Nieuws van politieke partijen in Gorinchem inzichtelijk

2028 documenten

Graag veel cultuur en liever minder steen

ChristenUnie ChristenUnie SGP Gorinchem 13-12-2019 06:00

https://gorinchem.christenunie.nl/k/n42426/news/view/1282517/43688/53b30697-6d27-58e9-8038-226db2c4c1c9.jpg

De fractie van de ChristenUnie–SGP heeft in de maanden oktober en november voor de Gorcummers een enquête open gesteld om hun mening te geven over het cultuuraanbod in Gorinchem.

227 personen hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Op 35000 inwoners zijn de resultaten niet representatief te noemen, maar er zijn wel een aantal lijnen zichtbaar in de antwoorden van deze mensen. De eerste weken hebben vooral onze eigen achterban gereageerd en na de eerste sessie met het culturele veld op 17 oktober en de oproep in het AD kwamen daar gelukkig ook veel reacties bij van mensen die wij niet direct tot onze achterban kunnen rekenen.

Ook voor ons mooi om te zien dat onze leden en achterban in grote lijnen weergeven hoe wij als fractie er in staan. De bijeenkomst met een aantal leden gaf hier ook al een aanzet toe.

Onze fractie staat positief tegenover cultuur en het cultuuraanbod in Gorinchem. We ervaren betrokkenheid op dit thema. Vanuit de enquête maken wij op: - De respondenten zijn blij met het huidige cultuuraanbod en vinden dit voldoende tot goed. - De meningen zijn verdeeld over wat dit de gemeente mag kosten, maar duidelijk is dat een grote groep vindt dat de gemeente aanjager en hierin een financier moet zijn. Dit in tegenstelling tot onze achterban die vooral het initiatief bij de inwoners wil laten.

Niet alle voorzieningen hoeven in de binnenstad gevestigd te zijn. Dit biedt ruimte om te zien welke voorzieningen op andere plaatsen kunnen worden aangeboden. We krijgen de indruk dat de behoefte aan een groot podium door 10% van de respondenten zeer gewenst is en aan de andere kant 10% dit compleet overbodig vindt. De overige respondenten gaan naar de kleinere podia in de stad of gaan incidenteel en ook buiten de stad naar het theater.

De uitkomsten van de enquête bevestigen voor de ChristenUnie-SGP fractie dat 7 miljoen in een theater met een groot podium investeren met het risico dat er geen goede exploitatie opgesteld kan worden niet wenselijk is. Liever investeren in meer cultuur dan in stenen, die geld blijven kosten. Voor de Gorcumse eigen verenigingen die koor-,dans-, operette en toneelvoorstellingen willen geven moet gezocht worden naar een flexibele en multi inzetbare plek.

Liever meer cultuur en minder steen

SGP SGP ChristenUnie Gorinchem 12-12-2019 00:00

Graag veel cultuur en liever minder steen
/r/e1db612132ff284e01079062b7be052d?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Fliever-meer-cultuur-en-minder-steen%2F53b30697-6d27-58e9-8038-226db2c4c1c9.jpg&id=b02fdfed6323faf07aad99ceca711b7cb6d19666

De fractie van de ChristenUnie–SGP heeft in de maanden oktober en november voor de Gorcummers een enquête open gesteld om hun mening te geven over het cultuuraanbod in Gorinchem.

227 personen hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Op 35000 inwoners zijn de resultaten niet representatief te noemen, maar er zijn wel een aantal lijnen zichtbaar in de antwoorden van deze mensen. De eerste weken hebben vooral onze eigen achterban gereageerd en na de eerste sessie met het culturele veld op 17 oktober en de oproep in het AD kwamen daar gelukkig ook veel reacties bij van mensen die wij niet direct tot onze achterban kunnen rekenen.

Ook voor ons mooi om te zien dat onze leden en achterban in grote lijnen weergeven hoe wij als fractie er in staan. De bijeenkomst met een aantal leden gaf hier ook al een aanzet toe.

Onze fractie staat positief tegenover cultuur en het cultuuraanbod in Gorinchem. We ervaren betrokkenheid op dit thema. Vanuit de enquête maken wij op: - De respondenten zijn blij met het huidige cultuuraanbod en vinden dit voldoende tot goed. - De meningen zijn verdeeld over wat dit de gemeente mag kosten, maar duidelijk is dat een grote groep vindt dat de gemeente aanjager en hierin een financier moet zijn. Dit in tegenstelling tot onze achterban die vooral het initiatief bij de inwoners wil laten.

Niet alle voorzieningen hoeven in de binnenstad gevestigd te zijn. Dit biedt ruimte om te zien welke voorzieningen op andere plaatsen kunnen worden aangeboden. We krijgen de indruk dat de behoefte aan een groot podium door 10% van de respondenten zeer gewenst is en aan de andere kant 10% dit compleet overbodig vindt. De overige respondenten gaan naar de kleinere podia in de stad of gaan incidenteel en ook buiten de stad naar het theater.

De uitkomsten van de enquête bevestigen voor de ChristenUnie-SGP fractie dat 7 miljoen in een theater met een groot podium investeren met het risico dat er geen goede exploitatie opgesteld kan worden niet wenselijk is. Liever investeren in meer cultuur dan in stenen, die geld blijven kosten. Voor de Gorcumse eigen verenigingen die koor-,dans-, operette en toneelvoorstellingen willen geven moet gezocht worden naar een flexibele en multi inzetbare plek.

Zie ook artikelen in ad.nl:

https://www.ad.nl/rivierenland/gorinchem-verdeeld-over-de-vraag-of-gemeente-zelf-geld-moet-steken-in-cultuur~a9ca8656/ https://www.ad.nl/rivierenland/christenunie-sgp-is-op-zoek-naar-het-cultuurgevoel-van-de-gorcumers~a6703f12/

De soapserie gaat maar door

SP SP D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP VVD CDA Gorinchem 09-12-2019 17:29

Eerder kreeg wethouder van Zanten al een motie van treurnis te verwerken vanwege het niet informeren van de raad. Zo was er sprake van het zeer slecht communiceren over de toekomst van De Nieuwe Doelen. Tijdens de begrotingsraad werd bij het beantwoorden van vragen duidelijk dat de wethouder geen klik heeft met de inhoud van zijn portefeuille.

De gehele oppositie heeft enorme twijfels over de gehele gang van zaken omtrent zijn functioneren als wethouder van financiën. Natuurlijk zijn we daarnaast zijn optreden als wethouder van cultuur nog niet vergeten.

Tijdens de derde schorsing in de Begrotingsraad werd duidelijk dat ‘het onderwerp’ allesbehalve afgehandeld was. De burgemeester is vervolgens gevraagd om advies. Het voorstel van de burgemeester was om het college te verzoeken de portefeuilles te herverdelen. Dit advies is overgenomen, omdat een motie van wantrouwen het toch niet zou halen. Hierom leek een herverdeling van de portefeuille financiën verstandig. Marjo Molengraaf CU/SGP heeft een verklaring afgelegd ondersteund door VVD, Groen Links, Gorcum Actief, Fractie van Maaren, D66, ChristenUnie/SGP en uiteraard de SP (dit is dus de halve raad -1 zetel).

“Gezien het verloop van de vergadering adviseren wij het college dringend de portefeuille financiën te herverdelen"

Woensdag 4 december kregen we als gemeenteraad een raadsinformatiebrief (RIB). Hierin werd de herverdeling van portefeuilles aangekondigd. Ondanks dat we hebben meegegeven vooral de portefeuille financiën te herverdelen worden er allerlei portefeuilles herverdeeld, behalve financiën.

Het is tekenend voor de verhoudingen in het stadhuis.

Met deze handelswijze en denkwijze vanuit het college is meteen het probleem en de frustratie bloot komen te liggen. Wij, als oppositie worden niet gehoord, we worden genegeerd en niet serieus genomen. Niet door B&W en niet door de coalitiepartijen Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA.

We zijn getuige van een air en arrogantie waarmee er met de halve raad wordt omgegaan en daarmee indirect ook de helft van onze inwoners. Een flinke deuk in het vertrouwen in het college dat de SP toch al nauwelijks heeft.

Wij vinden dat draagvlak de sleutel is voor een goede democratie en goed beleid. Die draagvlak ontstaat pas wanneer de hele raad en daarmee alle inwoners serieus worden genomen (en dus niet met een raadsmeerderheid van de helft + 1).

Uiteindelijk gaat het om onze stad en inwoners

Geweld. Er is meer aan de hand.

SP SP Gorinchem 08-12-2019 22:03

Mishandeling in Gorinchem. Een schok ging door het land. Wéér een verschrikkelijk voorbeeld van geweld. Dat mogen we nooit accepteren. Wij zijn trots dat we in een land leven waar gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid hoog in het vaandel staan. De enorme verontwaardiging die na het incident overal is ontstaan geeft hoop.

Vanuit de samenleving bestaat de roep om meer bevoegdheden van de politie, harder optreden en zwaarder straffen. Dit zien wij als terecht. Mensen die overlast veroorzaken moeten direct worden aangesproken en worden aangepakt. Het Zerotolerancebeleid zou zich moeten richten op de grote veroorzakers van overlast en niet op de groep die zich nog laat aanspreken op gedrag en als gevolg dus “makkelijk beboet” kan worden. Nu moet een asociaal persoon het wel erg bont maken qua belediging wil een agent optreden tegen belediging, omdat de drempel erg hoog is gelegd.

Als we echter denken dat we geweld kunnen terugdringen en problemen alleen kunnen oplossen door zwaarder te straffen en harder optreden, komen we van een koude kermis thuis. In Amerika waar miljoenen mensen in de gevangenis zitten en waar steeds harder gestraft wordt is geen daling van criminaliteit. In plaats van alleen roepen om harder straffen is er volgens ons nog iets heel anders nodig. Er is meer aan de hand.

De maatschappij is verhard en veel mensen zijn onfatsoenlijker geworden. Er is een toenemend gebrek aan normen en waarden, we zijn egoïstisch en intolerant. Het neoliberale denken en toenemend individualisme is een belangrijke oorzaak.” Hoe het een ander gaat kan me niets schelen, zolang het mij maar goed gaat”. Dat is helaas vaak de heersende mentaliteit.

Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter en dat gaat steeds meer bepalen welke kansen iemand gaat krijgen. Met een doorsnee inkomen is geen fatsoenlijk en betaalbaar huis te vinden. Om te kunnen leven (of zelfs overleven) moeten beide ouders steeds meer werken, wat natuurlijk invloed heeft op het gezin. Ouders staan steeds meer onder druk. We moeten dan ook niet vreemd opkijken wanneer we op een gegeven moment de rekening bijvoorbeeld in de vorm van geweld gepresenteerd krijgen.

Normen kun je niet afdwingen als die niet worden aangeleerd. Het bijbrengen van normen is een zaak van de ouders, het onderwijs en de omgeving. Ouders zouden bij opvoedproblemen bij een loket advies moeten kunnen krijgen. Ook binnen verenigingen vindt overdracht van normen en waarden plaats en daarom zou men het verenigingsleven moeten blijven stimuleren. Op scholen zal er ook moeten worden gesproken over hoe we met elkaar samenleven.

Goed werk voor een eerlijk loon is nodig om mensen meer zekerheid en kansen te geven. Jongeren moeten meer perspectief krijgen op scholing, op eerlijk betaald werk en fatsoenlijke betaalbare huisvesting. De vraag naar betaalbare woningen is enorm en aan die vraag voldoe je niet door huizen onbetaalbaar te maken.

Volgens de Politie blijkt meer aandacht voor mensen goed te werken. Wijkagenten moeten voldoende tijd op straat kunnen zijn. Een wijkagent die de mensen in de buurt kent en herkent wordt door de mensen. Sociale controle zou ook weer normaal moeten worden. Verder zouden we moeten protesteren tegen asociaal en intolerant gedrag.

De SP wil dat je in Gorinchem wordt beoordeeld op wat je doet in plaats van wie je bent en dat je een probleem hebt als je deze waarden geweld aandoet.

Ariën van Houwelingen, fractievoorzitter.

Dom om Eneco te verkopen

SP SP Gorinchem 08-12-2019 21:31

Energie is een noodzakelijk levensmiddel, geen mens kan zonder. De energievoorziening mag daarom, volgens de SP, niet aan de grillen van de markt overgelaten worden. Maandag 25 november is bekend geworden, dat de aandelen Eneco zeer waarschijnlijk worden verkocht aan Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. De combinatie zou 4,1 miljard euro willen betalen voor de overname.

Binnen Gorinchem wordt er hevig ingezet op de energietransitie. Dit vinden wij van de SP een bijzonder goede zaak. Wie wil er nu niet de wereld schoner en groener doorgeven aan de volgende generatie? Als het om makkelijk geld verdienen gaat lijkt het college deze verduurzamingsnel uit het oog te hebben verloren. Dit geldt ook voor mensenrechten en het behoud van banen. Sinterklaas is namelijk aangekomen. De euro’s worden al geteld en virtueel uitgegeven aan duurzaamheid, mobiliteit en schuldenlast.

De groene ambities van Mitsubishi en Chubu zijn nog volledig onbekend, maar we weten wel dat Mitsubishi een van de grootste vervuilers ter wereld is en op dit moment in Japan, Vietnam (en Chubu Electric Power in Indonesië) vervuilende kolencentrales aan het bouwen zijn. Dit kan de klimaatdoelen (die de komende jaren een grote uitdaging vormen) in gevaar brengen. Bij een multinational als Mitsubishi zal duurzaamheid nooit boven de hoogst mogelijke winst gaan. Ook is er nog het feit dat Mitsubishi Corporation al enige jaren op lijsten van pensioenfondsen staat vanwege mensenrechtenschending. De reden hiervoor is ons nog onbekend, maar het zal niet voor niets zijn.

Toen onze fractievoorzitter Ariën van Houwelingen aan het college vroeg wat zij van de verkoop aan deze grootvervuilers vindt, had het college last van kortsluiting. Het college had er simpelweg niet over nagedacht. Een grote tekortkoming.

In de tijd dat we schone energie en een lagere energierekening nodig hebben is het daarom dom om Eneco te verkopen. In 2009 zijn Nuon en Essent verkocht en in een vergelijking in duurzaamheid tussen energieleveranciers laat de consumentenbond zien dat Nuon (Vattenfall) en Essent, november 2019 een 6,5 en een 4,6 als cijfer halen. Eneco scoort een 7,7. Dat laat zien, dat bedrijven die in handen zijn van de overheid, niet slechter presteren dan commerciële partijen, eerder het omgekeerde. Met een overheid als aandeelhouder van Eneco wordt de winst die het maakt bovendien geïnvesteerd in onze samenleving, in een energietransitie die ten goede komt aan mensen met een kleine portemonnee.

Behalve dat het behouden van de aandelen goed is voor meer duurzaamheid, is het ook belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid. Bij Essent en Nuon zijn er rond de 4400 banen verdwenen. Research en Development afdelingen zijn verplaatst naar het buitenland.

Wat de SP betreft houden we onze energie dicht bij huis en investeren we met Eneco in onze eigen economie, samenleving en energietransitie.

Zie ook: Eneco

Statement burgemeester namens de raad

VVD VVD Gorinchem 29-11-2019 04:07

Namens de gehele raad heeft de burgemeester tijdens de raadsvergadering van 28 november een statement gemaakt.

Beste aanwezigen,

 

Vorige week werd onze stad opgeschrikt door beelden van de mishandeling van jongeren. Die kwamen bij heel Nederland in beeld.

Dat roept vragen op. Die kregen we dan ook, ook de leden van onze gemeenteraad, zowel van de pers als uit Den Haag.

 

Als voorzitter van de gemeenteraad van Gorinchem spreek ik namens de gehele raad onze afschuw en medeleven uit.

 

Als burgemeester heb ik nauw overleg met politie en justitie. Hierbij is ook gesproken over het lopende onderzoek en over de wens van de (ouders van de) slachtoffers en de scholen om rust te creëren. Daarom is er besloten tijdelijk niet te communiceren.

 

Dit besluit heb ik met de fractievoorzitters gedeeld. Zij zijn vorige week door mij geïnformeerd over de situatie en de gevolgen daarvan. Het is buitengewoon goed voor het verloop van het onderzoek geweest, dat eenieder zich aan deze afspraak heeft gehouden.

 

Ik hecht eraan dit hier te melden, omdat bij sommigen dit wellicht verbazing heeft opgewekt. Welnu, dit was zo afgesproken in het belang van de stad.

 

Uiteraard voelen we ons allen nauw betrokken bij alle gebeurtenissen en wat dit heeft losgemaakt in de samenleving.

Een evaluatie wordt besproken in een openbare raadsvergadering. Door het presidium zal hiervoor een datum bepaald worden. We gaan we met elkaar in gesprek over hetgeen er gebeurd is en de gevolgen daarvan.

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1342208091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:"Helvetica Neue"; panose-1:2 0 5 3 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-452984065 1342208475 16 0 1 0;} @font-face {font-family:"\@Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Helvetica Neue"; mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS"; mso-bidi-font-family:"Arial Unicode MS"; color:black; border:none; mso-style-textoutline-type:none; mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt; mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat; mso-style-textoutline-outlinestyle-join:bevel; mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%; mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid; mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center; mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS"; border:none;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:42.5pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Dank u wel.

VVD Gorinchem over de stadsbegroting 2020

VVD VVD Gorinchem 24-11-2019 09:42

Kansen, vernieuwingen? De euro’s van Gorinchem.Begin november is de begroting voor 2020 door de raad behandeld. Het was zoeken naar de rode draad.... Waar zijn de vernieuwingen? Welke kansen zijn er? En hoe gaan we het financieren?

Elke euro die de gemeente uitgeeft is opgebracht door onze eigen inwoners. Geld opzij zetten, zonder dat er concrete plannen zijn, getuigt van weinig inzicht. Dit is niet hoe de gemeente met gemeenschapsgeld dient om te gaan.

Daarbij komt dat deze begroting niet sluitend is, dat betekent dat we in de rode cijfers komen. Reden voor een verzoek van de gehele oppositie aan de wethouder, om zijn portefeuille financiën over te dragen aan een andere wethouder.

We zijn blij dat onze motie over de aanleg van een glasvezelnetwerk in Gorinchem overtuigend is aangenomen. Een glasvezelnetwerk voor snel internet in Gorinchem maakt onze stad aantrekkelijker voor zowel inwoners als ondernemers. Ook onze motie over het ophalen van dode dieren door de dierenambulance in plaats van Waardlanden is aangenomen.

De bijdrage van onze fractie-voorzitter tijdens de begrotingsraad is te lezen in de onderstaande bijlage.

Terugblik op de begrotingsbehandeling

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP PvdA Gorinchem 11-11-2019 20:08

Op donderdag 7 november heeft de gemeenteraad van 15.00 tot bijna 00.30 uur gesproken over de begroting 2020, gepresenteerd door het college van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA.

Een begroting waar ons inziens onverantwoord veel-geleend-geld wordt uitgegeven. Bijna 30 miljoen(!) aan plannen zijn in de begroting opgenomen, terwijl er nog niet het begin van een plan ligt. Renovatie van De Nieuwe Doelen (7 miljoen), een Beroepen en innovatiescholen campus (in totaal 15 miljoen over 4 jaar), 2 elektrische veerboten (5 miljoen), dat zijn de grote klappers. En dat was voor Democraten Gorinchem nog niet genoeg: ook nog eens 30.000 euro structureel (dus elk jaar) extra voor het filmfestival, terwijl we druk bezig zijn met het vast stellen van een cultuurvisie, waarin dit een plek zou moeten krijgen, zodat zaken in het geheel van cultuur bezien kunnen worden. Het valt op, dat dé topprioriteit, benoemd door de stad zelf bij de Visie-vorming, bereikbaarheid enmobiliteit geen geld krijgt.

Wij zijn van mening dat dit onverantwoord is: onze schulden worden stevig omhoog gestuwd, aan de echte prioriteiten wordt niets gedaan en doordat er enorme bedragen geleend moet worden, is de armslag voor elk volgend college nihil, de ruimte om onvoorziene tegenslagen op te vangen, beperkt en we lopen daardoor enorme risico’s. Een motie van onze hand om nu we nog niet in de financiële problemen zitten, scenario’s te maken voor slechtere tijden, zodat we niet direct stevig hoeven te gaan bezuinigen, werd weggestemd.

De wethouder financiën bleek daarbij zijn eigen begroting niet te kennen of te snappen, sprak zichzelf tegen en creëerde zodanige verwarring, dat de voltallige oppositie (12 van de 25 zetels) een verklaring heeft opgesteld, waarin het college de nadrukkelijke suggestie werd gedaan de portefeuilleverdeling te heroverwegen: in begrijpelijke taal betekent dat: haal deze wethouder van financiën af!

Vanwege deze hele toestand, meenden wij- hoe ongebruikelijk ook- tegen de hele begroting te moeten stemmen. Wij hebben geen enkel vertrouwen dat deze coalitie onze stad de goede kant op leidt, integendeel. De inbreng van de coalitiepartijen was bedroevend onwetend op het gebied  van de financiën . Inwoners van Gorinchem hebben straks een schuld per inwoner van 4600 euro, terwijl dat gemiddeld 2500 euro is. Wij vonden en vinden dat onacceptabel.

U kunt onze bijdrage teruglezen op deze site.

Verder hebben we nog 3 moties ingediend:

Tegengaan van reclamefolders, door Nee, tenzij op te nemen in de APV (aangenomen)

Vergroenen van de binnenstad (ingetrokken na een toezegging van de wethouder, dat hij dit samen met de binnenstadondernemers en andere belanghebbenden gaat oppakken)

Voorkomen is beter: hierin vragen we het college om te onderzoeken welke drempels er zijn bij de lichtere vormen van budgethulp en hoe die weggenomen kunnen worden (aangehouden om de wethouder de kans te geven ermee aan de slag te gaan)

Terugkijkend was het een roerige vergadering, met een zeer ongewenste uitkomst. Over 1 ding, ben ik wel erg tevreden: de samenwerking tussen de oppositie-partijen. Ondanks inhoudelijke verschillen, zijn we goed met elkaar opgetrokken en dat geeft moed voor de komende tijd.

Terugblik op de begrotingsbehandeling

ChristenUnie ChristenUnie PvdA CDA Gorinchem 11-11-2019 20:08

Op donderdag 7 november heeft de gemeenteraad van 15.00 tot bijna 00.30 uur gesproken over de begroting 2020, gepresenteerd door het college van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA.

Een begroting waar ons inziens onverantwoord veel-geleend-geld wordt uitgegeven. Bijna 30 miljoen(!) aan plannen zijn in de begroting opgenomen, terwijl er nog niet het begin van een plan ligt. Renovatie van De Nieuwe Doelen (7 miljoen), een Beroepen en innovatiescholen campus (in totaal 15 miljoen over 4 jaar), 2 elektrische veerboten (5 miljoen), dat zijn de grote klappers. En dat was voor Democraten Gorinchem nog niet genoeg: ook nog eens 30.000 euro structureel (dus elk jaar) extra voor het filmfestival, terwijl we druk bezig zijn met het vast stellen van een cultuurvisie, waarin dit een plek zou moeten krijgen, zodat zaken in het geheel van cultuur bezien kunnen worden. Het valt op, dat dé topprioriteit, benoemd door de stad zelf bij de Visie-vorming, bereikbaarheid enmobiliteit geen geld krijgt. 

Wij zijn van mening dat dit onverantwoord is: onze schulden worden stevig omhoog gestuwd, aan de echte prioriteiten wordt niets gedaan en doordat er enorme bedragen geleend moet worden, is de armslag voor elk volgend college nihil, de ruimte om onvoorziene tegenslagen op te vangen, beperkt en we lopen daardoor enorme risico’s. Een motie van onze hand om nu we nog niet in de financiële problemen zitten, scenario’s te maken voor slechtere tijden, zodat we niet direct stevig hoeven te gaan bezuinigen, werd weggestemd.

De wethouder financiën bleek daarbij zijn eigen begroting niet te kennen of te snappen, sprak zichzelf tegen en creëerde zodanige verwarring, dat de voltallige oppositie (12 van de 25 zetels) een verklaring heeft opgesteld, waarin het college de nadrukkelijke suggestie werd gedaan de portefeuilleverdeling te heroverwegen: in begrijpelijke taal betekent dat: haal deze wethouder van financiën af!

Vanwege deze hele toestand, meenden wij- hoe ongebruikelijk ook- tegen de hele begroting te moeten stemmen. Wij hebben geen enkel vertrouwen dat deze coalitie onze stad de goede kant op leidt, integendeel. De inbreng van de coalitiepartijen was bedroevend onwetend op het gebied  van de financiën . Inwoners van Gorinchem hebben straks een schuld per inwoner van 4600 euro, terwijl dat gemiddeld 2500 euro is. Wij vonden en vinden dat onacceptabel.

U kunt onze bijdrage teruglezen op deze site.

 Verder hebben we nog 3 moties ingediend:

Tegengaan van reclamefolders, door Nee, tenzij op te nemen in de APV (aangenomen) Vergroenen van de binnenstad (ingetrokken na een toezegging van de wethouder, dat hij dit samen met de binnenstadondernemers en andere belanghebbenden gaat oppakken) Voorkomen is beter: hierin vragen we het college om te onderzoeken welke drempels er zijn bij de lichtere vormen van budgethulp en hoe die weggenomen kunnen worden (aangehouden om de wethouder de kans te geven ermee aan de slag te gaan)

Terugkijkend was het een roerige vergadering, met een zeer ongewenste uitkomst. Over 1 ding, ben ik wel erg tevreden: de samenwerking tussen de oppositie-partijen. Ondanks inhoudelijke verschillen, zijn we goed met elkaar opgetrokken en dat geeft moed voor de komende tijd.

Terugblik begrotingshandeling 2019

SGP SGP CDA PvdA Gorinchem 11-11-2019 00:00

Op donderdag 7 november heeft de gemeenteraad van 15.00 tot bijna 00.30 uur gesproken over de begroting 2020, gepresenteerd door het college van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA.

Een begroting waar ons inziens onverantwoord veel-geleend-geld wordt uitgegeven. Bijna 30 miljoen(!) aan plannen zijn in de begroting opgenomen, terwijl er nog niet het begin van een plan ligt.

Renovatie van De Nieuwe Doelen (7 miljoen), een Beroepen en innovatiescholen campus (in totaal 15 miljoen over 4 jaar), 2 elektrische veerboten (5 miljoen), dat zijn de grote klappers.

En dat was voor Democraten Gorinchem nog niet genoeg: ook nog eens 30.000 euro structureel (dus elk jaar) extra voor het filmfestival, terwijl we druk bezig zijn met het vast stellen van een cultuurvisie, waarin dit een plek zou moeten krijgen, zodat zaken in het geheel van cultuur bezien kunnen worden. Het valt op, dat dé topprioriteit, benoemd door de stad zelf bij de Visie-vorming, bereikbaarheid enmobiliteit geen geld krijgt. 

Wij zijn van mening dat dit onverantwoord is: onze schulden worden stevig omhoog gestuwd, aan de echte prioriteiten wordt niets gedaan en doordat er enorme bedragen geleend moet worden, is de armslag voor elk volgend college nihil, de ruimte om onvoorziene tegenslagen op te vangen, beperkt en we lopen daardoor enorme risico’s. Een motie van onze hand om nu we nog niet in de financiële problemen zitten, scenario’s te maken voor slechtere tijden, zodat we niet direct stevig hoeven te gaan bezuinigen, werd weggestemd.

De wethouder financiën bleek daarbij zijn eigen begroting niet te kennen of te snappen, sprak zichzelf tegen en creëerde zodanige verwarring, dat de voltallige oppositie (12 van de 25 zetels) een verklaring heeft opgesteld, waarin het college de nadrukkelijke suggestie werd gedaan de portefeuilleverdeling te heroverwegen: in begrijpelijke taal betekent dat: haal deze wethouder van financiën af!

Vanwege deze hele toestand, meenden wij- hoe ongebruikelijk ook- tegen de hele begroting te moeten stemmen. Wij hebben geen enkel vertrouwen dat deze coalitie onze stad de goede kant op leidt, integendeel. De inbreng van de coalitiepartijen was bedroevend onwetend op het gebied  van de financiën . Inwoners van Gorinchem hebben straks een schuld per inwoner van 4600 euro, terwijl dat gemiddeld 2500 euro is. Wij vonden en vinden dat onacceptabel.

U kunt onze bijdrage teruglezen op deze site.

 Verder hebben we nog 3 moties ingediend:

Tegengaan van reclamefolders, door Nee, tenzij op te nemen in de APV (aangenomen) Vergroenen van de binnenstad (ingetrokken na een toezegging van de wethouder, dat hij dit samen met de binnenstadondernemers en andere belanghebbenden gaat oppakken) Voorkomen is beter: hierin vragen we het college om te onderzoeken welke drempels er zijn bij de lichtere vormen van budgethulp en hoe die weggenomen kunnen worden (aangehouden om de wethouder de kans te geven ermee aan de slag te gaan)

Terugkijkend was het een roerige vergadering, met een zeer ongewenste uitkomst. Over één ding, ben ik wel erg tevreden: de samenwerking tussen de oppositie-partijen. Ondanks inhoudelijke verschillen, zijn we goed met elkaar opgetrokken en dat geeft moed voor de komende tijd.

Voor meer informatie zie:https://begroting2020.gorinchem.nl/inleiding

/r/4cc60edf43af02e786dadd93aeb92ccb?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Fterugblik-begrotingshandeling-2019%2F11417&id=f03fe2f32ffdf166750ead7dcd39635cb348eb69