Nieuws van politieke partijen in Wassenaar inzichtelijk

581 documenten

Hoe verder met landhuis Ivicke en de kraak

VVD VVD CDA PvdA Wassenaar 12-08-2019 23:27

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/36241/hoe-verder-met-landhuis-ivicke-en-de-kraak

Afgelopen week heeft de Wassenaarse VVD lokaal en landelijk aandacht gevraagd voor de onacceptabele verloedering van landhuis Ivicke, een mooi stukje Wassenaars erfgoed aan onze Rijksstraatweg. Aanleiding was de geplande manifestatie van 150 activisten die daar op uitnodiging van de krakers waren. 

De VVD is en blijft tegen het kraken van huizen. Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de eigenaar om zijn pand niet te laten verloederen. Al vaker hebben we gevraagd om meer actie destijds bij toenmalig burgemeester Koen. Onze lijn is daarbij glashelder; of de eigenaar knapt het op of de gemeente op zijn kosten. Die oplossing zullen wij als VVD inbrengen. Er zijn helaas ingewikkelde juridische procedures nodig om uiteindelijk af te dwingen dat dit rijksmonument wordt opgeknapt. Het zou de eigenaar sieren als hij zelf in de Raad zich zou komen verantwoorden voor het verval bij het door de VVD aangevraagde debat. 

Nieuwe manifestaties proberen tegen te gaan

Naast de eigenaar is ook het kraken een probleem. De VVD vraagt zich af of de krakers het pand niet verder hebben laten verloederen en echt hebben opgeknapt zoals eerder beweerd. Zover kan niet helder gemaakt wat is opgeknapt. Het vraagt om specifieke expertise om een dergelijk bijzonder monument serieus op te knappen. 

Ook komen grote groepen activisten uit binnen- en buitenland niet zomaar terecht in Wassenaar-Zuid. Cellen en netwerken van krakers en activisten vinden elkaar en de VVD wil dat wordt voorkomen dat Ivicke een uitvalsbasis wordt voor actiegroepen met welk strijddoel dan ook. Het inzetten van goedwillende politieagenten, de ME of helikopters boven Ivicke kost de samenleving veel belastinggeld dat beter besteed had kunnen worden. De VVD hoopt dat alle wegen worden bewandeld om toekomstige manifestaties op Ivicke tegen te gaan. Daarnaast is het onacceptabel dat –ook noem je jezelf anarchist- de gemeente niet inlicht of een vergunning aanvraagt voor een dergelijke manifestatie.  

Stop met het vergoelijken van kraken

Natuurlijk blijven sommige linkse oud-politici of de PvdA de aandacht van kraken afhouden. Er is niets romantisch aan het inbreken in andermans gebouwen. Gelukkig werken VVD en CDA landelijk samen aan een initiatiefwet om kraken verder tegen te gaan. Het zou andere politieke  partij sieren niet langer te zwartepieten over wie wat heeft gedaan, maar zich nu druk te maken over oplossing. De VVD werkt daarbij graag samen; aan het aanpakken van de pandeigenaar en het tegengaan van kraken en verdere manifestaties. 

Wassenaarse VVD tegen krakers en activisten bij landhuis Ivicke in Wassenaar-Zuid

VVD VVD Wassenaar 03-08-2019 04:46

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/36219/wassenaarse-vvd-tegen-krakers-en-activisten-bij-landhuis-ivicke-in-wassenaar-zuid

Van de week werd bekend dat een groep van 150 tot 200 activisten voor hun No Border Festival 2019 zijn neergestreken op landgoed Ivicke. Zij betogen tegen het ‘inhumane Europese migratiebeleid en het kapitalisme’ en trainen elkaar hoe om te gaan met politie en confrontatieacties volgens de website van de organisatie. 

De Wassenaarse VVD is bezorgd dat een dergelijk grote manifestatie zonder enige melding of goede afspraken vooraf wordt gehouden op een terrein dat niet van de actievoerders is. De gemeente was niet eens geïnformeerd. VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren is zelf gaan kijken bij de demonstraten. Van Doeveren; “Het pand verloedert verder en er ontstaat sneller overlast voor de buurt met zo’n grote groep. Dit is het directe gevolg van het feit dat het pand gekraakt is. De VVD is en blijft tegen kraken”. 

Als het pand normaal was bewoond of verhuurd, had deze situatie nooit kunnen ontstaan. De VVD wil daarom zo snel mogelijk een definitieve oplossing voor Ivicke zoals eerder gevraagd. Van Doeveren; “Of de pandeigenaar knapt het op of de gemeente doet het op kosten van de eigenaar. Verder verval van Ivicke moet worden tegengegaan, zodat dit mooi stukje Wassenaars erfgoed intact blijft. De huidige situatie is niet houdbaar”.

Op verzoek van de VVD wordt de situatie rondom Ivicke besproken in de eerstvolgende commissievergadering van de gemeenteraad.

 

Wassenaarse VVD bezorgd over manifestatie activisten bij landhuis Ivicke

VVD VVD Wassenaar 03-08-2019 04:46

Van de week werd bekend dat een groep van 150 tot 200 activisten voor hun No Border Festival 2019 zijn neergestreken op landgoed Ivicke. Zij betogen tegen het ‘inhumane Europese migratiebeleid en het kapitalisme’ en trainen elkaar hoe om te gaan met politie en confrontatieacties volgens de website van de organisatie. 

De Wassenaarse VVD is bezorgd dat een dergelijk grote manifestatie zonder enige melding of goede afspraken vooraf wordt gehouden op een terrein dat niet van de actievoerders is. De gemeente was niet eens geïnformeerd. VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren is zelf gaan kijken bij de demonstraten. Van Doeveren; “Het pand verloedert verder en er ontstaat sneller overlast voor de buurt met zo’n grote groep. Dit is het directe gevolg van het feit dat het pand gekraakt is. De VVD is en blijft tegen kraken”. 

Als het pand normaal was bewoond of verhuurd, had deze situatie nooit kunnen ontstaan. De VVD wil daarom zo snel mogelijk een definitieve oplossing voor Ivicke zoals eerder gevraagd. Van Doeveren; “Of de pandeigenaar knapt het op of de gemeente doet het op kosten van de eigenaar. Verder verval van Ivicke moet worden tegengegaan, zodat dit mooi stukje Wassenaars erfgoed intact blijft. De huidige situatie is niet houdbaar”.

Op verzoek van de VVD wordt de situatie rondom Ivicke besproken in de eerstvolgende commissievergadering van de gemeenteraad.

 

Onze fractievoorzitter blikt terug

VVD VVD D66 CDA Wassenaar 24-07-2019 10:07

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/36177/onze-fractievoorzitter-blikt-terug

Met de zomer voor de deur zit ook het eerste volle jaar na de gemeenteraadsverkiezingen erop; een mooi moment voor terugblik. Het was een druk en bewogen jaar waarin wij met elkaar positieve stappen voor Wassenaar hebben gezet. 

In eerste plaats omdat wij als zelfstandige gemeente verder gaan! Na een lang bestuurlijk traject hebben we –na twee en half jaar waarnemerschap- gelukkig een kroonbenoemde burgemeester. Met een mooie profielschets heeft de gemeenteraad Leendert de Lange gekozen als nieuwe burgemeester. De VVD wenst Leendert alle succes toe. 

Daarmee lossen wij een belangrijke verkiezingsbelofte in: Wassenaar zelfstandig. Zo blijven wij met elkaar beslissen hoe we ons groen beheer op orde houden, waar ruimte is voor woningbouw en blijven onze voorzieningen dichtbij en lokaal georganiseerd. Een zelfstandig dorp betekent ook verantwoordelijkheid. Dat betekent geen gedoe, het dorp stabiel besturen en de taken die de gemeente heeft waarmaken. Voor alle Wassenaarders en als partner in de regio. Wij schrijven in deze krant daarom vooral over onze eigen ideeën en resultaten. Van negatieve verhalen over andere partijen wordt Wassenaar geen mooier dorp.

Er zijn in het afgelopen jaar grote stappen gezet naar een echt sluitende begroting met deregulering van ingewikkelde ruimtelijke ordeningsprocedures en besparingen op het ambtelijke apparaat. Bezuinigingen is nooit leuk, maar wel nodig. Met de tekorten uit vorige College periode en het wegvallen van de precariobelasting had Wassenaar forse uitdagingen. Daar zijn voor komend jaar de forse (landelijke) tekorten op de jeugdzorg en het wegwerken van achterstallig onderhoud bijgekomen. De Wassenaarse VVD staat voor een eerlijke begroting waarin alle lopende uitgaven worden bekostigd op de begroting. Zo maken we geen schulden voor toekomstige Wassenaarders. De gemeente is er voor u, in plaats van andersom.

Tot slot is er het afgelopen jaar hard gewerkt om het grote achterstallige onderhoud weg te werken. Met het bouwen van de nieuwe Sporthal, in positieve samenwerking met de Kieviten, en de nieuwe gymzaal aan de Burmanlaan worden onze sportfaciliteiten op orde gebracht. Dat is goed nieuws voor sporters, coaches, leerlingen en ouders in Wassenaar. En eindelijk ligt er een visie om te investeren in het strand, onze scholen en nieuw afvalbeleid met betere dienstverlening. Wassenaar wordt jaarlijks uitgeroepen tot mooiste woongemeente van Zuid Holland. Dat moeten we met elkaar vast houden! 

Er blijven genoeg uitdagingen over zoals het tegengaan van sluipverkeer of de N44. We blijven ons samen met onze coalitiepartners CDA, LW en D66  inzetten voor Wassenaar. Niet door te schreeuwen, maar door te doen. Niet door overal tegen te zijn, maar door –ook- verantwoordelijkheid te nemen voor moeilijkere maatregelen. Niet met goedkope stukjes, maar met nieuw beleid. Voor een ons ‘gewoon bijzondere’ dorp waar het –zeker in de zomer- genieten is. 

Voor nu wens ik u allen een mooie vakantie toe!

Namens het Wassenaarse VVD-team,

Laurens van Doeveren

Fractievoorzitter VVD

Meedenken of meebeslissen over Wassenaar en de koers van de VVD? Wordt lid van het Wassenaarse netwerk! Kijk op www.vvd.nl

 

VVD Wassenaar ondersteunt ambitie Rijnlands Lyceum

VVD VVD Wassenaar 16-07-2019 08:25

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/36107/vvd-wassenaar-ondersteunt-ambitie-rijnlands-lyceum

Regionaal is de behoefte aan internationaal georiënteerd voorgezet onderwijs (IGVO) groter dan ooit. Het aantal kinderen dat Voortgezet Onderwijs (VO) het liefst Engelstalig wil volgen stijgt naar verwachting nog verder.

Internationaal en tweetalig

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar (RLW) is één van de zes scholen van Stichting Rijnlands Lyceum. De scholen in Wassenaar en Oegstgeest bieden al vele jaren tweetalig onderwijs aan, wat de kans op een vervolgopleiding in het buitenland sterk vergroot. In Oegstgeest is hiernaast een sectie IGVO ingericht, waar dus alle lesstof in het Engels wordt gedoceerd. Komend schooljaar gaat ook in Wassenaar een IGVO sectie van start. De IGVO scholieren zijn kinderen van buitenlandse ex-pats, van teruggekomen Nederlandse ex-pats en van Nederlandse kinderen met een ouder met een buitenlands paspoort. 

 Wat brengt het Wassenaar?

Wassenaar heeft al sinds jaar en dag een groot aantal ex-pats onder haar inwoners. Dat geeft ons dorp het unieke internationale profiel. Niet alle IGVO leerlingen komen in Wassenaar wonen, maar de gezinnen gaan wel een deel van hun inkomen in Wassenaar spenderen. Op het RLW loopt het IGVO programma door het normale VO heen. Zo krijgen de 800 leerlingen op het Rijnlands dagelijks een meer internationaal georiënteerde opleiding. Het RLW verwacht met 40 IVGO leerlingen te starten in een 1ste klas. Dat worden er 360 in 2025. Het IGVO programma van klas 5 en 6 wordt voor alle leerlingen opengesteld. VVD-raadslid Willemijn Weekhout is hier erg enthousiast over: “Het is een verrijking voor onze kinderen om interactie met buitenlandse kinderen te hebben. Op het schoolplein en bij activiteiten, maar ook in het dorp en op sportclubs.”

 Kost het Wassenaar geld? 

Gemeentes zijn verplicht huisvesting voor scholen te faciliteren. Daarvoor ontvangen ze per leerling een bedrag uit het Gemeentefonds. Dat lijkt simpel, maar in de praktijk zijn dit complexe berekeningen. Raadslid Iwein Borm heeft het gedetailleerd doorgerekend: “In een positief scenario is het extra geld uit het Gemeentefonds ruim toereikend om de lasten van huisvesting te bekostigen. In een negatief scenario kost het € 10.000,- per jaar. Wij vinden dat bedrag en het risico verantwoord.”

 Meedenken en meebeslissen over Wassenaar en de koers van de VVD? Word lid van het Wassenaarse netwerk! Kijk op www.vvd.nl of op Facebook VVD Wassenaar.

D66: een nieuwe periode breekt aan!

D66 D66 Wassenaar 15-07-2019 07:44

Met de installatie van de burgemeester staan we aan het begin van een nieuwe periode. Om die periode succesvol te laten zijn, pleit D66 ervoor om als raad afscheid te nemen van oude gewoontes en gedrag zoals het leveren van ongefundeerde kritiek. Dat draagt niet bij aan de nieuwe weg die we hebben ingeslagen als gemeentebestuur naar meer bestuurskracht en realisatiekracht.

 We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk voor Wassenaar met de feestelijke installatie van burgemeester Leendert de Lange. Zijn aantreden is een bevestiging van onze status als zelfstandige gemeente. Wij danken Frank Koen die vanaf januari 2017 waarnemend burgemeester is en die met veel inzet zijn functie heeft vervuld.

Het college en de raad moeten met onze nieuwe burgemeester snel uit de startblokken om keuzes te maken over de invulling van ons bestuurlijke profiel. D66 wil dat we een gemeente zijn die streeft naar excellente dienstverlening voor haar inwoners. Grote beleidsvraagstukken die in de regio moeten worden opgelost, moeten we in regionaal verband aansturen. Eind juni schreven we hierover al in deze krant.

Het is een misverstand dat, zoals Hart voor Wassenaar recent schreef, de raad buitenspel staat bij regionale samenwerking. Neem nu Avalex. Wij hebben als raad het initiatief genomen om met de raden van de zes gemeenten die bij Avalex zijn aangesloten in het najaar bij elkaar te komen om onze kennis te delen uit de vele rapporten die al zijn opgesteld over vuilophalen en vuilverwerking. Ook bespreken we dan welke organisatievorm het beste past, omdat we Avalex zo efficiënt mogelijk willen besturen. Daarnaast heeft D66 in de regio een ander initiatief gestart om de raden van de gemeenten die gezamenlijk jeugdzorg inkopen meer grip te laten krijgen op dat proces; met zulke stappen versterken we rol van de raad. Dat is slim opereren!

Bij de behandeling van de kadernota afgelopen week waren niet alle fracties aanwezig bij de stemmingen. De democratische besluitvorming moet in de raadszaal plaatsvinden; laten we de debatten en de dialoog optimaal benutten om de meningen aan te scherpen en zo weloverwogen beslissingen te nemen.

Lokale democratie werkt als we als raad zowel bij besluitvorming intern als extern in de regio onze verantwoordelijkheid nemen. Onze oproep is om nu met deze nieuwe start dat te doen en gezamenlijk verder te werken aan de verbetering van de bestuurskracht en realisatiekracht van Wassenaar. Dat doen we dan samen met college en ambtenaren en raad, oppositie en coalitie.

Wij heten burgemeester Leendert de Lange van harte welkom en wensen hem heel veel succes met leiding geven aan dat mooie proces!

Fractie D66

 

Dit artikel is gepubliceerd in De Wassenaarse krant van 17 juli 2019 en in diezelfde periode op Wassenaarders.nl en Wassenaar.nieuws.nl 

 

 

 

The post D66: een nieuwe periode breekt aan! appeared first on Afdeling Wassenaar .

D66: Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor scholen gereed voor debat

D66 D66 Wassenaar 09-07-2019 14:10

Het Integraal HuisvestingPlan (IHP) 2019 – 2034 voor de Wassenaarse scholen wordt volgende week behandeld in de raad. Het ambtelijk apparaat en college hebben, geadviseerd door de schoolleiders, hard gewerkt om het voor de zomer zover te brengen. De Wassenaarse onderwijswereld heeft wat geduld moeten oefenen, maar nu is het er dan. Gereed in het eerste jaar van de uitvoering van het coalitieakkoord.

Het plan schetst voor de komende periode van 16 jaar de verwachte behoefte aan “onderwijsvoorzieningen” zoals dat officieel heet. In niet-ambtelijke taal: waar moet de gemeente rekening mee houden bij haar investeringen, die volgen uit de behoefte van de Wassenaarse basisscholen en scholen voor voorgezet onderwijs Adelbert College en Rijnlands Lyceum Wassenaar. Het gaat hier dan om nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van schoolgebouwen en gymzalen. Sedert 1 januari 2015 is het onderhoud aan de gebouwen- zowel klein als groot onderhoud- de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Zij krijgen daar van het Rijk geld voor, evenals voor de salariëring van het personeel. De gemeente  krijgt geld uit het gemeentefonds – de grootste algemene inkomstenbron voor elke gemeente – om haar wettelijke taak op dit gebied van schoolgebouwen uit te voeren. Een langjarige planning is daarbij dus heel handig.

D66 is blij dat eerdere moties van ons zijn opgepakt door het plan integraal voor langere tijd (16 jaar) op te zetten en vooral ook aandacht voor duurzaamheid bij de uitvoering te hebben. Het plan zal elke vier jaar worden geactualiseerd en investeringen worden bezien aan de hand van de aanvragen van de scholen en aan de raad voorgelegd in het kader van het budgetrecht van de raad. het is immers ook de taak van de raad om de gemeentefinanciën te bewaken.

Interessant is dat nieuwe initiatieven zich hebben aangediend: het Rijnlands wil bij voorkeur aanstaand schooljaar starten met een internationale afdeling voor internationaal georiënteerde kinderen van expats, maar ook van zgn. repats. Repats zijn Nederlanders die terugkeren uit het buitenland na uitgezonden te zijn. In het kader van mogelijk nieuwe uitzending of om hun kind het schooltype hier af te laten maken is deze nieuwe afdeling  voor die doelgroep heel aantrekkelijk. Het Rijk bekostigt deze internationale afdeling.

Een ander initiatief waar wij als fractie enthousiast over zijn is het streven van een aantal enthousiaste docenten uit het VMBO in Den Haag om het VBMO-onderwijs in Wassenaar uit te breiden met meer praktijkgericht onderwijs, naast de theoretische leerweg.

D66 kijkt uit naar het debat.

Fractie D66

Dit artikel is tevens gepubliceerd op Wassenaarders.nl en  in de Wassenaarse krant van 10 juli 2019. 

The post D66: Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor scholen gereed voor debat appeared first on Afdeling Wassenaar .

GroenLinks bezoekt de Wassenaarse Volkstuinders op hun open dag | Wassenaar

GroenLinks GroenLinks Wassenaar 07-07-2019 00:00

Met veel vragen zoals; waarom een volkstuin, gebruiken jullie bestrijdingsmiddelen, nodigen jullie wel eens scholen uit, zijn er jonge gezinnen die het stokje van oude tuiniers/sters over kunnen nemen, is er contact of uitwisseling onder elkaar of met andere verenigingen buiten Wassenaar, zijn de tuinen toegankelijk voor mensen met een beperking en hoe is de samenwerking met de gemeente.

Zaterdag 6 juli om 9 uur op pad met mijn scootmobiel. Onder het genot van thee en eigen gebakken pompoencake, het ochtend zonnetje, een koor van vogelgezang zit ik op het bankje bij een bijzonder plekje in het hart van ons dorp. Tussen Storm en Reijerslaan ligt een klein complex met enthousiaste volkstuinders. Over toegankelijkheid. Hier heeft Gemiva een moestuin. Mooi initiatief. Met verse bietjes en een bos bloemen en een warm hart ga ik op weg naar een bestuursvergadering van GroenLinks met mijn eerste indrukken. De samenwerking met de gemeente gaat moeizaam, maar na veel aandringen lukt het meestal wel, maar kan beter. Goed om mee te nemen voor onze fractie. Geen bestrijdingsmiddelen, hooguit wat groene zeep tegen luis en rups, uitwisseling van ervaringen, hulp als de buurman of vrouw het even niet meer kan. Een veldboeket, een tros druiven, sla, bonen, koolsoorten en teveel om op te noemen worden regelmatig meegenomen voor thuis of anders. Zonnepanelen en regentonnen om het hemelwater op te vangen getuigen van milieu bewustzijn. Her en der een lege kavel. Het grote probleem is dat er geen jongere mensen tijd of zin hebben om te genieten van het werk en wroeten in de aarde. Een probaat middel voor lijkt mij tegen burn-out, leerzaam voor kinderen en als extra bijkomstigheid het eten van onbespoten groente, fruit en het genieten van de bloemenpracht. Een met de natuur zo voelt het. Idee om met jonge buurt gezinnen samen een tuin te doen. Veel handen maken licht werk en het stimuleert de saamhorigheid. We willen toch allemaal onze aarde aan onze kinderen en hun kinderen doorgeven? Met liefdevolle geteelde lente uitjes van de tuin van een van mijn oude vluchtelingen, die het tuinieren ervaart als heling van zijn trauma’s en een kom je nog eens ga ik op weg naar de Driesprong. Tussen het golfterrein (ik noem het altijd een tele-tubbie landschap) liggen 77 tuinen, met in het midden de fuchsia tuin. Een lust voor het oog. Het mooie clubgebouw met terras, toegankelijke toiletten, spreek ik een bestuurslid en ook enthousiaste oudere dames met een groen hart. Op mijn vraag over scholen was het antwoord. Nee wel goed, maar wij hebben de capaciteit, deskundigheid en de menskracht niet om dat te realiseren. Jammer, maar ja je kan niet alles en de meeste mensen zijn en worden ouder. Het enthousiasme is groot, maar het lijf wil niet altijd meedoen. Misschien iets voor de politiek en scholen om over na te denken. Mijn scootmobiel deed wel een beetje moeilijk op de paden tussen al die prachtige tuinen. De Wassenaarse Volkstuinvereniging is aangesloten bij de landelijke Bond en daar kan kennis of anders uitgewisseld worden en komt er 4 keer per jaar hun blad. Doodmoe, vol indrukken, maar nogmaals met een warm hart thuisgekomen moedig ik hierbij iedereen aan; ga eens kijken en zet je ogen en neus wijd open. Je zult niet teleurgesteld worden en ik ben van mening dat al dat moois niet langzaam mag uitdoven vanwege de vergrijzing.

Norga Simons, voorzitter van GroenLinks Wassenaar

 

 

 

D66: Wassenaar en de bestuurlijke stip op de horizon……

D66 D66 Wassenaar 26-06-2019 08:18

Naast het recent genomen besluit dhr. Leendert de Lange voor te dragen als burgemeester, wachtte de raad nog een belangrijke klus: het bestuur van Wassenaar opnieuw inrichten. Zodra geïnstalleerd, kan de nieuwe burgemeester met de wethouders en de raad aan de slag. In het najaar zullen de eerste stappen worden gezet met de raad als besluitvormend orgaan.

In de commissie is eerder uitvoerig gedebatteerd over het voorstel dat richting geeft aan de werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders tot 1 oktober as. De opdracht is: maak een visie op de bestuurlijke toekomst of wel hoe organiseer je als gemeente je beleidstaken en ook de uitvoering daarvan. Wat kan je goed alleen als gemeente en wat doe je beter met anderen.

Laat mij een belangrijk regionaal voorbeeld noemen: Wassenaar is onderdeel van de regio MetropoolRegioRotterdamDenHaag (MRDH): voor Wassenaar de organisatie die het OV regelt. Ook is de MRDH de organisatie die zich met het economische vestigingsklimaat bezig houdt. Maar dat gezegd zijnde, geeft het meteen aan dat Wassenaar een bijzondere bestuurlijke positie inneemt, omdat het ook grenst aan de Leidse Regio, met ook daar economische banden. En niet te vergeten, belangrijk: de ambtelijke samenwerking met onze buurgemeente Voorschoten, met een gezamenlijk  ambtenarenapparaatin de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV).

Bij dat alles hoort een besturingsfilosofie, of anders: hoe krijgen we in deze bestuurlijk complexe situatie – als kleinere gemeente – uitvoeringsbeleid geformuleerd om grote wettelijke taken (zoals de decentralisaties in de zorg en de aankomende (ruimtelijke) Omgevingswet) effectief en efficiënt uit te voeren. Samen met de taken die Wassenaar “alleen” uitvoert, moet die besturing ervoor gaan zorgen dat het gemeentebestuur optimale dienstverlening biedt aan haar inwoners.

Nu vraagt u zich natuurlijk af: hoe kan het zo zijn dat “alles weer eens op de schop moet” en nog wel “acuut”? Maar gezien de werkelijkheid die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is ontstaan met de opstelling van Wassenaar (gericht op zelfstandigheid) en van Voorschoten (gericht op de Leidse Regio) is het verklaarbaar dat een nieuwe aanpak nodig is.

In tegenstelling tot de commissie, verliep het debat in de raad soms onverwacht venijnig. Met argumenten die niet altijd thuishoorden in het debat. Laten we daar in de toekomst voor waken, is mijn oproep! Dit raadsbesluit is een begin; een oproep voor nieuwe samenwerking: intern in de gemeente en extern in de regio. Nu echt aan de slag zou ik zeggen.

Ritske Bloemendaal

Fractievoorzitter D66

 

Dit artikel is gepubliceerd in de Wassenaarse Krant van 26 juni 2019, en ook op Wassenaarders.nl en Wassenaar.nieuws.nl

 

The post D66: Wassenaar en de bestuurlijke stip op de horizon…… appeared first on Afdeling Wassenaar .

WETHOUDER STEUNT GROENLINKS-VOORSTEL TEGEN EENZAAMHEID ONDER OUDEREN | Wassenaar

GroenLinks GroenLinks Wassenaar 23-06-2019 00:00

Wethouder Lia de Ridder steunt het voorstel van GroenLinks Wassenaar om de gemeente aan te sluiten bij het landelijke initiatief Eén Tegen Eenzaamheid. Dit programma heeft tot doel om eenzaamheid onder ouderen vroeg te signaleren en dit op te lossen. De toezegging van de wethouder betekent dat de gemeente betrokken wordt bij een duurzame aanpak van het eenzaamheidsprobleem. Volgens GroenLinks-commissielid Susanne van Eps-Habibe is aanpak van het eenzaamheidsprobleem in Wassenaar hard nodig: “In onze gemeente voelt meer dan de helft van de 75-plussers zich eenzaam. Dat de gemeente zich nu gaat inzetten om lokale initiatieven te ondersteunen, kan ik alleen maar toejuichen.”

Eén Tegen Eenzaamheid promoot al verschillende Nederlandse initiatieven met succes. Zo geven studenten onder het mom van ‘Oud Geleerd Jong Gedaan’ colleges in verzorgingstehuizen, buurthuizen, en bibliotheken. In Enschede is er een vereniging voor wandelvoetbal opgezet. Dat is voetbal, alleen dan zonder rennen en slidings. “Veel jongens tegen wie ik vroeger speelde, zijn nu mijn teamgenoten. En die kleedkamerhumor, heerlijk!” zegt speler Jan Prophitius tegen Eén Tegen Eenzaamheid.

Uit de voorbeelden blijkt al dat er niet één initiatief is dat voor iedereen zal werken. Zo is wandelvoetbal niet voor elke oudere weggelegd. Daarom worden mensen die zich eenzaam voelen, en hun omgeving, betrokken bij de plannen van de gemeente. Ook omdat eenzaamheid voor iedereen anders voelt: sommige mensen hebben meer behoefte aan een groot sociaal netwerk; anderen willen liever een kleine maar betekenisvolle vriendenkring. Ook het missen van een intieme band met één persoon, bijvoorbeeld na het overleden van iemand’s levenspartner, komt voor bij ouderen. “De gemeente komt eindelijk voor deze mensen in actie,” aldus het GroenLinks-commissielid.

Voelt u zich eenzaam, of wilt u leren hoe u zelf een betere buur kunt zijn? Er staat een schat aan informatie op de website www.eentegeneenzaamheid.nl.

Tekst Soem Zeijlmans