Nieuws van politieke partijen in Enschede inzichtelijk

3319 documenten

SP voor eerlijke lonen in de zorg

SP SP Enschede 16-03-2023 20:32

Deze week voert de zorg actie voor loonsverhoging. Om de actie te steunen stond de SP vandaag bij de ingang van het MST ziekenhuis in Enschede.

De lonen in de zorg lopen al jaren achter op die in andere sectoren. De kosten voor werkende mensen blijven stijgen. Steeds meer mensen kunnen de boodschappen, energierekening en woonlasten niet of nauwelijks nog betalen. Tegelijkertijd zien we dat grote bedrijven recordwinsten maken en de lonen achterblijven.

Dat moet en kan anders!

Het kabinet Rutte/Kaag moet nu geld vrij maken voor een fatsoenlijke salarisverhoging en betere voorwaarden. De SP steunt de acties voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Wij gaan die strijd graag aan. In Enschede en in Den Haag.

 

https://enschede.sp.nl/nieuws/2023/03/sp-voor-eerlijke-lonen-in-de-zorg

Doe een proef met een knip in de Roessinghsbleekweg

D66 D66 Enschede 14-03-2023 11:23

Doe een proef met een knip in de Roessinghsbleekweg

D66 en GroenLinks stellen voor om een proef te doen met het “knippen” van de Roessinghsbleekweg voor autoverkeer, om zo te kijken wat dit doet met de leefbaarheid in de wijk en om te kijken wat de effecten zijn op bijvoorbeeld de Horstlindelaan en de Boddenkampsingel.

Wijkverkeersplan

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan het Wijkverkeersplan Noordwest Enschede. Dit is hard nodig, want de wijk heeft veel last van autoverkeer met veel onveilige situaties voor fietsers en voetgangers tot gevolg. Tijdens de behandeling in stadsdeelcommissie Noord op 14 februari 2023 bleek dat er nog heel verschillend wordt gedacht over de wenselijkheid van het plan. Veel bewoners gaven aan dat dit plan onvoldoende de leefbaarheid in de wijk bevordert.

Een fundamentele keuze

Er ligt een fundamentele keuze onder het plan: Accepteer je dat verkeer van de Deurningerstraat naar het Kennispark door de wijk gaat of niet? Accepteer je het wel, zoals in dit verkeersplan, dan los je daarmee niet de verkeersproblematiek in de wijk op. Accepteer je het niet, is het te verwachten extra verkeer op de singels en over de Horstlindelaan dan wel acceptabel? De enige manier waarop het gebied tussen de Boddenkampsingel, Hengelosestraat en Deurningerstraat autoluw gemaakt kan worden is door het gebied zo te ‘knippen’ dat sluipverkeer niet meer door de wijk kan.

Gewoon proberen

Daar kun je heel lang over rekenen, maar nu je op het punt staat om het wijkverkeersplan aan te nemen, kun je ook zeggen: probeer het gewoon eens. Is het mogelijk om het verkeer op een verantwoorde wijze om de wijk heen te krijgen?

Goede ervaringen

In andere delen van de stad hebben we goede ervaringen met het knippen van wegen, zoals bij de Molenstraat. Nu het Wijkverkeersplan nog niet is vastgesteld ligt er een unieke kans is om te kijken of knippen inderdaad het gewenste effect heeft op de leefbaarheid en tegelijk of de effecten op bijvoorbeeld de Horstlindelaan en Boddenkampsingel acceptabel zijn. Daarom stellen D66 en GroenLinks voor om voor een periode van enkele maanden de Roessinghsbleekweg ter hoogte van Het Roessingh af te sluiten voor doorgaand verkeer en in deze tijd goed te monitoren wat de verkeerseffecten zijn.

The post Doe een proef met een knip in de Roessinghsbleekweg appeared first on D66 Enschede.

Harmjan Vedder kandidaat-wethouder namens ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Enschede 11-03-2023 11:10

https://enschede.christenunie.nl/k/n10023/news/view/1454442/43676/HarmjanVedder.JPG

De fractie van de ChristenUnie Enschede draagt Harmjan Vedder voor als kandidaat-wethouder in de gemeente Enschede. De selectiecommissie van de ChristenUnie ziet in hem een geschikte opvolger van Jurgen van Houdt, die is voorgedragen als burgemeester in de gemeente Rijssen-Holten.

Harmjan (35) heeft ruime politiek/bestuurlijke ervaring en een mooi landelijk netwerk. Hij is al enige tijd intensief betrokken bij de fractie. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond hij op de derde plaats van de kandidatenlijst. De combinatie van inhoud, open houding, humor en gedrevenheid maakt hem de juiste persoon voor de wethouderspost.

Harmjan is op dit moment directeur van twee scholen binnen de scholengroep Hannah. Van 2017 tot 2021 was hij politiekadviseur van de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Hij woont sinds 2021 in Enschede. Hij is getrouwd met Lisan, een geboren Enschedese. Samen hebben ze drie kinderen.

Met de voordracht van Harmjan kiest de ChristenUnie voor borging van bestuurlijke continuïteit in het college. Tegelijkertijd kiest de ChristenUnie voor scherpte in het debat in de gemeenteraad met een duidelijk ChristenUnie-profiel door politiek leider/fractievoorzitter Hadassa Meijer.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze fractieleden Hadassa en Henri en onze kandidaat-wethouder Harmjan samen, in een mooie samenwerking, vanuit hun eigen rol en profiel de missie van ChristenUnie Enschede zullen uitdragen en wensen hen daarbij Gods zegen toe.

Uitbreiding jeugdhulp op scholen

ChristenUnie ChristenUnie Enschede 11-03-2023 11:09

Ons college van B en W heeft besloten om jeugdhulp op scholen in Enschede voort te zetten en uit te breiden. De jeugdhulp op scholen (OnderwijsJeugdhulpArrangementen - OJA) is in 2018 bij wijze van proef geïntroduceerd bij vijf scholen. De proef kwam voort uit de wens om jeugdhulp dichter bij kinderen en gezinnen te organiseren. Op de scholen die deelnemen aan de proef zijn jeugdhulpverleners aanwezig. Ze draaien mee in de schoolteams. Zij kunnen op deze manier vroegtijdig en snel ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren die thuis en/of op school extra hulp nodig hebben. Bij de pilot zijn, naast het onderwijs, de jeugdzorginstellingen Pluryn en Jarabee betrokken.

Ik ben erg enthousiast over deze vernieuwende aanpak. De proef met jeugdhulp op scholen heeft uitgewezen dat die effectief is. Ouders en scholen zijn positief. Ze zijn tevreden over de korte lijnen, de laagdrempelige manier van werken en de snelle inzet van hulp voor onze jongeren. We willen en moeten hier dan ook mee doorgaan. Op termijn willen we ook dat meer scholen deze vorm van jeugdhulp kunnen bieden. Scholen waar relatief veel leerlingen extra ondersteuning en jeugdhulp krijgen, komen in aanmerking. Alleen dan is het effectief om op deze wijze jeugdhulp via de school te organiseren. De Enschedese aanpak is bijzonder. Zonder deze arrangementen - groepsgericht en preventief waar het kan en individueel waar het moet - zouden de uitgaven voor jeugdhulp nog hoger zijn geweest. Wij zijn dan ook gepast trots dat we samen met jeugdhulpaanbieders Pluryn en Jarabee en onze onderwijspartners een aanpak hebben ontwikkeld waar kinderen en jeugdigen voordeel bij hebben. Deze aanpak draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen in Enschede.

Jurgen van Houdt

Afscheid wethouder Jurgen van Houdt

ChristenUnie ChristenUnie Enschede 11-03-2023 11:08

https://enschede.christenunie.nl/k/n10023/news/view/1456978/43676/afscheidsspeech Jurgen in Enschede.jpg

Afgelopen week was de drukbezochte afscheidsreceptie van onze wethouder. Hij werd toegesproken door de burgemeester en bedankt voor meer dan 20 jaar inzet voor onze mooie stad. Van fractievolger naar raadslid, vanaf 2007 actief als raadslid en later als fractievoorzitter, vanaf 2014 als wethouder met elke 4 jaar een compleet nieuwe portefeuille. Zoals hij zelf al aangaf een brede voorbereiding op de volgende taak die hem wacht. Jurgen sprak daarna zelf de aanwezigen toe. Waarin hij memoreerde dat hij 6 burgemeesters heeft meegemaakt en van ieder van hen wel iets geleerd had. Daarnaast was er een groot woord van dank aan zijn vrouw en kinderen. Jurgen sloot af met de zegenbede van psalm 122 uit de oude berijming:

Dat vreed,’en aangename rust,En milde zegen u verblijDat welvaart in uw vesting zijIn uw paleizen vreugd’ en lust.

Dit willen wij hem als fractie ook toebidden voor zijn nieuwe taak en alle nieuwe uitdagingen op zijn weg. Maar ook voor ons die in Enschede het werk voortzetten. We danken Jurgen voor zijn inzet voor de stad in de afgelopen 20 jaar.

Afgelopen donderdag is Jurgen in Rijssen-Holten geïnstalleerd als burgemeester.

SP brengt Pure Energie weer in Overijsselse handen

SP SP Enschede 07-03-2023 15:42

Met het ontvouwen van de Overijsselse Pure Energie-vlag heeft de SP het energiebedrijf symbolisch weer in publieke handen gebracht. Pure Energie is opgericht om duurzame stroom op te wekken, wat onze instemming verdient. Echter terwijl de duurzame stroom tegen relatief lage kosten wordt opgewekt, wordt hij wel marktconform verkocht. De energiebedrijven maken miljardenwinsten op onze energie, terwijl veel huishoudens de rekening niet meer kunnen betalen”, aldus SP-lijsttrekker in Overijssel, Herman Kalter.

Met een Overijssels energiebedrijf zijn we volgens Kalter minder afhankelijk. Hij stelt dat de provincie dan zelf kan bepalen om duurzame energie op te wekken voor een lage prijs. Kalter: “Dan hoeven we daarvoor niet meer te wachten op een beslissing in een bestuurskamer ver weg en kunnen we het gewoon zelf doen.”

Uit onderzoek blijkt volgens de SP dat 80% van de Nederlanders de verkoop van energiebedrijven een fout vindt. Herman Kalter stelt voor om energie weer in gemeenschapsbezit te brengen: “Het geld dat nu naar (buitenlandse) aandeelhouders gaat, gebruiken we dan om de energierekeningen te verlagen.”

De volkspetitie voor het nationaliseren van de energie is inmiddels al door meer dan 130.000 mensen getekend. De petitie is te tekenen op: sp.nl/volkspetitie.

SP voor eerlijke lonen in het streekvervoer

SP SP Enschede 02-03-2023 16:03

Vanochtend is een delegatie van de SP Enschede bij de stakers in het streekvervoer op bezoek geweest. Zij eisen 16% erbij en vermindering van de werkdruk. Een terechte eis gezien de hoge inflatie en de krapte bij het personeel. Onze lijsttrekker Herman Kalter deelde tompoucen uit en ging in gesprek met de stakers.

https://enschede.sp.nl/nieuws/2023/03/sp-voor-eerlijke-lonen-in-het-streekvervoer

https://enschede.sp.nl/nieuws/2023/03/sp-voor-eerlijke-lonen-in-het-streekvervoer

Vacature Fractiemedewerker

D66 D66 Enschede 19-02-2023 22:39

Vacature Fractiemedewerker

De fractie van D66 Enschede is op zoek naar een fractiemedewerker. In jouw rol als fractiemedewerker bedenk je onder andere een communicatiestrategie en voer je deze in overleg met de fractie uit. Je vervult een voortrekkersrol in de fractie, waar het om communicatie via online media gaat en bent in staat hier enthousiaste partijleden (vrijwilligers) bij te betrekken. Je bedenkt nieuwe content voor op onze website en brengt daarin op de beste manier het D66-verhaal over het voetlicht. Hierbij kun je gebruik maken van de politieke bijdrages van de fractieleden. Je helpt bij sociale mediacampagnes en ondersteunt fractieleden bij communicatie via deze media.

19.02.2023

In ruil daarvoor maak je deel uit van een enthousiaste fractie, met voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en veel flexibiliteit. Ook ontvang je een vergoeding voor je werkzaamheden. Je bent daarnaast onderdeel van een vereniging met veel politiek talent en denkkracht met daarbij de nodige helpende handen.

Wat ga je doen?

Website

Je schrijft mee en redigeert de blogs voor onze website;Je helpt bij het publiceren van blogs op onze website;Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van de inhoud van de websites en andere social media, schrijven van webteksten;

Social Media

Je bedenkt en maakt content voor onze website en social media (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) op basis van onze input en bijdragen in de raad;Je beheert de social mediakanalen;

Pers

Je ondersteunt in het opstellen en verspreiden van persberichten;Je ondersteunt in het onderhouden van contacten met journalisten;

Intern

Je stelt in samenspraak met de fractie een communicatieplan en -strategie op en vertaalt dit door naar een communicatie kalender;Je bent verantwoordelijk voor de communicatie rondom evenementen van de fractie, zoals ledenbijeenkomsten;Je houdt contact met content- en communicatiecollega’s bij het landelijk bureau;Je schrijft updates vanuit de fractie voor de nieuwsbrief;Je maakt verslagen van werkbezoeken en contactbijeenkomsten met de achterbanJe adviseert en ondersteunt de fractie bij communicatie-vragen;
Welke competenties en vaardigheden neem je mee?

Je snapt hoe lokale politiek werkt en hoe de fractie van D66 zich verhoudt tot andere partijen en het college. Die verhoudingen kun je laten doorklinken in de toon en taal die je gebruikt;Politieke ervaring is een pré.Je hebt expertise op het gebied van social media;Je hebt ervaring met het maken van online content;Je hebt ervaring met het beheer van social media kanalen;Je kunt helder en bondig teksten formuleren;Je schrijft vlot, of dat nu voor socials, de website of een persbericht is;Je hebt ervaring met of gevoel voor beeld, videobewerking en design. Video’s kunnen monteren is een pré;Het opbouwen en onderhouden van een netwerk met journalisten, bewoners of belangengroepen gaat je makkelijk af;
Algemene vereiste, vaardigheden en/of ervaring

Woonachtig in Enschede;Lid van D66Actieve belangstelling voor gemeentelijke politiek en het nieuws;Je hebt HBO- of WO-werk- en denkniveau;Je houdt van coördineren, improviseren en initiatief nemen;Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Kennis van de Engelse taal is een pré;Je bent gemiddeld 4 tot 6 uur per week beschikbaar;Je hebt de mogelijkheid om af en toe bij vergaderingen aan te sluiten;Je bent in ieder geval beschikbaar tijdens fractievergaderingen, twee keer per maand op donderdagavond;
Interesse?

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Reageer dan uiterlijk zondag 5 maart door een mail te sturen met jouw motivatie en cv naar fractie@d66enschede.nl. Ook voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met ons via dit mailadres. We kijken uit naar je sollicitatie!

The post Vacature Fractiemedewerker appeared first on D66 Enschede.

Haal onze tram naar Enschede

D66 D66 Enschede 15-02-2023 22:39

Haal onze tram naar Enschede

Het leek zo’n mooi plan van de Historische Sociëteit Enschede – Lonneker: Het overhandigen van de eerste elektrische tram, die van 1908 tot 1933 door Enschede reed, aan de bevolking van Enschede. Als cadeau van de stad aan de stad om de 700 jaar stadsrechten van Enschede in 2025 te vieren.Gisteren werd bekend dat de sociëteit het plan om de gerestaureerde tram terug te halen naar onze stad intrekt. De reden: men komt geld, ongeveer een ton, tekort en er is geen tijd meer om dit alsnog op te halen.

Het belang van de historie van de stad

Wat D66 betreft is de elektrische tram het waard om te redden. De tram is niet alleen de enige nog bestaande tram die ooit in Enschede gereden heeft, de tram staat ook symbool voor een belangrijke tijd voor Enschede en de regio. Het was de tijd van burgemeester Edo Bergsma, van de bouw van Pathmos en de Laares en van de aanleg van de singels. Maar het was ook de tijd van de Grote Textielstaking

Het financiële plaatje

In het coalitieakkoord en de begroting is een kleine vier ton vrijgespeeld voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep. Een belangrijk onderwerp, maar tegelijk is besluitvorming hierover de door raad uitgesteld, omdat er wordt getwijfeld aan de noodzaak van een uitgebreid onderzoek. Er is immers al heel veel bekend en 380.000 euro is veel geld. Een goede alternatieve optie is, wat D66 betreft, om een minder zwaar onderzoek te laten uitvoeren dat €75.000 kost. In feite blijft er zo ongeveer €300.000 over om te besteden aan iets anders dat historische waarde heeft voor de stad. Bijvoorbeeld het terughalen van de eerste elektrische tram naar Enschede.

Maximaal genieten van de tram

Enkel het terughalen van de tram naar Enschede is wat ons betreft te mager. Hoe mooi zou het zijn als de tram vanaf 2025 ook daadwerkelijk weer door de straten rijdt? De precieze invulling daarvan ligt nog open, maar dat het iets toevoegt aan het culturele en historische karakter van Enschede staat buiten kijf. Een grote groep inwoners is hier al jaren mee bezig. Laten we dat als gemeente van harte ondersteunen en de eerste elektrische tram daadwerkelijk terughalen naar Enschede. Als cadeau van de stad voor de stad.

The post Haal onze tram naar Enschede appeared first on D66 Enschede.

Geen linkse wolk, maar een linkse vuist!

SP SP Enschede 11-02-2023 19:58

Vandaag zijn 60 strijdvaardige SP’ers uit Twente met een volle bus afgereisd naar het Beursplein in Amsterdam. Samen met 2.000 SP’ers uit het hele land gaven we een duidelijk signaal af: wij willen weer inspraak in onze energievoorziening en de energiekosten moeten omlaag! Dat kan door de energie opnieuw onder te brengen bij provincies en gemeenten, zoals het tot vijftien jaar geleden was.

De actie in Amsterdam was ook de aftrap van de campagne voor de Provinciale Staten-verkiezingen van 15 maart. Deze verkiezingen zijn dit keer heel belangrijk. Niet alleen gaan de provincies over energievoorziening en stikstofvermindering in natuurgebieden, maar de leden van de Provinciale Staten kiezen over een paar maanden wie er in de Eerste Kamer komt. Daar hebben de coalitiepartijen op dit moment een minderheid, en dat moeten we zo houden! Zodat onzalige voorstellen, zoals het casinopersioen, die in de Tweede Kamer een meerderheid hebben gehaald, alsnog een halt kunnen worden toegeroepen.

Dus stem op 15 maart SP:

Omdat het anders kan. Omdat het anders moet!

 

https://enschede.sp.nl/nieuws/2023/02/geen-linkse-wolk-maar-een-linkse-vuist
Zie ook: Essent