Nieuws van politieke partijen in Wassenaar inzichtelijk

608 documenten

VVD: onze Wassenaarse vooruitblik voor 2020

VVD VVD Wassenaar 20-01-2020 00:17

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/38014/vvd-onze-wassenaarse-vooruitblik-voor-2020

Beste Wassenaarders,

Wij zijn alweer twee weken onderweg in het nieuwe jaar. Afgelopen weekend hebben we met ruim 100 Wassenaarders terug- en vooral vooruitgeblikt op onze nieuwjaarsreceptie. In 2019 stond er veel “politiek gebabbel” van de verschillende partijen in deze krant, maar er is gelukkig niet alleen gebabbeld. Met elkaar is er hard gewerkt voor Wassenaar. Zo zijn wij bezig geweest met de plannen rondom Valkenburg en de groene zone, het aanpakken van het vervallen rijksmonument Ivicke, het opknappen van de Paauw en zijn de aanbestedingen goedgekeurd voor de nieuwe sporthal en gymzaal. Veel problemen die er al jaren lagen zijn opgepakt.   

2019 was natuurlijk ook het jaar waarin Wassenaar zelfstandig verder ging, en dat met een nieuwe kroonbenoemde burgemeester: Leendert de Lange. Daarmee hebben wij onze belangrijkste verkiezingsbelofte ingelost en beslissen we blijvend zelf over zaken die belangrijk zijn in ons dorp.  Met een sluitende begroting en partijen die over het algemeen goed kunnen samenwerken heeft Wassenaar daarmee haar toekomst in eigen hand zoals de provincie heeft aangegeven. 

Dat alles betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen rusten. De Wassenaarse VVD ziet twee problemen die de Wassenaarse politiek moet oplossen aankomend jaar. Allereerst de dilemma’s rondom handhaving. VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren; “We willen minder regels en belangrijke regels beter handhaven. Een wietplantage in een woonhuis moet direct worden ontruimd net als een vervallen pand waarin krakers zich huisvesten. Het aanpakken van (kleine) ondernemers die bijvoorbeeld hun winkel op zondagochtend openen en voorzien in een behoefte is daarentegen geen prioriteit voor de VVD. We willen deze regels daarom kritisch tegen het licht houden”.  

Een andere uitdaging blijft onze begroting. Kleinere gemeenten zoals Wassenaar krijgen mogelijk minder bijdrage vanuit het Rijk als het gemeentefonds wordt herzien. Als dit doorgang vindt zullen we gezamenlijk moeten bepalen hoe wij dat oplossen. VVD-fractievoorzitter Van Doeveren; “Als VVD kijken we altijd eerst naar wat de gemeente kan besparen alvorens te kijken naar onze inwoners en ondernemers”.

Tegelijkertijd biedt 2020 ook volop kansen. Er liggen plannen voor het opknappen van de Warenar, het mooier maken van ons centrum en extra woningbouw op bestaande locaties. Plannen die Wassenaar vooruit helpen. Wat de uitdadingen ook zullen zijn, de Wassenaarse VVD-fractie zal bijdragen om ons gewoon bijzondere dorp verder te brengen. Niet alleen door “politiek gebabbel” in deze krant maar vooral door te doen. Samen voor Wassenaar!

Wij wensen u een fijn en gezond 2020!

Namens het gehele VVD-team,

Laurens van Doeveren, Bernard Menken, Monique van Deursen, Wllemijn Weekhout, Paul Ronke, Iwein Borm, Yvonne van der Velde, Gerbrand Nijman

Gezellige drukte

PvdA PvdA GroenLinks Wassenaar 13-01-2020 07:27

Voor de PvdA in Wassenaar betekent oppositie voeren niet boos roepen vanaf de zijlijn, wel het kritisch volgen van het beleid en de voorstellen van het college kritisch beoordelen en waar mogelijk te steunen vanuit de beginselen van de partij  Ook in 2020 zullen de sociaaldemocraten zich  sterk maken voor de speerpunten uit het verkiezingsprogramma zoals woningbouw, bestrijding van armoede en het verbeteren van de toegankelijkheid van de gemeente voor mensen met een beperking.

 

Dat zei Jan van Noort, fractieleider van de PvdA in de gemeenteraad, zondag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van

https://wassenaar.pvda.nl/nieuws/gezellige-drukte/

Jan van Noort en Henk Goulooze

zijn partij in ontmoetingscentrum De Plataan. Hij hield het kort. Gezelligheid stond voorop tijdens de druk bezochte

https://wassenaar.pvda.nl/nieuws/gezellige-drukte/

Burgemeester Leendert de Lange en gemeenteraadslid Aart van Sloten van GroenLinks in een onderonsje bij de PvdA

receptie. Niet alleen leden van de PvdA kwamen naar de sfeervol opgetuigde zaal. Ook de burgemeester, wethouders en andere https://wassenaar.pvda.nl/nieuws/gezellige-drukte/geïnteresseerde burgers mengden zich in de informele en genoeglijke gesprekken over het wel en wee van het dorp.

Het bericht Gezellige drukte verscheen eerst op PvdA Wassenaar.

VVD op koers voor 2020

VVD VVD D66 Wassenaar 09-01-2020 02:57

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/37928/vvd-op-koers-voor-2020

De VVD fractie wenst u een gezond en voorspoedig 2020 toe. De raadsleden van de VVD blijven in 2020 werken aan een prettige woon- en werkomgeving. Landelijk scoort Wassenaar hoog op diverse lijstjes, dus de lat voor verbetering ligt hoog. De VVD wil daar samen met coalitiepartners, oppositie, belangenverenigingen, ondernemers en inwoners de schouders onder zetten. Hoge scores in de landelijke statistiek zijn leuk, maar daarmee is Wassenaar niet klaar. Er staan dit jaar veel belangrijke zaken op de Wassenaarse agenda waar de VVD haar bijdrage aan gaat leveren. 

Dankzij de inzet van VVD-raadslid Iwein Borm en D66 collega Marion Gout hebben alle Avalex gemeenten een pas op de plaats gemaakt met de invoering van “Het Nieuwe Inzamelen” waarmee er stappen zijn gemaakt richting nascheiding, wat volgens de VVD een betere, schonere en goedkopere methode is. “We zijn ervan overtuigd dat machines beter in staat zijn afval te scheiden dan de particulier.” stelt Iwein Borm. “Maar we hebben ook de inzet van alle inwoners nodig om het aantal kilo’s restafval omlaag te krijgen. Dan dalen ook de kosten.”

“De nieuwbouw op Valkenburg is in een patstelling gekomen, waar de Provincie juiste een versnelling wilde.” zegt Valkenburg woordvoerder Bernard Menken. “Daar komt dit jaar vuurwerk, waarbij wij inzetten op afname van de verkeersdruk en behoud van een fraaie groene zone. Verkeer in Wassenaar is echt een probleem, waar we regionaal en landelijk op blijven hameren.” 

De gemeente heeft globale doelen voor 2030 opgesteld. Die worden komende jaren verder ingevuld en in praktisch beleid omgezet. De VVD draagt hier graag aan bij. 

Wilt u met ons meedenken of doen: word lid van de VVD Wassenaar op www.vvd.nl

De belofte van Deirdre Schuitemaker, raadscommissielid

D66 D66 Wassenaar 07-01-2020 15:50

Op 17 december was het dan zover, ik mocht voor de nieuwe burgemeester mijn belofte afleggen en werd daarmee formeel raadscommissielid voor D66 in de gemeente Wassenaar. Heel bijzonder, vooral ook omdat mijn drie zoons (8, 10 en 17) mee waren gekomen. We bleven na de installatie zitten luisteren naar de raad en hoorden onderwerpen passeren als het burgerinitiatief om  woningbouw te realiseren samen met de buurt- en sportvereniging in Kerkehout, het verzoek van de raad aan de wethouder duurzaamheid om bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie na te denken over de vraag hoe woningen zonder gasaansluiting gebouwd kunnen worden.

Op de terugweg naar huis verrasten de jongens mij met hun vragen: ‘’Is er eigenlijk ook een raad voor kinderen?” En: “Hoe kunnen wij zelf ideeën inbrengen bij de politiek?”. Op mijn vraag wat ze dan in zouden willen brengen kwam de jongste met het idee om meer te doen voor de bijen in Wassenaar (ze bleken over het nut van bijen gesproken te hebben op school) en de middelste stelde voor dat hij zelf de burgemeester zou worden omdat hij goed was in bemiddelen tussen mensen. De oudste was wat meer kritisch en mompelde iets als “wat kun je nou lokaal doen aan de echte problemen in deze wereld” – maar hij gaat dan ook internationale bestuurskunde studeren…

Kortom: de politiek kwam tot leven bij deze jongens. Alleen al door een avondje aan te sluiten en te luisteren. En ik kreeg volop ideeën: waarom zouden we de Dag van de Democratie in september niet samen met de scholen in Wassenaar gaan vormgeven? Misschien een mooi moment om dan een Kinderraad te lanceren. En inderdaad, waarom zetten we geen actie op om met alle inwoners samen te streven naar tuinen vol honingplanten? Dat draagt bij aan soortendiversiteit en uiteindelijk een meer duurzame wereld, maar ook aan het gevoel als gemeenschap samen dingen te kunnen bereiken. En ja, oudste zoon heeft gelijk: lokale politiek kan weliswaar een goed steentje bijdragen. Maar een gemeente als Wassenaar is onderdeel van een groter geheel en zal moeten samenwerken met de regio, de provincie en andere gemeenten om werkelijk wat te kunnen doen aan de autodrukte in ons dorp, om de CO2 uitstoot in 2050 (of nog eerder) naar nul terug te brengen, om de jeugdzorg goed te organiseren.

Mij heeft zo’n avondje met de jongens op pad de bevestiging gegeven waarom ik ervoor gekozen heb actief te worden bij D66 in Wassenaar: het is belangrijk dat mensen  gehoord worden, dat ze met hun ideeën bij kunnen dragen aan hun eigen omgeving. Ik zal mijn best gaan doen om mensen – ook jullie- te betrekken bij de politiek, ze eens uit te nodigen om mee te gaan naar de raad of naar een bijeenkomst van D66 in Wassenaar, naar ze toe gaan om ideeën op te halen en hun meningen te horen. Om samen te proberen om dingen voor elkaar te krijgen die er toe doen. Twee onderwerpen heb ik al gehoord: duurzaamheid en burgerparticipatie.

Ik nodig alle betrokken D66-ers en inwoners van Wassenaar uit om mij verder te inspireren. Ik ben er klaar voor!

The post De belofte van Deirdre Schuitemaker, raadscommissielid appeared first on Afdeling Wassenaar .

van de Voorzitter: Goede Voornemens

D66 D66 Wassenaar 07-01-2020 15:46

Het hoort bij de tijd van het jaar om goede voornemens uit te wisselen. Maar hoe zorg je ervoor dat het niet blijft bij obligate goede voornemens, waar je na een paar weken alweer van bent vergeten dat je ze ooit had?

Als sociaal-liberaal en lid van een progressieve partij kijk je – als het goed is tenminste – positief naar de toekomst vanuit een positief mensbeeld. Want de meeste mensen deugen, toch? Jan Terlouw verwoordde laatst mooi in het voorwoord van ‘De canon van het sociaal-liberalisme’ hoe broederschap een essentiële voorwaarde is voor het bereiken van vrijheid en gelijkheid, die twee van de drie andere onlosmakelijk verbonden elementen uit het Verlichtingsmotto ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’. De onderlinge solidariteit, die juist nu noodzakelijk is om de grote maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatcrisis aan te gaan, lijkt echter onder druk te staan. Terwijl dit wel hetgeen is waar mensen zich zorgen over lijken te maken; ‘met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht’.

Zou het niet een goed voornemen zijn als we vanuit onze eigen idealen, met een positieve blik op de toekomst, én vanuit een gedeeld gevoel van solidariteit en broederschap het gesprek aan durven te gaan met de mensen om ons heen? Want we zullen deze grote uitdagingen toch echt samen moeten aangaan.

Mede namens bestuursgenoten Willemien Free en Hilde Zwiers wens ik u een heel goed jaar toe.

Rogier Krabbendam Voorzitter D66 Wassenaar

The post van de Voorzitter: Goede Voornemens appeared first on Afdeling Wassenaar .

Penningmeester Afdelingsbestuur gezocht!

D66 D66 Wassenaar 16-12-2019 14:21

Hilde is toe aan verandering en daarom heeft ons bestuur behoefte aan een nieuwe Penningmeester. We zoeken dus een nieuw bestuurslid dat D66 waarden hoog heeft zitten en ook nog eens goed op de centen let. Wil je meer betrokken zijn bij het dorp en de onze dorpspolitiek? Kom dan eens praten met Rogier en Willemien. Je kan natuurlijk Hilde ook aanspreken – trouwens, ze heeft nog even twee leden voor de kascommissie nodig. Kan je alvast zien hoe de begroting eruit ziet. Fluitje van een cent!

The post Penningmeester Afdelingsbestuur gezocht! appeared first on Afdeling Wassenaar .

Bericht van onze wethouder

D66 D66 Wassenaar 16-12-2019 14:19

Een belangrijke motivator voor mijn dagelijks werk als wethouder is het contact met inwoners. Of dat nu een directeur van een school of woningbouwcorporatie is, een medewerker van SWZ, een vrijwilliger bij SMOW, een bewoner die graag werk wil maken van duurzaamheid of een mantelzorger – de ervaringen die ik hoor helpen mij om de ingeslagen richting in mijn werk te verstevigen of juist bij te stellen.

Graag zou ik ook van D66-leden horen hoe zij de lokale overheid ervaren. Daarbij is het mij om het even of dat beeld gebaseerd is op een ruime eigen ervaring, verhalen uit de omgeving of een eigen beeld. Ik ga het gesprek graag aan. As u een mailtje stuurt naar liaderidder@d66wassenaar.nl met uw telefoonnummer, dan neem ik contact met u op.

Ik besef maar al te goed dat u net zo goed nieuwsgierig bent naar mijn verhalen. Ik zal daarom vanaf nu regelmatig iets van mijn ervaringen delen- zowel in de nieuwsbrief voor de leden als op deze website.

The post Bericht van onze wethouder appeared first on Afdeling Wassenaar .

Van de voorzitter: Liberale hemelbestormers

D66 D66 Wassenaar 01-12-2019 10:44

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar wij kunnen er natuurlijk wel heel erg veel van leren. Mede daarom is het interessant om kennis te nemen van de geschiedenis van onze eigen partij en het sociaal-liberalisme dat wij in 1998 tot leidend beginsel verkozen.

Tijdens het afgelopen D66 congres in Breda presenteerde Coen Brummer de canon van het sociaal-liberalisme. In het voorwoord schrijft Jan Terlouw dat ‘in deze canon te lezen is hoe het sociaal-liberalisme, onder verschillende namen, heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de democratische rechtstaat waarin we het voorrecht hebben nu te mogen leven’. Op vele beslissende momenten hebben vooruitstrevende liberalen veranderingen voor elkaar gekregen, die we nu als gewoon en vanzelfsprekend ervaren. Van een verbod op kinderarbeid, recht op onderwijs, algemeen kiesrecht voor mannen én voor vrouwen, sociale wetgeving tot internationale samenwerking, allemaal het gevolg van een vooruitstrevende houding en hervormingsgezindheid.

Behoudzucht en het romantiseren van het verleden zijn over het algemeen geen karaktertrekjes van een sociaal-liberaal. Het bevragen van de macht wekt echter vaak irritatie en weerstand op. Sociaal-liberalen vinden het op hun beurt weer moeilijk te begrijpen waar de angst en weerstand vandaan komt tegen voorgestelde veranderingen waarvan zij het nut wel  inzien. De reflex is dan vaak ‘dan leg ik het toch nog een keer uit!’. Alleen werkt dit meestal niet. En juist daarom moeten we ons blijven mengen in het debat vanuit onze eigen idealen. De oproep van Coen Brummer en Daniël Boomsma om ‘de canon vooral te laten dienen ter inspiratie, als een bewijs van politieke scherpte, creativiteit en durf, die nodig waren om maatschappelijke verandering teweeg te brengen in naam van de vrijheid van zoveel mogelijk mensen’, is mij dan ook uit het hart gegrepen. Want zonder idealen is politiek zonder waarde, en dreigen we te vervallen tot technocraten die slechts nog pleiten voor efficiënt bestuur en verstandig beleid. En met zo’n houding kunnen we de strijd niet aangaan met de uitdagingen van deze tijd zoals klimaatverandering, vluchtelingenstromen en opkomend nationalisme en ressentiment, waar we nu voor staan als samenleving. Laat de liberale hemelbestormer in jezelf zien!

Onze fractie zet zich dagelijks met hart en ziel in voor Wassenaar namens onze afdeling en onze achterban. Vele uren per week besteden zij aan het raads- en commissiewerk. Na het afscheid van Debora Sutherland als commissielid vlak na de zomer zijn wij enorm blij dat Deirdre Schuitemaker op 17 december a.s. wordt geïnstalleerd als nieuw commissielid voor D66 Wassenaar. Graag wil ik Debora nogmaals hartelijk danken voor haar inzet, en Deirdre van harte welkom heten en heel veel succes wensen als commissielid en lid van onze fractie. In de volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf nader introduceren. En wie Deirdre en de rest van de fractie, onze wethouder, het bestuur en andere afdelingsleden wil ontmoeten, kom dan naar onze Algemene Afdelingsvergadering en Nieuwjaarsborrel op 22 januari. Deze keer vragen we je  om een introducé mee te nemen, want (nog) niet al onze kiezers zijn lid.

Alvast een hele fijne decembermaand en feestdagen en hopelijk tot de Nieuwjaarsborrel!

Rogier Krabbendam Voorzitter D66 Wassenaar

The post Van de voorzitter: Liberale hemelbestormers appeared first on Afdeling Wassenaar .

Marnix Krop signeert bij levendige vergadering

PvdA PvdA CDA Wassenaar 27-11-2019 10:07

Hij zag er als een berg tegenop, maar nu het eerste deel van zijn biografie over Wim Kok in de winkel ligt is Marnix Krop aangenaam verrast door alle aandacht die het boek trok in tal van media. Hij vertelde er tegenover journalisten enthousiast over, en dat deed onze plaats- en partijgenoot Marnix ook, toen hij zijn boek dinsdag signeerde bij de ledenvergadering van de PvdA.

Marnix werd geïntrigeerd door Wim Kok. Hij oogde als een reus, maar achter die gestalte ging iemand schuil die lange tijd onzeker kon zijn tot hij op het juiste moment een belangrijke beslissing nam. In het eerste deel van het boek over het leven van Wim Kok gunt Marnix Krop de lezer een kijkje achter de schermen bij onder meer de fusie die leidde tot de oprichting van de FNV, de vakcentrale dier meer dan 1,1 miljoen leden zou gaan tellen, en bij het Akkoord van Wassenaar, waarmee ons land met zijn “poldermodel” later spraakmakend was in de wereld.

Krop was spraakmakend aanwezig bij een druk bezochte vergadering, die leidde tot levendige discussies. Zo gingen de leden in op de woningbouw in Wassenaar, nu na de PvdA ook coalitiepartij CDA pleit voor de bouw van meer

https://wassenaar.pvda.nl/nieuws/marnix-krop-signeert-bij-levendige-vergadering/henk van lierop/pvda/de plataan

De dames van De Plataan druk in de weer

betaalbare huizen in het villadorp. Onze partijgenoot Roy Pillen, werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf, maakte de tongen los met een uiteenzetting over de energietransitie. Henri van Smirren, lid van de fractie,  en bestuurslid Saskia Sanders deden mondeling verslag over hun bevindingen in de werkgroep armoedebestrijding.

Er werd nog informeel nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje, zoals altijd goed verzorgd door de dames van De Plataan, die zich ook nu weer voor de gelegenheid in het rood hadden gestoken en ervoor zorgden dat ook de rode rozen niet ontbraken.

Het bericht Marnix Krop signeert bij levendige vergadering verscheen eerst op PvdA Wassenaar.

D66: Woningbouw krijgt hoognodige extra aandacht

D66 D66 Wassenaar 25-11-2019 09:17

De woningbouw in Wassenaar stagneert. Een overzicht van bouwlocaties en mogelijkheden uit 2018 heeft nog geen invulling gehad. Het college is vorige week dinsdag in de raad met een motie opgeroepen nu echt benen te maken met de planning. Voor 1 februari 2020 moet er een concreet plan komen; in eerste aanleg voor de gemeentelijke locaties.

 Twee edities terug was een uitgebreid helder verslag van deze krant te lezen van de laatste commissie-avond Fysieke Leefomgeving.  Die avond werd gedebatteerd hoe de woningbouw in Wassenaar op gang te krijgen. In zijn bijdrage gaf Ritske Bloemendaal, fractievoorzitter van D66, aan dat de voorliggende informatiebrief nr. 80 (zie website van de gemeente) een mooie aanvulling is op een eerder overzicht uit maart 2018. Het geeft helaas geen concreet inzicht in: “wanneer nu waar in Wassenaar gestart gaat worden met bouwen voor welke doelgroep of zoals hij het verwoordde: laten we nu een volgende en laatste stap zetten in de planning en dus college kom met een concrete uitwerking naar doelgroep en locatie”.

De inventarisatie is nu echt wel op orde, maar kom met afgewogen voorstellen zodat jongeren (starters), ouderen, gezinnen een kans wordt geboden in Wassenaar te gaan wonen of te blijven wonen. Kijk daarbij naar de afspraken uit het coalitieakkoord en zorg zo voor voldoende sociale bouw, en stimuleer ook de bouw in de vrije sector voor middel dure huur en koop.

Bij monde van de fractievoorzitter kondigde D66 aan een motie te overwegen om versnelling in de planning en zo in de uitvoering van bouwplannen in ons te dorp te bewerkstellingen. Bij de beantwoording gaf de wethouder aan dat gebrek aan mankracht in het ambtelijk apparaat mee kan spelen in het maken van meters. Deze punten en de mogelijke vertraging in het voortvarend doorpakken door gebrek aan mankracht was voor D66  genoeg reden om de coalitiegenoten mee te krijgen in een motie die aandringt bij het college om nu voor 1 februari as. concreet te worden. De motie besteed ook aandacht aan inwoners met ideeën die zij graag meegenomen willen zien en getoetst op kans van slagen. Het gaat daarbij om voorstellen voor zelfstandige woonvormen voor ouderen (plan “Stokstaartjes”) en voor beschermd wonen voor bijvoorbeeld meervoudig complex gehandicapten, maar ook voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en voor mensen met autisme.

De oppositie sloot zich na een kort debatje ook aan. Zo is deze klus voor het college unaniem aangenomen door de raad. College u bent aan zet!

Fractie D66

The post D66: Woningbouw krijgt hoognodige extra aandacht appeared first on Afdeling Wassenaar .