Nieuws van politieke partijen in Putten inzichtelijk

400 documenten

afscheidsspeech voor Gerbert Priem van Lubbert van den Heuvel

ChristenUnie ChristenUnie Putten 14-02-2020 22:42

https://putten.christenunie.nl/k/n39379/news/view/1310885/867815/Lubbert van den HeuvelVoorzitter, dankuwel! Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen.

De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekort schiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is. die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak; die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elke geval grote moed heeft getoond

Ik citeerde zojuist woorden van Theodore Roosevelt, een strijdlustige jongeman die in zijn leven al het nodige had meegemaakt en aan het begin van de vorige eeuw op zijn 42e president van de Verenigde Staten werd! Gerbert, als ik bovenstaande op me in laat werken, moet ik aan jou denken! Jij was die man die het lef had om de arena in te stappen! Jij had het lef om de rol en verantwoordelijk van wethouder op je te nemen! Ook na de verkiezingen van 2018 schuwde jij een zware, en misschien wel de zwaarste portefeuille niet. Jij pakte je verantwoordelijkheid in deze arena, ook al kostte het jou menig zweetdruppel!

Ik heb jou bij je installatie getypeerd als een man met een groot hart! Een hart voor de samenleving, dat heb jij laten zien in de jaren dat je diaken van de Hervormde Gemeente was, dat heb jij ook laten zien als wethouder van de gemeente Putten. Vol passie en toewijding en met alles wat in jou was, zette jij je in voor de Puttense samenleving! En die inzet was er niet alleen in woorden, dat zweet was er niet alleen in deze arena. Eind 2018 kwam een aantal raadsleden binnen de SNV op het idee om de Mont Ventoux Challenge voor Join4Energy te doen. Goed voor de onderlinge verstandhoudingen en een mooi doel, 2 vliegen in 1 klap. Toen ik mij aanmeldde reageerde jij direct: ‘als jij vanuit Putten alleen moet, dan ga ik met jou mee’. Die solidariteit en betrokkenheid is en was typerend voor jou! Het heeft ons letterlijk bloed, zweet en tranen gekost die dagen daar in Frankrijk! Zweet om de berg te overwinnen, maar ook tranen, bij jou, maar ook bij mij, als we de verhalen van de ouders hoorden en de kinderen zagen die letterlijk energie te kort kwamen door die verschrikkelijke ziekte. We gaven letterlijk onze energie voor kinderen die zelf geen energie hadden!! Die passie en betrokkenheid die ik in Frankrijk zag, was er ook in jouw functioneren als wethouder! Als het ging om onze jeugd, bijvoorbeeld, en misschien wel vooral!! Ondanks de strubbelingen rondom de financiën stond bij jou de hulp aan het kind centraal. Ook op de andere dossiers was jouw persoonlijke betrokkenheid duidelijk zichtbaar. Ik denk hierbij aan de lokale economie de strijd die je hebt gevoerd voor het bedrijventerrein langs de Henslare. En niet te vergeten, de initiatieven m.b.t. grootschalige energie opwekking! Menig wethouder in de regio, en daar buiten, kijkt met jaloerse blikken naar Putten!

Gerbert, volgende week neem jij afscheid als wethouder, “een lastig besluit, en tegelijkertijd voelt het nog steeds als een verstandig besluit”, zo schreef jij vorige week in je column! Een besluit dat we als raad en fractie te respecteren hebben, tegelijkertijd doet afscheid nemen pijn. Ik heb jou in de achterliggende jaren leren kennen als een eerlijk, betrokken en hardwerkend mens. Je was solidair en loyaal. Je hebt een groot hart voor de samenleving. Je bent een fijne vent om mee samen te werken, en die samenwerking, die ga ik missen!! Dankjewel dat ik in de achterliggende jaren met jou mocht samenwerken! Namens de fractie van de ChristenUnie spreek ik op deze plek ook graag mijn waardering uit voor jouw inzet, en naast waardering ook dankbaarheid. Dankbaarheid voor jouw tomeloze inzet en passie, als wethouder met een zware portefeuille is het hard werken, en jij hebt er stevig aan getrokken! Gerbert nogmaals dank, samen met Ria en je kinderen alle goeds en van harte Gods Zegen toegewenst!!!

afscheidsspeech Gerbert Priem gemeenteraad

ChristenUnie ChristenUnie Putten 14-02-2020 21:13

https://putten.christenunie.nl/k/n39379/news/view/1310883/867815/gerbert_web13 februari 2020 Geachte voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad. De warme woorden laten onverlet dat het wel onwerkelijk voelt om vanavond voor het laatst als wethouder het woord tot u te richten. De afgelopen weken was mijn agenda nog boordevol en tot op de dag van vandaag ben ik bezig geweest om mijn dossiers zo goed mogelijk over te dragen.

Dat zijn er nogal wat: • Ik noem de grootschalige energie opwekking, de RES en de warmtevisie in wording. Met elkaar hebben wij afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat is een enorme uitdaging! • Ik noem de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de jeugdzorg en het Meerjarenplan Samenleving. Hoe houden wij onze voorzieningen niet alleen nu maar ook in de toekomst in stand, ‘én ook betaalbaar? Met elkaar hebben wij op het vlak van Jeugdzorg en WMO grote en - naar ik denk – goede stappen gezet. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal klaar is en wij er voor 100% grip op hebben. Bepaald niet, maar de eerste resultaten zijn hoopgevend! En niet vergeten de omgekeerde verordening: de verordening voor het sociaal domein die het licht zag naar aanleiding van een raadsbreed aangenomen motie, maar bij de raadsbehandeling toch nog te veel vragen opriep om vast te stellen. • Dan de sport: de open clubsubsidies en het groot onderhoud van de sportvelden. Vooral dat laatste onderwerp is een dossier dat al

2 maar door loopt en bijkans vraagt om een uithoudingsvermogen van een marathonloper. • De Henslare, ruimte om te ondernemen is een super belangrijk thema voor de lokale bedrijvigheid. Stuk voor stuk onderwerpen, die er echt toe doen. Die er echt te doen omdat het onderwerpen zijn van en voor onze inwoners en daarmee de essentie van het politiek bestuur raken. Want voor de inwoners; voor Putters en Puttenaren doe je het immers, ongeacht of je rechtstreeks of indirect gekozen bent!

3 Beste raadsleden, Over deze en andere onderwerpen waren we het soms eens, maar verschilden wij ook geregeld van mening in deze zaal. Daar is niks mis mee. Dat is inherent aan de politiek. Maar alle verschillen van mening ten spijt, heb ik altijd een verbondenheid met alle 19 leden van uw gemeenteraad gevoeld. En hetzelfde geldt voor de leden van het college van B en W. Ieder op onze eigen manier, maar zeker ook samen, staan wij pal voor de belangen van onze inwoners in het algemeen en die van onze meest kwetsbare inwoners in het bijzonder. Ik vond het een voorrecht om onderdeel van het gemeentebestuur van Putten uit te maken. Ik ben daar dankbaar voor. Als wethouder sta je vaak alleen, maar ik heb mij altijd bijzonder gesteund gevoeld door de fractievoorzitter Lubbert van den Heuvel. Meerdere keren per week waren er contacten waarin gedeeld kon worden, geluisterd werd en adviezen werden gegeven. Een bijzonder woord van dank wil ik daarbij richten aan de managers en ambtenaren van onze gemeente. Ik ben in de afgelopen 2,5 jaar niet alleen zeer deskundig maar ook buitengewoon loyaal ondersteund. Dank voor jullie inzet!

4 Dames en heren, De gedachte om binnenkort als ambteloos burger door de straten van onze mooie gemeente te wandelen voelt, zoals gezegd, onwerkelijk aan. Het moet allemaal nog indalen, al waren er ook de afgelopen periode al heel wat momenten van reflectie. Al wandelend door het bos vermenigvuldigden mijn gedachten. Heb ik op dinsdag 21 januari, de dag waarop ik mijn ontslag aanbood, wel de juiste keuze gemaakt? Het antwoord is rationeel “ja”. Ik sta in dit mooie ambt van wethouder onvoldoende in mijn kracht. En als je dat vindt, moet je stoppen. Inwoners hebben recht op een bestuurder die voor de volle 100% goed op zijn plek zit. En natuurlijk heb ik al wandelend door de bossen van Putten ook naar oorzaken gezocht en mijzelf veel zaken afgevraagd. Zonder dat als excuus te gebruiken denk ik dat de enorme omvang en de complexiteit van de portefeuille, die ik binnen het college mocht bekleden, bij dit alles een rol heeft gespeeld. Zowel binnen het sociaal domein als op het gebied van duurzaamheid, economie en sport is veel te doen. Het zijn extern georiënteerde thema’s die, zo kan ik u verzekeren, veel tijd vragen.Het zijn daarbij bepaald geen onderwerpen waarbij je eens even fijn mooi weer kunt spelen als bestuurder. Het gaat om grote belangen. Je wilt er zijn voor de inwoners die het tempo van de samenleving niet kunnen bijhouden.

5 Je wilt dat de ondernemers een goede boterham in onze gemeente kunnen verdienen Je wilt energieneutraal worden. Je wilt dat sporters kunnen sporten. Dat is wel heel veel binnen één en dezelfde portefeuille en dat is – met de aantekening dat dit niet meer aan mij is – wellicht een aandachtpunt. Een andere term die al prakkiserend door mijn hoofd spookte was ruimte. Een bestuurder heeft ruimte en een zekere mate van vrijheid nodig om zijn werk te kunnen doen. Dat vraagt om een gemeenteraad die op hoofdlijnen stuurt, kaders stelt en controleert. Tegelijkertijd heb ik ervaren dat de betrokkenheid vanuit de raad “bij individuele gevallen” en situaties de bestuurlijke speelruimte beperken. Ook ervaar ik dat het snel vragen stellen en tegelijkertijd al via de media inhoudelijk reageren in politiek Putten meer en meer zijn intrede doet. Dat is uiteraard volledig aan u en wat in onze maatschappij leeft hoort in deze raadzaal thuis. Tegelijkertijd zitten onze inwoners volgens mij niet te wachten op politici en bestuurders die doen alsof Putten gelijk aan Den Haag is. Wees zuinig op elkaar en scherp op de inhoud! 6 Voorzitter, geachte leden van de raad Ik rond af. Ik heb u de afgelopen minuten deelgenoot gemaakt van mijn gedachten en gevoelens. Eén gevoel overheerst. En dat is een gevoel van dankbaarheid. Dankbaar dat ik het ambt van wethouder gedurende 2,5 jaar heb mogen bekleden. Dit heb ik mogen doen in biddende afhankelijkheid van mijn God en Hemelse Vader. En dankbaar dat deze jaren mij zonder meer hebben verrijkt. Ik wens u allen het beste voor de toekomst en Gods onmisbare Zegen. Adieu!

ChristenUnie Putten draagt Bert Koops voor als nieuwe wethouder

ChristenUnie ChristenUnie Putten 27-01-2020 20:16

https://putten.christenunie.nl/k/n39379/news/view/1310278/867815/PHOTO-2020-01-27-16-04-51.jpgDe fractie van de ChristenUnie in Putten draagt Bert Koops voor als nieuwe wethouder van Putten. Koops is daarmee de beoogde opvolger van Gerbert Priem die vorige week zijn afscheid aankondigde.

Bert Koops is 62 jaar, getrouwd, vader van 3 zoons en woonachtig in Bunschoten Spakenburg. Koops geldt als een ervaren bestuurder. De CU fractie heeft de overige leden van de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over de voordracht.

Bert Koops was in de periode 2010 -2019 wethouder in de gemeente Spakenburg. In deze periode had hij onder andere het sociaal domein, sport, economische zaken en milieu in zijn portefeuille. Ook was hij vanuit de regio Amersfoort lid van de stuurgroep RES (Regionale Energie Strategie). Koops staat te boek als een verbinder pur sang.

“Meteen nadat Gerbert Priem aangaf te willen stoppen is contact gezocht met Bert Koops. De afgelopen week hebben wij als ChristenUnie Putten een aantal malen met hem om tafel gezeten”, zo geeft fractievoorzitter Lubbert van den Heuvel aan. “Dat gaf wederzijds een goed gevoel. Bert is een warm en betrokken mens met oog voor de omgeving en met een heldere kijk op het openbaar bestuur. Een bestuurlijke routinier en dat is belangrijk binnen de omvangrijke portefeuille (sociaal domein, economie, sport, onderwijs, duurzaamheid & milieu) die Gerbert Priem achterlaat”.

De fractie van de ChristenUnie vraagt het raadspresidium om de voordracht te agenderen in de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2020.

'Last but not least’….

ChristenUnie ChristenUnie Putten 22-01-2020 09:09

https://putten.christenunie.nl/k/n39379/news/view/1281617/867815/Lubbert_webVoorzitter, ‘Last but not least’…. Deze woorden kwamen in mijn gedachten op toen ik de aanbiedingsbrief van de meerjarenbegroting 20-23 had gelezen. De laatste woorden van deze brief, de wens uitgesproken in het tenslotte bleven in mijn gedachten… (en niet alleen in die van mij las ik gisteren in de column van het PW)

Ik citeer:

“Ook nu spreken we de wens uit dat vaststelling van dit document mag leiden tot de behartiging van de belangen van onze gemeente en dat Gods Zegen op onze arbeid zal rusten”. Dat Gods Zegen op onze arbeid zal rusten…, ik ben eens in de archieven gedoken, en tot mijn verwondering constateer ik dat deze zin al vele jaren in de aanbiedingsbrief staat. Bijzonder….. jarenlang de zinsnede gelezen, en zo maar in eens blijven je ogen er op hangen… ik weet niet waarom. Wel maakt het mij dankbaar!! Dankbaar dat we in een vrij land mogen leven en vanuit onze geloofsovertuiging politiek mogen bedrijven. En nog meer dankbaar dat we in Putten een college hebben dat uitspreekt de Zegen van God nodig te hebben.

 Voorzitter, ik ben ook dankbaar dat we vandaag over een meerjarenperspectief mogen spreken in dit nieuwe gemeentehuis. Een prachtig gemeentehuis dat fungeert als huis van de democratie en dienstencentrum voor onze inwoners, het middelpunt van onze Puttense samenleving Voorzitter 2 maanden geleden vond hier op het kerkplein ‘Night of Light’ plaats. Een geweldig evenement georganiseerd door een groep enthousiaste en gepassioneerde jonge Puttenaren. Jonge Puttenaren met een passie voor God en een hart voor Putten. Van dat soorten initiatieven wordt ik stil en blij , ze maken indruk op me!! Tijdens een van de liederen klonk de tekst ‘Vul dit huis met Uw Glorie’, aan dit moment moest ik denken toen ik die laatste zin van de aanbiedingsbrief las. Dat brengt mij ook bij het verlangen van mijn fractie. Het is onze wens en bede dat in dit nieuwe gemeentehuis, bij het besturen van de gemeente de Glorie van God merkbaar mag zijn. Dat inderdaad Gods Zegen mag rusten op wat we hier doen en dat alles mag zijn tot Zijn Eer en in het belang van al onze inwoners, bedrijven en organisaties.

Voorzitter, en dan naar de inhoud van de meerjarenbegroting. In de aanbiedingsbrief komen verschillende onderwerpen aan de orde, graag wil ik met u langs de volgende thema’s lopen:

Woningbouw Omgevingswet - Duurzaamheid & klimaat

Daarnaast zal ik nog kort de stikstof problematiek aan de orde brengen. Dit punt wordt niet concreet in de begroting benoemd, maar voor onze fractie wel een te belangrijk thema om vandaag niet over te spreken.

Voorzitter ik had me voorgenomen vanavond niets over de Jeugdzorg te zeggen. Over de Jeugdzorg hebben we in de achterliggende periode al veel gesproken. Helaas ging het veelal over de financiële perikelen in Jeugdzorg. En als je op die wijze over een thema spreekt dan ga je al snel denken in de trant van lastig thema, kost veel geld, hoe gaan we dat dichten. En ja… het is belangrijk dat we nadenken over de mogelijkheden om de jeugdzorg effectief en efficiënt uit te voeren. Maar als we over jeugdzorg spreken dan gaat het wat ons betreft echt een paar tanden dieper!! Wie herinnert zich nog de foto een jaar of 4 geleden in heel veel kranten?

Een klein mannetje, Aylan Kurd, amper 3 jaar oud, rood truitje en een blauwe broek… Tijdens zijn vlucht uit Syrie kapseisde de boot waar hij op zat, hij verdronk en spoelde aan op het strand van Bodrum. Hij gaf de vluchteling een gezicht! Voor velen werd de problematiek daardoor pijnlijk helder! Een gezicht, tastbaar en concreet, een persoon!!! Zo is het wat ons betreft ook met de Jeugdzorg, het gaat hier om meer dan een moeilijk thema. Het gaat hier om onze jeugd, die jongen, dat meisje dat om welke reden dan ook vastgelopen is. Die moeten we de helpende hand bieden, heel concreet!!!

Daarom ziet onze fractie ook uit naar de behandeling van de omgekeerde verordening. Het gaat ons primair om de persoon met zijn of haar zorgvraag. Dat moeten we regelen. Dat moeten we verdraaid goed regelen!!!

Woningbouw

Dankbaar en verheugd waren we met eigen ogen te zien dat de eerste huizen op Rimpeler zijn opgeleverd. Naar wij hebben begrepen, de huurwoningen in de vrije sector. Toen ik 2 weken geleden een keer over Rimpeler fietste viel mij op dat er van de 20 opgeleverde woningen nog 7 te huur stonden. Inmiddels zijn deze woningen onder optie verhuurd. De 7 te huur biljetten maakten mij nieuwsgierig en ik ben eens in de huurprijzen en de voorwaarden gedoken. Eerlijk gezegd ben ik geschrokken!!! Huurprijzen in een bandbreedte van €1.030 - €1.125 en de voorwaarde dat een huurder bruto minimaal 4 keer de huurprijs verdient. Is dit bouwen naar behoefte, is dit voorzien in een woningbehoefte van onze Puttenaren… Toen ik dit op mij in liet werken bekroop mij de gedachte: hebben we dit als raad wel goed gedaan, en wat kunnen we hier van leren voor nieuwe woningbouwplannen. Is het college met de fractie van de ChristenUnie van mening dat dit anders had gekund en naar de toekomst anders moet met het oog op het belang van onze burgers, of hebben we dit ‘gewoon’ goed gedaan. En laat helder zijn… als we hier iets niet goed hebben gedaan, dan steekt wat de fractie van de ChristenUnie betreft de gemeenteraad de hand ook in eigen boezem!  

Omgevingswet - GREENFIELD PUTTEN-ZUID

Voorzitter, ik blijf nog even bij de woningbouw en leg een bruggetje naar de omgevingswet… Het vanaf de grond, vanuit het niets, opbouwen van een nieuwe operatie. Zo’n ontwikkeling wordt figuurlijk “greenfield” genoemd. Als we in Putten een rondje Hooiweg - Beitelweg – Nijkerkerstraat – Van Geenstraat - Roosendaalseweg fietsen, dan zien we ook letterlijk een greenfield die we “Putten-Zuid” noemen. Putten-Zuid is een ontwikkellocatie bij uitstek. We zeggen bewust ontwikkellocatie en niet woningbouwlocatie. In onze visie werken we namelijk aan integrale gebiedsontwikkeling, waarin “wonen” slechts een onderdeel is. Dus niet “Bouwen, bouwen, bouwen”, maar “Bouwen voor elkaar”! Met integrale gebiedsontwikkeling kunnen we op buurtniveau verschillende accenten leggen en zorgen voor een passend totaalpakket aan voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, scholen, speeltuinen, parkeerplaatsen, bedrijvigheid en groen.

Op deze manier zijn we omgevingsbewust, levensfasebewust en energiebewust tegelijkertijd en kunnen we op buurtniveau gerichter in gesprek met inwoners. En dit past weer uitstekend bij de bedoelingen van de Omgevingswet. Over de Omgevingswet gesproken. Het wordt tijd dat we aan de slag gaan. - Welnu, wat houdt ons tegen om – bij wijze van pilot - samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen te werken aan het omgevingsplan “Greenfield Putten-Zuid”? - Wat houdt ons tegen om medio 2020 een Fieldlab Putten-Zuid te organiseren. - Met andere woorden, zet gewoon 10 bouwketen met een goede internetverbinding op de vrachtwagenparkeerplaats en voer in een week tijd verschillende “challenges” uit die leiden tot noodzakelijke bouwstenen voor dit omgevingsplan.  

Nodig daarbij maatschappelijke stakeholders zoals de woningstichting, het Puttens Historisch Genootschap, de Stichting Natuur en Milieu Putten, de GGD, een supermarktondernemer, de bedrijvenkring, het Waterschap, de Participatieraad en niet te vergeten Puttense kinderen en jongeren uit, zodat hun belang aan de voorkant op creatieve wijze wordt behartigd. Na afloop van het Fieldlab Putten-Zuid presenteren de bouwkeetteams aan elkaar de behaalde resultaten en neemt de burgemeester - als voorzitter van raad en college – tot slot de oogst onder zijn arm mee voor verdere uitwerking. Dit is prakticipatie in z’n puurste vorm, waarbij ruimte wordt gegeven op basis van vertrouwen en waarbij inspraak achteraf daadwerkelijk verandert in meespraak vooraf.

Aankondigen van een motie!

Duurzaamheid & klimaat

Onlangs hebben we met elkaar gesproken over grootschalige duurzame energie opwekking. Vanuit verschillende fracties kwam toen ook het nadrukkelijke geluid dat het belangrijk is dat we beginnen met besparen. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft is het belangrijk dat we het een doen en het ander niet laten!!! Oftewel schakelen op het gebied van duurzame energie opwekking en tegelijkertijd besparen waar we kunnen. Een aantal jaren geleden hebben we de duurzaamheidslening in het leven geroepen. Inmiddels een succesnummer, echter …de laatste jaren blijkt de pot binnen 3 maanden leeg te zijn. Goede nieuws is het dat het een revolverend fonds is, dus het geld dat we uitgeven komt op enig moment weer terug. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft kijken we nog een keer heel kritisch naar de voorwaarden van deze lening, scherpen we aan waar nodig.

Wellicht is een doorlooptijd van 10 jaar voor zonnepanelen niet nodig, met het oog op terugverdientijd en kunnen we de lening ook beschikbaar stellen voor energie besparende maatregelen. En nog belangrijker, hogen we het bedrag in de pot op tot 1 miljoen. Als blijkt dat we dat als gemeente qua liquiditeit niet trekken, dan is het wellicht interessant om hier vreemd geld voor aan te trekken. We hebben immers tijdens de technische behandeling begrepen dat vreemd geld op dit moment zelfs lucratief is voor de gemeente.

Aankondigen van een amendement

Voorzitter, 100 overdag een rotmaategel, zoals onze minister president hem gisteren noemde, ja, met jaarlijks zo’n 40.000 snelwegkilometers baal ik daar ook best van. En tegelijkertijd…. Balen mag, klagen over dit punt zou voor mij ongepast zijn. Ik denk aan de boeren en de mensen uit de bouwsector, voor hen heeft de stikstof crisis echt impact. Een crisis die impact heeft op een belangrijk deel van onze samenleving. Een crisis waar we als gemeente niet direct invloed op uit kunnen oefenen. Maar… met 3 Natura2000 gebieden binnen onze gemeentegrenzen wel een dicht bij huis thema.

De impact die dit thema op onze samenleving heeft maakt ons als gemeente wel verantwoordelijk om waar mogelijk kort op de bal te spelen. De VNG heeft aangegeven een kopgroep van gemeenten te willen oprichten. LTO heeft aangegeven in gesprek te willen met een brede kopgroep. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft doet ons college haar best om zitting te nemen en te krijgen in deze kopgroep.

Aankondigen van een motie!  

Voorzitter, ik heb vanavond geen aandacht besteed aan de OZB-verhoging. De gemeente Putten is financieel gezond en scoort goed als het gaat om gemeente met de laagste lasten. Voor de fractie van de ChristenUnie is het van belang dat we een goede en gezonde gemeente zijn en blijven! Dat we onze voorzieningen op peil houden en de lasten hiervoor met elkaar dragen. Ik heb vanavond ook niet gesproken over de sportsubsidies, eerder dit jaar heeft de fractie van de ChristenUnie bij monde van mw. Lubbertsen aangegeven dat ze verwacht dat het voorstel voor het nieuwe sportsubsidiebeleid evenwichtig is en in een eerlijke subsidieverdeling zal resulteren. Wij zien de voorstellen hiervoor met heel belangstelling tegemoet.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. We stellen vanavond een begroting vast, in een begroting gaat het om cijfers. Ik heb in mijn bijdrage proberen weer te geven wat voor de fractie van de ChristenUnie belangrijk is. En dan gaat het om de toekomst van ons dorp, onze jeugd, onze woonomgeving, maar ook ons klimaat. Als gemeentebestuur hebben we de verantwoordelijkheid voor het Putten van nu, maar ook voor het Putten van morgen. Ik hoop en bid dat we als college, ambtelijke organisatie en gemeenteraad vervult van Gods Heerlijkheid onder Zijn Zegen ons werk mogen doen tot Zijn Eer en daarmee de ware belangen van de gemeente Putten dienen. Dank u wel! -

Amendement Duurzaamheid

Motie omgevingswet

Motie stikstof

Reactie ChristenUnie op vertrek wethouder Priem

ChristenUnie ChristenUnie Putten 22-01-2020 09:07

https://putten.christenunie.nl/k/n39379/news/view/1310151/867815/Wethouder G. PriemBestuur en gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie te Putten hebben met respect kennis genomen van het besluit van Gerbert Priem om terug te treden als wethouder. Dit laat onverlet dat het vertrek ook ons als bestuur en fractie raakt.

Gerbert Priem heeft zich in de afgelopen jaren als wethouder met hart en ziel ingezet voor onze inwoners. De meest kwetsbare inwoners van Putten hadden daarbij zijn bijzondere aandacht.

Daarbij is Gerbert ook gewoon een buitengewoon prettig en loyaal mens om mee samen te werken. Wij danken Gerbert voor zijn inzet voor Putten en wensen hem en zijn naasten het allerbeste en Gods zegen toe voor de toekomst.

Bestuur en fractie van de ChristenUnie Putten beraden zich over de invulling van de vacature.

Ard Kleijer, voorzitter

Lubbert van den Heuvel, fractievoorzitter

‘Grote zorgen over onze eigen ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 17-08-2019 20:32

‘Grote zorgen over onze eigen minima’ Lees de column deze week in: Puttens Weekblad Putten.Nieuws.nl

Volgt u het nog allemaal hoe het nu ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 11-07-2019 17:46

Volgt u het nog allemaal hoe het nu precies zit met alle uitgaven en bezuinigingen in de gemeente Putten? Ook vanavond is er raadsvergadering en komen er heel wat zaken aan de orde kijkt u mee? Klik op de link en u kunt #LIVE de raadsvergadering volgen. https://putten.raadsinformatie.nl/vergadering/568310/Gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2011-07-2019

Kijkt u ook even mee? 👀👀 De ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 10-07-2019 18:35

Kijkt u ook even mee? 👀👀 De #gemeenteraad #Putten vergadert vanavond en de vergadering is LIVE te volgen via onderstaande link: https://putten.raadsinformatie.nl/vergadering/633795/Gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2010-07-2019 Vanavond gaat het over de financiële koersnota 2020.

Woningbouwcijfers: Er wordt maar de ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 03-07-2019 21:37

Woningbouwcijfers: Er wordt maar de hele tijd geroepen #bouwenbouwenbouwen maar zo hard wordt er nog niet gebouwd! Gemeentebelangen onderzocht hoeveel er nu eigenlijk is en wordt gebouwd. We kunnen wel streven dat we 120 woningen per jaar willen gaan bouwen echter we halen het eerder afgesproken aantal van 100 stuks per jaar nog niet eens! Hoogste tijd om vast na te gaan denken over een nieuwe bouwlokatie. Tijd voor # Puttenzuid ?

Lees onze COLUMN “Putten Voor ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 03-07-2019 16:58

Lees onze COLUMN “Putten Voor Iedereen” in Puttens Weekblad van deze week: #GemeenteBelangenPutten #vooriedereen Putten.Nieuws.nl Putten365 De Puttenaer