Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

'Dankbaar en verwonderd' voor behoud Eerste Kamerzetels

SGP SGP Nederland 29-05-2019 00:00

Agelopen maandag bleek dat de SGP opnieuw twee zetels krijgt in de Eerste Kamer. In eerste instantie leek de partij haar tweede zetel te verliezen, maar door een extra stem van een Statenlid uit Zuid-Holland (FVD) kreeg de SGP dus tóch haar tweede zetel.

Fractievoorzitter Peter Schalk reageerde als volgt: "Ik ben verwonderd en dankbaar voor het behoud van de twee zetels in de Eerste Kamer. Samen met Diederik van Dijk gaan we weer aan de slag!"

Senator Diederik van Dijk is "erg dankbaar" voor het feit dat hij opnieuw werd verkozen tot lid van de Eerste Kamer. "Het voelt als een extra aansporing en verantwoordelijkheid om ijverig het goede te zoeken voor de héle samenleving. Op hoop van zegen."

Forum voor Democratie zoekt Hoofd Partijkantoor

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-05-2019 17:00

Forum voor Democratie zoekt Hoofd Partijkantoor

FVD is in rap tempo aan het groeien. Na de verkiezingen van 20 maart j.l. hebben we in alle twaalf provincies actieve statenfracties - en de komende tijd zullen ook onze fracties in de Eerste Kamer en het Europees Parlement van start gaan. Ondertussen hebben we meer dan 36.000 leden, duizenden donateurs en elke maand talloze bijeenkomsten in het hele land. Er komen wekelijks honderden e-mails binnen en er moeten jaarlijks meerdere campagnes worden georganiseerd.

Kortom: ons partijkantoor heeft een zeer gedegen organisatie nodig waarin een hecht team goed samenwerkt om alles op rolletjes te laten lopen. En we zijn op zoek naar iemand die dit als HOOFD PARTIJKANTOOR op zich kan nemen.

Profielschets

Het HOOFD PARTIJKANTOOR van Forum voor Democratie is een duizendpoot. Hij/zij vervult een veelzijdige functie in het hart van een politieke partij, die doelstellingen op de lange termijn moet matchen met de actualiteit. Een groot beroep wordt gedaan op zowel communicatieve als administratieve vaardigheden.

Werkzaamheden

Beheren van de financiën van de partij; verzorgen van financiële rapportages;Beheren van de ledenadministratie;Fungeren als aanspreekpunt en contactpersoon voor onze leden; onze gekozen volksvertegenwoordigers en andere partijen;Het managen van een tiental medewerkers en vrijwilligers;Het coördineren van de informatievoorziening aan interne en externe belanghebbenden;Toezien op de communicatie- en beheerwerkzaamheden die worden uitgevoerd door het partijkantoor. Denk hierbij aan het beantwoorden van e-mails en vragen via social media;Zorgen voor de ondersteuning van - en communicatie met - onze fracties in de provincies, de Staten Generaal, het Europees parlement en met onze neveninstellingen.Coördineren van de werving- en selectie activiteiten en trainingen van gekozen vertegenwoordigers;Toezien op de organisatie van partij- en campagnebijeenkomsten;

Inzet

De inzet is voor 40 uur per weekDe standplaats is Amsterdam. Bij events kan de inzet ook in andere delen van het land zijn;

Profiel

Het HOOFD PARTIJKANTOOR:

Onderschrijft de standpunten van Forum voor Democratie;Beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau;Kan zelfstandig werken, neemt initiatieven;Is sociaal vaardig;Beschikt over organisatorische vaardigheden;Heeft affiniteit met IT, moderne media én boekhouding en administratie

Aansturing en rapportage

Het HOOFD PARTIJKANTOOR opereert binnen de kaders zoals vastgesteld door het bestuur. Daarbij is veel ruimte voor eigen initiatief en assertiviteit. Hij/zij rapporteert voortgang, resultaten, omissies en andere noodzakelijke informatie aan de bestuurder belast met de partijorganisatie.

Integriteit

De kandidaat is zich ervan bewust dat persoonlijke uitingen op social media gevolgen kunnen hebben voor de reputatie van Forum voor Democratie. Alle informatie op het werk is vertrouwelijk en dient zodanig te worden behandeld (geheimhouding is onderdeel van de arbeidsovereenkomst). 

Geïnteresseerd?

Klik hier om u aan te melden.