Nieuws van politieke partijen in Zeist inzichtelijk

17 documenten

Bij de algemene beschouwingen over ...

PvdA PvdA Zeist 26-06-2019 22:26

Bij de algemene beschouwingen over de Jaarrekening 2018 en de kadernota 2020 is door de PvdA de discussie over de betaalbaarheid van de zorg voor alle mensen die dat nodig hebben de belangrijkste geweest. Dit is wat fractievoorzitter Karst Schuring daarover gezegd heeft namens de PvdA: Voor mij (de PvdA) is de belangrijkste discussie bij deze algemene beschouwingen hoe we er voor kunnen zorgen dat mensen ook in de toekomst de zorg (de WMO en de Jeugdzorg) kunnen krijgen die zij nodig hebben. En dus moeten we zorgen dat daar ook voor de toekomst de financiële middelen voor aanwezig zijn. Om de betaalbaarheid van die goede zorg voor iedereen in de toekomst te kunnen garanderen is het nodig een grondige analyse te maken van de voortgang binnen het sociaal Domein (met name WMO en de Jeugdzorg) en grondig onderzoek te doen naar de kostenontwikkeling van het sociaal domein. Gezien de zeer gebrekkige analyses tot nu en de geringe aanwezigheid van cijfers en trends zal dit een grote job zijn. In 2018 heeft de gemeente ten opzichte van 2017 € 5 mln. meer uitgegeven aan de zorg en € 2 mln. meer dan begroot voor 2018. Het is voor het eerste sinds 2015 dat een overschrijding. Dat hoeft nog geen probleem te zijn, als dit nu zou stabiliseren, maar gezien de vergrijzing ligt dat niet voor de hand. En dus moeten de Raad, het college en de gemeente kijken naar de betaalbaarheid in de toekomst zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. De decentralisatie van de WMO begeleiding en de Jeugdzorg in 2015 waren bedoeld om een heel nieuwe zorgpraktijk op te zetten, die betere resultaten voor de mensen zou hebben dan de klassieke zorg. Als gemeente zouden we veel dichter bij de mensen staan en dus een kwalitatief betere zorg voor iedereen die dat nodig heeft tot stand brengen. We zijn meer dan 4 jaar verder nu en waar staan we in die veranderopgave? Er is gezorgd voor continuïteit van de zorg voor veel mensen (en we bereiken zelfs meer mensen dan vroeger), maar met welk resultaat? We weten het eigenlijk niet. De analyse over de oorzaken van de overschrijdingen is minimaal in de jaarrekening. Er zijn geen echte cijfers die hard zijn, men heeft nog geen idee van trends. En de cijfers die er zijn roepen meer vragen op dan antwoorden. Twee voorbeelden: - Volgens de cijfers zijn er in 2018 in totaal minder jongeren met Jeugdzorg en minder jongeren met jeugdzorg met verblijf. Maar de kosten nemen wel met € 2,3 mln. toe. Een analyse een verklaring kan de gemeente nog niet geven. - Het aantal bewoners met een huishoudelijk hulp stijgt van 2017 naar 2018 met 1 persoon (van 1153 naar 1154) maar de kosten overschrijding met € 0,65 mln. Ook hier kan de gemeente nog geen verklaring geven en zonder goede cijfers is het ook voor raadsleden gissen en dat is geen goede bodem voor goed beleid . Dat moet dus veel beter, want hoe kunnen we nu op een goede manier nadenken over een toekomstig te bereiken balans tussen het leveren van goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft en de kosten zonder fatsoenlijke analyses? We hebben de afgelopen jaren steeds geld overgehouden van de zorg. Dat geld is niet weg, maar hebben we gereserveerd voor de zorg in de zogenaamde reserve Sociaal Domein (met een inhoud van € 13 mln.) en hier kunnen we de komende jaren tekorten uit dekken en dat geeft ons nog enige lucht. Er zijn veel gemeenten die dat niet hebben. Maar we moeten niet stilzitten, maar de komende twee jaar goed benutten door na te denken over en te experimenteren met vernieuwingen, preventie en mogelijke kostenbeperkingen. En dat zonder de kwaliteit van de zorg voor alle mensen aan te tasten! En daarvoor hebben we zicht nodig op de cijfers, trends, resultaten en snel ook. Want we willen goede zorg in Zeist voor iedereen die dat nodig heeft.

Vandaag is de Internationale Dag ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 17-05-2019 13:27

Vandaag is de Internationale Dag tegen Homofobie. Daarom onderstaand nog een goede reden om GroenLinks te stemmen 🏳️‍🌈✅

Zeist kent een groot aantal duurzame ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 11-03-2019 08:00

Zeist kent een groot aantal duurzame instellingen, bijvoorbeeld de Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds - WWF en de Triodos Bank Nederland. Ronald Camstra vindt dat we daar best trots op mogen zijn. Ook de gemeente kan hierin een rol spelen. Het zou goed zijn als de Gemeente Zeist bewust bankiert bij een duurzame bank. GroenLinks Zeist zal hier bij de wethouder financiën op aandringen.

Iedereen wil leven in een omgeving ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 05-03-2019 14:00

Iedereen wil leven in een omgeving met schone lucht, geen lawaai en schoon water. In een mooi landschap kun je genieten van de natuur en kom je tot rust. We willen kunnen joggen, skaten en buitenspelen. GroenLinks wil dat gezondheid weer bepalend wordt bij de inrichting van de leefomgeving. 🌲🌞 Stem daarom op 20 maart GroenLinks

Vanaf 19:30 is de zaal open en staat ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 29-03-2018 14:48

Vanaf 19:30 is de zaal open en staat er koffie en thee klaar. De ALV is voor leden en sympathisanten. Gelieve aan te melden op Secretariszeist@groenlinks.nl