon wat meer informatie over de mogelijkheden die er zijn, laat het ons weten en stuur een mailtje!

Stuur een e-mail naar: vvdbunschoten@gmail.com

Kringloopwinkel trekt aan de bel - ChristenUnie gaat op bezoek!

ChristenUnie ChristenUnie Bunschoten 14-10-2021 10:30

https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1379890/50529/Bezoek KringTex.JPGDe fractie van de ChristenUnie bracht een bezoek aan de kringloopwinkel in Bunschoten en het bedrijf KringTex, wat alle kleding sorteert. Het voortbestaan van de kringloopwinkels is in gevaar omdat ze misschien zelf niet meer de kleding mogen inzamelen. Hierover stuurde de Kringloopwinkels een brandbrief naar alle gemeentes, maar vanuit Bunschoten kwam helaas geen reactie.

De kringloopcentra’s van Baarn, Bunschoten en Nijkerk halen in deze gemeenten de kledingcontainers leeg. De kleding wordt voor sortering gebracht naar KringTex. KringTex sorteert niet alleen voor onze Kringloop, maar voor nog meer kringlooporganisaties uit de regio. Wij werden door de twee grote hallen, die in Amersfoort staan rondgeleid door de enthousiaste directeur mevr. N. Karadavut.Zij liet ons het hele proces zien. Indrukwekkend om te zien hoe dit in zijn werk gaat en wat het oplevert:

Ingezameld Textiel en schoenen

 

Waar gaat het heen?

Draagbaar nationaal product

8%

de kringloopwinkel

Draagbaar internationaal nationaal product

54%

Afrika

Herwinning als grondstof

30%

Apeldoorn

Restafval/verbranding

8%

Afvalinzamelaar Renewi

 

100%

 

 

90% van alles wat uit de kledingcontainers komt is opnieuw bruikbaar. Er zit maar zo’n 8% restafval tussen. Van de bruikbare goederen wordt 8% verkocht in de eigen kringloop winkels, 30% voor binnenlands gebruik en 54% voor buitenlands gebruik.

Het bedrijf werkt deels met eigen vast personeel, maar ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook mensen die moeten re-integreren en die geplaatst worden door de reclassering kunnen er terecht. Nu zijn er plannen in de  provincie om de kledinginzameling centraal te regelen, waardoor de Kringloopwinkels en mogelijk ook het sorteerbedrijf  KringTex buiten spel komen te staan. Voor de Kringloopwinkels is dit bedreigend en tast hun inkomsten aan. De inkomsten uit kleding is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Kringloopwinkels. Als deze verdwijnt, komt het voortbestaan van de Kringloopwinkels in gevaar. Over deze dreiging hebben de kringlopen een brandbrief geschreven naar alle colleges en gemeenteraden in de provincie.

Deze brandbrief was mede de aanleiding voor ons bezoek. Voor de ChristenUnie is het duidelijk geworden dat het ophalen van de kleding door het kringloopcentrum heel belangrijk voor ze is en wat ons betreft ook zo moet blijven en die oproep zullen wij ook doen aan het college.Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente contact heeft met de Kringloopwinkel, zeker als hun voortbestaan in gevaar komt en ze hierover een brandbrief sturen.

Tot slot had mevrouw Karadavut nog een dringende oproep voor de inwoners van Bunschoten: ‘Gooi nooit textiel, kleding en schoenen bij het restafval. Doe het in de kledingcontainers. Hoe versleten het ook is, heel vaak is de stof nog her te gebruiken!’

Alma Broekmaat voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie Bunschoten

ChristenUnie ChristenUnie Bunschoten 12-10-2021 13:20

https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1379849/50529/Pasfoto Alma.jpgAlma Broekmaat is voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie Bunschoten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat maakt het bestuur van de lokale ChristenUnie afdeling op advies van de selectiecommissie bekend. Alma Broekmaat (35) is sinds 2014 raadslid in Bunschoten en is de huidige fractievoorzitter.

Jef Landman, voorzitter ChristenUnie Bunschoten: ‘Alma zet zich al jaren met veel enthousiasme in voor de ChristenUnie en heeft deze periode de fractie met veel gedrevenheid geleid. We zijn blij dat we met Alma een ervaren politica als lijsttrekker hebben gevonden en dat zij onze christelijk-sociale idealen ook de komende periode wil uitdragen in de raad. De ChristenUnie ziet het als haar taak het goede te zoeken voor Bunschoten en dat is met Alma in goede handen.‘

Alma kijkt uit naar de verkiezingen en de nieuwe raadsperiode: ‘De verkiezingen gaan over onze manier van samenleven in ons mooie dorp. Daarbij hebben we uitdagingen als we kijken naar het tekort aan woningen, de gevolgen van de coronacrisis en de stijgende zorgkosten. Bunschoten is een hecht dorp waarin mensen omzien naar elkaar. Maar jongeren, ouderen en mensen in een kwetsbare sociale of financiële positie hebben onze steun hard nodig. Door onze rol als oppositiepartij zien we nog duidelijker dat de lokale overheid de samenleving tot bloei kan laten komen door de kracht van de lokale gemeenschap te omarmen en drempels weg te nemen. Ik vind het een eer dat ik mij hiervoor mag blijven inzetten.’

De leden van de ChristenUnie Bunschoten besluiten op donderdag 24 november over de voordracht van Alma, de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Langere grafrust

ChristenUnie ChristenUnie Bunschoten 30-09-2021 12:04

https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1378006/50529/Begraafplaats De Akker.jpgTijdens de afgelopen gemeenteraad hebben we als ChristenUnie een raadsvoorstel gesteund om het aantal graven op De Akker uit te breiden.

Door de begraafplaats anders in te richten wordt er ruimte gecreëerd voor bijna 300 extra graven. Deze uitbreiding maakt langere grafrust in de toekomst mogelijk.

Er wordt ook een onderzoek gestart naar de mogelijkheid grafrust voor onbepaalde tijd. Nu is het mogelijk om een graf te kopen voor 30 of 60 jaar. Daar zou dus de mogelijkheid voor onbepaalde tijd bij kunnen komen. Het onderzoek moet leiden tot een raadsvoorstel wat waarschijnlijk begin 2022 besproken zal worden. Dan zal blijken wat de mogelijkheden, consequenties en kosten zijn van grafrust voor onbepaalde tijd, zodat we als raad een weloverwogen keuze kunnen maken.

Terrassen op het Spuiplein

ChristenUnie ChristenUnie Bunschoten 30-09-2021 11:52

https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1378002/50529/bunschoten_terras.jpgDoor de Coronamaatregelen is het Spuiplein de afgelopen zomers gebruikt om de terrassen extra ruimte te geven. De markt is verplaatst naar het gebied buiten het plein. Inmiddels is gebleken dat er ook na afschaffing van de Coronamaatregelen veel behoefte is aan die extra ruimte voor de terrassen.

Daarom heeft de horeca gevraagd om samen met gemeente, markthandelaren en winkeliers te onderzoeken hoe we de markt zo kunnen inrichten, dat er extra ruimte is voor de terrassen, en ook de markthandelaren en winkeliers tevreden zijn. Tijdens overleg wat wij nog met de horeca hebben gehad, gaven zij aan concrete mogelijkheden hiervoor te zien, die op korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden.

Ook vroeg de horeca om de terugplaatsing van de markt nog even uit te stellen en het resultaat van het onderzoek af te wachten. Stel namelijk dat het onderzoek leidt tot een andere opstelling, dan zouden we anders steeds met een wisselende inrichting van de terrassen en de markt te maken krijgen. 

Wij vinden dat als ChristenUnie terechte vragen. Daarom hebben wij een motie ingediend waarin we het college oproepen tot overleg op korte termijn met alle betrokkenen (markthandelaren, winkeliers, horeca) en gedurende het overleg het terugplaatsen van de markt uit te stellen, tot maximaal half november.

Deze motie kreeg helaas geen steun van de andere partijen. Zij willen wel dat er overlegd gaat worden, maar willen daar geen termijn aan verbinden en ondertussen de markt terugplaatsen op het Spuiplein. Dat vinden wij jammer, omdat we denken dat het nu een langdurig proces gaat worden, terwijl er wel degelijk mogelijkheden waren geweest om het snel te regelen. We hadden dit initiatief graag een kans gegeven. Als het niet op korte termijn gelukt was, dan had de markt alsnog terug gekund. Maar het goede nieuws is dat er in ieder geval overleg opgestart wordt. We hopen dat dit leidt tot een breed gedragen oplossing voor horeca, markt en winkeliers en wensen hen daarbij veel succes.

Toekomstbestendig Spuiplein

VVD VVD Bunschoten 26-09-2021 08:20

De Spakenburgse weekmarkt op zaterdag trek bezoekers uit de hele regio. Door de coronamaatregelen moest de markt vorig jaar tijdelijk anders worden opgesteld om deze 'coronaproof' te kunnen organiseren. Nu de coronaregels zijn versoepeld wordt de markt weer teruggeplaatst in het centrum. De horeca zou graag meer mogelijkheden krijgen op het Spuiplein en kwam daarover inspreken. In de raadsvergadering werd gesproken over de toekomst van het Spuiplein.

De weekmarkt in het Spakenburgse centrum trekt bezoekers uit de hele regio. Door de coronamaatregelen moest de Spakenburgse zaterdagmarkt tijdelijk anders worden opgesteld om deze coronaproof te kunnen organiseren. Hierdoor stonden er geen marktkramen meer op het Spuiplein omdat hier ruimte werd gecreëerd voor de terrassen. De horeca zou graag structureel meer ruimte hebben voor de exploitatie van hun terrassen. 

Nu de coronaregels per zaterdag 25 september weer zijn versoepeld wordt de markt weer teruggeplaatst in het centrum. In de raadsvergadering werd daarom door twee ingediende moties gesproken over de toekomst van het Spuiplein. De ChristenUnie diende een motie in met het verzoek om de tijdelijke opstelling nog enige tijd te laten staan tot 12 november 2021 en in die periode onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Het college gaf aan dat de beperkte tijd die men in de motie gaf voor de uitvoering van het onderzoek een knelpunt kan vormen voor een goede en tijdige uitvoering. 

De VVD heeft daarom met de coalitiepartners een bredere motie ingediend die vraagt onderzoek te doen naar de toekomst van ons Spuiplein. De motie verzoekt het college gedegen en zorgvuldig te onderzoeken welke ideeën, wensen, kansen en mogelijkheden er zijn voor de toekomst van het Spuiplein en daarbij de belangrijkste stakeholders, marktkooplui, horeca en detailhandel te betrekken.

De motie van de CU werd in stemming gebracht maar haalde het niet, maar zij gaven ook steun aan de motie van de coalitie. Nu de motie raadsbreed is gesteund kan het college aan de slag gaan met het onderzoeken van den toekomstbestendig Spuiplein en een breed gedragen oplossing. 

Motie ChristenUnie: klik hier

Motie VVD: klik hier

Juliette de Graaf door Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgeroepen tot Raadslid van de Week

VVD VVD Bunschoten 03-09-2021 01:14

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft Juliette de Graaf uitgeroepen tot Raadslid van de Week. De verenging vertegenwoordigd de circa 8.000 gemeenteraadsleden die in Nederland actief zijn. Lees hier het interview met Juliette de Graaf.

https://bunschoten.vvd.nl/nieuws/45224/juliette-de-graaf-door-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-uitgeroepen-tot-raadslid-van-de-week

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft Juliette de Graaf uitgeroepen tot Raadslid van de Week. De vereniging heeft Juliette de Graaf geïnterviewd over haar raadslidmaatschap. 

Interview: Klik Hier

Overstap op nascheiding: slecht voor milieu en portemonnee

ChristenUnie ChristenUnie Bunschoten 19-07-2021 11:12

https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1375355/50529/Containers.jpgDe coalitie wil volgend jaar overstappen op een andere manier van afvalinzameling: nascheiding. Tijdens de raadsvergadering werd het plan van aanpak besproken. De ChristenUnie stemde tegen dit voorstel en wil het huidige systeem behouden, waarbij we afstappen van diftar (= betalen per zak).

Peter Nagel benoemde de belangrijkste argumenten van de ChristenUnie om tegen het plan van nascheiding te stemmen:

Kapitaalvernietiging: de overstap is te snel, de huidige containers zijn nog niet afgeschrevenDe prijs: het systeem wordt minstens 300.000 euro duurderHet milieu: het milieurendement is een stuk lager bij nascheiding

Lees hier de volledige bijdrage van Peter Nagel tijdens de raadsvergadering.

ChristenUnie bezorgt om ontbreken nieuwe locatie dagbesteding Sherpa

ChristenUnie ChristenUnie Bunschoten 19-07-2021 08:26

https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1375349/50529/Sherpa.jpgGerine Hartog heeft namens de ChristenUnie vragen gesteld over de dagbesteding van Sherpa. De woongroep van Sherpa die is gevestigd aan de Schoolstraat, is dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor de dagbesteding.

In deze woongroep wonen bewoners met een beperking. Deze bewoners gaan dagelijks naar een dagbesteding die buiten hun eigen woonlocatie is. Dat is belangrijk voor de bewoners. Nu hadden zij op het Vogelpad een plaats voor deze dagbesteding. Deze plaats is opgezegd door het Christelijk Kindcentrum Bunschoten omdat zij de ruimte zelf nodig hebben. De tijdelijke ruimte die ze kregen in de Maranathakerk kan per 1 augustus niet meer gebruikt worden. Concreet betekent dat, dat deze kwetsbare groep vanaf augustus letterlijk op straat staat. Dat is een situatie die we niet willen en waar een oplossing voor moet worden gevonden.

De wethouder gaf aan van deze situatie niet op de hoogte te zijn en zegde toe nog voor de zomervakantie met Sherpa contact op te nemen om te zoeken naar een snelle en passende oplossing.

Bijdrage bij programmarekening 2020

ChristenUnie ChristenUnie Bunschoten 19-07-2021 08:14

https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1375348/50529/Arie programmarekening 2020.jpgTijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer bespraken we de programmarekening van 2020 en blikten we terug op dat jaar. Het was een bijzonder jaar vanwege de coronacrisis, maar wel een goed jaar. Er zijn veel nieuwe huizen gebouwd, de eerste nieuwe scholen werden opgeleverd en er kon goede zorg geboden worden, juist ook in zo'n moeilijk coronajaar. Bunschoten was ook in het moeilijke jaar 2020 een fijne gemeente om te worden.

Namens de ChristenUnie hield Arie Koops een bijdrage in de raadsvergadering waarin hij terugblikte op de ontwikkeling van de gemeentefinanciën in dat jaar.

De ChristenUnie is blij met de ontwikkeling van de financiën en het resultaat wat in 2020 is behaald. Onze financiële positie is verder verbeterd. Daardoor hoeven we niet bang te zijn dat we moeten bezuinigen op essentiële dienstverlening aan onze inwoners. We kunnen de zorg bieden die nodig is en de plannen met onze scholen doorzetten. Ook kunnen we blijven bouwen aan voldoende woningen en kunnen we aan de slag met de ontwikkeling van het industrieterrein Kronkels-Zuid. 

Lees hier de volledige bijdrage van Arie Koops.