Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Uitstel invoering Omgevingswet voedt twijfels | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 08-04-2020 00:00

De grote twijfels en zorgen die er al waren over de nieuwe Omgevingswet, zijn toegenomen nu de minister de invoering ervan heeft uitgesteld. “Invoering van deze mega-wet op deze korte termijn was vragen om moeilijkheden,” zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

GroenLinks initieerde een schriftelijk overleg over de kwestie naar aanleiding van een kabinetsbrief, waarin staat dat de invoering van de veelomvattende omgevingswet wordt uitgesteld vanwege de corona-crisis.

Uit een reconstructie van NRC bleek dat al langer bekend was dat de invoering onhaalbaar was. De nieuwe wet gaat namelijk gepaard met een enorme ICT-operatie, aangezien de vergunningsverlening in de toekomst vooral digitaal zal zijn.

De Omgevingswet wordt ook wel de grootste verandering van ons wettelijk stelsel sinds Thorbecke genoemd. De wet moet vanaf volgend jaar zo’n beetje alle wetgeving rond de ruimtelijke ordening en leefomgeving vervangen, decentraliseren en digitaliseren. 

Zorgen over zeggenschap voor burgers GroenLinks is fel tegenstander van de wet, omdat deze het beschermingsniveau verminderd en burgers minder mogelijkheden geeft om zich te beroepen op plannen in hun leefomgeving.

“In het woud aan regels en procedures wordt hun zeggenschap verkleind. De wet heeft vooral de belangen van ondernemers voor ogen”, vindt Paul Smeulders.

De invoering van de wet is een reusachtige operatie voor alle decentrale overheden: provincies, gemeenten en andere overheidsinstanties. “De signalen dat dit niet haalbaar was op deze termijn, ontvangen wij al lange tijd. Het kan nauwelijks een verrassing zijn dat ook de ambtenaren daar weet van hadden. Wel had het interne rapport hierover dat er blijkbaar was, aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd moeten worden.”

Huidige stelsel behouden?  GroenLinks noemt het verstandig dat de minister nu heeft besloten de invoering uit te stellen. Daarbij vindt de partij het belangrijk dat de vertraging geen invloed heeft op de invoering van noodzakelijke maatschappelijke transities, zoals de energietransitie.

GroenLinks vraagt zich of wat er mis mee is als het huidige stelsel gewoon blijft werken. Ook wil GroenLinks weten of het uitstel betekent dat ook de beschikbare budgetten worden overschreden. Moeten decentrale overheden extra kosten maken vanwege dit uitstel en waar kunnen ze die kosten verhalen? En wat kan de minister doen om signalen van overheden over problemen beter te horen en hen beter te ondersteunen?

Naar verwachting zal de minister binnen drie weken reageren.  

Omgevingswet ondanks aanpassingen stap terug | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 CDA Nederland 08-03-2019 00:00

GroenLinks heeft vandaag tegen de Invoeringswet van de van de nieuwe Omgevingswet gestemd. Het lukte Kamerlid Paul Smeulders weliswaar om maar liefst vijf wetswijzigingen die het ruimtelijk beleid minder vrijblijvend maken door de Kamer te krijgen, maar de Omgevingswet blijft wat GroenLinks betreft te veel de nadruk leggen op minder regeltjes voor ondernemers.

In Nederland is de ruimte schaars en moet dus goed worden verdeeld. De regels hiervoor gaan binnenkort op de schop als in 2021 de Omgevingswet wordt ingevoerd. Dit wordt een mega-operatie, want het gaat hier om één van de grootste wetswijzigingen sinds de grondwetsherziening van 1948. Alle regels rond ruimtelijke ordening, milieu, externe veiligheid, lucht, natuur, water en erfgoed worden opnieuw bepaald. De operaties is zo omvangrijk dat bijna niemand precies weet wat er gaat gebeuren. Ook omdat de grote gevolgen pas over een aantal jaar merkbaar zijn.

Onder aanvoering van rechtse kabinetten is de Nederlandse traditie van zorgvuldige ruimtelijke ordening in de afgelopen jaren uitgehold. De Omgevingswet gaat dat niet beter maken. Vanaf het begin van de wetsbehandeling heeft GroenLinks zorgen geuit over het ontbreken van ‘waarborgen’ voor een goede kwaliteit van de leefomgeving. Het risico van de Omgevingswet is dat de ruimte in handen komt van enkele partijen, vaak grote bedrijven. Dat gaat dan weer ten koste van natuur en landschap waar juist veel mensen van kunnen genieten. Dat is de voornaamste reden dat de Kamerfractie deze week tegen de invoeringswet stemde.

Het lukte Kamerlid Paul Smeulders wel om de wet te verbeteren, omdat hij er met D66 en CDA in slaagde om iets meer checks and balances toe te voegen. Met deze regeringspartijen maakte GroenLinks onder meer aanpassingen die gemeenteraden meer mogelijkheden geven om plannen bij te sturen en omwonenden van grote projecten betere inspraak. De andere voorstellen die werden aangenomen zorgen ervoor dat mensen een hoger vergoedingsbedrag voor planschade kunnen krijgen (samen met het CDA) en dat het Europese landschapsverdrag van Florence wettelijk is verankerd. ‘De wet blijft een stap terug, maar de aanpassingen waarover we afspraken hebben kunnen maken, zijn binnen die marge mooie successen voor GroenLinks’, reageert Smeulders.

Nu de rechtse meerderheid ervoor heeft gezorgd dat de wet er nu toch gaat komen, zijn gemeenten en provincies aan zet. Het is aan hen om te zorgen voor voldoende waarborgen in de Omgevingsvisies en vooral in de Omgevingsplannen die ze de komende jaren gaan maken. Smeulders: ‘Hopelijk gebruiken ze de nieuwe instrumenten om belangrijke waarden als gezondheid, milieu en klimaat te versterken, om groene en sociale initiatieven van onderop mogelijk te maken en inwoners meer inspraak te geven.’