Nieuws van politieke partijen in Friesland inzichtelijk

2288 documenten

Cancellen PvdA Vrouwenbijeenkomst

PvdA PvdA Friesland 22-09-2020 08:16

Dag vrouwen van ons PvdA-Vrouwennetwerk Fryslân,

Het zal jullie niet verbazen dat ons geplande werkbezoek aan Omrin eind oktober niet door gaat. We vroegen ons in mei al af hoe de maatschappij er dan voor zou staan maar die is nog niet veilig genoeg voor een werkbezoek. Omrin bekijkt maandelijks haar activiteitenagenda en cancelt voorlopig al haar werkbezoeken. Het aanbod van Omrin voor een digitale rondleiding doet volgens ons af aan het op locatie ervaren. We hebben aangegeven ons bezoek te willen verzetten naar volgend jaar. Interessant om te lezen: https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/substainable-development-goals/.

Wij zijn wel benieuwd hoe het na deze spannende en warme zomer met jullie gaat. Vanaf eind vorig jaar hebben wij de meesten van jullie niet meer gezien, en ook de komende periode lijkt dit er nog niet van te komen.

Hoewel wij als groep elkaar fysiek moeilijker kunnen ontmoeten, is er wel een mogelijkheid om bv via Zoom of Google-meet met elkaar van gedachten te wisselen. Velen in het werkveld zijn door het Coronavirus al bekend geworden om via dit middel te communiceren maar voor anderen is dit nieuw.

We willen graag van jullie weten:

of je behoefte hebt aan een digitale ontmoeting met elkaar of wij op deze manier een spreker zullen uitnodigen en digitaal met elkaar in discussie gaan en zo ja, waar jullie belangstelling dan naar uit gaat.

Omdat deze vorm van digitaal ontmoeten voor een aantal vrouwen nieuw is, kunnen we de eerste keer ook een introductie doen. Bv een rondje elkaar even zien/horen, en daarna een deskundige vrouw uit ons midden die vertelt over de mogelijkheden van digitale ontmoetingen.

We moeten met onze tijd en ontwikkelingen mee gaan, en alles is te leren nietwaar. Wij willen daarbij de mogelijkheden bieden.

We horen graag waar jullie belangstelling naar uit gaat. Je reactie kun je mailen naar:

marjavdmeer@icloud.com of rvdvlugt@home.nl.

 

Tot hoors, mails en wie weet tot ziens,

Werkgroep PvdA-Vrouwennetwerk Fryslân:

– Tineke Laverman

– Marja van der Meer

– Ineke van Aalderen

– Toke Bijsterbosch

– Riek van der Vlugt

Het bericht Cancellen PvdA Vrouwenbijeenkomst verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Zelfde stagevergoeding voor alle studenten

PvdA PvdA Friesland 15-09-2020 08:01

Op dit moment krijgen mbo-studenten die stage lopen bij de provincie Fryslân een andere stagevergoeding dan hbo- en universiteitsstudenten. PvdA-Statenlid Jan Walrecht: “Studenten van het mbo krijgen nu €300,- per maand en studenten van het hbo en de universiteit €450,-. Dat verschil is vreemd, want het gaat hier om een vergoeding en niet om salaris. En mbo-studenten maken geen lagere kosten tijdens hun stage.” Daarom komt de PvdA tijdens de Provinciale Statenvergadering van 16 september met een motie om de stagevergoeding voor alle stagiairs bij de provincie per 1 januari 2021 gelijk te trekken.

Goede voorbeeld

Walrecht reageert: “We hebben als provincie een voorbeeldfunctie als het gaat om gelijke behandeling van studenten, daar past dit verschil niet bij.” Bij de Rijksoverheid zijn de vergoedingen voor stagiairs al gelijkgetrokken voor alle opleidingsniveaus. “We verwachten daarom dat de provincie Fryslân dit voorbeeld volgt.” De motie wordt ingediend tijdens de bespreking van het strategisch personeelsbeleid van de provincie.

Het bericht Zelfde stagevergoeding voor alle studenten verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Team Fryslân! Op nei in Frysk Sportakkoord.

PvdA PvdA Friesland 09-09-2020 11:47

Sport is niet alleen het maken van de winnende goal of een boppeslach bij een belangrijke kaatswedstrijd, het is ook een sociaal middel voor een gezond en gelukkiger leven. In deze coronacrisis blijkt dat onze gezondheid en saamhorigheid goud waard zijn.

PvdA Fryslân zal tijdens Provinciale Staten daarom inzetten op een breed Fries Sportakkoord. De coronacrisis vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle bij sport en vitaliteit betrokken partijen. En dat is keihard nodig.

Want… Hoe fit en gezond zijn we met elkaar als de helft(!) van de Friese bevolking te zwaar is en maar liefst 11% worstelt met ernstig overgewicht? Terecht vraagt Sport Fryslân zich af wat krimp en vergrijzing gaan betekenen voor het Friese verenigingsleven en dus voor de leefbaarheid van onze dorpen en kernen. Wat zijn de gevolgen van 30% 65+ ers in 2035 en 260.000 Friezen met één of meerdere chronische aandoeningen in 2030?

We lezen in de rapporten dat Friezen gelukkig zijn. Maar de zorgen over de vergrijzing, krimp en vereenzaming worden steeds groter. Het is tijd om met elkaar een team te vormen waarin iedereen echt mee kan doen. Voor meer saamhorigheid. Voor de Friese bedrijven, waar vitale werknemers van levensbelang zijn. Voor de toekomst van onze jeugd, die we zo vroeg mogelijk willen betrekken bij hun eigen gezondheid en plezier in het samen bewegen.

PvdA Fryslân wil meer gezonde en sociale jaren voor alle Friezen. Daarom willen we ook een ambitieuze aanpak van de provincie als het gaat om heel Friesland in beweging te krijgen. Dream grut! Hoe mooi zou het zijn als we in 2030 de gezondste plek op de wereld zijn met vitale inwoners: een ‘Bloeizone’ (Blue Zone).

Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) heeft niet voor niets de Bloeizone in zijn portefeuille. Zijn wens is een mienskip die gezond, sociaal en krachtig is met elkaar. Hij ziet de vergrijzing in de dorpen en wil er alles aan doen om met jong en oud zo energiek en betrokken mogelijk te blijven.

Binnenkort trekt de gedeputeerde zijn trainingspak aan om bij 058 Samen Sterk te sporten. Trainer Jerrel Ramdat boekt daar samen met zijn team geweldige resultaten. Mensen komen uit hun isolement, hebben plezier, leren alles over gezond eten, kunnen soms hun medicijnen laten staan door gezonder te leven, ze doen mee aan cursussen en zijn trots op zichzelf. Dat gunnen we iedereen in Fryslân.

Het Nationaal Sportakkoord van het kabinet Rutte heeft nationaal alle belanghebbende partijen in beweging gekregen. Niet alleen met een grote inzet op vitaliteit, maar ook op bijvoorbeeld de versterking van de sportinfrastructuur. Provincies als Zeeland en Gelderland hebben daar al provinciale akkoorden van gemaakt. Dat moet in Fryslân ook kunnen. Mobiliseer alle betrokken organisaties en vraag sporticonen als Epke Zonderland en Sven Kramer als ambassadeur.

Een Fries Sportakkoord kan veel energie losmaken in onze provincie en echt bijdragen aan vitaliteit, maar ook aan een goede sportinfrastructuur. En misschien na de coronacrisis ook wel tot de komst van de Tour de France naar de provincie.

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân

Het bericht Team Fryslân! Op nei in Frysk Sportakkoord. verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

PvdA Fryslân hoopt op financiële steun voor kleine theaters

PvdA PvdA Friesland 28-08-2020 14:02

Kleine theaters slagen alarm. Door de Coronamaatregelen kunnen zij geen positieve bedrijfsresultaten meer behalen. Zij vallen buiten de landelijke regelingen en dreigen failliet te gaan. “Dat moet voorkomen worden. Cultuur moet overal in Fryslân te vinden blijven”, reageert PvdA-Statenlid Anne Zijlstra. Hij stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. “De gedeputeerde geeft aan in gesprek te gaan met de kleine theaters. Wij horen graag wat deze gesprekken hebben opgeleverd.”

1,4 miljoen

Gedeputeerde Staten heeft per brief laten weten dat de provincie Fryslân een bedrag van 1,4 miljoen euro is toegekend ter compensatie voor de geleden schade door de Coronamaatregelen. “Door deze maatregelen hebben de theaters nog maar een klein aantal zitplaatsen die ze kunnen gebruiken.” Zijlstra wil daarom weten of de theaters gebruik kunnen maken van het toegekende bedrag. “Veel theatermakers komen nu niet toe aan het maken van voorstellingen, omdat het voor theaters niet meer rendabel is om deze te organiseren. Tegelijkertijd betekent dit dat de behoefte bij het publiek om van theater te genieten niet of nauwelijks bevredigd wordt. Als theaters nu geholpen kunnen worden, kan hier sprake zijn van een win-win-situatie”, reageert Zijlstra.

Het bericht PvdA Fryslân hoopt op financiële steun voor kleine theaters verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Opening politieke jaar

PvdA PvdA Friesland 21-08-2020 11:48

FOTOREPORTAGE – Na het zomerreces beginnen ook de fracties van de Provinciale Staten rond september weer aan het nieuwe politieke seizoen. Als PvdA-fractie waren we daarom voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus met de volledige fractie fysiek bij elkaar.

https://friesland.pvda.nl/nieuws/12733/20200819-DSC_0182

In de Dairy Campus bespraken we hoe we het PvdA-geluid in de Staten (en daarbuiten) nog beter kunnen laten horen. Daarmee beginnen we vol energie en met nieuwe inspiratie aan dit politieke jaar.

https://friesland.pvda.nl/nieuws/12733/IMG_3777

Eke Folkerts vertelde ons meer over de Dairy Campus. Dit onafhankelijke onderzoekscentrum van de Universiteit Wageningen voert wetenschappelijk onderzoek en ideeën uit het bedrijfsleven in de praktijk uit. Ze doen dit voor boeren,  de overheid en studenten. Naast de Universiteit Wageningen werkt de Dairy Campus ook vaak samen aan projecten met de RUG, Campus Fryslân en Van Hall Larenstein.

 

https://friesland.pvda.nl/nieuws/12733/20200819-DSC_0194

Ze doen door middel van tests op kleine groepjes koeien onderzoek naar de bodem, voeding, milieu, dierenwelzijn en emissies. Veel van het onderzoek dat op de Dairy Campus gedaan wordt moet een positieve impact hebben op de keten, dierenwelzijn en het klimaat. Met 15.000 bezoekers in 2018 wordt de kennis die op de Campus verzameld is op een unieke manier verspreid. Het uitwissen van kennis tussen partijen is wat de Campus uniek maakt in de wereld.

Het bericht Opening politieke jaar verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Intensieve weken

CDA CDA Friesland 29-07-2020 09:46

Samen hebben we gesproken over onderwerpen die onze gemeente raken zoals jeugdhulp en de huisvesting arbeidsmigranten, twee zaken die in heel Nederland op de agenda staan. Maar ook de huisvesting ABG organisatie en de perspectiefnota houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Dat alles tegen de enorme impact van de Corona pandemie die inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven heeft geraakt. Vorige week hebben we de perspectiefnota behandeld. Tien jaar heeft Jac Wouters dit met veel kennis van zaken gedaan. Jac heeft de functie van fractievoorzitter neergelegd maar blijft als CDA- raadslid actief. Daar is onze fractie heel erg blij mee. We bedanken Jac voor al die jaren dat hij onze fractievoorzitter is geweest. De gemeentefinanciën staan behoorlijk onder druk. Iedere keer opnieuw is het een verrassing hoeveel geld we van het rijk krijgen. Dit gemeentefonds wordt opnieuw tegen het licht gehouden en zeer waarschijnlijk horen wij bij de kleinere gemeentes die in de toekomst minder geld gaan krijgen. Kortom we moeten als gemeente heel goed kijken hoe we dat geld verdelen. De kosten van de WMO stijgen, maar ook de grote vraag naar jeugdhulp is nog steeds een lastig onderwerp. We willen iedereen die zorg nodig heeft dat kunnen geven. Maar we moeten wel samen kijken hoe we de zorgkosten in de hand kunnen houden en dat laatste is niet makkelijk. We willen allemaal goed wonen in onze hele gemeente. Het onderhouden en herinrichten van straten, het vervangen van het riool en groenonderhoud zijn maar een paar voorbeelden die hiervoor zorgen. Dit moet allemaal passen in het huishoudboekje van de gemeente. Sport en cultuur, kinderopvang en scholen zijn een onmisbare schakel. De coronacrisis liet dit heel duidelijk zien. Ook voor hen moet plek zijn in dat huishoudboekje. Het CDA wil een veel duidelijker onderwijsbeleid in onze gemeente. De afgelopen jaren is dat te veel op de achtergrond verdwenen. Onderwijsbeleid is meer dan goede schoolgebouwen, het moet een gezamenlijke visie zijn van gemeente en schoolbesturen. Goed overleg is daarvoor noodzakelijk. Tot slot de ABG organisatie: het CDA is vanaf het begin van de samenwerking voorstander geweest van centrale huisvesting omdat daarmee efficiëntievoordelen zijn te behalen, door o.a. makkelijker overleg en minder reisuren. De herontwikkeling van het gemeentehuis en omgeving moet wel met grote zorgvuldigheid gebeuren. Janet Frankemölle-Bolier, fractievoorzitter

De Planeet Protesteert

PvdA PvdA Friesland 21-07-2020 21:48

In mijn studententijd was protesteren heel gewoon. We protesteerde onder de leus “Johnson moordenaar”, tegen kernenergie bij Dodewaard, je had “Kruisraketten Nee”.

Tegenwoordig komen protestbewegingen weer op. De boeren op het Malieveld, de Klimaatmarsen, Black Lives Matter. Ook een heel andere vorm van protest blijkt heel effectief: activisten stappen naar de rechter en de rechter grijpt in omdat de overheid zich zelf niet houdt aan de eigen wetten.

De afgelopen maanden ben ik me ervan bewust geworden dat er nóg een vorm van protest is losgekomen. Onze planeet ging zélf protesteren. In 1968 stichtte een club wetenschappers al de Club van Rome om hun bezorgdheid over de toekomst van onze planeet voor het voetlicht te brengen. Meer dan 50 jaar zijn we nu verder, en nu is er de Coronacrisis.

We kregen al signalen: mond-en-klauwzeer, vogelgriep, varkenspest, Q-koorts. Op de lijst van voor de veehouderij aangifteplichtige, zeer besmettelijke dierziekten staan 28 ziekten. Soms zijn ze alleen te bestrijden door duizenden dieren te doden. Die onbeheersbaarheid ontstaat doordat dieren zeer dicht op elkaar leven.

Ook onder de mensen slaan nu infectieziekten toe. Werd de Spaanse Griep aan het begin van de vorige eeuw met 20-100 miljoen doden nog gezien als een uitzondering, SARS, HIV/aids zijn recente pandemieën en nu dus Covid19. Dat is geen uitzondering meer.

Ik zie het als een protest van onze planeet. Als een signaal: dit gaat op de kop verkeerd.

We zijn geraakt in een situatie waarin wij als mensen onze aarde opzadelen met te veel CO2 en stikstofuitstoot, teveel fijnstof, klimaatverandering met grote gevolgen. De mate waarin wij onze aarde belasten is groter geworden dan het herstelvermogen van diezelfde aarde.

Hoe kunnen we die balans terugkrijgen?

Niet door terug te gaan naar de tijd van vroeger. Wel door excessen in de belasting van ons milieu weg te halen: minder over de hele wereld vliegen met van alles en nog wat, gezonder eten, minder vlees en meer regionaal geproduceerd. De economie volledig circulair inrichten zodat geen afval ontstaat maar alles hergebruikt wordt.

En dat kan ook, onze wetenschap draait op volle toeren. Juist door de inzet van technologische vernieuwingen is er veel meer mogelijk dan vroeger. We kunnen nu afstanden digitaal overbruggen i.p.v. met een vliegtuig, we kunnen virussen bestrijden met vaccins. Echter dan moet er wel balans zijn tussen de snelheid waarmee wij mensen door al ons gereis en al ons transport dat virus over de hele wereld verspreiden en de snelheid waarmee wetenschappers het vaccin kunnen ontwikkelen.

Ik geloof in technologische vooruitgang, minder globalisering. Alleen afbreekbaar of herbruikbaar verpakkingsmateriaal. Ontwikkelingshulp gericht op lokaal produceren, in plaats van hier geld willen verdienen aan export van basis-levensproducten. Voor onze westerse wereld een beetje minder welvaart.

Dat gaat alleen lukken als de leiders van deze wereld luisteren naar de protesten van onze planeet. Het is altijd goed om een open oor en oog te hebben voor protesten, maar in dit geval is het van levensbelang voor de mensheid.

Hetty Janssen

Fractievoorzitter PvdA Fryslân

Het bericht De Planeet Protesteert verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Kabelgoot door het Wad?

PvdA PvdA Friesland 12-07-2020 09:54

Ten noorden van de Waddeneilanden wordt een windpark gebouwd. De ingebruikname daarvan wordt verwacht in 2026-2027. Omdat de stroom van dat windpark ergens aan land moet komen, moet er een kabelgoot komen door het Wad.

Naast het Rijk, netbeheerder TenneT en Rijkswaterstaat zijn ook de regio, bestaande uit gemeenten in Friesland en Groningen, de beide provinciebesturen en Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest betrokken bij de keuze voor een tracé.

Zo’n windpark ten noorden van de Waddeneilanden stelt ons voor een dilemma. Natuurlijk willen wij graag en snel veel duurzame energie produceren, om toekomstige generaties voor nog ergere gevolgen van klimaatverandering te behoeden. Maar elektriciteit van boven de Waddeneilanden aan land brengen betekent dat je een geul moet graven door ons kwetsbare Unesco Werelderfgoed Waddenzee; een rustgebied en kraamkamer voor vele soorten vogels, het ‘huis’ voor vele kwetsbare diersoorten, denk aan de zeehonden.

Huiselijk gezegd, moet er dus een kabelgoot worden gemaakt en ook nog één of meerdere stopcontacten op zee. Een enorm karwei.

Wij denken dat de Eemshaven de meest logische plek is om de elektriciteit aan land te brengen. Het voorkomt dat de kabelgoot door Waddeneilanden moet en het past bij de plannen voor waterstofproductie in de Eemshaven.

Wij verwachten dat het niet bij één windpark boven de Waddeneilanden blijft. Het is helaas zo, dat daarvoor gegraven moet worden door ons prachtige waddengebied. Wij pleiten daarom voor een harde voorwaarde aan de uitvoering: maar één keer de schop in de grond en niet voor elk windpark weer een nieuwe goot.

Ook willen we dat Minister goed onderzoek doet naar hoe dit project met de minste schade voor de ecologie kan worden uitgevoerd.

Eerlijk gezegd hadden we nooit verwacht nog eens te zullen pleiten voor dergelijke werkzaamheden in ons kwetsbare waddengebied. Maar voor het produceren van duurzame, fossielvrije energie maken we onder strenge voorwaarden een uitzondering, omdat dat ook weer ten goede komt aan de flora en fauna in het hele gebied.

Hetty Janssen, fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten van Fryslân Henni van Asten, fractievoorzitter PvdA Wetterskip Fryslân

 

 

Het bericht Kabelgoot door het Wad? verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

It ferhaal fan Anita Andriesen út 2006

PvdA PvdA Friesland 12-07-2020 08:03

Bêste lezer,

Anita Andriesen hat as polityk gesicht fan de Fryske Partij van de Arbeid  (‘Anita foar Fryslân’) in breed draachflak ûntwikkele foar har ‘Dream foar Fryslân’. In dream dy’t har fyzje foar Fryslân op wei nei 2030 oanjoech.  Sy ynspirearre dêrmei in soad minsken en bûn ek minsken oan har.

Doe’t Anita’s yn desimber 2008 ferstoarn wie, seagen wy it as ús opdracht mei in jierlikse lêzing Anita har tinken en ynspiraasje fierder ynhâld te jaan.

Ek foar dit jier hiene wy in moaie sprekker dy’t prima paste yn in tinken fan Anita. We hawwe it fan alle kanten besjoen, mar de kans dat it fanwegen de korona-krisis ôfsein wurde moat, dat wy mei tefolle minsken op elkoar sitte soene, hat ús derta brocht om de Anita –lêzing foar it jier 2020 net trochgean te litten. Wy hoopje dat it takom jier wer kin.

Om it net ûngemurken foarby gean te litten, stjoere wy jimme it ferhaal fan Anita út 2006 ta.

Om yn it ûnthâld te bringen: de lêzings wiene: 2009 Hans Konst   – oer De Takomst fan it Plattelân 2010 Jetta Klijnsma – oer Samen Sociaal en Solidair 2011 Rudy Rabbinge – oer De wereldpositie van de Friese Landbouw 2013 Lutz Jacobi en Tjerk Voigt – oer de Wadden 2014 Monika Sie Dhian Ho, direkteur WBS – oer Piketty en het Van Waarde project. 2015 Ton Heerts, foarsitter FNV –  oer Bezuinigen ter versterking van de export? 2016 Mariët Hamer, foarsitter SER – oer Een Fatsoenlijk bestaan. 2017 in sprekker dy’t net opdaagjen kaam. 2018 Jan Douwe van der Ploeg  – oer De kwaliteit fan de lânbou 2019 Theunis Piersma  – oer De kwaliteit fan de natoer.

It bestjoer fan de Stichting Anita foar Fryslân, Fimke Hijlkema, foarsitter Bertus Mulder, skriuwer Hans Konst, ponghâlder Joop van den Berg, bestjoerslid

 

 

Het bericht It ferhaal fan Anita Andriesen út 2006 verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Beschouwing Perspectiefnota

CDA CDA Friesland 07-07-2020 10:55

Beschouwing Perspectiefnota CDA Geachte raadsleden, collegeleden en aanwezigen, Als CDA fractie willen wij dankzeggen aan het college en de ambtenaren voor het tot stand komen van deze Perspectiefnota. Tevens de complimenten aan de griffie en de ambtenaren die in deze bijzonder tijd hard hebben door gewerkt. Trots is het CDA onder anderede regiodeal, de versnellingsagenda en de samenwerking in Anno verband. Deze bieden veel kansen evenals de woonvisie met de provinciaal gemaakte afspraken op het gebied van woningbouw. Een Boppeslach! Veel tijd heeft wethouder Van Esch besteed aan de unieke afspraken die gemaakt zijn met de provincie. Fijn dat hij afgelopen jaar wethouder Hanemaaijer wilde vervangen. Namens het CDA: bedankt voor de goede samenwerking. Gepassioneerd en duidelijkheid, met een goed gevoel voor humor zijn woorden die bij hem passen. Tevens wensen we wethouder Hanemaaijer na een voor haar bewogen jaar veel succes bij het oppakken van haar werkzaamheden met ingang vanaugustus. Zijn we wel in controle? Deze vraag stelde het CDA vorig jaar in de bijdrage na aanleiding vande perspectiefnota en deze vraag kunnen we opnieuw stellen. Toen waren het met name de tegenvallers in het sociaal domein en deze blijven een punt van aandacht. Worden de voorgestelde besparingen wel gerealiseerd? Investeren we wel genoeg in preventieve maatregelen, zoals bij de jeugdzorg? We zien problemen bij kapitaalgoederen, ICT en onderwijshuisvesting. Bij de kapitaalgoederen beheer zijn tekorten ontstaan. Burgers geven in enquêtes aan dat ze zich zorgen maken over het onderhoud in onze gemeente. De kaasschaaf is geen optie, omdat veel activiteiten al op een minimum niveau plaats vinden. Voor onderwijshuisvesting is nooit gereserveerd en nu lopen we tegen de rekening aan. Ja, maar wehebben nogal wat reserveringen en reserves? Bladzijde 105 van de jaarrekening 2019 maakt alles pijnlijk duidelijk. Wat voor draai je er ook aan geeft: we geven structureel meer uit dan dat er binnen komt. Structureel tekort vraagt om structurele maatregelen. Als we op deze wijze doorgaan, loop je vast. Rentmeesterschap is een kernwaarde van het CDA. Het CDA pleit voor een spaarpot voor de toekomst. Geld waar je alleen in noodgevallen aan mag komen. Het maken van keuzes doet pijn. De keuze die het CDA maakt is duidelijk: eerst het huis op orde. Dit zal ook betekenen dat er even geen ruimte is voor leuke dingen voor de mensen. Sinterklaas slaan we maar even over. Als er gekozen moet worden tussen het financieren van een kunstgrasveld voor de sport of de bouw van een nieuwe school, dan kiest het CDA duidelijk voor de nieuwe school. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente. Het wordt tijd dat er meer beleid wordt gemaakt. We kunnen het ons niet meer permitteren om adhoc beslissingen te nemen. Waarom krijgt bv de ene sportvereniging wel middelen voor onderhoud en de ander doet het allemaal zelf? Het is niet meer aan de burger uit te leggen. Kortom het CDA vraagt met spoed om sportbeleid, zodat er duidelijkheid komt voor alle partijen. Het CDA vindt dit rechtvaardig. Los hiervan bestaat nog de onzekerheid over de bijdragen uit het gemeentefonds de komende jaren en de gevolgen van de Corona crisis. Het CDA ondersteunt van harte de acties van de wethouders. Zij vragen meer geld uit Den Haag ter compensatie van de taken die de rijksoverheid naar de gemeenten heeft overgeheveld. Om bovenstaande te financieren zal er moeten worden bezuinigd. In de perspectiefnota wordt aangeven dat er naar uitgaven boven 50 duizend euro wordt gekeken. We dagen het college uit om te komen met concrete maatregelen. Wel met het oog voor onze burgers die het niet zo breed hebben. Wij wensen u allen daarbij veel kracht, wijsheid en Gods zegen toe. Wilt u reageren, mail naar fractievoorzitter Lieuwe Sytsma.