Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

63 documenten

Gietijzeren gasleidingen een sluimerend gevaar

Lokaal Belang Doetinchem Lokaal Belang Doetinchem Doetinchem 17-07-2019 16:49

DOETINCHEM – Op zondag 27 januari van dit jaar werd Den Haag opgeschrikt door een enorme klap. Door een gasexplosie vielen toen tien gewonden waarvan sommige onder het puin vandaan gehaald moesten worden. Uit nader onderzoek bleek dat de explosie was veroorzaakt door een scheur in een verouderde gietijzeren gasleiding.

Voor het risico dat deze leidingen vormen is al jaren geleden door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gewaarschuwd. Vanaf begin jaren ’90 is de aanleg van dit soort leidingen bij nieuwbouw al verboden. Netwerkbeheerder Alliander/Liander is in Doetinchem verantwoordelijk voor de leidingen die in de gemeente liggen. De raadsfractie van Lokaal Belang Doetinchem (LBD) stelt er schriftelijke vragen over aan het college van B&W.

Weekbericht wethouder – week 28

D66 D66 Doetinchem 14-07-2019 12:21

Een interessante en drukke week is weer voorbij. Er is ontzettend veel gebeurd en besproken. Een paar momenten breng ik in dit weekbericht graag naar voren.

Visie op dienstverlening

De gemeente heeft meer taken gekregen, die deels op afstand uitgevoerd worden in uitvoeringsorganisaties. Ook verschuift de rol van de gemeente van regelgevend naar faciliterend of zelfs loslatend. Daarom was een geactualiseerde visie op dienstverlening nodig. Deze visie mocht ik op verschillende momenten bespreken en deze ligt volgende week voor aan de gemeenteraad. Uitgangspunt is het perspectief van de inwoner en we maken waar mogelijk gebruik van moderne technologieën.

Een nieuwe gemeentesecretaris?

In de afgelopen week waren de eerste gesprekken met kandidaten voor de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Doetinchem. Ik mocht samen met de voorzitter van de OR, een afdelingshoofd, een regisseur en een adviseur P&O de adviescommissie vormen. Het waren goede gesprekken, waarin we met kandidaten hebben gesproken over het werk van de gemeentesecretaris / algemeen directeur en de manier waarop de kandidaten dat zien en deze rol zouden uitvoeren. We hopen binnenkort onze adviserende rol af te ronden en de selectiecommissie te kunnen adviseren over de beste kandidaat.

Laborijn

Ook in de afgelopen week heb ik veel gesprekken gehad met medewerkers van Laborijn en afgelopen vrijdag was er een vergadering van het dagelijks bestuur. De begroting voor 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 was het belangrijkste agendapunt. Binnenkort gaat de begroting naar de gemeenteraden, zodat een zienswijze gegeven kan worden.

Met de gemeenteraad naar IrisZorg

https://doetinchem.d66.nl/2019/07/14/weekbericht-wethouder-28/Vrijdagmiddag was ik met een groep raadsleden te gast bij IrisZorg. We kregen informatie, gingen in gesprek en mochten een vergadering bijwonen van een groep bewoners van een groepshuis. Ik vond het confronterend om te zien wat verslaving met een mens doet. Ik heb veel waardering voor de medewerkers van IrisZorg (die vaak zelf een verslavingsverleden hebben) en ook voor de inwoners van onze gemeente die echt werken aan het omgaan met hun verslaving. We kregen heerlijk gebak aangeboden door de bewoners zelf gemaakt.

BBQ D66 Doetinchem

https://doetinchem.d66.nl/2019/07/14/weekbericht-wethouder-28/Vrijdagavond was de jaarlijkse BBQ van D66 Doetinchem. Wat een fijne sfeer en een gezelligheid. Mooi om (steun)fractie, bestuur en andere betrokkenen samen te zien. Hans Prein had het voortreffelijk verzorgd. We hadden zo echt even tijd om met elkaar te spreken over de afgelopen periode en vooruit te kijken naar de zomerperiode die voor ons ligt. Fijne zomer!

 

Weekbericht wethouder – week 21

D66 D66 Doetinchem 26-05-2019 15:42

AGORA

Afgelopen week kwamen we bij elkaar met de stuurgroep AGORA. Dit is een samenwerkingsverband tussen GGD Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen Universiteit. Doel van deze academische werkplaats is het vertalen van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar de praktijksituatie. In de komende jaren willen we nadrukkelijk samen inzetten op preventie. Dat gaat goed met gecombineerde leefstijl interventies, zoals SLIMMER. In de Achterhoek geven we daar invulling aan om te bereiken dat we daadwerkelijk ‘de gezondste regio’ zijn.

Vaccinatie Meningokokken

Afgelopen dinsdag zijn veel jongeren uit onze gemeente naar De Bongerd gekomen voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan ‘Deel dit niet met je vrienden’ zijn jongeren uitgenodigd. Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De vaccinatie moet ervoor zorgen dat meer mensen ziek worden. Het was druk in sporthal De Bongerd. Ik sprak met verschillende jongeren en medewerkers van de GGD en RIVM. Mooi om te zien hoe zoveel jongeren in korte tijd hun prik konden krijgen.

Perspectief op werk

Op woensdag sprak ik met vertegenwoordigers van VNO-NCW. Samen met deze werkgeversorganisatie en MKB Nederland zullen wij voor onze arbeidsmarktregio de doe-agenda in het kader van Perspectief op werk indienen. De agenda ligt op dit moment voor bij de thematafel onderwijs & arbeidsmarkt. Samen werken we aan concrete acties die het mogelijk maken dat meer mensen een plek op de arbeidsmarkt vinden. We richten ons op de volgende vier sectoren industrie, bouw, zorg en handel. Ik ben blij dat we op zo’n goede manier samenwerken in de Achterhoek.

Unieke Achterhoekers

Bij het Graafschap College heb ik gesproken met Sophie, Nienke en Lidian. Zij zijn onlangs gestart in een nieuwe baan. Waar het bij hen eerst niet altijd optimaal verlopen is, hebben ze nu een werkplek gevonden waar het klikt. Dankzij het Werkgeversservicepunt zijn de drie unieke Achterhoekers op hun droomplek gekomen. Met een stuk begeleiding redden zij zich prima en maken zij dagelijks het verschil. Ik was onder de indruk van hun verhaal en heb mijn complimenten uitgebracht richting het Graafschap College, opnieuw een unieke werkgever voor in de toekomst nog meer unieke Achterhoekers.

DjazzVibes en straatmuziek

Een sfeervol en druk weekend in de Doetinchemse binnenstad! Het weekend stond in het teken van DjazzVibes! Prachtige optredens in de Grutstraat en op het Simonsplein, een geweldig sfeervolle brunch met 200 mensen aan het langgerekte podium in de Grutstraat, een workshop in de kerk en overal straatmuzikanten. Een feestelijke sfeer, een fijne koopzondag, mogelijk gemaakt door iedereen die zich hiervoor de afgelopen tijd heeft ingezet. Complimenten aan de organisatoren en andere vrijwilligers! Trots op onze prachtige gemeente en regio!