Nieuws van politieke partijen over PVV inzichtelijk

1372 documenten

PVV-vragen over het niet-vervolgen van doodsbedreigers Geert Wilders

PVV PVV Nederland 26-01-2023 14:22

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan premier Rutte, vice-premier Kaag, de minister van Justitie en de minister van BZK over het niet-vervolgen van doodsbedreigers:

Bent u bekend met het feit dat iemand die mij met de dood bedreigde geen straf, maar een reprimandegesprek krijgt?(*)

Bent u het met mij eens dat het onacceptabel is dat iemand die zegt “als ik jou tegenkom krijg jij een kogel door je hoofd heen” geen enkele straf maar slechts een foei-gesprek bij de politie krijgt? Zo nee, waarom niet?

Bent u het met mij eens dat het bij een doodsbedreiging onacceptabel is dat de Officier van Justitie stelt dat er een ‘betere oplossing is dan straf’? Waarom heeft het OM veel sympathie voor de dader en niet voor het slachtoffer van bedreigingen?

Hoe past dit besluit van het OM in uw toezegging dat de strijd tegen bedreigingen van politici geïntensiveerd wordt?

Herinnert u zich mijn recente vorige vragen waar het OM besloot iemand die mij bedreigde met de tekst: “Kga vrijdag met mijn school naar de Tweede Kamer, knoop voor je dat je er dan ni bent want deze Turken slaan je dood”, eveneens niet te vervolgen? Bent u ermee bekend dat het OM bij mij veel vaker besluit mensen die me met de dood bedreigen niet te vervolgen en straffen? Wat is uw oordeel daarover?

Kunt u uitleggen waarom personen die u als premier en u als vicepremier bedreigen altijd hard worden aangepakt en gestraft en vaak zelfs van hun bed worden gelicht, terwijl mensen die mij met de dood bedreigen vaker een foei-gesprek krijgen?

Waarom worden bedreigers van de premier en vicepremier, zijnde politici van VVD en D66-huize strenger gestraft en anders behandeld dan de leider van de grootste oppositiepartij PVV? Wat vindt u daarvan?

Wat heeft het voor zin voor mij om aangifte te doen als het resultaat is dat mensen die mij met de dood bedreigen vaak niet vervolgd worden?

Wat voor signaal geeft u aan de bijna duizend personen die mij vorig jaar met de dood bedreigden en de mullahs die afgelopen jaren verschillende fatwa’s over mij hebben uitgesproken met de oproep mij te vermoorden, en de mensen die dat ook overwegen te doen, als ze zien dat doodsbedreigingen aan mij vaak onbestraft blijven en de daders er zonder straf mee wegkomen? Realiseert u zich dat dit de veiligheid van mij en mijn gezin schaadt? Heeft de AIVD hier aandacht voor?

(*)Brief OM Arrondissementsparket Amsterdam d.d. 20 januari 2023, kenmerk: 13-292370–22/109573227-SO4301

75 jaar VVD vandaag. Jarenlang wanbeleid

PVV PVV Nederland 24-01-2023 16:56

Geert Wilders: ‘‘75 jaar VVD vandaag. Jarenlang wanbeleid. Stem ze weg op 15 maart! En Kaag natuurlijk ook.’’

PVV GROOTSTE IN LIMBURG

PVV PVV Nederland 22-01-2023 09:21

(Peiling Maurice de Hond)

Geert Wilders: ‘‘Goedemorgen Nederland! Ga stemmen op 15 maart en stem Rutte en Kaag weg!’’

PVV tweede partij

PVV PVV Nederland 20-01-2023 11:01

Geert Wilders: ‘‘PVV 2e partij bij eerste peiling PS2023 en gaat van 6.9% naar 11%!!’’

50 Kamervragen Wilders aan Rutte over veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla

PVV PVV Nederland 19-01-2023 07:36

Schriftelijke vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister-president over het recente AD-interview met de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla (*):

Wilt u met inachtneming van artikel 68 van de Grondwet alle door mij in deze vragenreeks gestelde vragen volledig en waarheidsgetrouw beantwoorden?

Wilt u deze vragen niet gebundeld maar per vraag beantwoorden en wilt u deze vragen niet door uw vakministers laten beantwoorden maar zelf beantwoorden? Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken te beantwoorden?

Heeft u kennisgenomen van het interview met de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla in het Algemeen Dagblad van zaterdag 14 januari 2023, getiteld: “VVD zou niet buigen voor Wilders, zei Rutte, toch vertrok Soumaya Sahla, maar nu keert ze terug”. (*)

Klopt het dat u de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla op 5 december 2021 een sms-je heeft gestuurd met de tekst: “Ik duik er even in ASAP”? Waarom heeft u dat niet eerder aan de Kamer gemeld?

Hoe vaak heeft u met Soumaya sms-contact gehad sinds haar veroordeling, en wat was de inhoud van dit sms-contact?

Kunt u alle sms-jes, app-berichten en andere berichten tussen u en de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla inclusief tijdlijn openbaar maken en naar de Kamer sturen? Zo nee, wat heeft u te verbergen?

Welke handelingen heeft u naar aanleiding van dat sms-je van 5 december 2021 waarin u aangeeft er even “ASAP in te duiken” ten behoeve van Soumaya Sahla precies verricht? Kunt hier een uitputtend overzicht van naar de Kamer sturen?

Klopt het dat u op 25 januari 2022 tijdens een telefoongesprek tegen de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla heeft gezegd: “We buigen niet voor Wilders, wij zijn trots op jou, je hoort bij ons. Maar de mensen willen dat je sorry zegt. Doe dat nou gewoon. Geef een verklaring uit, ga bij een talkshow zitten en zoek daarna even de luwte op"? Waarom heeft u dit niet eerder aan de Kamer gemeld?

Wat bedoelde u precies met “wij buigen niet voor Wilders”? Waarom buigt u wel voor Kaag en niet voor Wilders?

Kunt u uitleggen waarom u trots bent op de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla?

Wat bedoelt u precies met de opmerking dat zij “bij ons” hoort?

Waarom zei u op 25 januari 2022 tegen Soumaya Sahla “Maar de mensen willen dat je sorry zegt”, en niet “ik wil dat je sorry zegt”?

Hoe rijmt u dat met het feit dat u tijdens de persconferentie van 28 januari 2022 juist tegen de pers zei “het ontbreken van het zelf uitspreken van een spijtbetuiging, dat vind ik essentieel”?

Waarom zei u daarover op 25 januari 2022 dus wat anders dan tegen de pers op 28 januari 2022? Waarom was u hier niet eerlijk over? Waarom heeft u dit niet eerder aan de Kamer gemeld?

Waarom deed u Soumaya Sahla de suggestie “zoek daarna even de luwte op”? Wat beoogde u met dat advies precies te bereiken?

Wanneer besloot u adviseur van een veroordeelde moslimterrorist te worden? Vindt u dat passend voor een minister-president?

Wat heeft u tijdens het telefoongesprek op 25 januari vorig jaar nog meer met Soumaya Sahla besproken? Kunt u hier uitputtend verslag over doen zonder u te excuseren vanwege uw vaker haperende geheugen?

Zijn er nog andere momenten geweest dat u met Soumaya Sahla heeft gesproken? Kunt u een overzicht geven van de data, inhoud en locatie van deze gesprekken?

Herinnert u zich dat u eerder in antwoord op vragen mijnerzijds aangaf dat u de veroordeelde moslimterorrist Soumaya Sahla op het Ministerie van Algemene Zaken heeft ontvangen?

Was dat in het Torentje of liegt Soumaya Sahla daarover in het betreffende interview (*)?

Klopt het dat zij u toen uitgebreid over haar verleden heeft verteld? Wat is er exact tijdens dit bezoek besproken? Wanneer was dit precies? Hoe vaak heeft u haar op het Ministerie van Algemene Zaken respectievelijk het Torentje ontvangen en gesproken?

Heeft u haar toen of ooit beloftes gedaan, zo ja welke?

Vindt u het gepast een veroordeelde moslimterrorist die lid was van de Hofstadgroep welke groep mij als een lid van de Tweede Kamer wilde vermoorden, in uw kantoor, het kantoor van de Minister-President te ontvangen?

Klopt de bewering uit het genoemde interview (*) dat Soumaya Sahla u tijdens dat gesprek met haar op het Ministerie van Algemene Zaken respectievelijk het Torentje “uitgebreid over haar verleden heeft verteld”, en dat u volgens haar “al goed op de hoogte was”?

Zo ja, erkent u dan dat u tijdens de wekelijkse persconferentie van 28 januari 2022, waarin u beweerde dat u zichzelf verweet “niet al eerder in de kwestie-Soumaya Sahla te hebben verdiept” heeft gelogen, aangezien u haar jaren ervoor al in het Torentje had ontmoet, sms- en telefooncontact met haar onderhield en dat u naar nu blijkt volgens Soumaya Sahla, zelfs goed op de hoogte was van haar verleden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u aan die leugen?

Wist u toen u Soumaya Sahla in het Torentje ontmoette dat zij zelf nota bene fatwa’s had uitgesproken? (**)

Wat is uw oordeel daarover?

Is het gegeven dat ze zelf fatwa’s uitvaardigde niet reden genoeg voor altijd contact met haar te mijden en haar uit het domein van de politiek en Tweede Kamer te houden?

Kunt u de precieze inhoud van deze fatwa’s aan ons doen toekomen?

Klopt het dat u Soumaya Sahla tijdens uw ontmoeting met haar in het Torentje het nummer van de voorzitter van de permanente scoutingscommissie van de VVD heeft gegeven? Wilt u ook deze vraag volledig beantwoorden en u niet verschuilen achter uw rol als partijleider nu u haar dat nummer in het Torentje – het kantoor van de premier – en dus niet op het VVD-partijbureau of elders heeft gegeven?

Heeft u vaker veroordeelde moslimterroristen gescout voor uw partij of voor een functie bij de overheid?

Met welke intentie heeft u dat gedaan? Vond en vindt u Soumaya Sahla geschikt als (kandidaat-)Kamerlid? Heeft u ook contact opgenomen met (leden van) de scoutingscommissie om voor Soumaya Sahla een goed woordje voor haar te doen? Zo ja, bent u wel helemaal goed bij zinnen?

Klopt het dat Soumaya Sahla in 2014 Lodewijk Asscher, toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tevens vicepremier in uw kabinet Rutte II, ontmoet heeft (*)? Zo ja, wat is er tijdens die ontmoeting besproken? Was u vooraf of achteraf op de hoogte van die bespreking?

Waarom heeft u in uw beantwoording van 8 maart 2022 op vragen mijnerzijds van 8 februari 2022, in uw antwoord 5 ontkend dat zij met andere bewindslieden heeft gesproken sinds haar veroordeling? Heeft u hierover toen opnieuw niet de waarheid gesproken?

Kunt u nogmaals, maar deze keer wel volledig en waarheidsgetrouw, de vraag beantwoorden welke andere ministers en of staatssecretarissen met Soumaya Sahla contact hadden tijdens al uw kabinetten?

Heeft u, of heeft een andere minister of staatsecretaris de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla gesproken op het VVD-congres van 19 november 2022?

Wat vindt u van de uitspraak van Soumaya Sahla gedaan in het interview met het AD (*): “Ik kwam in een complexe situatie terecht, die ik niet meer onder controle had, met als uitkomst een strafvonnis. Ben ik een moslimterrorist? Absoluut niet.”?

Is het regeringsbeleid om veroordeelde terroristen te spreken en/of te steunen?

Vindt u dat veroordeelde moslimterroristen Kamerlid mogen worden?

Vindt u dat veroordeelde moslimterroristen minister of staatssecretaris mogen worden?

Vindt u dat veroordeelde moslimterroristen bij de overheid mogen werken?

Bent u met mij van mening dat het onverteerbaar en onacceptabel is als ik, als doelwit van de terroristische organisatie de Hofstadgroep, welke terreurgroep de aanleiding is dat ik dit jaar 19 jaar geleden mijn pvrijheid ben kwijtgeraakt, dadelijk in de Kamer kan worden geconfronteerd met een aldaar rondlopend voormalig lid van diezelfde terreurorganisatie?

Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla dat ze “best vaak” in de Tweede Kamer kwam. Wist u daarvan? Wat is uw oordeel daarover?

Heeft u er begrip voor dat ik haar nooit en te nimmer wil tegenkomen en zeker niet in mijn werkomgeving zijnde het gebouw van de Tweede Kamer? Zo nee, waarom niet en zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat dat nooit zal gebeuren?

Kunt u 100% uitsluiten dat Soumaya Sahla nog een veiligheidsgevaar respectievelijk risico vormt of kan vormen?

Erkent u dat dat nooit het geval zal zijn daar veroordeelde moslimterroristen zich immers onbetrouwbaar en levensgevaarlijk hebben getoond en altijd onverwacht weer kunnen toeslaan en tot terreur en moord en doodslag kunnen overgaan? Wilt u het risico lopen dat het niet zo is?

Kunt u er alsjeblieft voor zorgen dat de “terugkeer” in de politiek van Soumaya Sahla nooit en te nimmer zal plaatsvinden?

Grenzen dicht!

PVV PVV Nederland 17-01-2023 08:43

Geert Wilders: ‘‘Veiligheidschef Islamitische Staat en Jabhat al-Nusra woont dus al sinds 2019 in Nederland. Nu pas opgepakt. Had ook hier dood en verderf kunnen zaaien. Ongelooflijk dat die terrorist ons land binnenkwam en 4 jaar vrij rondliep. We worden bestuurd door amateurs.’’

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

PVV +2!

PVV PVV Nederland 15-01-2023 09:18

VVD -14, D66 -12, CDA -9.

Geert Wilders: ‘‘Zet onze PVV en Nederlanders op 1!

Veroordeelde moslimterrorist keert terug bij de VVD

PVV PVV Nederland 14-01-2023 12:10

Geert Wilders: ‘‘Veroordeelde moslimterrorist keert terug bij de VVD in de Tweede Kamer. Ze was lid van de Hofstadgroep die me wilde vermoorden. Levensgevaarlijk.’’

Klik op de foto om het artikel te lezen.

Geert Wilders: ‘‘Ze keert terug bij de VVD. Rutte vanmorgen geciteerd in het AD: “We buigen niet voor Wilders. We zijn trots op jou, je hoort bij ons”.

Ze laten Nederlanders stikken

PVV PVV Nederland 12-01-2023 08:17

Geert Wilders: ‘‘Het is niet te geloven. ALLE huurwoningen naar asielzoekers.

Nu ook in Limburg. En de gedeputeerde én wethouder van de nemen het initiatief.

Ze laten Nederlanders stikken. Straf het kabinet én de PvdA keihard af op 15 maart en stem PVV! Nederlanders weer op 1!’’

Lees hier een grotere versie van het artikel.