Nieuws van politieke partijen in Nieuwkoop inzichtelijk

2 documenten

Betaalbare starterswoningen op locatie Vosseschans en Fontein

CDA CDA Nieuwkoop 15-03-2018 20:53

Jongeren die noodgedwongen uit Ter Aar vertrekken vanwege een gebrekkig aanbod van betaalbare starterswoningen in het dorp. Veel starters wijken uit naar omliggende gemeenten voor het kopen van hun eerste woning. Het CDA wil het tij keren en zet daarom in op het realiseren van meer betaalbare starterswoningen. De Ter Aarse CDA-kandidaat Brent Wijshijer is duidelijk: ‘Koopwoningen worden steeds duurder en starters kunnen de concurrentie met doorstromers niet aan. Het feit dat starters slechts 101 procent van de woningwaarde kunnen lenen, terwijl de doorstromers meer voor hun huis krijgen en dankzij de overwaarde starters kunnen overbieden, is oneerlijke concurrentie waar een oplossing voor moet worden gevonden.’ Volgens Wijshijer zijn er in Ter Aar verschillende mogelijkheden om starters voor het dorp te behouden: ‘Op de locaties van de huidige basisscholen De Fontein en De Vosseschans komt met de komst van de nieuwe schoollocatie grond vrij voor woningbouw. Met de al geplande komst van een woonzorgcentrum voor ouderen op de huidige plek van basisschool Het Kompas ontstaan er waardevolle mogelijkheden om net als voor oud ook voor jong passende en betaalbare woningen te creëren.’

Betaalbaar bouwen voor Jong en Oud

VVD VVD Nieuwkoop 15-01-2018 10:29

Onder leiding van VVD-wethouder Paul Platen is een voortvarende start gemaakt met het nieuwe woningbouwproject ‘Buytewech-Noord’ in Nieuwkoop. Wat de VVD betreft pakken we nu door. Vanuit de hele gemeente is er veel vraag naar nieuwe woningen.  Veel Nieuwkopers zijn  de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten omdat zij hier geen betaalbare woning konden vinden. De VVD wil hen de kans geven om terug te keren en daarnaast starters, voor wie het steeds moeilijker wordt om een huis te vinden, de kans geven om in deze gemeente te blijven wonen. Het project Buytewech-Noord, gelegen aan de noordrand van de kern Nieuwkoop, kan een belangrijke bijdrage leveren aan die uitdaging. Wethouder Platen: ‘Buytewech-Noord wordt een bijzondere, gevarieerde woonwijk, die anders wordt dan andere woonwijken. De komende maanden zal samen  met inwoners nagedacht worden over de kansen van deze nieuwe wijk.’ De VVD vindt het belangrijk dat er in deze wijk verschillende prijsklassen en verschillende woningtypen gebouwd gaan worden, zodat jong en oud, starters en doorstromers, hier straks terecht kunnen. Ook de verkeersontsluiting en behoud van het Park ‘Buytewech’ verdienen de komende tijd de aandacht.