Nieuws van politieke partijen in Ommen inzichtelijk

1471 documenten

Dinant Jaspers overleden

Lokale Partij Ommen Lokale Partij Ommen Ommen 13-09-2019 10:14

Geschokt en bedroeft hebben we kennis genomen van het bericht dat Dinant Jaspers, vice voorzitter van de LPO, op 6 september j.l. plotseling is overleden. Dinant was een warm, betrokken en oprecht lid van de partij. Zijn input en empathie en met name zijn betrokkenheid bij Beerzerveld was voor ons bijzonder. Wij wensen Diane, Patrick en Marc en verdere familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Leeft water?

ChristenUnie ChristenUnie Ommen 07-09-2019 07:26

https://ommen.christenunie.nl/k/n23965/news/view/1279341/375439/muur_regenton_groen.jpgJan Westert Water is een van de belangrijkste levensbehoeftes. De gezamenlijke kerken erkenden het belang van Levend Water tijdens hun dienst op de Vecht. Ook in de politiek mag het belang van water steviger op de agenda. Vorig jaar organiseerde de ChristenUnie de actie ‘Een ton voor iedere burger’. Het beter benutten van regenwater moet van de ChristenUnie gestimuleerd worden. Drinkwater stroomt immers altijd uit de kraan. We vinden het vanzelfsprekend dat ons regenwater via de regenpijp en het riool wordt afgevoerd.

Water is zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks over nadenken. Zo’n 125 liter per persoon per dagspoelen we erdoor. De komende jaren zal dat veranderen. De stand van het grondwater en de toenemende behoefte aan kraanwater wordt een vraagstuk. Daarom vraagt de ChristenUnie extra aandacht voor het beter benutten van regenwater.

Afkoppelen

Een groot aantal gemeenten heeft besloten dat regenwater en afvalwater gescheiden moeten worden afgevoerd. Dat geldt ook voor nieuwbouwwijken in Ommen. Op veel plaatsen wordt het gebruik van de regenton gestimuleerd, om het water te benutten voor de tuin. Veel gemeenten voeren een stimulerend beleid voor inwoners om het regenwater van de daken af te koppelen van het riool en te laten infiltreren in de bodem of naar een nabije vijver of sloot. Onze buurgemeente Dalfsen heeft daar er zelfs een subsidieregeling voor. Burgers die investeren in het afkoppelen van het regenwater van hun dak, kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.  Wat de ChristenUnie betreft is het een voorbeeld dat navolging verdient.

Vanzelfsprekend

Nederland is een waterland. Water hebben we altijd gezien als een natuurlijke vijand waartegen we ons via dijken en dammen moeten beschermen. Waterveiligheid staat best hoog op onze agenda, maar het gebruik van water is zo vanzelfsprekend. Je zet de kraan open en het water stroomt je tegemoet. Het grote belang van watergebruik hoort beter op ons netvlies. Zuinig gebruik is zo slecht nog niet. De droge zomers laten zien dat aandacht voor het grondwaterpeil een belangrijk thema is, niet alleen voor de landbouw, maar breed voor de natuur en de mens. De Sallandse heuvelrug kampt met stevige tekorten. Het is niet zo gek om als burger het watergebruik bewust te benutten. Door je regenwater in de tuin te gebruiken, het kan door een stimulerend beleid van de gemeente om het hemelwater af te koppelen van het riool en te infiltreren in de bodem.  Tijdens de dienst op de Vecht was Levend Water het thema. Water als levensbehoefte zou bij uitstek ook een thema zijn voor de Ommer agenda. Wat betekent deze eerste levensbehoefte nu precies voor het beleid van onze gemeente en hoe belangrijk vinden de inwoners het bewust gebruik van water in onze gemeente?  De ChristenUnie maakt er graag een punt van.

Viering 125 jaar Sociaaldemocratie

PvdA PvdA Ommen 25-08-2019 14:38

26 augustus, van 13:30 tot 19:30, Stadkamer in Zwolle 28 augustus, van 10:00 tot 13:00, Rode Film Academie in Zwolle

Wie van de oprichters van de SDAP werd ook wel ‘proletariër met een hoed’ genoemd? En wie zong de Internationale toen hij geëxecuteerd werd tijdens WOII? Op 26 augustus is het precies 125 jaar geleden dat de SDAP werd opgericht, in hotel de Atlas in Zwolle. De twaalf stichters werden later wel de ‘twaalf apostelen’ genoemd. De SDAP was de belangrijkste voorganger van de Partij van de Arbeid. De nieuwe partij koos principieel voor deelname aan verkiezingen als politiek strijdmiddel en daarmee was de oprichting van de SDAP een keerpunt in de geschiedenis van de Nederlandse sociaaldemocratie.

Er is dan ook alle reden om de oprichting van de SDAP te vieren en dat gebeurt uiteraard in Zwolle. De afgelopen maanden heeft een enthousiaste werkgroep uit de afdeling Zwolle een tweedaags programma voor de viering opgesteld. Op maandag 26 augustus is vanaf 14:00 de aftrap met Nelleke Vedelaar in de Stadkamer in Zwolle, gevolgd door een stadswandeling langs belangrijke plekken uit de vroege geschiedenis van de SDAP, zoals de vergaderplekken als het PALVU-gebouw en De Dageraad, maar ook de woning van de eerste sociaaldemocratische wethouder in Zwolle: Jos Vogt. Na afloop is er muziek en een hapje en drankje in wijkcentrum De Enk. Op woensdag 28 augustus wordt om 10:00u in de Rode Film Academie de film ‘I, Daniel Blake’ getoond, gevolgd door een discussie over de film en zijn politieke betekenis door PvdA-lid en filmmaker Eddy Terstall en PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.

De aanmeldingen zijn gesloten, beide programma’s zitten vol.

Programma 26 augustus: 13:30 Inloop in de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a 14:00 Opening met Nelleke Vedelaar 15:00 Bloemlegging bij De Atlas, Ossenmarkt 9 15:10 Start stadswandeling olv twee historici 17:00-19:30 borrel + hapjes + live muziek De Enk, Enkstraat 67

Programma 28 augustus: 10:00 Vertoning film ‘I, Daniel Blake’ in de Rode Film Academie, Blijmarkt 25 (Fraterhuis) 12:00 Discussie met Eddy Terstall en Gijs van Dijk. 12:45 Mogelijkheid tot lunch. Keuze tussen eenvoudige lunch à €10 p.p. of luxere lunch à €15 p.p.

Praktische informatie maandag 26 augustus Komt u per auto?

Dan adviseren wij u de volgende locaties:

Parkeerterrein Burgemeester van Roijensingel, adres Burgemeester van Roijensingel 18 Parkeerterrein Emmawijk, adres Emmawijk 23 Parkeerterrein Nieuwe Have, adres Emmawijk (ter hoogte van park Eekhout, Burgemeester van Roijensingel)

Komt u vanuit het noorden? Dan is het te overwegen om te parkeren in parkeergarage Diezerpoort, adres Burgemeester Drijbersingel 39. Dit is een voordelige parkeerlocatie. U bent te voet dan iets langer onderweg naar de locaties waar de evenementen plaatsvinden, maar u maakt dat gedeeltelijk goed omdat u met de auto iets sneller bij deze locatie bent dan de andere.

Voor alle locaties geldt dat een dagkaart mogelijk het voordeligst is.

Het bericht Viering 125 jaar Sociaaldemocratie verscheen eerst op PvdA Ommen.

ChristenUnie waardeert streekproducten. Actie: Streekproducten van waarde!

ChristenUnie ChristenUnie Ommen 23-08-2019 08:40

https://ommen.christenunie.nl/k/n23965/news/view/1278733/375439/streekproduct.pngOp de uitgaansmarkt op vrijdagmiddag 6 september kunnen Ommenaren het beste streekproduct uit de gemeente Ommen kiezen. De ChristenUnie Ommen staat op de uitgaansmarkt en wil op die markt ook stil staan bij de opkomst van de streekproducten. Daarom heeft de ChristenUnie de actie “Streekproducten van waarde” opgezet.

Op de uitgaansmarkt kunt u met een formulier de voorkeur voor het beste streekproduct van Ommen aangeven. U kunt het streekproduct van uw keuze ook per email aan de ChristenUnie doorgeven. De ChristenUnie zal op basis van uw voorkeur en motivatie het beste en mooiste streekproduct uitkiezen. De winnaar wordt beloond met een pakketje streekproducten en uiteraard geeft de ChristenUnie ook stil bij de leverancier/maker van het product. Het emailadres waar u uw keuze ook naar toe kunt sturen is: streekproductenommen@ommen.christenunie.nl

Streekprodukten zijn sterk in opkomst. Streekproducten zijn een voorloper van de keuze voor landbouw om meer producten in de eigen regio te produceren in het kader van de kringlooplandbouw. Bestuur en fractie van de ChristenUnie Ommen willen met de actie “Streekprodukten van waarde” op een positieve manier de aandacht vestigen op deze trend.

VVD denkt mee met bouwers Ommer Vechtzomp

VVD VVD Ommen 14-08-2019 06:11

Woensdag 14-8-2019 is er veel media-aandacht voor de bouw van de Ommen Vechtzomp. Zowel de Stentor alsook op Overijssel Vandaag hebben een artikel/reportage geweid aan de zomp.

VVD Ommen heeft net zoals de media belangstelling voor de Ommen Vechtzomp en heeft hier tijdens de Kadernota in juni aandacht voor gevraagd in de vorm van een Motie Vreemd. Met deze motie wilden we Aanjaaggeld beschikbaar stellen voor de bouw. Het bedrag van € 35.000 zou gehaald kunnen worden uit het participatiebudget van 2019. De volledige raad was positief over dit voorstel en deze motie werd raadsbreed aangenomen.

We zijn als VVD blij dat ook de politiek belangstelling heeft voor de Ommen Zomp en we kijken dan ook reikhalzend uit naar het moment dat deze het ruime sop gaat kiezen.

Namens fractie VVD,

Richard Smits

Een berichtje vanuit Europa

VVD VVD Ommen 20-07-2019 03:46

Afgelopen week is Ursula von der Leyen gekozen tot voorzitter van de Europesche commissie. Als fractievoorzitter voor de VVD legt Malik Azmani uit welke afwegingen zij gemaakt hebben om haar te steunen.

https://ommen.vvd.nl/nieuws/36162/een-berichtje-vanuit-europa

© VVD Ommen

Waarom heeft de VVD voor de benoeming van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie gestemd?Dit was een vraag die ik veel heb ontvangen de afgelopen dagen. Afgelopen dinsdag was de stemming in het Europees Parlement, waar von der Leyen met nipte meerderheid van 9 stemmen (383 stemmen in totaal voor) is verkozen tot voorzitter van de Europese Commissie. Steun kwam uit de hoek van de conservatieven (Poolse PiS/ECR, de fractie van Forum voor Democratie), haar eigen christendemocraten (EPP), liberalen & centristen (Renew Europe) en een deel van de sociaaldemocraten. De PVDA stemde tegen, ondanks de mooie plek die Nederland met Mark Rutte voor Timmermans bedongen heeft.De 108 leden van Renew Europe, waar ik de eerste vicefractievoorzitter van ben, was cruciaal in het behalen van deze meerderheid. Want de tijd dat christendemocraten en sociaaldemocraten een meerderheid vormen is echt voorbij. Afgezien van haar daadkrachtige optreden en voorkomen, tellen meerdere afwegingen mee waarom wij haar hebben gesteund. Zij heeft meteen laten zien dat ze bereid is tegemoet te komen aan politieke wensen die wij van te voren als groep hebben geformuleerd en die belangrijk zijn voor de VVD. Voor het eerst in de geschiedenis van de liberalen heeft Renew Europe, en daarmee de VVD, vanuit het EP meer invloed dan ooit op de Europese Commissie. Dit in tegenstelling tot gedoemd te zijn tot het schreeuwen aan de zijlijn en daarmee niks bereiken. Renew Europe is afgelopen dinsdag een zeer betrouwbare partner gebleken die heeft laten zien als nieuwe groep als 1 blok ook te kunnen leveren. We gaan dan ook door met verdere eisen stellen aan medewerking op vlakken die wij belangrijk vinden zoals veiligheid, migratie, markt , munt en klimaat. Ook hebben we gelijk een 'Conference of Europe' geïnitieerd, waar besloten moet worden hoe we het benoemingsproces democratischer en transparanter kunnen maken. Dat zet zoden aan de dijk i.p.v. alleen maar te klagen zonder zaken te veranderen. Eveneens niet onbelangrijk: meerdere belangrijke EU posities zijn nu bezet door liberalen van onze familie. Dit zou bij een mislukte stemming in gevaar komen, waardoor wij onze invloed zouden verliezen.Tenslotte vinden we dat het hoog tijd is om inhoudelijk aan de slag te gaan met de echte problemen in plaats van bij een mislukte stemming, het de komende maanden te hebben over een volgende kandidaat voor deze baan. Natuurlijk omdat het geen liberaal is, is het niet meteen onze ideale kandidaat maar een compromis kandidaat, maar al met al hebben wij vanwege deze redenen voor gestemd en kunnen we nu echt voor de kiezer aan de slag. Malik AzmaniGroeten, Zwanet

Bijdrage Kadernota VVD Ommen

VVD VVD Ommen 20-07-2019 03:31

27 juni werd tijdens de raadsvergadering de Kadernota 2020-2022 besproken. In de voorbereiding hierop hebben we als fractie de nodige vragen geformuleerd en deze zijn tijdens de raadsvergadering gesteld. Hieronder treft u de volledige tekst aan van onze bijdrage.

https://ommen.vvd.nl/nieuws/36161/bijdrage-kadernota-vvd-ommen

Kadernota 2020 Algemene beschouwingen

Voorzitter vandaag behandelen wij de kadernota 2020.

Complimenten voor de leesbaarheid en de beknoptheid van deze nota. En bedankt voor de beantwoording van de vele vragen. Net als ons verkiezingsprogramma geeft deze kadernota alle ruimte om verder gaan 

De fractie van de VVD heeft nog een aantal opmerkingen.

 

Financiën 

De begroting zal weer veel van ons vragen later dit jaar. We moeten afwegen waar we de gemeenschappelijke middelen aan uit willen geven en er zijn nog veel onzekere posten. 

De afgelopen maanden zijn we meegenomen in de reset van planning en control cyclus. In de kadernota zijn een aantal uitgangspunten opgenomen. Hier stond echter niet benoemd dat er zero based begroot gaat worden. We zijn als VVD hier groot voorstander van. Dit zal zeker tot nieuwe inzichten leiden. Wel bestaat de kans dat er andere kengetallen uit naar voren komen.Als blijkt dat er grote afwijkingen geconstateerd worden tussen huidige en de nieuwe uitgangspunten, op basis van welke cijfers wordt dan de begroting gebaseerd?

Omgevingskwaliteit,

Ommen heeft een toenemende behoefte aan een gevarieerd woningaanbod. Door de hoge extra kosten van het gasloos bouwen staat er een rem op de bouw. Vooral starters haken af. U wijst in uw reactie naar de wet VET. Er mag afgeweken worden bij zwaarwegend algemeen belang. Daar gaat de gemeente zelf over. Een van de punten is immers onhaalbaarheid door hoge kosten. Wat ons betreft zijn de kosten voor starters zeker te hoog! Als wij in ons toekomstige duurzaamheidsplan ook het gebruik van waterstof mee willen nemen, is het noodzakelijk dat er nu nog steeds gasleidingen worden aangelegd. Bent u bereid ook deze innovatie bij de afweging voor al dan niet gasloos bouwen te betrekken?

U raamt €50.000,= voor asbestsanering, met de bijdrage van provincie en het rijk is er €400.000,= beschikbaar. Recentelijke is de wet op asbestverbod in de 1e Kamer verworpen.Naast de reservering voor het asbest wordt er een ervencoach ingezet. Dat vinden wij een prima initiatief. Ook bij de taken van de ervencoach hoort het asbest vraagstuk. Wij verwachten dat er nog steeds vooruitstrevende ondernemers zijn die asbest willen verwijderen ook al is het niet meer verplicht en stellen voor dit bedrag daarvoor beschikbaar te houden.

Wonen: U schetst een te kort aan kavels. Meerdere kleinschalige initiatieven kunnen daar een oplossing voor zijn. Woningcontingent mag wat ons betreft een verboden woord worden. Wat belangrijk is, is het aantonen van de behoefte. Ook in de kleine kernen blijft er een behoefte aan woningbouw. Wat ons betreft moet daar het uitgangspunt zijn, dat er een goede generatieopbouw is. Rood voor rood initiatievenzijn niet altijd succesvol. Wij vragen het college een meer innovatieve aanpak bij de verouderde rood voor rood regeling. 

Laadpalen; In 2030 moeten alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. Een hele opgave. Wat ook een hele opgave is zijn de openbare laadpalen. Wij weten dat het college er mee bezig is, maar vragen u nadrukkelijk hier vaart achter te zetten en ook oplaadpalen in de kernen te realiseren. 

Ook wij hebben zorgen over de verkeersveiligheid op de Zwolseweg. De bijdrage van de inspreker was meer dan duidelijk. Daarom dienen wij een motie hierover in.

Wij willen graag een “Pontje over de Vecht”. Eerder 1 van de projecten van de provincie in het 10 torenplan. Wij willen een duidelijker beeld hebben over eerdere reserveringen voor projecten langs de Vecht en duidelijkheid over de exploitatie.

Tot onze spijt rept u met geen woord over kleine kernen beleid in de kadernota. Deze hechte gemeenschappen vormen een groot deel van de totale bevolking. Door veel vrijwilligers wordt  er  keihard gewerkt aan de leefbaarheid. Er wordt veel georganiseerd en middels dorpsplannen een toekomst perspectief geschetst. De bijdrage die de kernen krijgen zijn meer dan welkom voor de vele activiteiten. Wij vragen het college dan ook om bij de begroting voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de actualisering van die dorpsplannen. 

Samenleving en Welzijn

Een van de beleidsvoornemens in het kader van samenleving en welzijn is het lidmaatschap aan JOGG, hiermee wordt beoogd dat de jongeren door middel van ondersteuning door professionals en ambassadeurs zich fitter gaan voelen. Hiervoor wordt incidenteel € 10.000 begroot voor de duur van 3 jaar. Wij verwachten dat u ons op de hoogte houdt van de effecten.

De VVD is niet tevreden met uw antwoord over het vrijwilligers steunpunt! U geeft aan dat  “op dit moment de lopende zaken worden afgehandeld “Ons bereiken geluiden dat het voor de burgers die actief zijn binnen vrijwilligersorganisaties niet altijd duidelijk is wie nu hun nieuwe contact persoon is! Als het er wel  een naam bekend is van een vervanger,  is deze nog niet geheel en al ingewerkt en heeft nog andere taken af te ronden. Heel veel organisaties in Ommen draaien op vrijwilligers! Wij achten het enorm belangrijk dat er spoedig duidelijkheid komt over het voortbestaan van het vrijwilligers steunpunt! 

Welvaart en Economie

In de paragraaf Human Capital agenda wordt gesproken over de aantrekkende economie en de nieuwe dynamiek die hierdoor ontstaat op de arbeidsmarkt. Het invullen van de ontstane vacatures wordt steeds moeilijker en zeker bij vacatures met lager opleidingsniveau worden deze steeds meer vervuld door arbeidsmigranten. Als de bedrijven deze niet kunnen inzetten, zal de verdere positieve ontwikkeling van economie geremd worden. We hebben deze groep nodig, echter hebben zij ook behoefte aan woonruimte gedurende de periode waarin ze in de regio werkzaam zijn. Op dit moment zijn hiervoor moeilijk verhuurbare objecten het meest gebruikte middel. Denk aan verouderde bungalowparken en niet benutbare utiliteitsbouw. We hebben kortgeleden hier ervaring mee op kunnen doen met de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in het Laarhuus. Al eerder hebben we als VVD tijdens een raadsvergadering de behoefte aangegeven voor een visie voor het huisvesten van arbeidsmigranten binnen onze gemeente. Wij zien mogelijkheden voor verspreid liggend tijdelijke wooneenheden. Wij verwachten nog dit jaar een visie.

 

Bedrijfsvoering.

In de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering spreekt u over forse investeringen in het gemeentehuis om deze aan de verplichte duurzaamheid niveau te kunnen laten voldoen. Is er al een inschatting te maken met welk bedrag we rekening dienen te houden en wordt er ook gekeken in hoeverre deze investeringen rendabel zijn ten opzichte van nieuwbouw? Met het huidige ambtenarenapparaat is het huidige gebouw aan de grote kant.

 

Voorzitter tot zover onze bijdrage op een aantal hoofdzaken.

 

Fractie van de VVD

Ilona LagasRichard SmitsRobbin HuttenEgbert Veldhuis

VOV raadslid Gerrit de Jonge heeft ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 18-07-2019 09:15

VOV raadslid Gerrit de Jonge heeft in een gezamenlijk interview met Jan Schuttert een uitnodiging gedaan, om samen met wethouder Bongers, op zoek te gaan naar een andere locatie voor de mega varkenshouderij, dan op de Knolsdijk. #beerzeveld #4isteveel. https://youtu.be/DiFXqG8Kw0E

ChristenUnie dient een in motie inzake inzet extra jongerenwerkers

ChristenUnie ChristenUnie VVD CDA Ommen 05-07-2019 15:15

https://ommen.christenunie.nl/k/n23965/news/view/1277588/375439/image1.jpegChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 27 juni via Gerard Marsman een motie ingediend voor kadernota 2020 voor meer jongerenwerkers. Deze motie werd ondersteund door CDA, LPO, VVD, VOV en PvdA.

Deze motie werd onderbouwd met de volgende constateringen:

Dat er in 2018 een stijgende trend is in de kosten voor de jeugdzorg  Dat de gemeente verwacht dat de toenemende vraag naar inzet van jeugdzorg zal gaan doorzetten Dat aantal verwijzingen van jongeren naar HALT is toegenomen Dat diverse organisaties (politie, gemeente, scholen, horeca) in Ommen signalen ontvangen over toenemend (hard)druggebruik en cyberpesten onder jongeren Dat er in de gemeente Ommen slechts 1,1 fte jongerenwerker actief is Jongerenwerk nog niet in alle kernen van de gemeente Ommen beschikbaar is Dat inzet van jongenenwerkers op het gebied van preventie en vroegtijdige interventie van belang is ter voorkoming en vermindering van problematische jeugd

Indieners van de motie pleiten dientengevolge:

Jongerenwerk moet in alle kernen van de gemeente Ommen beschikbaar zijn Jongerenwerkers ingezet dienen te worden voor preventie en vroegtijdig intervenieren om eenzaamheid onder jongeren, voorkoming van problematisch druggebruik en andere problemen te kunnen voorkomen. Dit moet worden gerealiseerd door integrale samenwerking met scholen, politie en andere partners in de jeugdzorg

Donderdag 27 juni, is in de ...

Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) Ommen 02-07-2019 18:56

Donderdag 27 juni, is in de gemeenteraad van #Ommen de kadernota voor de begroting 2020 behandeld. De VOV heeft zich bij de behandeling van de Kadernota 2020 ingezet voor o.a.: - Gratis zwemabonnement voor schooljeugd. - Betere bestrijding processierups - Teruggaaf afvalstoffenheffing aan inwoners. - Meer handhaving - Ommer Bissingh - Verkeerssituatie en fietspaden - Extra jongerenwerker