Nieuws van politieke partijen in Putten inzichtelijk

390 documenten

Afgelopen donderdag was o.a. ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 11-06-2019 22:06

Afgelopen donderdag was o.a. fractievoorzitter van Gemeentebelangen Robin Hoogendijk in de uitzending bij @VeluweFm op uitnodiging van Geke Hop. Klik op onderstaande link en luister de uitzending hier terug. https://www.veluwefm.nl/wp-content/nogmaals/Do%20klein%20den%20haag.MP3 Gemeentebelangen wil dat dit college wat al 10 jaar aan het roer staat niet nog meer denkbeeldige inbreidingslocaties vaststelt maar begint met plannen maken voor #Puttenzuid #woningnood #puttersinnood #jeugd #starters #bouwenbouwenbouwen #socialewoningen #betaalbarewoningen

Afgelopen donderdag was o.a. ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 11-06-2019 21:53

Afgelopen donderdag was o.a. #fractievoorzitter van Gemeentebelangen Putten Robin Hoogendijk in de uitzending bij @VeluweFm Klik op de link en luister terug. https://www.veluwefm.nl/wp-content/nogmaals/Do%20klein%20den%20haag.MP3 #bouwenbouwenbouwen #Puttenzuid #woningbouw #woningnood #woningachterstand #starters #puttersinnood #socialewoningbouw

Gemeentebelangen Putten bezoekt ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 11-06-2019 19:17

Gemeentebelangen Putten bezoekt Heinen Delfts Blauw in #Putten

Vragen over de plannen ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 05-06-2019 20:12

Vragen over de plannen college: Putten.Nieuws.nl Puttens Weekblad

Gemeentebelangen PuttenAchterstand ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 27-05-2019 10:57

Achterstand in woningbouw: De ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 26-05-2019 20:40

Achterstand in woningbouw: De gemeente Putten heeft de afgelopen jaren minder woningen gebouwd dan gepland. Op 1 januari 2019 liepen we 57 woningen achter op de planning. Inmiddels zijn we al weer halverwege het jaar en er zitten weinig woningen in de planning. Als we de lijn doorzetten naar eind van dit jaar, kan het tekort oplopen tot meer dan 100 woningen. Concreet betekent dat onze jongeren en gezinnen geen woning kunnen vinden en naar buiten Putten verhuizen. Terwijl er niets op tegen is, er is geen wet of provinciale regel die het verbiedt, om net als in 2013 voor te lopen op de planning. Woningbouwplannen: De woningbouw afspraken lopen van 2013 tot en met 2024. In deze periode zouden oorspronkelijk 913 woningen worden gebouwd, dat is ongeveer 80 woningen per jaar. In het coalitie akkoord staat dat vanaf 2019 tot en met 2024 gemiddeld 100, in plaats van gemiddeld 80, woningen per jaar gebouwd worden. Een eerlijke uitleg van deze ambitie is dat er in de komende 6 jaar, 20 woningen per jaar extra worden gebouwd. Dat betekent dat de ambitie omhoog gaat van de huidige 913 (+120) naar in totaal 1033 woningen in de periode 2013 tot en met 2024 (zie overzicht). Politiek en statistiek, een perfect koppel: Inmiddels weten we dat deze coalitie zijn eigen rekenmethode heeft. In de laatste raadsbrief wordt gesproken over 983 woningen, in plaats van de 1033 beloofde woningen (in de periode 2013 tot en met 2024). Dat zijn gemiddeld geen 100 woningen per jaar, maar slechts zo’n 90 woningen per jaar. Er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistieken (citaat Benjamin Disrael). Behoud groene karakter Putten en burgerparticipatie: Onder druk van het woningtekort, wil deze coalitie meer woningen bouwen binnen de bebouwde kom. Onze partij is daar kritisch over. Gemeentebelangen wil wel extra woningen bouwen, maar niet dat onze speeltuinen, schoolpleinen en grasveldjes volgebouwd worden. Deze plekken zijn belangrijk voor jongeren om te bewegen, zodat jongeren bijvoorbeeld een plek houden om te voetballen. Ook zorgt groen voor een prettige woonomgeving en draagt het bij aan de klimaatdoelen (tegengaan hitte-stress en ruimte voor wateropvang bij hoosbuien). Ook zijn wij geen voorstander van hoogbouw, zoals sommige partijen willen. Gemeentebelangen wil het dorpse karakter van Putten behouden. Bovendien moet er voor omwonenden en bedrijven ruimte zijn om in te spreken en plannen aan te passen. Ook hebben omwonenden en bedrijven het recht om, als ze het niet eens zijn met de plannen, bezwaar te maken. Dit alles kan leiden tot vertraging of het wijzigen van plannen. Waardoor het allerminst zeker is dat de nu geplande locaties binnen de bebouwde kom snel gerealiseerd worden. Gemeentebelangen wil een nieuwe uitbreidingswijk: Wij willen dat er zo snel mogelijk aan de rand van Putten een nieuwe woonwijk komt, waar in ieder geval ruimte is voor ongeveer 1000 woningen. Zodat we ook na 2024 verzekerd zijn van voldoende woningbouwlocaties. We willen op tijd beginnen met de voorbereiding, ook om ruimte te geven aan burgerparticipatie. In planningslijstjes van papier kunnen onze jongeren en gezinnen niet wonen. Het is zaak snel van plan tot uitvoering te komen. Putten.Nieuws.nl Putten365 Puttens Weekblad De Puttenaer

✔️Persbericht: Gemeentebelangen ...

GEMEENTEBELANGEN GEMEENTEBELANGEN Putten 22-05-2019 16:12

✔️Persbericht: Gemeentebelangen gaat voortgang woningbouw Putten in kaart brengen en publiceren. Van de provincie #Gelderland mag #Putten zeventig tot tachtig woningen per jaar bouwen. Vanaf 2013 heeft Putten structureel minder dan tachtig woningen gebouwd. In 2018 zijn er bijvoorbeeld slechts tweeëntwintig woningen toegevoegd. Dit heeft geleid tot een historisch tekort van ongeveer tachtig woningen. “In 2020 worden de eerste woningen in #Rimpeler opgeleverd. Helaas te weinig om het historisch tekort in te lopen”, aldus Henk Koornneef, raadslid van Gemeentebelangen Putten. Bovendien ontbreekt het na Rimpeler aan een nieuwe grote uitbreidingslocatie. Gelukkig heeft de coalitie ook de urgentie gezien en na de verkiezingen in maart 2018 hier een project-wethouder woningbouw (wethouder Koekkoek van Wij Putten) voor aangewezen. De raad is inmiddels alweer een jaar in afwachting van vervolgstappen.” Koornneef vervolgt: “Onze fractie heeft bij herhaling gepleit voor het bouwen in Putten-Zuid, een plek waar zeker duizend woningen passen. Helaas een pleidooi zonder succes. Het ontbreekt ondertussen aan transparantie. Onze fractie heeft tijdens de begrotingsbehandeling in 2018 gepleit voor een monitor woningbouw en inzicht in de voortgang. Dit voorstel is helaas weggestemd door de meerderheid van de gemeenteraad. Daarom is op de website van Gemeentebelangen www.gemeentebelangenputten.nl vanaf dit weekend te zien hoe het staat met onze woningbouw en de plannen voor de komende jaren.” Puttens Weekblad Putten.Nieuws.nl