Nieuws van politieke partijen in Zeist inzichtelijk

4497 documenten

Welkom op de ALV van de ChristenUnie Zeist via Zoom

ChristenUnie ChristenUnie Zeist 10-04-2021 17:55

Wij vinden uw mening belangrijk.....noteer 19 april in uw agenda.

Daarom bent u van harte welkom op de voorjaars ALV van de ChristenUnie in Zeist. Uw mening, uw bijdrage en uw steun zijn erg belangrijk voor de partij. Bent u nog geen lid van de ChristenUnie? Een mooie reden om dat nu hier te doen. U profiteert van een voordeeltarief. Op deze leden avond bespreken we het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. We praten onze leden bij over het nieuws vanuit het bestuur, de bezetting en over de fractie. We kijken terug op de Tweede Kamerverkiezingen in Zeist en blikken vooruit op de Gemeenteraadsverkiezing 2022. Na de pauze horen we van onze wethouder Wouter Catsburg wat het college bezig houdt. Julian Wassink praat ons bij over de fractiewerkzaamheden. Kortom....het beloofd een mooie avond te worden. Bent u erbij? Dit keer via Zoom vanachter uw eigen PC, laptop of tablet, lekker makkelijk vanuit huis!

Enquête: Hoe gaat het met de wijk/buurt waarin jij woont?

D66 D66 Zeist 09-04-2021 14:32

Deze maanden doen we de voorbereidingen van het D66 verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Een van onze ambities is om samen met de leden van D66 in Zeist een goed beeld te krijgen van hoe het gaat met de wijken en buurten en waar D66 zich hard voor zou moeten maken. Daar hebben we jouw medewerking bij nodig.

Wij zouden het op prijs stellen als je de volgende vragen wilt beantwoorden. Dat kun je doen door email te sturen naar info@d66zeist.nl , je kunt ook een vragenformulier invullen via deze LINK NAAR DE VRAGENLIJST.

Dit zijn de vragen:

Wat zijn de uitdagingen voor de wijk waarin jij woont voor de komende jaren Welke rol moet de gemeente Zeist daarbij vervuilen Waar zou de wijk/buurt enorm mee geholpen zijn? Waar moet D66 zich hard voor te maken? Wat zijn voor Zeist als geheel de uitdagingen voor de komende jaren? Heb je tenslotte nog suggesties?

 

De antwoorden worden door de programmacommissie verzameld, gebundeld en meegenomen in de drie digitale ontmoetingen via ZOOM:

Woensdag 28 april 20.00 – 22.00 uur: Zeist: Groen, Duurzaam en Vervoer

Maandag 10 mei 20.00 – 22.00 uur: Zeist: Zorg, Onderwijs en Kansen

Woensdag 26 mei 20.00 – 22.00 uur: Zeist: Economie, Veiligheid en Bestuur

 

Wil je bij een of meer sessies aansluiten?

Meld je dan aan bij Hylke Warners of  Dick van Ginkel

Als er nog vragen zijn aarzel niet contact met ons op te nemen en alvast bedankt voor de medewerking.

 

Programmacommissie D66 Zeist:

Dick van Ginkel  (dhvanginkel@gmail.com) (06 51 272 950) Hylke Warners   (polpluim@gmail.com)       (06 55 750 875) Evelien Evers     (emeverts@gmail.com)      (06 40 755 696)

Enquête: Hoe gaat het met de wijk/buurt waarin jij woont?

D66 D66 Zeist 09-04-2021 14:32

Deze maanden doen we de voorbereidingen van het D66 verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Een van onze ambities is om samen met de leden van D66 in Zeist een goed beeld te krijgen van hoe het gaat met de wijken en buurten en waar D66 zich hard voor zou moeten maken. Daar hebben we jouw medewerking bij nodig.

Wij zouden het op prijs stellen als je de volgende vragen wilt beantwoorden. Dat kun je doen door email te sturen naar info@d66zeist.nl , je kunt ook een vragenformulier invullen via deze LINK NAAR DE VRAGENLIJST.

Dit zijn de vragen:

Wat zijn de uitdagingen voor de wijk waarin jij woont voor de komende jaren Welke rol moet de gemeente Zeist daarbij vervuilen Waar zou de wijk/buurt enorm mee geholpen zijn? Waar moet D66 zich hard voor te maken? Wat zijn voor Zeist als geheel de uitdagingen voor de komende jaren? Heb je tenslotte nog suggesties?

 

De antwoorden worden door de programmacommissie verzameld, gebundeld en meegenomen in de drie digitale ontmoetingen via ZOOM:

Woensdag 28 april 20.00 – 22.00 uur: Zeist: Groen, Duurzaam en Vervoer

Maandag 10 mei 20.00 – 22.00 uur: Zeist: Zorg, Onderwijs en Kansen

Woensdag 26 mei 20.00 – 22.00 uur: Zeist: Economie, Veiligheid en Bestuur

 

Wil je bij een of meer sessies aansluiten?

Meld je dan aan bij Hylke Warners of  Dick van Ginkel

Als er nog vragen zijn aarzel niet contact met ons op te nemen en alvast bedankt voor de medewerking.

 

Programmacommissie D66 Zeist:

Dick van Ginkel  (dhvanginkel@gmail.com) (06 51 272 950) Hylke Warners   (polpluim@gmail.com)       (06 55 750 875) Evelien Evers     (emeverts@gmail.com)      (06 40 755 696)

Bijeenkomsten Verkiezingsprogramma GR2022

D66 D66 Zeist 09-04-2021 13:53

In de komende maanden bereiden we het verkiezingsprogramma voor D66 Zeist voor. Hierbij verzamelen we graag zoveel mogelijk input van onze leden en maatschappelijke organisaties en wijkverenigingen.

Voor de leden organiseren we drie ZOOM-sessies voor leden waarin kan worden meegedacht over waar D66 voor staat en wat D66 de komende jaren wil bereiken.

o   Woensdag 28 april 20.00 – 22.00 uur    : Zeist: Groen, Duurzaam en Vervoer

o   Maandag 10 mei 20.00 – 22.00 uur       : Zeist: Zorg, Onderwijs en Kansen

o   Woensdag 26 mei 20.00 – 22.00 uur     : Zeist: Economie, Veiligheid en Bestuur

Wil je bij een of meer sessies aansluiten? Meld je dan aan bij Hylke Warners of  Dick van Ginkel

We sturen je dan voorafgaand aan de bijeenkomst een link naar de Zoom-sessie.

 

Programmacommissie D66 Zeist:

Dick van Ginkel  (dhvanginkel@gmail.com) (06 51 272 950) Hylke Warners   (polpluim@gmail.com)       (06 55 750 875) Evelien Evers     (emeverts@gmail.com)      (06 40 755 696)

 

Bijeenkomsten Verkiezingsprogramma GR2022

D66 D66 Zeist 09-04-2021 13:53

In de komende maanden bereiden we het verkiezingsprogramma voor D66 Zeist voor. Hierbij verzamelen we graag zoveel mogelijk input van onze leden en maatschappelijke organisaties en wijkverenigingen.

Voor de leden organiseren we drie ZOOM-sessies voor leden waarin kan worden meegedacht over waar D66 voor staat en wat D66 de komende jaren wil bereiken.

o   Woensdag 28 april 20.00 – 22.00 uur    : Zeist: Groen, Duurzaam en Vervoer

o   Maandag 10 mei 20.00 – 22.00 uur       : Zeist: Zorg, Onderwijs en Kansen

o   Woensdag 26 mei 20.00 – 22.00 uur     : Zeist: Economie, Veiligheid en Bestuur

Wil je bij een of meer sessies aansluiten? Meld je dan aan bij Hylke Warners of  Dick van Ginkel

We sturen je dan voorafgaand aan de bijeenkomst een link naar de Zoom-sessie.

 

Programmacommissie D66 Zeist:

Dick van Ginkel  (dhvanginkel@gmail.com) (06 51 272 950) Hylke Warners   (polpluim@gmail.com)       (06 55 750 875) Evelien Evers     (emeverts@gmail.com)      (06 40 755 696)

 

Lijsttrekkersverkiezing GR2020 van start

D66 D66 Zeist 07-04-2021 17:28

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor de lijst, te beginnen met de lijsttrekker. Vanaf vandaag, 7 april 2021, kun je je melden als kandidaat-lijsttrekker bij de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC).  Op 10 mei 2021, 13.00 uur, sluiting de indieningstermijn.

Lees alles over de lijsttrekkersverkiezingen op deze pagina

Je vindt hier ook de benodigde aanmeldformulieren en formulieren voor ondersteuningsverklaringen.

hebt tot

Lijsttrekkersverkiezing GR2020 van start

D66 D66 Zeist 07-04-2021 17:28

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor de lijst, te beginnen met de lijsttrekker. Vanaf vandaag, 7 april 2021, kun je je melden als kandidaat-lijsttrekker bij de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC).  Op 10 mei 2021, 13.00 uur, sluiting de indieningstermijn.

Lees alles over de lijsttrekkersverkiezingen op deze pagina

Je vindt hier ook de benodigde aanmeldformulieren en formulieren voor ondersteuningsverklaringen.

hebt tot

Welkom op de ALV van de ChristenUnie Zeist

ChristenUnie ChristenUnie Zeist 31-03-2021 19:17

https://zeist.christenunie.nl/k/n6193/news/view/1368904/454523/Schermafbeelding 2021-03-31 201003.pngWij vinden uw mening belangrijk.....noteer 19 april in uw agenda.

Daarom ben je van harte welkom op de voorjaars ALV van de ChristenUnie in Zeist. Uw mening, uw bijdrage en uw teun zijn erg belangrijk voor de partij. Bent u nog geen lid van de ChristenUnie? Een mooie reden om dat nu hier te doen. U profiteert van een voordeeltarief. Op deze leden avond bespreken we het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. We praten onze leden bij over het nieuws vanuit het bestuur, de bezetting en over de fractie. We kijken terug op de Tweede Kamerverkiezingen in Zeist en blikken vooruit op de Gemeenteraadsverkiezing 2022. Na de pauze horen we van onze wethouder Wouter Catsburg wat het college bezig houdt. Julian Wassink praat ons bij over de fractiewerkzaamheden. Kortom....het beloofd een mooie avond te worden. Bent u erbij? Dit keer via Zoom vanuit uw omgeving.

ChristenUnie/SGP verwelkomt Marcel de Jong als buitengewoon raadslid

ChristenUnie ChristenUnie Zeist 31-03-2021 18:17

https://zeist.christenunie.nl/k/n6193/news/view/1321333/454523/Marcel de Jong.jpg

Inmiddels loop ik al een poosje mee, maar van het echte voorstellen in de nieuwsbrief kwam het nog niet. Hierbij dus alsnog. Half december 2019 werd ik geïnstalleerd als buitengewoon raadslid, ter vervanging van Machiel Blok. Een deel van zijn portefeuilles heb ik daarbij ook overgenomen, zoals bijvoorbeeld het sociaal domein. Die portefeuille is (zeker nu) uitdagend, daarover leest u elders in deze nieuwsbrief nog het nodige. 

In het dagelijks leven werk ik als advocaat in Barneveld. Als kantoor richten we ons op ondernemers, die we adviseren en bijstaan op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en contractenrecht. Het leuke aan de politiek is, dat het overleg op een ander niveau wordt gevoerd. Niet op individuele gevallen, zoals in mijn werk, maar op het niveau van kaders. Dat is dus weer een heel andere dynamiek. De uitdaging in de politiek is om je enerzijds niet te verliezen in de details, maar anderzijds oog te blijven houden voor het individu. Want daar gaat het uiteindelijk om: dat de inwoners van de gemeente Zeist op een goede en prettige manier kunnen samenleven. Daarvoor hebben we ChristenUnie-SGP gelukkig ideeën genoeg!

Reactie van de voorzitter op de verkiezingen

SP SP Zeist 20-03-2021 23:34

Als eerste wil ik de mensen die deze keer SP hebben gestemd hartelijk danken voor hun vertrouwen in onze partij. Daarnaast zijn we ook erg blij met de inzet van de vrijwilligers die voor ons hebben geplakt, en die folders of flyers hebben bezorgd. Zoals ik het afgelopen jaar en deze verkiezingstijd bezie, komt deze voor geheel links zorgwekkende uitslag in de eerste plaats voort uit het feit dat "reguliere politiek" tijdens de Coronacrisis door de meeste partijen -- inclusief de onze -- op pauze leek te zijn gezet. Dit maakte het voor de gevestigde partijen zoals VVD en D66 heel makkelijk om zich voor te doen als betrokken rechtse partijen die door Corona het licht hebben gezien, en “naar links opschuiven”. Want wat we het afgelopen jaar te veel hebben gezien, is dat fundamentele kritiek op het huidige kabinets beleid grotendeels uitbleef.* Denk hierbij aan de mondkapjes waarover het RIVM een half jaar loog dat ze toch niet nodig waren, denk aan het enorme tekort aan coronatest-capaciteit omdat Nederlandse testbedrijven binnenliepen en niet wilden dat het testen aan Duitse bedrijven werd uitbesteed, denk aan hoe het merendeel van de overheidssteun naar het grootkapitaal ging, en vraag je af waarom dat wel kon, terwijl een huur-& hypotheekstop voor particulieren ondenkbaar was, terwijl mensen die ‘essentieel’ of fabriekswerk moeten doen niet beter worden beschermd terwijl ze door moeten werken. Tegelijk hoorden we ook bar weinig over linkse voorstellen, zoals het nationaliseren van noodlijdende OV-bedrijven (die veel minder staatshulp ontvingen dan de luchtvaart), of over ons Nationaal Zorgfonds, dat pas rond november voor het eerst weer eens werd genoemd.

Als je dan na maandenlang als links hebt gedaan alsof links en rechts “samen tegen corona” strijden, dan is het best wel ongeloofwaardig -- en politiek riskant -- om in verkiezingstijd opeens te gaan roepen dat er eigenlijk een heleboel dingen anders zouden moeten, terwijl D’66 en zelfs de VVD zeggen die ook te willen aanpakken. Met als verkiezingsresultaat een over de hele linie zwak scorend ‘links’ (met in totaal net 20% van de Kamerzetels). En dat is best wel een probleem, want zodra de crisis afloopt, krijgen we hoogstwaarschijnlijk meer bezuinigingen voor de kiezen, op precies die zaken waar ook nu al tekorten aan zijn: denk aan huisvesting, openbaar vervoer, arbeidersrechten zoals WW en pensioenen, het sociaal vangnet, en de zorg.

Wat deze uitslag voor mij laat zien is dat georganiseerd links meer dan ooit bezig moet gaan met langetermijn opbouwwerk, met gedurfde, duidelijk linkse alternatieven, die consequent en geduldig worden uitgedragen en uitgelegd. En ook dat we bij dat werk niemand kunnen missen, zeker onze jongerenvereniging niet, die fantastisch hun best hebben gedaan om nog iets van deze campagne te maken. Dus hebben we het meer dan ooit nodig dat iedereen die zich in de SP thuisvoelt, komt helpen bouwen aan die beweging en die organisaties. Dus bij deze een oproep: sluit je aan! :)

PS. Die scherpere programma's zullen op korte termijn overigens niet meteen leiden tot grote successen binnen en buiten de Kamer. Daarop hopen is met 80% van de zetels voor rechts überhaupt een illusie. Maar bedenk wel dat we ook met 9 Kamerzetels kansen te over hebben om aandacht te eisen voor misstanden en problemen, en om onze alternatieven te promoten -- zolang we dat platform maar goed gebruiken, om mensen erop te wijzen waar het eigenlijk over zou moeten gaan in de politiek, om medestanders te vinden, zodat we samen kunnen gaan organiseren. Maar er is helaas geen alternatief, als we willen dat er dingen veranderen.

* Hierbij helpt het natuurlijk ook niet dat zoveel mensen door hun wantrouwen jegens de al decennia bezuinigende en mensen benadelende overheid en media momenteel best wel in de war zijn, en daardoor nog sterker geneigd zijn dan anders om op (extreem)rechtse partijen te stemmen, of puur af te gaan op Ruttes “daadkracht”, of Kaags “tegenwicht”, en het feit dat hij voor zijn achterban en voor het kapitaal een boel gedaan krijgt.

Foppe de Haan