Nieuws van politieke partijen in Heemskerk inzichtelijk

951 documenten

Afscheidsreceptie VVD wethouder Gaatze de Vries

VVD VVD Heemskerk 17-06-2022 09:26

Woensdag 8 Juni was de drukbezochte afscheidsreceptie van onze VVD wethouder Gaatze de Vries.

https://heemskerk.vvd.nl/nieuws/50122/afscheidsreceptie-vvd-wethouder-gaatze-de-vries

© VVD Heemskerk

Woensdag 8 Juni was de afscheidsreceptie van onze VVD wethouder Gaatze de Vries in Brafoer.
Velen kwamen afscheid nemen, een blijk van hoe gewaardeerd hij was als wethouder.
Er waren mooie en lovende toespraken van partner Geert, de manager van het fysiek domein Erwin Baltus, de rechterhand van Gaatze die hem ook toesprak namens de ambtenaren waar Gaatze intensief mee gewerkt heeft. Burgemeester Heldoorn hield een mooie speech en onze eigen fractievoorzitter Jan Geert Bakker kon natuurlijk niet achterblijven met een toespraak. En last but not least een toespraak van Gaatze zelf.
Gaatze wat heb je enorm veel werk verricht afgelopen vier jaar. Je kunt met trots terug kijken op deze periode. Een zeer hardwerkende en positieve wethouder was je. Dank voor jouw bijdrage aan Heemskerk.
Wat gaan wij jou als fractie missen!
Eerst even lekker genieten van volop vrije tijd samen met Geert en heel veel succes voor de toekomst met wat er ook op je pad gaat komen.

Afscheid VVD wethouder Gaatze de Vries

VVD VVD Heemskerk 27-05-2022 09:45

Afscheid wethouder de Vries

https://heemskerk.vvd.nl/nieuws/49932/afscheid-vvd-wethouder-gaatze-de-vries

Afgelopen Woensdag was de laatste raadsvergadering voor wethouder de Vries.Na de lovende afscheidswoorden van burgemeester Heldoorn en onze fractievoorzitter Jan Geert Bakker, gaf onze altijd betrokken en positieve wethouder zelf ook zijn afscheidsspeech.Gaatze, enorm bedankt voor je harde werk en inzet afgelopen vier jaar. Je kunt met trots terug kijken hierop.Meneer de voorzitter,Eigenlijk had ik vanavond het zeer kort willen houden.Dit gelet op het verloop in de afgelopen weken.Zoiets van:- k ben er klaar mee- Ik heb er genoeg van- En zoek het maar uit.Maar, meneer de voorzitter dat past niet bij mij en mijn betrokkenheid en het gevoel van verantwoordelijkheid voor de inwoners van Heemskerk.Dus heb ik toch een bijdrage.Beste leden van de raad.Graag wil ik u bedanken voor de inzet die ik als VVD wethouder en als wethouder voor de inwoners van Heemskerk samen met u de afgelopen periode heb mogen doen.Ook de heer Bakker en de burgemeester wil ik graag bedanken voor hun mooie woorden.Ik ben trots op hetgeen er tot op heden tot stand gekomen is.Een mooi voorbeeld daarvan is de besluitvorming van vanavond over de 50 appartementen aan de Duitslandlaan. Met een goed participatie traject.Is het een moeilijke tijd geweest? Soms wel.Denk maar aan de pandemie met al zijn beperkingen in de afgelopen 2 jaar.De Pas/PFAS discussie die zich direct in 2019 aandiende en nog steeds niet voorbij is.En dan ook nog het vertrek van 2 wethouders en de burgemeester. Daarnaast heb ik zeker 4 griffiers voorbij zien komen.Er zijn vele discussies die wij met elkaar in de commissie en raad met elkaar hebben gevoerd. We waren het zeker niet altijd met elkaar eens. Maar de uiteindelijke besluitvorming is iets waar we tevreden over mogen zijn.Goed voor de inwoners en goed voor Heemskerk.Want er is in mijn portefeuille veel gerealiseerd. Ik noem willekeurig een aantal zaken.- Samen met de inwoners, de organisatie en uw raad is intensief gewerkt aan de invoering van de omgevingswet. We staan in de startblokken voor 1-1-2023.- Het opknappen van de Tolweg in 2019 en de bouw van de Slotvrouwe- Een nieuw groenbeleidsplan, een nieuw milieu beleidsplan, handhaving georganiseerd voor het buitengebied (een lang gekoesterde wens)- De transitie visie warmte is neergelegd en wacht u op uitvoering- De RES- Veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie (waterbergende weg, meer steen eruit en groen er in, het door de burgemeester genoemde Tegelwippen )- De hack bij IJmond Werkt!. In goede banen geleidt, zonder veel zoals de Engelsen dat noemen “collateral damage”- De participatie. Dat ging de ene keer beter dan de andere keer. Maar ook daar zijn grote stappen ingezet.- De ‘ on orthodoxe” actie van mij mbt de A8/A9 , wat heeft gezorgd voor de nodige beweging/ opening bij de provincie voor de leefbaarheid en leefkwaliteit voor de Broekpolder bij de provincie.- En nog zoveel meer zaken , te veel om op te noemenWat ik zeker ook nog heel expliciet wil benoemen is het voorbereiden in plan/ blauwdruk en in een aantal gevallen ook al besluitvorming of reeds vergaande besluitvorming voor in totaal ruim 900 woningen.Ik ben daar trots op, zeker als je kijkt waar we vandaan kwamen in 2018. Zeker ook met dank aan de ambtelijke organisatie.Hierbij wil ik ook benoemen dat ik dit allemaal niet had kunnen doen zonder de onvoorwaardelijke steun en support van mijn partner Geert.Het is nu aan de nieuwe raad om verdere invulling te geven aan al deze zaken. En ik hoop dat u dit met rechte rug zult doen en het algemeen belang van de inwoners van Heemskerk afweegt boven het belang van de individuele inwoner.Want we horen wel vaak en snel de mensen die het er niet mee eens zijn. Terwijl de mensen die het er wel mee eens zijn we vaak niet of te laat horen.Ik wens u veel wijsheid en sterkte toe voor de komende periode. En wil u nogmaals bedanken voor de samenwerking in de afgelopen 4 jaar.En wat de toekomst brengt ik weet het nog niet. Eén ding is zeker. U zult niet bij een bloemenzaak komen met de constatering dat alle geraniums zijn verkocht omdat ik daar achter zit. Dat gaat niet gebeuren. Ik blijf actief. In en buiten Heemskerk. Dus tot ziens. 

Raadsleden VVD Heemskerk beëdigd

VVD VVD Heemskerk 07-04-2022 02:46

Woensdag 30 maart zijn alle raadsleden, waaronder onze VVD raadsleden beëdigd.

https://heemskerk.vvd.nl/nieuws/49524/raadsleden-vvd-heemskerk-beedigd

Woensdag 30 maart zijn Jan Geert Bakker, Bertus Berghuis en Anita Perré-Meijer beëdigd als raadslid voor de gemeente Heemskerk.

Samen met raadscommissie leden Brandy de Groot en Frank Hermans vormen ze de komende vier jaar het team voor de gemeenteraad

Verkiezingsmarkt gemeenteraadsverkiezingen

VVD VVD Heemskerk 12-03-2022 09:27

Op zaterdag 12 maart 2022 verkiezingsmarkt op het Nielenplein

https://heemskerk.vvd.nl/nieuws/49314/verkiezingsmarkt-gemeenteraadsverkiezingen

Het topteam van VVD Heemskerk vertelt zaterdag 12 maart welke beloften zij doen voor de komende vier jaar!

Online speeddates Heemskerkse politieke partijen vrijdag 11 maart 19.30-21.00 uur

VVD VVD Heemskerk 25-02-2022 01:27

Wilt u op eenvoudige manier in gesprek met de verschillende politieke partijen in Heemskerk? Wilt u weten waar de partij van uw interesse zich op focust en welke thema’s voor hen van belang zijn? Doe dan mee met de “online speeddates” van de Heemskerkse politieke partijen.

https://heemskerk.vvd.nl/nieuws/48511/online-speeddates-heemskerkse-politieke-partijen-vrijdag-11-maart-19-30-21-00-uur

Hoe gaat het in zijn werk:

Op vrijdag 11 maart tussen 19.30 en 21.00 uur zijn alle partijen online. Gedurende deze 1,5 uur kunt u aansluiten in de verschillende zoom sessies en zo horen wat voor die partij van belang is. Daarnaast, en dat is nog veel belangrijker, zijn alle partijen beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. 

Elke partij heeft op zijn eigen website een zoom link staan. Gedurende deze 1,5 uur kunt u in- en uitloggen wanneer u wilt. Heeft u 20 minuten een partij aangehoord en uw vragen gesteld. En bent u benieuwd hoe juist een andere partij over dezelfde ‘uitdagingen’ denkt? Zoek de link naar de zoom en u kunt direct het gesprek aan gaan. Gewoon vanaf uw luie stoel.

Benieuwd naar alle zoom links? Deze vindt u op de site van de gemeente Heemskerk via:

https://www.heemskerk.nl/over-heemskerk/gemeenteraadsverkiezingen-2022

of via de betreffende partij op hun eigen website.

Zoom link VVD Heemskerk:

https://zoom.us/j/92065452139?pwd=SVQ3eUZqem82eVpGVytwY1IxaXMvUT09

Wij wensen u heel veel plezier tijdens deze speeddates!!

Karin Smit neemt na vier jaar afscheid als gemeenteraadslid

VVD VVD Heemskerk 01-02-2022 06:39

Karin Smit neemt na vier jaar afscheid als gemeenteraadslid

Karin Smit neemt na vier jaar afscheid als gemeenteraadslid. in dit artikel van het NHD vertelt ze waarom

Campagneteam

CDA CDA Heemskerk 26-01-2022 15:31

Tot aan de verkiezingen voert CDA Heemskerk campagne. U komt ons team vast tegen in de media, op Facebook, of in het dorp! U kunt hier lezen over onze kandidaten en hier over ons verkiezingsprogramma!

Jan Geert Bakker over de laatste raadsvergadering van 2021

VVD VVD Heemskerk 05-01-2022 09:20

Jan Geert Bakker over de laatste raadsvergadering van 2021 "Het was de laatste en langste raadsvergadering van het jaar, maar zeker niet de beste".

https://heemskerk.vvd.nl/nieuws/47028/jan-geert-bakker-over-de-laatste-raadsvergadering-van-2021

Op de agenda stond de besluitvorming over maar liefst vier woningbouwlocaties. Als we na afloop van de vergadering naar het resultaat kijken, dan moet de conclusie helaas zijn: de woningzoekende is de grote verliezer. Hoe komt dat zo?

Bestuurlijke kracht 

In de gemeenteraad is er unaniem overeenstemming over de hoofdlijn; er moeten meer nieuwe woningen komen. Onze inwoners, vooral jongeren maar ook ouderen, moeten veel te lang wachten op een betaalbare woning. Het aantal locaties waar woningen kunnen worden gebouwd is beperkt. En bij alle locaties geldt dat er veel andere belangen in het geding zijn. Het belang van omwonenden, het behoud van groen, andere gebruikers van het gebied zoals sportverenigingen. Allemaal terechte belangen, waar de gemeente ook rekening mee heeft te houden. Er kan niet zomaar vlot gebouwd worden, eerst dient een proces van participatie te worden gevolgd. Dat is belangrijk en moet gebeuren, maar juist daar gaat het mis. 

Heemskerk mist in de gemeenteraad de bestuurlijke kracht om zo’n ingewikkeld proces met al die belangen tot een goed einde te brengen. Soms is de doelstelling aan het begin niet duidelijk, zoals bij Assumburg/Oud-Haerlem/Tolhek. In plaats van duidelijk te zijn over de prioriteit van woningbouw, wordt er te vaag gepraat. Bij bewoners en verenigingen wordt de indruk gewekt alsof ‘alles open’ is, alsof ‘alles kan’. Later blijkt dan natuurlijk dat het helemaal niet zo open is en voelen velen zich voor het lapje gehouden. 

Die mensen kan ik zeggen: er is bij de gemeente geen kwade opzet, er zijn geen slechte bedoelingen. De reden dat het mis gaat is angst. Er is angst om stevig te besturen. Angst om een standpunt in te nemen waar niet iedereen het mee eens is. Angst voor de (sport-)verenigingen en angst voor de kiezers. 

Participatie is belangrijk, maar de gemeente kan en hoeft daarbij niet iedereen zijn zin te geven. Soms zal de gemeente moeten zeggen: wij hebben u gehoord, maar doen het anders. Want dat is in het belang van de woningzoekenden. Dat is in het algemeen belang.

Koers houden

De gemeenteraad lukt het niet altijd goed om koers te houden. Ook niet bij de ontwikkeling van Eikenhof. Daar was wel een duidelijke doelstelling vooraf en lag er na jaren van voorbereiding een voorstel waarop de raad unaniem ‘ja’ had kunnen zeggen. Dan had de bouw van woningen kunnen beginnen. Maar vlak voor de besluitvorming kreeg een van de raadsleden van D66 een nieuw idee: “in plaats van woningen zou op die locatie ook wel een school kunnen worden gebouwd!” Toen verzuimde de gemeenteraad het roer recht te houden, liet zich afleiden en ging schuiven: “Een school is misschien ook wel een goed idee?” Met als onvermijdelijk gevolg nog meer vertraging voor de woningbouw. Een slechte zaak! Die school gaat er vast niet komen, maar de woningzoekende is de grote verliezer van de vertraging.

Overstappers

De kracht van de raad heeft ook te lijden van de ‘overstappers’. De raadsleden die van de ene partij naar de andere gaan. Eerst was dat Donny van de Berg: als talent gescout door Liberaal Heemskerk, na enige tijd overgestapt naar Heemskerk Lokaal. Tijdens de laatste raadsvergadering ging Freek Koster de omgekeerde route: jarenlang voor Heemskerk Lokaal in de raad voelt hij zich nu beter thuis bij Liberaal Heemskerk. Freek is een man die ik niets dan het beste wens. Maar wat vindt de kiezer hiervan? Of maakt het niet alleen Freek maar ook de kiezer niet veel uit of het de ene of de andere lokale partij is? In ieder geval doet dit soort wisselingen afbreuk aan het gezag en de kracht van het bestuur van Heemskerk.

Gefeliciteerd! 

Toch was er ook een hoogtepunt in de raadsvergadering: met enige trots heb ik namens de VVD alle inwoners gefeliciteerd met het feit dat de OZB al vier jaar lang niet is verhoogd. Dat heeft de coalitie goed weten vast te houden, ondanks herhaalde pogingen van de linkse oppositie om deze belasting wel te laten stijgen. 

De gemeenteraad kan dan weliswaar best wat steviger zijn, de OZB ging in ieder geval niet omhoog. Laten we dat zo houden!

Jan Geert Bakker

Van de afdelingsvoorzitter

CDA CDA Heemskerk 30-12-2021 20:17

door AALT BRUINEKOOL Ik eindig mijn columns over het algemeen met de opmerking “blijf gezond”. Dat is sowieso een opmerking die hout snijdt. Maar in deze tijd krijgt zij een extra inhoud. Corona is nog niet verdwenen uit onze gedachtewereld. Het is ook moeilijk om deze weg te gummen. Je hoeft de krant maar open te slaan of de TV aan te zetten: het is onderwerp van gesprek. Naast dat de media er veel aandacht aan besteden, hebben velen in hun naaste omgeving ook te maken met dit ongrijpbare virus. In deze dagen waarbij saamhorigheid en betrokkenheid juist aandacht vragen, moeten wij trachten daar ook volledig de aandacht aan te schenken. Geniet van de feestdagen. Ga lekker wandelen, als het kan in het mooie Heemskerkse duin. Ik vraag met name aandacht voor het gebied rond de Vlotter en Duinweide. Daar wordt op dit moment een mooi natuurproject gerealiseerd. Door de maatregelen met betrekking tot Corona konden wij de afgelopen ledenvergadering niet fysiek bij elkaar komen. Ik vind dat jammer. Ik kijk de mensen liever recht in de ogen. De kieslijst was onder goedkeuring van het bestuur door de vertrouwens- commissie aan de leden aangeboden. Bij acclamatie is de voorgestelde kandi- datenlijst goedgekeurd. Na een heldere en open discussie waarbij diverse amen- dementen werden ingediend en aangenomen werd het concept-verkiezings- programma goedgekeurd. U zult spoedig de definitieve versie kunnen inzien op onze website. Het was een goede en vruchtbare vergadering. We kunnen metvertrouwen onze politieke toekomst tegemoet zien. De kandidaten geven een weerspiegeling van de samenleving in Heemskerk. Jong en oud zijn er op vertegenwoordigd. En van 14 t/m 16 maart 2022 vindt de uiteindelijke test plaats. Nogmaals, ik heb het volste vertrouwen! Ik wens u allen een prettige jaarwisseling en een gezond 2022 toe en graag tot volgend jaar op de ‘politieke barricaden’. Aalt Bruinekool, voorzitter CDA Heemskerk

Drie plannen en e(en)motie

CDA CDA Heemskerk 23-12-2021 22:19

door JOHN VAN NIMWEGEN Uiteindelijk hadden we er twee avonden voor nodig om de laatste raadsvergadering van 2021 af te ronden. Er stond dan ook heel wat op de agenda en ook op het spel. De coalitie wilde haar periode beëindigen met belangrijke besluiten over de ruimtelijke ontwikkeling van Heemskerk. Het college had plannen voor 3 locaties waar maar liefst zo’n 800 woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. Ik zeg met nadruk ‘zouden kunnen’ want er was de oppositie, in het bijzonder D66, veel aan gelegen om zaken te vertragen. Immers, dat de huidige coalitie niet tot uitvoering van woningbouw komt, is hun terugkerende verhaal dat ook bij de verkiezingen prominent wordt uitgevent. De verdediging van de plannen was voor het college geen makkelijke aangelegenheid. Immers de coalitie is de afgelopen 4 jaar zijn meerderheid verloren. Dit begon met het ver- trek van D66 uit de coalitie. Tegen het coalitieakkoord en vele waarschuwingen in, drukte D66-wethouder Van Dijk een voorstel door voor forse verhoging van de OZB. Dit werd door de meerderheid van de raad niet gewaardeerd en het voorstel werd afgestemd. Reden voor mw. Van Dijk en D66 om de coalitie te verlaten. Recent werd bekend dat de heer Koster geen plek krijgt op de kandidatenlijst van Heemskerk Lokaal. Reden voor hem om zich aan te sluiten bij Liberaal Heemskerk. Hiermee heeft de coalitie nog maar 12 zetels in de raad. Eén te kort voor de meerderheid in dit 25-koppige orgaan. Maar goed, de plannen; ik zal ze afzonderlijk behandelen. Assumburg - Oud Haarlem - Tolhek: Dit plan kent een hele voorgeschiedenis en de raad heeft eerder dit jaar al gestemd over belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie. Daarna heeft een burgerparticipatie plaatsgevonden3 die, eerlijk gezegd, nogal uit de hand is gelopen. De deelnemende burgers hebben de kaders, waarover de raad zich had uitgesproken, niet voldoende meegekregen als randvoorwaarden voor het overigens open participatieproces. Uiteindelijk heeft de participatie slechts één variant opgeleverd terwijl door het college meerdere varianten waren beloofd. Heel jammer allemaal. Eerder in het proces hadden de coalitiefracties er al op gewezen dat het participatieproces niet conform de gemaakte afspraken dreigde te verlopen. Groot punt voor het CDA is, dat een betrekkelijk eenvoudige variant met de mogelijkheid van 500 nieuwe woningen, hierdoor uit het zicht van de raad en de inwoners van Heemskerk zou blijven. Ook bleken veel bewonersgroepen het niet eens met de uiteindelijke variant. Er stonden zelfs elementen in, bijvoorbeeld het dempen van de model- bootvijver voor woningen, waar niemand om had gevraagd. Toen uiteindelijk ook het college zich realiseerde dat meerdere varianten gewenst en toegezegd zijn, besloot ze dat inzicht aan de raad voor te leggen: ‘Raad, wilt u ook meerdere varianten?’. Dat was onnodig en gevaarlijk, want de coalitie had immers zijn meerderheid verloren. Door de oppositiepartijen werd dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om de plannen te procrastineren en om zelf aan popula- riteit te winnen. Van D66 mochten dan wel nieuwe varianten worden ontwikkeld, maar die moesten uitgebreid worden onderbouwd. In feite tilde D66 hiermee de inrichting van het park over de verkiezingen heen. GroenLinks wilde populair doen en besloot een amendement in te dienen waarmee de Schimmelkroft met 92 (!) paarden vast een plek kreeg in het park. Gelukkig werd (per ongeluk?) ook een motie van de hand van het CDA aangenomen, waarbij het college de op- dracht kreeg onderzoek te doen naar verplaatsing van de Schimmelkroft naar westelijk Heemskerk, de plek, dicht bij duinen en strand, waar de Schimmelkroft thuishoort. Conclusie van dit alles? Woningbouw is weer op een langere baan geschoven en dat is geen fijn nieuws voor al onze woningzoekenden! De Velst: Voor dit project is een eerder plan door het college ingetrokken na kritiek uit de raad. Het nieuwe plan is met bewonersparticipatie ontwikkeld en voldoet aan alle eisen die daar politiek aan zijn gesteld. Vakinhoudelijk (= steden- bouwkundig) valt er op het plan mijn inziens heel wat aan te merken. Ook de opsteller van het eerdere plan, architect Marlies Rohmer, maakte de raad daar in een open brief op attent, maar dat is niet de rol van de raad. CDA heeft in de behandeling wel zijn zorgen op dit vlak meegegeven aan het college. Deze betreffen vooral de sociale veiligheid op maaiveldniveauen de maatverhoudingen van de gebouwen in het plan. Om‘groen te sparen’ had de land- schapsarchitect namelijk hetidee om de drie flats van4 Woonopmaat langs de Maerelaan op te toppen met 2 bouwlagen en te verdikken. Een maatregel waar, blijkens de inspraak in de raad, in ieder geval de bewoners van Breedweer vanwege de schaduwwerking op tegen zijn. Maar ook steden- bouwkundig lijkt dit geen goed plan. De verhouding van de flats wordt hierdoor uit zijn verband getrokken en er komen wel zeer massieve elementen in het plan. Om bij de uitwerking ook een andere architectuur mogelijk te maken, heeft CDA- Heemskerk een amendement geschreven waarbij de bestaande flats ook kunnen worden verlengd. Het amendement zorgt er tevens voor dat de flat die het dichtst bij Breedweer staat niet kan worden opgetopt. Het aldus geamendeerde plan kon vervolgens rekenen op een grote meerderheid in de raad. Eikenhof: Dit was het derde grote plan in de raadsvergadering. Ook hiervoor waren vooraf duidelijke randvoorwaarden meegegeven. Reden voor het college om, op basis van een heldere argumentatie, standpunten in te nemen op de inzichten zoals ontstaan gedurende het participatietraject. Dit plan had wat CDA Heemskerk betreft simpelweg kunnen worden goedgekeurd. D66 wilde echter op het laatste moment ook nog laten onderzoeken of mogelijk de Leonardusschool naar dit gebied verplaatst kon worden. Wat CDA-Heemskerk betreft was dit idee niet goed genoeg om daar de planvorming, en dus woningbouw, mee op te houden. Bovendien maakte de verplaatsing van de Leonardus geen onderdeel uit van de opdracht aan het college en deed, nota bene D66 zelf, later in de vergadering een voorstel om de Leonardus naar een andere (veel betere) plek te verhuizen. Samen met de andere coalitiepartijen stemden wij dus tegen het amendement van D66, maar ook hier zorgde de meerderheid van de raad voor een ander besluit met vertraging tot gevolg. Kerkweg: Tot slot sprak de raad over een motie vreemd aan de orde van de dag (VADO) van D66 om een integrale ontwikkelingsvisie te maken op de herinrichting van de sportboulevard aan de Kerkweg, inclusief verplaatsing van de Leonardus- school binnen dit gebied. Dat is een goed idee. Deze motie kon dus rekenen op de steun van CDA en de overige coalitiepartijen en werd met algemene stemmen aanvaard. John van Nimwegen, fractievoorzitter CDA Heemskerk