Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

165 documenten

Kerkdiensten en corona; wat vindt de SGP?

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

De SGP hecht zeer aan de voortgang van de erediensten. We waarderen de digitale mogelijkheden daarvoor, maar het is pijnlijk om niet met elkaar rondom het Woord in Gods huis te kunnen zijn.

De maatregelen die nodig zijn om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moeten nageleefd worden. Dat is ook wat de kerken heel nauwgezet gedaan hebben en nog steeds doen. De bescherming van kwetsbaar leven ligt ons immers na aan het hart. Juist ook vanuit de zorg en vanuit de getroffen gemeenschappen wordt vaak een appèl op voorzichtigheid gedaan. Dat begrijpen en ondersteunen wij. Dat is één.

Maar die maatregelen mogen niet onnodig ver gaan. Als Ikea haar deuren voor honderden mensen mag openen, roept dat terechte vragen op waarom in grote kerken niet meer dan 30 (en later 100) mensen kunnen worden toegelaten?

Wij verzetten ons er ook tegen als kerken eenzijdig als besmettingshaarden worden weggezet. Het beeld van kerkdiensten als verspreiders van het virus is een eigen leven gaan leiden. Vaak bleken die verhalen deels of geheel onjuist te zijn, of afkomstig uit de periode toen er nog geen coronamaatregelen waren. Het mag niet zo zijn dat ingrijpende maatregelen als het inperken van kerkdiensten en uitvaarten lichtvaardig plaatsvinden.

Bij de SGP komen over dit onderwerp veel vragen binnen. Vragen en zorgen die bij ons evenzeer leven en die wij omzetten in vragen aan de regering en bijdrages aan debatten en in media.

Zo heeft Kees van der Staaij op 1 mei schriftelijke vragen ingediend bij de regering over de ruimte voor kerkdiensten en uitvaarten. De antwoorden die wij inmiddels kregen, zijn teleurstellend. Daarom hebben wij direct vervolgvragen ingediend; En op 7 mei bevroeg Van der Staaij premier Rutte tijdens een interruptiedebat (klik hier voor de video) op de versoepeling van de maatregelen voor kerken; In een uitzending van Op1 pleitte Van der Staaij voor meer maatwerk voor kerken en riep hij op om het belang van de kerkdiensten te erkennen (klik hier voor de video); Op 20 mei deed Van der Staaij in het debat opnieuw de oproep om kerken meer ruimte te geven (bekijk hier de video); Verder stelde Van der Staaij samen met Jetten in de Tweede Kamer voor om de Raad van State kritisch te laten kijken naar de inperkingen van onze vrijheden en grondrechten (waaronder de vrijheid van godsdienst). Inmiddels heeft de Raad van State een gedegen voorlichting gegeven, wat wij ervaren als een steun in de rug voor ons pleidooi voor meer maatwerk; Op de achtergrond vertegenwoordigt Peter Schalk de reformatorische kerken bij de regelmatige gesprekken met de minister van Justitie en de vertegenwoordigers van de kerken in Nederland.

Ook de komende tijd hoopt de SGP zich met overtuiging in te zetten voor een verantwoorde voortgang van de kerkdiensten. Iets wat ons allemaal zó aan het hart ligt.

 'Erken belang kerkdiensten!' - Van der Staaij bij Op1

SGP SGP Nederland 20-05-2020 00:00

Kees van der Staaij pleit voor meer maatwek voor kerkdiensten. Op dinsdagavond 19 mei ging hij daarover het gesprek aan in de uitzending van Op1.

Coronadebat: SP wil dat iedereen in de zorg veilig kan werken

SP SP D66 Nederland 07-05-2020 19:47

Nog steeds komen elke dag meldingen binnen van zorgverleners die onbeschermd hun werk moeten doen. Zij zijn elke dag bang dat zij de mensen voor wie zij zorgen besmetten of dat zij zelf besmet raken.

‘En dat gaat steeds meer pijn doen, aangezien wij hier week in week uit over spreken. Lange tijd hoorden we dat er onvoldoende materialen waren. Nu horen we dat er materialen genoeg zijn en in de briefing vorig week werd zelfs gezegd dat er "vijf keer meer besteld kon worden" maar dat dit niet gebeurt omdat dit niet nodig zou zijn. Dit is onacceptabel en onverantwoord,’ zegt Lilian Marijnissen tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Een voorstel van de SP om ervoor te zorgen dat meer zorgverleners gebruik kunnen maken van beschermingsmiddelen kreeg brede steun in de Tweede Kamer. Dat is een hele belangrijke stap! Marijnissen: ‘Wij vinden dat de richtlijn aangepast moet worden zodat álle zorgverleners op bescherming kunnen rekenen. Zonder bureaucratie en vage regels. We vragen het uiterste van deze mensen, het minste wat we kunnen doen is ze voldoende bescherming geven.’

Ook is ons voorstel samen met D66 aangenomen om snel te komen tot een coronakenniscentrum. Marijnissen: ‘Een centrum waar iedereen met vragen of die hulp nodig heeft terecht kan. We moeten leren van de Q-koorts in Brabant, waarna het veel te lang duurde voor de ondersteuning van mensen op gang kwam. Laten we daar voor corona dus nu vast mee beginnen.’ Er zal worden ingezet op onderzoek waarom hetzelfde gebied als waar Q-koorts heeft huisgehouden nu het hardst wordt geraakt door het coronavirus.

Eindelijk Nederlandse hulp voor kinderen op Griekse eilanden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-05-2020 13:53

Door Joël Voordewind op 7 mei 2020 om 12:49

Eindelijk Nederlandse hulp voor kinderen op Griekse eilanden

De ChristenUnie zet zich altijd in voor mensen in nood, op de vlucht voor oorlog en geweld. Hun leed raakt ons, zeker als het kwetsbare kinderen zijn die gevaar lopen. Op de Griekse eilanden is zo’n schrijnende crisis aan de gang. In de Tweede Kamer riep ik het kabinet op tot actie voor de kinderen zonder ouders die leven in erbarmelijke omstandigheden. Nu maakt het kabinet bekend de opvang van ruim vijfhonderd kinderen op het Griekse vasteland te bekostigen. Ik wil meer vertellen over dat besluit en ons standpunt daarover.

Wat was de inzet van de ChristenUnie?

Al voor de coronacrisis was voor ons duidelijk dat de situatie in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden onhoudbaar was. Vluchtelingen leven in een enorm schrijnende situatie. Een motie van onder andere de ChristenUnie om 2500 kwetsbare kinderen van de eilanden onder te brengen in beschermde kampen op het vasteland was door de Tweede Kamer aangenomen. (1) Dat was voor ons de eerste stap. Veel Europese landen namen het initiatief om kwetsbare kinderen zonder ouders op te nemen. Volgens ons moest ook Nederland dat doen. Dat was onze inzet.

Wat doet Nederland?

Vandaag maakt het kabinet bekend dat het de opvang van alleenstaande kinderen op het Griekse vasteland gaat bekostigen. In totaal moeten met het programma ruim vijfhonderd kinderen worden geholpen. Ze krijgen onderdak, onderwijs, medische en psychosociale begeleiding en een voogd. Nederland ondersteunt Griekenland bij het opzetten van een werkend voogdijsysteem, zoals we dat ook in Nederland via het NIDOS kennen. Ook blijft het kabinet inzetten op een structurele aanpak waar Europese solidariteit via een eerlijk herverdelingssysteem deel van uitmaakt.

Wat vindt de ChristenUnie van dit besluit?

Wij riepen het kabinet op om die kwetsbare kinderen uit de kampen in veiligheid te brengen. Nu komt het kabinet met een concrete stap. Zij krijgen nu de hulp die ze heel hard nodig hebben.

Het zal duidelijk zijn dat dit een compromis is. Een compromis waar bijvoorbeeld het opnemen van een deel van de kinderen door Nederland geen onderdeel van uitmaakt. Dat vind ik teleurstellend. Zoals ik al een paar weken geleden schreef, was en is er voor ons standpunt tot mijn spijt onvoldoende steun binnen de coalitie. Ook een Kamermeerderheid ontbreekt. Hoewel we het dus, zoals dat bij een compromis gaat, liever anders hadden gezien, is dit een compromis waar we tevreden mee zijn.

Het is immers een besluit wat voor nu uitkomst biedt voor ruim vijfhonderd asielkinderen die momenteel in psychische en fysieke nood verkeren. Dat maakt voor hen een wereld van verschil en is een belangrijke stap voorwaarts. Ook voor de Nederlandse inzet.

Hoewel we dus meer hadden gewild, is dit een concrete stap die een grote groep kinderen bevrijd uit erbarmelijke omstandigheden. Daar kunnen we tevreden mee zijn. Tegelijkertijd kunt u blijven rekenen op onze onverminderde inzet voor vluchtelingen in nood. Een structurele en Europese aanpak voor de opvang, selectie aan de Europese buitengrenzen en eerlijke herverdeling van erkende vluchtelingen over Europa. Dat blijft hard nodig en daar blijven wij ons voor inzetten.

(1)    Kamerstukken II 2019/20, 32317, nr. 608

Reactie op samenwerking Nederland en Griekenland gericht op hulp aan kinderen op de Griekse eilanden

D66 D66 Nederland 07-05-2020 10:07

De staatssecretaris van Justitie heeft aangekondigd dat Nederland Griekenland gedurende drie jaar gaat ondersteunen met het opzetten en versterken van een voogdijsysteem voor minderjarige asielzoekers. Daarnaast worden op korte termijn 48 alleenstaande minderjarigen ondergebracht in door Nederland gefinancierde opvangvoorzieningen op het Griekse vasteland.

Die 48 plekken blijven drie jaar beschikbaar, waardoor in totaal zo’n 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland geholpen kunnen worden. De kinderen krijgen in de opvangvoorzieningen onderwijs, psychosociale zorg, gezondheidszorg, juridische bijstand en andere vormen van hulp. Hiervoor wordt samengewerkt met onder meer het Nederlandse NIDOS en NGO’s. Dat geeft vertrouwen, want zij hebben bewezen de situatie voor kinderen in erbarmelijke omstandigheden te kunnen verbeteren.

D66 heeft eerder de oproep van gemeenten, kerken en maatschappelijke organisaties gesteund om een deel van de alleenstaande minderjarige kinderen op de Griekse eilanden in Nederland op te vangen. We vinden het teleurstellend dat hiervoor politiek onvoldoende steun is. D66 zal de opvang van kinderen hier blijven bepleiten.

Om toch nu voor een aantal kinderen de slechte situatie iets te kunnen verbeteren, is intussen gekeken wat er wel kan, waar wel draagvlak voor is. Is dit voor D66 de gewenste uitkomst? Nee, dat moge duidelijk zijn. Maar het helpt uiteindelijk honderden kinderen op de Griekse eilanden wel een stap vooruit, want zij hoeven niet langer in de mensonterende kampen te overleven. Het is nu aan de staatssecretaris om dit goed uit te voeren. Daar zullen wij haar kritisch op gaan controleren.

Tegelijkertijd blijft D66 zich inzetten voor een structurele oplossing in de Europese Unie. Daarbij staat voorop dat lidstaten zich niet kunnen onttrekken aan hun verplichtingen. En dat we solidair zijn met lidstaten die te maken hebben met een hoge instroom van vluchtelingen.

Kinderen begrijpelijkerwijze thuishouden: geen boete!

PVV PVV Nederland 30-04-2020 10:43

Als ouders hun kinderen begrijpelijkerwijze nog niet naar school willen laten gaan vanaf 11 mei dan kan dat zonder boete door de vorige week in de Tweede Kamer aangenomen motie Wilders/Asscher.#coronanederland #CoronaCrisis #corona #Wilders https://t.co/xo6aPS0VqM

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 30, 2020

Kamermeerderheid steunt voorstel GroenLinks voor aanpak thuiszittende leerlingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD D66 PvdA Nederland 29-04-2020 00:00

De ervaringen die zijn opgedaan met afstandsonderwijs tijdens de corona-crisis, worden ingezet voor de aanpak van langdurig thuiszittende leerlingen. Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van GroenLinks hiervoor.

"Thuiszitters" zijn kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuis zitten. Het lukt hen niet om mee te doen aan regulier of speciaal onderwijs, bijvoorbeeld vanwege psychische - of gedragsproblemen of om andere redenen. Ondanks alle inspanningen blijft het aantal thuiszitters stijgen. Bijna 5.000 leerlingen zijn vorig jaar meer dan drie maanden niet naar school geweest.

“Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Deze kinderen en hun ouders hebben maatwerk nodig”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

De Kamer wil nu de ervaringen van de afgelopen periode gebruiken om maatwerk mogelijk te maken.

“Hoewel de tijd waar we inzitten naar is, hebben we enorm mooie voorbeelden gezien van wat er mogelijk is”, aldus Westerveld. “Elk kind dat kan worden geholpen met afstandsonderwijs is er één.”

Westerveld prees in het onderwijsdebat in de inzet van personeel in alle onderwijsinstellingen.

“Iedereen heeft keihard gewerkt om onderwijs en opvang zo goed als mogelijk door te laten gaan. In deze onvoorspelbare tijd, met alle onzekerheid die erbij komt kijken, en soms met gebrekkige ondersteuning. Dit schept enorm veel vertrouwen, ook in de tijd die we met elkaar tegemoet gaan.”

D66, VVD, PvdA, SP en PvDD hebben het voorstel van GroenLinks mede ondertekend. De stemming is 6 mei.  

 

 

GroenLinks: Waarborg psychische zorg nu en na deze crisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 22-04-2020 00:00

Er zijn zo snel mogelijk richtlijnen nodig om psychische zorg (GGZ en Jeugd-GGZ) weer op peil te brengen. En de overheid moet met zorgverzekeraars een gesprek aangaan om ook voor de toekomst GGZ veilig te stellen. GroenLinks heeft hierover Kamervragen gesteld. 

Vanwege de corona-maatregelen hebben instellingen voor psychische zorg fysieke afspraken, dagbesteding en behandelingen acuut moeten stopzetten. Jonge en volwassen patiënten die in een instelling verblijven, krijgen geen verlof meer. Ook zijn bezoekregelingen onduidelijk, waardoor mensen vereenzamen. Voor kinderen en hun ouders is het belangrijk is om elkaar te blijven zien.

“Voor mensen met psychische problemen is goede zorg van levensbelang. Nu vallen structuren weg. En raken ze in een steeds groter isolement. Dat veroorzaakt een enorme terugval en leidt zelfs tot gevaarlijke situaties”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Jeugdzorg).

Dringend richtlijnen nodig Het is dringend nodig dat er richtlijnen komen om de zorg weer op gang te krijgen, vindt GroenLinks. Bijvoorbeeld therapeutische gesprekken en ambulante zorg op anderhalve meter afstand, beschermende kleding voor zorgverleners, en verlof- en bezoekmogelijkheden binnen de grenzen van veiligheid.

Verder is GroenLinks zeer bezorgd over financiële problemen waarin GGZ-instellingen komen. Doordat zij niet meer volgens de regels hun zorg verlenen, keren zorgverzekeraars minder geld uit. En dat ondanks het aangenomen voorstel dat GroenLinks eerder deed om dit te voorkomen.

Voorkom dat instellingen omvallen

Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema (GGZ): “Als GGZ-instellingen omvallen is dat echt ernstig. De al veel te lange wachtlijsten in de GGZ lopen dan nog verder op. En zorgverleners, die we keihard nodig hebben, raken hun baan kwijt. We moeten alles op alle zetten om dat te voorkomen.”

GroenLinks wil dat het kabinet erop toeziet dat zorgverzekeraars hun betalingsverplichtingen nakomen. Immers, dat is wat een Kamermeerderheid wil. En verzekeringsgeld wordt ook nog steeds gewoon geïnd.

Deskundigen voorspellen dat het aantal mensen dat psychische zorg nodig heeft na deze crisis zal toenemen. Een toegenomen aantal mensen zal last hebben van depressies en trauma’s door verlies van dierbaren, isolatie, verlies van inkomen en stress. Op dit moment staan er al zo’n 90.000 volwassenen op de wachtlijst voor passende psychische zorg.

Corona blues

PvdA PvdA Nederland 17-04-2020 07:51

Door Lodewijk Asscher op 17 april 2020 Delen  

Maar vandaag wil ik speciaal stilstaan bij al die gewone mensen die doen wat ze kunnen en daar maar zo zo in slagen. Mensen die, nu steeds duidelijker wordt dat deze situatie nog wel even kan duren, zo langzamerhand last krijgen van corona blues.

Ja, ik heb het over ons: de thuiswerkende (nou ja, werkende?), hard bellende, rond kinderen navigerende, hopeloze homeschoolers. Hoe lang gaat dit nog duren? Wanneer kunnen we weer langs oma, en dan niet alleen om voor het raam te zwaaien? Wanneer gaan de kinderen weer naar school? Of als dat niet kan wij weer naar werk zodat we niet in dezelfde ruimte zitten met – in mijn geval – al die lange benen, grote voeten van jongens die hun ouders meer dan zat zijn?

Ook al heb ik zeker niet alle antwoorden, toch wil ik jullie vragen: wat kan ik voor jou doen?

Ik wil helpen nadenken hoe we zorgen dat alle kinderen straks weer snel bij zijn. Niet elke ouder lukt het, hoe goed je ook je best doet, om je kinderen te geven wat ze nodig hebben. Het moet genoeg zijn dat je weet dat je doet wat je kunt en bovenal je weet: straks krijgt mijn kind wat het nodig heeft en komt het weer goed. Niet in een keer nee, maar wel de komende tijd.

Onze missie is bestaanszekerheid voor iedereen.

En ik wil werken aan plannen hoe iedereen straks toch weer zijn of haar brood kan verdienen. Onze missie is bestaanszekerheid voor iedereen. Dus laat het me weten als je klem zit. Ik beloof niets, ik kan niets beloven. Maar wel dat ik voor jullie zal opkomen.

Onder de grote woorden over Economie en Volksgezondheid gaan jullie verhalen schuil: opdrachten die opeens geschrapt zijn. Contracten die niet verlengd worden. En zenuwachtig bij iedere droge hoest.

Hou vol, zegt Rutte dan. Ik zeg het hem na, maar nu speciaal voor jullie, voor ons. We komen hier doorheen – samen. Echt. En we houden elkaar vast.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/coronablues/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/coronablues/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Compensatie voor zieke zorgverleners een feit!

PvdA PvdA Nederland 16-04-2020 07:27

Door John Kerstens op 16 april 2020 Delen  

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

https://www.pvda.nl/nieuws/compensatie-voor-zieke-zorgverleners-een-feit/

https://www.pvda.nl/nieuws/compensatie-voor-zieke-zorgverleners-een-feit/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/compensatie-voor-zieke-zorgverleners-een-feit/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp