Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

129 documenten

Gratis OV voor kinderen op woensdag en weekend

PvdA PvdA D66 Nederland 15-10-2019 15:10

Door Gijs van Dijk op 15 oktober 2019 Delen  

Met het openbaar vervoer kom je vrijwel overal. Naar het strand, de speeltuin of naar opa en oma. Maar voor ouders kan het reizen met het openbaar vervoer behoorlijk wat kosten. Daarom pleit ik, samen met D66, voor gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar op woensdagmiddag en in de weekenden.

Het zorgt ervoor dat kinderen al vanaf jonge leeftijd plezier van reizen met het openbaar vervoer beleven.

Gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar heeft vele voordelen. Het zorgt ervoor dat kinderen al vanaf jonge leeftijd plezier van reizen met het openbaar vervoer beleven, waardoor ze later ook vaker het OV nemen. Ook de kosten voor ouders om met kinderen te reizen gaan hiermee omlaag. En elke keer dat we de trein, tram of bus nemen in plaats van de auto is dat ook winst voor van het klimaat.

In de trein en in verschillende steden, zoals Groningen, Eindhoven en Nijmegen, is er met succes, al gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar. Ook Amsterdam start hier binnenkort mee. Elke vervoerder heeft nu eigen regels of kinderen gratis mee kunnen reizen. Wij willen dat voor ieder kind in Nederland vrij reizen op woensdagmiddag en de weekenden mogelijk wordt.

Daarom moet de staatssecretaris aan de slag om gratis openbaar vervoer voor alle kinderen tot 12 jaar in heel Nederland te realiseren.

Met gratis openbaar vervoer voor kinderen zorgen we ervoor dat kinderen op een leuke manier het plezier van reizen met het openbaar vervoer beleven. Daarom moet de staatssecretaris aan de slag om gratis openbaar vervoer voor alle kinderen tot 12 jaar in heel Nederland te realiseren.

Tweede Kamerlid

Nieuwe wet nodig tegen kindermishandeling Bonaire, Sint-Eustatius, Saba

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 10-10-2019 05:40

Door Stieneke van der Graaf op 10 oktober 2019 om 07:39

Nieuwe wet nodig tegen kindermishandeling Bonaire, Sint-Eustatius, Saba

Er is reden tot zorg over geweld tegen kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Waar fysiek en psychisch geweld in Nederland, op Sint Maarten, Curaçao en Aruba al bij wet verboden is, geldt dat voor de zogeheten BES-eilanden nog niet. Wat mij betreft gaat staatssecretaris Knops bezig met wetgeving om dit geweld tegen te gaan.

Het verbod zou namelijk voor het hele Koninkrijk moeten gelden. Kinderen daar komen dezelfde rechten en dus ook dezelfde bescherming toe als kinderen hier. Het is belangrijk dat we duidelijke grenzen stellen over wat wel en niet kan. Onder andere Unicef en het Kinderrechtencollectief zeggen dat er in de opvoeding in deze gebieden te vaak sprake is van lichamelijk en geestelijk geweld.

Kinderrechten

De ChristenUnie dringt al jaren aan op versterking van de kinderrechten in de overzeese gebieden van het Koninkrijk. Er is dan ook meer nodig dan alleen wetgeving. Het is belangrijk dat we ouders helpen om de opvoeding op een goede manier vorm te geven. Daarom hebben we in het verleden drie miljoen euro vrijgemaakt voor het verbeteren van kinderrechten, waarmee bijvoorbeeld de jeugdzorg versterkt kon worden. Maar onze blijvende aandacht voor de kinderrechten is broodnodig.

Zo willen we ook dat er duidelijkere regels komen voor zorgverleners en leraren als zij kindermishandeling willen melden. Mensen die dagelijks met kinderen werken moeten weten waar ze terecht kunnen als ze zien dat het thuis misgaat. Op die manier kan samen met de ouders gekeken worden naar oplossingen voor een veilige thuisomgeving voor ouder en kind.

Waarom GroenLinks begrotingen wil aanpassen, niet wegstemmen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-10-2019 00:00

3 vragen over de opstelling van GroenLinks bij de Financiële Beschouwingen.

Betekent de positie van GroenLinks dat zij nu voor alles gaan stemmen?

Nee natuurlijk niet. Wij blijven strijden voor onze idealen. Ieder wetsvoorstel beoordelen wij op de inhoud. Als we voor zijn, zijn we voor. Maar als iets een verslechtering is, dan stemmen we tegen. Tenzij we het kabinet zover krijgen dat ze het plan verbeteren. En nu het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid meer heeft moeten ze naar ons luisteren. Dat gaat belangrijk zijn de komende tijd, want er komen nog genoeg wetten aan waar wij grote moeite mee hebben.

Waarom dan wel voor de begrotingen stemmen?

Omdat een tegenstem van een begroting grote gevolgen heeft: bij het wegstemmen van een begroting gaat al het voorgenomen nieuwe kabinetsbeleid niet door. Dan blijft het beleid bevroren op de situatie zoals die was – ongeacht de nieuwe ontwikkelingen die er zijn. In tijden van bezuinigingen is dat best logisch. Je stemt dan immers tegen de bezuinigingen.

Nu het goed gaat met de economie wordt er door het kabinet niet bezuinigd, maar iets geïnvesteerd, al is het veel te weinig. Het is absoluut onvoldoende om het lerarentekort op te lossen en onze docenten voldoende te betalen. Het is niet genoeg om onze natuur te herstellen. Maar als bijvoorbeeld de onderwijsbegroting wordt weggestemd, dan is er volgend jaar 80 miljoen euro minder voor het basisonderwijs beschikbaar en 40 miljoen euro minder voor het voortgezet onderwijs. En als de begroting natuur wordt weggestemd is er 20 miljoen euro minder voor natuurbescherming.

Maar hoe boeken jullie dan resultaten?

Niet door te dreigen met een tegenstem als we niet bereid zijn dat ook waar te maken. Wel door met goede voorstellen te komen en door maatschappelijke druk te organiseren.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft GroenLinks gerealiseerd dat er verschillende gespecialiseerde jeugdzorgcentra komen voor de meest kwetsbare jongeren die nu maandenlang op een wachtlijst staan. GroenLinks heeft bereikt dat er 100 extra mensen bijkomen om zedenmisdrijven op te lossen. En het kabinet heeft onze initiatiefwet overgenomen die ervoor zorgt dat grote bedrijven zoals Shell winstbelasting gaan betalen in Nederland. Ook bij de komende begrotingsbehandelingen zullen onze parlementariërs voorstellen doen om de begrotingen en het Belastingplan te verbeteren.

Al eerder kwam er dankzij GroenLinks de Klimaatwet. En verzetten we ons succesvol tegen veel kabinetsbeleid. De dividendbelasting is van tafel, het plan om gehandicapten onder het minimumloon te betalen gaat niet door en het kinderpardon is er gekomen.

Die strijd wonnen we door keer op keer inhoudelijke argumenten op tafel te leggen. Door druk uit te oefenen samen met de mensen om wie het gaat. Door het verschuiven van de publieke opinie. En die inhoudelijke strijd is misschien wel harder nodig dan ooit. Wij blijven vechten voor beter betaalde zorgmedewerkers, leerkrachten en agenten. Voor het behoud van onze natuur. Voor een overheid die niet de grootste schuldeiser is, maar mensen juist uit de schulden helpt.

GroenLinks blij: Kabinet opent gespecialiseerde jeugdzorginstellingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-09-2019 00:00

Jongeren met complexe problemen kunnen straks terecht in gespecialiseerde jeugdzorginstellingen. Premier Rutte heeft zojuist aangegeven dat het kabinet het voorstel van GroenLinks hiervoor steunt.

“Dit voelt als een doorbraak. Het is heel fijn en geruststellend dat jongeren die te maken hebben met complexe problemen straks de zorg krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

Het kabinet maakt in 2020 11,5 miljoen euro en vanaf 2021 structureel 26 miljoen euro vrij voor gespecialiseerde jeugdzorginstellingen. Daar kunnen jongeren terecht die kampen met zogenaamde multiproblematiek – bijvoorbeeld anorexia in combinatie met automutilatie, of depressie.

“Dit plan gaat deze jongeren echt helpen. En snel. Volgend jaar wordt al begonnen”, zegt Westerveld.

Plek als urgent hulp nodig is Verspreid door het land komen een aantal faciliteiten waarbij de juiste expertise vanuit verschillende disciplines onder één dak aanwezig zijn. Ook jongeren die urgent hulp nodig hebben, moeten hier snel geholpen gaan worden. Het Rijk gaat deze instellingen opzetten, in samenspraak met gemeenten.

Op dit moment is er voor jongeren met complexe problemen vaak geen passende behandeling. Hierdoor ontstaan wachtlijsten en worden deze jongeren vaak overgeplaatst. Behandelingen zijn vaak gericht op een specifieke aandoening in plaats van dat er aan meerdere problemen tegelijk wordt gewerkt.

Deze jongeren verdienen goede zorg Westerveld: “De afgelopen tijd sprak ik veel met ouders en jongeren met complexe problemen. Die wanhopig zijn, maar nergens terecht kunnen. Deze jongeren verdienen onze hulp. Ik ben er echt heel blij mee dat deze jongeren straks goede zorg krijgen.”  

Jeugddelinquenten in Noord- en Zuid-Nederland hebben recht op opvang in eigen omgeving | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-09-2019 00:00

GroenLinks wil de garantie dat jeugddelinquenten in Noord- en Zuid-Nederland in hun eigen omgeving worden gedetineerd. De hulpverleners die nu in de jeugdgevangenissen werken, moeten behouden blijven voor de regio. Zolang de minister dat niet kan garanderen, moeten de jeugdgevangenissen in Veenhuizen en Cadier en Keer openblijven. Dit stelt de partij in de aanloop naar een debat in de Tweede Kamer over jeugddetentie.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “Jongeren moeten na hun detentie de kans krijgen succesvol terug te keren in de samenleving. Steun van familie en vrienden in hun omgeving zijn daarbij cruciaal. Door de sluiting van de gevangenissen worden zij mogelijk overgeplaatst naar de andere kant van het land. Dat is niet in het belang van jongeren.”

Het is een goede zaak dat jongeren die een licht vergrijp hebben gepleegd en weinig risico vormen voor de omgeving, een plek krijgen in een kleinschalige opvang. Maar dan is het wel van belang dat de jongeren in een vertrouwde omgeving worden gedetineerd. Voordat de regering twee jeugdgevangenissen sluit - Het Poortje Juvaid in Veenhuizen en Via Het Keerpunt in Cadier en Keer – wil GroenLinks de nodige garanties.

Jeugdzorgverleners verliezen hun baan Het aantal plekken dat de regering wil creëren in kleinschalige voorzieningen lijkt lager dan het aantal plaatsen in de jeugdgevangenissen. GroenLinks wil opheldering over de cijfers. Door de sluiting zonder alternatief in de omgeving dreigen jeugdzorgverleners hun baan te verliezen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Jeugdzorg): “Door de sluiting dreigen goed ingewerkte zorgverleners hun baan te verliezen. Dat terwijl zij dag in dag uit keihard werken om jongeren op het rechte pad te krijgen.” Westerveld maakt zich zorgen: “De problemen in de jeugdzorg zijn al groot. De plannen van het kabinet mogen niet tot nog meer problemen leiden. Medewerkers in jeugdgevangenissen zijn vaak een vraagbaak voor gemeenten in de regio en andere instanties die zich bezighouden met civiele jeugdzorg. Die komen veel capaciteit tekort. Ik roep het kabinet op te zorgen voor meer zekerheid voor jeugdzorgmedewerkers. Het aantal mensen dat de sector verlaat moet niet nog groter worden.”

Coalitie-Y biedt premier Rutte jongerenmanifest aan

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-09-2019 20:17

Door Gert-Jan Segers op 16 september 2019 om 22:05

Coalitie-Y biedt premier Rutte jongerenmanifest aan

Tijdens een bijeenkomst in het ministerie van Algemene Zaken heeft premier Mark Rutte het jongerenmanifest van Coalitie-Y in ontvangst genomen. Het manifest wordt gesteund door acht politieke partijen en tientallen maatschappelijke (jongeren)organisaties.

Floor Brands, voorzitter van de Nationale Jeugdraad bood het manifest aan en pleitte voor generatieproof beleid. Inmiddels is het manifest al door ruim 6.000 mensen ondertekend die daarmee het pleidooi kracht bijzetten om de druk op jongeren te verminderen. Het manifest biedt op korte termijn al handvaten voor beleid dat jongeren perspectief biedt en zal als inzet dienen voor een nieuw regeerakkoord.

Ruimte voor jongeren

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-09-2019 14:42

Door Webredactie op 16 september 2019 om 09:58

Te veel jongeren worden te zwaar belast door schulden en prestatiedruk. De ChristenUnie heeft het initiatief genomen tot Coalitie-Y en wil daarmee meer ruimte geven aan jongeren en hun talenten. We moeten af van het neoliberale denken dat jongeren wil doen geloven dat je je eigen project bent waarin je moet investeren en dat succes een keus is. Het leenstelsel is daar bij uitstek een uiting van. Het manifest van Coalitie-Y wil een omslag in dat denken, het leenstelsel aanpakken en de terugkeer van een basisbeurs.

Verder willen we meer ruimte voor jongeren op de woningmarkt, arbeidsmarkt, in het onderwijs. We willen een generatietoets invoeren zodat duidelijk wordt of beleid generaties niet afknelt. Met deze brede maatschappelijke en politieke coalitie zijn we met zovelen dat we echt nieuwe keuzes kunnen maken en kunnen toewerken naar een regeerakkoord dat jongeren-proof is. Zo wil de ChristenUnie bijdragen aan een samenleving waarin mensen tijd hebben voor aandacht voor elkaar en aandacht voor dingen die echt van waarde zijn.

ChristenUnie-voorstel wordt werkelijkheid: maatschappelijke diensttijd start in 2020

ChristenUnie ChristenUnie VVD CDA Nederland 16-09-2019 09:12

Door Webredactie op 13 september 2019 om 16:54

ChristenUnie-voorstel wordt werkelijkheid: maatschappelijke diensttijd start in 2020

Na een proefperiode sinds de zomer van 2018, gaat vanaf februari 2020 de maatschappelijke diensttijd (MDT) officieel van start. De maatschappelijke diensttijd komt voort uit de verkiezingsprogramma’s van ChristenUnie en CDA, is daarna breder omarmd in de Tweede Kamer en nu uitgewerkt door ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis. De maatschappelijke diensttijd is voor jongeren tussen 14 en 27 jaar, die zich in een periode van 6 maanden minimaal 80 uur inzetten voor de samenleving.

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de proef met de maatschappelijke diensttijd de afgelopen tijd veel positieve verhalen opgeleverd. “Het is een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Het valt me op dat zij het vooral ook heel erg leuk vinden. Niemand kan zo enthousiast vertellen over MDT als de deelnemende jongeren zelf.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers is blij dat de maatschappelijke diensttijd officieel van start kan gaan: “De maatschappelijke diensttijd is een mooie manier om jongeren ervaring op te laten doen met zinvol werk en in contact te komen met mensen, ouderen bijvoorbeeld, die ze anders nooit zouden spreken. Dat wat jongeren op zo’n moment leren, leren ze nooit meer af. Dat is winst voor hen én voor de samenleving.”

De komende maanden wordt een landelijk erkende waardering voor deelnemers van de maatschappelijke diensttijd ontwikkeld, bijvoorbeeld in de vorm van een landelijk certificaat. “Daarmee zorgen we dat jongeren nog eens iets extra’s overhouden aan hun maatschappelijke diensttijd,” stelt Segers.

Voor het ontwerp van de maatschappelijke diensttijd, werkte staatssecretaris Paul Blokhuis samen met ChristenUnie-minister Arie Slob en VVD-staatssecretaris Tamara van Ark.

Ook dakloze jongeren moeten kunnen studeren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-09-2019 00:00

Ook dak- en thuisloze jongeren moeten een opleiding kunnen volgen. Voor deze jongeren is specifieke ondersteuning nodig, zodat ze gelijke kansen krijgen om aan hun toekomst te werken, vindt GroenLinks. In schriftelijke vragen vraagt de partij uitleg aan de minister.

Afgelopen week kwam de 21-jarige Bram in het nieuws die niet kan studeren, omdat hij geen vaste verblijfplaats heeft. Ook kan hij geen lening krijgen. GroenLinks vraagt zich af of er meer jongeren zijn zoals Bram. En wil weten welke hulp en ondersteuning er voor hen beschikbaar is.

Alle jongeren moeten gelijke kansen krijgen, zegt Kamerlid Lisa Westerveld. “Inzet op gelijke kansen betekent dat er niet alleen programma’s op maat zijn voor excellente jongeren, maar ook voor dak- en thuisloze jongeren. Zij hebben structurele ondersteuning nodig.”

Financieel doolhof Jongeren die dak- en thuisloos zijn, kunnen lastig een uitweg vinden uit financiële problemen, vanwege ingewikkelde regels. Kamerlid Niels van den Berge: “Als ze in de schuldsanering zitten, kunnen ze geen studielening aanvragen, omdat ze eerst hun schulden moeten afbetalen. En als ze wel een studielening krijgen, dan moeten ze noodgedwongen wachten met het aflossen van overige schulden, zodat boete-rentes oplopen.”

Het risico is dat deze jongeren hun studie verder uitstellen of afstellen. Westerveld: “Daardoor komen ze van de regen in de drup. Hun inkomenspositie zal alleen maar schrijnender worden.”

Naast jongeren gaan staan

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 VVD PvdA Nederland 03-09-2019 07:27

Door Gert-Jan Segers op 3 september 2019 om 09:21

Vandaag is een mooie dag want twee andere politieke partijen scharen zich achter Coalitie-Y. Daarmee nemen twee architecten van het leenstelsel de PvdA en GroenLinks afstand van dat systeem en scharen ze zich achter ons pleidooi voor de basisbeurs. En het zou prachtig zijn als blijkt dat de komende weken nog meer partijen zich bij Coalitie-Y aansluiten.

Het sterkt me in de overtuiging dat we die terugkeer van een basisbeurs bij de volgende formatie kunnen regelen. Waar er eerder een blok van VVD, D66, GroenLinks en PvdA voor het leenstelsel bleef staan, hebben die laatste twee nu kleur bekend door aansluiting bij Coalitie-Y.

Zorgen voor een goede basis voor studenten via een basisbeurs is een stap, maar meer is nodig voor jongeren.

Het is nog maar een halfjaar geleden dat de ChristenUnie samen met Coalitie-Y een inspirerende en indringende bijeenkomst belegde in de Tweede Kamer met ongeveer 150 jongeren. Ze vertelden hoe ze soms opzien tegen de toekomst door flexibele en onzeker contracten, de ontoegankelijke woningmarkt, de noodzaak om geld te lenen door het leenstelsel en de voortdurende druk om te presteren, om alles uit jezelf te halen en dat ook te laten zien.

Want die prestatiemaatschappij is fnuikend.

Het is fnuikend dat jongeren het gevoel hebben dat zelfs excellent niet goed genoeg is.

Het is fnuikend dat de gedachte opkwam dat het leven een project is waarbij je leent om in jezelf te ‘investeren’ en het later ‘terugverdient’.

Het is fnuikend dat dit denken van prestatie en investeren heeft geleid tot een leenstelsel.

De druk werd maar hoger en hoger. Burn-out raken als je 20 bent is geen uitzondering.

Jongeren stellen hun leven uit, schreef de SER afgelopen vrijdag. Steeds later stichten ze een gezin omdat de basis nog niet op orde is.

Dat is precies de reden dat we met Coalitie-Y zijn begonnen. Om op te komen voor een generatie in de knel, maar ook om een maatschappelijke tendens aan de kaak te stellen.

Met ons manifest ‘Waardig Ouder worden’ maakten we ons sterk voor een samenleving die met aandacht om ouderen heen staat en hen niet afschrijft.

Nu werken we aan een manifest met ‘Coalitie-Y’ om de druk op jongeren te doorbreken zodat zij met hoop hun toekomst tegemoet gaan.

Het is een enorm krachtige generatie, maar we moeten ze de kansen bieden. Aandacht hebben voor hun zorgen en handelen.

Vandaag is een belangrijke dag in het keren van het maatschappelijk tij waarin jongeren onder druk staan. Door de aansluiting van de PvdA, GroenLinks en hopelijk nog meer partijen kan er een wending komen.

Het sterkt me in de overtuiging dat dit leenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Daar strijd ik voor, voor jongeren.

Maar het is ook een eerste stap.

Omdat we de komende weken werken met deze partijen aan een manifest met meer oplossingen voor jongeren. Dat manifest komt nog voor Prinsjesdag.

Maar het is ook een eerste stap omdat ik werkelijk hoop dat hier een wending wordt ingezet voor de samenleving. Een wending waarin we niet louter denken in termen van efficiency, succes, alles uit jezelf halen en meer, hoger, beter en sneller.

Daar werken we aan met Coalitie-Y, daar werken we aan in dit kabinet, daar werken we aan richting de komende verkiezingen.

Een land met aandacht voor elkaar.