Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

20 documenten

Handelsverdragen moeten eerlijker

PvdA PvdA Nederland 14-10-2019 14:08

Door Kirsten van den Hul op 14 oktober 2019 Delen  

Eerlijke handelsverdragen kunnen daar een bijdrage aan leveren. Ze kunnen de norm stellen voor wat wij verstaan onder eerlijke handel. En daarmee zorgen voor een race to the top in plaats van een race to the bottom.

Daarom moeten de handelsverdragen van de toekomst gericht zijn op een eerlijke verdeling van economische groei. Handelsverdragen moeten belastingontwijking tegengaan en ze moeten bijdragen aan het halen van de doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s).

Wat er nu ligt voldoet niet aan die voorwaarden. De lat moet hoger.

CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, moet aan die eisen voldoen. De PvdA heeft eerder heldere voorwaarden gesteld aan dit verdrag. Wat er nu ligt voldoet niet aan die voorwaarden. De lat moet hoger. Niet alleen de belangen van bedrijven moeten worden behartigd, juist ook de belangen van werknemers en van maatschappelijke organisaties moeten worden beschermd. En belastingontwijking moet worden bestreden.

In de tekst die nu voorligt, is de bescherming van belangrijke zaken zoals eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn onvoldoende geregeld. Daarom zal de PvdA tegen het investeringsverdrag van CETA in deze vorm stemmen. Het kabinet moet terug naar de onderhandelingstafel. De lat moet en kan hoger.

Tweede Kamerlid

Sluit niet de ogen voor kansenongelijkheid als gevolg van het lerarentekort

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 05:00

Door Kirsten van den Hul op 9 oktober 2019 Delen  

En steeds meer ouders ontvangen een sms’je met de strekking: “Excuses, morgenochtend hebben we geen vervanging kunnen vinden. U wordt vriendelijk verzocht uw kind morgen thuis te houden.” Dat dit soort situaties voorkomt in een rijk land als Nederland is al erg genoeg. Maar nog problematischer is dat we niet weten hoe vaak scholen dit soort noodgrepen moeten doen én welke kinderen daar precies de dupe van zijn.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen een vierdaagse schoolweek moet invoeren.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen dat je, zoals eerder dit jaar in Zaandam gebeurde, een vierdaagse schoolweek moet invoeren. Of dat er een onbevoegde voor de klas staat, of dat één docent lesgeeft aan twee klassen. Maar hoe vaak en waar dat precies gebeurt, weten we niet. Minister Slob heeft het lerarentekort namelijk nog nooit in kaart laten brengen, ondanks herhaalde verzoeken vanuit de sector en de Tweede Kamer. Scholen hoeven de noodmaatregelen die zij gedwongen zijn te nemen niet te melden bij de onderwijsinspectie.

Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden.

Daardoor hebben we geen idee welke kinderen vaker te maken krijgen met een onbevoegde voor de klas of wie het meest de dupe zijn van veel wisselende gezichten. Een onverantwoord risico, vooral voor de meest kwetsbare kinderen. Het lerarentekort dreigt hen op nog meer achterstand te zetten. Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden. Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

De laatste ramingen voorspellen dat er in 2022 ruim 4.000 openstaande vacatures voor fulltimers in het basisonderwijs zijn. Een tekort dat oploopt tot 11.000 in 2027. Daarom pleitte ook Lodewijk Asscher tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om leraren in het basisonderwijs evenveel te verdienen in het voortgezet onderwijs. En leraren in het voortgezet speciaal onderwijs net als hun overige collega’s in het reguliere voortgezet onderwijs te laten vallen onder de cao voor het vo. Want zolang dit lerarentekort doordendert, wordt niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook de kansengelijkheid ondermijnt.

Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

Zo geeft negentig procent van drieduizend door CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad ondervraagde leraren aan dat het niveau bij rekenen en taal achteruitgaat. Vooral de enorme uitval van leraren en de steeds wisselende gezichten voor de klas zouden funest zijn voor die leerresultaten.

Dat het lerarentekort op sommige scholen extra hard aankomt, merkte ook de 16e Montessorischool in Amsterdam Zuidoost, die zich onlangs gedwongen zag de deuren te sluiten, naar eigen zeggen omdat er onvoldoende leraren te vinden waren.

Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort.

Ondertussen adverteert een peperdure private school voor voortgezet onderwijs doodleuk met de tekst ‘geen lesuitval door lerarentekort’. Met andere woorden: wie in staat is de portemonnee te trekken, merkt niets van dat lerarentekort. En wie dat niet kan? Die zoekt het zelf maar uit. Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort. Dit kabinet moet namelijk naast het serieus aanpakken van het lerarentekort, ook eindelijk de effecten van dat tekort onder ogen durven te komen. Want juist die kinderen die het meest baat hebben bij een goede leraar voor de klas, staan nu in de kou.

Tweede Kamerlid

Gelijk, ook in de praktijk

PvdA PvdA D66 Nederland 24-09-2019 05:00

Door Kirsten van den Hul op 24 september 2019 Delen  

De trainees starten altijd in groepsverband, waarbij naast werkervaring ook veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Maar het was nooit eerder toegankelijk voor mbo-afgestudeerden, terwijl we juist die groep steeds harder nodig hebben. Bovendien is het precies die groep, waarbij werkgevers dikwijls niet of nauwelijks aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe graag politici ook praten over de waardering die zij hebben voor  mensen die “het echte werk” doen, in de praktijk ontbreekt het nog veel te vaak aan die waardering.

Wij vroegen daarom minister Van Engelshoven om dit programma ook voor mbo’ers open te stellen. De Dienst Uitvoering Onderwijs, beter bekend als DUO, pakte die handschoen als eerste op. En zo startten afgelopen 1 september tien mbo-trainees op de ICT-afdeling. Hiermee geeft de overheid een belangrijk signaal af: wij zijn een werkgever voor iedereen. En terecht, want hoe graag politici ook praten over de waardering die zij hebben voor vakmensen, mensen die “het echte werk” doen, in de praktijk ontbreekt het nog veel te vaak aan die waardering.

Wat ons betreft breiden we de ruimte voor mbo’ers binnen het Rijkstraineeprogramma de komende tijd nog veel verder uit.

Wat ons betreft breiden we de ruimte voor mbo’ers binnen het Rijkstraineeprogramma de komende tijd nog veel verder uit. Maar om die waardering echt voor elkaar te krijgen, is er meer nodig. Want waarom krijgen mbo-studenten tijdens hun stage bijvoorbeeld minder stagevergoeding dan stagiairs van het hbo of de universiteit? Verschillen van een paar honderd euro per maand zijn geen uitzondering. Bij JOB, de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs die mbo-studenten vertegenwoordigt, is de frustratie hierover bekend. Studenten vragen zich af waarom er een verschil in hun beloning zit, terwijl zij net zo hard werken en net zoveel uren maken als alle andere stagiairs. En dan zijn er ook nog steeds werkgevers die, zelfs in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mbo-stagiairs aannemen zónder daar überhaupt een vergoeding tegenover te stellen. Dat moet anders.

Want ook in de praktijk verdienen mbo’ers een gelijke behandeling.

In Leiden beseften ze dat ook, en wordt gestopt met het ongelijk betalen van stagiairs. Onlangs stemde de gemeenteraad daar voor een voorstel van de PvdA met hartelijke steun van D66 om de stagevergoedingen voor stagiairs bij de gemeente gelijk te trekken. Zij lijken hiermee een primeur te pakken te hebben. Tijdens het Tweede Kamerdebat over het MBO van woensdag 25 september zullen wij de minister vragen er bij andere gemeenten en provincies op aan te dringen dit voorbeeld te volgen. En samen met het JOB in kaart te brengen hoe vaak mbo’ers daadwerkelijk voor niks stagelopen. Want ook in de praktijk verdienen mbo’ers een gelijke behandeling.

Jurgen van der Hel, voorzitter Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, JOB Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid PvdA Paul van Meenen, Tweede Kamerlid D66

Tweede Kamerlid

Handen af van de publieke omroep

PvdA PvdA Nederland 11-09-2019 15:02

Door Kirsten van den Hul op 11 september 2019 Delen  

We mogen ongelofelijk trots zijn op onze publieke omroep. Want kijk wat we hebben: een uniek pluriform bestel, succesvolle programmering, ruimte voor talent van eigen bodem, en een publieksbereik waar ik en mijn collega- Tweede Kamerleden op het Binnenhof jaloers op kunnen zijn. En dat alles voor een budget dat tot de laagste van Europa behoort.

Zo’n publieke omroep verdient het om verdedigd te worden. Zodat wat er ook gebeurt, iedereen zeker is van betrouwbaar nieuws, kwaliteitsjournalistiek en mooie programma’s die verbinden. En zodat onze omroep de concurrentie van Amerikaanse bingewatch-giganten aan kan omdat de programmering vernieuwend blijft.

Dat alles gaat niet vanzelf. Op dit moment kampt de publieke omroep met teruglopende STER-inkomsten. En werken de makers achter de schermen steeds vaker op onzekere contracten, wat stress en zelfs burn-outs veroorzaakt.

Veel vragen blijven onbeantwoord

De toekomstvisie die verantwoordelijk minister Slob voor de zomer publiceerde, moest het startsein zijn om de weg vooruit te vinden. Om de publieke omroep toekomstbestendiger te maken. Maar helaas lijkt die visie vooral neer te komen op een politieke uitruil van wensen. Zo zijn er partijen die van de reclames af willen: de publieke omroep reclamevrij tot acht uur ’s avonds. En willen anderen juist meer aandacht voor regionale omroepen: op termijn toewerken naar een regionale zender op 3. En vragen die dit oproept zoals ‘wie gaat de kosten opvangen van mis te lopen reclame inkomsten?’ en ‘wat gebeurt er met de huidige programma’s op NPO3?’ waren onbeantwoord.

Deze vragen bleven ook vandaag, tijdens het debat over de visie voor de publieke omroep, onbeantwoord. Ondertussen groeien de zorgen bij de makers die dinsdag met tientallen van zich lieten horen op het Binnenhof. Zij zijn klaar met tijdelijke contracten en de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Die onvrede is terecht, en daarom heb ik de minister gevraagd hier iets aan te doen. Hij zegde toe met makers in gesprek te gaan, en wij zullen de vinger aan de pols houden.

De publieke omroep verdient onze steun

Maar daarmee zijn we er niet. Want ook de gevolgen voor de programmering van de voorstellen van dit kabinet blijven onduidelijk. Wij willen dat dit kabinet de teruglopende STER-inkomsten compenseert. En dat we het Songfestival een groot succes maken, zonder dat dit ten koste gaat van het huidige programma-budget.

Want de publieke omroep is er voor ons allemaal, jong en oud, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. En dat alles valt of staat met de mensen die ervoor zorgen dat de publieke omroep de kwaliteit biedt die we van haar gewend zijn. De mensen op de redacties, aan de telefoon, achter de camera, aan de montagetafels. Zij verdienen onze steun.

 

Tweede Kamerlid

Gelijke kansen, een leven lang

PvdA PvdA Nederland 02-07-2019 16:34

Door Kirsten van den Hul op 2 juli 2019 Delen  

Want ongelijke kansen in ons onderwijs zijn niet alleen funest voor kinderen, maar hebben uiteindelijk ook impact op de rest van je leven. Daarbij dreigen verschillende factoren elkaar te versterken: het lerarentekort is oneerlijk verdeeld over scholen, lang niet iedereen heeft toegang tot dure bijlessen en huiswerkbegeleiding, en eerste-generatie studenten hebben een hoger risico op uitval. Bovendien maken praktisch opgeleide mensen, mensen met een migratie-achtergrond en vrouwen minder gebruik van tweedekansonderwijs of andere vormen van bij- en omscholing.

https://www.pvda.nl/nieuws/gelijke-kansen-een-leven-lang/

Ook zien we dat praktisch opgeleiden vaker te maken hebben met schulden, laaggeletterdheid en onzekere banen. In onze huidige netwerkmaatschappij hangt succes steeds vaker af van je contacten, waardoor de onzichtbare muur tussen wel of niet succesvol zijn op de arbeidsmarkt steeds dikker dreigt te worden.

Juist nu is inzicht nodig in hoe ongelijke kansen zich opstapelen.

Juist nu, in tijden waarin de arbeidsmarkt in rap tempo verandert, moeten we er daarom zorg voor dragen dat iedereen zeker is van gelijke kansen. Een heel leven lang. Dat vraagt om maatwerk en passende oplossingen, waarbij we aan verschillende knoppen in het onderwijs én de arbeidsmarkt moeten durven draaien. Maar daarvoor is wel meer inzicht nodig in hoe ongelijke kansen in ons land zich opstapelen en elkaar dreigen te versterken.

Daarom zijn we blij dat de Tweede Kamer ons voorstel steunt om de Sociaal Economische Raad een nadere verkenning te laten doen naar de vraag: hóe versterken ongelijke kansen elkaar. En wat kunnen we daartegen doen?

Tweede Kamerlid

Links trekt samen op tegen bezuinigingen medische, alfa- en gammastudies

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 01-07-2019 14:26

Door Kirsten van den Hul op 1 juli 2019 Delen  

Het kabinet wil dat de geesteswetenschappen in totaal zo’n 100 miljoen euro ophoesten, om dit vervolgens te investeren in bètatechniek. Die investeringen zijn nodig, zo stellen ook de drie partijen, maar niet ten koste van medische, alfa- en gammastudies. Hun grootste bezwaar: de consequenties van deze overheveling zijn niet in kaart gebracht. “Dit kabinet trekt een rookgordijn op over de negatieve gevolgen, terwijl we vanuit universiteiten horen dat dit onvermijdelijk zal leiden tot het verlies van honderden banen en een verhoging van de al grote werkdruk”, aldus Kirsten van den Hul, namens de PvdA.

Lisa Westerveld van GroenLinks voegt daaraan toe: “Deze D66-minister investeert niet echt in hoger onderwijs, maar doet aan creatief boekhouden. Het extra geld waarover dit ministerie op de trom slaat, wordt via de achterdeur weer weggesluisd. De medische, alfa- en gammastudies zijn van groot belang voor de samenleving, dus dit kabinet moet geen beslissingen maken zonder te weten wat de consequenties zijn van deze miljoenenbezuiniging”.

Frank Futselaar van de SP wijst daarbij op de toegevoegde waarde van kleinere opleidingen: “Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen die dit heeft bij gamma en geesteswetenschappen. Bijvoorbeeld het voortbestaan van kleine letterenopleidingen lijkt sterk onder druk te staan”. Een petitie die oproept om de bezuinigingen te stoppen is inmiddels door ruim 3000 mensen ondertekend. Aanstaande donderdag zal een gezamenlijk voorstel van de drie partijen in stemming worden gebracht. Hierin verzoeken zij het kabinet niet te schuiven totdat de gevolgen voor de universiteiten die in moeten leveren in kaart zijn gebracht.

Tweede Kamerlid

"Sinds de staking van tienduizenden ...

PvdA PvdA Nederland 24-06-2019 09:02

"Sinds de staking van tienduizenden leraren in maart heeft het kabinet niets gedaan". Kirsten van den Hul over het lerarentekort en de crisis in het onderwijs. Juist de kinderen die goede leerkrachten hard nodig hebben worden het zwaarst getroffen. 👇

Kabinet moet nú investeren in onze toekomst

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 15-06-2019 08:51

Door Lodewijk Asscher, Kirsten van den Hul op 15 juni 2019 Delen  

Iedere dag gaan vele bevlogen en betrokken leraren naar hun werk. Om les te geven aan onze kinderen. Maar ze zijn met steeds minder.

Over een paar jaar heeft het onderwijs maar liefst 4200 onvervulde vacatures. Een groeiend probleem dat een hele generatie dreigt te raken.

Er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

Het kabinet trok extra geld uit, maar er is meer nodig om het tij te keren. Leraren en ouders kwamen de afgelopen tijd meermaals in actie. Er waren stakingen en een massale demonstratie van 40.000 mensen op het Malieveld. Tegen de te hoge werkdruk, en voor extra investeringen. De werkdruk blijft te hoog. Er ontstaan noodgedwongen vierdaagse schoolweken en er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

En dat lerarentekort raakt vooral de kinderen die al minder kansen hebben. Juist hun scholen hebben steeds meer moeite een goede leraar te vinden. De groeiende kansenongelijkheid in onze samenleving wordt door het lerarentekort alleen maar versterkt.

Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben.

Het kabinet is sinds vorige week haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt, maar lijkt dit nog niet te beseffen. Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben. Daarbij hoort in elk geval het dichten van het salarisverschil tussen het primair en voortgezet onderwijs en een eerlijker beloning voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. We hopen daarmee coalitiepartijen D66, VVD, CDA en CU te overtuigen dat we nu in actie moeten komen. Zodat ieder kind zeker is van een eerlijke start, en dat begint bij een goede leraar voor de klas.

Herken jij dit en vind je ook dat er meer moet gebeuren? Deel dan dit bericht!

Getekend,

Lodewijk Asscher Kirsten van den Hul

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Zeker zijn dat je jezelf kan zijn

PvdA PvdA GroenLinks D66 Nederland 16-05-2019 15:47

Door Kirsten van den Hul op 16 mei 2019 Delen  

Emancipatie valt of staat met vooruitgang. Helaas lijkt steeds vaker het omgekeerde het geval. Dat zien we in Brazilie, in Rusland, in Brunei en in de Verenigde Staten, waar grote stappen terug worden gezet als het gaat om de rechten van LHBTI en gendergelijkheid. Maar ook dichterbij huis is de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit nog verre van een gelopen race.

Want maar liefst 7 op de 10 LHBTI-personen in Nederland wordt slachtoffer van een vorm van geweld. Veel LHBTI-jongeren twijfelen of ze wel openlijk zichzelf kunnen zijn, op school, op straat, of zelfs thuis. En er zijn zorgelijke berichten over zogenaamde conversietherapieën, waar jongeren wordt wijsgemaakt dat ze van hun homoseksualiteit kunnen worden genezen. Absurd natuurlijk. LHBTI’er zijn is geen ziekte, dus je kunt – en hoeft! – er niet van te genezen. Je bent het. En jezelf zijn, dat is een mensenrecht waar we in onze rechtstaat nooit aan mogen tornen.

Helaas denken sommige mensen daar anders over. Zo kreeg de Tweede Kamer deze week een petitie aangeboden die steun uitspreekt voor de Nashville verklaring. Een uiterst kwetsend, schadelijk en verwerpelijk document, dat tot zeer grote maatschappelijke onrust leidde, niet in de laatste plaats omdat een aantal van de ondertekenaars publieke functies vervult. Onder meer op scholen en universiteiten. Maar ook in de politiek. Samen met mijn GroenLinks en D66-collega’s maakte ik daarom deze week een statement. Een statement tegen onverdraagzaamheid en uitsluiting. En vooral vóór gelijke rechten voor en acceptatie van iedereen.

Maar met statements alleen zijn we er natuurlijk niet. Daarom vroeg ik samen met D66 vorig jaar aan de regering om met een actieplan te komen waarmee we de veiligheid van LHBTI’s gaan garanderen. Dat plan is er gekomen, maar vraagt wat ons betreft nog steeds om de nodige aanscherpingen.

Vandaag vroeg ik samen met progressieve collega’s de betrokken ministers daarom om de Roze in Blauw teams bij de politie te versterken en verder uit te breiden. En om specialistische hate crime rechercheteams op te richten. Zodat melden en aangifte doen ook echt zin heeft en het vaker tot een veroordeling komt.

Want iedereen moet zeker zijn dat je overal veilig jezelf kunt zijn. Wie je ook bent, en van wie je ook houdt. Daar blijven wij ons met onze bondgenoten keihard voor inzetten.

 

 

Tweede Kamerlid

Wil je weten wie Kirsten van den Hul ...

PvdA PvdA Nederland 07-04-2019 14:00

Wil je weten wie Kirsten van den Hul haar tattoos zet? Of heb je een vraag over bijvoorbeeld emancipatie? App haar dan op 06-1344 4060. En je krijgt persoonlijk antwoord!🌹