Nieuws van politieke partijen over Gemeentebelangen inzichtelijk

1189 documenten

De kans dat je deze vreemde vogel ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 04-09-2019 14:17

De kans dat je deze vreemde vogel tegenkomt is niet zo groot. Maar de aankomende weken is de kans groter dan in de rest van het jaar. Hoppen worden het meest gezien in de trekperiode, wanneer Zuid- en Midden-Europese vogels wel eens over hun broedgebied heen schieten. De meeste waarnemingen stammen uit september-begin oktober. De Hop was begin twintigste eeuw lokaal een bekende broedvogel. De aantallen namen echter sterk af, met oplevingen in sommige perioden zoals rond 1950. Omstreeks 1973 verdween de soort als jaarlijkse broedvogel. Sindsdien zijn slechts enkele malen zekere broedgevallen geconstateerd, waaronder in 1995 in Noord-Brabant. Omdat de Hop ook elders in West- en Midden-Europa sterk in aantal afneemt, is het verrassend dat het aantal waarnemingen van roepende vogels bij ons recent toeneemt. Het kan deels om ongepaarde en rondzwervende vogels gaan, maar een succesvol broedgeval in 2012 in Noord-Limburg toont aan dat het deels om 'serieuze' broedpogingen gaat. Meer informatie lezen over de Hop: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/hop

Doe mee met het postcoderoosproject ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 04-09-2019 13:21

Doe mee met het postcoderoosproject Buren eCoBuren start samen met twee ondernemers aan de Hennisdijk in Buren een zogenaamd postcoderoosproject. De ‘PostCodeRoosregeling’ biedt vijftien jaar lang vrijstelling van energiebelasting (en BTW) over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op uw eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarisch dak net buiten het stadje Buren, zoals de Hennisdijk. Een postcoderoosproject is een ideale aanpak om samen als (mede-) eigenaren de lokale energiebehoefte ook lokaal te realiseren. Energie voor 50 huishoudens in de postcoderegio 4116 Uitgaande van een energiebehoefte van een gemiddeld huishouden kan dit project worden gerealiseerd met 50 deelnemers. Kern van de postcoderoosregeling is dat bewoners met in dit geval de postcode 4116 en de omliggende postcodes (4011, 4012, 4111, 4117, 4119, 4023, 4115, 4197, 4191) kunnen deelnemen. Belangstelling om mee te doen? In eerste instantie willen de initiatiefnemers de belangstelling voor dit project peilen. Ondertussen werken ze aan een voorstel voor de deelnemers en een plan om dit project te realiseren. Meldt u vrijblijvend aan voor meer informatie via https://www.ecoburen.nl/site/interesse-postcoderoos-hennisdijk-buren

De maand oktober is Stoptober. ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 04-09-2019 13:18

De maand oktober is Stoptober. Centraal in deze maand staat het samen stoppen met roken. In Nederland helpen niet-rokende mensen de mensen die willen stoppen met roken. Op 1 oktober starten rokers massaal met het 28 dagen stoppen met roken. Doordat rokers dit samen met elkaar doen en steun krijgen van niet-rokend Nederland vergroot de kans dat rokers de 28 dagen volhouden en zelfs daarna niet meer beginnen met roken. Naast niet-rokend Nederland krijgen deelnemers steun via de gratis Stoptober app, social media, het gratis Stoptober magazine, het Stoptoberhuis en via Stoptober.tv. Vanaf 6 september start de landelijke campagne van Stoptober en is het mogelijk om u aan te melden om deel te nemen aan de 28-dagen-niet-roken-reis. Aanmelden kan via https://pre.stoptober.nl/

Coöperatie Sport Buren zoekt ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 04-09-2019 13:16

Coöperatie Sport Buren zoekt bestuursleden De coöperatie Sport Buren zoekt bestuursleden. Momenteel is de coöperatie in oprichting. Zij streeft ernaar om tot een bestuur te komen van vijf personen. Van bestuursleden wordt het volgende verwacht: * Kennis en affiniteit met sport en/of het verenigingsleven * Sociaal/maatschappelijke betrokkenheid * Samenwerken en visie * Bestuurlijke ervaring * Gevoel voor lokale verhoudingen Waarom een coöperatie? In april heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen van de Burense voetbalverenigingen over onder andere sportaccommodaties, het gebruik en de exploitatie van de sportparken en over inspanningen van de voetbalverenigingen. Om de samenwerking tussen de acht verenigingen en de afspraken na te leven, is de coöperatie Sport Buren in het leven geroepen. Deze organisatie is de contactpartij voor gemeente en clubs en ziet toe op de naleving van de afspraken en een goede samenwerking. Meer informatie… Heeft u interesse in een bestuursfunctie bij coöperatie Sport Buren? Stuur dan uiterlijk 15 september uw motivatiebrief en cv naar: cooperatiesportburen@gmail.com. Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. D.J. van Ommeren, interim-voorzitter van de Burense voetbalverenigingen via 06 53493424. Ook kunt u een mail sturen naar bovenstaand mailadres.

Kerngericht werken De gemeente ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 04-09-2019 13:14

Kerngericht werken De gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Maar wat is er nodig in de verschillende kernen? Wat werkt wel en wat juist niet? In 2019 leren we in de praktijk wat wel en niet werkt via het project kerngericht werken. Dit doen we via een vijftal onderdelen: pilots met kerngericht werken in Ingen, Zoelen en Ravenswaaij, het leefbaarheidsbudget en inwonersinitiatieven, verandering in de organisatie, besturingsfilosofie van de gemeenteraad en onderzoek van de resultaten. Dit resulteert in een visie op kerngericht werken begin 2020. https://www.buren.nl/onderwerp/kerngerichtwerken/

Kerngericht werken: inloopmomenten ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 04-09-2019 13:12

Kerngericht werken: inloopmomenten Zoelen De gemeente Buren is bezig met het project Kerngericht Werken. Wij willen dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Wat het maatwerk is, gaan we ontdekken met het project Kerngericht Werken. Zoelen is een pilotkern. Inwoners gaven aan er behoefte was aan een vast inloopmoment en een vaste contactpersoon voor Zoelen. Daarom zijn wij begonnen met inloopmomenten voor Zoelen. Nieuwe data inloopmomenten Bij de inloopmomenten kunt u terecht voor vragen over de gemeente of over de actiepunten van kerngericht werken in Zoelen. De inloopmomenten zijn op: Woensdag 11 september 13.00 – 16.00 uur Maandag 23 september 13.00 – 16.00 uur Woensdag 16 oktober 19.00 – 21.00 uur Dinsdag 29 oktober 10.00 – 12.00 uur Let op: de locatie is in de kerk, Kerkstraat 2, Zoelen. Foto: Jan Dijkstra

Heb jij een leuk idee/activiteit die ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 04-09-2019 08:40

Heb jij een leuk idee/activiteit die je graag wilt doen tijdens de buurtsport! Laat het ons weten en wij gaan het proberen in te plannen! https://m.me/BuurtsportcoachesgemeenteBuren?fbclid=IwAR3MSVPRXDPeFbqoc0m3pCfFJG3-xsQSJ4sv3iDU0QuK8nFotRXxdfveY04

Dit jaar vieren we Burendag op ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 04-09-2019 08:29

Dit jaar vieren we Burendag op zaterdag 28 september. Samen met buurtgenoten een leuke activiteit bedenken; aanmelden en het feestelijke Burendagpakket aanvragen; bedenken hoe de dag moet verlopen en dan staat niets het genieten van een gezellige dag in de weg! Inwoners bedenken zelf een activiteit of ontmoetingsmoment of laten zich inspireren door voorbeelden op de website van Burendag. Aarzelingen? Meedenkers nodig? Bel Welzijn Rivierstroom op 0344 – 602337. https://www.burendag.nl/

Verbindingsmarkt Buren Donderdag 5 ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 03-09-2019 06:33

Verbindingsmarkt Buren Donderdag 5 september is er van 19.00 tot 21.00 uur een verbindingsmarkt in de tuin van het Marechaussee museum (een initiatief van Stichting Signaleringsgroep Stad Buren). Een groot aantal organisaties uit Buren presenteert zich hier. Wil je meer weten over organisaties die actief zijn in het stadje Buren op het gebied van cultuur, sport, zorg, samenleving en veiligheid? Dan ben je van harte uitgenodigd! Gratis toegang!

Buurten over Ingen! We willen dat ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 03-09-2019 06:29

Buurten over Ingen! We willen dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden en op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders, daarom zijn wij niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar willen we maatwerk leveren voor elke kern. De bijeenkomst over Ingen vond plaats op woensdag 10 juli. Hier is de dorpsagenda is gevormd. Waar gaan we in 2019 samen mee aan de slag? 🔹 Verkeersveiligheid 🔹 Meer activiteiten voor ouderen 🔹 Communicatieverbetering tussen gemeente en inwoners 🔹 Woonwensen voor woongroep of woonboerderij Sommige onderwerpen kunnen we (nog) niet oplossen. Deze nemen we mee voor de langere termijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over woningbouw voor ouderen en starters, en het behoud van het goede van Ingen (bijv. open gebied). Wat doen we op de korte termijn? We starten met een contactambtenaar: Esther Wormgoor. Daarnaast komen er inloopmomenten in het dorpshuis ‘In de Gaard Ingen’ op maandag 9 september van 12.30 tot 15.00 uur en op donderdag 12 september van 17.00 tot 20.00 uur. Er komt informatie over het gebruik van gif door telers en de vlieghoogte voor helikopters. Samen met de signaleringsgroep, fruitbode en dorpshuis In de Gaard. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Esther Wormgoor via tel. 14 0344 of ewormgoor@buren.nl.