Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

De man-made PFAS- en stikstofcrisis, VVD was erbij

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD CDA Nederland 04-11-2019 09:42

Al negen jaar is de VVD, met Mark Rutte, de grootste partij van Nederland. Als centrumrechtse machtspartij zouden zij opkomen voor de belangen van ondernemers en bedrijven, zoals lagere belastingen en soepele regelgeving. Het tegendeel is waar.

Op de dag dat het Malieveld vol stond met protesterende bouwvakkers, tweette de VVD een filmpje van Tweede Kamerlid Mark Harbers. Met een uitgestreken gezicht zei Harbers: “... er moeten echt oplossingen komen”. De tweet van VVD-collega Remco Dijkstra “...kunnen ze geen poen verdienen” was helemaal tenenkrommend. Ondertussen gijzelt het kabinet Nederland met een boekhoudkundig PFAS- en stikstofprobleem. De bouwsector zit totaal op slot en het stikstofvirus verspreidt zich verder over Nederland. Andere sectoren worden inmiddels ook getroffen. Gevolg: enorme economische schade waarbij veel ondernemers en bedrijven hun inkomsten verliezen en sommige zelfs failliet dreigen te gaan. En dat alles door een boekhoudkundig probleem, veroorzaakt door dit kabinet.

De stikstofregels vanuit de Europese Unie worden in Nederland 140 maal strenger toegepast dan in Duitsland. Betreffende PFAS bepaalde het kabinet afgelopen zomer dat de waarde niet meer dan 0,1 microgram per kilo grond mag zijn. Dit op basis van een tijdelijk handelingskader dat ondoordacht door dit kabinet is doorgevoerd en tot beleid is gemaakt. De bouwsector is tot stilstand gekomen terwijl de woningnood hoog is. ABN AMRO schat de potentiële schade op 14 miljard euro en 70.000 banen. Dat Nederland tot stilstand zou komen door de invoering van deze extreem lage waarden was gewoon voorzienbaar. Een blunder van jewelste.

Het is tekenend. Dit kabinet laat telkens haar oren hangen naar de orthodoxe groene kousenkerk. Deze religie wordt vooral door de globalistische linkervleugel gepredikt. Zij deugen en hebben daarmee een rationele basis om te moraliseren. Wie niet meedoet krijgt een belerende preek en een opgeheven vinger. 

 “Man made global warming” door CO2 uitstoot is een aanname geweest maar is nooit bewezen. Natuurlijk wil iedereen, links of rechts, een mooie en schone planeet. Fossiel uitfaseren is daarmee een goed uitgangspunt, maar dan moeten er wel goede alternatieven zijn. Het aandeel van zon en wind aan onze energiemix kwam in 2018 uit op 2,3%. Ondanks deze minimale bijdrage kunnen we niet ontsnappen aan de vervuiling van de windturbines en de zonneweides in ons mooie Nederlandse landschap. Biomassacentrales leverden 4,5% zogenaamde duurzame energie. Deze energiebron stoot 20% meer stikstof, fijnstof en broeikasgas uit dan stroom uit een kolencentrale. De toename aan biomassacentrales leidt tot zorgwekkende ontbossing. Het PBL heeft berekend dat op mondiaal niveau al in 2030, ernstige schaarste ontstaat. In 2030 zijn er met de huidige groei van biomassacentrales onvoldoende bomen om de vraag aan te kunnen. Ook hier zien we absurde en ondoordachte beleidskeuzes waar ook nog 11,4 miljard euro subsidie aan zal worden verleend. 

Had Rutte-3 die subsidie maar aan de ontwikkeling van kerncentrales uitgegeven. Dan hadden we een duurzame oplossing voor de komende 60 tot 100 jaar gehad. Kernenergie is het beste alternatief dat we nu voor handen hebben. Hoge energiedichtheid, betrouwbare levering, geen luchtvervuiling en nagenoeg geen CO2 uitstoot.  Ook is dit technologisch hoogwaardig en zorgt voor echte innovatie. Maar kernenergie, dat wil de orthodoxe groene kousenkerk niet en dus volgt VVD - samen met CDA - slaafs dit linkse beleid.

De gekozen hernieuwbare energiebronnen kosten veel geld en hebben geen positief effect op het klimaat, het milieu of de natuur. Er wordt ons een angst- en schuldgevoel aangepraat en via de klimaatmaatregelen wordt de welvaart opnieuw verdeeld. De multinationals varen er wel bij, maar de hardwerkende Nederlanders moeten betalen. 

Desondanks staat de VVD er nog steeds goed voor in de peilingen. Waarom eigenlijk? Soms denk ik dat het een gevolg is van een stockholmsyndroom, waarbij de kiezer overtuigd blijft van de bestuurlijke VVD, terwijl de beleidskeuzes keer op keer desastreus uitpakken. De waarheid is dat het de VVD-kiezer nog goed gaat. Zij hebben de overheid niet nodig voor hun geluk en welvaart. Maar ook zij komen aan de beurt. De vraag is: wanneer gaan de ogen open? Dat juist de VVD met haar bizarre beleidskeuzes nu via filmpjes oproept voor een oplossing voor deze crisis is beschamend. Want de PFAS- en stikstofcrisis, die zijn echt “man made”. En de VVD was erbij. De VVD was - als enige - overal bij. Met Rutte-1, -2 en -3.

'Stoel­riemen vast, de daling is ingezet'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD Nederland 19-06-2019 00:00

“We hebben een list nodig”, zei luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen (VVD) in reactie op de vastgelopen plannen voor Lelystad Airport. Alsof er nog niet genoeg list en bedrog gebruikt is in het Nederlandse luchtvaartbeleid tot dusver. Als de koek op is, kun je niet blijven uitdelen. De Tweede Kamer nam recent een motie van de Partij voor de Dieren aan om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid te brengen. Stevige krimp van de luchtvaart wordt daarmee onvermijdelijk. Daarvoor is steeds meer maatschappelijk draagvlak. In Eindhoven werd op verzoek van bewoners al een krimpscenario doorgerekend, dat zeer positieve effecten blijkt op te leveren voor de leefomgeving van mens en dier. In Rotterdam wordt op initiatief van het platform Bewoners tegen Vliegtuigoverlast serieus gesproken over volledige sluiting van de luchthaven. Inmiddels lijkt Lelystad Airport het definitief niet te gaan halen na opzichtig wensdenken over stikstof en rammelende rapporten over geluidsoverlast en botsingen met vogels. Bewonersgroepen wisten een serie fouten te onthullen die de plannen voor de luchthaven onhoudbaar maken. De toekomst van luchtvaart is de trein. De VVD lijkt die trein gemist te hebben. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra stelde op 12 juni j.l. dat Nederland “te veel natuurgebieden” zou hebben. Strijdtoneel was een debat over het door de Raad van State vernietigde Nederlandse stikstofbeleid, waar de VVD nota bene zelf de co-auteur van was. Nu de gate van Lelystad Airport daadwerkelijk gesloten lijkt te worden, zal de minister inzetten op de groei van andere Nederlandse luchthavens. Een uitgelekte toekomstverkenning van het ministerie sluit nachtvluchten op Maastricht Aachen Airport niet langer uit. Voortaan zou er van 5 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s nachts gevlogen mogen worden. Een grove aanslag op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid nachtrust. Ronduit schadelijk voor de gezondheid. In delen van Limburg ligt men letterlijk wakker van de overlast van vliegveld Luik, dat 24 uur per dag open is en haar vluchten strategisch zo veel mogelijk richting het noorden duwt. Een Wob-verzoek dat boven tafel moest halen waarom hier niets aan wordt gedaan, werd gedwarsboomd door het ministerie omdat openbaarmaking de betrekkingen met België zou schaden. Kennelijk heeft de minister geheimen te verbergen over de wel zeer onevenwichtige deal met de Belgische overheid, waarin een deel van het Nederlandse luchtruim werd prijsgegeven aan vliegveld Luik. Nu de minister steeds verder verdwaalt in haar luchtkastelen dreigt een waterbedeffect. Het zou niet voor het eerst zijn dat omwonenden van verschillende luchthavens tegen elkaar worden uitgespeeld. Zorg dat de lucht geklaard wordt en laat minister Van Nieuwenhuizen niet wegkomen met het kapen van onze nachtrust! Lammert van Raan, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren