Nieuws van politieke partijen in Hollands Kroon inzichtelijk

4717 documenten

CDA fractie vergadert 18 september in Anna Paulowna

CDA CDA Hollands Kroon 11-09-2019 03:09

De fractie van het CDA vergadert opwoensdag 18 september a.s.De vergadering is openbaar en vindt plaats in de Samenvaartkerk, Molenvaart 421 in Anna Paulowna.De vergadering begint om 20.00 uur. Aan de orde komt o.a. de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 26 september a.s.besproken. De stukken voor de raadsvergadering staan (binnenkort) op de website van de gemeente. Aan de orde komen o.a. de beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers, extra budget voor de zorg en de tweede bestuursrapportage. Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

Openbare fractievergadering van 11 september 2019

PvdA PvdA Hollands Kroon 10-09-2019 22:07

https://hollandskroon.pvda.nl/nieuws/openbare-fractievergadering-van-11-september-2019/

© BreBuc / PvdA HK

Op 11 september zal de eerste openbare fractie vergadering zijn. Deze is onder andere ter voorbereiding van de raadsvergadering van 26 september. Dat is de eerste raadsvergadering na het zomerreces.

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 11 september – 20.30 uur, MFA De Ontmoeting (Waddenzee)

Opening/mededelingen Insprekers: geen Ingekomen post/stukken:

Notulen overleg 5 juni2019

Presidium van 9 september Actuele zaken Raadsvergadering donderdag 26 september (en uitloop 8 oktober) 2019 Voorstel afhandeling en woordvoerders (s.v.p. fractie standpunt voorbereiden). Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen Mededelingen van het bestuur Rondvraag/wvttk Sluiting

 Raadsvergadering 26 september (en uitloop 8 oktober) 2019, 20.00 uur

Opening Mededelingen voorzitter Vaststellen agenda

Oordeelvormend

Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf (Sylvia) Afronding bedrijfsverplaatsing Luyt – haven Den Oever (Sylvia) Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers (Sylvia) Een cultuureducatie- (en participatie) plan voor Hollands Kroon (Elbert) Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) in Hollands Kroon (Elbert) Bijdrage zorg en ondersteuning (= fiancieel Sylvia of Elbert?) Tweede Bestuursrapportage 2019 (Sylvia)

Besluitvormend

Vaststellen agenda Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming Vaststellen lijst ingekomen stukken Vaststellen besluitenlijst 13 juni 2019 Vaststellen besluitenlijst raad 20 juni 2019 Vaststellen besluitenlijst raad 25 juni 2019 Vaststellen besluitenlijst 27 juni 2019 Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord Naar 31 oktober, oordeelvormend Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet Hollands Kroon 2017 Bestemmingsplan De Dentele 9 Westerland Bestemmingsplan Dorpsstraat naast 64 Oude Niedorp Bestemmingsplan Maatregelen N239 Bestemmingsplan regelstation Wieringerwerf Bestemmingsplan Rijdersstraat 24B ’t Veld Bestemmingsplan Schelpenbolweg 33 Slootdorp Naar oordeelvormend Paadje 12 (stuk volgt) Vijfde, en tevens laatst mogelijke, contractverlenging BDO accountant met 1 jaar Budget voor het uitvoeren van een toetsingskameronderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de gemeentelijke organisatie Hollands Kroon.

Afhankelijk van oordeelvormende behandeling

Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers Afronding Dok Luyt (stuk volgt) Een cultuureducatie- (en participatie)plan voor Hollands Kroon Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) in Hollands Kroon Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf Bijdrage zorg en ondersteuning Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord Tweede bestuursrapportage 2019 Afscheid raadslid de heer P. Fekkes Beëdiging tot raadslid de heer J.P.F. Eichhorn Sluiting

 Sylvia

 

Het bericht Openbare fractievergadering van 11 september 2019 verscheen eerst op PvdA Hollands Kroon.

Het Nationaal Preventieakkoord ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 04-09-2019 12:39

Het Nationaal Preventieakkoord ontbeert maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan de gezondheid van mensen in Nederland. GroenLinks wil meer ambitie zien en komt met alternatieve voorstellen: een suikertax, gezonde schoollunches en een onafhankelijk voedsellabel.

Vrijdag 27 september, 13:00 uur ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 04-09-2019 07:12

Vrijdag 27 september, 13:00 uur klimaatstaking in den Haag. Doe je mee?

Corinne Ellemeet: “Het ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 04-09-2019 07:10

Corinne Ellemeet: “Het personeelstekort in de zorg is enorm. Als we zo doorgaan komen we in 2022 100 000 tot 125 000 medewerkers in de zorg tekort. Deze wet zorgt ervoor dat verpleegkundigen met jarenlange ervaring nu al gedegradeerd worden. Dat is een totaal onwenselijke situatie. Het veld is duidelijk: deze wet moet van tafel. We zien op dit moment al negatieve gevolgen van een wet die er nog niet eens is. Ik roep de minister dan ook op een duidelijk signaal af te geven door de wet van tafel te halen. We hebben geen verkenner nodig in de zorg, maar een oplosser.”

Familieleden die gaan samenwonen om ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 03-09-2019 16:14

Familieleden die gaan samenwonen om zorg te verlenen en zorg te ontvangen moet je niet korten op hun bijstandsuitkering. Toch ligt er een wetsvoorstel waarin dat wordt voorgesteld. Slecht plan 👎

Goed nieuws: maximumsnelheid gaat ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 03-09-2019 15:26

Goed nieuws: maximumsnelheid gaat niet naar 130 👍👍👍 #100ishardgenoeg

Heeft een cliënt die tevreden is ook ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 03-09-2019 13:39

Heeft een cliënt die tevreden is ook daadwerkelijk kwalitatief goede zorg gekregen? Ook andere graadmeters spelen een rol bij de kwaliteit van de dienstverlening en het behaalde resultaat.

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 03-09-2019 10:24

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en Hellingproef organiseren dit najaar een reeks masterclasses over het gedachtegoed van GroenLinks. Dit beloven interessante bijeenkomsten te worden! Je kunt je nu aanmelden voor één of meer masterclasses.