Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

102 documenten

Team SGP staat klaar met Chris ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 08:47

Team SGP staat klaar met Chris Stoffer om door de modder te gaan. Ze strijden tegen seksueel misbruik van kinderen. Veel succes! 💪 #mudraise International Justice Mission

Minister Hugo de Jonge nam vandaag ...

CDA CDA Nederland 21-06-2019 09:37

Minister Hugo de Jonge nam vandaag kersvers minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink mee naar de ministerraad. Hugo: “Mensen met een beperking moeten onbeperkt mee kunnen doen. Eigenlijk moeten wij als hele ministersploeg minister van Gehandicaptenzaken zijn.”

Een kind met een complexe beenbreuk ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-06-2019 11:31

Een kind met een complexe beenbreuk wordt direct geholpen, maar jongeren die kampen met complexe psychische problematiek worden op wachtlijsten gezet. We moeten af van wachtlijsten in de jeugdzorg, en deze jongeren de specialistische hulp bieden die ze zo hard nodig hebben. 💚

Erkenning en genoegdoening voor slachtoffers geweld in de jeugdzorg

SP SP Nederland 12-06-2019 12:43

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil dat het kabinet snel in actie komt om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg te erkennen en zo mogelijk te compenseren voor het leed dat hen is aangedaan. Hijink reageert daarmee op het rapport van de Commissie De Winter die onderzoek deed naar geweld tegen jongeren in de jeugdzorg. Hijink: ‘Jongeren zijn mishandeld en misbruikt. Jarenlang heeft dat door kunnen gaan. Daar waar mogelijk moeten daders opgespoord en berecht worden. Tegelijk moet het kabinet alles op alles zetten om slachtoffers tegemoet te komen.’

De commissie De Winter stelt terecht dat zeker niet de hele jeugdzorgsector over één gewelddadige kam kan worden geschoren. ‘Maar als 1 op de 10 kinderen te maken heeft gehad met geweld of ernstig geweld, dan moet je vaststellen dat het op veel plekken helemaal mis zat. Dan zijn excuses van de overheid nodig en moet indringend gekeken worden op welke plekken nu nog geweld in de jeugdzorg voorkomt.’

De SP wil op korte termijn met het kabinet in debat over de schokkende conclusies uit het rapport van Commissie de Winter. Volgens Hijink is dat nodig omdat onder verantwoordelijkheid van de overheid grote misstanden hebben plaatsgevonden. ‘We moeten weten in hoeverre dergelijke misstanden nu nog steeds voor kunnen komen. Ook hebben slachtoffers recht op erkenning en compensatie voor het leed dat hen is aangedaan, terwijl ze juist bescherming en zorg van de overheid nodig hadden.’

FVD: geen IS-kinderen naar Nederland!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD CDA Nederland 11-06-2019 14:00

VVD en CDA zijn bezig IS-kinderen (terug) naar Nederland te halen. Kinderen die vanaf hun geboorte zijn gehersenspoeld met een gevaarlijke ideologie. Hoe is dit in het belang van Nederland? Waarom zouden we dat risico nemen met onze veiligheid?

FVD-leider Thierry Baudet stelt mondelinge vragen aan VVD-minister Blok. FVD wil dat de Nederlandse veiligheid voorop wordt gesteld.

VVD en CDA zijn bezig IS-kinderen ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD CDA Nederland 11-06-2019 13:00

VVD en CDA zijn bezig IS-kinderen (terug) naar Nederland te halen. Kinderen die vanaf hun geboorte zijn gehersenspoeld met een gevaarlijke ideologie. Hoe is dit in het belang van Nederland? Waarom zouden we dat risico nemen met onze veiligheid? FVD-leider Thierry Baudet stelt mondelinge vragen aan VVD-minister Blok. FVD wil dat de Nederlandse veiligheid voorop wordt gesteld. https://fvd.nl/word-lid

Hoe de ChristenUnie (al dan niet) samenwerkt met andere partijen

ChristenUnie ChristenUnie SGP D66 VVD CDA Nederland 07-06-2019 13:09

Door Piet Adema op 7 juni 2019 om 12:25

Hoe de ChristenUnie (al dan niet) samenwerkt met andere partijen

Onder het logo van de ChristenUnie staat sinds een aantal jaar de slogan ‘Geef geloof een stem’. Een mooie, heldere boodschap die slaat op wat we als partij zijn en wat we willen doen. We zijn een christelijke partij, sociaal bewogen en willen dat in de politiek handen en voeten geven. We willen een geloofwaardige en waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Christelijk en relevant zijn.

Daar werken we iedere dag hard aan. Met vijf zetels in de Tweede Kamer. Sinds kort vier zetels in de Eerste. Twee ministers, één staatssecretaris, één eigen Europarlementariër. In meer provincies dan ooit zijn we in beeld om bestuursverantwoordelijkheid te dragen en lokaal hebben we meer wethouders dan ooit.

Iedere dag gaan al onze vertegenwoordigers op landelijk, provinciaal en lokaal niveau naar hun werk om in de politiek, in onze democratie, onze idealen stapje voor stapje dichterbij te brengen. Dienstbaar aan dorp of stad, provincie of land, dienstbaar aan onze samenleving.

Verantwoordelijkheid

Om dat te kunnen doen, is het nodig om bereid te zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Is het ook nodig om open te staan voor samenwerking. Omdat we zelf immers nergens een meerderheid hebben en – nog veel belangrijker – we in een democratie leven. Juist in een tijd waarin tegenstellingen toenemen, zoeken wij de maatschappelijke vrede. Ook in samenwerking met anderen.

En dus sluiten we als ChristenUnie nooit op voorhand andere partijen uit van samenwerking. We zijn tegen een cordon sanitaire voor welke partij dan ook. Dat zei onze partijleider Gert-Jan Segers nog expliciet op de avond van de Provinciale Statenverkiezingen: ‘Voor samenwerking kijken we naar links en kijken we naar rechts. Zetels winnen, betekent ook: verantwoordelijkheid nemen’.

Verschillen en overeenkomsten

Dat zeggen we natuurlijk wel in de wetenschap dat geen enkele partij dezelfde is als de ChristenUnie. Dat er met die partijen dus altijd verschillen zijn in idealen, in plannen, in wat we willen bereiken. Het is daarin geen geheim dat de afstand tot die verschillende partijen niet in alle gevallen hetzelfde is. De SGP staat inhoudelijk op veel onderdelen dichterbij dan bijvoorbeeld Forum voor Democratie. En onze samenlevingsvisie komt meer overeen met het CDA dan met D66.

Maar belangrijker dan te weten waar andere partijen staan, is te weten waar je zelf staat. Wij, als ChristenUnie, willen werk maken van een hoopvolle toekomst voor onze kinderen - onder meer door een ambitieus klimaatbeleid, we willen bouwen aan een samenleving waarin elk leven waardevol is, waarin we omzien naar elkaar en waarin we tegenstellingen verkleinen. En we willen opkomen voor vrijheid en veiligheid, hier en elders in de wereld. In welke rol dan ook, in welke mogelijke samenwerking dan ook, zijn die idealen leidend.

Vormen van samenwerking

Dat uitgangspunt maakt dat de manier waarop we met elkaar samenwerken van plaatst tot plaats, van partij tot partij en van keer tot keer verschilt. Met de ene partij zit je een keer in een coalitie, met afspraken voor de komende paar jaar. Met een andere partij doe je eens of vaker samen voorstellen, vanuit oppositie of coalitie. Beide vormen van samenwerking zijn in principe mogelijk met alle partijen.

Soms gaat samenwerking verder. Dan vorm je met een andere partij een gezamenlijke fractie - wat met name in Europa speelt - of kom je in verkiezingstijd met een gezamenlijke kandidatenlijst. Deze laatste twee zijn de meest intensieve vormen van samenwerking die we kennen en waarbij er dus ook echt veel gezamenlijke grond moet zijn om dit met een andere partij te kunnen doen. Dat doen we weleens met de SGP, die, net als wij, politiek wil bedrijven bij een open Bijbel.

Terwijl het geen verrassing is dat deze vorm van samenwerking bijvoorbeeld in Europa níet voor de hand ligt met Forum voor Democratie, die Nederland uit de EU wil. Net zomin als we in één fractie zouden kunnen zitten met D66, die juist veel te veel van Europa verwacht en ook op andere punten ver van ons af staat.

Er is geen vast draaiboek hoe we op welk niveau, op welk moment en op welke manier we omgaan met welke partij. Iedere keer opnieuw maken onze volksvertegenwoordigers de afweging hoe we geloofwaardig onze idealen dichterbij kunnen brengen.

Open en eerlijk

Als je het gesprek met andere partijen over samenwerking aangaat, kan het ‘lukken’ en dan kan het dus daadwerkelijk tot samenwerking in enigerlei vorm komen, als die samenwerking bijdraagt aan het geloofwaardig verder bouwen aan onze idealen.

Maar óf het lukt, weet je van tevoren niet. Twee jaar geleden hebben Gert-Jan Segers en Carola Schouten bij de coalitieonderhandelingen heel moeilijke gesprekken gehad. Bijvoorbeeld met D66 over medische ethiek, waarmee de verschillen op dat onderwerp levensgroot zijn. Gert-Jan en Carola zijn aan tafel gaan zitten in de wetenschap dat het kon lukken en dat het kon mislukken. Dat het alleen kon lukken als we over medische ethiek en over al die andere onderwerpen heel heldere afspraken konden maken. Dat het alleen kon lukken als we er vervolgens van op aan kunnen dat de andere partij die afspraken tijdens de coalitieperiode ook zal respecteren.

Toen, twee jaar geleden, is dat gelukt. Het kabinet maakt werk van Waardig Ouder Worden. We zetten alles op alles om te voorkómen dat mensen hun leven als voltooid ervaren. Dat zijn belangrijke resultaten voor de ChristenUnie.

Maar zo niet, dan moet je ook daar open en eerlijk over zijn: dan kan het ook mislukken en kun je concluderen dat er te veel in de weg staat om op dat moment, op die plek met die partij of partijen samen te werken. Zo ging dat ook in Zuid-Holland, waar we om tafel zijn gegaan samen met de SGP, maar ook met Forum voor Democratie, VVD en CDA.

Ook onze mensen in Zuid-Holland zijn dat gesprek aangegaan in de wetenschap dat het kon lukken en dat het kon mislukken. Deze week werden de gesprekken afgebroken. De ChristenUnie Zuid-Holland besloot, ook in nauw contact met betrokken ChristenUnie-leden en ChristenUnie-stemmers, dat zij niet genoeg vertrouwen hebben in een gemeenschappelijke basis en de stabiliteit van deze mogelijke coalitie. Terwijl dat vertrouwen wel nodig is om samen te kunnen werken aan het verkleinen van kloven in onze samenleving.

Dat zijn soms ingewikkelde besluiten. Maar ik ben trots op onze vertegenwoordigers, op ieder niveau, die hier hun tijd, energie en denkkracht in stoppen. Zij maken deze afwegingen op hun niveau, vanuit onze christelijk-sociale idealen. Omdat zij hoe dan ook, waar dan ook, geloof een stem geven. Omdat ze vinden dat ze, dat wij als ChristenUnie, een hoopvolle boodschap hebben voor ons land, voor onze samenleving. En die boodschap, die mag gehoord worden.

Piet Adema is partijvoorzitter van de ChristenUnie

Tijdens Kallemooi, een volksfeest op ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 06-06-2019 14:48

Tijdens Kallemooi, een volksfeest op Schiermonnikoog met Pinksteren, wordt ieder jaar een haan in een mand opgesloten en in een 18 meter hoge mast gehesen, om daar 3 dagen te blijven hangen. 🐓 De kinderen van Veggiesquad hebben de burgemeester al meerdere keren gevraagd om een nephaan voor deze traditie te gebruiken, tot nu toe zonder resultaat. Daarom bieden de kinderen nu zichzelf aan. Wat een goede actie van Veggiesquad! 💪 Dieren hoeven niet te lijden voor onze tradities.

Vandaag ligt er een pensioenakkoord. ...

VVD VVD Nederland 05-06-2019 13:34

Vandaag ligt er een pensioenakkoord. Wat willen we veranderen? En waarom eigenlijk? We leggen uit wat dit voor jou betekent in 250 woorden. 👇

D66 is de partij die werkt aan de ...

D66 D66 Nederland 04-06-2019 07:33

D66 is de partij die werkt aan de toekomst. Wij zijn aanpakkers. Verbinders. Wij durven keuzes te maken. Is dat makkelijk? Nee. Populair? Lang niet altijd. Maar wij denken aan morgen, dus doen we vandaag. Voor het allerbeste onderwijs. Zodat iedereen een kans heeft op een goede toekomst. Voor een schoon klimaat, zodat we onze kinderen een goede toekomst geven. Voor een sterk Europa. Want grote uitdagingen kunnen we alleen samen oplossen. Voor de vrijheid om overal jezelf te kunnen zijn. D66. Voor de toekomst. Doe je mee? ✍ https://wordlid.d66.nl