Nieuws van politieke partijen in Papendrecht inzichtelijk

1884 documenten

D66 fractievoorzitters Zuid-Holland vragen geld voor lokale cultuur

D66 D66 Papendrecht 23-05-2020 14:45

Negenentwintig D66-fractievoorzitters en woordvoerders uit Zuid-Holland hebben vandaag gezamenlijk een brief gestuurd aan hun Tweede Kamerfractie, met de oproep voor meer geld voor de culturele sector. Zij vragen in de brief om kleinere culturele instellingen in hun gemeenten te redden, zoals theaters, musea, bibliotheken en poppodia. Dit omdat veel lokale cultuur door de coronacrisis in zware problemen is gekomen en mogelijk de deuren moet sluiten. Eerder stelde het kabinet € 300 miljoen ter beschikking voor rijksinstellingen in de culturele sector.

Een van de ondertekenaars van de brief, is de Papendrechtse D66-fractievoorzitter Trijntje van Es: “Papendrecht heeft veel verenigingen en instellingen met een heel divers cultuuraanbod: Theater De Willem, muziekvereniging Excelsior, de bibliotheek, de JeugdTheaterSchool, om er maar een paar te noemen. Stel je eens voor dat die er niet meer zouden zijn. Daar moet je niet aan denken.”

De negenentwintig D66-fracties waarschuwen voor een culturele kaalslag, wanneer vanuit Den Haag geen helpende hand wordt geboden. Zij stellen dat de schade die dan ontstaat, impact zal hebben op meerdere generaties, omdat ook cultuuronderwijs aan kinderen en jongeren hier langdurig onder zal lijden.

Nu een groot deel van de eigen inkomsten van culturele instellingen grotendeels wegvalt, hebben zij meer geld van de gemeente nodig om te kunnen voortbestaan. “Maar de gemeente komt al geld tekort,” aldus Trijntje van Es. “Papendrecht moet miljoenen bezuinigen op de begroting door tekorten op onder meer de Jeugdzorg en de Wmo.”

“Daarom vragen wij rechtstreeks hulp van het Rijk via onze Tweede Kamerfractie. Maar het gaat niet alleen om geld. Wij gebruiken ons landelijke netwerk ook om ideeën te bundelen, oplossingen te verzamelen en elkaar te helpen. We moeten samen echt alles op alles zetten om het cultuuraanbod in stand te houden,” aldus de D66-fractievoorzitter in Papendrecht.

Bijlage: Brief D66-fracties aan Tweede Kamer 19-05-2020

The post D66 fractievoorzitters Zuid-Holland vragen geld voor lokale cultuur appeared first on Papendrecht.

Alleen op de vlucht

CDA CDA Papendrecht 18-05-2020 17:54

Donderdag 14 mei heeft deCDAfractietijdens de raadsvergaderingsamen met defracties van GroenLinks, Christen Unie,D66 en OnafhankelijkPapendrechteen motie ingediendwaarin zeopwillenkomen voor de aller zwaksten in de samenleving. Eenmotie om het college op te dragen om •Mee te werken en onderdeel te zijn van de oplossing voor dit schrijnende probleem, zodat de rechten en veiligheid van de meest kwetsbare kinderen zo snel mogelijk geborgd worden.•Een oproep te doen aan de Tweede Kamer om ruimhartige medewerking te verlenen aan opvang in Nederland. Deze motie is met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Op tv en in kranten vernemen we met regelmaat over de erbarmelijke toestanden waarin vluchtelingen verblijven op de Griekse eilanden. Begin maart werd overeenstemming bereikt tussen de Griekse regering en de Europese Commissie om1600vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen naar andere EU-lidstaten over te brengen. Landen als Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Finland, Ierland,Kroatie, Portugal, Litouwen, Bulgarije enBelgiehebben positief gereageerd. Er zijninmiddelsal kinderen overgebracht. Nederland is vooralsnog niet van plan mee te doen. Hoewel we erals plaatselijke gemeentenniet over gaankunnen we wel een oproep doenaan de regeringom te bewegen, in te gaan op de noodoproep van Griekenland om kwetsbareweeskinderen uit Griekse vluchtelingenkampen over te nemen en een deel van hen in ons land op te vangen. We zijn blij datNederlandalinzet op het doorvoeren van "structurele verbeteringen envia de recent toegezegde Europese financiële steun, het sturen van experts en hulpmiddelen en steun aan hulporganisaties. Naast opvang op het vasteland, is de staatssecretaris van Asielzaken van plan om Griekenland te helpen met het opzetten van een voogdijsysteem naar Nederlands model. Kinderen kunnen dan bij Griekse pleegouders ondergebracht worden. Mooi maar dan isdaargelijkhet probleem! Van een werkend voogdijsysteem in Griekeland is nu echternog langgeen sprake aldus waarnemers vanDefenceforChildren. Deze vooral jonge kwetsbareweeskinderenmoeten danbij gebrek aan een voogd opgevangenwordenin z.g. shelters waar ze opgesloten worden onder erbarmelijke omstandigheden omdat het voor hen te gevaarlijk is om naar buiten te gaan.Risico op uitbuiting is daar nog groter dan op de eilanden. Unicefheeftde Nederlandse regering opgeroepenom de kinderen zo snel mogelijk op te nemen. "Het opvangen van kwetsbare kinderen, zeker in deze tijden van corona, is eenmensenrechtenverplichtingvoor alle Europese landen", zegt de directeur van Unicef Nederland. "Elke dag die kinderen daar doorbrengen, is een dag te veel." De CDA fractie is blij dat deze raad zo hun hart heeft laten spreken door op te komen voor de allerzwaksten in de samenleving.

(Column) Wees (niet) bang!

D66 D66 Papendrecht 13-05-2020 11:42

Holadiejee, holadiejoo, we zijn vrij, we mogen weer de wijde wereld in! Nou ja wijde wereld, de nabije wereld, maar toch… Goedgekeurd door de Nederlandse regering. Nou, gaan dan maar…?

Nu we toestemming hebben om de intelligente lockdown in te wisselen voor de ‘voorzichtige vrijheid’, breekt een nieuwe fase aan van de coronacrisis. Wat twee maanden geleden lacherig begon met een ellebooggroet, bracht ons via de handhygiëne, de thuisquarantaine en de anderhalvemeterregel, waar we nu zijn.

Voor veel mensen is dit het sein: naar buiten! Maar de opgelopen infectievrees en ontwijkstress, leidt bij anderen tot schrikreacties als iemand in de openbare ruimte te dichtbij komt. En hoe moet dat met de kapper? Durven we ons hoofd te laten aanraken, zodat we eindelijk af kunnen van de coronacoupe?

Angst was de afgelopen maanden hét middel dat werd ingezet om ons te motiveren om de regels na te leven. Het kabinet koos er voor om ons als volwassenen op onze verantwoordelijkheid aan te spreken, maar in de grote informatiestroom overheerste het inspelen op angst. Het leek soms bijna een geloof: als mensen nu maar doodsbang waren voor het virus, dan durfde bijna niemand meer naar buiten. En dan zouden we Corona eronder krijgen. Filosoof Jean Paul Sartre schreef: In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid.

Motiveren met angst heeft grote nadelen: het leidt tot stress, slapeloosheid en verslechtering van de gezondheid. En, angst blijft niet vanzelf in stand. Het moet steeds worden gevoed om effectief te blijven. Zodra de angst afneemt, permitteren mensen zich steeds meer vrijheid. Dat zien we nu gebeuren, nu mensen in groten getale de straat op gaan.

Maar alsjeblieft, laten we nu niet weer bangmakerij inzetten om mensen in het gareel te houden. Leg hen liever uit hoe belangrijk hun gedrag is, voor de gezondheid van henzelf en de ander (en nog eens en nog eens en nog eens). En, gebruik in de communicatie de kennis die er is, over hoe je een boodschap moet brengen, zoals: rechtstreeks zeggen: ik heb uw hulp nodig! Niet óver 17 miljoen Nederlanders praten, maar tégen hen. Ik hou het simpel voor mezelf. Of ik de maatregelen nu onderschrijf en het effect ‘geloof’ of niet, ik volg de gevraagde regels van het kabinet op. Niet meer en niet minder. Simpelweg omdat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn kleine aandeel in het voorkomen van meer besmettingen met het coronavirus. En, omdat ongeacht mijn mening, ik de wijsheid niet in pacht heb en niemand van ons!

Als u liever strengere regels voor uzelf hanteert dan het kabinet heeft voorgeschreven, dan staat dat u vrij, maar leg het de ander niet op. Laten we bedenken dat vrijheid nooit helemaal zonder gevaren is; dat was het al nooit.

Trijntje van Es

(de column is ook gepubliceerd op Papendrecht.net)

The post (Column) Wees (niet) bang! appeared first on Papendrecht.

D66: Geen coronaboetes voor samenwonende studenten of collega’s

D66 D66 Papendrecht 03-05-2020 21:04

D66 wil dat handhavers geen coronaboetes uitdelen aan samenwonende studenten of collega’s die onder één dak leven. In verschillende steden kregen huisgenoten die samen in hun tuin of op hun balkon zaten flinke bekeuringen. “Je beboet geen gezin dat samen op de bank zit. Beboet dan ook geen huisgenoten,” zo luidt de oproep van de D66-fractievoorzitters uit 35 Zuid-Hollandse gemeenten, waaronder de Drechtstedengemeenten: Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Alblasserdam en Sliedrecht, alsook Rotterdam, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Leiden, Alphen aan de Rijn, Westland en Schiedam en de fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De standaard noodverordening gaat uit van huishoudens die alleen bestaan uit ouders en (klein)kinderen. Vijf Leidse studenten kregen een boete van 400 euro per persoon, omdat ze samen op hun balkon zaten. Studenten vallen niet onder de definitie van een gezamenlijk huishouden, waardoor ze strafbaar waren in hun eigen huis. Dit lot kan ook samenwonende broers en zussen treffen, collega’s die in één huis wonen (waaronder arbeidsmigranten) of gescheiden partners die nog wel onder één dak leven.

Eén adres, één huishouden De oplossing ligt volgens de D66-fracties binnen handbereik, door dit in de eerstvolgende noodverordening te veranderen. Als de definitie gaat luiden dat iedereen die duurzaam op hetzelfde adres woont een gezamenlijk huishouden vormt, is het probleem uit de wereld. “Dat voorkomt onnodig boetes en een hoop frustratie, en zorgt voor duidelijkheid en regelgeving die geen leefvormen uitsluit,” aldus de fracties.

Schrijf geen boetes De D66-fracties in de Drechtsteden willen voor het vervolg van de coronacrisis voorkomen dat dit soort boetes worden uitgedeeld. “Inwoners die in de huidige regels strafbaar zijn in hun eigen huis, wonen vaak klein en delen soms hun keuken, badkamer of zelfs de woonkamer. Ze hebben niet de luxe om altijd 1,5 meter afstand te houden. Ze kunnen elkaar simpelweg niet ontwijken.”

De ondertekenende D66-fracties hopen dat lokale colleges tot die tijd op een redelijke manier de regels handhaven, zoals in de praktijk soms al gebeurt.

35 D66-fracties Deze oproep doen de fractievoorzitters van D66-fracties uit 34 Zuid-Hollandse gemeenten en de provinciale D66-fractie (Ria Oosterop). Het betreft de gemeentelijke fracties uit: (in alfabetische volgorde): Alblasserdam (Marko Stout), Alphen aan den Rijn (Gert van den Ham), Bodegraven-Reeuwijk, Brielle (Wim Smit), (Elly de Vries), Den Haag (Dennis Groenewold), Dordrecht (Ahmet Polat), Gorinchem (Ilhan Tekir), Gouda (Evert Bobeldijk), Hellevoetsluis (Mieke Bakker), Hendrik-Ido-Ambacht (Marijke Gommans), Hillegom (Sander Boschma), Hoeksche Waard (Miranda den Tuinder), Katwijk (Ralf Boland), Krimpen aan den IJssel (Larry Köster), Lansingerland (Ineke den Heijer), Leiden (Vahit Köroğlu), Leiderdorp (Jeroen Hendriks), Leidschendam-Voorburg (Jacco van Maldegem), Lisse (Bas van Riel), Maassluis (Jesse de Jong), Midden-Delfland (Roger Vieira), Oegstgeest (Elfred Bus), Papendrecht (Trijntje van Es), Pijnacker-Nootdorp (Barend van de Kraats), Ridderkerk (Farahnaz Fräser), Rijswijk (Constantijn Dolmans), Rotterdam (Chantal Zeegers), Schiedam (John van Sliedregt), Sliedrecht (René de Munck), Waddinxveen (Albert Grooten), Wassenaar (Ritske Bloemendaal), Westland (Benjamin Hofland), Zoetermeer (Gernand Ekkelenkamp), Zwijndrecht (Sabine Schipper).

The post D66: Geen coronaboetes voor samenwonende studenten of collega’s appeared first on Papendrecht.

Bericht van de fractie

ChristenUnie ChristenUnie Papendrecht 02-04-2020 10:51

https://papendrecht.christenunie.nl/k/n12412/news/view/1312291/43756/vandaag.jpg

In deze uitzonderlijke tijd staat ook het gemeenteraadswerk redelijk stil. We komen in ieder geval niet bij elkaar de komende weken. Hoe dit verder loopt weet niemand, daarom is men bij de griffie druk bezig om te onderzoeken hoe we wellicht toch kunnen vergaderen. Het zou niet altijd verstandig zijn om bepaalde onderwerpen lang stil te laten liggen.

Velen van ons werken nu thuis, wat een uitdaging kan zijn. Ook de wethouders werken thuis en proberen daar in crisistijd de gemeente toch draaiende te houden, natuurlijk met alle ambtenaren. Onze burgemeester draait lange dagen om de crisis het hoofd te bieden en de juiste dingen te regelen.

Als fractievoorzitter heb ik regelmatig contact met de griffie over de stand van zaken. Dit gaat veelal via mail of de fractievoorzitters appgroep. Recent hebben we nog een vergadering gehad met bijna iedereen thuis via Skype en een paar met minimaal twee meter afstand in een grote zaal.  Alle voorzorgsmaatregelen worden dus gehouden.

Als fractie kregen we onder andere het verzoek om te stemmen voor uitgebreidere openingstijden van de supermarkten en andere winkels waar levensmiddelen te koop zijn. Dit betekent in de praktijk dat er twee extra zondagsopeningen bijkomen, maar , zoals gezegd alleen voor levensmiddelen en tijdelijk voor de duur van de noodverordening. Het Regionaal Beleids Team (de crisisorganisatie) hoopt hiermee dat het makkelijker wordt om boodschappen te doen en dat er minder contact zal zijn tussen de klanten. Ook al zijn we het niet eens met koopzondagen hebben we besloten om niet tegen te stemmen. We willen hiermee het voorstel van de crisisorganisatie volgen, omdat zij in deze situatie de leiding en expertise hebben.

Vorige week luidden van veel kerken de klokken als teken van troost en hoop. Hier sluiten wij graag bij aan en we bidden iedereen veel sterkte, troost en Gods zegen toe. We willen u vragen om de landelijke en lokale overheden, crisisorganisaties, zorgpersoneel en mensen in andere belangrijke beroepen in uw gebeden mee te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie

Pieter-Jan den Dekker

Column: Berenjacht

ChristenUnie ChristenUnie Papendrecht 02-04-2020 10:49

Omdat het mijn beurt was om een nieuwe column te schrijven was ik op zoek naar inspiratie. Normaliter zijn er allerlei verschillende onderwerpen of gebeurtenissen in ons dorp waar je over kunt schrijven. Maar dit keer is er natuurlijk maar één onderwerp dat het nieuws haalt. Voor meer inspiratie heb ik de oude columns eens doorgelezen. Van de laatste vier gingen er drie over het coronavirus. Waar de eerste van begin maart nog luchtig van toon was, is de column van Derya Karso al erg serieus. Het is dan ook erg serieus wat er gebeurt in de wereld en dus ook in Papendrecht. De nieuwsberichtenstroom is overweldigend, alsof het een voetbalwedstrijd is zijn er op iedere nieuwssite wel liveblogs beschikbaar.

Ik vraag me dan af wat dit met mensen doet. De hele dag nieuwe berichten over meer zieken, meer mensen die overleden zijn, meer IC bedden bezet, dreigende tekorten enzovoort. Ik merkte aan mijzelf dat ik er gewoon onrustig van werd. Daarom heb ik mijzelf op rantsoen gezet. Maximaal tweemaal per dag de NOS app bekijken. En dat werkte eigenlijk best goed tegen de onrust.

Tijdens het thuiswerken kijk ik uit op de voortuin en het pleintje voor de deur. Het is grappig om te zien dat er kinderen met hun vader of moeder (of allebei) langslopen om te kijken of ze beren kunnen vinden. Ze gaan samen op berenjacht om zo toch nog lekker even buiten te kunnen zijn. Ook wij hebben vanavond, na het eten een berenjacht gedaan. Langs de huizen lopen op zoek naar knuffelberen achter het raam. Dat was erg leuk om te doen met de jongens, ze renden van huis tot huis en riepen “Een beer, een beer” door heel de straat. Leuk om te zien dat zoveel mensen nog ergens een knuffelbeer hebben en deze voor het raam hebben gezet. Al hebben ze met groot plezier ook ergens een grote knuffelmuis voor het raam gezien. Dit natuurlijk wel met het nemen van genoeg ruimte als we iemand anders tegen kwamen.

Ik vind dit een mooie manier van de solidariteit die we gelukkig met elkaar hebben. Veel mensen helpen elkaar, geven wat extra aan de voedselbank, zwaaien even naar binnen of zetten dus een beer voor het raam. Ook erg mooi om te zien dat er met stoepkrijt heel groot I love Oma en I love Opa was gekrijt op het Pontonnierspad, zodat opa en oma daar elke dag even naar kunnen kijken. Ik hoop dat we snel weer terug kunnen naar het gewone leven, maar die solidariteit dan nog lang vasthouden.

Door: Pieter-Jan den Dekker

Verslag algemene ledenvergadering

ChristenUnie ChristenUnie Papendrecht 02-04-2020 10:44

Kort verslag van de ALV gehouden op 18 februari 2020

 

Voorzitter, Hubert Kats, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij gaat voor in gebed en leest een bijbelgedeelte. Hij geeft daarna een korte presentatie over het omgaan met de schepping.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 februari 2019 worden met een kleine wijziging vastgesteld.

Gerdien Barlag (penningmeester) geeft een toelichting op de jaarrekening 2019 en de begroting 2020.

De vergadering gaat akkoord met de stukken en verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid. 

Alfred Romijn (secretaris) licht toe hoe de CU omgaat met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jaco van Erk (raadslid) informeert de vergadering over ontwikkelingen binnen de Drechtraad.

De samenwerking van de zeven gemeentes binnen de Drechtraad staat momenteel onder druk: een aantal gemeentes wil op bepaalde terreinen de lokale belangen voorop stellen en heroverwegen op welke thema’s regionale samenwerking gehandhaafd kan blijven.

Pieter Jan den Dekker (fractie voorzitter)  meldt dat, in het kader van bestuurlijke vernieuwing, gewerkt gaat worden met beeldvormende vergaderingen. De raad neemt deze informatie mee in zijn besluitvorming. De eerste ervaringen daarmee zijn positief.

Pieter Jan roept om met suggesties te komen voor kandidaten voor de kieslijst maart 2022. Betrokkenheid en interesse zijn daarbij belangrijker dan opleiding.  Hij wijst erop dat leden die belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp, ook als ‘meelezers’ een bijdrage kunnen leveren aan de fractie.

Kees de Ruijter (wethouder) meldt dat de samenwerking in het college en de uitvoering van het collegeactieprogramma goed verloopt. De gemeente heeft te maken met aanzienlijke en structurele bezuinigingen.  Op welke dossiers dit betrekking zal hebben, moet de raad nog besluiten.

Met de scholen in Papendrecht gaat het goed, de uitgangspunten voor het onderwijsbeleid zijn door alle partijen onderschreven.  Wanneer en waar nieuwe scholen komen, wordt later dit jaar besloten.

Ook de bereikbaarheid van Papendrecht is een aandachtspunt. 

Pieter Jan den Dekker vraagt de vergadering om na te denken over onderwerpen waarop bezuinigd kan worden. Suggesties voor bezuinigingen dan wel het verkiezingsprogramma zijn (per mail) welkom bij fractie en/of bestuur.

De voorzitter zegt de aanwezigen dank voor hun komst en bijdragen aan de vergadering. Hij wenst ieder, en de fractieleden en de wethouder in het bijzonder, Gods zegen toe.

Hij sluit de vergadering met dankgebed.

(Column) Vrijheid

D66 D66 Papendrecht 18-03-2020 15:56

“Het lijkt wel oorlog, hou eens op zeg!,” zei een verontwaardigde vrouw die de supermarkt verliet, met voor de zekerheid toch maar drie pakken wc-papier in haar karretje. “Kijken of ik mijn tafelzilver kan ruilen voor een suikerbiet en een half ons buksjek”, Twitterde iemand. Dat was vrijdag 13 maart.

Vijf dagen eerder werd in Papendrecht ter nagedachtenis aan verzetsstrijder Gerrit van Dalen een plaquette geplaatst op zijn voormalig woonhuis. Van Dalen werd op 23-jarige leeftijd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd. Bij de onthulling van de plaquette dacht ik aan vrijheid. Ik dacht aan hoe moeilijk het is, om echt te beseffen wat vrij zijn betekent, als je geen onvrijheid hebt meegemaakt.

Nu, anderhalve week later, maken we het mee, onvrij zijn. Uitgerekend in het jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren. De Coronacrisis is geen oorlog, maar dit komt voor de meesten van ons het dichtst in de buurt. Plotseling is de vanzelfsprekendheid weg om zonder angst te gaan en staan waar je wilt, om te werken, naar school te gaan, te sporten, uit te gaan en elkaar te ontmoeten. Daar bovenop komt ongerustheid en angst. De vijand is onder ons, maar we weten niet precies waar. Blijft mijn oude vader of moeder wel gezond? Gaat die kwetsbare vriend het wel redden? Gaat het goed komen met die vriendin die in de zorg werkt en mijn kennissen die zich door hun werk noodgedwongen onder veel mensen moeten begeven? Blijf ik zelf gezond? Hoe lang gaat dit duren? En, wat gaat er allemaal nog meer gebeuren, voordat het eindelijk beter wordt?

Maar, we kunnen iets doen. Wij kunnen er met elkaar voor kiezen om ‘goed in de oorlog’ te zijn. Nog nooit was dat zo makkelijk. We hoeven alleen maar de adviezen serieus op te volgen en als er een keuze is, het zekere voor het onzekere te nemen. Laten we dat doen. Niet alleen vanwege de gezondheid van onszelf en anderen. Maar, ook als morele plicht naar mensen die nu twee keer zo hard moeten werken, of die door deze crisis juist hun baan of eigen bedrijf dreigen te verliezen. Als we allemaal doen wat van ons wordt gevraagd, zorgen we er samen voor dat deze crisis niet langer duurt dan nodig is. Dan redden we levens en voorkomen we nog meer economische schade.

En als het gevaar is geweken, dan hebben we misschien ook iets positiefs overgehouden aan de Coronacrisis. Dan zien we dat we door samen te werken heel veel voor elkaar krijgen en voelen we hoe geweldig vrijheid is. En met dat gevoel treffen we elkaar, hopelijk later dit jaar, als we in een enorme groep op het Marktplein dicht op elkaar staan om 75 jaar vrijheid te vieren.

Tot het zover is: zorg goed voor uzelf en voor anderen en veel sterkte en gezondheid gewenst!

Trijntje van Es (de column is ook gepubliceerd op Papendrecht.net)

 

The post (Column) Vrijheid appeared first on Papendrecht.

Een compliment voor Buurtgezinnen Papendrecht | Papendrecht

GroenLinks GroenLinks Papendrecht 02-03-2020 00:00

Op 13 maart kreeg Buurtgezinnen Papendrecht een compliment. Bert Grimmius (fractievoorzitter GroenLinks Papendrecht) en Willem van der Vaart (bestuurslid GroenLinks Drechtsteden) gingen met bloemen en een presentje op bezoek bij een gezin dat zich inzet via Buurtgezinnen. 

Buurtgezinnen is actief binnen het sociale domein. Gezinnen die het, door diverse omstandigheden, even niet zelfstandig redden worden gekoppeld aan een steungezin. Het steungezin vangt de kinderen een aantal uren per week op. Door de letterlijke steun van een steungezin krijgen ouders iets meer tijd en ruimte en doen de kinderen leuke ervaringen en contacten op.

Mensen die iets willen doen voor een ander, die het hard nodig heeft, kunnen via Buurtgezinnen een bijdrage leveren. Zo draagt Buurtgezinnen, samen met de gezinnen, bij aan een sociale samenleving.  Daarvoor geeft GroenLinks Papendrecht een compliment!

Een sociaal project en tegelijkertijd een effectieve aanpak

Thuis bij het gezin waar het compliment werd overgebracht was Senn, een vrolijk mannetje van één jaar, die sinds vijf maanden wekelijks bij het steungezin komt. Het is als snel duidelijk dat Senn zich ook bij het steungezin goed thuis voelt. Zelfverzekerd kruipt hij door de kamer met zijn speelgoedauto en hij laat zich niet van de wijs brengen door het onbekende bezoek. 

“We hebben ons in het verleden ingezet als pleeggezin maar dat werkte op dat moment toch niet helemaal voor ons” vertelt de moeder van het steungezin. Toch bleef het kriebelen om iets goeds voor een ander te kunnen doen. En het liefst iets met kinderen. Via sociale media leerde het gezin Buurtgezinnen kennen. De match met het gezin van Senn was gelijk goed, er was echt sprake van een klik. “Naast het opvangen van de kinderen zijn het ook kleine dingen waarmee je steun kan bieden. Al is het bijvoorbeeld maar een berichtje sturen en vragen hoe het gaat. Je merkt dat het echt gewaardeerd wordt door het gezin”. Behalve dat het fijn is om een ander te kunnen helpen, genieten de ouders van het steungezin er ook van om Senn over de vloer te hebben. De vader van het steungezin vertelt: “Soms vragen mensen of het niet een hele belasting is dat Senn elke week komt. Dat is het voor ons helemaal niet. We kijken er naar uit als we weten dat hij komt”.

Buurtgezinnen is een project dat gesubsidieerd wordt vanuit de gemeente, die dan ook wil weten wat de inzet van Buurtgezinnen oplevert tegenover de kosten. Dat is lastig te zeggen, vertelt Judith van Buurtgezinnen, omdat deze aanpak ook heel effectief is op het gebied van preventie. Door gezinnen die het even niet zelf redden ruimte te geven, en door de stabiele basis van kinderen uit te breiden met een steungezin, worden diverse sociale problemen voorkomen. Dat is een groot effect, maar daar een prijskaartje aanhangen is lastig. Overigens is het positieve effect van Buurtgezinnen voor een deel weldegelijk meetbaar: Sociale hulpverlening wordt vanuit de gemeente integraal ingezet. De wijkteamprofessional vanuit de gemeente ziet dat met de inzet van een steungezin de hulpvraag afneemt.

Buurtgezinnen laat tevens een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van deze aanpak. Dit gebeurt in samenwerking met de Christelijke Hogeschool van Ede, die dit jaar de resultaten zal presenteren.

 

Complimentendag

1 maart is Nationale Complimentendag. Binnen GroenLinks Drechtsteden is het inmiddels traditie om rond deze periode lokale initiatieven of organisaties, die zich inzetten voor groene, sociale of duurzame doelen, een compliment te geven. GroenLinks doet dit om de betreffende personen of organisaties ‘in het zonnetje te zetten’ maar ook om aandacht te vragen voor mooie initiatieven die lokaal worden ontplooid. 

Column: Knallend het jaar in, maar niet uit

ChristenUnie ChristenUnie Papendrecht 07-02-2020 08:53

https://papendrecht.christenunie.nl/k/n12412/news/view/1310626/43756/vuurwerk-pelsertflat.jpg

‘Het is toch stom dat ik geen rotjes meer mag afsteken!’. ‘Maar hoe kan ik dan volgende keer een wenspijl afschieten?'. Twee uitspraken van mijn zoons over het nieuwe vuurwerkverbod.

Nadat eerder mijn collega raadslid Bert Grimmius zijn mening gaf over vuurwerk in zijn column zijn er zowel landelijk als lokaal  veel discussies geweest. Is het niet in de Tweede Kamer, dan wel op alle social media. Voor en tegenstanders van een verbod duikelen over elkaar heen om een mening te geven. Zo heeft de bekende cabaretier Jochem Myjer eind 2019 op Twitter laten weten tegen vuurwerk te zijn, sinds hij een hond heeft. Dat is voor hem een reden om vuurwerk niet meer leuk te vinden. Anderen vinden een verbod weer betutteling en wijzen het resoluut af.

Maar ondertussen heeft het kabinet besloten om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden voor de jaarwisseling 2020-2021. Dit vuurwerk wordt gezien als het meest overlast veroorzakend. Of dit echt waar is, is natuurlijk maar de vraag. Het knalvuurwerk wat je hier in Nederland kunt kopen heeft een maximum aantal decibel wat zo laag ligt dat je er weinig mee uitricht. Je kan er echt niet een stevige prullenbak of zoiets mee opblazen.

Het echte harde knalvuurwerk komt uit landen als Polen. Als je op Youtube zoekt met zoekterm ‘Polen vuurwerk’, kom je genoeg filmpjes tegen over hoe en waar vuurwerk gekocht kan worden.  Ik kan me ook niet voorstellen dat onze politie en ME zich laat afschrikken door een paar astronauten uit Nederland, maar wel door cobra’s en andere buitenlandse illegale “knallers”. Of het aanstaande verbod een succes wordt is nog te bezien. Ik denk dat handhaving erg moeilijk is, maar zeker een van de belangrijkste factoren voor succes. 

Op lokaal gebied hebben we recent een memo ontvangen van het college met daarin een terugblik op de jaarwisseling. Een paar passages: ‘Het schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen komt voor de jaarwisseling op 5900 Euro.’ Er zijn 29 meldingen van overlast geweest’. ‘Driekwart van de meldingen … zijn afkomstig geweest uit 1 van de flats uit de P.J. Oudstraat’. ‘Samenvattend kijken wij terug op een goede jaarwisseling die zonder grote incidenten is verlopen’. Daartegenover de kop van het nieuwsbericht op 1 januari op deze site: “Flinke brand in woning Haagbeukhof”. Het hele bericht is hier te lezen. Het huis is flink beschadigd en kan voorlopig niet meer worden bewoond. De fractie van het PAB heeft hier tijdens de vorige raadsvergadering terecht vragen over gesteld. Een woning die in de brand vliegt tijdens oud en nieuw lijkt mij inderdaad in tegenspraak met de uitspraak dat er geen grote incidenten zijn geweest.

Ook in Papendrecht gaat er gesproken worden met inwoners over hoe we met elkaar oud en nieuw willen vieren. Hier zal vuurwerk zeker onderwerp van gesprek zijn. Ik ben benieuwd naar de meningen van de inwoners. De mening van mijn zoons weet ik in ieder geval al.

Door: Pieter-Jan den Dekker