Nieuws van politieke partijen in Zeist inzichtelijk

4414 documenten

D66 Zeist werkte mee aan World Cleanup Day

D66 D66 Zeist 20-09-2020 15:04

Drie Zeister D66’ers kwamen zaterdag 19 september tijdens World Cleanup Day in actie om zwerfafval op te ruimen de wijk Griffensteijn en Winkelcentrum De Klomp. Om 10.00 uur gingen Angel Welting, Dick van Ginkel en Heleen Hupkens, gewapend met vuilniszak en prikstok van start.

Het bleek een zinvolle besteding van deze mooie ochtend. “Ongelooflijk, hoeveel rotzooi mensen vandaag de dag nog op straat en vooral in de bosjes gooien,” zegt raadslid Dick van Ginkel. “Je wilt niet weten hoeveel blikjes, flesjes, snoepzakken en andere eet- en drinkresten we opgepikt hebben.”

In de kranten verschenen al artikelen over de hoeveelheid blikje energydrink in het zwerfafval. “Nou, die blikjes stonden bij mij ook op de eerste plaats,” zegt Heleen Hupkens. “Je ziet precies waar jongeren hun ‘hangplekken’ hebben en wat ze hier zoal nuttigen: sigaretten, bier en energydrankjes.” “Nee, appelsapjes kom je maar weinig tegen,” lacht Angel.

Dit jaar waren we met drie mensen vertegenwoordigd, het zou leuk zijn als we dit volgend jaar met een grote groep D66’ers uit Zeist kunnen oppakken. We zetten het vast in onze activiteitenkalender!

 

https://zeist.d66.nl/2020/09/20/d66-zeist-werkte-mee-aan-world-cleanup-day/

https://zeist.d66.nl/2020/09/20/d66-zeist-werkte-mee-aan-world-cleanup-day/

https://zeist.d66.nl/2020/09/20/d66-zeist-werkte-mee-aan-world-cleanup-day/

 

Ook bestuurslid Arnoud van der Pol deed een duit in het zakje tijdens zijn vakantie in Portugal! https://zeist.d66.nl/2020/09/20/d66-zeist-werkte-mee-aan-world-cleanup-day/🙂

https://zeist.d66.nl/2020/09/20/d66-zeist-werkte-mee-aan-world-cleanup-day/

Floris Veenendaal vertrekt na 30 jaar gemeenteraad Zeist

VVD VVD PvdA Zeist 15-09-2020 07:33

https://zeist.vvd.nl/nieuws/40707/floris-veenendaal-vertrekt-na-30-jaar-gemeenteraad-zeist
De eremedaille van de gemeente Zeist, lid in de Orde van Oranje-Nassau, een brief van minister-president en talloze geschenken. De resultantes van 30 jaar lidmaatschap van de gemeenteraad van Zeist van Floris Veenendaal vlogen door de raadzaal aan het begin van de raadsvergadering van 15 september 2020. 

 

Het werd een avond die weemoed, bezinning en toch ook vreugde in zich herbergde. Floris werd achtereenvolgens toegesproken door zijn fractievoorzitter Walter van Dijk, vriend en PvdA collega Karst Schuring, VVD-voorzitter Desiree Nysingh die een brief van Mark Rutte voorlas, Griffier Johan Janssen, oud-collega Hans Goorhuis en tenslotte burgemeester Koos Janssen. 

Na alle toespraken die noch eens benadrukten hoe verbindend, loyaal en betrokken Floris vanaf 1990 is geweest, nam de vertrekkende nestor en plaatsvervangend burgemeester van de raad zelf het woord. 

 

Hij blikte -hoe kan het ook anders na 30 jaar - uitvoerig terug waarbij hij niet vergat belangrijke ontwikkelingen binnen Zeist te belichten en nog eens aandacht te vragen voor zijn eigen speerpunten. Het zal diegenen die Floris een warm hart toedragen niet verbazen dat financiële degelijkheid, verbinding, op locatie kijken bij ruimtelijke ordening en eenzaamheid daarbij aan de orde kwamen. 

 

Tenslotte vertelde Floris over zijn band met Zeist. Als kind woonachtig in Utrecht, was een bezoek aan Zeist, aan de winkels, aan Figi, aan het Jagershuis steeds weer een hoogtepunt. En toen hij zijn geliefde Corrie vroeg hoe zij er over dacht dat het echtpaar in spe zich in Zeist zou gaan vestigen antwoordde zij: Ze is ’t helemaal! Dat in de drie eerste woorden de toekomstige woonplaats waren besloten, was veelbetekenend. 

 

De VVD Zeist is Floris Veenendaal heel veel dank verschuldigd voor het door hem sinds 1990 verrichte werk. Fractie, afdeling en bestuur zullen op een ander moment nog stilstaan bij zijn vertrek. Het spreekt voor zich dat deze dank evenzeer uitgaat naar Corrie. Ru van Veen, pianist van Wim Kan, zei ooit, toen Corry Vonk enige weken ziek was en niet in staat haar man te vergezellen bij zijn optredens, over die periode: ‘Het had geen voortanden.’ Wat ons betreft had dit ook gegolden als de Corrie van Floris aan zijn zijde had ontbroken. 

OZB omhoog: niet in Zeist

VVD VVD Zeist 15-09-2020 00:48

https://zeist.vvd.nl/nieuws/40698/ozb-omhoog-niet-in-zeist

De Vereniging Eigen Huis (VEH) maakt zich zorgen: veel gemeenten zullen de fors gestegen WOZ-waarden van woningen komend jaar niet compenseren met een lager belastingtarief*. Woningbezitters zouden op deze manier opdraaien voor de benarde financiële positie waar veel gemeenten mee worstelen.

 

Moeten woningbezitters in Zeist zich hier zorgen over maken? 

De VVD is daar helder over: niet nodig! In Zeist hebben we de goede gewoonte de stijging van de WOZ-waarde 1-op-1 te compenseren met een lager belastingpercentage. De WOZ-waarde stijgt dus weliswaar, maar de totale opbrengst van deze belasting blijft gelijk, er wordt procentueel minder belasting per euro geheven.

Uiteindelijk betekent dit dat de OZB hooguit stijgt met het inflatiepercentage.

 

Net als in vrijwel alle andere gemeenten heeft ook Zeist te kampen met forse tekorten die vooral ontstaan doordat de jeugd- en ouderenzorg duurder uitpakt en de inkomsten vanuit het Rijk deze kosten onvoldoende compenseren.

 

De oplossing voor dit probleem vraagt om scherpe keuzes aan de uitgavenkant. Het simpelweg verhogen van de OZB past niet in de traditie die we op dit vlak in Zeist hebben.

 

*Algemeen Dagblad van vrijdag 11 september

Vacature Bestuur D66 Zeist

D66 D66 Zeist 14-09-2020 15:25

Het bestuur van D66 Zeist heeft een vacature voor een campagnecoördinator. Vind jij het leuk om actief te worden en is organiseren ‘jouw ding’, meld je dan aan bij Heleen Hupkens:  Je wordt in je werkzaamheden ondersteund door een enthousiaste club mensen die meedenken en -werken aan de organisatie van (online) bijeenkomsten en campagneacties.

Vlog Hafid Boutahar over gemeentefinanciën

D66 D66 Zeist 14-09-2020 15:20

Onze gemeente staat voor een flinke opgave. Het gaat niet goed met de gemeentelijke financiën. We hebben een te maken met een structureel tekort van tien miljoen euro. Dinsdag wordt er over gesproken in de gemeenteraad. Binnen enkele weken moet de gemeente de begroting gaan vaststellen en een plan klaar hebben voor de eerste fase van de bezuinigingen waarin een tekort van vijfenhalf miljoen wordt opgelost. Fractievoorzitter Hafid Boutahar vindt het van belang dat, juist in tijden van crisis, de inwoners van Zeist meegenomen worden in de plannen en doet in zijn vlog een oproep om mee te denken. Ook gaat hij in op het belang van taalondersteuning. Mensen met een taalachterstand hebben over het algemeen meer moeite met het vinden van een baan en kennen tal van andere problemen. D66 Zeist maakt zich in de gemeenteraad hard voor het wegwerken van taalachterstanden. Aanstaande dinsdag steunt de fractie een voorstel in de gemeenteraad voor intensief taalonderwijs.

Bekijk hier de vlog van Hafid Boutahar

Kansen voor Zeist?

D66 D66 Zeist 14-09-2020 15:15

Hoe zien we Zeist op lange termijn? Binnenkort besluit de raad over drie raadsvoorstellen die belangrijk zijn voor een groot aantal ontwikkelingen en plannen. De gemeente doet een oproep om de komende weken met voorstellen te komen.

Meer informatie

Raadslid Dick van Ginkel zou graag met leden in contact komen om hierover van gedachten te wisselen. Met deze vlog geeft hij een voorzet voor twee mogelijke ontwikkelrichtingen: Behoud van het buisgebied Kromme Rijn en een nieuwe kern bij station Driebergen-Zeist.

Bekijk de vlog van Dick van Ginkel

 

CDA Zeist: Geen nieuw paviljoen in het Walkartpark

CDA CDA Zeist 08-09-2020 15:05

Als het aan de fractie van het CDA Zeist ligt, komt er geen nieuw horeca paviljoen in het Walkartpark. In het najaar buigt de Zeister gemeenteraad zich over de plannen rondom de nieuwbouw in het walkartpark, maar op die discussie neemt CDA-raadslid Vincent van Voorden namens zijn fractie alvast een voorschot: “De afgelopen periode hebben we als CDA Zeist ons oor te luister gelegd bij inwoners en ondernemers. In deze gesprekken is het voor ons duidelijk geworden dat op dit moment een vaste horecavoorziening in het walkartpark geen verstandige keuze is. Allereerst twijfelen we zeer of het paviljoen met een horecaexploitant rendabel is. Dit vormt een risico, aangezien de gemeente eigenaar zal blijven van het nieuw te bouwen paviljoen. Zeker nu er donkere financiële wolken boven Zeist hangen, lijkt het ons niet het juiste moment om te investeren in horecavastgoed”. Liever ziet de fractie van het CDA Zeist een (mobiele) muziektent in het Walkartpark. Dit is goed te combineren met de foodtruck-ondernemers die nu al op woensdag en zaterdag gebruik maken van het Walkartpark. De fractie van het CDA zal daarom aan het college vragen wat de kosten zijn van een (mobiele) muziektent, goede toiletvoorziening en stroom/wateraansluitingen.

Vuurwerk

CDA CDA Zeist 29-07-2020 10:32

Vanaf jaarwisseling 2020-2021 geldt er een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hierdoor ontstaat er vanaf de komende jaarwisseling een nieuwe situatie. Lokale initiatieven tot het gezamenlijk afsteken van vuurwerk zijn toegestaan, maar alleen onder leiding van een professionele vuurwerkdeskundige. Het is belangrijk dat ook in de gemeente Teylingen in aansluiting op deze ontwikkelingen als lokale overheid een visie op vuurwerk wordt ontwikkeld. Daarvoor is aanvullend onderzoek gedaan gericht op gevoelens en argumenten van de inwoners van Teylingen over vuurwerk. Het college stelt voor om Teylingen de komende jaarwisseling (nog) geen vuurwerkvrije gemeente te maken, maar wel de overlast van vuurwerk en de maatschappelijke gevoelens te blijven monitoren. Ze willen ook doorgaan met het beleid van vuurwerkvrije zones en wil met een campagne in de wijken zorgen dat het aanvragen voor een buurt van vuurwerkvrije zones makkelijker wordt. Vooralsnog ziet het college geen aanleiding om van het eerdere beleid van vuurwerkvrije zones af te wijken, maar neemt wel het advies over om hierin een aantal verbeteringen aan te brengen. Op 22 juni is in de commissie DEB opiniërend gesproken over het vuurwerkbeleid van de gemeente Teylingen. De CDA-fractie is voor een geleidelijke afbouw van vuurwerk en ondersteunt het college met de aanpak van vuurwerkvrije zones. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd op 15 juli een motie besproken van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA om het principe van vuurwerkvrije zones vanaf de jaarwisseling 2020-2021 om te draaien naar vuurwerkzones, waarbij in beginsel de hele gemeente Teylingen vuurwerkvrij is, behoudens de vuurwerkzones. Toen de indienende partijen van de motie merkten dat hier in de raad geen meerderheid voor was, hebben zijn besloten de motie aan te houden. De CDA-fractie vindt de gedachte achter de motie sympathiek, maar de tijd ontbreekt om dat op een zorgvuldige manier en met participatie van onze inwoners tijdig voor de komende jaarwisseling te realiseren.

D66 Zomergroet en Midterm Review

D66 D66 Zeist 24-07-2020 12:11

De fractie van D66 Zeist wenst alle leden een fijne zomer toe. Hafid Boutahar blikt vooruit en de in de Midterm Review laten we zien wat er in de laatste twee jaar is gebeurd. We hopen iedereen snel weer te ontmoeten.

Bekijk hier de vlog:

https://youtu.be/5USFqEvKwJs

 

 

https://zeist.d66.nl/2020/07/24/d66-zomergroet-en-midterm-review/

Clubgebouw Blikkenburg krijgt groen licht van de raad | Zeist

GroenLinks GroenLinks Zeist 20-07-2020 00:00

In de raadsvergadering van juni nam de raad het besluit over de herziening van het bestemmingsplan clubgebouw Blikkenburg. Dit besluit maakt de bouw mogelijk van een gezamenlijk clubgebouw en kleedlokalen van de voetbalclubs ZSC Patria en FZO. Voor de clubs komt er een einde aan de onzekerheid.

Het ontwerp is nog niet definitief, maar het voorlopig ontwerp is in goed overleg met de clubs tot stand gekomen. Beide clubs behouden hun eigen identiteit door ieder een eigen kantine op de eerste verdieping, met toegang tot de tribune. Op de begane grond komen de gezamenlijke kleedlokalen.  ag nova architecten heeft  géén rechthoekig gebouw ontworpen, maar het gebouw een knikvorm gegeven. De tribune wordt als het ware omgeven door het gebouw, met als doel om de geluidsoverlast voor de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Bijkomend voordeel is dat er vanaf de tribune nu goed zicht is op beide velden. Zeker niet onbelangrijk is dat het gebouw zeer duurzaam uitgevoerd wordt, waardoor de energielasten voor de clubs in de toekomst een stuk lager zullen uitvallen.  

Voetbalclub Jonathan krijgt door de verhuizing van Patria meer capaciteit, want meer ruimte. Dat is nodig, omdat Jonathan gezien het aantal leden een tekort aan velden heeft. Het nieuwe clubgebouw en de verhuizing van Patria is een volgende stap in de uitvoering van het ambitieuze masterplan buitensport accommodaties, waar de raad 3 jaren geleden volmondig ‘ja’ op heeft gezegd.

Het masterplan buitensport is de uitkomst van een jarenlang overleg met de sportclubs in Zeist en had tot doel de buitensport weer jaren vooruit te helpen door de aanleg van nieuwe velden, nieuwe clubgebouwen en kleedlokalen. Omdat er veel geld mee gemoeid is en het belangrijk is dat clubs toekomstbestendig zijn, stelde de gemeente allerlei voorwaarden, zoals het clusteren van clubs en een gedegen financiële boekhouding.

Aan de uitvoering van het masterplan zaten en zitten ook de nodige risico’s. Gaandeweg blijkt ook dat niet alle plannen uitgevoerd kunnen worden. Zo bleek de aankoop van grond aan de Noordweg niet mogelijk, waardoor de uitbreiding van Saestum en de verhuizing van SV Zeist niet door kan gaan.

Bij het besluit over het masterplan werden ook een aantal moties aangenomen zoals een motie voor het behoud van de identiteit van de sportclubs en een motie naar een onderzoek naar het parkeren op sportpark Blikkenburg.

Aanleiding van de motie was de zorg van de raad over het voornemen van het aanleggen van een parkeerterrein aan het Filosofenlaantje van 120 parkeerplaatsen. Aan het Filosofenlaantje staat nu nog het clubgebouw van voetbalclub Patria. Als Patria verhuist naar het nieuwe clubgebouw aan de Zinzendorflaan komt er niet alleen ruimte voor meer velden voor Jonathan, maar ook voor meer parkeerplaatsen. Als het aan het college ligt.

Bij het debat over het clubgebouw bleek dat het onderzoek naar de parkeerbehoefte (nog) niet had plaatsgevonden. Voor de omwonenden van Blikkenburg is dat wel een belangrijk punt, omdat zij zeggen veel last te hebben van het parkeren met name tijdens evenementen en op piekmomenten. De motie was in de vergetelheid geraakt en het is te danken aan de oplettendheid van de fractie van GroenLinks dat de wethouder eraan herinnerd werd. Wethouder Hoogstraten heeft toegezegd het onderzoek naar de parkeerbehoefte op te pakken.

Tijdens de raadsvergadering heeft de fractie van GroenLinks in haar stemverklaring uitgesproken dat zij de aanleg van meer parkeerplaatsen op de plek van het Filosofenlaantje ongewenst vindt, maar ook onnodig.

Want sport geeft gezellige drukte en het hoort bij het goede leven van Zeist, dat iedereen op zaterdagochtend met kinderen naar het sportveld gaat. Ons standpunt is, dat er al ruim voldoende parkeerplaatsen zijn. We roepen op de oplossingen te zoeken in méér carpoolen en vaker op de fiets komen, in plaats van het aanleggen van nog méér parkeerplaatsen.

Tijdens het debat heeft de wethouder de intentie uitgesproken de waardevolle groene omranding juridisch te borgen. We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat hij de groene omranding in een bestemmingsplan wijziging vastlegt en nu de uitbreiding aan de Noordweg definitief niet doorgaat ontstaat er ook geen schade aan de natuur en de ecologie. Dat vinden we als GroenLinks natuurlijk ook fijn.