Nieuws van ChristenUnie inzichtelijk

40456 documenten

Stoppen ijsbaan/zwembad jammer, maar ...

ChristenUnie ChristenUnie Hoogeveen 20-08-2019 21:41

Stoppen ijsbaan/zwembad jammer, maar begrijpelijk Dinsdagavond 20 augustus is de gemeenteraad door de wethouder geïnformeerd over het voornemen om te stoppen met de ijsbaan-zwembad combinatie. Gezien de enorme overschrijding (ca. € 20M) van het door de raad toegekende budget is de fractie van de ChristenUnie van mening dat stoppen met dit project de enige goede optie is. Dat neemt niet weg dat onze fractie het betreurt dat Hoogeveen nu geen bovenregionale sportvoorziening krijgt. De ijsbaan zou zeker voorzien in een behoefte, vooral omdat een dergelijke voorziening in de wijde omtrek ontbreekt. Op dit moment is niet duidelijk wat er nu met het zwembad gaat gebeuren. De ChristenUnie wacht nog op de analyse waarin de redenen voor de royale overschrijding van het begrote bedrag worden verklaard. Foto: Alynia Architecten

De Stellingwerven? Klopt dit? Het ...

ChristenUnie ChristenUnie Ooststellingwerf 20-08-2019 19:48

De Stellingwerven? Klopt dit? Het was toch; ChristenUnie Ooststellingwerf? U hebt gelijk... was. Sinds begin dit jaar zijn de verenigingen van Oost en West gefuseerd tot één regio. We willen ook meer zijn dan een naam. Ook In Weststellingwerf willen we proberen een rol te spelen in het dienen van de samenleving en het besturen van de gemeente. Als we naar het aantal stemmen voor landelijke verkiezingen kijken, denken we menselijkerwijs dat het mogelijk moet zijn. Daarom nu alvast een oproep aan al die Weststellingwervers de ChristenUnie een warm hart toe dragen, help mee om dit te realiseren. Zo’n prachtig Weststellingwerf, wat zouden we er positief bezig kunnen zijn, meld u aan. De eerste leden gingen u al voor, en ook in het bestuur is “west” al aanwezig. Er over praten, mailen...? Reageer ..eventueel direct naar Meine Jansma, meinejansma@gmail.com Wordt vervolgt.

Vandaag heeft onze fractievoorzitter ...

ChristenUnie ChristenUnie Almere 19-08-2019 13:36

Vandaag heeft onze fractievoorzitter Hans van Dijk schriftelijke vragen aan het college gesteld om te onderzoeken of er in Almere ook mogelijkheden zijn om de daken van bushaltes te vergroenen. In diverse gemeenten (Utrecht, Nijmegen, Eindhoven en Haarlemmermeer) zijn of worden bushokjes al voorzien van groene daken om positieve effecten te bereiken. Daarnaast wordt met de vergroening van de bushaltes ook een voorbeeld aan inwoners gegeven. Dit artikel geeft meer informatie over groene daken op de bushokjes in Utrecht: https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/71428/groene-daken-op-316-utrechtse-bushaltes/

Het is goed om aan het begin van een ...

ChristenUnie ChristenUnie Waalwijk 16-08-2019 14:30

Het is goed om aan het begin van een nieuw seizoen met een verhaaltje stil te staan bij: 'Er is hoop'. 'Er is hoop', zei Mol. Hij zat samen met Veldmuis op het bankje onder de dikke eik zonder processierupsen aan de rand van het bos. Het regende zachtjes en tegelijk was de zon doorgebroken. Mol veegde de regendruppels van zijn bril, zette die weer op zijn neus en zag door de dikke glazen hoe boven het maïsveld een fletse regenboog verscheen. Hij schraapte zijn keel. 'Er is hoop', zei hij nog eens. Zijn stem klonk ineens heel gewichtig. 'Wat jij Veldmuis?' Veldmuis wist nog goed wat hij moest zeggen. 'Wat bedoel je daar precies mee?'vroeg hij voorzichtig. 'Nou ja', zei Mol geërgerd. 'Hoop, je weet toch wel wat dat is?' 'Ja, ja, natuurlijk', zei Veldmuis snel. 'Tsja, uh, ik hoop natuurlijk wel eens iets. Als ik bijvoorbeeld bij jou op bezoek ben geweest, diep in je hol, en ik loop door die stikdonkere gang op weg naar huis, dan hoop ik altijd dat ik na de volgende bocht in de verte het daglicht zie'. 'Ha', zei de Mol schamper. 'Noem je dat hopen? Je hoopt iets waarvan je weet dat het toch wel zal komen. Je weet toch dat er licht is aan het einde van mijn tunnel? Zo kan iedereen wel hopen'. Mol raakte op dreef. 'Weet je nog die overstroming na de hevige regenbui, een jaar geleden? Mijn hele huis was ondergelopen en ik moest door mijn eigen gangen zwemmen om mijn vrouw en kinderen te redden. Toen ik de laatste in de boot had gezet, brak de zon door, terwijl het nog regende. Toen zag ik die regenboog. 't Is gek, maar telkens als ik die zie, denk ik: zo lang er beesten bestaan zoals ik, is er hoop.' Veldmuis veerde op. 'Ja, dat weet ik nog. Het was maar goed dat alle muizen samen die boot hadden gebouwd, hè Mol? We wisten eigenlijk niet waarom we dat deden, maar we hadden ergens het gevoel dat-ie wel eens van pas zou kunnen komen. Uil heeft later doe boot een naam gegeven en die er met dikke zwarte letters op geschreven. Ik vergeet altijd wat er stond, want ik kan niet lezen, zie je.' Mol kuchte. 'Die boot van jullie' zei hij zacht, 'heet geloof ik DE HOOP of zoiets.' Toen zwegen ze allebei, Mol en Veldmuis. Ze keken hoe de regenbui langzaam oploste in de grijze lucht. 'Inderdaad, er is hoop', zuchtte Veldmuis. Naar aanleiding van EH-Magazine, jaargang 40 ,nummer 5

Subsidie woningisolatie vanaf 2 ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 16-08-2019 12:14

Inlooppunt De Open DeurStichting ...

ChristenUnie ChristenUnie Rijssen-Holten 16-08-2019 06:58

Vanmiddag was onze fractievoorzitter ...

ChristenUnie ChristenUnie Almere 15-08-2019 16:22

Vanmiddag was onze fractievoorzitter Hans van Dijk, met vele andere bezoekers, aanwezig bij de indrukwekkende Flevolands Indië herdenking in het Bos der Onverzettelijken, met o.a. Loco burgemeester Maaike Veeningen en Gedeputeerde Harold Hofstra.