Op de Partijraad van 30 maart 2019 waarschuwt Lilian Marijnissen GroenLinks en PvdA zich niet door het kabinet te laten ompraten in de pensioendiscussie en te blijven strijden voor een écht eerlijk pensioen voor jong en oud. Dit was ooit de bedoeling:

https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/03/concept

Maar 66 is al een verbetering. Daar zal overigens nog flink voor gevochten moeten worden.