Nieuws van politieke partijen in Gorinchem inzichtelijk

2010 documenten

💛💛Wethouder Ro#ja Dat en vele andere ...

DemocratenGorinchem DemocratenGorinchem Gorinchem 21-08-2019 08:18

💛💛

een mooi initiatief

SP SP GroenLinks CDA Gorinchem 13-08-2019 17:30

Tijdens het zomerreces wordt er niet stilgezeten! Zeker niet als fractieassistent. Samen met Anoir (Democraten Gorinchem), Richard (GroenLinks) en Jop (CDA) zijn wij een project gestart dat jongeren een stem moet geven in de gorinchemse politiek en het openbaar bestuur. Zo hebben wij de eerste stappen gezet naar het oprichten van een jongerenplatform. Inmiddels zijn er al 10 scholen benaderd waarbij er op een aantal van deze scholen al pitches zijn gehouden.Tijdens dit zomerreces hebben wij alle (tot dusver) geworven aspirant-leden geïnformeerd zodat wij in september de vervolgstappen kunnen gaan ondernemen en samen dit project tot een groot succes kunnen maken!

Aron Foppen, fractieassistent

Bijdrages aan het debat over de Perspectiefnota

ChristenUnie ChristenUnie Gorinchem 13-08-2019 12:40

Donderdag 4 juli vond de raadsvergadering plaats waarin de financiële en beleidsperspectieven van het huidige college behandeld werden. Waar wij vorig jaar tegen de Perspectiefnota èn begroting hebben gestemd vanwege de forse bedragen voor cultuur die niet onderbouwd werden.

Ook nu is dat weer aan de orde en onze afweging was: gaan we opnieuw tegen stemmen, met geen enkel resultaat of gaan we voor stemmen met een waarschuwing om in de aanloop naar de begroting en de begroting zelf de enorme bedragen voor cultuur en onderwijs (beroepencampus) nu wel te gaan onderbouwen.

Daarbij hebben we een motie ingediend om voor de begroting het principe ‘geld volgt beleid’ te hanteren. Tijdens de besprekingen leverde dit in ieder geval een toegankelijker houding van het college op, met van beide kanten een uitgestoken hand.

Lees meer in het onderstaande document.

Bijdrages aan het debat over de Perspectiefnota

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP ChristenUnie Gorinchem 13-08-2019 12:40

Donderdag 4 juli vond de raadsvergadering plaats waarin de financiële en beleidsperspectieven van het huidige college behandeld werden. Waar wij vorig jaar tegen de Perspectiefnota èn begroting hebben gestemd vanwege de forse bedragen voor cultuur die niet onderbouwd werden.

Ook nu is dat weer aan de orde en onze afweging was: gaan we opnieuw tegen stemmen, met geen enkel resultaat of gaan we voor stemmen met een waarschuwing om in de aanloop naar de begroting en de begroting zelf de enorme bedragen voor cultuur en onderwijs (beroepencampus) nu wel te gaan onderbouwen.

Daarbij hebben we een motie ingediend om voor de begroting het principe ‘geld volgt beleid’ te hanteren. Tijdens de besprekingen leverde dit in ieder geval een toegankelijker houding van het college op, met van beide kanten een uitgestoken hand.

Lees meer in het onderstaande document.

ChristenUnie Gorinchem - Jaarstukken 2018.pdf

VIER DE LIEFDE | Wij wensen iedereen ...

DemocratenGorinchem DemocratenGorinchem Gorinchem 03-08-2019 10:29

VIER DE LIEFDE | Wij wensen iedereen een mooie dag vandaag in Amsterdam! #prideweekend

JA! 🚲Gemeente GorinchemGemeente ...

DemocratenGorinchem DemocratenGorinchem Gorinchem 22-07-2019 16:39

JA! 🚲

EEN VLAG IS LEUK, NU DE DADEN!

SP SP Gorinchem 17-07-2019 22:10

Er is veel te doen geweest rondom onze schriftelijke vragen over intolerantie en discriminatie in Gorinchem. Dit naar aanleiding van predikers die de omstreden Nashville-verklaring hebben ondertekend. Een ingezonden brief in de plaatselijke krant, telefoontjes van dagblad Trouw en artikelen in het Algemeen Dagblad. Uiteraard waren er ook reacties op sociale media en in de mailbox. Het leeft zullen we maar zeggen.

In januari hebben veel gemeenten en alle provincies uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap de regenboogvlag gehesen. Ook in Gorinchem werd de vlag gehesen, maar met welke boodschap? Als statement tegen de Nashville-verklaring volgens het AD. Dat blijkt dus even anders te zitten.

De SP kreeg te horen dat er 19 mei alsnog een spreker in de Grote Kerk is ontvangen. Er was vooraf bekend dat deze spreker een Nashville-ondertekenaar is. Dat vonden we een vreemde actie van het kerkbestuur nadat ze in januari (zogenaamd in goed overleg) ondertekenaar en prediker de heer Klaassen hebben afgezegd. Het is zeker een vreemde actie na de landelijke commotie en de tocht voor tolerantie in Gorinchem. Al deze gebeurtenissen waren dus voor de bühne.

Naar aanleiding van 19 mei heeft onze fractie een week later schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (college van B en W). Deze vragen hebben wij gesteld, omdat wij als SP Gorinchem wilde weten in hoeverre er hier sprake is van discriminatie en intolerantie. Ook wilde wij weten in hoeverre er sprake is van discriminatie en intolerantie in het algemeen in Gorinchem. Wij hoopten dat het college stevig afstand zou nemen en zou durven aan te geven dat er voor discriminatie en intolerantie geen plaats is.

Wij van SP Gorinchem zijn teleurgesteld in de beantwoording van het college van B en W op onze schriftelijke vragen. Voor zover je überhaupt over een beantwoording kan spreken. Zo wordt er kundig om de hete brei heen gedraaid. Of er sprake is van discriminatie of intolerantie wordt niet beantwoord. Ofdat kerken, moskeeën of andere instanties een actieve rol hebben in discriminatie en intolerantie wordt ook niet beantwoord. Interessant is het college hun antwoord op de vraag 'is het college net als de SP van mening dat intolerante en discriminerende boodschappen, GEEN podium zouden moeten krijgen?'. Dat vindt B&W namelijk niet, althans niet direct. Het college houdt zich aan de wet- en regelgeving, zo is de vrijheid van meningsuiting is leidend. Jawel daar is die weer! Artikel 1 vergeten we voor het gemak.

Artikel 1 van onze Grondwet is duidelijk: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Ook het College voor de Rechten van de Mens geeft een duidelijk beeld. De Nashville-verklaring brengt het risico met zich mee dat mensen kunnen denken dat religieuze overtuigingen een rechtvaardiging kunnen vormen om mensen als minderwaardig te behandelen en uit te sluiten vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dat is niet het geval.

Iedereen heeft het recht op vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Dat houdt in dat mensen volgens religieuze voorschriften mogen leven, hun religieuze opvattingen mogen uitdragen en kritiek mogen uiten op de manier waarop andere mensen leven. Religieuze opvattingen en kritieken mogen volgens de Hoge Raad echter niet ‘onnodig krenkend’ zijn, want dan zijn ze discriminerend.

Bepaalde uitingen van discriminatie zijn verboden volgens het Wetboek van Strafrecht. Dat is bijvoorbeeld het beledigen van groepen mensen en aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten de Nashville-verklaring te beoordelen op strafbaarheid. Dat zou kunnen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek en uiteindelijk tot een oordeel van de strafrechter. Wij van SP Gorinchem zijn benieuwd met welk conclusie het OM en eventueel daarna de rechter komt.

Laat ons duidelijk zijn, in tegenstelling tot het college van B en W. Voor SP Gorinchem stopt de vrijheid van meningsuiting als daarmee bewust gekwetst wordt. Tolerant zijn voor opvattingen die discrimineren is niet tolerant zijn, dat is discriminatie gedogen. De Nashville-verklaring geeft net als diverse wetten en de Bijbel zelf enige ruimte voor invulling. Wanneer je echter uitzoekt hoe de ondertekenaars en de opstellers de boodschap bedoelen, kan je niet anders concluderen dan dat deze boodschap niet door de beugel kan. Initiator en voormalig predikant in Boven-Hardinxveld geeft in het AD het volgende aan: “Er wordt te weinig onderwijs gegeven over wat de Bijbel zegt over het huwelijk en seksualiteit. We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak.” Verder werd er het volgende gezegd: “In kerkdiensten is iedereen natuurlijk welkom, maar ze kunnen niet ingeschreven worden bij de gemeente, als praktiserend homo kun je geen belijdend lid van de gemeente zijn.” Een vergelijking maken met identiteitsverschillen en nazi-ideologie, je moet maar durven. Voor gelijke rechten is er schijnbaar geen plaats.

Dat het college niet met duidelijke antwoorden zou komen was te verwachten. Ze begeven zich op glad ijs. Het college kreeg nogmaals de kans om een helder statement te maken, maar het durft geen spierballen te tonen. In januari werd de vlag wel gehesen, maar zonder berichtgeving, zonder boodschap, zonder betekenis. Beste burgemeester en wethouders, een vlag is symboliek. Het gaat om daden. Ondertussen staan er weer ondertekenaars op de agenda. Door een oplettende volger is er aan ons bekend gemaakt dat er binnenkort weer Nashville-ondertekenaars in Gorinchem gaan prediken. Of de SP hier iets mee kan doen, moeten we nog bekijken. Aan de houding van het college op al het bovenstaande hebben we tot nu toe niets.

De SP betreurt het dat de gemeente Gorinchem niet durft om de Nashville-verklaring sterk af te wijzen. Dit vinden wij en gemiste kans. Wij gingen er vanuit dat de regenboogvlag in januari uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap zou zijn gehesen. Dat de gemeente de regenboogvlag heeft gehesen was blijkbaar met een inhoudsloze boodschap.

Ik werd gewezen op wat Paulus schrijft in Galaten 3, wat ik een mooie afsluiting vindt. Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus. Wat ik daaruit haal? Identiteitsverschillen doen er niet toe!

Ariën van Houwelingen, fractievoorzitter

 

Noot! In diverse media kreeg ik positive en nette tegen reacties. SP Gorinchem zou met een vergrootglas kijken naar de kerk en niet naar de overige instellingen. Wanneer men de vragen gelezen zouden hebben, zouden ze gezien moeten hebben dat de vragen net zo goed over moskeeën en andere instellingen gaan. Alleen krijgen we geen meldingen of aanwijzingen dat intolerantie of discriminatie in deze instellingen plaats vindt. Wordt dit toch ervaren? Geef dat vooral aan.

ZOMER! | Het reces is inmiddels ...

DemocratenGorinchem DemocratenGorinchem Gorinchem 17-07-2019 20:55

ZOMER! | Het reces is inmiddels begonnen maar wij zitten niet stil deze zomer..! Uiteraard gaan ook wij genieten van een paar weken rust, maar de stad gaat gewoon door. Wij wensen iedereen een fijne zomer(vakantie)...!

Schijntoegankelijkheid binnen het openbaar vervoer

SP SP Gorinchem 17-07-2019 12:10

Zoals men heeft kunnen lezen in De Stad Gorinchem hebben wij antwoord gekregen op onze schriftelijke vragen omtrent de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Zo vinden wij van SP Gorinchem dat het simpelweg niet van deze tijd is dat mensen die gebruik maken van een rolstoel zich maarliefst twee uur van tevoren moeten melden om überhaupt met de trein te kunnen reizen. Ook trekken wij de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de bussen in twijfel. Het is namelijk belangrijk om alle verschillende mobiliteitsituaties in het achterhoofd te houden. Zo wijst het college in zijn beantwoording op de aanwezigheid van rolstoelliften in de bussen. Echter gebruikt niet iedereen die slecht ter been is meteen een rolstoel! Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen die gebruik maken van een rollator? Ook heeft niet iedereen zichtbare mobiliteitsproblemen. Men kan namelijk prima slecht ter been zijn zonder gebruik te maken van hulpmiddelen (zoals een rolstoel of rollator). Wij van SP Gorinchem vinden dat er bij de beantwoording de illusie van schijntoegankelijkheid wordt gewekt. Niet iedereen maakt namelijk gebruik van een rolstoel en kan dus zomaar gebruik maken van een rolstoellift!

We hebben een goed jaar gehad, er ...

DemocratenGorinchem DemocratenGorinchem Gorinchem 11-07-2019 20:13

We hebben een goed jaar gehad, er valt wat te vieren! #gelukzitineenkleinglaasje..!💛