Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

37 documenten

Zeker zijn van een veilige universiteit

PvdA PvdA Nederland 24-06-2020 14:07

Door Kirsten van den Hul op 24 juni 2020 Delen  

De verhalen die de afgelopen week naar boven kwamen naar aanleiding van een NRC artikel over een casus aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), maken eens te meer pijnlijk duidelijk hoe slachtoffers nog altijd in de kou staan. Docenten die jarenlang hun gang kunnen gaan met intimiderend en ontoelaatbaar gedrag. Studenten die elkaar waarschuwen voor ‘die ene docent’. En vooral: verhalen over hoe instellingen ondanks verschillende alarmbellen pas na jaren – of soms helemaal nooit – actie ondernemen.

Foute ‘grappen’, een hand op een been of erger. Grensoverschrijdend gedrag is helaas ook in de wetenschap nog steeds een hardnekkig probleem.

In plaats van slachtoffers serieus te nemen en daders verantwoordelijk te houden, lijkt de eerste reflex van veel instellingen vaak de doofpot te zijn. Ondanks de inzet om op steeds meer universiteiten vertrouwens- en ombudspersonen te stationeren, lijkt dat vooralsnog verre van genoeg te zijn. Zo zijn er promovendi en post-docs die zich niet durven uit te spreken over grensoverschrijdend gedrag als het degene betreft van wie zij afhankelijk zijn voor hun onderzoek of aanstelling. Ik sprak een aantal van hen, en hun verhalen zijn vaak hartverscheurend.

Ik sprak een aantal van hen, en hun verhalen zijn vaak hartverscheurend.

Een belangrijke oorzaak hiervan is de hiërarchische structuur en het gebrek aan transparantie op veel universiteiten. Ik wil dat elk slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, of dat nou gaat om studenten of medewerkers, zich veilig kan uitspreken en dat daders worden aangepakt. Daarvoor is een cultuurverandering nodig, en wel zo snel mogelijk. Daarom pleit ik voor een onafhankelijk en landelijk meldpunt. En heb ik de minister gevraagd mee te denken over hoe we stroperige bureaucratie of taaie hiërarchie op universiteiten kunnen doorbreken. Het is de hoogste tijd om eindelijk slachtoffers centraal te stellen en niet de prestige van een docent of het imago van een universiteit.

Heb jij zelf ervaringen of ideeën het tij te keren? Stuur mij een mail (k.vdhul@tweedekamer.nl), ik hoor graag van je.

Ik wil dat elk slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, of dat nou gaat om studenten of medewerkers, zich veilig kan uitspreken en dat daders worden aangepakt.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-een-veilige-universiteit/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-een-veilige-universiteit/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Meer aandacht voor racisme op school!

PvdA PvdA GroenLinks Partij voor de Dieren Nederland 23-06-2020 13:56

Door Kirsten van den Hul op 23 juni 2020 Delen  

Leren kijken met een andere bril begint op school. Leren over omgaan met elkaar, met mensen die er anders uitzien dan jijzelf, die iets anders denken of geloven dan jijzelf. Leren over migratiegeschiedenis. Over de koloniale geschiedenis. Maar ook over discriminatie, racisme, en antisemitisme in het hier en nu.

Want racisme en discriminatie zijn helaas nog altijd een groot probleem. Ook in Nederland.

Het was voor Lakiescha, Sohna en Veronika aanleiding om een petitie te starten, die oproept om meer aandacht te besteden aan racisme en discriminatie in ons onderwijs. Niet alleen bij geschiedenislessen, maar ook bij andere vakken, en in onze schoolboeken. (Heb jij al getekend? Dat kan hier nog steeds!

Want racisme en discriminatie zijn helaas nog altijd een groot probleem. Ook in Nederland.

Ik ben het roerend met ze eens. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de herziening van het curriculum op basisscholen en middelbare scholen. Het perfecte moment dus om dit goede plan aan de minister voor te leggen. Daarom diende ik samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie in die de minister verzoekt om deze thema’s te verankeren in het nieuwe curriculum. Vandaag is ons voorstel aangenomen in de Tweede Kamer. Dat is heel goed nieuws! Natuurlijk is hiermee het werk nog niet af. Daarom blijven wij ons inzetten voor gelijke kansen voor iedereen. Want een eerlijke start begint op school.

Daarom blijven wij ons inzetten voor gelijke kansen voor iedereen. Want een eerlijke start begint op school.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-aandacht-voor-racisme-op-school/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-aandacht-voor-racisme-op-school/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Juist nu: tijd voor solidariteit

PvdA PvdA Nederland 15-06-2020 10:31

Door Kirsten van den Hul op 15 juni 2020 Delen  

Naar maar waar: de gevolgen van de Covid-pandemie komen het hardst aan in de armste delen van de wereld. Zo zal het virus nog veel meer zichtbare én onzichtbare slachtoffers maken.

De vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt in grote delen van de wereld om de extreme armoede te verminderen dreigt door Corona te worden teruggedraaid, waardoor de wereld op de rand staat van een nieuwe crisis. De aantallen zijn nauwelijks te bevatten: bijna een half miljard extra mensen die terugvallen in extreme armoede. Een verdubbeling van het aantal mensen op het randje van uithongering, tot 260 miljoen, zo voorspelt het Wereld Voedselprogramma.

Naar maar waar: de gevolgen van de Covid-pandemie komen het hardst aan in de armste delen van de wereld. Zo zal het virus nog veel meer zichtbare én onzichtbare slachtoffers maken.

De wereld moet daarom nu in actie komen om deze crisis-in-een-crisis te voorkomen. En Nederland moet daar als welvarend land haar eerlijke deel aan bijdragen. Uit medemenselijkheid, maar ook vanuit het perspectief van internationale stabiliteit. Want zolang het virus ongecontroleerd blijft rondgaan in armere landen, is ook de rest van de wereld niet veilig.

Dat is ook precies waarom het Adviescollege Internationale Vraagstukken adviseert om 1 miljard euro extra te investeren om de armste landen te ondersteunen. Bovendien bepleiten zij dat er niet zal worden bezuinigd op het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking, ook niet als de Nederlandse economie krimpt.

De wereld moet daarom nu in actie komen om deze crisis-in-een-crisis te voorkomen. En Nederland moet daar als welvarend land haar eerlijke deel aan bijdragen

Het overgrote deel van de Nederlanders steunt het idee om arme landen extra te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Aan de slag dus, zou je denken. Maar het kabinet komt niet eens uit de startblokken. Het advies ligt er nu al meer dan een maand, maar het kabinet heeft het nog steeds niet voor elkaar gekregen om een reactie te schrijven op een advies van welgeteld 8 pagina’s. De coalitie komt er niet uit. Terwijl er geen tijd te verliezen is. De nood is nu. Het geld kan meteen worden ingezet om mensen uit de brand te helpen.

Het overgrote deel van de Nederlanders steunt het idee om arme landen extra te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Wij roepen de coalitie dan ook met klem op om te stoppen met intern touwtrekken en juist daadkracht te tonen door het hele advies van de AIV over te nemen en uit te voeren. Bovendien geloven wij dat minister Kaag een stap verder moet gaan. Daarom stellen wij voorwaarden aan de extra hulp. Ten eerste: zorg dat het extra geld daadwerkelijk terechtkomt bij de meest gemarginaliseerde mensen, zoals de armste huishoudens, vrouwen en meisjes, lhbt-personen, migranten en mensen met een beperking. Want het Coronavirus discrimineert misschien niet, maar de gevolgen ervan wel: de meest kwetsbare mensen worden het hardst geraakt. Hulp bereikt juist hen vaak onvoldoende. Om dit te veranderen vinden wij dat er niet moet worden gepraat óver maar mét de mensen die dit betreft.  Zij weten waar de grootste noden liggen, en wat er moet gebeuren om hulp te bieden waar die nodig is. Daarom is onze tweede eis: tenminste 25 procent van het extra geld moet naar lokale organisaties gaan, en waar mogelijk worden ingezet op directe cashtransfers. Want alleen samen krijgen we corona onder controle – ook wereldwijd.

Wij roepen de coalitie dan ook met klem op om te stoppen met intern touwtrekken en juist daadkracht te tonen door het hele advies van de AIV over te nemen en uit te voeren

Dit opiniestuk is tot stand gekomen in samenwerking met Tom van den Nieuwenhuijzen, Tweede Kamerlid voor GroenLinks

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/juist-nu-tijd-voor-solidariteit/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/juist-nu-tijd-voor-solidariteit/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Juist nu: tijd voor solidariteit | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 15-06-2020 00:00

OPINIE

Naar maar waar: de gevolgen van de Covid-pandemie komen het hardst aan in de armste delen van de wereld. Zo zal het virus nog veel meer zichtbare én onzichtbare slachtoffers maken. De vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt in grote delen van de wereld om de extreme armoede te verminderen dreigt door Corona te worden teruggedraaid, waardoor de wereld op de rand staat van een nieuwe crisis. De aantallen zijn nauwelijks te bevatten: bijna een half miljard extra mensen die terugvallen in extreme armoede. Een verdubbeling van het aantal mensen op het randje van uithongering, tot 260 miljoen, zo voorspelt het Wereld Voedselprogramma.

De wereld moet daarom nu in actie komen om deze crisis-in-een-crisis te voorkomen. En Nederland moet daar als welvarend land haar eerlijke deel aan bijdragen. Uit medemenselijkheid, maar ook vanuit het perspectief van internationale stabiliteit. Want zolang het virus ongecontroleerd blijft rondgaan in armere landen, is ook de rest van de wereld niet veilig.

Dat is ook precies waarom het Adviescollege Internationale Vraagstukken adviseert om 1 miljard euro extra te investeren om de armste landen te ondersteunen. Bovendien bepleiten zij dat er niet zal worden bezuinigd op het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking, ook niet als de Nederlandse economie krimpt.

Het overgrote deel van de Nederlanders steunt het idee om arme landen extra te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Aan de slag dus, zou je denken. Maar het kabinet komt niet eens uit de startblokken. Het advies ligt er nu al meer dan een maand, maar het kabinet heeft het nog steeds niet voor elkaar gekregen om een reactie te schrijven op een advies van welgeteld 8 pagina’s. De coalitie komt er niet uit. Terwijl er geen tijd te verliezen is. De nood is nu. Het geld kan meteen worden ingezet om mensen uit de brand te helpen.

Wij roepen de coalitie dan ook met klem op om te stoppen met intern touwtrekken en juist daadkracht te tonen door het hele advies van de AIV over te nemen en uit te voeren. Bovendien geloven wij dat minister Kaag een stap verder moet gaan. Daarom stellen wij voorwaarden aan de extra hulp. Ten eerste: zorg dat het extra geld daadwerkelijk terechtkomt bij de meest gemarginaliseerde mensen, zoals de armste huishoudens, vrouwen en meisjes, lhbt-personen, migranten en mensen met een beperking. Want het Coronavirus discrimineert misschien niet, maar de gevolgen ervan wel: de meest kwetsbare mensen worden het hardst geraakt. Hulp bereikt juist hen vaak onvoldoende. Om dit te veranderen vinden wij dat er niet moet worden gepraat óver maar mét de mensen die dit betreft. Zij weten waar de grootste noden liggen, en wat er moet gebeuren om hulp te bieden waar die nodig is. Daarom is onze tweede eis: tenminste 25 procent van het extra geld moet naar lokale organisaties gaan, en waar mogelijk worden ingezet op directe cashtransfers.

Want alleen samen krijgen we corona onder controle – ook wereldwijd.

Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid voor de PvdA Tom van den Nieuwenhuijzen, Tweede Kamerlid voor GroenLinks

Zeker zijn van kwaliteitsjournalistiek

PvdA PvdA Nederland 26-05-2020 13:10

Door Kirsten van den Hul op 26 mei 2020 Delen  

Van complottheorieën over 5G tot nepnieuws over wat wel en niet werkt in de strijd tegen Corona: als er iets is wat deze tijd duidelijk maakt, is dat wel het belang van kwaliteitsjournalistiek.

Het belang van betrouwbare en begrijpelijke informatie waar we zonder twijfel van op aan kunnen. Juist daarom is het zo belangrijk om de makers van onze publieke omroep in staat te stellen precies dat te doen: ons voorzien van degelijke informatie. In een mum van tijd werden nieuwe programma’s gemaakt, zoals ‘frontberichten’, en vonden live programma’s manieren om ook met 1,5 meter afstand onverminderd door te gaan. Dat is iets om heel trots op te zijn, maar ook iets wat niet vanzelfsprekend is. De publieke omroep staat namelijk onder druk, onder meer door teruglopende reclame-inkomsten.

De publieke omroep staat namelijk onder druk, onder meer door teruglopende reclame-inkomsten.

Het domste dat we nu kunnen doen, is daarom ons mediabestel verder onder druk te zetten. Deze tijd vraagt om rust en zekerheid voor makers. En rust en zekerheid zijn voor veel makers ver te zoeken. Wordt mijn tijdelijke flexcontract nog verlengd? Bestaat mijn programma nog wel volgend seizoen? Wezenlijke vragen die voor veel mensen voor en achter de schermen harde realiteit zijn.

Deze tijd vraagt om rust en zekerheid voor makers.

Daarom pleit ik vandaag tijdens een mediadebat in de Tweede Kamer voor meer zekerheid voor makers, voor een sterkte publieke omroep die minder afhankelijk is van reclame-inkomsten. En voor meer aandacht voor het belang van lokale en regionale media.

Die laatste twee spelen namelijk ook een belangrijke rol bij onze nieuwsvoorziening. In deze coronatijd geven maar liefst 40 procent van de kijkers en luisteraars aan dat regionale omroepen hun belangrijkste nieuwsbron zijn. Maar ook regionale en lokale omroepen zien hun inkomsten hard teruglopen. Zo hard zelfs, dat het voortbestaan van sommige omroepen onzeker wordt. Dat mogen we nooit laten gebeuren. Daarom vroeg ik de minister om serieus te kijken naar mogelijkheden deze omroepen minder afhankelijk te maken van de grillen van de (reclame)markt.

Daarom vroeg ik de minister om serieus te kijken naar mogelijkheden deze omroepen minder afhankelijk te maken van de grillen van de (reclame)markt.

Want ook lokaal en regionaal geldt dat een sterke publieke omroep onmisbaar is bij het informeren en verbinden van mensen. Bovendien zijn onafhankelijke kwaliteitsmedia essentieel om onze democratische rechtstaat te controleren. Door omroepen in onzekerheid te laten, doen we dus niet alleen de makers, maar ons allemaal te kort.

Door omroepen in onzekerheid te laten, doen we dus niet alleen de makers, maar ons allemaal te kort.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-kwaliteitsjournalistiek/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-kwaliteitsjournalistiek/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Onderwijs in tijden van corona

PvdA PvdA Nederland 29-04-2020 15:51

Door Kirsten van den Hul op 29 april 2020 Delen  

Is er wel voldoende testcapaciteit voor al het personeel in opvang en onderwijs? En hoe moet je als leraar anderhalve meter afstand houden van je leerlingen? Hoe vaak worden klaslokalen schoongemaakt? En wat betekent dit alles voor mensen uit risicogroepen of met kwetsbare mensen in hun gezin?

Vandaag spraken we in de Tweede Kamer over de effecten van de coronacrisis in het onderwijs. Ik vroeg de minister naar de gevolgen van de coronacrisis voor de kansengelijkheid.

Wij maken ons grote zorgen over de achterstanden die kwetsbare kinderen hebben opgelopen.

Want wij maken ons grote zorgen over de achterstanden die kwetsbare kinderen hebben opgelopen. Daarom heb ik de minister gevraagd om in kaart te brengen hoe groot die achterstanden zijn en wat er nodig is om ze in te lopen. Wat ons betreft doen we dat met een noodfonds voor gelijke kansen, waaruit scholen zelf kunnen bepalen wat, hoe en wanneer nodig is.

Maar voor die studenten die als gevolg van corona langer moeten studeren, willen wij compensatie.

Ook in het beroeps en wetenschappelijk onderwijs leidt de coronacrisis tot grote zorgen. Wat als je studievertraging oploopt, of als je stage niet door kan gaan? Wat als je bijbaan ineens stopt en je wel boodschappen moet betalen? We weten nu nog niet precies hoeveel studenten studievertraging oplopen als gevolg van de intelligente lockdown. Maar voor die studenten die als gevolg van corona langer moeten studeren, willen wij compensatie. Bijvoorbeeld door de flexregeling ook voor hen open te stellen. En door te zorgen voor een verlenging van de aanvullende beurs voor die studenten die vertraging oplopen. Bovendien willen we meer zekerheid voor jonge onderzoekers, postdocs en promovendi: hun vaak tijdelijke contracten moeten verlengd worden. Want ook zij verdienen vaste grond onder de voeten, juist nu.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/onderwijs-in-tijden-van-corona/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/onderwijs-in-tijden-van-corona/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

7 jaar na Rana Plaza is de medemenselijkheid ver te zoeken

PvdA PvdA Nederland 24-04-2020 07:00

Door Kirsten van den Hul op 24 april 2020 Delen  

Vandaag precies zeven jaar geleden kopten wereldwijd kranten over dé ‘wake up call.’ Het was de dag waarop meer dan 1100 textielarbeiders hun leven verloren. Bedolven onder het puin van hun ingestorte textielfabriek en omringt door tienduizenden labels van bekende kledingmerken.

Veel van hen hadden de dag voor de ramp hun leidinggevenden gewezen op scheuren in de muren van het acht verdiepingen tellende pand. Maar niet komen werken, betekende ook geen salaris. Het resultaat: de grootste industriële ramp in de geschiedenis die we hadden kúnnen – moeten – voorkomen.

Het resultaat: de grootste industriële ramp in de geschiedenis die we hadden kúnnen – moeten – voorkomen.

Kledingmerken en overheden buitelden over elkaar heen: dit nooit meer. Er volgde een inzamelingsactie waaruit duizenden slachtoffers en nabestaanden jaren na dato compensatie ontvingen. Er werden programma’s opgetuigd die Bangladesh zouden helpen hun arbeidsinspectie op poten te krijgen. En er kwamen veelbelovende afspraken tussen westerse importerende kledingmerken en de producerende fabrieken. Ze zouden langdurige contracten afsluiten en elkaar helpen, ook als het veiliger maken van fabrieken tot extra kosten zou leiden.

Inmiddels maakt de wereldwijde uitbraak van Covid-19 pijnlijk duidelijk wie er wederom aan het kortste eind trekken. Afgelopen week bleek dat C&A en Bestseller niet meer bereid zijn hun bestellingen af te nemen of zelfs te betalen. Veel door hen bestelde kledingstukken liggen al klaar maar zullen de overtocht naar Europa of de Verenigde Staten waarschijnlijk niet meer maken. En deze merken zijn niet de enige die het laten afweten. Meer dan de helft van de Bengaalse textielleveranciers geeft aan dat het grootste deel van hun productie inmiddels is geannuleerd. Het gevolg: meer dan 1 miljoen textielarbeiders zijn sinds de virusuitbraak hun baan verloren of op onbetaald verlof gestuurd. Onder wie vooral (jonge) vrouwen in kwetsbare posities.

Inmiddels maakt de wereldwijde uitbraak van Covid-19 pijnlijk duidelijk wie er wederom aan het kortste eind trekken.

Het virus heeft de wereld voorlopig nog stevig in zijn greep. Maar laten we dit moment ook aangrijpen om ons te herbezinnen. Hoeveel rampen zijn er nodig voordat we eerlijke handel écht vorm gaan geven? Hoe pijnlijk zichtbaar moet wereldwijde ongelijkheid worden?

Het laf terugtrekken van genoemde bedrijven alsook het aankloppen voor staatssteun van een gigant als Booking.com laten zien dat we het met een moreel beroep alleen niet gaan redden. Het kabinet moet strengere voorwaarden stellen aan steunpakketten. Zoals het betalen voor kleding die al in productie is of zelfs al klaarligt. Bedrijven die het gros van de winst opstrijken in productieketens zouden daarnaast op z’n minst in gesprek moeten met toeleveranciers in minder riante posities over oplossingen. Voor die bedrijven en voor hun werknemers. Bedrijven die beknibbelen op de meest kwetsbaren hoeven wat ons betreft dan ook niet aan te kloppen voor staatssteun. Daarmee vragen we niet het onmogelijke, maar wel het medemenselijke. Alleen zo komen we deze crisis door en kunnen we geloofwaardig stappen zetten richting een eerlijker wereld. Ook, of misschien zelfs juist, na covid-19.

Het kabinet moet strengere voorwaarden stellen aan steunpakketten.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/7-jaar-na-rana-plaza-is-de-medemenselijkheid-ver-te-zoeken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/7-jaar-na-rana-plaza-is-de-medemenselijkheid-ver-te-zoeken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Als thuis niet veilig is

PvdA PvdA Nederland 07-04-2020 21:39

Door Kirsten van den Hul op 7 april 2020 Delen  

Leerlingen van Westlandse schoolklas werden vorige week getuige van een afschuwelijk incident: hun docent werd voor hun ogen tijdens de online les mishandeld door haar partner. Mijn maag draaide zich om toen ik het las.

Geweld achter de voordeur. Een groot en helaas te vaak onzichtbaar probleem, waar wat mij betreft nooit van weggekeken mag worden. Maar zeker nu niet, tijdens deze Corona-crisis. Waarin veel gezinnen dicht op elkaars lip zitten. Mensen elkaar niet tijdelijk kunnen ontvluchten naar werk of school. Een situatie bovendien waarin stress en onzekerheid snel oplopen.

Want terwijl we allang weten dat de drempel om melding te maken van geweld in de privé-sfeer altijd al hoog is – zo weet ik ook uit eigen ervaring – is die voor veel slachtoffers in deze semi-lockdown nog veel hoger. Probeer maar eens een hulplijn of de politie te bellen, als degene waarover je melding gaat continu in je buurt is.

Probeer maar eens een hulplijn of de politie te bellen, als degene waarover je melding gaat continu in je buurt is.

In China is het aantal gevallen van geweld achter de voordeur gedurende de lockdown aldaar verdrievoudigd. En in Frankrijk is het aantal meldingen na de eerste week lockdown met ruim 30 procent toegenomen. Niet verrassend dus, dat ook VN Secretaris-Generaal Guterres eerder deze week opriep tot actie.

Ook in Nederland is er reden tot zorg. Zo meldde hulpverleningsorganisatie Fier dat het aantal meldingen van geweld achter de voordeur in Friesland inmiddels al met 50 procent is toegenomen sinds de corona-uitbraak. En dan te beseffen dat het in verreweg de meeste gevallen niet eens tot een melding komt. Gemiddeld gaan er 33 incidenten aan vooraf voordat een slachtoffer melding doet. En zelfs in niet-coronatijd wordt naar schatting slechts zo’n 20 procent van alle gevallen van geweld achter de voordeur gemeld. Het topje van de ijsberg dus.

Ook in Nederland is er reden tot zorg.

Daarom heb ik verantwoordelijk minister De Jonge gevraagd om snel werk te maken van extra laagdrempelige mogelijkheden voor slachtoffers om om hulp te vragen. Bijvoorbeeld door een codewoord te introduceren waarmee slachtoffers zichzelf kenbaar kunnen maken in apotheken, of meldpunten in supermarkten, of door een sms-alarmnummer, zoals onlangs in Frankrijk is geïntroduceerd. Ook wil ik dat de minister zorgt voor voldoende (nood)opvangplekken. Al voor de corona-crisis was hier een groot tekort aan. Slachtoffers komen op wachtlijsten terecht of worden opgevangen in vakantieparken. Dat was toen al onacceptabel, maar laat nu des te meer zien hoe belangrijk het is om vandaag nog alle zeilen bij te zetten.

Slachtoffers komen op wachtlijsten terecht of worden opgevangen in vakantieparken.

En wat wij allemaal kunnen doen, is met elkaar dit pijnlijke onderwerp blijven bespreken, en naar elkaar om te kijken, want alleen zo doorbreken we het taboe.

Ik aarzelde daarom ook geen moment toen ik werd gevraagd om mee te doen aan de indrukwekkende serie Olcay en Huiselijk Geweld, waarin Olcay Gulsen haar vroegere onveilige gezinssituatie en die van andere vrouwen onderzoekt. Kijk het hier terug.

Dus, maak jij je zorgen om iemand in jouw omgeving? Of maak je zelf geweld achter de voordeur mee? Zoek hulp. Bel 0800-2000, als het veilig is, of vraag iemand anders dat te doen. Melden kan ook anoniem.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/als-thuis-niet-veilig-is/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/als-thuis-niet-veilig-is/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Iedereen een eerlijke start – juist nu!

PvdA PvdA Nederland 01-04-2020 07:56

Door Kirsten van den Hul op 1 april 2020 Delen  

Ineens komt de stem van de leraar de woonkamer binnen. Achter laptops zitten pubers geconcentreerd te luisteren en mee te schrijven. Thuiswerkende ouders lopen af en toe binnen om te vragen of ze kunnen helpen. Of een onuitputtelijke oudere zus, die met haar kleinere broertjes gaat spelen. Steeds meer ouders beseffen ondertussen dat lesgeven toch echt een vak is, en realiseren zich hoeveel zij dag in dag uit te danken hebben aan hardwerkende leraren.

Het is indrukwekkend om te zien hoe in korte tijd op veel scholen keihard is gewerkt om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Terecht is er veel lof voor leraren die in no-time online lesprogramma’s hebben ontwikkeld. Maar voor veel kinderen en ouders pakken de eerste weken van de coronacrisis een stuk minder rooskleurig uit.

Want hoezeer scholen, gemeenten en het ministerie ook hun best doen: nog steeds zijn er gezinnen waar kinderen niet mee kunnen doen aan digitaal thuisonderwijs omdat er geen laptop of wifi is.  Gezinnen waar kinderen niet rustig of veilig kunnen werken. Gezinnen waar ouders hun kinderen niet kunnen helpen omdat hun werkgevers vasthouden aan deadlines, of omdat ze de taal onvoldoende machtig zijn.

 Voor veel kinderen en ouders pakken de eerste weken van de coronacrisis een stuk minder rooskleurig uit.

De sluiting van scholen dreigt hiermee grote gevolgen te hebben voor kinderen die vaak al op achterstand stonden. Kinderen op wiens scholen het de afgelopen jaren al extra moeilijk was om goede leraren te vinden. Leerlingen in het (basis en voortgezet) speciaal onderwijs. En leerlingen die met het schrappen van de centrale examens hun hoop in rook zien opgaan om hun gemiddelde eindcijfer nog op te krikken. Naar al die kinderen gaan mijn grootste zorgen uit. Ik heb de minister daarom gevraagd hoe hij dat ziet. Hoe hij aankijkt tegen de gevolgen van deze toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, ook op de langere termijn.

Ik ben blij dat kinderen in kwetsbare thuissituaties nu ook gebruik kunnen maken van de opvang, net zoals kinderen van ouders in vitale beroepen. Die opvang moet wat mij betreft (zo veel mogelijk) bestaan uit onderwijs. Net zoals alle andere kinderen dat zo goed en kwaad als het gaat thuis proberen te doen. Ik hoop dan ook dat de minister snel inzichtelijk heeft of dat ook daadwerkelijk het geval is, zeker nu we weten dat deze situatie langer aanhoudt.

Naar al die kinderen gaan mijn grootste zorgen uit

Inmiddels zien we helaas ook hoe lastig het is om daadwerkelijk alle kinderen in beeld te krijgen en te bereiken. Kinderen van minder mondige ouders of statushouders dreigen van de radar te verdwijnen. Er zijn grote zorgen over kinderen die opgroeien in een gewelddadig gezin. Gemeenten en scholen zijn hierbij als eerste aan zet, maar verdienen daarbij alle steun. Ook vanuit het Rijk. Want ook, of eigenlijk juist, in crisistijd moeten we alles op alles zetten om de meest kwetsbare kinderen te bereiken.

Ken of ben jij iemand bij wie de scholensluiting tot problemen of zorgen leidt? Of heb je ideeën hoe we de kansenongelijkheid als gevolg van deze crisis ook op de lange termijn kunnen bestrijden? Laat het mij weten via k.vdhul@tweedekamer.nl!

In crisistijd moeten we alles op alles zetten om de meest kwetsbare kinderen te bereiken.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/iedereen-een-eerlijke-start-juist-nu/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/iedereen-een-eerlijke-start-juist-nu/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Solidariteit met de allerarmsten

PvdA PvdA Nederland 31-03-2020 07:56

Door Kirsten van den Hul op 31 maart 2020 Delen  

Het Coronavirus discrimineert niet. Maar de gevolgen van de pandemie treffen de allerzwaksten wel extra hard. Niet voor niets luiden veel hulporganisaties de noodklok: er is nu actie nodig om de allerarmste landen te helpen.

Zelfs een rijk land als Nederland worstelt met de vraag of ons zorgstelsel de gevolgen van de Coronacrisis wel aankan. Of we wel voldoende beschermende middelen hebben voor alle zorgverleners. Of er straks wel voor iedereen die dat nodig heeft een beademingsapparaat is. Laat staan wat deze pandemie betekent voor de allerarmste landen ter wereld.

Het Coronavirus discrimineert niet.

De directeur van Oxfam Novib, en tevens oud PvdA-Tweede Kamerlid, Michel Servaes, schat dat er 140 miljard euro extra nodig is om een humanitaire ramp in de armste landen te voorkomen. “In Mali zijn drie ventilatoren beschikbaar voor een miljoen mensen. Zambia heeft één dokter op 10.000 mensen. We weten uit ervaring dat we deze ziekte met radicale actie kunnen stoppen en rampzalige gevolgen beperken. Maar daarvoor moeten we nu ongekende maatregelen nemen.”

In Mali zijn drie ventilatoren beschikbaar voor een miljoen mensen. Zambia heeft één dokter op 10.000 mensen.

Ik deel die grote zorgen over het effect van een corona-uitbraak in fragiele staten als Zuid-Soedan, Jemen en Syrië. Of in landen waar veel mensen worstelen met voedseltekorten en een gebrek aan schoon drinkwater zoals Ethiopië of Kenia. Of over de situatie in vluchtelingenkampen in Bangladesh, Oeganda of Jordanië. En dan heb ik het nog niet eens over de crisis op de Griekse eilanden en aan de grenzen van Europa, waarover onder meer de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR al eerder de noodklok luidde.

Kortom: de hoogste tijd voor actie. Wij hebben daarom aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gevraagd om het noodhulpbudget aan te vullen en -al dan niet in internationaal verband – de meest kwetsbare landen te ondersteunen bij hun medische zorg en vitale infrastructuur. Ook heb ik samen met collega Attje Kuiken Kamervragen gesteld over de levensbedreigende risico’s in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Deze acute noodsituaties vragen om snel ingrijpen, om erger te voorkomen.

Deze acute noodsituaties vragen om snel ingrijpen, om erger te voorkomen.

Daarnaast is het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat ook de allerarmsten in de meest kwetsbare landen in de toekomst beter voorbereid zijn op crises als deze. Dat kan alleen als we samenwerken en er alles aan doen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in 2030 te behalen. Als we blijven strijden voor een eerlijker wereld: waar iedereen in het productieproces van een t-shirt, telefoon of chocoladereep haar of zijn eerlijke deel krijgt. Waar bedrijven eerlijk belasting betalen en waar solidariteit boven winst gaat. Dat betekent dat wij ons keihard zullen blijven inzetten voor:

Zodat ook de allerarmsten ter wereld weten: you never walk alone.

Daarnaast is het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat ook de allerarmsten in de meest kwetsbare landen in de toekomst beter voorbereid zijn op crises als deze.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/solidariteit-met-de-allerarmsten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/solidariteit-met-de-allerarmsten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp