Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

14 documenten

"Sinds de staking van tienduizenden ...

PvdA PvdA Nederland 24-06-2019 09:02

"Sinds de staking van tienduizenden leraren in maart heeft het kabinet niets gedaan". Kirsten van den Hul over het lerarentekort en de crisis in het onderwijs. Juist de kinderen die goede leerkrachten hard nodig hebben worden het zwaarst getroffen. 👇

Kabinet moet nú investeren in onze toekomst

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 15-06-2019 08:51

Door Lodewijk Asscher, Kirsten van den Hul op 15 juni 2019 Delen  

Iedere dag gaan vele bevlogen en betrokken leraren naar hun werk. Om les te geven aan onze kinderen. Maar ze zijn met steeds minder.

Over een paar jaar heeft het onderwijs maar liefst 4200 onvervulde vacatures. Een groeiend probleem dat een hele generatie dreigt te raken.

Er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

Het kabinet trok extra geld uit, maar er is meer nodig om het tij te keren. Leraren en ouders kwamen de afgelopen tijd meermaals in actie. Er waren stakingen en een massale demonstratie van 40.000 mensen op het Malieveld. Tegen de te hoge werkdruk, en voor extra investeringen. De werkdruk blijft te hoog. Er ontstaan noodgedwongen vierdaagse schoolweken en er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

En dat lerarentekort raakt vooral de kinderen die al minder kansen hebben. Juist hun scholen hebben steeds meer moeite een goede leraar te vinden. De groeiende kansenongelijkheid in onze samenleving wordt door het lerarentekort alleen maar versterkt.

Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben.

Het kabinet is sinds vorige week haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt, maar lijkt dit nog niet te beseffen. Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben. Daarbij hoort in elk geval het dichten van het salarisverschil tussen het primair en voortgezet onderwijs en een eerlijker beloning voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. We hopen daarmee coalitiepartijen D66, VVD, CDA en CU te overtuigen dat we nu in actie moeten komen. Zodat ieder kind zeker is van een eerlijke start, en dat begint bij een goede leraar voor de klas.

Herken jij dit en vind je ook dat er meer moet gebeuren? Deel dan dit bericht!

Getekend,

Lodewijk Asscher Kirsten van den Hul

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Zeker zijn dat je jezelf kan zijn

PvdA PvdA GroenLinks D66 Nederland 16-05-2019 15:47

Door Kirsten van den Hul op 16 mei 2019 Delen  

Emancipatie valt of staat met vooruitgang. Helaas lijkt steeds vaker het omgekeerde het geval. Dat zien we in Brazilie, in Rusland, in Brunei en in de Verenigde Staten, waar grote stappen terug worden gezet als het gaat om de rechten van LHBTI en gendergelijkheid. Maar ook dichterbij huis is de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit nog verre van een gelopen race.

Want maar liefst 7 op de 10 LHBTI-personen in Nederland wordt slachtoffer van een vorm van geweld. Veel LHBTI-jongeren twijfelen of ze wel openlijk zichzelf kunnen zijn, op school, op straat, of zelfs thuis. En er zijn zorgelijke berichten over zogenaamde conversietherapieën, waar jongeren wordt wijsgemaakt dat ze van hun homoseksualiteit kunnen worden genezen. Absurd natuurlijk. LHBTI’er zijn is geen ziekte, dus je kunt – en hoeft! – er niet van te genezen. Je bent het. En jezelf zijn, dat is een mensenrecht waar we in onze rechtstaat nooit aan mogen tornen.

Helaas denken sommige mensen daar anders over. Zo kreeg de Tweede Kamer deze week een petitie aangeboden die steun uitspreekt voor de Nashville verklaring. Een uiterst kwetsend, schadelijk en verwerpelijk document, dat tot zeer grote maatschappelijke onrust leidde, niet in de laatste plaats omdat een aantal van de ondertekenaars publieke functies vervult. Onder meer op scholen en universiteiten. Maar ook in de politiek. Samen met mijn GroenLinks en D66-collega’s maakte ik daarom deze week een statement. Een statement tegen onverdraagzaamheid en uitsluiting. En vooral vóór gelijke rechten voor en acceptatie van iedereen.

Maar met statements alleen zijn we er natuurlijk niet. Daarom vroeg ik samen met D66 vorig jaar aan de regering om met een actieplan te komen waarmee we de veiligheid van LHBTI’s gaan garanderen. Dat plan is er gekomen, maar vraagt wat ons betreft nog steeds om de nodige aanscherpingen.

Vandaag vroeg ik samen met progressieve collega’s de betrokken ministers daarom om de Roze in Blauw teams bij de politie te versterken en verder uit te breiden. En om specialistische hate crime rechercheteams op te richten. Zodat melden en aangifte doen ook echt zin heeft en het vaker tot een veroordeling komt.

Want iedereen moet zeker zijn dat je overal veilig jezelf kunt zijn. Wie je ook bent, en van wie je ook houdt. Daar blijven wij ons met onze bondgenoten keihard voor inzetten.

 

 

Tweede Kamerlid

Wil je weten wie Kirsten van den Hul ...

PvdA PvdA Nederland 07-04-2019 14:00

Wil je weten wie Kirsten van den Hul haar tattoos zet? Of heb je een vraag over bijvoorbeeld emancipatie? App haar dan op 06-1344 4060. En je krijgt persoonlijk antwoord!🌹

Leraar: een ongelofelijk mooi en ...

PvdA PvdA Nederland 29-03-2019 12:11

Leraar: een ongelofelijk mooi en waardevol beroep..Zij verdienen geen verdachtmakingen, maar complimenten en alle ruimte om hun werk uit te oefenen. Laat een hartje achter voor de leraar en lees hier het opiniestuk van Kirsten van den Hul en Lodewijk Asscher 👇 #hartjeleraar

Leraren verdienen vertrouwen in plaats van verdachtmakingen

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Nederland 29-03-2019 06:00

Door Lodewijk Asscher, Kirsten van den Hul op 29 maart 2019 Delen  

Leraren moeten hun werk in vrijheid, vanuit vakmanschap en professionaliteit kunnen doen. Het is ons werk als politici om die vrijheid te beschermen.

Toch staat die vrijheid steeds vaker onder druk. Want niet alleen Trump, Erdogan, Bolsonaro en Orbán geven het onderwijs geregeld de schuld. Ook dichter bij huis worden leraren steeds vaker doelwit van verdachtmaking. “De Nieuwe Schoolstrijd”, noemt Forum voor Democratie hun kruistocht tegen “indoctrinatie van het onderwijs”. Er is zelfs een meldpunt in het leven geroepen waar bezorgde burgers “partijdige docenten” kunnen rapporteren. Ook de PVV roept op tot een meldpunt waar “docenten die zich schuldig maken aan politieke en ideologische indoctrinatie” kunnen worden aangegeven. Leerlingen en ouders worden opgeroepen “linkse leraren” te filmen en deze filmpjes te delen op sociale media. Aan deze oproep wordt inmiddels gewillig gevolg gegeven, zo merkte deze week ook een leraar op een middelbare school in Mijdrecht. Een foto van een schoolbord met verschillende meningen over Forum voor Democratie leidde daar tot een felle online discussie. Met een officiële verklaring van de schoolleiding tot gevolg.

Het is ons werk als politici om die vrijheid te beschermen.

Dit soort lukrake verdachtmakingen ondermijnt niet alleen de positie van onze leraren, maar ook de kwaliteit van ons onderwijs en daarmee de toekomst van onze kinderen. Leraren vormen de ruggengraat van onze samenleving en rechtsstaat. Wij pleiten daarom voor het aanpakken van dergelijke aantijgingen. Door naast onze leraren te gaan staan, en te voorkomen dat zij verworden tot de schietschijf van het rechtspopulisme.

Laten we leraren het vertrouwen geven wat ze verdienen.

Laten we leraren het vertrouwen geven wat ze verdienen. De ruimte om het mooiste beroep ter wereld uit te oefenen. En de tijd om onze kinderen de kernwaarden van onze democratie mee te geven. Daarvoor moeten we veel vaker mét in plaats van óver leraren praten. Te beginnen met gehoor te geven aan hun oproep, gesteund door meer dan 40.000 stakers op het Malieveld, voor meer investeringen en betere arbeidsvoorwaarden. Want alleen zo kunnen leraren doen waar ze het best in zijn: onze kinderen voorbereiden op hun rol als de kritische burgers van morgen.

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Gelijke behandeling transgender en intersekse personen

D66 D66 GroenLinks PvdA Nederland 12-03-2019 13:31

Gelijke behandeling transgender en intersekse personen

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel om transgender personen en intersekse personen expliciet te beschermen tegen discriminatie.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp: “Het is stuitend dat transgender personen en intersekse personen zo vaak te maken hebben met discriminatie. Transgender personen worden zelfs achtergesteld op de arbeidsmarkt, hun werkloosheidspercentage ligt 20 procent hoger dan gemiddeld. Deze wetswijziging versterkt hun rechtspositie en maakt voor iedereen duidelijk dat discriminatie van transgender personen en intersekse personen onacceptabel is.”

Bergkamp heeft samen met Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) een initiatiefwet ingediend om de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) aan te passen. Transgender personen en intersekse personen worden vaak geconfronteerd met discriminatie, zo blijkt uit onderzoek.

Het wetsvoorstel expliciteert dat onder discriminatie van geslacht ook vallen: discriminatie op grond van geslachtskenmerken (vrouwelijke en/of manlijke lichaamskenmerken), genderidentiteit (of je je vrouw of man voelt) en genderexpressie (of je je masculien of feminien gedraagt). Daarmee worden transgender personen en intersekse personen expliciet beschermd tegen discriminatie.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Van den Hul: “Helaas is voor veel transgender personen en intersekse personen discriminatie aan de orde van de dag. Met deze wetswijziging geven wij een heel duidelijk signaal: iedereen moet zeker zijn dat je jezelf kan zijn. Wie je ook bent.”

Özütok: “Nederland moet weer in de top 10 komen van meest LHBTI-vriendelijke landen van Europa en deze wet draagt daaraan bij. Want het maatschappelijke probleem, de achterstelling waar mensen in de praktijk mee te maken hebben, is de reden dat wij deze initiatiefwet hebben gemaakt. Ik ben trots en blij met ons resultaat vandaag.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 12-03-2019 00:00

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel om transgender personen en intersekse personen expliciet te beschermen tegen discriminatie.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp: “Het is stuitend dat transgender personen en intersekse personen zo vaak te maken hebben met discriminatie. Transgender personen worden zelfs achtergesteld op de arbeidsmarkt, hun werkloosheidspercentage ligt 20 procent hoger dan gemiddeld. Deze wetswijziging versterkt hun rechtspositie en maakt voor iedereen duidelijk dat discriminatie van transgender personen en intersekse personen onacceptabel is.”

 

Aanpassing van de wet

Bergkamp heeft samen met Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) een initiatiefwet ingediend om de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) aan te passen. Transgender personen en intersekse personen worden vaak geconfronteerd met discriminatie, zo blijkt uit onderzoek.

Het wetsvoorstel expliciteert dat onder discriminatie van geslacht ook vallen: discriminatie op grond van geslachtskenmerken (vrouwelijke en/of manlijke lichaamskenmerken), genderidentiteit (of je je vrouw of man voelt) en genderexpressie (of je je masculien of feminien gedraagt). Daarmee worden transgender personen en intersekse personen expliciet beschermd tegen discriminatie.

 

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Van den Hul: “Helaas is voor veel transgender personen en intersekse personen discriminatie aan de orde van de dag. Met deze wetswijziging geven wij een heel duidelijk signaal: iedereen moet zeker zijn dat je jezelf kan zijn. Wie je ook bent.”

Özütok: “Nederland moet weer in de top 10 komen van meest LHBTI-vriendelijke landen van Europa en deze wet draagt daaraan bij. Want het maatschappelijke probleem, de achterstelling waar mensen in de praktijk mee te maken hebben, is de reden dat wij deze initiatiefwet hebben gemaakt. Ik ben trots en blij met ons resultaat vandaag.”

Code rood: stop geweld tegen vrouwen

PvdA PvdA Nederland 08-03-2019 06:00

Door Kirsten van den Hul op 8 maart 2019 Delen  

Julia (30) uit Den Haag, Bianca (29) uit Rotterdam, Dunja (23) uit Utrecht, Graciela  (21) uit Rotterdam, Humeyra (16) uit Rotterdam: jonge vrouwen die op gruwelijke wijze werden vermoord. De verdachte of dader is in alle gevallen hun (ex) partner. Vaak ging er een lange geschiedenis van mishandeling, stalken of bedreiging aan vooraf.

Vrouwen zijn ruim vijf keer zo vaak slachtoffer van structureel geweld door een partner of ex.

Recente veiligheidscijfers uit Amsterdam onderstrepen wat één op de drie vrouwen allang weet: geweld in de privésfeer is de meest voorkomende vorm van geweld. De Amsterdamse politie registreerde vorig jaar 7% meer incidenten dan in 2017. Het geweld is bovendien hardnekkig: gemiddeld gaat het 33 keer mis, voordat het tot een aangifte komt. En dit is slechts het topje van de ijsberg; de meeste gevallen worden niet eens gemeld. Uit schaamte, of uit angst voor erger.

De geweldsspiraal waar veel vrouwen in vastzitten, kunnen we alleen stoppen als we de schaal én aard van het probleem erkennen.

Vrouwen zijn ruim vijf keer zo vaak slachtoffer van structureel geweld door een partner of ex. Partnergeweld is daarmee een emancipatieprobleem, dat alleen kan worden opgelost met gericht beleid. Sterker nog, dat is Nederland zelfs verplicht, als ondertekenaar van de Istanbul Conventie, die gaat over het uitbannen van geweld tegen vrouwen. Toch blijkt in de praktijk dat maatwerk maar moeilijk van de grond komt, zo waarschuwde onlangs ook de Nationale Ombudsman. Bovendien wordt de aanpak van partnergeweld te vaak in één adem genoemd met de bestrijding van kindermishandeling, waardoor de aandacht voor de veiligheid van vrouwen dreigt onder te sneeuwen. Zolang we blijven ontkennen dat machtsongelijkheid en gendernormen geweld tegen vrouwen veroorzaken, is de emancipatie nog niet af.

De hoogste tijd dus voor een Nationaal Rapporteur.

De geweldsspiraal waar veel vrouwen in vastzitten, kunnen we alleen stoppen als we de schaal én aard van het probleem erkennen. Het is Code Rood. De hoogste tijd dus voor een Nationaal Rapporteur, voor meer regie tussen politie, gemeenten en opvang, en voor betere hulp aan slachtoffers en daders.

Voor Julia, Bianca, Dunja, Graciela en Humeyra kwam hulp te laat. Laten we daarom geen dag langer wachten en de bestrijding van geweld tegen vrouwen topprioriteit maken.

Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid (PvdA) Nenita La Rose, Raadslid Amsterdam (PvdA) en voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

Tweede Kamerlid

Voorschool voor ieder kind

PvdA PvdA Nederland 19-02-2019 15:54

Door Kirsten van den Hul, Gijs van Dijk op 19 februari 2019 Delen  

Dat gebeurt allemaal op de voorschool, kinderopvang en peuterspeelzaal. Een plek waar wat de PvdA betreft ieder kind vanaf 2.5 jaar voor zestien uur per week gratis welkom zou moeten zijn. Niet alleen kinderen van inburgeraars, maar alle kinderen. Wij willen namelijk dat alle kinderen samen kunnen spelen op de voorschool. Kinderen wiens ouders drukke banen hebben, kinderen met studerende ouders of kinderen waarbij er thuis simpelweg te weinig ruimte is om spelenderwijs te leren.

Wij willen dat alle kinderen samen kunnen spelen op de voorschool.

Helaas zien we onder meer in Amsterdam en Rotterdam dat steeds meer ouders ervoor kiezen om hun kinderen thuis te houden. Omdat ze het te duur vinden of omdat ze door de toegenomen bureaucratie de weg naar de toeslagen niet meer vinden. De gevolgen daarvan zijn groot. Kinderen die niet naar de voorschool gaan, kampen vaker met onderwijsachterstanden die op latere leeftijd moeilijk in te lopen zijn. Dat betekent geen eerlijke start voor de kinderen met de achterstanden, maar ook voor hun klasgenootjes en de leraar van groep 1 die zich geconfronteerd ziet met grote niveauverschillen. Daarom blijven wij ons inzetten voor een voorschool voor ieder kind. Want ieder kind moet zeker zijn van een eerlijke start.

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid