Nieuws van politieke partijen in Veendam inzichtelijk

1457 documenten

Van harte welkom in Veendam!

GemeenteBelangen Veendam GemeenteBelangen Veendam Veendam 02-03-2024 19:07

Vandaag hebben 46 nieuwe inwoners, die na 11 mei 2023 hun thuis hier hebben gevonden, de kans gegrepen om onze gemeente te verkennen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hen met open armen ontvangen en begeleid op een ontdekkingsreis door de gemeente, comfortabel vergezeld van een touringcar.

“We zouden eigenlijk naar Assen gaan, maar ik vond het hier toch leuker,” deelde een enthousiaste vrouw die pas enkele maanden in Veendam woont, terwijl ze samen met ongeveer veertig anderen per bus door haar nieuwe woonplaats reed. Dit jaarlijks terugkerende initiatief van de gemeente Veendam verwelkomt nieuwe inwoners van de Parkstad op een speciale ontdekkingsreis.

Waarnemend burgemeester Sandra Korthuis sprak de groep eerst toe, waarna ze een boeiende tocht van twee en een half uur door Veendam maakten. Een andere deelnemende vrouw keerde na jaren in Ter Apel te hebben gewoond terug naar Veendam en is er helemaal weg van. “Fantastisch! We komen beiden uit een andere plaats, dit lag er tussenin. Voor ons werk was het ook superhandig.”

Een bijzonder echtpaar in de groep heeft jaren in Taiwan gewoond, waar de man les gaf aan een universiteit. Ze zijn nu weer in Nederland en moeten wennen aan de veranderingen na 28 jaar afwezigheid. De man deelt, “Er zijn uitdrukkingen die me vreemd voorkomen. Vroeger was het: het kan me niet schelen, nu zegt iedereen: het boeit me niet. Ik heb daar een oor voor.” Hij woont pas enkele maanden in Veendam, terwijl zijn vrouw hem twee jaar geleden al vooruitging. Voor haar was het een terugkeer naar bekend terrein.

Na de rondrit door Veendam gaf wethouder Henk Jan Schmaal een presentatie over de gemeente(historie) en de raadzaal en was er een kennismaking met de raadsleden. Aanwezig waren namens GemeenteBelangen Veendam: Robert de Jonge en Bert Huizenga en Ina van Meerlo-Van Koldam namens de VVD: “We wensen ze veel woonplezier in Veendam!”

De fractie van GemeenteBelangen wenst een warm welkom aan alle nieuwelingen in Veendam!

Beter onderhoud nodig voor blikvangers in Veendam!

GemeenteBelangen Veendam GemeenteBelangen Veendam DENK Veendam 26-02-2024 19:30

Robert de Jonge, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Veendam, heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 februari 2024 aandacht gevraagd voor de zorgelijke staat van onderhoud van diverse opvallende plekken in onze gemeente. Het gaat hierbij zowel om technische als esthetische kwaliteit. Denk aan het het herdenkingsbankje aan de Dominee Sannestraat, het “Lichtobject” aan de Parallelweg, het waterwerk aan de Blanksteinkade, de fleurfontein op het Aquaplein en het Ubbo Wilkensfontein. Verlichting werkt niet meer, er zijn zichtbare schades aan stenen en voegen, alles is sterk vervuild en onkruid groeit overvloedig rondom en zelfs op deze opmerkelijke plekken. GemeenteBelangen roept op tot beter onderhoud van deze plekken, zodat ze echt de aandacht trekken. Wethouder Bert Wierenga reageerde dat de gemeente al met een aantal zaken bezig is en dat er aandacht is voor deze zaak.

GemeenteBelangen Veendam kritisch over tijdelijke noodopvang voor asielzoekers

GemeenteBelangen Veendam GemeenteBelangen Veendam Veendam 11-02-2024 14:00

Afgelopen woensdag heeft het college van B&W bekend gemaakt dat er een voornemen is om een tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers in Veendam te realiseren. Het college van B&W heeft ingestemd met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om deze opvang te faciliteren in het voormalige pand van autodealer Wensink aan de Lloydsweg 39. Deze noodopvang is bedoeld voor een jaar en voor maximaal 100 personen, waaronder gezinnen, echtparen en alleenstaanden.

GemeenteBelangen Veendam kijkt met terughoudendheid naar dit voornemen. Wij zijn van mening dat de regio Groningen, via een bestuursakkoord, reeds aanzienlijk bijdraagt in het faciliteren van opvang voor asielzoekers,  zelfs meer dan welke regio dan ook in Nederland. Onze overtuiging is dat het oplossen van opvang-problemen binnen de provincie Groningen zelf, die we met name in Ter Apel constateren, een verkeerd signaal uitzendt naar de rest van het land: ‘Groningers lossen hun problemen zelf wel op, wij hoeven niets te doen.’

Ondanks onze bedenkingen hebben de fracties D66, PvdA, SP, CDA, CU en VUK aangedrongen op snelle actie om Ter Apel te ontlasten door middel van opvang in Veendam*. Het college heeft gehoor gegeven aan deze wens van een ruime meerderheid in de raad. Als GemeenteBelangen respecteren wij deze uitkomst, omdat dat is hoe democratie werkt.

Nu de situatie zo is, pleiten wij ervoor dat de randvoorwaarden goed worden ingevuld. Eén daarvan is het waarborgen van de veiligheid van de omgeving. Wij gaan er niet bij voorbaat van uit dat ongewenste situaties zullen ontstaan, maar we dragen ook geen roze bril. Omgevingsveiligheid staat voor ons op nummer 1. Burgemeester Sandra Korthuis heeft beloofd dat veiligheid haar topprioriteit is en dat ze niet zal aarzelen om de locatie te sluiten als dat nodig is. Wij zullen haar hier scherp aan houden, evenals de verantwoordelijkheden en toezeggingen van het COA.

We delen ook de zorgen waar die leven binnen de Veendammer gemeenschap. Onze maatschappij stuit op de grenzen van wat we aankunnen: een hoge instroom, beperkte beschikbaarheid van betaalbare woonruimte en stijgende vaste lasten. Velen voelen de noodzaak dat we een stap terug moeten doen en prioriteit moeten geven aan het eerst op orde brengen van de basis.

We kunnen samen veel bereiken en doen ook veel, maar we moeten ook realistisch zijn, niet alles kan.

Regiocentra Groningen krijgen boost: Masterplan gelanceerd

GemeenteBelangen Veendam GemeenteBelangen Veendam Veendam 05-02-2024 21:05

De provincie Groningen en de Groninger gemeenten investeren de komende jaren in elf regionale centra om de leefbaarheid te verbeteren. Deze centra, waaronder Veendam, Appingedam en Delfzijl, zijn belangrijk voor werk, wonen en voorzieningen voor 350.000 inwoners.

Het Masterplan Regiocentra Groningen belicht de knelpunten en kansen van de elf centra. Doel is om de welvaart en het welzijn te versterken door middel van gebiedsontwikkelingen, woningbouw, sociale verbeteringen en economische stimulering.

Veendam: De centrumvisie voor Veendam richt zich op een compacter, completer en cultureler centrum tegen 2035. Kolossale gebouwen maken plaats voor woningen en winkels, terwijl groene pleinen en looproutes de leefbaarheid vergroten. Investeringen in sociale en economische projecten, met focus op herbestemming, vergroening en het station als OV-hub, dragen bij aan een aantrekkelijk Veendam.

Het Masterplan is een belangrijke stap voor de toekomst van de Groninger regiocentra. De komende jaren worden de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd, met als doel een vitale en toekomstbestendige regio voor alle inwoners.

Belangrijke punten:

Investeringen in 11 regionale centra: Appingedam, Delfzijl, Bedum, Hoogezand-Sappemeer, Leek-Tolbert, Nieuwe Pekela, Stadskanaal-Musselkanaal, Ter Apel, Uithuizen, Veendam en Winschoten.

Doel: versterken van welvaart en welzijn.

Focus op gebiedsontwikkelingen, woningbouw, sociale verbeteringen en economische stimulering.

Veendam: compacter, completer en cultureler centrum met focus op wonen, winkelen en groen.

Masterplan: basis voor een vitale en toekomstbestendige regio.

Afscheid Lian Veenstra

SP SP Veendam 01-02-2024 17:20

Het is met gemengde gevoelens dat we woensdag 31 januari afscheid hebben genomen van Lian Veenstra in de raad. In 2022 keerde Lian terug naar haar functie als raadslid in Veendam, maar helaas werd haar pad getekend door privé omstandigheden. Daarna probeerde Lian haar ‘’oude’’ leven weer op te pakken. Echter de harde realiteit dwong haar te erkennen dat dit leven niet meer hetzelfde was. In haar eigen woorden uitte ze de wijze les die het nieuwe leven haar bracht: ‘’Het nieuwe leven leert mij dat niet alles meer kan of moet en zet mij aan tot het maken van keuzes.’’Desondanks blijft Lian nauw betrokken bij de SP Veendam als bestuurslid, en wil zij zich inzetten voor scholing en extra groei voor de afdeling.

We willen Lian bedanken voor haar toewijding en bijdragen aan de raad. Haar inzet is altijd merkbaar geweest, en we wensen haar alle goeds op haar pad en nieuwe avonturen.

Tegelijkertijd zijn we verheugd om aan te kondigen dat Harry Schoonewille terugkeert om de fractie te versterken. Zijn ervaring en betrokkenheid zullen zeker een waardevolle toevoeging zijn aan ons team. Samen zullen we doorgaan met het vertegenwoordigen van de belangen van onze gemeenschap.

Met vriendelijke groet,

Luuk Jonker fractievoorzitter

Christel Knot beëdigd als lid van de raad van Veendam

GemeenteBelangen Veendam GemeenteBelangen Veendam Veendam 01-02-2024 10:14

Met het vertrek van de heer Bert Kraan als zeer gewaardeerd GB-raadslid ontstond er een vacature binnen onze raadsfractie. Conform de regels van de Kieswet is het de volgorde van de Kandidatenlijst van de voorgaande verkiezigen die de eerst rechthebbende in deze aanwijst. In onze situatie betekent dit dat mevr. Christel Knot de eer te beurt valt om de heer Bert Kraan in deze op te volgen. Ruim anderhalf jaar geleden moest Christel het raadslidmaatschap wegens omstandigheden beëindigen. Inmiddels is de situatie voor Christel ten goede gekeerd en heeft ze gehoor gegegeven aan de oproep van de Kiesraad om het raadslidmaatschap weer op te pakken.

Op de raadsvergadering van 31 december is Christel wederom beëdigd als lid van de raad van Veendam. E.e.a. betekent dat onze fractie de krachtige koers kan voortzetten samen met de altijd sterke inbreng van onze herintredende Christel.  Christel, welkom en veel succes!!

(Christel tekent hier de integriteitsverklaring)

(Om compleet te zijn: Ook onze collega’s van de SP hebben met het vertrek van mevr. Veenstra een “oude-bekende” opnieuw opgenomen als raadslid, te weten de heer Harry Schoonewille. GB wenst ook de  heer Schoonewille succes.)

Zoektocht nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Veendam van start!

GemeenteBelangen Veendam GemeenteBelangen Veendam Veendam 01-02-2024 09:53

In een speciale raadsgadering, gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, heeft de gemeenteraad van Veendam op 31 januari een belangrijke stap gezet in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De fractievoorzitters die als lid van de vertrouwenscommissie waren voorgedragen, aangevuld met wethouder Henk Jan Schmaal en de raadsgriffier en gemeentesecretaris als adviserend lid,  werden tijdens deze vergadering  door de gemeenteraad unaniem benoemd en geïnstalleerd.

Het was aan onze fractievoorzitter, de heer Robert de Jonge,  de eer om als beoogd en benoemde voorzitter van de vertrouwenscommissie tijdens de vergadering de vastgestelde profielschets aan Commissaris van de Koning René Paas aan te bieden. De vertrouwenscommissie heeft als belangrijke taak om een aanbeveling voor de benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Vanaf 7 februari 2024 is de vacature voor de positie van burgemeester open. Geïnteresseerden kunnen solliciteren, en de gemeente streeft ernaar om medio september 2024 de nieuwe burgemeester te kunnen presenteren. De vastgestelde profielschets is tot stand gekomen met input van inwoners en ondernemers, die via een vragenlijst hun wensen voor de nieuwe burgemeester hebben gedeeld.

De gemeenteraad en GemeenteBelangen kijkt met lokale trots en toekomstgerichtheid uit naar de sollicitaties en de uiteindelijke benoeming van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Zwembad Tropiqua: een parel voor Veendam en de regio!

GemeenteBelangen Veendam GemeenteBelangen Veendam Veendam 20-01-2024 21:52

GemeenteBelangen Veendam erkent het belang van Tropiqua als een belangrijke voorziening voor onze plaats én de bredere regio. Het is belangrijk om deze faciliteit te koesteren en verder te ontwikkelen, zodat het toekomstbestendig blijft. Onze focus ligt ook op het waarborgen van goede beschikbaarheid voor de sportclubs die van deze voorziening gebruikmaken,, dit is zeker een aandachtspunt! ‍

Fantastisch nieuws: In 2023 mocht Tropiqua ruim 290.000 bezoekers verwelkomen, een stijging van 30.000 vergeleken met 2022! Het warme water en de nieuwe saunazone trokken extra bezoekers uit de regio en zelfs uit Duitsland.

Tropiqua is niet zomaar een zwembad; het is een van de topattracties van Groningen! De moderne renovatie in 2019 heeft het zwembad enorm populair gemaakt. Het buitenterrein, opgeknapt met speeltoestellen en een springkussen, zorgt vooral in de zomermaanden voor extra plezier en bezoekers. ‍‍‍

Wethouder Henk Jan Schmaal is trots op het enthousiasme van het Tropiqua-team en de bezoekers. De saunazone, toegevoegd aan het entreekaartje, heeft in 2023 veel bijgedragen aan het succes. ️

Daarnaast heeft het restaurant een prachtige metamorfose ondergaan, met een volledige verbouwing die het nu naadloos verbindt met het moderne zwembad, gehuld in een sfeervol “Jungle” thema. ️

Niet te vergeten zijn de zwemlessen in Tropiqua, waar we wekelijks zo’n 1.000 kinderen volgens de EasySwim lesmethodiek begeleiden naar hun A, B, en C diploma. De focus op goed zwemonderwijs blijft een speerpunt. ‍

Laten we samen blijven genieten van Tropiqua en streven naar een bruisende toekomst voor deze prachtige voorziening!

GB aan de Bak!

GemeenteBelangen Veendam GemeenteBelangen Veendam Veendam 20-01-2024 20:46

Vandaag 20 januari zijn we weer aan de bak geweest in ons prachtige Veendam! Maandelijks trekken we de wijken in op verzoek van inwoners! We komen dan naar je toe! Heb je vragen, opmerkingen of ideeën en wil je dat we even langskomen? Neem gerust contact met ons op! We kijken ernaar uit u te zien!