Nieuws van politieke partijen over Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) inzichtelijk

78 documenten

PNES verzoekt college om plan van ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 13-07-2019 09:05

PNES verzoekt college om plan van aanpak op te stellen voor herontwikkeling Bovenstestraat zuid! Tijdens de raadsvergadering van woensdag jongstleden heeft PNES het college van B&W verzocht om een integraal plan van aanpak op te stellen voor herontwikkeling van de Bovenstestraat zuid. Het gebied kampt met grote leegstand en vervallen panden. In de crisis jaren is het mooie plan voor de bouw van appartementen op de locatie Apollo helaas ook gesneuveld. Verloedering ligt dan ook op de loer en actie is vereist! Een motie van PNES om dit plan van aanpak uiterlijk het 1e kwartaal van 2020 aan de raad te presenteren werd aangenomen. Een andere motie van PNES om, door het invoeren van een leegstandsbelasting, lagere huurprijzen te bewerkstellingen en zodoende de grote leegstand in winkelcentra tegen te gaan, bleek helaas juridisch niet haalbaar.

Intensievere bestrijding Eikenprocessierups.

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 12-07-2019 06:15

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli jongstleden heeft PNES het college verzocht om de bestrijding van de eikenprocessierups te intensiveren.

In onze gemeente staan circa 7000 eikenbomen welke vatbaar zijn voor de eikenprocessierups. In de komende jaren is de verwachting dat de plaagdruk van de eikenprocessierups nog meer zal toenemen. De overlast van de eikenprocessierups voor onze inwoners dient tot een minimum te worden beperkt, mede gezien de mogelijke impact op de volksgezondheid.

Een motie van PNES om de frequentie van de bestrijding van de eikenprocessierups te intensiveren en te onderzoeken of er andere effectievere bestedingsmogelijkheden zijn is door het college overgenomen. Extra focus zal komen liggen op omgeving van scholen, sportclubs en fiets- en wandelroutes.

Intensievere bestrijding ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 12-07-2019 06:09

Intensievere bestrijding Eikenprocessierups. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli jongstleden heeft PNES het college verzocht om de bestrijding van de eikenprocessierups te intensiveren. In onze gemeente staan circa 7000 eikenbomen welke vatbaar zijn voor de eikenprocessierups. In de komende jaren is de verwachting dat de plaagdruk van de eikenprocessierups nog meer zal toenemen. De overlast van de eikenprocessierups voor onze inwoners dient tot een minimum te worden beperkt, mede gezien de mogelijke impact op de volksgezondheid. Een motie van PNES om de frequentie van de bestrijding van de eikenprocessierups te intensiveren en te onderzoeken of er andere effectievere bestrijdingsmogelijkheden zijn is door het college overgenomen. Extra focus zal komen liggen op omgeving van scholen, sportclubs en fiets- en wandelroutes.

Verdere stap in uitvoering gebiedsvisie Pey!

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 12-07-2019 06:00

Handboogvereniging “De Ster” gaat verhuizen naar een nieuwe, moderne accommodatie op sportcomplex “de Bandert”. Dit heeft de gemeenteraad dinsdag jongstleden besloten.

Met de verhuizing van handboogvereniging “De Ster”, worden twee vliegen in één klap geslagen. Enerzijds wordt een impuls gegeven aan Leisurepark “de Bandert”, waar een breed gecentraliseerd aanbod van sportvoorzieningen wordt gecreëerd en anderzijds komt, na sloop van het huidige pand van “de Ster”, ruimte vrij voor de aanleg van extra parkeerplekken.

Een knelpunt op het gebied van parkeervoorzieningen in Pey (deelgebied Lisweg) wordt hierdoor aangepakt

Verdere stap in uitvoering ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 11-07-2019 11:40

Verdere stap in uitvoering gebiedsvisie Pey! Handboogvereniging “De Ster” gaat verhuizen naar een nieuwe, moderne accommodatie op sportcomplex “de Bandert”. Dit heeft de gemeenteraad dinsdag jongstleden besloten. Met de verhuizing van handboogvereniging “De Ster”, worden twee vliegen in één klap geslagen. Enerzijds wordt een impuls gegeven aan Leisurepark “de Bandert”, waar een breed gecentraliseerd aanbod van sportvoorzieningen wordt gecreëerd en anderzijds komt, na sloop van het huidige pand van “de Ster”, ruimte vrij voor de aanleg van extra parkeerplekken. Een knelpunt op het gebied van parkeervoorzieningen in Pey (deelgebied Lisweg) wordt hierdoor aangepakt.

Nieuwbouwwoningen voor senioren in Nieuwstadt!

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 10-07-2019 12:37

Op de locatie van het voormalige tenniscomplex “Op de Kasselemeier” in Nieuwstadt worden zes seniorenwoningen gebouwd. Deze locatie lag al enkele jaren geleden braak sinds de verhuizing van de tennisclub naar sportcomplex Krekelzank.

Swentibold Projectontwikkeling gaat de woningen bouwen. De bouwstart is voorzien voor het eerste kwartaal van 2020. Wethouder Hub Meuwissen (PNES) is blij met de ontwikkelingen omdat volgens hem de vraag naar dit soort woningen in Nieuwstadt groot is.

Nieuwbouwwoningen voor senioren in ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 10-07-2019 12:35

Nieuwbouwwoningen voor senioren in Nieuwstadt! Op de locatie van het voormalige tenniscomplex "Op de Kasselemeier" in Nieuwstadt worden zes seniorenwoningen gebouwd. Deze locatie lag al enkele jaren geleden braak sinds de verhuizing van de tennisclub naar sportcomplex Krekelzank. Swentibold Projectontwikkeling gaat de woningen bouwen. De bouwstart is voorzien voor het eerste kwartaal van 2020. Wethouder Hub Meuwissen (PNES) is blij met de ontwikkelingen omdat volgens hem de vraag naar dit soort woningen in Nieuwstadt groot is.

Vanavond vergadert de ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 09-07-2019 08:56

Vanavond vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat onder meer de jaarrekening, waarmee het college van B&W verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar, en de kadernota, waarmee we de richting aangeven voor het beleid voor het komende jaar. Interessante vergadering dus! De vergadering is live te volgen op de publieke tribune en via het youtube kanaal

Weekmarkt Susteren verplaatst! De ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 28-06-2019 09:03

Weekmarkt Susteren verplaatst! De weekmarkt in Susteren wordt vanaf 4 juli niet meer op het Raadhuisplein gehouden maar verplaatst naar het Willibrordusplein. Wethouder Peter Ruijten is blij dat de ondernemers constructief hebben meegedacht om de markt te revitaliseren: ’’Hierdoor ontstaat een win-win situatie waardoor niet alleen de markt maar ook het gehele centrum van Susteren een boost krijgt. Samen met de standplaatshouders, de winkeliers in Susteren en de Dorpsraad hopen we dat de verplaatsing van de weekmarkt voor alle partijen een succes wordt. Het Smalste Stukje Nederland is breed genoeg om gezellig te winkelen!’’

Gebiedsvisie Pey: Herinrichting van ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 21-06-2019 07:43

Gebiedsvisie Pey: Herinrichting van de Heerweg / Kleefstraat en omgeving gestart! Wethouders Peter Ruijten en Hub Meuwissen hebben het startschot gegeven voor de herinrichting van de Heerweg - Kleefstraat en omgeving in Schilberg. Deze herinrichting is onderdeel van de gebiedsvisie Pey. Bij de herinrichting worden onder meer het rioolstelsel, de rijbaanverharding en de trottoirs vervangen. Er zal een sfeervol straatbeeld met voldoende groen worden gecreëerd. Ook wordt de openbare verlichting door energiezuinige LED-verlichting vervangen. De kruispunten Heerweg-Kerkveldsweg-oost en Burg. Meeuwissenstraat- Kerkveldsweg-oost worden ingericht passend bij een 30 kilometerzone.