Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

30 documenten

Jimmy Dijk en Sandra Beckerman in top 10 van lijst voor Tweede Kamerverkiezingen

SP SP Groningen 22-09-2020 19:43

Vandaag presenteerde de SP het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Groninger SP’ers Sandra Beckerman (6) en Jimmy Dijk (10) zijn voorgedragen als kandidaat-Kamerleden.

Beckerman was voorzitter van de SP-afdeling Groningen, fractievoorzitter in Provinciale Staten en was de afgelopen jaren in de Tweede Kamer woordvoerder Gaswinning, Wonen en Klimaat. 

Jimmy Dijk is de hoogste nieuwkomer op de lijst van de SP voor de Kamerverkiezingen. Dijk was de afgelopen tien jaar raadslid in Groningen, waarvan de afgelopen 7,5 jaar fractievoorzitter. 

SP-afdelingsvoorzitter Daan Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/jimmy-dijk-en-sandra-beckerman-in-top-10-van-lijst-voor-tweede-kamerverkiezingen“Ik ben trots op onze Sandra en Jimmy, twee fantastische SP’ers. Met hun analyse, activisme en alternatieven hebben zij een belangrijke rol in onze afdeling en regio. En die blijven ze natuurlijk ook houden.”

Naast Beckerman en Dijk staat ook Fenna Feenstra op plek 17 op de conceptlijst. Fenna is al lang actief voor de SP-afdeling Groningen en was fractievoorzitter in de Friese Provinciale Staten. 

Brandenbarg: “Aanstaande donderdag bespreken de leden van de SP-afdeling Groningen het conceptprogramma en de conceptlijst en blikken we alvast vooruit op de campagne.”

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP komt met 500 huurders in actie tegen huurverhogingen

SP SP GroenLinks Groningen 15-05-2020 11:27

Ruim 500 huurders in Groningen komen in actie tegen de huurverhogingen die verhuurders in de sociale en vrije huursector. Via de actiewebsite sp.nl/stopdehuurverhoging kunnen huurders zich opgeven. Huurders geven aan dat zij de jaarlijkse huurverhoging niet kunnen betalen.

De SP pleit zowel in de gemeenteraad van Groningen als in de Tweede Kamer voor een huurbevriezing. Komende week dient de SP-gemeenteraadsfractie een initiatiefvoorstel zodat de huurverhoging per 1 juli niet doorgaat. In juni wordt dit initiatiefvoorstel besproken.

Tot die tijd zal de SP met huurders acties voeren om steun van andere politieke partijen te krijgen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/05/sp-komt-met-500-huurders-in-actie-tegen-huurverhogingen
“De helft van de huurders had vorig jaar al moeite om de huur te betalen. Tijdens deze coronacrisis raken vele mensen hun werk en inkomen kwijt. Daarom roepen we alle verhuurders en bestuurders van Nederland op om de huur niét te verhogen. 0% is genoeg.”

De komende tijd zal de SP in Groningen digitale bijeenkomsten met huurders gaan organiseren om actieplannen voor te bereiden.

“GroenLinks en de Pvda strijden in de Tweede Kamer met de SP tegen de huurverhogingen. Laten we in Groningen het goede voorbeeld geven en de huren hier bevriezen. Actie kan nu zeker helpen om zowel gemeenteraad, de verhuurders als de minister te bewegen tot het bevriezen van de huren.”, aldus Dijk. 

Ook in de Tweede en Eerste Kamer groeit de steun voor het bevriezen van de huren. In de Tweede Kamer is hier nog net geen meerderheid voor maar in de Eerste Kamer is een voorstel van de SP wel aangenomen.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en verhuurders deze noodzakelijke eerste stap zetten.”

Van de ruim 500 huurders die met de SP in actie willen komen, hebben vooral huurders van de corporaties Nijestee (28%), Lefier (27%) en De Huismeesters (27%) zich gemeld. Daarnaast worden Patrimonium, Wierden & Borgen en meerdere commerciële verhuurders genoemd. De huurverhogingen van corporaties variëren tussen de 2,6 en de 5,1 procent. Commerciële verhuurders verhogen de huren soms nog meer. 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 is genoeg’

SP SP Groningen 26-04-2020 22:01

 

  

Vandaag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging. 

  

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en huurbazen deze noodzakelijke eerste stap zetten.” In de Eerste Kamer werd deze week een motie van SP senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Daarmee is het nog niet zeker dat het kabinet dat ook gaat doen. Voor de SP is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel meer is nodig om uit de wooncrisis te komen.  

  

Groninger SP afdelingen zien lokaal de afgelopen jaren al veel huurders in de knel komen. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Toen is een extra belasting ingevoerd, de verhuurderheffing, die nog steeds geheven wordt en ervoor zorgt dat 3 maanden huur rechtstreeks naar de staatskas gaan. Huurders wordt nu weer gevraagd de rekening te betalen. Dat is onbestaanbaar. De afdelingen roepen samen met huurders op de huurverhoging te stoppen en sturen vandaag een brief naar de verhuurders.

  

Doe je ook mee? Ga dan nu naar: sp.nl/stopdehuurverhoging. 

 

SP in gesprek met aardbevingsgedupeerden Ten Boer

SP SP Groningen 02-12-2019 18:54

Afgelopen zaterdag bezocht de SP bewoners in Ten Boer. Zij gingen in gesprek met bewoners over de aanpak van woningen met aardbevingsschade. 

De SP verzamelt verhalen en wil met de bewoners in gesprek over wat ze samen kunnen doen. Tweemaal eerder maakte de SP een zwartboek met persoonlijke verhalen van gedupeerden.

Beckerman kondigt nu een derde zwartboek aan: “Veel gedupeerden zitten klem. De versterking van woningen is stopgezet en vaak vertraagd. Deze verhalen moeten gehoord worden. Samen staan we sterker.” 

SP-kamerlid Sandra Beckerman: 
https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/12/sp-in-gesprek-met-aardbevingsgedupeerden-ten-boer
“Minister Wiebes beloofde dat 2019 het jaar van de uitvoering zou worden. Veel gedupeerden merken daar niets van. Bovendien geven bewoners aan financieel in de knel te komen door de versterkingsoperatie.” 

Eind oktober ging de SP in gesprek met bewoners uit Woltersum, deze zaterdag met bewoners uit Ten Boer en komende weken met bewoners uit Ten Post. Bewoners die hun verhaal willen delen kunnen rechtstreeks mailen naar Sandra Beckerman: sbeckerman@sp.nl 

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Algemene beschouwingen, Eén Groningen, Groningen op eén.

SP SP Groningen 03-07-2019 11:28

Vandaag zijn in het provinciehuis weer de Algemene beschouwingen,fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek had een felle  strijdbare woordvoering die je in de bijlage in zijn geheel kunt nalezen. De dag begon met een filmpje waarin de partijen een onderwerp aankaarten wat voor hen belangrijk is. Die van ons vind je hier:  https://provinciegroningen.sharefile.eu/d-4f6b5618f6064174  Ook heeft onze fractie 2 moties ingediend en meerdere andere moties mede ingediend.Een aantal fragmenten uit de woordvoering van Jan Hein:

". Alleen door die strijd, juridisch en maatschappelijk, kan er iets veranderen. Sommigen vinden strijd zo radicaal klinken. Maar hoe radicaal is het om op te komen voor bewoners van deze Provincie, voor rechtvaardigheid op het werk, op school, in buurten, dorpen en steden. Voorzitter, mijn fractie, wij zijn socialisten. Wij nemen geen genoegen met de wereld zoals die nu is. Wij accepteren niet dat Groningers de komende tientallen jaren onveiliger wonen dan andere Nederlanders. Wij accepteren niet dat omwonenden van windparken en zonneparken moeten wijken voor energiereuzen en windboeren. Wij accepteren niet dat een bedrijf in deze Provincie al veertig jaar lang kankerverwekkende stoffen in de omgeving uitspuwt. Wij accepteren niet dat gaswinning, maar ook zoutwinning, duizenden huizenbezitters en hele dorpsgemeenschappen in ellende stort. En wij accepteren het helemaal niet als dan de ellende niet wordt opgelost."

"Voorzitter een ander punt betreft de financiële situatie van de gemeenten in onze Provincie. Allemaal hebben die immers te lijden onder de Haagse vernielzucht van vorige kabinetten op de Jeugdzorg en de Wmo. Miljoenentekorten zijn aan de orde van de dag. Alle gemeenten hebben daar last van, maar met name de landelijk gelegen krimpgemeenten dreigen hierdoor onder toezicht van de Provincie te komen. Wij begrijpen dat sommige gemeenten keihard moeten gaan bezuinigen op de taken die zij hebben. Andere gemeenten hebben een Grieks boekhoudkundig trucje bedacht, door alvast de onvermijdelijke maar nog niet toegezegde compensatie vanuit het Rijk voor dit wanbeleid, in te boeken. Hoe gaat dit college hier de komende jaren mee om?"

"Er moet ook in de komende periode bij het maken van plannen meer gekeken worden naar de invloed op inwoners. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde vorige week heel terecht dat “de inpassing van duurzame energie in de dagelijkse leefomgeving van burgers meer beleidsaandacht verdient”. In normale mensentaal: niet langer kan deze Provincie volgeplempt worden met wind- en zonneparken van astronomische proportie, zonder steun van de omwonenden. Niet de kapitalistische multinationals of de Chinese investeerders moeten centraal staan, maar de Groningers. Als niet ruim meer dan 80% van de direct omwonenden een plan steunt, moet dat plan van tafel. Wij zullen daar de komende jaren voor blijven strijden." 

" Groningen moet strijden. Waar het geld in het algemeen en het gasgeld in het bijzonder in Den Haag nog steeds tegen de plinten op klotst, waar 4,5 miljard uit Groningen naar de Betuwelijn ging, 406 miljoen naar de Zuidas in Amsterdam, 370 miljoen naar de Noord-Zuidlijn en 450 miljoen naar andere infrastructuur in de Randstad, is een miljard voor het NPG een fooi. Is het niet aanleggen van de Lelylijn geen optie. Is elke gaswinning ongewenst en is een andere norm voor veiligheid in Groningen onacceptabel. Wij moeten als Staten in Groningen goed voor onze inwoners zorgen en met alle inwoners strijden voor wat normaal hoort te zijn."

"Voorzitter, Wij zijn socialisten en vormen een bescheiden groep in dit breed geschakeerd gezelschap. Maar we zijn allemaal Groningers. Wij komen op voor Groningers in de verdrukking. Iedereen die dat ook wil roep ik op  de daad bij het woord te voegen en met ons mee te strijden. Zoals Sandra Beckerman het gisteren in de krant zei: “Doe mee. Één eisenpakket, één massaal protest, één Groningen, Groningen op één. Fré Meis zei het goed: wij vragen niet, wij eisen”

( Voor het complete verhaal en de door de SP ingediende moties, zie de bijlage)

“Breek de markt, bouw aan volkshuisvesting"

SP SP Groningen 07-06-2019 09:07

Tijdens de bespreking van de woonvisie voor Groningen kwam de SP met meerdere plannen voor meer betaalbare woningen voor de (lagere) middeninkomens. Naast het bouwen en renoveren van sociale huurwoningen, moet volgens de SP op de vrije woningmarkt fors ingegrepen worden. 

Door middel van een woonplicht, huurregulering en betaalbare vrije sector huurwoningen door corporaties, moeten (lagere) middeninkomens meer mogelijkheden  en bescherming krijgen. Voor deze voorstellen kreeg de SP steun in de raadscommissie Ruimte en Wonen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: 

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/06/breek-de-markt-bouw-aan-volkshuisvesting"Steun voor deze plannen was de afgelopen jaren ver te zoeken. Dat is nu gelukkig anders, want de noodzaak is groter dan ooit.” 

Voor een deel van de voorstellen moet de regering de gemeenten meer mogelijkheden geven. “De druk vanuit grote steden begint toe te nemen. Groningen moet met deze steden pleiten voor meer mogelijkheden om de markt te beteugelen. Natuurlijk loopt ons Kamerlid Sandra Beckerman hierin voorop.", aldus Dijk.

De afgelopen jaren heeft de SP met vele buurtbewoners acties gevoerd tegen huisjesmelkers die buurten verpesten en jongeren uitbuiten en intimideren. Maar ook huurders uit de vrije huursector pakte de handschoen op en gingen de strijd aan tegen achterstallig onderhoud en hoge huren.

Dijk: “Het zijn die huurders die hun nek uitsteken en samen in actie komen, die deze politieke veranderingen brengen. Daar mogen zij en moeten wij trots op zijn.” 

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Terug verwelkomen, afscheid nemen en een slappe motie.

SP SP GroenLinks Groningen 27-05-2019 18:01

Vandaag, 27 mei, was een een heel gevarieerde Statendag. Vanmiddag mochten de Statenleden stemmen voor de eerste kamer en vlak daarna begon er weer een reguliere Statenvergadering. Een Statenvergadering waarin we ons Statenlid Henk Hensen weer konden verwelkomen, na een korte onderbreking kwam hij vandaag weer onze fractie versterken.

Het was vandaag ook de laatste vergadering waarin onze Eelco eikenaar nog in zijn rol als gedeputeerde aanwezig was. Wat zullen we hem gaan missen, altijd sterk, moedig en activistisch op het gasdossier.

In datzelfde gasdossier lag vandaag de motie:"Tempo, tempo, tempo"voor..ondanks dat de SP fractie altijd voorstander van een stevig blok, een unaniem signaal richting Den Haag is geweest konden wij vandaag helaas niet anders dan tegen deze motie stemmen.

Fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek: "  In mijn nevenfunctie als advocaat en curator zie ik regelmatig bedrijven die jarenlang doorgemodderd hebben. Hoewel zij wisten dat het helemaal niet goed ging en uiteindelijk ook echt fout moest gaan, bleven zij maar doorgaan op de ingeslagen heilloze weg. Als curator stel ik bestuurders die zo slecht met de belangen van hun bedrijf en de crediteuren van dat bedrijf omgegaan zijn met enige regelmaat aansprakelijk voor de daardoor geleden schade. Dat soort bestuurders handelen onrechtmatig en maken zich schuldig aan wanbestuur. Deparallel met de gaswinning, de bevingen, de schade afwikkeling en met name de versterkingen is duidelijk. De aanpak van de versterkingen is failliet, de HRA methode en de bemoeienis van de NAM leidt er toe dat het hele proces al heel lang stil staat. De winning zal omlaag, maar is nog maar nauwelijks minder geworden. Dat er dan nog een forse beving komt, is niet verwonderlijk.

Voor mijn fractie staat wel vast dat de huidige versterkingsaanpak in zijn geheel verkeerd is en overboord moet. Er moet een echt goede aanpak komen, zonder positie van de NAM en met 1 uitvoeringsorganisatie met mandaat die een versterking onder aansturing van gemeenten kan waarmaken. Een aanpak die gebiedsgericht en menselijk is en niet gehinderd wordt door gebrek aan geld en allerlei bureaucratische of aanbestedingsproblemen. Dat loopt dus in feite deels vooruit op wat vorige week aangekondigd is, maar moet per direct ingevoerd worden.

Als start voor die nieuwe aanpak moeten alle liggende versterkingsadviezen onmiddellijk worden uitgevoerd.

Zojuist heeft de fractie van Groen Links een motie ingediend. Wij zullen die motie niet steunen. Ten eerste is een van de constateringen, dat de afname van de gaswinning onvoldoende leidt tot minder bevingen, niet te trekken. Belangrijke constatering lijkt ons te zijn dat een enkel voornemen om de gaswinning te verlagen, niet tot minder bevingen leidt, maar dat is dus iets anders.

Inconsequent is in de motie ook de oproep om de winning te verlagen. Dat willen wij zeker ook, maar past niet bij die constatering.

Belangrijkste punt voor ons om tegen de motie te stemmen is echter dat Groningen niets opschiet met een oproep tot nog meer onderzoeken. Als SODM de genoemde onderzoeken wil doen, doet ze dat wel. De indruk moet echter niet gewekt worden dat er nog niet voldoende onderzoek gedaan is.

Vorige periode heeft mijn fractie, met name toen die nog onder bezielende leiding van Sandra Beckerman stond, veel moties over gaswinning gemaakt, die Statenbreed werden aangenomen. Steeds voegden die moties iets toe en markeerden die de volgende stap die nodig was. Kleine stapjes, nooit genoeg, maar in ieder geval stapjes. Met deze motie wordt die lijn wat ons betreft niet voortgezet. De motie spreekt niet uit dat er sprake is van een failliet systeem van versterking, dat de minister die hiervoor verantwoordelijk is, wanbestuur pleegt en dat Groningen daden wil. Als dit de “onorthodoxe maatregelen” zijn als reactie op “ een nachtmerrie”, ziet mijn fractie het somber in. Dit lijkt meer op “pappen en nathouden” na een “bevinkje”.

Kamervragen Sandra Beckerman (SP) over verkoop hofjeswoningen Pepergasthuis

SP SP Groningen 07-05-2019 15:00

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft dinsdag kamervragen gesteld aan Minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren. In de zomer van vorig jaar werd bekend dat Lefier de hofjeswoningen wil verkopen. De verkoop lijkt door te gaan ondanks dat huurders, de kerkgemeenschap en de gemeente hier tegen zijn.

Het SP-Kamerlid wil dat de minister ingrijpt om de verkoop van deze schitterende hofjeswoningen tegen te gaan. 

Het Pepergasthuis alias Geertruidsgasthuis is gesticht in 1405 als gasthuis voor pelgrims die afkwamen op een relikwie van Johannes de Doper dat in de Martinitoren lag. Lefier werd in 1989 eigenaar van het hofje dat ze via Capital Value verkoopt aan degene met het beste bod en de beste visie op het complex. In de toekomst doet Lefier meer monumenten van de hand. (Bron: Dagblad van het Noorden)

Beckerman vraagt de minister of zij het met de gemeente Groningen eens is dat voorkomen moet worden dat een rijksmonument, dat met gemeenschapsgeld gerestaureerd is, in commerciële handen komt. Kamervragen worden doorgaans binnen drie weken beantwoord. 

 

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Opinie: ‘Wij eisen zeggenschap versterking op’

SP SP VVD Groningen 11-03-2019 19:55

Door Eelco Eikenaar en Sandra Beckerman

Groningen is het vertrouwen in Den Haag volledig kwijt. Al jaren horen we beloftes dat onveilige woningen versterkt gaan worden. We wachten nog steeds. Het is tijd dat wij de zeggenschap over de versterking opeisen. Den Haag, NAM en Shell mogen betalen, maar niet meer bepalen. 

Januari 2013. Minister Kamp (VVD) staat in een zaal vol boze Groningers in Loppersum. Hij beloofd al in het komende halfjaar te willen beginnen met het preventief verstevigen van woningen en gebouwen. Daarvoor werd 100 miljoen toegezegd van de NAM en “Uit onderzoek moet blijken of er meer geld nodig is. Als dat zo is, dan komt er meer geld”, aldus de minister. Naast deze toezeggingen werden er vele onderzoeken aangekondigd. 

Januari 2019. Minister Wiebes (VVD) staat tussen boze Groningers op straat in Loppersum. Hij belooft het komende jaar te willen beginnen met het verstevigen van woningen en gebouwen. Die versterking ligt stil maar Wiebes zegt toe dat de busjes nu echt gaan rijden. “We hebben het geld geregeld, we weten om welke woningen het gaat. Het moet nu echt gaan gebeuren’, aldus de minister. 

Zes jaar lang horen we al dezelfde beloftes. De komende weken -het is immers verkiezingstijd- zullen er vast nog meer volgen. Hoe kunnen we ze nog geloven? Uit een peiling van 1vandaag bleek deze week dat 92% van de Groningers geen vertrouwen heeft dat het goedkomt met schadeherstel en versterking. Slechts 4% wel. Wij denken niet dat 1vandaag vaak zulke grote eensgezindheid peilt.

Want ondanks de beloftes van de minister liggen de feiten anders. De NAM is nu -in woord- uit het systeem gezet maar zijn we met hun jarenlange bondgenoot -de staat- beter af?  De minister laat al weten: per jaar kunnen voor slechts 750 woningen rapporten worden gemaakt over hoe de versterking moet plaatsvinden. Dan moet de bouw nog beginnen. Doordat de minister de versterking baseert op een geheim en verkeerd NAM model (HRA) krijgen sommige Groningers straks wel en hun buren niet een versterkte woning. Met nog diepere scheuren in de samenleving tot gevolg. 

Maar de 1vandaag peiling laat ook zien wat wij allen al lang weten: wij zijn trots op ons Groningen (81%). Terwijl de overheid er alles aan gedaan om die trots te knakken. Groningers staan keer op keer op. Verdeel en heers ten spijt. Groningen wil eensgezind zeggenschap -grip- op haar toekomst. 85% wil graag een grotere rol voor de provincie in de besluiten over gaswinning en de versterkingsoperatie. Laten we dat samen opeisen. 

Het moet kunnen. 1 publieke organisatie waarbij iedereen terecht kan voor schade, versterking en hulp. Deze organisatie zou onder Groninger regiemoeten komen. Al te lang worden we geregeerd vanuit Den Haag. Staat, NAM en Shell mogen betalen, maar niet meer bepalen. Deze ramp moet eindelijk worden gezien voor wat het werkelijk is ‘een nationale ramp.’ Alle kracht en kennis moet gemobiliseerd worden om die op te lossen. 

Enkele weken geleden maakten Groningers -gemeente, provincie, GBB en gasberaad- samen een vuist door 5 gezamenlijke eisen aan den Haag te stellen. Laten we dat opnieuw doen en een stap verder gaan: niet meer vragen of Den Haag het voor ons wil doen maar opeisen dat we het zelf mogen doen. 

Den Haag heeft nu eindelijk een parlementaire enquête aangekondigd over de gaswinning. De coalitiepartijen eisten echter dat er nog geen datum in het voorstel zou staan. Want alle personeel in den Haag zou nodig zijn voor het oplossen van schadeafhandeling en versterking. Wij weten het goed gemaakt. Laat ons zelf bouwen aan onze toekomst. Geef ons voldoende geld en zeggenschap over versterking en schadeafhandeling. Dan hebben jullie je handen vrij om je puinhopen uit het verleden op te lossen en de parlementaire enquête direct te starten. 

Sandra Beckerman is Tweede Kamerlid voor de SP, Eelco Eikenaar is gedeputeerde in Groningen en lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen. Deze opinie verscheen eerder in het Dagblad van het Noorden.

De SP heeft wat nieuws in huis

SP SP Groningen 03-03-2019 07:21

De campagne is op stoom. De eerste SP-rally in Delfzijl werd door meer dan 100 sympathisanten bezocht. In de hele provincie zijn SP’ers actief om de verkiezingen te winnen. Dorp voor dorp. Straat voor straat. Deur voor deur. Én nu ook huiskamer voor huiskamer. Want met unieke huiskamersessies spreekt de partij de komende weken door heel Groningen met betrokken buurten.

Aanstaande maandag zijn er bijeenkomsten in Loppersum, Pekela, Ten Boer en Groningen. Tweede Kamerleden Frank Futselaar en Sandra Beckerman, SP-lijsttrekker Eelco Eikenaar en (kandidaat-) Statenleden zijn daarbij aanwezig.

https://provinciegroningen.sp.nl/nieuws/2019/03/de-sp-heeft-wat-nieuws-in-huis
Agnes Bakker van de SP: ‘Wij kiezen voor deze vorm omdat het ons de kans geeft met kleine en enthousiaste groepen mensen een goed gesprek te hebben over de toekomst van Groningen. Mensen stellen hun huiskamer ter beschikking, nodigen vrienden en buren uit en wij zorgen voor een leuk programma. De ervaring leert ons dat deze avonden leiden tot goede ideeën en plannen. Daarom doen we dit door de hele provincie. Van studentenkamer tot bed & breakfast.’

Iedereen die ook een huiskamerbijeenkomst wil organiseren of maandag aanwezig wil zijn in een huiskamer kan zich hier aanmelden.