Nieuws van PvdA in Doetinchem inzichtelijk

835 documenten

Rooie Vrouwen: Debat over een vuurwerkverbod

PvdA PvdA Doetinchem 19-01-2020 19:18

In een brief aan het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek hebben de Rooie Vrouwen het verzoek ingediend een debat te voeren over een vuurwerkverbod. Niet zonder reden worden momenteel heftige discussies gevoerd over het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Onveilig Het toegestane vuurwerk zorgt voor letsel, overlast en gevoelens van onveiligheid voor mens en dier. Een ander deel van de problematiek is het gevolg van illegaal vuurwerk dat de afgelopen jaren sterk in kracht is toegenomen. Oud en nieuw dreigt op veel plaatsen in Nederland en ook in onze gemeente de onveiligste tijd van het jaar te zijn. Elk jaar opnieuw groeit het aantal geregistreerde incidenten. Onderzoek wijst uit dat inmiddels 69% van de Nederlanders voorstander is van een volledig verbod op het afsteken van vuurwerk. (bron: rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid.)

Draagvlak Nu het draagvlak voor een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod duidelijk toeneemt, en het Kabinet hierover in februari met een uitgewerkt plan wil komen, roepen de Rooie Vrouwen het College en de raadsleden op om een debat te voeren over de haalbaarheid van een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente Oude IJsselstreek. Van belang daarbij is dat de inwoners een stem krijgen in dit debat, maar ook brandweerlieden, ambulancepersoneel, politiemensen en boa’s om hun mening te vragen.

Traditie Is daarmee een traditie om zeep geholpen? Zeker niet. Deze traditie kan heel goed aangepast voortgezet worden. De gemeente zou in het belang van openbare orde en veiligheid de regie kunnen nemen om te zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter krijgt. Organiseer samen met burgers op een of meerdere plekken het gecontroleerd afsteken van siervuurwerk en help mee aan een veilige viering van de jaarwisseling.

Grensoverschrijdend Omdat een vuurwerkverbod in de ene gemeente kan leiden tot extra problemen in de buurgemeenten is een discussie op regio Achterhoek niveau eveneens wenselijk en zinvol. En omdat de Oude IJsselstreek er als grensgemeente een extra handhavingstaak bij zou krijgen, is overleg met de Duitse collega’s ook van belang. De Rooie Vrouwen hechten er waarde aan, dat er op niet al te lange termijn een debat komt, zodat er voldoende tijd is voor de voorbereiding van een veilige en sfeervolle viering van de jaarwisseling van 20/21.

Het bericht Rooie Vrouwen: Debat over een vuurwerkverbod verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

SORRY WE MISSED YOU in het Rode Kafé

PvdA PvdA Doetinchem 07-01-2020 18:53

De film SORRY WE MISSED YOU is de nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach (I, DANIEL BLAKE). De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland.

Ricky (Kris Hitchen) en Abby (Debbie Honeywood) wonen met hun kinderen, hun 15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky een franchise-deal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin.

SORRY WE MISSED YOU is na een omvangrijk oeuvre de laatste film van de Britse regisseur Ken Loach. Hij won in zijn carrière twee keer de prestigieuze Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes: in 2006 voor het oorlogsdrama THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY en in 2016 voor het door publiek omarmde I, DANIEL BLAKE. SORRY WE MISSED YOU werd eveneens geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het Filmfestival van Cannes.

Plaats: Het Rode Kafé, Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem

Datum: vrijdag 14 februari

Aanvang: 20 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Deze filmavond is een onderdeel van het Hemelbestormers-evenement. Het doel is mensen te enthousiasmeren en actief te worden voor de partij, met leuke avonden waar plezier en inhoud even belangrijk zijn. Na de film gaan we in gesprek met gedeputeerde Peter Kerris over wat wij kunnen doen als PvdA aan een economie zoals geschetst in deze film.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/sorry-we-missed-you-in-het-rode-kafe/

Het bericht SORRY WE MISSED YOU in het Rode Kafé verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Europaweg: Kan je straks nog de oversteek maken?

PvdA PvdA Doetinchem 06-12-2019 14:01

Nog weinig mensen uit de wijk Dichteren en De Hoop weten dat ze straks niet meer over ‘hun’ rotonde kunnen. Het voorstel dat 19 december voor ligt in de raad heeft tot gevolg dat de rotonde op de kruising Europaweg en Auroraweg-Vancouverstraat straks niet meer te gebruiken is door fietsers en voetgangers.

De opkomst van buurtbewoners bij de Beeldvormende raad van afgelopen woensdag en van drie weken geleden geeft aan hoe erg het leeft onder de mensen. Mensen hebben het gevoel dat door de afsluiting ze afgesloten zitten, ze zijn bang hun sociale contacten te verliezen, de nieuwe route voor met name scholieren wordt als onveiliger ervaren en men voelt zich niet serieus genomen door de wethouder en het college. Ter illustratie, een beloofde informatie bijeenkomst is pas volgend jaar als het besluit is genomen. De emoties onder betrokkenen lopen sommige momenten hoog op en termen als Berlijnse Muur vallen zelfs.

De buurtbewoners geven verder aan dat nog maar weinig mensen er weet van hebben. Helaas geeft onze eigen rondgang hetzelfde beeld. Vandaar dat we als PvdA in de aanloop naar de Gemeenteraad van 19 december verscheidene acties gaan voeren; we beginnen aanstaande vrijdagmorgen op de rotonde zelf waar we flyers gaan uitdelen. De acties hebben als doel om de mogelijke sluiting van de rotonde onder de aandacht te brengen, mensen te mobiliseren en uiteindelijk om er voor te zorgen dat de rotonde gewoon openblijft. Voor zowel voetgangers als fietsers.

Teken de petitie op: petitie24.nl/s2826

Het bericht Europaweg: Kan je straks nog de oversteek maken? verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Werkbezoek Esbro

PvdA PvdA Doetinchem 03-12-2019 19:39

Esbro bestaat sinds 1964, is verhuisd in 2013 en sinds 2016 onderdeel van GroenlandGroup en onderdeel van PHW. Alles is in eigen beheer: Van moederkip – voer – eieren – eind product. Ze willen graag innoveren en verduurzamen. Zo is er een plan om het vet van kippen te gebruiken voor de energievoorziening. Iets wat nog nergens gebeurt, maar waarvoor ze dus wel in gesprek zijn. Van het totale energieverbruik in Wehl, is 25% van Esbro. Naast kip richten ze zich ook steeds meer op vegetarische producten, kant & klare maaltijden en sportmaaltijden. Mc Donalds, KFC en supermarkten zijn de grootste klanten. Plukon en Storteboom zijn de grootste concurrenten in Nederland. 0,08% van de kippen overleefd het transport niet, terwijl dit landelijk op 0,8% zit.

Internationale kansen en bedreigingen Door open handelsverdragen wordt het steeds moeilijker om positie te houden. Vrijhandelsverdragen zorgen ervoor dat Nederland minder kwaliteit binnen haalt, waardoor duurdere producten met meer kwaliteit door prijsverschil steeds minder kans maakt. Nederland was altijd de grootste producent van pluimvee, maar ondertussen zijn we ingehaald door Polen. De arbeidsomstandigheden en kwaliteitseisen zijn in landen als Polen en Brazilië veel lager, waardoor je een oneerlijk concurrentie krijgt.

Er moet dus scherper gekeken worden naar de kwaliteitseisen van producten die wij hier binnen halen. Daardoor komen er ook steeds meer producten in onze schappen te liggen die niet alleen mindere kwaliteit hebben, maar ook minder duurzaam en onder slechtere arbeidsomstandigheden geproduceerd worden. We moeten er dus veel meer op inzetten dat onze kwaliteitseisen overgenomen worden en andere landen dus ook duurzamer en kwalitatief beter gaan produceren. We kunnen daar een voorbeeldrol op in gaan nemen, waarbij niet alleen internationale handel niet ten koste van ons gaat maar ook onze kennis makkelijker verkocht wordt.

Consumenten worden niet goed genoeg van op de hoogte gebracht van de kwaliteit van een product en het gaat ook ten koste van bedrijven in Nederland. Keurmerken kunnen daar alleen aan bijdragen, wanneer deze door de overheid worden verplicht en gefaciliteerd. Denk daarbij aan keurmerken waarin niet alleen land van herkomst, maar ook arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en diervriendelijkheid beoordeeld wordt.

Huisvesting ÉÉn van de voorwaarden die we gesteld hebben om gastarbeiders hier te huisvesten is het betrekken van inwoners. Dit is bijna een onmogelijke voorwaarden omdat niemand gastarbeiders gehuisvest wil hebben in hun omgeving. Wehl is dan ook gelijk een extreem voorbeeld en de kans is groot dat Esbro in Doetinchem meer succes zou hebben. Het maakt dat Esbro liever heeft dat dit landelijk of provinciaal besloten moet worden, ipv. dat de lokale politiek daarin keuzes maakt. Een andere optie is dat er een onafhankelijk regisseur/procesbegeleider aangesteld wordt om te zorgen dat er zowel aan de belangen van inwoners als aan de belangen van een initiatiefnemer voldaan kan worden. Esbro besluit hoog waarschijnlijk dat ze niet door gaan met de huisvestingsplannen in Wehl, maar moet wel huisvesting hebben voor hun personeel.

Huisvesting werd eerst geregeld door de uitzendbureaus die dit vervolgens weer regelde via huisjesmelkers waardoor er zeer slechte huisvesting ontstond voor gastarbeiders. Slechte hygiëne, het delen van bedden en weinig verblijfruimte.

Ook voor Esbro was dit onwenselijk waardoor ze huisvesting liever in eigen beheer doen. Ook omdat bedrijven als KFC en Mc Donalds willen controleren hoe personeel gehuisvest is en daar kwaliteitseisen aan hebben. Wanneer dit uitbesteed is, kan Esbro niet aan die kwaliteitseisen voldoen. De normen die voor deze huisvesting gelden, gaan verder dan het SNF-Keurmerk en daarmee ook verder dan de normen die wij als raad laatst vastgelegd hebben.

Esbro is er geen voorstander van dat de huisvesting verdeeld wordt. Ze willen dit liever centraal regelen op een manier die vergeleken zou kunnen worden met een soort campus. Goede kamers voor personeel met een aantal centrale keukens, wasserette, recreatieruimtes zoals sportlokalen, café, supermarkt. Waar ook familie van gastarbeiders ontvangen kan worden en beheerders aanwezig zijn. Daarnaast is er ook ruimte voor scholing over het bedrijf en taallessen. Integratielessen zouden hier dus ook een onderdeel van kunnen zijn waardoor personeel wat langer blijft en evt. besluit zich te huisvesten ook meer toekomst mogelijkheden kunnen krijgen in Nederland. Doordat het in de vorm van een campus is, is overlast beter te controleren en te beheersen.

Arbeidsvoorwaarden Het werk is eentonig in een koude, natte werkplek zonder zonlicht. Dit maakt dat het niet aantrekkelijk werk is. Hier kan ook niet veel in aangepast worden omdat er ook strengen kwaliteitseisen zijn voor slachthuizen. Er zijn twee ploegendiensten van 10 tot 12 uur, waarbij personeel meer betaald krijgt voor de overuren. Het personeel valt onder de pluimvee CAO en daarin wordt iedereen hetzelfde behandeld.

In de fabriek worden nieuwe krachten herkent aan een geel haarnetje, zodat deze makkelijker te herkennen zijn en aangestuurd kunnen worden. In de rondleiding heb ik er één gezien die net begonnen was. Flexibele werkkrachten zijn wel 6x zo hoog als vaste werkkrachten. Toch wil Esbro graag inzetten om personeel te behouden, waardoor werknemers vrijwel altijd een vast contract krijgen als ze na twee jaar willen blijven doorwerken.

Ook de Esbro heeft te maken met zondag openstelling van supermarkten en bevoorrading, waardoor de productie 24/7 door gaat, wat betekend dat personeel ook in de weekenden ingeroosterd wordt. Drukke periodes zijn er vooral in het BBQ seizoen en rond kerst. In tijden van crisis en recessie kopen mensen eerder een stuk kip ipv. varken of rund.

De uitzendbureaus waar Esbro op dit moment vooral mee werkt zijn Fides en Stipt. Deze uitzendbureaus hebben kantoren in landen waar gastarbeiders geworven worden. Het aantal Polen neemt af terwijl het aantal Hongaren, Roemenen en Bulgaren, maar ook het aantal mensen in landen als Moldavië en Sri Lanka toeneemt.

Het bericht Werkbezoek Esbro verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Sociaal en groen

PvdA PvdA Doetinchem 30-11-2019 18:45

Het PvdA Tweede Kamerlid William Moorlag was vrijdag 29 november te gast in het Rode Kafé om met name over de energietransitie te praten. Als eerste vroeg hij de aanwezigen wie deze “Black Friday” een aankoop via internet had gedaan. Dat bleek niemand te zijn. In “spullen” zit ook veel energie. Hij is geen tegenstander van verkoop via internet, maar het moet anders, het moet slimmer en het moet socialer. Het is nu een keten met veel misstanden. Hij heeft een dag met een pakjesbezorger in Duiven meegelopen en deze vertelde hem dat hij in tegenstelling tot de pakjesbezorgers in Arnhem het nog relatief makkelijk heeft. Nadat ze twee uur bezig zijn om de bus in te laden moeten ze ongeveer tussen de 120 en 180 pakjes per dag bezorgen.  Dat is ongeveer 2-3 minuten per pakje. Dat voor bijvoorbeeld een accuboormachine die in Nederland gemiddeld maar 12 minuten wordt gebruikt. Dan hebben we het nog niet over de retouren. Een deel van deze retouren wordt gedumpt. 

William is dan ook blij dat zijn motie over “ordening” in de markt van de pakjesbezorging is aangenomen. De overheid moet niet alles tot in detail willen regelen. Ook de markt moet zijn verantwoording nemen met bijvoorbeeld een goede CAO, een code over de verpakking en een barricade tegen retouren. Ook de verkeersveiligheid, belasting van het milieu is bij de huidige situatie in het geding. Een eventuele oplossing kunnen depots zijn die de “last mile” overbruggen. Hierbij moet ook voor de mensen met een fysieke handicap een oplossing worden gevonden. Met name zij hebben baat bij de huidige bezorging van pakjes aan de deur. In landen die het “Rijnlandse model” hanteren zijn de economieën beter en veelal sterker. Het gemak behouden, maar wel socialer.

De komende energietransitie is ongelooflijk ingewikkeld. Mensen zijn routine dieren. Bijna alles wordt anders, het wonen, het vervoer en de voedselvoorziening. Het aandeel dierlijk eiwit zal minder worden. Mensen willen veranderen als deze verandering een verbetering of een vooruitgang inluidt. Ongeveer 80 procent van de Nederlanders zullen deze transitie zonder veel problemen ondergaan. Zij hebben de financiële mogelijkheden en houden de regie. Echter zo’n 20 procent van de Nederlanders hebben deze financiële middelen en deze regie niet. Dit zijn de mensen die wij moeten helpen bij deze energietransitie. William heeft te doen met de wethouders en de raadsleden die straks de wijken in moeten om uit te leggen waarom hun wijk van het gas af moet. 

Het wordt een enorme opgave om tot 2050 7 miljoen woningen te gaan verduurzamen. Hierbij moeten we draagvlak zien te creëren door perspectief te bieden. Een lagere CO2 is voor iedereen beter. Een aanwezige opperde de mogelijkheid om eventuele kernenergie als schone energiebron te gaan gebruiken. Marktpartijen staan vrij om een nieuwe kerncentrale te starten, maar het opwekking van kernenergie en alle veiligheidsmaatregelen hieromtrent maken deze energievorm duur. Er is dus vrijwel geen animo.  

Het door de regering ingestelde inversteringfonds is een goede zaak, de invulling van dit fonds is nog een vraag. De PvdA staat voor een eerlijke verdeling van de lasten bij deze transitie. Nederland groener en socialer en de PvdA moet zich de komende tijd veel meer profileren als een “groene partij”.  

Het bericht Sociaal en groen verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Fractie update december

PvdA PvdA Doetinchem 29-11-2019 09:16

Het stof in de Gemeenteraad lijkt na de bezuinigingen redelijk zijn neergedaald. Helaas is nog steeds niet duidelijk wat de vastgestelde bezuinigingen nu betekenen voor de mensen wie het raakt. Dus voor de ouderen in het Senioren Ontmoetingspunt, de medewerkers van de wijkcentra, ouders die hun kind op de wachtlijst hebben staan voor jeugdzorg, mensen in armoede en ga zo maar door. We voorzien dat het nog maanden zal duren voordat dit duidelijk wordt. In de tussentijd blijven we met zoveel mogelijk betrokken in contact om ze te ondersteunen waar mogelijk. Ook blijven we strijden om zoveel mogelijk van de in onze ogen onterechte en onnodige bezuinigingen terug te draaien.

Nu naar de raad van afgelopen donderdag. Hier stonden een klein aantal onderwerpen op de agenda. De belangrijkste hiervan waren, de Escape in Doetinchem, gebrekkige communicatie naar inwoners vanuit het college en wat mensen met een zorgverzekering via de Gemeente kunnen verwachten qua premie voor het nieuwe jaar.

De escape Doetinchem Er is al veel over gesproken. Wat ons met name bezig blijft houden is het feit dat er duidelijk in de uitzending van Alberto Stegeman te zien is dat er misstanden zijn, dat vrouwen uitgebuit worden en dat de vrouwen slapen op de locatie. De burgemeester heeft deze beelden voor de uitzending gezien. Wat ons betreft niet uit te leggen dat hij na het zien van deze afschuwelijke beelden niet direct over is gegaan tot actie, en dus alles in het werk heeft gezet om ze op heterdaad te betrappen en zo de veiligheid van deze vrouwen te waarborgen. Contact inwoners en reactievermogen college De afgelopen tijd bereiken ons als PvdA steeds meer klachten van inwoners, die geen of pas heel laat reactie krijgen van wethouders of de ambtelijke organisatie. Dit ondanks de beloftes die aan inwoners als ook aan ons zijn gedaan in specifieke casussen. Om er twee expliciet (met toestemming) te noemen; Emmy Koenst en Saskia Kuipers zijn beide zwaar teleurgesteld. Zij hebben beide ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de wethouder nog steeds geen afspraak met hem. Het zijn er teveel om het incidenten te kunnen noemen en onze conclusie is dan ook dat het iets structureels is. Wat ons betreft ontoelaatbaar. Daarom blijven we al deze mensen ondersteunen, om er voor te zorgen dat ze gehoord worden. We hopen dat dit, samen met de invloed van de nieuw benoemde ombudsman, hier verandering in brengt.

De komende periode zal met name over de verbreding gaan van de Europaweg en de voorgestelde rotonde bij de Auroraweg. Omdat dit nog niet onder de aandacht is bij veel  inwoners van zowel de wijken Dichteren en de Hoop, gaan we hier ook actie voor voeren. Dus houd het in de gaten, want wordt vervolgd…

Het bericht Fractie update december verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Weinig keuzes voor oppositie

PvdA PvdA Doetinchem 10-11-2019 12:08

Zwaar teleurgesteld waren we in de uitkomst van de Gemeenteraad over de bezuinigingen. Veel organisaties of groepen mensen (mensen in armoede of die zorg nodig hebben) worden hard geraakt. Onnodig en onterecht wat ons betreft. Helaas hebben we de maatregelen die in onze ogen onnodig zijn niet kunnen terugdraaien. Het document van het huidige college: “Keuzerichtingen bezuinigingen: een financiële uitdaging”, was niet voor de oppositie bedoeld.

Vrijdagmorgen zijn we dan ook op stap gegaan om de mensen en organisaties welke geraakt gaan worden door deze bezuinigingen een hart onder de riem te steken.

In totaal hebben we 12 taarten uitgedeeld, bij onder andere; – Het senioren ontmoetingspunt. – Verschillende wijkcentra die mogelijk moeten sluiten. – de Bibliotheek – het Gaanderhuus – de Binnenstadsondernemers – de Voedselbank – Mini Manna – Regio 8

Na de teleurstelling van gisteren kregen we hier weer nieuwe energie van en voelden ons allen ook weer strijdvaardig. Alle organisaties dank voor jullie warme welkom!

Luc Verheij heeft tijdens de raadsvergadering en daaropvolgende vrijdag een fotoreportage gemaakt die u via onderstaande link kunt bekijken:

Foto’s 

Het bericht Weinig keuzes voor oppositie verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

William Moorlag over duurzame energie

PvdA PvdA Doetinchem 04-11-2019 16:49

William Moorlag stond niet te springen om zijn provincie Groningen te verruilen voor het Binnenhof. De Haagse politiek vond hij hard en gepolariseerd. “Ik had twee drijfveren om naar Den Haag te gaan. De eerste is het onrecht dat de Groningers is aangedaan met de gaswinning. De tweede is het streven naar een andere politieke cultuur. Die is de afgelopen 15 jaar verhard en gepolariseerd. De parlementaire democratie is volgens mij gestoeld op het overbruggen van tegenstellingen, niet op het uit elkaar drijven van bevolkingsgroepen. Soms doet je dat met de vuist op tafel, en soms met de fles.”

“Nee, ik ben niet teleurgesteld dat ik het gasdossier niet in mijn portefeuille heb gekregen. Maar ik blijf er natuurlijk wel bij betrokken. Uit oogpunt van veiligheid moeten we zo snel mogelijk met gas uit Groningen stoppen. Maar dat betekent niet dat we helemaal met gas moeten stoppen. We moeten het netwerk behouden voor bijvoorbeeld groen gas en waterstof. Want een all electric toekomst is onmogelijk. We hebben buffers nodig.”

“Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat er straks transitiewinnaars en -verliezers zijn. De winnaars zijn mensen die zelfredzaam zijn en de subsidiepotten weten te vinden. De verliezers zijn mensen die afhankelijk zijn van andere partijen, zoals de woningbouwcorporaties, en lijdzaam moeten toezien dat hun energierekening oploopt.”

“De doorrekening door het PBL en CPB ziet er niet goed uit: de doelen worden waarschijnlijk niet gehaald. En de lasten drukken onevenredig zwaar op lage inkomens, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Het kabinet heeft meteen een behoorlijke aanpassing aangekondigd. Dat moet nu worden doorgerekend, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het groener en eerlijker wordt. Ik juich het toe dat het kabinet het standpunt dat er geen CO2-heffing zou komen, nu verlaten heeft. Dat leek eerst in beton gegoten. En ook de verdeling van de Opslag Duurzame Energie wordt anders. Dus aan het eind van de dag was ik best blij. Voor de PvdA weegt zwaar dat de lasten eerlijker verdeeld worden en dat we de megatonnen halen. Anders kun je uittekenen dat het draagvlak in de samenleving zal afkalven, als huishoudens merken dat ze onevenredig aan de lat staan.” “Ik heb me in de afgelopen periode het hoofd gebroken hoe het mogelijk is dat we in de jaren zestig zo snel aardgas hebben geïntroduceerd. Iedereen zag het als een verbetering. Aardgas was comfortabeler, veiliger en schoner. Als een verandering als verbetering wordt beleefd, dan kan het snel gaan. Als het wordt beleefd als achteruitgang, dan creëer je maatschappelijke weerstand. Dat moeten we zien te voorkomen. Iedereen moet het mee kunnen maken.”

“De CO2-heffing is belangrijk. Het is geen doel op zich, maar een middel om de CO2-uitstoot terug te dringen. In de uitwerking moet gekeken worden hoe we dat effectief kunnen doen. De PvdA vindt dat de opbrengst ten eerste gebruikt moet worden voor het stimuleren van innovatie. Ten tweede willen we een deel terugsluizen naar huishoudens om te compenseren voor de doorberekening van de heffing in de prijzen. Een CO2-heffing leidt tot ander gedrag, bij bedrijven en consumenten. We hopen, simpel gezegd, dat mensen die een nieuw keukentrapje kopen, kiezen voor een houten, in plaats van één van aluminium, die met veel elektriciteit gemaakt is. Maar als een deel van de CO2-heffing wordt doorbelast en mensen kunnen zich niet onttrekken aan gebruik van die producten, dan moet je daar oog voor hebben. Met name voor degenen die extra kosten moeilijk kunnen dragen. Ten derde moet er een fonds komen om mensen van werk naar werk te helpen op die plekken waar werkgelegenheid verloren dreigt te gaan. Het is makkelijk om te roepen dat er een kolencentrale gesloten wordt, maar er werken wel mensen, die tijdens de feestdagen er voor gezorgd hebben dat onze kerstverlichting brandt. Zij mogen niet de klos worden. Wij willen alle mensen helpen aan nieuwe groene banen. De energietransitie gaat veel nieuwe banen creëren. Dat blijkt ook uit het onderzoek van ECN/TNO dat de NVDE maandag publiceerde. Voor elke baan die verdwijnt in de fossiele sector, komen er zeven groene terug.”

“Een gebrek aan vakmensen speelt op veel terreinen, in de metaalsector, de installatiebranche en elders. Aangenomen dat de verduurzaming van een woning een kwart arbeidsjaar kost, dan zijn er tienduizenden vakmensen nodig. Dit is de achilleshiel van de uitvoering van het Klimaatakkoord. De SER heeft een goed advies hierover uitgebracht. Ik heb er regelmatig bij Keijzer en Wiebes op aangedrongen om dit uit te voeren. We moeten tijdig mensen opleiden, bij- en omscholen.”

“De sector duurzame energie is een energieke, actieve bedrijfstak, die groeit als kool. De opwekking van duurzame energie is gestart door idealistische pioniers, die op kleine schaal investeerden in windmolens en andere nieuwe technologie. Nu is het een volwassen bedrijfstak, zeker de windenergie. Dat is big business. De sector moet goed blijven groeien om te zorgen dat we ook in de toekomst elke dag onze iPhone kunnen opladen. Het heeft zeker meerwaarde dat er één vereniging is voor al die spelers. De fossiele sector is goed georganiseerd, met een machtige lobby die bijvoorbeeld merkbaar was bij de dividendbelasting. De NVDE moet een gezaghebbende en invloedrijke organisatie worden, en is dat ook al.”

“Het is mooi dat bij de opslag duurzame energie (ODE) de lasten minder bij burgers en meer bij bedrijven komen te liggen. We moeten de ODE-verschuiving goed doorrekenen. Dat de ODE-opbrengst in de toekomst ook voor de opslag van CO2 gebruikt zou gaan worden, blijft mij wel als een graat in de keel steken. Het is goed dat het kabinet de CO2-opslag (CCS) gaat begrenzen, maar daarnaast moet er een andere financieringsbron voor komen. Veel mensen gaan het niet begrijpen als een regeling die nota bene Opslag Duurzame Energie heet, als subsidie naar de fossiele sector gaat voor CCS. Dan rek je het mentale elastiek bij mensen te ver uit”

“Om 1,5 miljoen huizen aardgasvrij te krijgen moeten we goed kijken naar opgaven in het verleden, met name naar stads- en dorpsvernieuwing. Toen zijn op grote schaal woningen gerenoveerd. Niet alleen de technologische invalshoek, maar ook de sociale kant kreeg aandacht. Wat is er nodig om mensen te helpen? Naar zo’n type aanpak moeten we toe.”

“Ik maak me er wel zorgen over de rol van de gemeenten. Straks gaan wethouders in 2021 in wijkcentra vertellen dat wijken van het aardgas af gaan. In die zaaltjes zitten dan mensen met veel zorgen en vragen: ‘ik heb vorig jaar nog een nieuwe cv gekocht; die kan nog 14 jaar mee’; ‘we zijn op hoge leeftijd, het zal onze tijd wel duren’. Of er is achterstallig onderhoud in de woning of mensen zijn minder zelfredzaam. Je moet mensen bij de hand nemen en helpen. Als daar geen oog voor is en het wordt louter een technisch-instrumenteel verhaal, dan baart mij dat grote zorgen.”

“De overheid heeft drie sturingsinstrumenten: koffie, geld en regels. Koffie staat voor overleggen, polderen, cocreatie, samen met de mensen. Geld is ook simpel: zaken die je wilt ontmoedigen moet je belasten en je geeft subsidie voor wat je wilt stimuleren. Regels vormen het derde instrument. Er moeten minimumnormen komen, bijvoorbeeld voor isolatie en energieverbruik van bestaande bouw. Die normen hebben we al voor de nieuwbouw, maar daar is het makkelijker. Bij bestaande gebouwen moet je ook oog hebben voor monumenten, waar je geen isolerende theemuts omheen kunt monteren.”

“Dat klimaatbeleid denivellerend werkt volgens de doorrekening van het CPB is niet goed. We gaan goed detecteren welke effecten er optreden voor mensen in verschillende inkomensgroepen. Een voorbeeld zijn zonnepanelen op huurhuizen. Gaat de woningcorporatie dan intensief de rentekosten doorbelasten aan de huurders? Terwijl in de koopsector de rentelasten fiscaal aftrekbaar zijn. We moeten rekening houden met ieders draagvermogen.”

“Ja ik zie zeker kansen voor het Noorden bij deze energietransitie. Je ziet nu veel concrete initiatieven. De potentie van de waterstofeconomie is groot. Nederland heeft twee concurrentievoordelen: een grote ondiepe zee en een goed ontwikkeld transportnetwerk voor energie. Die moeten we maximaal benutten. Iedereen focust nu op de productie van duurzame energie. Maar opslag, transport en balancering van het net zijn enorme uitdagingen. Door de productie van groene waterstof geven we hier antwoorden op. Energie is makkelijker op te slaan in moleculen dan in elektronen. Noord-Nederland kan een schakel zijn in een Europees transportnetwerk en is een ideale regio om de waterstofeconomie op te starten. Er zullen grote hoeveelheden energie getransporteerd worden. Het waait altijd wel ergens hard. Noord-Nederland pakt die kansen. De Eemshaven is nu al de uitvalbasis voor offshore windenergie.”

“Het is cruciaal dat je duurzame energie plaatst in samenwerking met de gemeentelijke overheid en bewoners in het gebied. Waar dat gebeurde, zoals in het gebied bij Eemshaven en Delfzijl, is het veel beter verlopen dan nabij Veendam waar de Rijkscoördinatieregeling is toegepast. De lokale bevolking moet meer kunnen profiteren van de opwek van duurzame energie. Veel mensen hebben er moeite mee dat de verdeling van lusten en lasten zo scheef is. Dat grondeigenaren flink cashen, terwijl de aantasting van de leefomgeving niet wordt gecompenseerd.”

“Ik wil een deel van de capaciteit reserveren voor kleine projecten. Kleinschalige projecten op daken moeten voorrang op het net krijgen boven grootschalige op landbouwgrond. Net zoals we groene stroom op het net voorrang geven op grijze stroom. . Het draagvlak onder de bevolking verbetert, als sportverenigingen, MKBers en boeren hun daken benutten voor zonne-energie. Zelf opgewekte energie wordt ook grotendeels zelf gebruikt, waardoor er minder netwerkbelasting is. We moeten ook beter omgaan met schaarse ruimte: zonne-energie kan beter op daken, op bedrijfsterreinen en langs infrastructuur. Laten we zuinig zijn met landbouwareaal. Een bedrijf als Avebe levert een forse bijdrage aan het vergroenen van de economie en is een leverancier van groene grondstoffen. Er zijn in dit kleine landje veel conflicterende functies, dus we moeten zuinig zijn met ruimtegebruik.”

Vrijdag 29 november komt William Moorlag naar het Rode Kafé, Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur). Iedereen is welkom.

Bron: Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) en Forum van VNO-NVW

Het bericht William Moorlag over duurzame energie verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Mantelzorg

PvdA PvdA Doetinchem 03-11-2019 10:44

Ouders die een dagtaak hebben aan het verzorgen van drie gehandicapte kinderen en ook nog eens veel tijd kwijt zijn om alles rondom school, zorg en ontwikkeling van hun kinderen te organiseren en managen. 

Een vrouw die op hoge leeftijd geconfronteerd worden met het verdriet en de zorg om haar partner die sterk aftakelt en steeds minder kan. 

Een vader van drie jonge kinderen die moet verwerken dat zijn vrouw chronisch ziek is met een fatale afloop en tegelijkertijd thuis alles bordjes hoog moet houden naast zijn fulltime baan. 

Een meisje van 8 die na school boodschappen doen en moet koken omdat haar moeder MS heeft en haar vader doordeweeks van huis is en op de vrachtwagen rijdt. 

Dit zijn geen fictieve voorbeelden maar mensen die ik de afgelopen tijd heb gesproken en die bij ons in de gemeente wonen. Bij ons in de wijk en in de straat. 

Ik wil niet zeggen dat het slecht geregeld is voor de mantelzorgers. Dat is niet zo, ik durf wel te zeggen dat er veel dingen goed zijn geregeld. Er zijn klankbordgroepen, trainingen en een mantelzorger kan huishoudelijke hulp krijgen. Dat is mooi! 

Een deel van deze groep inwoners in het bijzonder hebben het zwaar. Hun leven ziet er vaak totaal anders uit dan dat ze gehoopt en gepland hadden. Een deel van deze groep mensen is overbelast. Ze besparen ons als gemeente tegelijkertijd veel geld doordat mensen thuis blijven wonen en we geen dure voorzieningen voor ze hoeven te regelen. Dat betekent wat de PvdA betreft dat we ze serieus moeten nemen als ze aangeven dat er dingen missen. Mantelzorgers zijn namelijk geen klagers. Daar hebben ze geen tijd voor en zo zitten ze ook niet in elkaar. 

Mantelzorg is een eerstelijnsvoorziening kan je stellen zei onze nieuwste raadscollega Maarten tegen mij. Ze voorkomen heel vaak erger en gaan hierbij regelmatig door hun eigen grenzen. Wij vinden dan ook dat de dingen die zowel zijzelf als de organisaties die zich met mantelzorg bezig houden aangeven, voor ze geregeld moeten worden. 

Vanuit een menselijk oogpunt maar ook vanuit een financieel oogpunt. Goed voor onze mantelzorgers zorgen is niet alleen het minste wat we kunnen doen om ze te helpen, maar het levert ons ook veel geld op. 

Een laatste punt dat herhaaldelijk naar voren kwam, is dat soms een stukje erkenning voldoende is. Ik citeer een mantelzorger: “ik red het allemaal wel. Wat mij alleen stoort is dat er vaak alleen aandacht is voor de problemen. Ik zou het ook wel fijn vinden als we gewoon eens wat horen als er geen probleem is. Aandacht een stukje erkenning voor wat we doen. Dit zette onze fractie aan het denken: hier kunnen we als raad best een stapje bij zetten”. De dag van de mantelzorger is er uitermate geschikt voor. Als volksvertegenwoordigers kunnen we namens doetinchem goed onze dankbaarheid uitspreken naar de mantelzorgers. Over de vorm worden we het vast eens met zoveel creatieve enthousiaste raadsleden. 

Hierbij de ingediende en aangenomen motie (link): 20191810MotieMantelzorg

Het bericht Mantelzorg verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Tegenlicht Meet Up over grote dataroof

PvdA PvdA Doetinchem 02-11-2019 21:13

Harvard-hoogleraar Shoshana Zuboff luidt de noodklok: ze schreef een monumentaal boek over hoe de grootste techbedrijven met onze data omgaan, ‘The Age of Surveillance Capitalism’. Hoe krijgen we de zeggenschap terug over onze data?

Na de uitzending van Tegenlicht op zondag 27 oktober was er vrijdagavond in het Rode Kafé te Doetinchem een Meet Up. Gasten waren Paul Tang, Europarlementariër, Helma de Boer, Privacyfunctionaris en Koen Christianen, Advocaat Intellectuele eigendom en IT-recht. Onder leiding van de moderator Hans Alberse was dit weer een zeer geslaagde Meet Up.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/tegenlicht-meet-up-over-grote-dataroof/

Het bericht Tegenlicht Meet Up over grote dataroof verscheen eerst op PvdA Doetinchem.