Nieuws van politieke partijen in Noord-Holland inzichtelijk

7865 documenten

Stop de verhuurderheffing

SP SP CDA ChristenUnie PvdA Partij voor de Dieren Noord-Holland 17-02-2020 16:07

Door de verhuurderheffing en de anti-tax avoidance richtlijn (ATAD) moeten woningcorporaties elk jaar drie tot vier maanden aan huurinkomsten inleveren bij Het Rijk, om de staatskas te spekken. Dit geld hebben de corporaties hard nodig om woningen te bouwen en om te kunnen verduurzamen. Corporaties zien zich zelfs genoodzaakt om de huren jaarlijks te verhogen. Het begrotingstekort van Het Rijk bestaat niet meer. Voor de SP reden om wederom een halt toe te roepen aan de verhuurderheffing. Met succes!

De SP diende in de provincie Noord-Holland, samen met de PvdD, PvdA en 50Plus een motie in om de regering ertoe aan te zetten de verhuurdersheffing af te schaffen. In de tijd dat deze maatregel werd ingesteld was het crisistijd en nu niet. ‘We zitten te schreeuwen om woningcorporaties die slagvaardig zijn en hun werk kunnen doen, terwijl dat in geringe mate kan’, aldus SP-fractievoorzitter Eric Smaling in zijn toespraak. De woningcorporaties hebben geen investeringscapaciteit.

De woningbouwcorporaties, de Woonbond, de huurdersorganisaties, vele individuele huurders, vakbond FNV en in ieder geval twee regeringspartijen (CDA en ChristenUnie) willen ervan af. Het is goed dat zoveel mogelijk Provinciale Staten en gemeenteraden zich uitspreken tegen deze heffing. De Provincie Noord-Holland sluit zich in dit rijtje aan.

Lees hier verder over de wooncrisis en de standpunten van de SP

De ingediende motie 'Stop de verhuurderheffing' tref je hieronder in de bijlage.

Zie ook: Wonen

Oorlog Niet In Mijn Naam

SP SP Noord-Holland 17-02-2020 06:09

'Oorlog Niet In Mijn Naam' Debat met onder meer Sadet Karabulut (SP) De organisatie is een initiatief van DIDF Zaanstad en SP Zaanstreek. Datum en tijd: vrijdag, 21 februari, 2020 - 19:30 tot 21:30 Waar: Fluxus Muziekschool, Westzijde 148, Zaandamhttps://zaanstreek.sp.nl/agenda/item/oorlog-niet-in-mijn-naam

Provinciale Omgevingsverordening brengt veel regelingen samen

D66 D66 Noord-Holland 16-02-2020 11:05

De  nieuwe provinciale omgevingsverordening onder de nieuwe Omgevingswet komt er aan. De provinciale commissie RWK heeft hem op 13 februari vast besproken voordat de verordening ter inzage gelegd wordt. Een goed moment om nog een aantal zaken te verhelderen en vast politiek voor te sorteren op de definitieve besluitvorming in juni. D66 en PvdA hadden hierom gevraagd.

Suzanne Klaassen: “D66 is benieuwd naar de zienswijzen van gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Goed om te weten is dat er eind 2020 al weer een aangepaste omgevingsverordening zal komen. Hierin worden dan de afspraken verwerkt die door de gemeenten van onderop in de regionale energie-strategieën (RESsen) gemaakt worden. Dit is dus weer een “hier staan we nu” document, dat door het participatieproces van de RESsen beïnvloed kan worden.”

Voor bouwmogelijkheden wordt er in de verordening onderscheid gemaakt tussen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN). Voor D66 is dit enorm belangrijk voor het behoud van het open landschap. Goed voor de kwaliteit van het landschap, maar ook voor natuur, biodiversiteit en landbouw.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten kan volgens deze verordening de adviescommissie voor ruimtelijke ontwikkelingen (ARO) bij buitenstedelijke ontwikkelingen ingeschakeld worden. D66 heeft de zorg geuit dat nu niet heel duidelijk is dat dit altijd en vroeg in het proces moet plaatsvinden. Het college bevestigde dat de formulering hierover wellicht nog aangepast zou kunnen worden bij de definitieve besluitvorming.

Voor stedelijke ontwikkeling is altijd de Rijksladder van duurzame verstedelijking van toepassing. Als deze ladder doorlopen is kan een gemeente de vergunningverlening voor een bouwproject in behandeling nemen binnen de voorwaarden van de provinciale omgevingsverordening. Voorwaarden over het aantonen dat er geen binnenstedelijke ruimte is en dat de ontwikkeling klimaatneutraal is, staat echter niet concreet in de verordening. Dit zou in de woonakkoorden moeten worden opgenomen, maar daar zijn ze nog niet opgenomen als vereiste. Dit zal een aandachtspunt van D66 zijn bij de definitieve besluitvorming.

In deze versie van de omgevingsverordening staat nog steeds de eis dat windturbines minimaal 600 meter van bewoning moeten staan en de lijnopstelling van minimaal 3 molens. In de MRA kan daar nu al van afgeweken worden middels een uitzonderingsregel. Het college bevestigt dat het van de RES zal afhangen of dat ook elders aangepast gaat worden. De regio’s bepalen dat dus zelf.

Een nieuw beschermingsregime voor de ruimte is het “Bijzonder Provinciaal Landschap”(BPL). Hierin zijn bestaande beschermingsregimes teruggebracht tot 1 regime. Dat moet duidelijkheid geven. Er is een analyse gedaan van de kernkwaliteiten en daaromheen zijn landschappelijk logische grenzen voorgesteld. De commissie had veel vragen over de toetsing die gemeenten kunnen uitvoeren om maatwerk-ontwikkelingen in open landschap of binnen BPL toe te staan, en welke invloed de Provincie daar nog op heeft. Ook lijken er mogelijkheden voor agrarische bedrijven te zijn om tot 2ha uit te breiden ook in natuurgebied. Dit onderwerp vergt nog nadere bestudering en er zullen ongetwijfeld ook zienswijzen komen over de begrenzingen, die we goed gaan bekijken. Wordt vervolgd.

Ook had D66 vragen over het veiligstellen van de UNESCO status van de Stelling van Amsterdam en de droogmakerij De Beemster. Die moet voor D66 onaantastbaar zijn en dat is nu niet helemaal helder.

Verordening ter inzage

De verordening ligt binnenkort ter inzage. In mei organiseert de Provincie een tweetal participatiebijeenkomsten. In juni bespreken Provinciale Staten de definitieve versie en dan is er de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen. D66 neemt dan bovenstaande punten en de inbreng van de zienswijzen mee.

Hartelijkheid en een warm welkom

SP SP Noord-Holland 15-02-2020 15:21

Twee blokken flats van de Pro Patriastraat in Zaandam zullen worden gesloopt. De gemeente Zaanstad wil graag een hele nieuwe wijk bouwen rond het zwaar vervuilde terrein waar vroeger Kan Palen zat. Eindelijk kan het! De vervuilde grond zal helemaal worden gesaneerd en daarna zal er een nieuwe, schone omgeving komen. Maar ja, er zijn ook nog bewoners ..............

Tekst: Anna de Groot

De SP wil altijd graag weten wat bewoners ervan vinden dat hun huis wordt gesloopt. En daarom bezochten we vandaag de twee flatgebouwen van de Pro Patriastraat, die gesloopt zullen worden als Hofwijk Noord wordt gebouwd.. Vorige week deden we een briefje in de bus waarop onze komst werd aangekondigd en vandaag, 15 februari, was het dan zover. Wij voelden ons meer dan welkom.

Wat een geweldige mensen wonen er in de Pro Patriastraat! Wij mochten bij hen op de bank ons enquêteformulier invullen en kregen meerdere malen koffie en thee aangeboden, want de bewoners wilden een goed gesprek. Wat gezellig! Er was een familie die heel duidelijk op onze komst zat te wachten. En er was een meneer die buiten naar ons kwam toegerend en ons erop attendeerde dat we te laat waren. En inderdaad, we waren langer bij andere bewoners blijven plakken. Ons schema was een bezoekje tussen 11.00 en 13.00 uur, maar het liep fors uit.

Wat willen de bewoners van de Pro Patriastraat?  De meeste bewoners willen ontzettend graag verhuizen. De twee flats zijn slecht, de kamers klein, veel schimmelproblemen, veel vocht, kinderen met astma en de wenteltrap die naar de woningen leidt is niet geschikt voor mensen met gezondheidsproblemen. Nee, er zijn geen liften! Overigens vinden de meeste mensen de Hofwijk een fijne, rustige buurt.

We weten nog niet álles van de bewoners van de Pro Patriastraat. Een aantal van hen was niet thuis en een aantal van hen was niet in de gelegenheid ons te spreken. We hopen dat zij ons het enquêteformulier toesturen. Heel fijn dat de bewoners van de Pro Patriastraat ons een inkijkje in hun leven gunden. En heel fijn dat de bewoners ons hun eerlijk mening gaven over de sloop van hun straat. Als gemeenteraadsfractie kunnen wij nu beter besluiten.

Solidair met 'Voor 14'

SP SP Noord-Holland 14-02-2020 19:16

Iedere veertiende van de maand organiseert ‘Voor14’ op diverse locaties in het land een actie om te pleiten voor ‘minimaal veertien euro per uur voor iedereen’. De veertiende februari is het Valentijnsdag dus mag het een ludiek tintje hebben met hartenwensen. In Amsterdam zijn vandaag schoonmakers, postbodes, winkelpersoneel en vele anderen op de been geweest om aandacht te vragen voor de looneis. Van de Stopera naar het Beursplein oftewel van de politiek naar het kapitaal. Zie de fotoreportage.

Meer informatie zie:

https://www.voor14.nl/14vragen

D66 verovert harten op Valentijnsdag

D66 D66 Noord-Holland 13-02-2020 20:02

Jaarlijks zet D66 – voor het 29e jaar op rij – vrijwilligers in het zonnetje op Valentijnsdag en maakt gebruik van deze positieve dag om mensen te ontmoeten.

D66 deelt dit jaar in Noord-Holland onder meer in Amsterdam-Noord, Oost en -Zuid, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Heerhugowaard, Hoofddorp, Huizen, IJmuiden, Krommenie, Overveen, Purmerend, Schagen, Wieringerwerf en Zwanenburg taarten uit om vrijwilligers een hart onder de riem te steken.

“Vrijwilligers maken veel mogelijk in de samenleving op allerlei terreinen en ook overal hier in Noord-Holland,” aldus Suzanne Klaassen, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “Het is goed om daar jaarlijks bij stil te staan en de vrijwilligers te ontmoeten.”

En op Valentijnsdag gaat D66 in de steden naar buiten om op te komen voor een vrije stad waar iedereen verliefd kan zij op wie hij of zij wil.

https://noordholland.d66.nl/2020/02/13/d66-verovert-harten-op-valentijnsdag/In Huizen bracht fractievoorzitter Karin van Werven de valentijnstaart naar de Stichting Kunst & Cultuur Huizen. Lees hier verder.

De seniorenvereniging Zwanenburg/Halfweg ontving een valentijnstaart van regiovoorzitter Raymond van Haeften voor het organiseren van vele activiteiten in het buurthuis De Olm.

Milka de Waard uit IJmuiden is in het zonnetje gezet door Sander Smeets en Teresa Marcos da Silva van D66 Velsen omdat zij zich grandioos inzet voor de Maarten van der Weijden Foundation, oftewel voor het kankeronderzoek van het KWF.

In Den Helder ontvingen de vrijwilligers van “Home start” Humanitas een valentijnstaart van raadslid Frans Klut. Lees hier verder

https://noordholland.d66.nl/2020/02/13/d66-verovert-harten-op-valentijnsdag/Jan de Vries en Rob Karst van D66 Zaanstad hebben voor alle lieve vrijwilligers van de hospice in Krommenie een lekkere verrassing meegenomen om ze te bedanken voor het geweldige werk.

D66 Schagen heeft dit jaar de vrijwilligers van het dorpsservicepunt ’t Winkeltje in Sint Maarten gekozen voor de valentijnsactie. Lees hier verder.

In Purmerend waren de vrijwilligers van het Repair Café de gelukkigen. Lees hier verder

En in Beverwijk ging de taart naar de Voedselbank IJmond. Lees hier verder

https://noordholland.d66.nl/2020/02/13/d66-verovert-harten-op-valentijnsdag/In Hoofddorp was raadslid Charlotte van der Meij een avond bij Stichting de Aanloop, een vrijwilligersorganisatie, die diverse activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking.

In Haarlem bezocht Statenlid Suzanne Klaassen op Valentijnsdag de biologisch-dynamische onderwijstuin Vrij Waterland.

Het enthousiasme van Marbel de Graaf uit Wieringerwerf voor duurzame energie en windturbines levert haar initiatief ook een valentijnstaart op van Statenlid Arja Kapitein.

https://noordholland.d66.nl/2020/02/13/d66-verovert-harten-op-valentijnsdag/In Overveen bedankte fractievoorzitter Sacha Kuijs de groenvrijwilligers van het Landje van De Boer, die met deze buurttuin het bewustzijn over natuurlijke kringlopen vergroten – en zo een paradijsje gecreëerd hebben.

In Amsterdam-Noord ontvingen de vrijwilligers van de werkgroep biodiversiteit een lekkere valentijnstaart, in Amsterdam-Oost de vrijwilligers van brandweerkazerne Victor en in Amsterdam-Zuid kreeg het ambachten-initiatief “Made in De Pijp” niet alleen een taart maar ook een cheque!

Raadslid Anja Grim nam op Valentijnsdag wat lekkers mee voor de vrijwilligers van de stichting Babyspullen in Heerhugowaard.

En voor een free hug kon je op 14 februari even langskomen op station Amsterdam-Centraal!

Wat een positieve energie en inspiratie!

https://noordholland.d66.nl/2020/02/13/d66-verovert-harten-op-valentijnsdag/

 

 

 

SP Noord-Holland ledendag

SP SP Noord-Holland 13-02-2020 09:25

SP Noord-Holland nodigt je uit om op vrijdag 28 februari aanwezig te zijn bij de SP Ledendag. Alle leden van Noord-Holland zijn dan uitgenodigd voor een rondleiding in het monumentale Paviljoen Welgelegen en voor een kennismaking met de SP-fractie en met de provinciale politiek; Een Ledendag zoals je die kent in de Tweede Kamer. De middag op het provinciehuis in Haarlem duurt van 13.30u tot 17.00u. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd. Meld je vooral even aan via: lathouwersm@noord-holland.nl Mochten er nog specifieke dieetwensen zijn, of andere zaken om rekening mee te houden, dan vernemen we dat graag.

Programma 'SP Ledendag' 13.30u Ontvangst Pruisen- of Napoleonzaal voor een broodje/koffie/thee 14.00u Rondleiding door vrijwilligers – Kitty Koene & Co. 15.30u Verzamelen in Statenzaal - Welkom door Eric 16.00u Lesje Provinciale politiek en de rol van de SP (Remine) 17.00u – Napraten met een drankje in de foyer

Datum en tijd: 
vrijdag, 28 februari, 2020 - 13:30 tot 17:00
Waar: 
Provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR Haarlem

De columnisten: Hoe de ganzen worden gevoerd

SP SP Noord-Holland 11-02-2020 15:11

Idealisten hebben nog oog voor een mogelijke verandering, maar het wordt wel moeilijker om aan dat geloof vast te houden. Het gevecht tussen de aarde en de mens is in volle gang.  De afhankelijkheid van een onzichtbare financiële macht die in die strijd haar medemensen richting afgrond duwt stemt tot nadenken. Tijdens mijn reis naar de gewone mens luister ik weer naar ideeën die inzicht kunnen verschaffen.

Tekst: Wim Verhoeven – De Koffiekring

Hoe wordt er gedacht? Sommige burgers komen een keer per week samen en bij de koffie borrelen dan analyses naar boven. Ik citeer: ‘Het is alsof je de autonomie over je leven verliest. Veel zaken zouden met een referendum niet tot stand zijn gekomen. Kijk naar de biomassacentrales of het 5G netwerk. Via slimme neuromarketing zonder enige morele toetsing worden burgers getransformeerd tot consumenten die lijken op Franse ganzen voor de productie van foie gras. Deze worden volgepropt om met hun vergrote lever de paté te leveren. Bij mensen is de paté vervangen door het geld dat ze moeten genereren.

Velen willen eigenlijk niet meer in zo’n maatschappij leven waar alle verrassingen zijn uitgehaald. Vernieuwing betekent veelal een hogere prijs voor hetzelfde product. In een monotoon ritme wordt het korting paradijs aangeprezen. Van een maffe zanger moeten we een goedkope bril aanschaffen. Gratis en nog nooit vertoond zijn de aanbiedingen die ons moeten betoveren.

Goor en Dom of Doei, de reisorganisaties zoals ze hier genoemd worden, prijzen all inclusive vakanties naar plekken aan die allemaal op elkaar lijken en ze doen net of je daar alleen bent. Het vee wordt massaal in de vliegtuigen gepropt in een steeds hoger tempo want het gaat om de groei. Ergens begint het op een slachthuis voor varkens te lijken waar de band te snel draait, zoals onlangs werd geconstateerd.

De mensen zitten in een situatie waarin ze geen overzicht hebben. Waarom volg ik de ‘richtlijnen’ en blijf ik gehoorzaam in de verwachting dat het beter wordt of hoop ik dat ik weer een echte verrassing tegenkom? Er wordt ons van alles wijsgemaakt maar dat is alleen in het belang van het financiële circus’. Hebben deze mensen gelijk?

Rutger Bregman geeft in het boek ‘De meeste mensen deugen’ aan dat we in principe goedaardig zijn. Worden we echter in een bepaalde situatie gebracht dan zijn we in staat soms dingen te doen die we diep vanbinnen eigenlijk niet normaal vinden. De neuromarketing en de belofte dat economische groei een zegen is, lijken een consumptie-bevel dat men bijna gedachteloos opvolgt. Mensen worden dus aangezet tot iets wat ze zonder neuro-dwang misschien helemaal niet willen.   In sociaal opzicht wordt de ramp steeds groter en het lijkt of we moeten leven met waanzinnige rampen. Het idee van machthebbers om met technologie en geld alles te kunnen overwinnen grenst aan waanzin. Met diezelfde technologie zullen zij overigens wel uiteindelijk onze autonomie wegnemen, waarvoor onder andere de historicus Yuval Noah Harari duidelijk waarschuwt. Algoritmes zullen voor u gaan beslissen in het voordeel van degenen die het voor het zeggen hebben. Zullen de ‘ganzen’ zich dit op tijd gaan realiseren?

Natuur boven alles

SP SP Noord-Holland 11-02-2020 13:02

Op 10 februari stond het Ambitiedocument Twiske-Waterland op de provinciale agenda. De partijen konden hun zienswijzen meegeven aan de gedeputeerde Jack van der Hoek (D’66). De SP komt met een amendement om in de toekomst overnachtingen en natuur verstorende festivals in het Twiske onmogelijk te maken. Remine Alberts: “Het is een kwetsbaar Natura2000-gebied, daar moeten we heel zuinig op zijn en mogen het daarom niet aan de commercie verkwanselen.”

Er kwamen vier insprekers om de provincie te overtuigen van het belang van de beschermde status die Natura-2000 met zich meebrengt. Omdat dit niet terugkwam in het stuk (Ambitiedocument Twiske-Waterland), pleiten zij ervoor om een apart natuurplan op te stellen. Nu is de verhouding tussen de natuur enerzijds en recreatie anderzijds zoek. Een vijfde inspreker, namens het festival Lentekabinet, deed nog een verwoede poging om zijn muziekevenement in het Natura 2000-gebied te behouden. Uit het antwoord op de vraag waarom het uitgekiend in het broedseizoen moet plaatsvinden bleek dat de commercie belangrijker was dan de natuur.

De gedeputeerde Van der Hoek krijgt van vele commissieleden de opdracht om bij het Recreatieschap de natuur naar een hoger plan te trekken. Met het amendement in het achterhoofd gaat de SP de beslissende Statenvergadering op 9 maart tegemoet.

Het Noord-Hollands Dagblad, 11 februari j.l.: “Al komt er geen hotel van elf verdiepingen, niet alle Statenfracties blij met overnachtingen in het Twiske” (link)

 

Het SP-rapport “Het Twiske. De bezoekers aan het woord” (link)

Zaans Beraad over Het Twiske

SP SP Noord-Holland 10-02-2020 18:52

SP'ers uit Landsmeer en Zaanstad vandaag bij het Provinciehuis in Haarlem over Het Twiske

Het lot van Het Twiske staat ook in het Zaans Beraad van de gemeente Zaanstad ter discussie. Donderdagavond 13 februari is het zover. De SP Zaanstreek roept iedereen op om naar het beraad te komen. Laat je zien en luister ook naar de insprekers en reacties van de raadsfracties.

Zie:

- Zienswijze concept-ambitiedocument recreatieschap Twiske-Waterland

- Onderzoeksrapport SP: 'Het Twiske - De bezoekers aan het woord

Laat ons weten of je meedoet:

zaanstreek@sp.nl Datum en tijd: donderdag, 13 februari, 2020 - 19:15 tot 20:10 Waar: Stadhuis Zaanstad, Stadhuisplein 100, Zaandam