Nieuws van politieke partijen in Nijmegen inzichtelijk

4 documenten

Motie ‘Neem onze inwoners serieus en niet bij de neus’

Gewoon Nijmegen Gewoon Nijmegen PvdA Nijmegen 25-02-2019 12:39

Motie ‘Neem onze inwoners serieus en niet bij de neus’

Geplaatst door Els Stouthamer op 25 februari 2019 in Algemeen | 0 reacties

Motie ‘Neem onze inwoners serieus en niet bij de neus’

Indiener: Charlotte Brand (PvdA) en Ton Roes (Gewoon Nijmegen)

Mede-indieners: Jean-Paul Broeren (Stadspartij DNF)

Betreft: Agendapunt 11 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Beeldkwaliteitsplan Drijvende woningen, Lentse en Oosterhoutse plas (08/2019) en agendapunt 12 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landschapszone – 8 (drijvende woningen Oosterhoutse Plas en noordelijke deel Lentse Plas) (09/2019)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 27 februari 2019

Verschillende insprekers, vertegenwoordigers van zowel de Lentse als de Oosterhoutse Plas, hebben aangegeven dat zij zeer teleurgesteld zijn over de manier waarop zij betrokken zijn in en geïnformeerd zijn over dit dossier.

De portefeuillehouder in de Kamerronde heeft toegezegd ook na de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan het overleg met de Klankbordgroep Landschapszone, bestaande uit een werkgroep van de Lentse én een werkgroep van de Oosterhoutse Plas, te willen continueren;

De Klankbordgroep heeft aangegeven graag constructief mee te willen denken over een concreet en feitelijke inrichtingsplan waarbij de blik is gericht op de toekomst;

Er naast de geplande woningen op zowel de Lentse als Oosterhoutse plas een fors aantal parkeervoorzieningen, aanrijdroutes, draailussen en overige verhardingen moeten worden gerealiseerd waardoor de natuurlijke bufferzones worden aangetast;

Het bij het inrichtingsplan onder meer gaat om: verkeersveilige fiets- en looproutes, aanleg van parkeerkoffers, inclusie van groen en biodiversiteit;

Bij de inrichting van het gebied Lentse Plas en Oosterhoutse Plas een overleg met de diverse werkgroepen van de Klankbordgroep Landschapszone te initiëren over een feitelijk en concreet inrichtingsplan waarbij in elk geval wordt gesproken over verkeersveilige fiets- en looproutes, aanleg van parkeerkoffers en inclusie van groen en biodiversiteit.

De Raad te zijner tijd te informeren over het definitieve inrichtingsplan en de wijze van afstemming met de Klankbordgroep.

De gemeten snelheden op de S100, ...

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 16-01-2019 19:57

De gemeten snelheden op de S100, s'nachts, zonder overig verkeer. Alleen op de Oversteek wordt de maximale snelheid gehaald. Op alle andere stukken halen we niet de max snelheid en wordt er dus afgeremd, opgetrokken en uitgestoten.

RN7Wat vind jij, moeten er wel of ...

PvdA PvdA Nijmegen 12-10-2018 17:52

Geef openheid over zandtransporten Beuningse plas

VVD VVD GroenLinks Nijmegen 23-01-2018 10:40

Er is openheid nodig over de zandtransporten bij de Beuningse plas. Lijsttrekker Inge van Dijk schreef samen met andere partijen en belanghebbenden een open brief om duidelijkheid te krijgen over de voors en tegens voor het zandtransport per vrachtwagen.

Open brief:

Openheid van zaken over 280.000 vrachtwagens graag!

 

De bereikbaarheid van een groot aantal Nijmeegse bedrijven en de gezondheid van duizenden inwoners en werknemers uit Beuningen en Nijmegen staat onder druk. De plannen om de gedurende minstens 16 jaren met ruim 280.000 vrachtwagens van Beuningen via bedrijventerrein TPN-West naar het Maas-Waalkanaal te rijden, leiden tot grote zorgen. Wat zijn de effecten van dit zandtransport voor de leef- en werkomgeving en het (economisch) klimaat voor de betrokkenen?

 

Zowel de gemeenten Nijmegen als Beuningen hebben een goede informatievoorziening toegezegd aan de gemeenteraad, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. We moeten helaas vaststellen dat dit nog niet gelukt is. Wij roepen op om openheid van zaken te geven over het voorgenomen zandtransport per vrachtwagen. Waarom is dit de beste optie? Welke eisen kunnen en moeten gesteld worden? Waarom zijn alternatieven zoals een zandbuis, transportband of andere routes van tafel gehaald? Welke onderbouwing is daarbij leidend geweest? Als de gemeenten hun toezegging serieus nemen op dit belangrijke onderwerp, moet er snel een inhaalslag gemaakt worden. Onze oproep is eenvoudig: betrek ondernemers, bewoners en gemeenteraden op hele korte termijn actief bij dit onderwerp. Informeer hen volwaardig, toon hen de onderzoeksrapporten in alle openheid. En zorg dat ze echt gehoord worden in besluiten die genomen moeten worden.

 

Harrie Arends, secretaris bedrijvenvereniging TPN-West

Eric van Gaalen, voorzitter Economisch Collectief Nijmegen

Pepijn Boekhorst, fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen

Inge van Dijk, fractievoorzitter VVD Nijmegen

Paul Buijs, Klankbordgroep Nijmegen-West

Mieke Welschen, West Wil Groene Buffer

Jan de Kanter, Kronenburger Forum

Marga Jacobs, vereniging Leefmilieu

Marjon Otten, voorzitter Vereniging Dorpsbelang Hees

Peter Grotens, voorzitter bewonersvereniging Dominicushof Ruud de Vries, wijkvereniging  "Ons Waterkwartier"

 

Achtergrondinformatie

Het graven van de Beuningse Plas, nabij Nijmegen-West, levert naast een mooie recreatieplas, flink wat m3 zand op. Dat moet afgevoerd worden. Zoals het er nu op lijkt, wordt dit voor het grootste deel gedaan per binnenvaart, vanaf het Maas-Waalkanaal. Om van Beuningen naar het kanaal te komen, lijkt er nu gekozen te worden voor vervoer per vrachtauto. De komende jaren zullen er daarom ruim 280.000 vrachtwagens rijden.

Zie ook het artikel in De Gelderlander