Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

110 documenten

De hele klas vertrekt op ...

SP SP Nederland 07-08-2019 08:22

De hele klas vertrekt op schoolreisje, maar één kind moet achterblijven. Ouders kunnen niet altijd de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Als het aan de SP ligt wordt geen enkel kind hierdoor buitengesloten. Het is www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl 👈

Maak de komende weken kennis met de ...

CDA CDA Nederland 31-07-2019 09:28

Maak de komende weken kennis met de jongste politici van #teamCDA. Vandaag stellen we Jesper Bergsma (24) voor. Jesper is Statenlid in Groningen. https://www.cda.nl/de-jonge-gezichten/jesper-bergsma/

Twintiger en al volop actief als ...

CDA CDA Nederland 18-07-2019 12:01

Twintiger en al volop actief als politicus of bestuurder? Maak de komende weken kennis met de jonge gezichten van #TeamCDA! Vandaag: Remco van Dooren uit #Eindhoven https://www.cda.nl/de-jonge-gezichten/

This means a lot to us’. Lilianne ...

PvdA PvdA Nederland 12-07-2019 07:47

This means a lot to us’. Lilianne Ploumen bood namens duizenden ondertekenaars de petitie her body she decides aan in Georgia. Samen staan we echt sterker.💪 De petitie kan nog steeds worden getekend ✏️ www.pvda.nl/acties/her-body-she-decides/

#kijktip voor de zaterdag: ...

CDA CDA Nederland 06-07-2019 12:17

#kijktip voor de zaterdag: Vice-premier Hugo de Jonge is gaan vissen met Jan Hoedeman van het AD. Bekijk het interview hier ⤵ https://www.ad.nl/politiek/hugo-de-jonge-overweegt-cda-lijsttrekkerschap~a3045313/

Achterlating kinderen in het buitenland moet strafbaar worden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 04-07-2019 00:00

De achterlating van kinderen in het buitenland moet strafbaar worden. Dit stelt Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg. Achterlating is het tegen hun zin meenemen van jonge kinderen naar het buitenland. Vervolgens worden kinderen vaak uitgehuwelijkt of bij bekenden achtergelaten om heropgevoed te worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van GroenLinks om dit strafbaar te stellen.

Buitenweg: “Tot nu toe gebeurt er te weinig in Nederland om achterlating te voorkomen. Juffen en meesters met vermoedens dat een kind in de zomervakantie achtergelaten wordt, weten niet waar ze terechtkunnen. Pas als erkend wordt dat achterlating kindermishandeling is, kunnen we er met zijn allen tegen optreden.”

Het aantal slachtoffers van achterlating wordt geschat tussen 182 en 815 per jaar. Dat is meer dan het aantal meldingen van 178 per jaar.

FVD geïnstalleerd in het Europees Parlement!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-07-2019 16:00

Vandaag zijn onze drie Europees Parlementsleden geïnstalleerd tijdens een plenaire ceremonie in Straatsburg. Als onderdeel van de brede, eurosceptische alliantie ECR zullen zij de komende jaren volop oppositie gaan voeren tegen Brusselse machtswellust en regelzucht. Namens heel FVD wensen wij Derk Jan Eppink, Rob Roos en Rob Rooken heel veel succes!

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP: toets aan kinderrechten in de asielprocedure | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Nederland 26-06-2019 00:00

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP willen dat een kinderrechtentoets in de asielprocedure wordt opgenomen en dat aanvragen van kinderen met voorrang worden behandeld. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat vandaag door de partijen wordt ingediend. Het wetsvoorstel is oorspronkelijk in 2017 ingediend door GroenLinks en PvdA en is ingrijpend gewijzigd na adviezen van onder meer de Raad van State.

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik: “Door aan het begin van de asielprocedure goed vast te stellen wat het belang van het kind is, kunnen we voorkomen dat kinderen jarenlang moeten wachten op een definitieve beslissing. Er komt veel sneller duidelijkheid: óf een verblijfsvergunning óf terug naar het land van herkomst. Als we aan de start goed en zorgvuldig doen, scheelt dat bovendien in rechtbankprocedures achteraf.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: "Kinderen hebben er recht op kind te zijn. Maar teveel kinderen van asielzoekers leven nu met een donkere wolk boven hun hoofd. Ze weten niet of ze hier mogen blijven, in hun eigen woonplaats, op hun eigen school en bij hun eigen vriendjes. Pas helemaal aan het eind van de procedure wordt er gekeken naar hun belangen. Dat moet anders. Ze verdienen sneller duidelijkheid zodat ze onbezorgd verder kunnen."

PvdD-Kamerlid Femke Merel van Kooten: “De belangen van asielkinderen worden met deze initiatiefwet beter geborgd in ons vreemdelingenrecht. Daar wordt nu nog te vaak aan voorbijgegaan en een heldere wettelijke regeling is daarom noodzakelijk.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “Met deze wet krijgen kinderen sneller duidelijkheid over hun status en voorkomen we ellenlange procedures zoals met Lili en Howick. Ik ga ervan uit dat een Kamermeerderheid dat steunt.”

Het vandaag ingediende wetsvoorstel regelt een kinderrechtentoets in asielprocedures. In deze toets wordt ‘weggestreept’ welk belang een gemiddeld kind bij verblijf in Nederland heeft, zodat de uitzonderlijke situaties overblijven. Denk hierbij aan het risico op meisjesbesnijdenis, rekrutering tot kindsoldaat, kindhuwelijken en kinderarbeid. 

De commissie Van Zwol, die onderzoek deed naar de lengte van procedures, doet de aanbeveling het belang van het kind nadrukkelijk en aantoonbaar in beschouwing te nemen. De initiatiefnemers voelen zich door deze aanbeveling gesteund.

Nieuw in het wetsvoorstel is het met voorrang behandelen van asielprocedures van kinderen. Inmiddels is de wachttijd bij de IND opgelopen tot meer dan anderhalf jaar, dus de wettelijke voorrang is geen overbodige luxe.

Team SGP staat klaar met Chris ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 08:47

Team SGP staat klaar met Chris Stoffer om door de modder te gaan. Ze strijden tegen seksueel misbruik van kinderen. Veel succes! 💪 #mudraise International Justice Mission

Minister Hugo de Jonge nam vandaag ...

CDA CDA Nederland 21-06-2019 09:37

Minister Hugo de Jonge nam vandaag kersvers minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink mee naar de ministerraad. Hugo: “Mensen met een beperking moeten onbeperkt mee kunnen doen. Eigenlijk moeten wij als hele ministersploeg minister van Gehandicaptenzaken zijn.”