Nieuws van politieke partijen over Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) inzichtelijk

44 documenten

AD Voorne PuttenLOB-voorzitter ...

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Nissewaard 14-08-2019 09:07

Geen woorden maar daden - De leus ...

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Nissewaard 11-08-2019 20:30

Geen woorden maar daden - De leus “Geen woorden maar daden” zal veel inwoners van Nissewaard aanspreken. De fractie van LOB Nissewaard moet echter concluderen dat er bij het besturen van Nissewaard steeds meer “woorden” in plaats van “daden” worden gebruikt. Zoals bij de recent ontstane discussie over weer een kledingvoorschrift tijdens festivals. Voetbalshirts mogen weer,

LOB is het tijdens de Algemene ...

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) VVD PvdA Nissewaard 28-07-2019 10:59

LOB is het tijdens de Algemene Beschouwingen niet eens met wijze waarop de gemeentelijke belastingen worden verhoogd - Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2020 hebben een aantal oppositiefracties waaronder LOB Nissewaard een motie ingediend over een, ten opzichte van voortgaande jaren, fors verhoogd indexpercentage waarmee het college van ONS, PvdA en VVD de gemeentelijke belastingen willen laten stijgen. De intentie van de motie was een oproep aan

Vraag van LOB over inzetten op één ...

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Nissewaard 28-07-2019 10:52

Vraag van LOB over inzetten op één gemeente Voorne Putten tijdens Algemene Beschouwingen - De fractie van LOB Nissewaard heeft tijdens de Algemene Beschouwingen wederom de vorming van één gemeente Voorne Putten aan de orde gebracht. De vorming van één gemeente Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Hoekse waard heeft al plaatsgevonden. De gemeente Brielle studeert op een drietal bestuurlijke en organisatorische varianten waaronder één gemeente Voorne

LOB uit haar zorgen over de ...

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Nissewaard 28-07-2019 10:45

LOB uit haar zorgen over de financiële positie van Nissewaard tijdens Algemene Beschouwingen - Tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeente Nissewaard van 10 juli jl. heeft de fractie van LOB Nissewaard zorgen geuit over de financiële positie van de gemeente Nissewaard. Uitgangspunt voor deze zorgen is de Perspectiefnota 2020. Op de agenda van de raadsvergadering stond de begroting 2020 ter discussie of te

LOB vraagt aandacht voor de effecten ...

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Nissewaard 28-07-2019 10:42

LOB vraagt aandacht voor de effecten van de Rijksoverheid circulaires tijdens Algemene Beschouwingen - De fractie van LOB heeft tijdens de Algemene Beschouwingen aandacht gevraagd voor een grote onzekerheid en de negatieve effecten van de periodieke circulaires vanuit de landelijke overheid. Tijdens de jaarlijkse cyclus voor het opstellen van de begroting probeert de gemeente een sluitende begroting te presenteren. Maar op het moment dat

LOB inbreng over Voorne Putten Werkt ...

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Nissewaard 27-07-2019 14:15

LOB inbreng over Voorne Putten Werkt tijdens Algemene Beschouwingen - In het dossier over Voorne Putten Werkt heeft de fractie van LOB Nissewaard binnen de oppositie het voortouw genomen om samen met de oppositie onduidelijkheden in de uitvoering van de participatiewet door Voorne Putten Werkt weg te nemen. In een gezamenlijke sessie met zowel de betrokken wethouders, Voorne Putten Werkt,

LOB inbreng voor extra JOZ ...

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Nissewaard 27-07-2019 14:12

LOB inbreng voor extra JOZ ondersteuning tijdens Algemene Beschouwingen - De fractie van LOB Nissewaard heeft tijdens de Algemene Beschouwingen veel bijval gekregen van zowel de coalitie als van wethouder Struijk over de motie die LOB Nissewaard wilde indienen over de extra ondersteuning aan de JOZ. Door de constructie van de inhuur van JOZ medewerkers als onderdeel van een grotere

LOB inbreng over het oud papier en ...

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) Nissewaard 27-07-2019 14:09

LOB inbreng over het oud papier en karton inzamelen tijdens Algemene Beschouwingen - Tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeente Nissewaard van 10 juli jl. heeft de fractie van LOB Nissewaard aandacht gevraagd voor het aflopen van de financiële ondersteuning aan verenigingen en stichtingen die oud papier en karton (OPK) verzamelen. Deze verenigingen of stichtingen kunnen met de opbrengsten uit de verkoop van