Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

16 documenten

Gelijke kansen, een leven lang

PvdA PvdA Nederland 02-07-2019 16:34

Door Kirsten van den Hul op 2 juli 2019 Delen  

Want ongelijke kansen in ons onderwijs zijn niet alleen funest voor kinderen, maar hebben uiteindelijk ook impact op de rest van je leven. Daarbij dreigen verschillende factoren elkaar te versterken: het lerarentekort is oneerlijk verdeeld over scholen, lang niet iedereen heeft toegang tot dure bijlessen en huiswerkbegeleiding, en eerste-generatie studenten hebben een hoger risico op uitval. Bovendien maken praktisch opgeleide mensen, mensen met een migratie-achtergrond en vrouwen minder gebruik van tweedekansonderwijs of andere vormen van bij- en omscholing.

https://www.pvda.nl/nieuws/gelijke-kansen-een-leven-lang/

Ook zien we dat praktisch opgeleiden vaker te maken hebben met schulden, laaggeletterdheid en onzekere banen. In onze huidige netwerkmaatschappij hangt succes steeds vaker af van je contacten, waardoor de onzichtbare muur tussen wel of niet succesvol zijn op de arbeidsmarkt steeds dikker dreigt te worden.

Juist nu is inzicht nodig in hoe ongelijke kansen zich opstapelen.

Juist nu, in tijden waarin de arbeidsmarkt in rap tempo verandert, moeten we er daarom zorg voor dragen dat iedereen zeker is van gelijke kansen. Een heel leven lang. Dat vraagt om maatwerk en passende oplossingen, waarbij we aan verschillende knoppen in het onderwijs én de arbeidsmarkt moeten durven draaien. Maar daarvoor is wel meer inzicht nodig in hoe ongelijke kansen in ons land zich opstapelen en elkaar dreigen te versterken.

Daarom zijn we blij dat de Tweede Kamer ons voorstel steunt om de Sociaal Economische Raad een nadere verkenning te laten doen naar de vraag: hóe versterken ongelijke kansen elkaar. En wat kunnen we daartegen doen?

Tweede Kamerlid

Links trekt samen op tegen bezuinigingen medische, alfa- en gammastudies

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 01-07-2019 14:26

Door Kirsten van den Hul op 1 juli 2019 Delen  

Het kabinet wil dat de geesteswetenschappen in totaal zo’n 100 miljoen euro ophoesten, om dit vervolgens te investeren in bètatechniek. Die investeringen zijn nodig, zo stellen ook de drie partijen, maar niet ten koste van medische, alfa- en gammastudies. Hun grootste bezwaar: de consequenties van deze overheveling zijn niet in kaart gebracht. “Dit kabinet trekt een rookgordijn op over de negatieve gevolgen, terwijl we vanuit universiteiten horen dat dit onvermijdelijk zal leiden tot het verlies van honderden banen en een verhoging van de al grote werkdruk”, aldus Kirsten van den Hul, namens de PvdA.

Lisa Westerveld van GroenLinks voegt daaraan toe: “Deze D66-minister investeert niet echt in hoger onderwijs, maar doet aan creatief boekhouden. Het extra geld waarover dit ministerie op de trom slaat, wordt via de achterdeur weer weggesluisd. De medische, alfa- en gammastudies zijn van groot belang voor de samenleving, dus dit kabinet moet geen beslissingen maken zonder te weten wat de consequenties zijn van deze miljoenenbezuiniging”.

Frank Futselaar van de SP wijst daarbij op de toegevoegde waarde van kleinere opleidingen: “Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen die dit heeft bij gamma en geesteswetenschappen. Bijvoorbeeld het voortbestaan van kleine letterenopleidingen lijkt sterk onder druk te staan”. Een petitie die oproept om de bezuinigingen te stoppen is inmiddels door ruim 3000 mensen ondertekend. Aanstaande donderdag zal een gezamenlijk voorstel van de drie partijen in stemming worden gebracht. Hierin verzoeken zij het kabinet niet te schuiven totdat de gevolgen voor de universiteiten die in moeten leveren in kaart zijn gebracht.

Tweede Kamerlid

"Sinds de staking van tienduizenden ...

PvdA PvdA Nederland 24-06-2019 09:02

"Sinds de staking van tienduizenden leraren in maart heeft het kabinet niets gedaan". Kirsten van den Hul over het lerarentekort en de crisis in het onderwijs. Juist de kinderen die goede leerkrachten hard nodig hebben worden het zwaarst getroffen. 👇

Kabinet moet nú investeren in onze toekomst

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 15-06-2019 08:51

Door Lodewijk Asscher, Kirsten van den Hul op 15 juni 2019 Delen  

Iedere dag gaan vele bevlogen en betrokken leraren naar hun werk. Om les te geven aan onze kinderen. Maar ze zijn met steeds minder.

Over een paar jaar heeft het onderwijs maar liefst 4200 onvervulde vacatures. Een groeiend probleem dat een hele generatie dreigt te raken.

Er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

Het kabinet trok extra geld uit, maar er is meer nodig om het tij te keren. Leraren en ouders kwamen de afgelopen tijd meermaals in actie. Er waren stakingen en een massale demonstratie van 40.000 mensen op het Malieveld. Tegen de te hoge werkdruk, en voor extra investeringen. De werkdruk blijft te hoog. Er ontstaan noodgedwongen vierdaagse schoolweken en er worden wekelijks klassen naar huis gestuurd. Simpelweg omdat er geen leraar te vinden is.

En dat lerarentekort raakt vooral de kinderen die al minder kansen hebben. Juist hun scholen hebben steeds meer moeite een goede leraar te vinden. De groeiende kansenongelijkheid in onze samenleving wordt door het lerarentekort alleen maar versterkt.

Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben.

Het kabinet is sinds vorige week haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt, maar lijkt dit nog niet te beseffen. Aanstaande maandag zullen wij voorstellen doen waar leraren, ouders en kinderen iets aan hebben. Daarbij hoort in elk geval het dichten van het salarisverschil tussen het primair en voortgezet onderwijs en een eerlijker beloning voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. We hopen daarmee coalitiepartijen D66, VVD, CDA en CU te overtuigen dat we nu in actie moeten komen. Zodat ieder kind zeker is van een eerlijke start, en dat begint bij een goede leraar voor de klas.

Herken jij dit en vind je ook dat er meer moet gebeuren? Deel dan dit bericht!

Getekend,

Lodewijk Asscher Kirsten van den Hul

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Zeker zijn dat je jezelf kan zijn

PvdA PvdA GroenLinks D66 Nederland 16-05-2019 15:47

Door Kirsten van den Hul op 16 mei 2019 Delen  

Emancipatie valt of staat met vooruitgang. Helaas lijkt steeds vaker het omgekeerde het geval. Dat zien we in Brazilie, in Rusland, in Brunei en in de Verenigde Staten, waar grote stappen terug worden gezet als het gaat om de rechten van LHBTI en gendergelijkheid. Maar ook dichterbij huis is de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit nog verre van een gelopen race.

Want maar liefst 7 op de 10 LHBTI-personen in Nederland wordt slachtoffer van een vorm van geweld. Veel LHBTI-jongeren twijfelen of ze wel openlijk zichzelf kunnen zijn, op school, op straat, of zelfs thuis. En er zijn zorgelijke berichten over zogenaamde conversietherapieën, waar jongeren wordt wijsgemaakt dat ze van hun homoseksualiteit kunnen worden genezen. Absurd natuurlijk. LHBTI’er zijn is geen ziekte, dus je kunt – en hoeft! – er niet van te genezen. Je bent het. En jezelf zijn, dat is een mensenrecht waar we in onze rechtstaat nooit aan mogen tornen.

Helaas denken sommige mensen daar anders over. Zo kreeg de Tweede Kamer deze week een petitie aangeboden die steun uitspreekt voor de Nashville verklaring. Een uiterst kwetsend, schadelijk en verwerpelijk document, dat tot zeer grote maatschappelijke onrust leidde, niet in de laatste plaats omdat een aantal van de ondertekenaars publieke functies vervult. Onder meer op scholen en universiteiten. Maar ook in de politiek. Samen met mijn GroenLinks en D66-collega’s maakte ik daarom deze week een statement. Een statement tegen onverdraagzaamheid en uitsluiting. En vooral vóór gelijke rechten voor en acceptatie van iedereen.

Maar met statements alleen zijn we er natuurlijk niet. Daarom vroeg ik samen met D66 vorig jaar aan de regering om met een actieplan te komen waarmee we de veiligheid van LHBTI’s gaan garanderen. Dat plan is er gekomen, maar vraagt wat ons betreft nog steeds om de nodige aanscherpingen.

Vandaag vroeg ik samen met progressieve collega’s de betrokken ministers daarom om de Roze in Blauw teams bij de politie te versterken en verder uit te breiden. En om specialistische hate crime rechercheteams op te richten. Zodat melden en aangifte doen ook echt zin heeft en het vaker tot een veroordeling komt.

Want iedereen moet zeker zijn dat je overal veilig jezelf kunt zijn. Wie je ook bent, en van wie je ook houdt. Daar blijven wij ons met onze bondgenoten keihard voor inzetten.

 

 

Tweede Kamerlid

Wil je weten wie Kirsten van den Hul ...

PvdA PvdA Nederland 07-04-2019 14:00

Wil je weten wie Kirsten van den Hul haar tattoos zet? Of heb je een vraag over bijvoorbeeld emancipatie? App haar dan op 06-1344 4060. En je krijgt persoonlijk antwoord!🌹

Leraar: een ongelofelijk mooi en ...

PvdA PvdA Nederland 29-03-2019 12:11

Leraar: een ongelofelijk mooi en waardevol beroep..Zij verdienen geen verdachtmakingen, maar complimenten en alle ruimte om hun werk uit te oefenen. Laat een hartje achter voor de leraar en lees hier het opiniestuk van Kirsten van den Hul en Lodewijk Asscher 👇 #hartjeleraar

Leraren verdienen vertrouwen in plaats van verdachtmakingen

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Nederland 29-03-2019 06:00

Door Lodewijk Asscher, Kirsten van den Hul op 29 maart 2019 Delen  

Leraren moeten hun werk in vrijheid, vanuit vakmanschap en professionaliteit kunnen doen. Het is ons werk als politici om die vrijheid te beschermen.

Toch staat die vrijheid steeds vaker onder druk. Want niet alleen Trump, Erdogan, Bolsonaro en Orbán geven het onderwijs geregeld de schuld. Ook dichter bij huis worden leraren steeds vaker doelwit van verdachtmaking. “De Nieuwe Schoolstrijd”, noemt Forum voor Democratie hun kruistocht tegen “indoctrinatie van het onderwijs”. Er is zelfs een meldpunt in het leven geroepen waar bezorgde burgers “partijdige docenten” kunnen rapporteren. Ook de PVV roept op tot een meldpunt waar “docenten die zich schuldig maken aan politieke en ideologische indoctrinatie” kunnen worden aangegeven. Leerlingen en ouders worden opgeroepen “linkse leraren” te filmen en deze filmpjes te delen op sociale media. Aan deze oproep wordt inmiddels gewillig gevolg gegeven, zo merkte deze week ook een leraar op een middelbare school in Mijdrecht. Een foto van een schoolbord met verschillende meningen over Forum voor Democratie leidde daar tot een felle online discussie. Met een officiële verklaring van de schoolleiding tot gevolg.

Het is ons werk als politici om die vrijheid te beschermen.

Dit soort lukrake verdachtmakingen ondermijnt niet alleen de positie van onze leraren, maar ook de kwaliteit van ons onderwijs en daarmee de toekomst van onze kinderen. Leraren vormen de ruggengraat van onze samenleving en rechtsstaat. Wij pleiten daarom voor het aanpakken van dergelijke aantijgingen. Door naast onze leraren te gaan staan, en te voorkomen dat zij verworden tot de schietschijf van het rechtspopulisme.

Laten we leraren het vertrouwen geven wat ze verdienen.

Laten we leraren het vertrouwen geven wat ze verdienen. De ruimte om het mooiste beroep ter wereld uit te oefenen. En de tijd om onze kinderen de kernwaarden van onze democratie mee te geven. Daarvoor moeten we veel vaker mét in plaats van óver leraren praten. Te beginnen met gehoor te geven aan hun oproep, gesteund door meer dan 40.000 stakers op het Malieveld, voor meer investeringen en betere arbeidsvoorwaarden. Want alleen zo kunnen leraren doen waar ze het best in zijn: onze kinderen voorbereiden op hun rol als de kritische burgers van morgen.

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Gelijke behandeling transgender en intersekse personen

D66 D66 GroenLinks PvdA Nederland 12-03-2019 13:31

Gelijke behandeling transgender en intersekse personen

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel om transgender personen en intersekse personen expliciet te beschermen tegen discriminatie.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp: “Het is stuitend dat transgender personen en intersekse personen zo vaak te maken hebben met discriminatie. Transgender personen worden zelfs achtergesteld op de arbeidsmarkt, hun werkloosheidspercentage ligt 20 procent hoger dan gemiddeld. Deze wetswijziging versterkt hun rechtspositie en maakt voor iedereen duidelijk dat discriminatie van transgender personen en intersekse personen onacceptabel is.”

Bergkamp heeft samen met Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) een initiatiefwet ingediend om de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) aan te passen. Transgender personen en intersekse personen worden vaak geconfronteerd met discriminatie, zo blijkt uit onderzoek.

Het wetsvoorstel expliciteert dat onder discriminatie van geslacht ook vallen: discriminatie op grond van geslachtskenmerken (vrouwelijke en/of manlijke lichaamskenmerken), genderidentiteit (of je je vrouw of man voelt) en genderexpressie (of je je masculien of feminien gedraagt). Daarmee worden transgender personen en intersekse personen expliciet beschermd tegen discriminatie.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Van den Hul: “Helaas is voor veel transgender personen en intersekse personen discriminatie aan de orde van de dag. Met deze wetswijziging geven wij een heel duidelijk signaal: iedereen moet zeker zijn dat je jezelf kan zijn. Wie je ook bent.”

Özütok: “Nederland moet weer in de top 10 komen van meest LHBTI-vriendelijke landen van Europa en deze wet draagt daaraan bij. Want het maatschappelijke probleem, de achterstelling waar mensen in de praktijk mee te maken hebben, is de reden dat wij deze initiatiefwet hebben gemaakt. Ik ben trots en blij met ons resultaat vandaag.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 12-03-2019 00:00

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel om transgender personen en intersekse personen expliciet te beschermen tegen discriminatie.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp: “Het is stuitend dat transgender personen en intersekse personen zo vaak te maken hebben met discriminatie. Transgender personen worden zelfs achtergesteld op de arbeidsmarkt, hun werkloosheidspercentage ligt 20 procent hoger dan gemiddeld. Deze wetswijziging versterkt hun rechtspositie en maakt voor iedereen duidelijk dat discriminatie van transgender personen en intersekse personen onacceptabel is.”

 

Aanpassing van de wet

Bergkamp heeft samen met Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) een initiatiefwet ingediend om de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) aan te passen. Transgender personen en intersekse personen worden vaak geconfronteerd met discriminatie, zo blijkt uit onderzoek.

Het wetsvoorstel expliciteert dat onder discriminatie van geslacht ook vallen: discriminatie op grond van geslachtskenmerken (vrouwelijke en/of manlijke lichaamskenmerken), genderidentiteit (of je je vrouw of man voelt) en genderexpressie (of je je masculien of feminien gedraagt). Daarmee worden transgender personen en intersekse personen expliciet beschermd tegen discriminatie.

 

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Van den Hul: “Helaas is voor veel transgender personen en intersekse personen discriminatie aan de orde van de dag. Met deze wetswijziging geven wij een heel duidelijk signaal: iedereen moet zeker zijn dat je jezelf kan zijn. Wie je ook bent.”

Özütok: “Nederland moet weer in de top 10 komen van meest LHBTI-vriendelijke landen van Europa en deze wet draagt daaraan bij. Want het maatschappelijke probleem, de achterstelling waar mensen in de praktijk mee te maken hebben, is de reden dat wij deze initiatiefwet hebben gemaakt. Ik ben trots en blij met ons resultaat vandaag.”