Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

195 documenten

Tweede Kamer wil excuses van kabinet voor jeugdzorgschandaal

SP SP Nederland 02-04-2024 15:39

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van SP-Kamerlid Sarah Dobbe om het kabinet excuses te laten maken aan de jongeren die schade hebben opgelopen door de gesloten jeugdzorg. Al langer was bekend dat er veel mis is gegaan in de gesloten jeugdzorg. In het recente rapport Eenzaam Gesloten maakte Jason Bhugwandass vreselijke misstanden bekend op de Zikos-afdelingen, afdelingen voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie voor kinderen. Indrukwekkende verhalen over eenzame opsluiting van kinderen en jongeren, van geweld en het uitblijven van hulp en onderwijs.

Dobbe: ‘Het rapport van Jason was indrukwekkend. Dit zijn geen incidenten, maar signalen dat het systeem faalt. Teveel kinderen en jongeren kregen geen liefdevolle zorg en opvang, maar kregen te maken met misstanden. Er werd niet naar hen geluisterd. Melding na melding, jarenlang. Kinderen en jongeren zijn daardoor beschadigd, fysiek en mentaal. Erkenning dat dit fout is geweest is belangrijk voor herstel. En excuses horen daarbij, en moeten daarin een eerste stap zijn.'

Ook andere belangrijke SP-voorstellen zijn vandaag aangenomen, waaronder het voorstel van Dobbe om aanbestedingen in de specialistische jeugdzorg te verbieden. 'Zorg is geen markt, en de specialistische jeugdzorg al helemaal niet. Waarom moeten aanbieders dan concurreren? Dit leidt alleen maar tot chaos en niet tot goede zorg. Ondanks dat aanbestedingen niet verplicht zijn, doen veel gemeenten het nog wel. Dat wordt nu verboden.' Ook een voorstel van Dobbe om de jeugdzorg te betalen op basis van het aantal plekken, de zogenaamde beschikbaarheidsfinanciering, is vandaag aangenomen. Daarmee kan de aandacht meer worden verlegd naar het verlenen van goed zorg.

Maidenspeech Marijke Synhaeve

D66 D66 Nederland 24-01-2024 11:13

Vorig jaar kregen meer dan 450.000 jongeren in Nederland jeugdzorg. Achter die cijfers zitten verhalen van jonge mensen. Jonge mensen die eigenlijk alleen maar beter willen worden.

Deze jongeren willen beter worden en dat maken we hen bijzonder moeilijk: ellenlange wachtlijsten, zorgorganisaties die vooral naar elkaar wijzen en wisselende hulpverleners. En alsof dat niet genoeg is hebben ze bij de start van hun volwassen leven ook nog eens minder kans op het afronden van een opleiding, het vinden van een baan en het hebben van een dak boven hun hoofd. Dat is fundamenteel onrechtvaardig en leidt tot onnodige maatschappelijke kosten.

Voorzitter, ik was vijftien en had toen zelf zorg nodig. Ook ik wilde alleen maar beter worden. Ik zag de mooie en de lelijke kanten van de zorg. Ik nam me toen voor: als ik ooit in de positie kom waarin ik de zorg voor jongeren beter kan maken, dan is dat wat ik ga doen. Dat heb ik de afgelopen jaren gedaan: als consultant, raadslid, wetenschapper en nu als Tweede Kamerlid. Al die rollen had ik niet kunnen vervullen zonder de steun, het vertrouwen, de liefde en de humor van mijn vrouw, kinderen, vrienden en familie. Dank jullie wel!

Voorzitter, achter die CBS-cijfers zitten kinderen en jongeren die nú vastlopen en nú beter geholpen moeten worden. Niet met mooie woorden, maar met oplossingen. En niet alleen de jeugdzorg loopt vast. Hetzelfde geldt voor de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de medische zorg. Dat vraagt om 1) het slimmer organiseren van de zorg, 2) meer inzet op wat bewezen werkt in de zorg en 3) een andere manier van kijken naar zorg. Bij dat laatste punt wil ik langer stilstaan.

Ik pleit voor een verschuiving van zorg naar gezondheid. We weten dat als je mensen vraagt naar hun ervaren gezondheid, dat slecht 11% daarvan afhankelijk is van zorg. De overige 89% wordt bepaald door factoren zoals het hebben van een sociaal netwerk, een stabiel inkomen en de omgeving waar je woont. Dat betekent dat we het sociale domein en het zorgdomein veel beter moeten verbinden.

Verschuiving van zorg naar gezondheid betekent op kleine schaal dat je kijkt wat een individu en een gezin echt nodig heeft en niet tezelfdertijd inzet op – bijvoorbeeld – traumabehandeling, dagbesteding en aanpak schulden als onderzoek aantoont dat traumabehandeling veel minder effectief is als mensen zich zorgen maken over of ze wel of geen eten op tafel kunnen krijgen.

Verschuiving van zorg naar gezondheid betekent op grote schaal dat we ons ook de vraag moeten stellen of we niet te vaak maatschappelijke problemen in de zorg proberen op te lossen. Zoals de prestatiedruk die jongeren ervaren, de gevolgen van vechtscheidingen en de aanpak van overgewicht. Maatschappelijke problemen met zorg proberen op te lossen is niet wenselijk en niet houdbaar, omdat we problemen niet bij de bron aanpakken én de zorg nu al vastloopt.

Voorzitter, ik gaf al aan: niet alleen mooie woorden, maar juist ook oplossingen. Ik deel er twee:

Ten eerste: Of jij je goed voelt, wordt niet alleen bepaald door of jij ziek bent of niet. Het wordt ook bepaald door of je überhaupt toegang hebt tot medische zorg. Voor meiden die vanwege het gevaar voor eergerelateerd geweld in het geheim worden geplaatst en dus, aan de andere kant van het land, onder een nieuwe identiteit naar school gaan en een nieuw leven opbouwen geldt dat zij vaak geen gebruikmaken van medische zorg. Hun ouders kunnen dan namelijk via de zorgverzekering hun verblijfplaats achterhalen. Hetzelfde probleem speelt bij slachtoffers van huiselijk geweld, aangezien de zorgverzekering vaak op naam van de partner staat. Ik kom met een voorstel om dat recht te zetten.

Ten tweede: De zorg kent helaas lange wachtlijsten. Wachtlijsten moeten korter. Daarnaast moeten we mensen op wachtlijsten ook beter helpen. Uit onderzoek van MIND in de geestelijke gezondheidszorg blijkt dat de helft van de respondenten met een lange wachttijd geen overbruggingshulp krijgt aangeboden tijdens het wachten en wachten op hulp kan soms jaren duren. De zorgvraag wordt dan onnodig erger. Wederom, wat mij betreft een verkeerde keuze, die we moeten rechtzetten.

Tot slot, voorzitter. Ik begon mijn verhaal met mijn gedrevenheid om de zorg beter te maken en ik zal ervoor strijden, nu vanuit deze plek, dat iedereen die zorg nodig heeft zo goed mogelijk wordt geholpen en dat geen jongere met 3-0 achterstand aan zijn of haar volwassen leven begint. Dankuwel.

Terug naar fatsoenlijke opvang voor minderjarige asielzoekers

D66 D66 Nederland 23-02-2023 13:29

In de regio Tilburg worden jonge asielzoekers die een status krijgen in dezelfde regio gehuisvest. Lokale partijen werken samen om dit mogelijk te maken. Deze werkwijze is zowel positief voor de jongeren, die niet meer hoeven te verhuizen, als voor de gemeente, die zelf invulling kan geven aan de begeleiding en opleiding van jongeren die later in de regio gaan wonen. Podt wil dat deze manier van organiseren ook op andere plekken wordt toegepast.

Maak van 2023 geen verloren jaar in de stikstofaanpak

D66 D66 Nederland 23-02-2023 07:09

Het kabinet start vanaf april met de vrijwillige uitkoop van 3000 piekbelasters. In november wordt de balans opgemaakt of dat voldoende natuurherstel dat oplevert. De Groot: “De afgelopen jaren ontbrak het boeren te vaak aan duidelijkheid. Daarom moet het kabinet consequent en transparant zijn over de gevolgen van de keuzes die ze boeren nu voorleggen. Dat is nodig vóór de vrijwillige uitkoopregeling begint. Het kabinet moet daarom in april al aangeven dat zij uiteindelijk piekbelasters zal uitkopen of vergunningen zal intrekken.” Zo hoopt De Groot de deelnamebereidheid aan de vrijwillige regeling te maximaliseren.

D66-initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ naar de Raad van State

D66 D66 Nederland 20-11-2022 10:16

Ieder kind krijgt straks een vorm van onderwijs. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld. De behoeften van het kind staan hierbij centraal. Scholen krijgen hiervoor veel meer mogelijkheden tot maatwerk. Wanneer een kind beter kan leren door dat een aantal dagen per week thuis te doen, dan kan dat. Maar ook andere vormen van onderwijs zijn mogelijk. Als een kind maar kansen krijgt om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Het recht daarop verankeren we met de initiatiefwet ‘leerrecht’ in de wet.

De leerplichtambtenaar wordt leerambtenaar, die naast het kind staat om waar nodig het leerrecht, het recht op onderwijs, af te dwingen. En om te voorkomen dat er niet alleen over kinderen wordt gesproken maar ook mét kinderen, geeft de wet het kind hoorrecht.

‘Het leerrecht staat opgenomen in het door Nederland ondertekende VN Kinderrechtenverdag, maar heeft geen plaats in de Nederlandse wet. Met als gevolg dat we een steeds grotere groep kinderen aan hun lot over laten. Met het leerrecht geven we deze kinderen weer kansen. Zij krijgen recht op onderwijs dat bij hem of haar past’, aldus Van Meenen.

Kindregeling komt er eindelijk aan

D66 D66 Nederland 02-11-2022 12:03

Het kabinet stelde eerst een andere uitwerking voor, maar onder leiding van D66-Kamerlid Hülya Kat koos de Kamer om het advies van de kinderen en jongeren te volgen.

Afhankelijk van hun leeftijd krijgen getroffen kinderen en jongeren een bedrag tussen de €2.000 en €10.000. Het is bedoeld als een startbedrag voor de kinderen en jongeren om de regie over hun eigen leven op te pakken.

Daarnaast kunnen kinderen en jongeren terecht bij gemeentes voor brede ondersteuning en begeleiding. Met het aannemen van de Wet hersteloperatie toeslagen komt de uitbetaling van het geldbedrag waar kinderen en jongeren al anderhalf jaar op zitten te wachten er nu eindelijk aan. Een steuntje in de rug om weer zonder zorgen hun leven op te kunnen pakken.

Gunay Uslu – Snel schakelen

D66 D66 Nederland 27-07-2022 03:35

“Ik ben een kind van gastarbeiders. Mijn ouders kwamen beide in de jaren 60 naar Nederland. Mijn moeder in 1968, na mijn vader, met drie kinderen; mijn zus en twee broers. Als enige van het gezin ben ik in Nederland geboren. Mijn jeugd was goed. Ik heb twee ondernemende ouders: van het runnen van pensions tot cafés en het organiseren van evenementen.”

“Ik herinner me een bijzondere ervaring op school: ik kreeg te horen dat ik wel veel vragen stelde in de klas. Of ik dat wat minder kon doen. Ik was een kritisch kind. Op mijn 12e kreeg ik als schooladvies lbo, een voorloper van het hedendaagse vmbo. Ondertussen zat mijn zus op de filmacademie. Ze was feministisch, activistisch en erg betrokken bij mijn leven en schoolloopbaan. Toen zij van mijn schooladvies hoorde, wilde zij ‘wel even met het schoolhoofd praten’. Mijn zus vond dat ik moest gaan studeren, maar het schoolhoofd adviseerde anders. ‘Je kunt beter een beroep leren, een vak’ vond hij. ‘Als je straks weer teruggaat naar je thuisland, heb je daar niks aan je studie.’ Ook dit moment is mij bijgebleven. Het was gek om te horen dat ik een ander thuisland zou hebben dan Nederland. Het waren goede intenties van het schoolhoofd: in die tijd was het een gangbare gedachte dat kinderen van gastarbeiders weer terug zouden gaan. Hij bedoelde het niet slecht.”

Slotwoord Sigrid Kaag ledengesprek

D66 D66 Nederland 15-05-2022 16:12

Wij kunnen dit niet alleen. Daar moet iedereen, van hoog tot laag, bij helpen. En zich uitspreken: over dingen die fout gaan en over dingen die goed gaan. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de verwezenlijking van onze idealen, voor de partij die we willen zijn. Menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid staan hierbij centraal.

Daarom vraag ik van jullie allemaal: steun je partij, lever een actieve bijdrage. We kunnen niets zonder jullie belangrijke werk in het land, zonder jullie inzet, en kritische stem. Spreek je uit maar wees ook weerbaar als het wat moeilijker gaat. We komen hier sterker uit dankzij de waarden die wij delen en waar wij voor staan.

Reactie landelijk bestuur op oproep D66-leden

D66 D66 Nederland 18-04-2022 09:38

Wij begrijpen de vragen en zorgen die leven onder onze leden. Als bestuur gaan we zoals aangekondigd kijken naar de conclusies van beide delen van het BING-rapport. Dat doen we met de zorgvuldigheid die deze situatie vraagt. Tegelijkertijd willen wij vanuit ons gezamenlijke gevoel van urgentie snel handelen. Het bestuur is voornemens vrijdag 22 april de leden te informeren over de conclusies van de nieuwe weging.

We horen de terechte wens van de leden om snel van ons te horen en om zoveel mogelijk open te zijn, met respect voor de privacy van betrokkenen. Die duidelijkheid hopen we dus spoedig te kunnen bieden. Daarna zijn wij zeer bereid om met de leden in gesprek te gaan. Meer informatie over hoe we dat organiseren, zullen we eveneens vrijdag met de leden delen.

Thuiszittende kinderen krijgen recht op onderwijs

D66 D66 Nederland 26-03-2022 08:00

De huidige onderwijswetten zorgen ervoor dat kinderen vastlopen. Scholen hebben te weinig ruimte voor het bieden van maatwerk, ouders worden te vaak gedwongen tot het aanvragen van een vrijstelling van de leerplicht en geen enkele partij draagt de verantwoordelijkheid voor het bieden van onderwijs aan deze kinderen.

Door aanpassing van deze wetten op 15 punten krijgt ieder kind een vorm van onderwijs. Dit leerrecht kan op verschillende manieren worden ingevuld. De behoeften van het kind staan hierbij centraal. Scholen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om kinderen niet de hele week, maar enkele dagen les te geven op school. Ook wordt digitaal leren een optie voor kinderen die geen fysiek onderwijs kunnen volgen.