Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

499 documenten

Weekbericht wethouder – week 37

D66 D66 Doetinchem 14-09-2019 13:06

Afgelopen week was de week van de alfabetisering. Maandagochtend begon ik in Amsterdam. Daar ondertekenden de 35 centrumgemeenten een akkoord met drie ministeries (vertegenwoordigd door minister Ingrid van Engelshoven) over de vervolgaanpak laaggeletterdheid. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld. Elke wethouder was gevraagd iemand mee te nemen. Jack Tucker vergezelde mij. Hij staat beter bekend als Magic Jack en liet op een fenomenale wijze zien dat je door zelf kansen te pakken kunt omgaan met je taalachterstand. Eerst moet er dan wel aandacht voor zijn en je moet in een situatie komen dat je je taalachterstand niet hoeft te verbergen. Hij vertelde over schaamte die daarbij hoort en mogelijkheden die er zijn om verder te komen met taal. In onze arbeidsmarktregio zullen we met partners volop een vervolg geven aan de aanpak.

Ik had een gesprek met Blik op Werk over de wijze waarop zij de kwaliteit bewaken van o.a. instanties die inburgeringstrajecten verzorgen. Het was niet een heel positief verhaal, want in Nederland wordt helaas misbruik gemaakt van de financiële inzet die de Rijksoverheid nu levert. Dat verandert wellicht met de nieuwe inburgeringswet. We spraken ook over mogelijkheden die er zijn om samen met Blik op Werk criteria op te stellen, waar een instelling op beoordeeld kan worden. Ik vind dat een werkwijze die erg past bij de regierol die gemeenten binnenkort krijgen.

Met het college hebben we intensief gewerkt aan keuzerichtingen in onze begroting. We hebben ook gereflecteerd op de reeds behaalde resultaten en de focus voor de komende tijd. Het gaf mij veel energie om dit samen met de burgemeester en andere wethouders te kunnen doen. We vormen met elkaar een sterk team met een brede blik op onze maatschappelijke opgaven.

Er was ook een inspirerende bijeenkomst met partijen die met de gemeente Doetinchem samen hebben gewerkt aan de uitvoeringsagenda integratie en participatie statushouders. Ook hadden we een ontmoeting met alle D66-wethouders in Gelderland. Al met al een was het een week met veel energie om de komende tijd weer veel goede dingen te doen.

‘De menselijke maat’, oftewel wat wij politici graag horen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 07-09-2019 00:00

Deze week was er een radenbijeenkomst bij Laborijn, de uitkerende en naar werk begeleidende instantie. Wij politici zijn geneigd om door een economische en soms wat rozige bril naar de samenleving te kijken.

Het begrip ‘klant’, wordt in de politiek gebruikt om mensen te duiden die gebruik maken van zorg of overige diensten via de overheid. 

Klant is een term die komt uit de economie. Tussen een klant en een verkoper bestaat doorgaans een redelijk gelijkwaardige relatie. De klant wil een product kopen, de verkoper biedt een product aan en ontvangt daarvoor geld van de klant. Er vindt een ruiltransactie plaats. Bevalt de kwaliteit van het product niet, of is de prijs niet marktconform, dan staat het de klant vrij om naar een andere verkoper te gaan. Dat is voor de koper het voordeel van concurrentie, je hebt keuze. Voor het bedrijfsleven en afnemers werkt dit uitstekend. 

De mogelijkheid om naar een ander te gaan heeft een ‘klant’ van Laborijn niet. Er is maar één Laborijn. Sterker nog, hij of zij klopt aan bij Laborijn juist vanwege gebrek aan geld. Ontslag, het eigen bedrijf gaat failliet, een scheiding, gezondheidsklachten, allerlei factoren kunnen een rol spelen. De bestaanszekerheid staat onder druk. Mensen zijn afhankelijk van Laborijn.

Laborijn keert geld uit, mits aan alle voorwaarden is voldaan, biedt overige diensten aan en blijft gedurende het hele proces controleren of aan alle voorschriften door de uitkeringsgerechtigde wordt voldaan. Dit verzint Laborijn niet zelf, dit doet Laborijn in opdracht van de politiek. Net zoals Laborijn zijn ontstaan heeft te danken aan de politiek. Hier worden we als politici liever niet al teveel aan herinnerd. We hebben het veel liever over ‘klanttevredenheid’ en de ‘menselijke maat’. Wat die ‘menselijke maat’ precies inhoudt, daar hebben we doorgaans niet echt een idee bij. Het hoeft ook niet uitgelegd te worden. De term stelt ons al gerust en is een bevestiging dat we goed bezig zijn. In die zin zijn we wat tegenstrijdig. 

Als er dan dingen blijken mis te gaan bij Laborijn, juist ten aanzien van die ‘klanttevredenheid’ en ‘menselijke maat’, dan zijn we hevig verontrust. We willen hoe dan ook grip op de situatie, maar hoe het dan wel moet, weten we vaak niet.

Wat voor het onderwijs, de zorg en de jeugdhulp van toepassing is, geldt ook voor de professionals die de participatiewet uitvoeren. Stel vertrouwen in hun deskundigheid. Laat professionals zelf beslissen wat in hun ogen het beste is, om een uitkeringsgerechtigde te helpen. Hoe je diens bestaanszekerheid het beste waarborgt en tegelijkertijd degene helpt om zo snel mogelijk weer zijn of haar draai te vinden in de maatschappij. Marktwerking en overmatige controle in de dienstverlening van de overheid is een mix, die regelmatig leidt tot ontevredenheid bij burgers.   Controle is prima, het gaat per slot van rekening om belastinggeld opgebracht door burgers. Doorgeschoten bemoeizucht vanuit de overheid niet. Ook hier geldt ‘de menselijke maat’.

Tegelijkertijd wat minder de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers overschatten. Deze burgers vind je bij uitstek bij een organisatie als Laborijn die de participatiewet uitvoert. 

Het is naar de mensen eerlijker, om het niet meer te hebben over klanten. Het suggereert iets wat er simpelweg niet is. Het is op de eerste plaats aan de overheid om zo goed mogelijk de randvoorwaarden te creëren waarop uitvoerders van de participatiewet hun werk kunnen doen. Waarop zij vervolgens naar eer en geweten hun werk doen voor uitkeringsgerechtigden, en in het verlengde daarvan in het belang van de samenleving. Ik denk dat het met die tevredenheid van uitkeringsgerechtigden vanzelf een stuk beter gaat. Dat laatste geldt ook voor het werkplezier van degenen die de participatiewet uitvoeren. 

Uiteraard kunnen we ook nog over gaan op een basisinkomen. Geen controle oftewel de ultieme vorm van ‘de menselijke maat’.

 

Stadskamer hartverwarmende ontmoetingsplek | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 07-09-2019 00:00

Op uitnodiging van Mahmoud Ballich ben ik in de Stadskamer geweest. Een plek waar iedereen welkom is, die in z’n leven even op adem moet komen.

Bijzonder om te ervaren hoeveel verschillende mensen binnenlopen en hoe goed dat samengaat. Jong, oud, mensen die gevlucht zijn uit Syrië, daklozen, mensen met een psychiatrische achtergrond, of met een fors verleden die nu weer hun zaken op de rails proberen te krijgen. De spontaniteit en hartelijkheid naar elkaar is hartverwarmend. Een oudere man in een rolstoel krijgt van een vrijwilliger een knuffel en een zoen op z’n hoofd, voordat ie z’n bakkie koffie voor zich krijgt neergezet.

Er wordt samen warm, lekker en gezond gegeten. Wie kan doet wat geld in een zakje, wie niet kan, ook goed. Niemand kijkt de ander scheef aan. Er is een plekje waar je gratis geknipt kan worden en alleen al die uiterlijke verzorging kan enorm veel voor je eigenwaarde doen. Niks wordt geforceerd en juist dat blijkt de trigger te zijn om weer sociale contacten op te doen, een opleiding te volgen, of te gaan werken. Leuk om van verschillende mensen te horen hoe ze met hulp van de Stadskamer uit een diep dal zijn geklommen, weer hun draai hebben gevonden en vervolgens hun ervaringen weer inzetten om anderen te helpen.

Vandaag zijn Marianne Kock & ...

PvdA PvdA Doetinchem 04-09-2019 07:44

Vandaag zijn Marianne Kock & Maarten Op de Weegh langs gegaan bij OBS Hogenkamp om zelf te zien hoe de tijdelijke locatie van de bovenbouw er uit ziet. En om de docenten die daar les geven een Rode Taart te geven. Ook toen wij het schoolplein opliepen viel ons op dat er veel rommel lag, wietzakjes en lege blikjes bier. Dit wordt door de docenten veelal zelf elke morgen opgeruimd. Binnen zagen we hoe vocht, lekkage en ouderdom het gebouw en de lokalen hebben aangetast. Maar vooral zagen we hoe de docenten ontzettend hun best hebben gedaan om ondanks alles van dit gebouw een gezellige en vooral veilige plek te maken voor de bijna 200 kinderen. Dus vandaar, wat ons betreft, een meer dan verdiende Rode Taart. Jullie zijn toppers!

Hartverwarmende ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 30-08-2019 17:19

Hartverwarmende ontmoetingsplek Bijdrage van Karen Kamps Op uitnodiging van Mahmoud ben ik in de Stadskamer geweest. Een plek waar iedereen welkom is, die in z’n leven even op adem moet komen. Bijzonder om te ervaren hoeveel verschillende mensen binnenlopen en hoe goed dat samengaat. Jong, oud, mensen die gevlucht zijn uit Syrië, daklozen, mensen met een psychiatrische achtergrond, of met een fors verleden die nu weer hun zaken op de rails proberen te krijgen. De spontaniteit en hartelijkheid naar elkaar is hartverwarmend. Een oudere man in een rolstoel krijgt van een vrijwilliger een knuffel en een zoen op z’n hoofd, voordat ie z’n bakkie koffie voor zich krijgt neergezet. Er wordt samen warm, lekker en gezond gegeten. Wie kan doet wat geld in een zakje, wie niet kan, ook goed. Niemand kijkt de ander scheef aan. Er is een plekje waar je gratis geknipt kan worden en alleen al die uiterlijke verzorging kan enorm veel voor je eigenwaarde doen. Niks wordt geforceerd en juist dat blijkt de trigger te zijn om weer sociale contacten op te doen, een opleiding te volgen, of te gaan werken. Leuk om van verschillende mensen te horen hoe ze met hulp van de Stadskamer uit een diep dal zijn geklommen, weer hun draai hebben gevonden en vervolgens hun ervaringen weer inzetten om anderen te helpen.

125 jaar sociaaldemocratie

PvdA PvdA Doetinchem 26-08-2019 21:08

Vandaag is het precies 125 jaar geleden dat de eerste sociaaldemocratische partij van Nederland werd opgericht. Om arbeiders te beschermen tegen het op hol geslagen kapitalisme. En nog niet zo lang geleden was het mode om de sociaaldemocratie dood te verklaren. Ten onder aan haar eigen succes, arbeiders bestaan niet meer – u kent het riedeltje. Maar deze missie is actueler dan ooit.

Natuurlijk is het nu onnoemelijk veel beter dan 125 jaar geleden. Toen was er nog geen achturige werkdag, geen vijfdaagse werkweek, geen AOW voor alle ouderen. Vrouwen werden nog ontslagen zodra ze gingen trouwen, homoseksualiteit was strafbaar en te veel mensen woonden in een soort sloppenwijk zonder riolering en schoon water. Verbeteringen waar de SDAP en de PvdA met succes voor gestreden hebben

Als hij nog niet bestond, hadden we de sociaaldemocratie vandaag moeten uitvinden

En toch: als hij nog niet bestond, hadden we de sociaaldemocratie vandaag moeten uitvinden. Want we zien dat grote bedrijven en hun aandeelhouders onze regeringen chanteren: ‘Verlaag onze belasting of we gaan weg’. Ondertussen plegen ze roofbouw op hun werknemers, op de samenleving en op onze planeet. En het geld van die belastingverlaging kunnen we veel beter investeren in onze sociale voorzieningen, in een onbezorgde oude dag, het onderwijs of voor meer betaalbare woningen.

Waar toen de werknemer beschermd moest worden tegen het kapitalisme, is het nu tegen de macht van de grote aandeelhouders. We hoeven niet te dansen naar de wil van het grote bedrijfsleven. Samen staan we sterker. We kunnen kiezen voor een betere toekomt en voor bestaanszekerheid voor iedereen, boven winst en rijkdom voor enkelen. Ik ben er van overtuigd dat we weer nieuwe successen gaan boeken. Net als de afgelopen 125 jaar.

Wil jij daarbij helpen? Kijk dan hier wat jij kan doen!

Lodewijk Asscher

Artikel Stentor

 

Het bericht 125 jaar sociaaldemocratie verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

De Nederlandse ambassade in Brazilië ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 25-08-2019 13:07

De Nederlandse ambassade in Brazilië steunt actief bedrijven die geld verdienen aan het vernietigen van Amazonewoud. 🤯 Die bedrijven bouwen aan een 'sojacorridor', een netwerk aan wegen dwars door het regenwoud. Deze steun van de ambassade moet zo snel mogelijk stoppen. Eens? Deel dit bericht! 🙏

SP Doetinchem opent Meldpunt GGnet

SP SP Doetinchem 23-08-2019 14:45

De geestelijke gezondheidszorg is ziek. Dat blijkt uit een tekort aan crisisopvangbedden, chronisch personeelstekort en een hoge werkdruk bij GGnet. Moedige medewerkers hebben de noodklok geluid, maar blijkbaar is dit niet genoeg voor directie en politiek om in actie te komen. Daarom heeft SP Doetinchem een meldpunt geopend.

SP raadslid Marijke Rütten is geschrokken van de verhalen in de Gelderlander van de Gert Müller en zijn collega’s van GGnet: “Mensen die in zo’n kwetsbare positie zitten moeten kunnen rekenen op goede hulp, zeker als het een crisissituatie betreft. Medewerkers steken niet zomaar en voor een kleinigheid hun nek uit door de noodklok te luiden. Als dan de reactie is dat er geen geluiden zijn opgevangen van ernstige gevallen, dan moeten we ze een handje helpen door de verhalen die mensen hebben over hun ervaringen te verzamelen, zodat duidelijk wordt wat er mis gaat.”

We roepen clienten en medewerkers van GGnet dan ook op om hun verhaal te delen. Dat kan door je verhaal te mailen naar SP.meldpunt.GGnet@gmail.com. Als je liever anoniem wilt blijven, dan kun dat natuurlijk. Geef dat dan aan bij je verhaal.

GroenLinksHet Amazonewoud staat in ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 22-08-2019 16:59

Zorgverleners luiden de noodklok

SP SP Doetinchem 21-08-2019 17:40

De SP heeft vragen gesteld in de Tweede Kamer en aan het college van Doetinchem over het bericht in de Gelderlander van 21 augustus waarin moedige medewerkers van GGnet de noodklok hebben geluid over het tekort aan bedden voor crisisopvang van mensen in geestelijke nood.

De medewerkers maken duidelijk dat het piept en kraakt in de geestelijke gezondheidszorg. Een tekort aan bedden en een tekort aan personeel zorgen voor grote problemen. Patiënten zijn de dupe door de strijd tussen zorginstellingen en verzekeraars. “Patiënten die psychotisch raakten, omdat er geen beschermende opname was...mensen die een eind aan hun leven hebben gemaakt en vlak daarvoor nog om vrijwillige opname vroegen” zijn enkele van de opmerkingen van GGnet therapeut Gert Müller en vier van zijn collega's in het artikel van de Gelderlander.

SP raadslid Marijke Rütten heeft daarom de volgende vragen aan het college in Doetinchem gesteld:

Is het college op de hoogte van de situatie die in het artikel vermeld wordt? Wat is de relatie tussen dit beddentekort en de toename naar bedden bij Iriszorg? Hoeveel inwoners van de gemeente Doetinchem staan op de wachtlijst en wat is de gemiddelde en maximale wachttijd? Zijn er in Doetinchem mensen die zelfmoord hebben gepleegd nadat gevraagde hulp is uitgebleven en zo ja hoeveel? Zijn er mensen bekend die voor noodopvang naar België moesten voor een opvangplek?

Tegelijkertijd heeft SP Tweede Kamerlid Maarten Hijink vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Hoe oordeelt u over de berichten van medewerkers van zorginstelling GGnet die de noodklok luiden over onvoldoende opvang voor mensen in acute psychische nood? 1)  In hoeverre is er sprake van een gebrek aan opvangbedden bij GGNet en in deoverige GGZ-zorg? Kunt u dit laten uitzoeken? Vindt u het acceptabel dat het vaak maanden duurt voordat mensen een intake krijgen voor hun psychiatrische problemen? Kunt u uw antwoord toelichten? Hoe staat het met de zorgplicht van zorgverzekeraars? Hebben zij voldoende bedden ingekocht om mensen op te kunnen laten nemen? Wat gaat u doen om de noodsituatie binnen GGnet en andere instellingen aan te pakken? Kunt u uw antwoord toelichten? Zorgprofessionals geven aan dat het zorgstelsel de oorzaak van het probleem is en dat de politiek met oplossingen moet gaan komen. Bent u het met hen eens? Zo neen, waarom niet? 

1)https://www.gelderlander.nl/doetinchem/medewerkers-ggnet-noodsituatie-in-de-psychiatrische-zorg~ab98782f/

Zie ook: Zorg