Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

108 documenten

Afgelopen week hebben Wim van Baal ...

VVD VVD Tiel 06-08-2019 19:26

Afgelopen week hebben Wim van Baal en Ans Duquesnoy een werkbezoek gebracht aan de afdeling Handhaving van de AVRI, die deze werkzaamheden voor Tiel verricht. Na een uitleg door de Teamleider zijn wij beiden meegereden met een handhaver die ons onderweg uitleg hebben gegeven over de problematieken en hun werkzaamheden. Wij hebben respect voor deze mensen, ons is duidelijk geworden dat handhaving niet alleen betekent dat er bonnen worden uitgeschreven of gekeken wordt wie er illegaal afval dumpt maar dat zij veel meer werk doen voor onze gemeente. Zij werken samen met politie, wijkregisseurs en bijvoorbeeld Mozaïek. Zij proberen jeugdoverlast in te dammen, zien toe op de naleving van de drank- horecawet, spreken mensen aan op hun gedrag als dit nodig mocht zijn en ook bij overlast op straat worden de handhavers vaak ingeschakeld, dit zijn zoal voorbeelden van hetgeen zij doen. Wij kijken terug op een heel zinvolle middag ! #avri #tiel #vvdtiel #jeugd

AFVAL-HELDEN OP SOKKEN ...

VVD VVD Almelo 04-08-2019 11:00

AFVAL-HELDEN OP SOKKEN (TUSVELD) Zojuist weer gespot tijdens wandeling in het mooie gebied Tusveld tussen Almelo en Zenderen. 👉 Afval-dump is iets wat sommige personen in Almelo en omgeving blijkbaar normaal vinden.... 👉 Dump je eigen afval op plekken die we daarvoor beschikbaar hebben! 👉 betaal zelf een paar losse euro’s in plaats van dure kosten maken door Twente Milieu en gemeente de rommel op te laten ruimen! 👉 Zie je ook afval-dump! Maak melding svp!

Reinigingsdiensten Rd4Deze week ...

VVD VVD Landgraaf 23-07-2019 21:37

Reinigingsdiensten Rd4Deze week ...

VVD VVD Landgraaf 22-07-2019 16:04

Samen met VVD en CDA hebben wij ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn VVD CDA Apeldoorn 18-07-2019 19:34

Samen met VVD en CDA hebben wij actualiteitsvragen gesteld over het bijplaatsen van afval bij afvalcontainers.

VVD stelt schriftelijke vragen over ...

VVD VVD Buren 03-07-2019 18:21

VVD stelt schriftelijke vragen over het omschakelen van de AVRI naar omgekeerd inzamelen De Avri is op dit moment bezig met het omschakelen naar omgekeerd inzamelen. De VVD wil graag weten hoe onze inwoners dat ervaren en of ze goed geholpen worden bij eventuele klachten. Verder wil de VVD graag weten, hoe de gemeente op de hoogte blijft van de klachten die worden ingediend bij de AVRI en van de hoeveelheid klachten? Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden: De Avri is op dit moment bezig met het omschakelen naar omgekeerd inzamelen. De VVD wil graag weten hoe onze inwoners dat ervaren en of ze goed geholpen worden bij eventuele klachten. Verder wil de VVD graag weten, hoe de gemeente op de hoogte blijft van de klachten die worden ingediend bij de AVRI en van de hoeveelheid klachten? Hoe wordt de raad op de hoogte gehouden van klachten van onze inwoners bij de AVRI, zodat de raad dit mee kan nemen in eventuele toekomstige afwegingen? Zodra de beantwoording van deze vragen is gedaan zullen wij deze op de website ‪plaatsen: http://bit.ly/2RRwCfM‬

Lokaal+ in de raad. Keerpunt '74 ...

Lokaal+ Lokaal+ VVD CDA Geertruidenberg 02-07-2019 08:00

Lokaal+ in de raad. Keerpunt '74 draait 180° bij het beleid over afval. In oktober vorig jaar was de meerderheid van de raad inclusief Keerpunt '74 het eens met het voorstel van het college om geleidelijk over te stappen naar omgekeerd inzamelen. In een proefwijk is dit een jaar lang uitgeprobeerd en daarna geëvalueerd. De overgrote meerderheid van de bewoners uit die proefwijk waren zeer tevreden over deze vorm van afval scheiden. Dat daarna de plastic zakken uit de proefwijk verdwenen en de bewoners daar het plastic in de grijze container kunnen doen die vrijkwam omdat de bewoners het restafval zelf naar een ondergrondse container moesten brengen was tot volle tevredenheid van de bewoners. Geen groene zakken meer op straat! Het college kreeg toen in oktober de opdracht het een en ander uit te werken om zo in heel de gemeente dit te gaan invoeren. Deze maand kwam in de raad het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van 1 miljoen euro. Dit zou zonder extra kosten vanuit de voorziening afval kunnen worden bekostigd. Dus geen extra kosten maar wel een besparing in de toekomst door hogere opbrengsten van het gescheiden afval. In haar verkiezingsprogramma heeft Keerpunt '74 aangegeven dat zij zo snel mogelijk van de plastic zakken af willen. Dit staat ook in het raadsprogramma. De leden van Keerpunt '74 hebben in de verkiezingstijd meerdere malen geroepen dat ze van die rotzooi op straat af willen. Wat blijkt nu: Keerpunt '74 (samen met CDA en VVD) dient een tweetal amendementen in die ervoor zorgen dat het uitgestippelde beleid wordt stopgezet en dat we moeten wachten op nascheiden van het afval. Dit kan nog wel een groot aantal jaren duren en tot die tijd zitten we nog met die vermaledijde groene zakken op straat en bij de containers. Gelukkig mogen de bewoners van de proefwijk wel verder met de ingeslagen weg en die zijn daar heel blij mee. Wij snappen de wispelturigheid en halsstarrigheid van de Keerpuntfractie niet. Zij luisteren niet naar goede argumenten van het eigen college en gaan voorbij aan hetgeen uit de evaluatie van de inwoners van de proefwijk is gekomen. De fractie van Lokaal+ Bert van den Kieboom, Frans Eijkhout, Wim Quirijnen en Cocky Bouwens

Verbetering voor het wegbrengen van ...

VVD VVD ChristenUnie Apeldoorn 25-06-2019 17:19

Verbetering voor het wegbrengen van restafval bereikt! Naar aanleiding van een gesprek met dorpsraad Oosterhuizen hebben de VVD en Christen Unie op 18 april 2019 vragen gesteld aan de wethouder over verbeteringen in het systeem voor het wegbrengen van restafval. Eén van de vragen luidde: kan het pasjessysteem zo worden aangepast dat het niet uitmaakt waar in de gemeente een inwoner van Apeldoorn het restafval in een (ondergrondse) restafvalcontainer stort, maar dat alle stortingen ongeacht het huisadres worden geregistreerd en meetellen? Klik op het artikel om verder te lezen

Innovatie, dat zien we ...

VVD VVD Opmeer 20-06-2019 19:50

Innovatie, dat zien we graag! Proost 🍻

Vanavond is in de gemeenteraad een ...

VVD VVD D66 PvdA Best 17-06-2019 20:15

Vanavond is in de gemeenteraad een besluit genomen over de aanpassing van het afvalsysteem in Best. De VVD Best is van mening dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de wensen van inwoners en dat dit de afvalinzameling ten goede komt.