Nieuws van politieke partijen in Gorinchem inzichtelijk

2031 documenten

'Helemaal geen ecologische voetafdruk achterlaten is onmogelijk'

ChristenUnie ChristenUnie Gorinchem 25-03-2020 20:32

https://gorinchem.christenunie.nl/k/n42426/news/view/1312083/43688/a2b72ac6-a94d-4f16-9ad4-3d276fae97ac.jpgRegenwater gebruiken ze om de wc mee door te spoelen, zonnepanelen op het dak zorgen voor elektriciteit en als er iets kapot is proberen ze het eerst zelf te maken voordat er iets nieuws wordt aangeschaft." Marjo en Hans Molengraaf leven behoorlijk duurzaam. ,,Sommige dingen doen wij al zo lang dat het niet eens meer voelt als duurzaam consumeren.

Lees het hele interview op www.destadgorinchem.nl

Foto: Mirjam de Swart

Hoorzitting met en over Qbuzz leidt tot forse kritiek op het bedrijf

SP SP Gorinchem 31-01-2020 13:59

Enorm ziekteverzuim, ritten die uitvallen, vele elektrische bussen die stuk zijn waardoor er diesels in Dordrecht rijden, zomaar een greep uit de onderwerpen die de revue passeerden tijdens de hoorzitting in de Provinciale Staten. De hoorzitting werd geïnitieerd door onder andere de SP en gesteund door alle partijen in de Provinciale Staten. In de bijeenkomst werd het ene na het andere schrijnende verhaal verteld over welke gevolgen het mismanagement en zogenoemde opstartproblemen heeft voor de Drechtsteden, Gorinchem en Molenlanden. Door de inzet van slecht en verouderd materieel en het te snel invoeren van de nieuwe dienstregeling zijn zowel reizigers als medewerkers van Qbuzz de dupe. SP Fractievoorzitter in de Provinciale Staten Lies van Aelst: ‘De provincie heeft van de talloze insprekers luid en duidelijk te horen gekregen dat zij willen dat het provinciebestuur ingrijpt. De mobiliteit van reizigers, veiligheid van reizigers én personeel, maar ook de fijnmazigheid van het OV in deze regio staan zwaar onder druk.’ 

De problemen in het gebied zijn zeer niet alleen ernstig, maar ook heel erg uiteenlopend. Op de MerwedeLingelijn is er een enorme toename van zwartrijders door minder personeel op de trein, lijnen 387 en 388 naar Utrecht rijden vaak niet of niet op tijd en in Molenlanden zijn studenten aangewezen op belbussen die hun OV studentenkaart niet dekt. En dat is nog maar een bloemlezing. Kortom, de chaos is compleet. Dit alles gaat de medewerkers van Qbuzz aan het hart. Van Aelst: Als je een buschauffeur hoort die bijna smeekt of we in kunnen grijpen omdat er voor het eerst in de 35 jaar dat hij rijdt lijnen niet worden gereden of dat een gehandicapte vrouw niet de bus in kan na veel moeite van de chauffeur doordat de bus lift kapot is dan doet dat wat met je. Het provinciebestuur moet dit echt gaan rechttrekken samen met Qbuzz. Het kan niet langer zo!’ De SP zal dit onderwerp op de agenda houden en niet rusten totdat de problemen zijn opgelost. 

Van Aelst: ‘Een deel van de problemen komt voort uit het feit dat we het streekvervoer verplicht aanbesteden. Bij iedere aanbesteding komt er nieuwe onzekerheid voor medewerkers en reizigers, gaat het lijnennet op de schop en zijn er weer groepen reizigers de dupe. De discussie nu gaat over het goed laten functioneren van Qbuzz, maar het stoppen van deze aanbestedingswaanzin staat voor de SP zeker ook hoog op de agenda!’ 

 

 

Overlast vuurwerk Gorinchem, jaarwisseling 2019-2020

SGP SGP GroenLinks ChristenUnie Gorinchem 24-01-2020 00:00

Resultaten meldpunt vuurwerkoverlast Gorinchem, jaarwisseling 2019-2020 Marjo Molengraaf – ChristenUnie/SGP en Rutger van Breemen – GroenLinks

Inleiding

In oktober 2019 openden de fracties van ChristenUnie/SGP en GroenLinks voor het tweede jaar op rij een meldpunt voor vuurwerkoverlast. De reden hiervoor is, net als vorig jaar, dat beide fracties zich zorgen maken over de toenemende overlast die mensen hebben van vuurwerk. In het maatschappelijk debat is deze discussie ook zeer actueel. Steeds harder klinkt de roep om maatregelen om overlast, schade en verwondingen door vuurwerk te beperken. Het lijkt er nu op dat de politiek in Den Haag ook een beweging maakt richting een (gedeeltelijk) verbod op consumentenvuurwerk. Desondanks vonden onze fracties het belangrijk om ook dit jaar weer in beeld te hebben in welke mate er overlast ervaren wordt in Gorinchem. Interessant daarbij is natuurlijk om te zien of de maatregelen die tijdens deze jaarwisseling al door de gemeente waren genomen (vuurwerkvrije zone, vuurwerkdetectiesysteem) effect zouden hebben op het aantal meldingen./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

De aanpak was hetzelfde als vorig jaar: een online meldpunt waar mensen anoniem of met naam hun melding konden doen over vuurwerk. Twee dingen gingen dit jaar echter anders. Ten eerste hebben we het meldpunt al in oktober geopend. We kregen veel reacties van Gorinchemmers die vertelden dat zij eigenlijk het hele najaar of zelfs het hele jaar overlast ervaren van vuurwerk. Graag wilden we zien of dit ook te merken was in de cijfers. Het andere verschil met vorig jaar is dat we dit jaar de melders ook gevraagd hebben naar de soort overlast zij ervoeren, oftewel van wat voor soort vuurwerk zij last hadden. Verplicht was het in te vullen in welke wijk, op welke datum en op welk moment van de dag de overlast ervaren werd.

In totaal zijn er 499 meldingen binnengekomen, waarvan 335 tussen 15 december en 6 januari (dezelfde periode als welke ons vorige rapport besloeg) Het is opmerkelijk te vermelden dat die 335 meldingen rond de jaarwisseling vrijwel overeenkomt met het aantal meldingen in dezelfde periode vorig jaar (340). In dit verslag delen wij graag onze verder bevindingen, met als doel wederom een gedegen evaluatie van de jaarwisseling te krijgen en indien nodig er in de Gorinchemse gemeenteraad een discussie over te voeren.

Meldpunt  https://www.meldpuntvuurwerkgorinchem.com/

Het meldpunt gewoon open blijft om te zien of er buiten oud en nieuw om ook overlast ervaren wordt, is het helemaal goed.

Respondenten

Zoals gezegd konden mensen kiezen of zij anoniem of met contactgegevens een meldingen wilden doen. Wij hebben voor deze mogelijkheid gekozen om de drempel van het melden van overlast zo laag mogelijk te houden. Zoals in de grafiek “figuur 1” goed te zien is, was ongeveer 3/4 van de meldingen anoniem en 1/4 van de meldingen met contactgegevens. Er is een sterke stijging van het aantal anonieme meldingen te zien (2019: 1/3 op naam, 2/3 anoniem). Hiervoor hebben wij geen duidelijke verklaring./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

Anoniem melden brengt natuurlijk risico’s met zich mee: er zijn altijd grapjassen die valse meldingen doen. We hebben echter slechts twee overduidelijk valse meldingen ontdekt (die ook niet meegenomen zijn in de resultaten). Alle andere meldingen konden gezien tijdstip, locatie of aard van de overlast als echt getypeerd worden. Resultaten

Zoals gezegd zijn er in totaal 499 meldingen binnengekomen op het meldpunt vuurwerkoverlast. Daarvan zijn er 335 gedaan in de periode van 15 december tot 6 januari. In de maand oktober kwamen er 9 meldingen binnen, in november waren dat er 73 en in de eerste twee weken van december ontvingen wij 51 meldingen. In de periode tussen 7 januari en 18 januari kwamen er nog 37 meldingen binnen. Het is in fig. 2 goed te zien dat sinds de opening van het meldpunt het aantal melding per dag langzaam stijgt naar mate de jaarwisseling dichterbij komt, met als piek 29, 30 en 31 december. Na Oud en Nieuw neemt het aantal meldingen redelijk snel af./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3 Vorig jaar was er afname te zien vanaf 29 december tot de jaarwisseling (op 29, 30 en 31 december respectievelijk 81, 74 en 46 meldingen), terwijl er nu een stijging te zien is tot de jaarwisseling. Gezien de aard en de mate van de klachten, willen wij de conclusie trekken dat dit te maken heeft met de acceptatiegraad bij Gorinchemmers van vuurwerk. Door de groeiende discussie en het groeiende negatieve gevoel over vuurwerk, is men eerder geneigd om te melden. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het aantal klachten in de ochtend en de middag van 31 december. Dat is fors meer dan vorig jaar. Opvallend hierbij is natuurlijk, en dat vermelden melders ook in hun klacht, dat, terwijl de officiële verkoop van vuurwerk pas op 28 december begint, er daarvoor al redelijk wat overlast gemeld is (158 meldingen van 1 tot en met 27 december). Als de verkoop begint stijgt het aantal meldingen snel. Daarbij is het natuurlijk belangrijk op te nemen dat de officiële afsteektijden zijn op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Het behoeft geen toelichting dat men zich hieraan niet houdt.

We hebben de melders ook gevraagd op welk moment van de dag zij de overlast ervoeren. Hierbij valt op dat mensen vooral ’s avonds (53%) en ’s middags (30%) de overlast ervoeren (zie fig. 3). Opvallend hierbij is dat er een aantal momenten is waarop er veel meldingen uit één specifieke wijk komen rond hetzelfde moment. Er is grote kans dat hier sprake is van een of enkele overlastveroorzakers die zich in een wijk ophouden. 

/r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

 Tevens hebben we aan de melders gevraagd in welke wijk zij de overlast ervoeren (zie fig. 4).  Als we alle meldingen per wijk in een schema zetten, blijkt dat de Laag-Dalem en de Binnenstad de kroon spannen als het gaat om overlast meldingen. Daarachter volgen de Gildenwijk en de Haarwijk./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

Zoals gezegd hebben we mensen ook gevraagd te vertellen wat voor soort overlast zij ervoeren. De resultaten hiervan spreken op het eerste gezicht al voor zich (zie fig. 5) Hieruit blijkt een overduidelijke meerderheid van liefst 98% meldingen van overlast van knalvuurwerk en zwaar vuurwerk (respectievelijk 79% en 19%). Slechts 2,4 procent van de melders (12) meldt over siervuurwerk. Hieruit kun je dus duidelijk de conclusie trekken dat mensen vooral overlast ervaren van knallend vuurwerk. Zij klagen dan vooral over schrik, geluidsoverlast, trillende ramen, kapot straatmeubilair, constante klappen en angstige dieren./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

 

 

Aard van de meldingen

Als we de aard van de meldingen, oftewel het soort overlast dat mensen ervaren, in beeld brengen, blijkt dat er drie conclusies te trekken zijn:

Afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden en locaties en het gebrek aan handhaving

Een groot deel van de meldingen die gedaan zijn, hebben te maken met het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden (van 31-12 18.00uur tot 1-1 02.00uur). Hierbij is het belangrijk te vermelden dat gebleken is dat mensen niet bij elke knal meteen een melding doen. Veel van de melders zeggen veel of zelfs continu knallen van vuurwerk te horen in hun buurt of wijk. Dat ervaren zij als overlast. Bovendien levert het angst op bij bijvoorbeeld kinderen of ouderen. Net als vorig jaar is het opmerkelijk dat veel van de melders die zeggen veel vuurwerk te horen buiten de afsteektijden ook klagen over het (gebrek aan) toezicht en handhaving. Sommigen belden de gemeente of de politie, maar hadden niet de indruk dat er gehandhaafd is op het afsteken van vuurwerk.

Er waren zeven meldingen uit de Gildenwijk die expliciet vernoemden dat er vuurwerk werd afgestoken in de vuurwerkvrije zone (het Gijsbert van Andelpark en de omgeving van het Beatrixziekenhuis). Het valt moeilijk in te schatten of dit veel is, omdat er geen vergelijkingsmateriaal is. 

Overlast door knallen en zwaar vuurwerk

Een belangrijke conclusie uit deze cijfers is dat mensen vooral overlast ervaren van knallen en daarbij ook klagen over de zwaarte van de knallen. Mensen melden dat er ‘heel de dag geknald wordt’, ‘dat de ramen in de sponningen trillen’ en over zware explosies (‘dit waren geen rotjes’). Vaak werd daarbij het versterkend effect van bijvoorbeeld brandgangen, stegen in de Binnenstad of viaducten genoemd. Termen als ‘het lijkt wel oorlog’ werden met enige regelmaat gebruikt. Van siervuurwerk lijkt men juist vrij weinig overlast te ervaren.  

Dieren en vuurwerk

Helaas is ook dit jaar weer gebleken dat vuurwerk in combinatie met dieren een veelvoorkomend probleem is. Uiteraard betreft het dan vooral huisdieren (over wilde dieren valt niks te zeggen vanuit dit vuurwerkmeldpunt). Er wordt veelvuldig gemeld dat honden en katten schrokken van de knallen, zich verstopten, niet meer aten en zelfs niet meer naar buiten durfden. Een enkele melder is zelfs met zijn huisdier naar die dierenarts gemoeten voor kalmerende medicatie. Helaas waren er dit jaar ook weer enkele tientallen meldingen van hondenbezitters die meldden dat er vuurwerk naar hen en hun huisdier is gegooid tijdens het uitlaten, waardoor dieren nog banger waren. Overigens zijn er ook een klein tiental meldingen van fietsers die met vuurwerk bekogeld zijn.

Dierenasiel

Naar aanleiding van de meldingen rondom dieren en vuurwerk hebben we ook contact gezocht met het dierenasiel. Zij meldden ons, dat er een paar weken veel onrust en angst bij hun dieren speelde, ondanks dat het in het gebied waar het dierenasiel ligt relatief rustig is qua vuurwerk. In het pension verblijven jaarlijks dieren die thuis niet te houden zijn door het vuurwerk. Dat legt een druk op het asiel en haar medewerkers. Het asiel en haar medewerkers spraken uit blij te zijn met de maatschappelijke beweging richting een vuurwerkverbod.

Afsluitend

Met 499 meldingen zijn de fracties van ChristenUnie/SGP en GroenLinks tevreden met de resultaten van dit jaar van het vuurwerkmeldpunt in Gorinchem. Het was de tweede keer dat we dit zo hebben uitgevoerd en zijn voornemens om dit komende jaarwisseling te herhalen (afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen). Tevens hebben we besloten om het meldpunt het gehele jaar open te laten, zodat we ook een beeld krijgen van het aantal meldingen door het jaar heen.

 Net als vorig jaar was ons doel om inzicht te krijgen in de mate van de overlastbeleving en in de aard van de overlast. Wij denken dat met de respons op het vuurwerkmeldpunt voor de jaarwisseling 2019/20 dit doel behaald is. Het biedt wat ons betreft, in combinatie met schadecijfers, cijfers van de gemeente, de eerste hulp van het ziekenhuis en van de politie, goede aanknopingspunten voor een evaluatie van de jaarwisseling. Daar kijken wij naar uit!Graag veel cultuur en liever minder steen

ChristenUnie ChristenUnie SGP Gorinchem 13-12-2019 06:00

https://gorinchem.christenunie.nl/k/n42426/news/view/1282517/43688/53b30697-6d27-58e9-8038-226db2c4c1c9.jpg

De fractie van de ChristenUnie–SGP heeft in de maanden oktober en november voor de Gorcummers een enquête open gesteld om hun mening te geven over het cultuuraanbod in Gorinchem.

227 personen hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Op 35000 inwoners zijn de resultaten niet representatief te noemen, maar er zijn wel een aantal lijnen zichtbaar in de antwoorden van deze mensen. De eerste weken hebben vooral onze eigen achterban gereageerd en na de eerste sessie met het culturele veld op 17 oktober en de oproep in het AD kwamen daar gelukkig ook veel reacties bij van mensen die wij niet direct tot onze achterban kunnen rekenen.

Ook voor ons mooi om te zien dat onze leden en achterban in grote lijnen weergeven hoe wij als fractie er in staan. De bijeenkomst met een aantal leden gaf hier ook al een aanzet toe.

Onze fractie staat positief tegenover cultuur en het cultuuraanbod in Gorinchem. We ervaren betrokkenheid op dit thema. Vanuit de enquête maken wij op: - De respondenten zijn blij met het huidige cultuuraanbod en vinden dit voldoende tot goed. - De meningen zijn verdeeld over wat dit de gemeente mag kosten, maar duidelijk is dat een grote groep vindt dat de gemeente aanjager en hierin een financier moet zijn. Dit in tegenstelling tot onze achterban die vooral het initiatief bij de inwoners wil laten.

Niet alle voorzieningen hoeven in de binnenstad gevestigd te zijn. Dit biedt ruimte om te zien welke voorzieningen op andere plaatsen kunnen worden aangeboden. We krijgen de indruk dat de behoefte aan een groot podium door 10% van de respondenten zeer gewenst is en aan de andere kant 10% dit compleet overbodig vindt. De overige respondenten gaan naar de kleinere podia in de stad of gaan incidenteel en ook buiten de stad naar het theater.

De uitkomsten van de enquête bevestigen voor de ChristenUnie-SGP fractie dat 7 miljoen in een theater met een groot podium investeren met het risico dat er geen goede exploitatie opgesteld kan worden niet wenselijk is. Liever investeren in meer cultuur dan in stenen, die geld blijven kosten. Voor de Gorcumse eigen verenigingen die koor-,dans-, operette en toneelvoorstellingen willen geven moet gezocht worden naar een flexibele en multi inzetbare plek.

Liever meer cultuur en minder steen

SGP SGP ChristenUnie Gorinchem 12-12-2019 00:00

Graag veel cultuur en liever minder steen
/r/e1db612132ff284e01079062b7be052d?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Fliever-meer-cultuur-en-minder-steen%2F53b30697-6d27-58e9-8038-226db2c4c1c9.jpg&id=b02fdfed6323faf07aad99ceca711b7cb6d19666

De fractie van de ChristenUnie–SGP heeft in de maanden oktober en november voor de Gorcummers een enquête open gesteld om hun mening te geven over het cultuuraanbod in Gorinchem.

227 personen hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Op 35000 inwoners zijn de resultaten niet representatief te noemen, maar er zijn wel een aantal lijnen zichtbaar in de antwoorden van deze mensen. De eerste weken hebben vooral onze eigen achterban gereageerd en na de eerste sessie met het culturele veld op 17 oktober en de oproep in het AD kwamen daar gelukkig ook veel reacties bij van mensen die wij niet direct tot onze achterban kunnen rekenen.

Ook voor ons mooi om te zien dat onze leden en achterban in grote lijnen weergeven hoe wij als fractie er in staan. De bijeenkomst met een aantal leden gaf hier ook al een aanzet toe.

Onze fractie staat positief tegenover cultuur en het cultuuraanbod in Gorinchem. We ervaren betrokkenheid op dit thema. Vanuit de enquête maken wij op: - De respondenten zijn blij met het huidige cultuuraanbod en vinden dit voldoende tot goed. - De meningen zijn verdeeld over wat dit de gemeente mag kosten, maar duidelijk is dat een grote groep vindt dat de gemeente aanjager en hierin een financier moet zijn. Dit in tegenstelling tot onze achterban die vooral het initiatief bij de inwoners wil laten.

Niet alle voorzieningen hoeven in de binnenstad gevestigd te zijn. Dit biedt ruimte om te zien welke voorzieningen op andere plaatsen kunnen worden aangeboden. We krijgen de indruk dat de behoefte aan een groot podium door 10% van de respondenten zeer gewenst is en aan de andere kant 10% dit compleet overbodig vindt. De overige respondenten gaan naar de kleinere podia in de stad of gaan incidenteel en ook buiten de stad naar het theater.

De uitkomsten van de enquête bevestigen voor de ChristenUnie-SGP fractie dat 7 miljoen in een theater met een groot podium investeren met het risico dat er geen goede exploitatie opgesteld kan worden niet wenselijk is. Liever investeren in meer cultuur dan in stenen, die geld blijven kosten. Voor de Gorcumse eigen verenigingen die koor-,dans-, operette en toneelvoorstellingen willen geven moet gezocht worden naar een flexibele en multi inzetbare plek.

Zie ook artikelen in ad.nl:

https://www.ad.nl/rivierenland/gorinchem-verdeeld-over-de-vraag-of-gemeente-zelf-geld-moet-steken-in-cultuur~a9ca8656/ https://www.ad.nl/rivierenland/christenunie-sgp-is-op-zoek-naar-het-cultuurgevoel-van-de-gorcumers~a6703f12/

De soapserie gaat maar door

SP SP D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP VVD CDA Gorinchem 09-12-2019 17:29

Eerder kreeg wethouder van Zanten al een motie van treurnis te verwerken vanwege het niet informeren van de raad. Zo was er sprake van het zeer slecht communiceren over de toekomst van De Nieuwe Doelen. Tijdens de begrotingsraad werd bij het beantwoorden van vragen duidelijk dat de wethouder geen klik heeft met de inhoud van zijn portefeuille.

De gehele oppositie heeft enorme twijfels over de gehele gang van zaken omtrent zijn functioneren als wethouder van financiën. Natuurlijk zijn we daarnaast zijn optreden als wethouder van cultuur nog niet vergeten.

Tijdens de derde schorsing in de Begrotingsraad werd duidelijk dat ‘het onderwerp’ allesbehalve afgehandeld was. De burgemeester is vervolgens gevraagd om advies. Het voorstel van de burgemeester was om het college te verzoeken de portefeuilles te herverdelen. Dit advies is overgenomen, omdat een motie van wantrouwen het toch niet zou halen. Hierom leek een herverdeling van de portefeuille financiën verstandig. Marjo Molengraaf CU/SGP heeft een verklaring afgelegd ondersteund door VVD, Groen Links, Gorcum Actief, Fractie van Maaren, D66, ChristenUnie/SGP en uiteraard de SP (dit is dus de halve raad -1 zetel).

“Gezien het verloop van de vergadering adviseren wij het college dringend de portefeuille financiën te herverdelen"

Woensdag 4 december kregen we als gemeenteraad een raadsinformatiebrief (RIB). Hierin werd de herverdeling van portefeuilles aangekondigd. Ondanks dat we hebben meegegeven vooral de portefeuille financiën te herverdelen worden er allerlei portefeuilles herverdeeld, behalve financiën.

Het is tekenend voor de verhoudingen in het stadhuis.

Met deze handelswijze en denkwijze vanuit het college is meteen het probleem en de frustratie bloot komen te liggen. Wij, als oppositie worden niet gehoord, we worden genegeerd en niet serieus genomen. Niet door B&W en niet door de coalitiepartijen Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA.

We zijn getuige van een air en arrogantie waarmee er met de halve raad wordt omgegaan en daarmee indirect ook de helft van onze inwoners. Een flinke deuk in het vertrouwen in het college dat de SP toch al nauwelijks heeft.

Wij vinden dat draagvlak de sleutel is voor een goede democratie en goed beleid. Die draagvlak ontstaat pas wanneer de hele raad en daarmee alle inwoners serieus worden genomen (en dus niet met een raadsmeerderheid van de helft + 1).

Uiteindelijk gaat het om onze stad en inwoners

Geweld. Er is meer aan de hand.

SP SP Gorinchem 08-12-2019 22:03

Mishandeling in Gorinchem. Een schok ging door het land. Wéér een verschrikkelijk voorbeeld van geweld. Dat mogen we nooit accepteren. Wij zijn trots dat we in een land leven waar gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid hoog in het vaandel staan. De enorme verontwaardiging die na het incident overal is ontstaan geeft hoop.

Vanuit de samenleving bestaat de roep om meer bevoegdheden van de politie, harder optreden en zwaarder straffen. Dit zien wij als terecht. Mensen die overlast veroorzaken moeten direct worden aangesproken en worden aangepakt. Het Zerotolerancebeleid zou zich moeten richten op de grote veroorzakers van overlast en niet op de groep die zich nog laat aanspreken op gedrag en als gevolg dus “makkelijk beboet” kan worden. Nu moet een asociaal persoon het wel erg bont maken qua belediging wil een agent optreden tegen belediging, omdat de drempel erg hoog is gelegd.

Als we echter denken dat we geweld kunnen terugdringen en problemen alleen kunnen oplossen door zwaarder te straffen en harder optreden, komen we van een koude kermis thuis. In Amerika waar miljoenen mensen in de gevangenis zitten en waar steeds harder gestraft wordt is geen daling van criminaliteit. In plaats van alleen roepen om harder straffen is er volgens ons nog iets heel anders nodig. Er is meer aan de hand.

De maatschappij is verhard en veel mensen zijn onfatsoenlijker geworden. Er is een toenemend gebrek aan normen en waarden, we zijn egoïstisch en intolerant. Het neoliberale denken en toenemend individualisme is een belangrijke oorzaak.” Hoe het een ander gaat kan me niets schelen, zolang het mij maar goed gaat”. Dat is helaas vaak de heersende mentaliteit.

Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter en dat gaat steeds meer bepalen welke kansen iemand gaat krijgen. Met een doorsnee inkomen is geen fatsoenlijk en betaalbaar huis te vinden. Om te kunnen leven (of zelfs overleven) moeten beide ouders steeds meer werken, wat natuurlijk invloed heeft op het gezin. Ouders staan steeds meer onder druk. We moeten dan ook niet vreemd opkijken wanneer we op een gegeven moment de rekening bijvoorbeeld in de vorm van geweld gepresenteerd krijgen.

Normen kun je niet afdwingen als die niet worden aangeleerd. Het bijbrengen van normen is een zaak van de ouders, het onderwijs en de omgeving. Ouders zouden bij opvoedproblemen bij een loket advies moeten kunnen krijgen. Ook binnen verenigingen vindt overdracht van normen en waarden plaats en daarom zou men het verenigingsleven moeten blijven stimuleren. Op scholen zal er ook moeten worden gesproken over hoe we met elkaar samenleven.

Goed werk voor een eerlijk loon is nodig om mensen meer zekerheid en kansen te geven. Jongeren moeten meer perspectief krijgen op scholing, op eerlijk betaald werk en fatsoenlijke betaalbare huisvesting. De vraag naar betaalbare woningen is enorm en aan die vraag voldoe je niet door huizen onbetaalbaar te maken.

Volgens de Politie blijkt meer aandacht voor mensen goed te werken. Wijkagenten moeten voldoende tijd op straat kunnen zijn. Een wijkagent die de mensen in de buurt kent en herkent wordt door de mensen. Sociale controle zou ook weer normaal moeten worden. Verder zouden we moeten protesteren tegen asociaal en intolerant gedrag.

De SP wil dat je in Gorinchem wordt beoordeeld op wat je doet in plaats van wie je bent en dat je een probleem hebt als je deze waarden geweld aandoet.

Ariën van Houwelingen, fractievoorzitter.

Dom om Eneco te verkopen

SP SP Gorinchem 08-12-2019 21:31

Energie is een noodzakelijk levensmiddel, geen mens kan zonder. De energievoorziening mag daarom, volgens de SP, niet aan de grillen van de markt overgelaten worden. Maandag 25 november is bekend geworden, dat de aandelen Eneco zeer waarschijnlijk worden verkocht aan Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. De combinatie zou 4,1 miljard euro willen betalen voor de overname.

Binnen Gorinchem wordt er hevig ingezet op de energietransitie. Dit vinden wij van de SP een bijzonder goede zaak. Wie wil er nu niet de wereld schoner en groener doorgeven aan de volgende generatie? Als het om makkelijk geld verdienen gaat lijkt het college deze verduurzamingsnel uit het oog te hebben verloren. Dit geldt ook voor mensenrechten en het behoud van banen. Sinterklaas is namelijk aangekomen. De euro’s worden al geteld en virtueel uitgegeven aan duurzaamheid, mobiliteit en schuldenlast.

De groene ambities van Mitsubishi en Chubu zijn nog volledig onbekend, maar we weten wel dat Mitsubishi een van de grootste vervuilers ter wereld is en op dit moment in Japan, Vietnam (en Chubu Electric Power in Indonesië) vervuilende kolencentrales aan het bouwen zijn. Dit kan de klimaatdoelen (die de komende jaren een grote uitdaging vormen) in gevaar brengen. Bij een multinational als Mitsubishi zal duurzaamheid nooit boven de hoogst mogelijke winst gaan. Ook is er nog het feit dat Mitsubishi Corporation al enige jaren op lijsten van pensioenfondsen staat vanwege mensenrechtenschending. De reden hiervoor is ons nog onbekend, maar het zal niet voor niets zijn.

Toen onze fractievoorzitter Ariën van Houwelingen aan het college vroeg wat zij van de verkoop aan deze grootvervuilers vindt, had het college last van kortsluiting. Het college had er simpelweg niet over nagedacht. Een grote tekortkoming.

In de tijd dat we schone energie en een lagere energierekening nodig hebben is het daarom dom om Eneco te verkopen. In 2009 zijn Nuon en Essent verkocht en in een vergelijking in duurzaamheid tussen energieleveranciers laat de consumentenbond zien dat Nuon (Vattenfall) en Essent, november 2019 een 6,5 en een 4,6 als cijfer halen. Eneco scoort een 7,7. Dat laat zien, dat bedrijven die in handen zijn van de overheid, niet slechter presteren dan commerciële partijen, eerder het omgekeerde. Met een overheid als aandeelhouder van Eneco wordt de winst die het maakt bovendien geïnvesteerd in onze samenleving, in een energietransitie die ten goede komt aan mensen met een kleine portemonnee.

Behalve dat het behouden van de aandelen goed is voor meer duurzaamheid, is het ook belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid. Bij Essent en Nuon zijn er rond de 4400 banen verdwenen. Research en Development afdelingen zijn verplaatst naar het buitenland.

Wat de SP betreft houden we onze energie dicht bij huis en investeren we met Eneco in onze eigen economie, samenleving en energietransitie.

Zie ook: Eneco

Statement burgemeester namens de raad

VVD VVD Gorinchem 29-11-2019 04:07

Namens de gehele raad heeft de burgemeester tijdens de raadsvergadering van 28 november een statement gemaakt.

Beste aanwezigen,

 

Vorige week werd onze stad opgeschrikt door beelden van de mishandeling van jongeren. Die kwamen bij heel Nederland in beeld.

Dat roept vragen op. Die kregen we dan ook, ook de leden van onze gemeenteraad, zowel van de pers als uit Den Haag.

 

Als voorzitter van de gemeenteraad van Gorinchem spreek ik namens de gehele raad onze afschuw en medeleven uit.

 

Als burgemeester heb ik nauw overleg met politie en justitie. Hierbij is ook gesproken over het lopende onderzoek en over de wens van de (ouders van de) slachtoffers en de scholen om rust te creëren. Daarom is er besloten tijdelijk niet te communiceren.

 

Dit besluit heb ik met de fractievoorzitters gedeeld. Zij zijn vorige week door mij geïnformeerd over de situatie en de gevolgen daarvan. Het is buitengewoon goed voor het verloop van het onderzoek geweest, dat eenieder zich aan deze afspraak heeft gehouden.

 

Ik hecht eraan dit hier te melden, omdat bij sommigen dit wellicht verbazing heeft opgewekt. Welnu, dit was zo afgesproken in het belang van de stad.

 

Uiteraard voelen we ons allen nauw betrokken bij alle gebeurtenissen en wat dit heeft losgemaakt in de samenleving.

Een evaluatie wordt besproken in een openbare raadsvergadering. Door het presidium zal hiervoor een datum bepaald worden. We gaan we met elkaar in gesprek over hetgeen er gebeurd is en de gevolgen daarvan.

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1342208091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:"Helvetica Neue"; panose-1:2 0 5 3 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-452984065 1342208475 16 0 1 0;} @font-face {font-family:"\@Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Helvetica Neue"; mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS"; mso-bidi-font-family:"Arial Unicode MS"; color:black; border:none; mso-style-textoutline-type:none; mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt; mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat; mso-style-textoutline-outlinestyle-join:bevel; mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%; mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid; mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center; mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS"; border:none;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:42.5pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Dank u wel.

VVD Gorinchem over de stadsbegroting 2020

VVD VVD Gorinchem 24-11-2019 09:42

Kansen, vernieuwingen? De euro’s van Gorinchem.Begin november is de begroting voor 2020 door de raad behandeld. Het was zoeken naar de rode draad.... Waar zijn de vernieuwingen? Welke kansen zijn er? En hoe gaan we het financieren?

Elke euro die de gemeente uitgeeft is opgebracht door onze eigen inwoners. Geld opzij zetten, zonder dat er concrete plannen zijn, getuigt van weinig inzicht. Dit is niet hoe de gemeente met gemeenschapsgeld dient om te gaan.

Daarbij komt dat deze begroting niet sluitend is, dat betekent dat we in de rode cijfers komen. Reden voor een verzoek van de gehele oppositie aan de wethouder, om zijn portefeuille financiën over te dragen aan een andere wethouder.

We zijn blij dat onze motie over de aanleg van een glasvezelnetwerk in Gorinchem overtuigend is aangenomen. Een glasvezelnetwerk voor snel internet in Gorinchem maakt onze stad aantrekkelijker voor zowel inwoners als ondernemers. Ook onze motie over het ophalen van dode dieren door de dierenambulance in plaats van Waardlanden is aangenomen.

De bijdrage van onze fractie-voorzitter tijdens de begrotingsraad is te lezen in de onderstaande bijlage.