Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

388 documenten

Gaswinning in Groningen: een overheid die niet thuis geeft

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-04-2021 14:23

Door Pieter Grinwis op 14 april 2021 om 15:59

Gaswinning in Groningen: een overheid die niet thuis geeft

Vandaag mocht ik voor het eerst het woord voeren in de Tweede Kamer en tijdens deze maidenspeech sprak ik over de schrijnende situatie in Groningen. Over mensen die het vertrouwen in de overheid verloren. Dat thema is indringend en komt op veel gebieden terug. Ik zie het als een belangrijke opdracht om me de komende jaren sterk te maken voor een betrouwbare en dienstbare overheid.

Hieronder de tekst die ik uitsprak:

Voorzitter, we voeren vandaag, twee weken na de beëdiging van de nieuwe Kamer, het eerste echte inhoudelijke debat van deze periode. En dat gaat niet zonder reden over Groningen. Over gaswinning, aardbevingen, schade, versterking en het tergend lange wachten op een overheid die als het moeilijk wordt het af laat weten. Kortom, het gaat vandaag vooral over recht doen, recht doen aan Groningers die aan hun lot zijn overgelaten, waar jarenlang van is weggekeken, die uit den Haag geen woorden willen horen, maar daden willen zien.

Voorzitter, ik groeide op op een eiland met de overheid op afstand. Ze legde je soms lastige regels op en liet je soms lang wachten op een vergunning, maar ik groeide op in het vertrouwen dat de overheid, als puntje bij paaltje komt, er voor je is, dat je de overheid kunt vertrouwen. Tot mijn spijt moet ik constateren dat ik het ambt van volksvertegenwoordiger en controleur van de regering aanvat in een tijd dat je de overheid niet meer zonder meer kunt vertrouwen. Sterker, dat er een vertrouwenscrisis is. Dat er ongelooflijk veel misgaat, juist in de relatie tussen eerzame burgers en een overheid die niet thuis geeft.

Alleen al in mijn portefeuille heb ik te maken met:

‘ongekend onrecht’ - ofwel het toeslagenschandaal;

‘ongekende onwil’ - het continu de Kamer met een kluitje in het riet sturen als het gaat om Vliegveld Lelystad; en

‘ongekende onmacht’ - ofwel Groningen als gaswingewest en de kafkaëske situatie dat bestuurders en politici het gaswinningsprobleem willen oplossen, maar niet opgelost krijgen, met als gevolg dat veel Groningers compleet zijn murw geslagen en, niet ten onrechte, nul vertrouwen meer hebben in de overheid. Waarom krijgen we het in dit land waar we deltawerken bouwden niet voor elkaar om zwaar beschadigde huizen tijdig te herstellen?

Mijn missie voorzitter: natuurlijk, bijdragen aan een land van vrede en recht; natuurlijk, bijdragen aan het weer in harmonie leven met de schepping die ons is toevertrouwd; maar voorzitter, vooral wil ik bijdragen aan herstel van vertrouwen in overheid en politiek bij mensen die zwaar getroffen zijn, ja onrecht is aangedaan door diezelfde overheid. Of je nu een ouder bent die onterecht haar of zijn toeslag is afgepakt en in de vernieling is geholpen of dat je in Groningen je leven al zo lange tijd niet zeker bent in een door tal van aardbevingen ernstig beschadigd en verzwakt huis.

Want voorzitter, dat krijg ik niet klein. Hoe kan het dat kleine schades snel en ruimhartig worden vergoed, maar dat de Groningers met werkelijk grote schades - die vaak al tien jaar bezig zijn hun recht te halen - met een fooi, of minder, worden afgescheept? Hoe kan het dat de omgekeerde bewijslast niet werkt daar waar het juist het hardste nodig is: bij de schrijnende gevallen? Hoe kan het dat onderzoek, in dit geval van TNO en de TU Delft, ertoe leidt dat het IMG nota bene is gestopt met de behandeling van schadegevallen? Een onderzoek dat geen rekening houdt met zogenoemde triggerwerking en indirecte effecten. Graag reactie van de minister op deze vragen, en vooral de toezegging dat het IMG weer als een speer aan de slag gaat met waar het voor is opgericht.

En aanvullend voorzitter, de gaswinning gaat naar 0 in 2022, maar hoe hard is die 0? En, last but not least, de hele situatie is niet bepaald bevorderlijk voor de geestelijke gezondheid van veel Groningers. Is de minister bereid de door mijn voorganger Dik-Faber gerealiseerde financiële steun de komende jaren voort te zetten?

Voorzitter, ten slotte, in deze weken, waarin het veel gaat over macht en tegenmacht, moet ook gezegd dat één van de verstrekkendste besluiten uit de afgelopen kabinetsperiode helemaal niet in een regeerakkoord stond, ja zelfs niet in één van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s van een politieke partij in dit huis. Na de aardbeving bij Zeerijp besloot het kabinet namelijk tot de volledige afbouw van de gaswinning. Een hoopvol besluit, maar het vervolg stemde treurig. Daarom voorzitter hoop ik dat deze onverkwikkelijke gasgeschiedenis van ‘ongekende onmacht’ alsnog een verhaal van ‘ongekende daadkracht’ wordt.

Ankie van Tatenhove enige kandidaat voor voorzitterschap ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-04-2021 06:20

Door Webredactie op 14 april 2021 om 08:00

Ankie van Tatenhove enige kandidaat voor voorzitterschap ChristenUnie

Ankie van Tatenhove wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe partijvoorzitter van de ChristenUnie. Zaterdag 17 april stemt het partijcongres over de nieuwe voorzitter, waarvoor zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. Als het congres instemt met de voordracht van Van Tatenhove volgt zij Piet Adema op, die na twee periodes afscheid neemt.

Van Tatenhove is een ervaren bestuurder in onder meer het onderwijs. Sinds 2014 is zij wethouder van de gemeente Lansingerland (Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs). Daarvoor was zij ruim 7 jaar raadslid in dezelfde gemeente.

Vicevoorzitter Harmke Vlieg: “Ankie is een verbindende bestuurder, die dicht bij mensen staat en makkelijk in de omgang is. We verwachten dat ze goed in staat is om mensen in de volle breedte van de partij te verbinden rondom onze gezamenlijke missie om geloof een stem te geven. Ze heeft zich bewezen als goede en enthousiaste bestuurder met een warm kloppend hart voor christelijk-sociale politiek. We zien in haar een heel goede opvolger van Piet Adema, van wie we na twee bestuursperiodes afscheid nemen. In die tijd is de partij mede dankzij zijn inzet op zo’n beetje alle denkbare manieren gegroeid. Daar zijn we hem bijzonder erkentelijk voor.”

Van Tatenhove: “Onze leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders staan iedere dag op om naastenliefde, rentmeesterschap, gerechtigheid en zorg voor het leven handen en voeten te geven. Ik ben zeer gemotiveerd om dé christelijk-sociale partij van Nederland daarin de komende jaren te dienen als voorzitter.”

Foto: Ariane Kok

Grote zorgen over online gokken

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 08-04-2021 14:37

Door Mirjam Bikker op 8 april 2021 om 12:26

De afgelopen dagen regent het zorgwekkende berichten over de toename van online gokken, verslavingen en alle perverse prikkels in de sport. Alle reden dus om vandaag schriftelijke vragen te stellen, mijn eerste als Kamerlid! Onze zorgen over de aankomende wet die online gokken mogelijk maakt zijn groot en leven breder. Daarom stelde ik de vragen samen met Kamerlid Michiel van Nispen van de SP.

Wat is er aan de hand? Het aantal gokverslaafden neemt toe en juist online gokken heeft in deze tijden aantrekkingskracht. Maar dat gaat nog veel gekker worden omdat vanaf oktober online gokken ook officieel is toegestaan en we dan een hoos aan reclame kunnen verwachten. Met alle aantrekkingskracht voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Verslavingsklinieken zijn bezorgd en trekken aan de bel. Zij vrezen grote gevolgen als die wet kansspelen op afstand (Koa) (lees: online gokken) van kracht is. Online kansspelaanbieders kunnen zich nu al aanmelden en krijgen waarschijnlijk in oktober een vergunning om ook in Nederland aan de slag te gaan. Dat is nu nog verboden.

Samen met de SP en andere partijen was de ChristenUnie tegen dat wetsvoorstel online gokken. Maar het is aangenomen, alleen nog niet in werking getreden. De grote zorgen over meer verslavingen zijn niet de enige. Er blijkt ook een gebrek aan handhaving en mogelijk falende wetgeving, het risico op matchfixing neemt toe. De sportbonden laten vandaag weten dat deze wet niet zo uit gaat pakken als dat zij voor ogen hadden. Namelijk samen met politie en OM optrekken om matchfixing tegen te gaan. Kortom doorgaan met de invoering van online gokken is wedden op het verkeerde paard. Als we op dit spoor doorgaan ontstaat een beroerde cocktail van een markt die graag meer spelers wil, een overheid die het faciliteert, maar te weinig kan handhaven en een samenleving die kwetsbaarder is dan ooit. Ik denk daarbij juist ook aan de kwetsbare mensen die verslavingsgevoelig zijn. Aan jonge mensen die nu extra kwetsbaar zijn na een jaar Corona-beperkingen. Zou het niet beter zijn om nog eens even te kijken of dit nu een handig moment is? Ook voor de partijen die voor deze wet gestemd hebben? De minister heeft nu nog de tijd om die ellende te voorkomen daarom zeggen wij: overweeg uitstel van de wet en geef gokpartijen geen vrij spel. Houdt die vergunningen maar even op zak.

Lees hier de schriftelijke vragen:

Vragen van de leden Bikker (ChristenUnie) en Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Medische zorg over de NOS-berichten “Deze gokbedrijven willen de Nederlandse markt op; grote spelers op strafbankje”, “Klinieken bezorgd over toename gokverslavingen sinds corona” en “Matchfixing in het basketbal: spelers verdacht van opzettelijk verliezen vier wedstrijden” en “Fout in nieuwe gokwet zorgt voor 'meer risico op matchfixing', sportbonden boos” (NOS 8 april 2021)

Heeft u kennisgenomen van de berichten “Deze gokbedrijven willen de Nederlandse markt op; grote spelers op strafbankje”, “Klinieken bezorgd over toename gokverslavingen sinds corona”, “Matchfixing in het basketbal: spelers verdacht van opzettelijk verliezen vier wedstrijden” en “Fout in nieuwe gokwet zorgt voor 'meer risico op matchfixing', sportbonden boos” (NOS, 31 maart, 1 en 8 april 2021)?

Kunt u bevestigen dat er een toename is in het aantal mensen met een gokverslaving dat zich meldt bij hulpverlening? Is inmiddels landelijke registratie en monitoring van het aantal gokverslaafden dat in behandeling is op orde? Kunt u inzicht geven hoe het aantal gokverslaafden is gestegen sinds de nulmeting van 2016?

De fracties van de ChristenUnie en de SP maken zich ernstige zorgen over deze toename in crisistijd, welke kwalificatie geeft de regering aan deze cijfers en tot welke conclusies leidt dat?

Heeft verslavingszorg momenteel voldoende capaciteit om de juiste zorg te verlenen aan deze groep, kunt u inzicht geven in het aantal beschikbare plekken en zijn er wachtlijsten?

Hoe beoordeelt u de verwachting van verslavingsdeskundigen van ondermeer Jellinek, Hervitas, De Hoop, en SolutionS verslavingszorg dat de openstelling van de Nederlandse markt voor online gokaanbieders zal leiden tot een toename aan verslavingen?

Nu de stijging van het aantal verslavingen evident is en een verdere toename verwacht wordt indien de markt opengaat, is reflectie op het moment van openstelling van de Nederlandse markt vanaf oktober gepast, zeker met de wetenschap dat de openstelling gepaard zal gaan met flinke advertentie-inzet van aanbieders, deelt u dat? Zijn er nog voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens de markt open gaat? Kunt u hierbij specifiek ingaan op de constatering vanuit hulpverlening dat  door een toename van eenzaamheid en isolement  verslavingsproblematiek meer voorkomt, sneller escaleert en later aan het licht komt? Is dit een punt van overweging?

Bent u bereid om, gegeven de nieuw ontstane situatie, verdere regels te stellen om reclameactiviteiten van gokaanbieders te beperken?

Welke andere maatregelen overweegt het kabinet aanvullend te treffen om te voorkomen dat de combinatie van de  invoering van de Koa en de coronacrisis leidt tot een toename in gokverslavingen?

Is er een analyse gemaakt van de verwachte gevolgen van de invoering van de wet Koa op matchfixing in Nederland? Kunt u ons een actuele analyse geven nu veel sporters en sportclubs lijden onder de coronacrisis en daardoor mogelijk extra kwetsbaar zijn voor inmenging door matchfixers?

Welke stappen worden genomen om een toename van matchfixing, na invoering van de Koa, te voorkomen?

Kent u de signalen vanuit het Instituut Sportrechtspraak dat de overheid aan zet is bij de aanpak van matchfixing? Wat is uw reactie op deze oproep?

Hoe informeert u de betrokken sportbonden bij signalen van matchfixing? Klopt de stellingname van NOC*NSF, KNVB en KNLTB dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat alles wat mogelijk met witwassen te maken heeft verplicht moet worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU), en geheim moet worden gehouden? Welke gevolgen heeft dit voor de aanpak van matchfixing en hoe gaat u dit hiaat in de wetgeving, nu de Wet Online Kansspelen hier geen rekening mee houdt, repareren?

Wat is de rol van het nationaal platform matchfixing momenteel en welke mogelijkheden heeft dit platform momenteel in de bestrijding van matchfixing?

Welke rol heeft de Kansspelautoriteit bij de bestrijding van matchfixing? Heeft de Kansspelautoriteit hiervoor voldoende geld, mensen en instrumenten tot haar beschikking? Kunt u ingaan op de grote zorgen die de sportbonden en NOC*NSF op dit punt hebben?

Is op dit moment het wettelijk kader stevig genoeg om matchfixing effectief te bestrijden?

Biedt de unieke situatie en samenloop van omstandigheden, die niet voorzien waren bij de invoering van de wet Kansspelen op afstand (Koa), aanleiding tot, al dan niet tijdelijke, heroverweging van de openstelling van de markt? Zo ja, op welke wijze gaat u dat proces inrichten, zo nee waarom niet?

Overweegt u gezien de grote zorgen rondom de toename van gokverslavingen en/of het wettelijk hiaat en het handhavingstekort rondom matchfixing om de invoeringsdatum van de wet of ten minste de vergunningverlening uit te stellen naar een later moment? Zo ja, hoe gaat u dit vorm geven? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat u dat wel overwegen?

Hendrik-Jan Talsma nieuw Eerste Kamerlid ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-04-2021 14:24

Door Webredactie op 6 april 2021 om 13:30

Hendrik-Jan Talsma nieuw Eerste Kamerlid ChristenUnie

Hendrik-Jan Talsma is het nieuwe Eerste Kamerlid van de ChristenUnie. Hij is vanmiddag beëdigd en neemt de vrijgekomen zetel van Mirjam Bikker in. Zij is vorige week geïnstalleerd als Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. Tineke Huizinga wordt de nieuwe fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Hendrik-Jan Talsma: “Ik zie er naar uit om deze bijzondere taak te vervullen. Vanuit mijn werk als officier van justitie weet ik hoe cruciaal goede wetgeving is. Ook op deze nieuwe plek hoop ik me in te zetten voor recht en gerechtigheid. De manier waarop de Eerste Kamer wetgeving toetst spreekt mij enorm aan. Ik vind het dan ook een voorrecht om aan de slag te gaan als lid van de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie.”

Hendrik-Jan Talsma stond op nummer 5 van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Sinds 2007 was hij officier van justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag en bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Voordien was hij onder meer werkzaam als rechterlijk ambtenaar in opleiding en als beroepsmilitair. Talsma woont in Den Haag, is getrouwd en heeft drie kinderen.

Geloofwaardige keuzes in een crisis

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-04-2021 07:53

Door Gert-Jan Segers op 6 april 2021 om 09:01

Geloofwaardige keuzes in een crisis

Toen wij als fractie in de afgelopen week voor cruciale keuzes stonden, wisten we dat elke keus die we zouden maken ons op zware kritiek zou komen te staan. En anders dan bij ander werk dat ik eerder heb gedaan, vindt in Den Haag alles in het licht van camera’s plaats en kan iedereen er zich een mening over vormen. Keuzes kunnen ook verstrekkend zijn en daarmee zwaar om te maken. En dat heb ik geweten. Als politicus móet je ook kiezen, voor of tegen een motie van afkeuring. Voor of tegen een motie van wantrouwen. Voor of tegen deelname aan een nieuw kabinet.

Het heeft me verrast dat er opeens veel bijbelvaste VVD’ers zijn, die mijn keuzes en karakter in bijbelse termen weten te typeren. Als de bijbel en het evangelie vanaf nu hun referentiekader blijven, dan is dat een mooie bijvangst in deze crisis. Misschien laten de emotionele reacties vooral zien dat de belangen en verantwoordelijkheden nu groot zijn.

Na donderdagnacht hebben we veel vragen van oprecht geschokte mensen gekregen waarom wij niet voor de motie van wantrouwen hadden gestemd. Miljoenen mensen hebben grote delen van het debat gevolgd en veel van hen hadden het gevoel dat eerlijkheid en de waardigheid van het democratische systeem op het spel stonden. Als beginselethiek leidend is - en in dit geval ging het om eerlijkheid en geloofwaardigheid - zou je voor een motie van wantrouwen kunnen stemmen. Wat niet deugt, deugt niet. En de omgang met Pieter Omtzigt deugt niet. Maar daarnaast is er ook gevolgenethiek, waarbij het er om gaat dat keuzes tot goede uitkomsten leiden. Bij de motie van wantrouwen kwam het uiteindelijk op onze vijf stemmen aan en hebben we heel nadrukkelijk de gevolgen van onze stem zwaar laten wegen. Een aangenomen motie van wantrouwen tegen een zittende Minister-President in crisistijd is de onthoofding van je kabinet en leidt tot nog grotere politieke en maatschappelijke chaos. Daarvoor konden wij de verantwoordelijkheid niet dragen.

Tegelijk realiseerden wij ons toen ook dat de druk op ons om toe te treden tot een kabinet Rutte-4 alleen maar groter zou worden. Er waren nog maar vier partijen die niet voor de motie van wantrouwen tegen Mark Rutte hadden gestemd. Zelfs voor de SGP was een motie van afkeuring te zwak en ook deze fractie stemde voor de motie van wantrouwen. In deze pijnlijke politieke verhoudingen lag de suggestie besloten dat de huidige coalitie dan ook maar de volgende moest worden. Maar die suggestie bezwaarde ons en mij. Zou een continuering van de huidige coalitie onder leiding van dezelfde premier geloofwaardig kunnen werken aan herstel van dualisme? Zou de macht nu opeens wél ruimte geven aan de noodzakelijke tegenmacht? Zou alles waar Pieter Omtzigt tegenaan liep en aan onderdoor is gegaan nu opeens radicaal anders worden? En kunnen wij geloofwaardig pleiten voor een andere politieke cultuur als bijna alles bij het oude blijft, inclusief onze eigen positie? De vragen waren te groot om daar vol overtuiging ‘ja’ op te kunnen zeggen.

Onze keus om niet deel te nemen aan een kabinet Rutte-4 is door sommigen opgevat als een persoonlijke aanval op de naamgever van de laatste drie kabinetten. En dat is het niet. Er is bij mij ook grote persoonlijke waardering voor Mark Rutte en ik heb hem leren kennen als een faire teamleider. We hebben op veel momenten goed samengewerkt. De politieke cultuur met een zwakke tegenmacht staat of valt echt niet met één man. Ook wijzelf hebben als fractie in het huidige systeem verantwoordelijkheid gedragen. Maar het gaat nu om onze eigen geloofwaardigheid als wij pleiten voor een andere, eerlijker en dualistischer politieke cultuur.

De ChristenUnie is sowieso niet de eerst aangewezene om toe te treden tot een coalitie. Er zijn meer coalities mogelijk en ook een minderheidskabinet is een optie. Het enige dat ons en mij nu te doen staat, is zelf een eigen en vooral geloofwaardige keus maken. Dat is wat we nu hebben willen doen.

Deze column verscheen eerder in het Nederlands Dagblad

Een bewogen week

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 03-04-2021 06:43

Door Gert-Jan Segers op 3 april 2021 om 08:30

Vandaag is het Stille Zaterdag in een verder intense en bewogen week. De week van het afscheid van de oude fractie met Joël, Carla, Eppo en Stieneke. De week van de beëdiging van de nieuwe fractie met Carola, Mirjam, Don en Pieter. En het is zeker ook de week van een vastgelopen formatieproces en een dramatisch debat over de gesprekken van fractieleiders met de verkenners. En over dat laatste wil ik graag iets meer schrijven, zeker omdat de politieke keuzes die we in en na het debat hebben gemaakt, bepalende keuzes zijn.

Afgelopen maandag hebben we als nieuwe fractie onze inzet voor het debat van donderdag besproken en dat bepaalde eigenlijk de lijn die we de hele week hebben vastgehouden, tot en met vandaag.

Het spreken over ‘een functie elders’ voor Pieter Omtzigt is niet te aanvaarden. Het gaat om een vasthoudend en gerespecteerd Kamerlid met een groot mandaat van de kiezers. Maar dat dat gebeurde, laat ook iets zien van de omgang van de macht met kritische tegenmacht. Omtzigt was te lastig en moest daarom ergens anders worden geparkeerd. Een politieke cultuur die zo met onafhankelijke, kritische Kamerleden omgaat, deugt niet. Hierom hebben wij de motie van afkeuring gesteund.

Toen bleek dat minister-president Rutte ook nog eens niet de waarheid sprak over het feit dat hij het wel degelijk met de verkenners over Omtzigt had gehad, maakte dat het alleen maar erger en pijnlijker. Het is niet geloofwaardig dat Rutte en de verkenners over de positie hebben gesproken, dat notulisten daar verslag van doen, maar dat de hoofdrolspelers er zich niets meer van konden herinneren.

Vervolgens stonden wij ook voor de keus om de huidige premier weg te sturen, vanwege de rol die hij als fractieleider van de VVD in dit verhaal had. We wisten dat het bij een motie van wantrouwen op onze stemmen zou kunnen aankomen en dus of dit demissionaire kabinet, in deze tijd, verder zou moeten zonder de leider van dat kabinet.

Dat was een zwaar besluit. Wat voor ons zwaar woog, was dat de gevolgen daarvan heel groot zouden zijn voor het huidige bestuur van een land in crisistijd en pandemie. We zouden de maatschappelijke en politieke chaos vergroten en daar konden we geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Maar wat we toen als fractie al tegen elkaar zeiden en vandaag naar buiten brengen is dat dat niet betekent dat het nu business as usual wordt. Integendeel. We willen een andere politieke cultuur, van eerlijkheid en van macht die zich door kritische Kamerleden laat controleren. Ook gezien de reacties van premier Rutte op de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalve week – zowel voor, tijdens als na het debat – groeide bij ons als fractie de overtuiging dat Mark Rutte niet de drager van die nieuwe cultuur kan zijn.

Bij alle waardering die er óók is voor hem en na jaren waarin we heel vaak goed hebben samengewerkt, is er in deze affaire ook bij ons iets heel helder geworden. Het vertrouwen dat hij die andere cultuur kan vormgeven en dragen, is er bij de fractie niet.

Als ChristenUnie stonden we al niet vooraan bij de formatie. We zijn de tiende partij en er zijn vele grotere partijen met een grotere verantwoordelijkheid om daarin het voortouw te nemen. Maar vandaag willen we ook duidelijk maken dat wij als partij geen deel kunnen uitmaken van een vierde kabinet-Rutte. Dat zeggen we niet lichtvaardig, maar het is een overtuiging die deze week steeds sterker werd en nu tot dit verstrekkende besluit heeft geleid.

Ik schreef het al, het is Stille Zaterdag. Een dag van inkeer en bezinning. Dat is wat we allemaal nu nodig hebben. Het vertrouwen tussen politici is geschonden, maar vooral het vertrouwen tussen kiezers en gekozenen is ernstig geschaad. Dat vraagt om reflectie, herstel en nieuwe keuzes. Vandaag proberen wij daar een bijdrage aan te leveren en ook de komende tijd zullen we ons daar met hart en ziel voor blijven inzetten. Want ons werk staat of valt met vertrouwen.

Het mooie is dat het zondag Pasen zal zijn, de dag van de opstanding, van nieuwe hoop, een nieuw begin. Dat is nu ook mijn hoop. Gezegende Paasdagen toegewenst!

Conclusies na debat verkenning

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 02-04-2021 20:34

We hebben de uitleg gekregen van Rutte en de twee verkenners dat een heel belangrijk onderdeel van het gesprek dat wél is vastgelegd, in verslagen níet wordt herinnerd door hen.

En eerlijk gezegd: ik vind dat heel moeilijk te geloven.

Daarom keuren wij dat af, keur ik af wat er is gebeurd.

Wij keuren af dat er onwaarheid is gesproken. Onwaarheid dat er wél is gesproken over Pieter Omtzigt, maar het buiten is ontkend. Maar ook dat er geen verantwoording over afgelegd zou hoeven worden. Dat keuren we af.

We keuren af zoals er over Pieter Omtzigt is gesproken. Een onafhankelijk Kamerlid die buitengewoon krachtig zijn werk doet. Met een groot mandaat van de kiezer. De indruk is op zijn minst gewekt dat deze vorm van tegenmacht ongewenst is. En dat keur ik af.

En ik keur af hoe macht met tegenmacht omgaat. Hoe een politieke cultuur is ontstaan waarin een debat een hinderlijke onderbreking is van het fixen van problemen. En dat vraagt echt om diepgaande bezinning.

Omdat ik afkeur wat er nu is gebeurd, zal ik de motie van collega’s Kaag en Hoekstra steunen.

Het opzeggen van vertrouwen gaat verder. Zeker omdat het gaat om twee verschillende rollen: politiek voorman en de minister-president, zoals ook de heer Hoekstra al zei. Maar het gaat ook verder en dat weegt voor mijn fractie heel zwaar. Dat is dat we midden in een enorme, ongekende crisis zitten, één van de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog.

Dat weegt zwaar in de afweging of we het ons kunnen veroorloven om zo’n stap te zetten.

Aan de andere kant kan je vertrouwen niet afdwingen. De heer Rutte leek dat te doen bij een interruptie van mij toen hij zei: ‘nu moet je mij wel vertrouwen’. Vertrouwen moet herwonnen worden. Hij erkende dat zelf ook.

Maar het vertrouwen is geschaad, heeft een deuk opgelopen. Het vertrouwen onderling. We kijken nu naar scherven die we moeten oprapen en we weten niet hoe we van hier verder moeten gaan.

Maar ook het vertrouwen in ons, politiek, door mensen buiten. Ook dat moet hersteld worden. Wat daarvoor nodig is, is een andere politieke cultuur. Dualisme. Herstel van een gezonde verhouding tussen macht en tegenmacht.

Er is nog een lange weg te gaan en ik zal me daarvoor sterk maken.

Mijn afscheidsspeech

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-03-2021 15:33

Door Joël Voordewind op 30 maart 2021 om 17:23

Ik feliciteer de collega-Kamerleden met hun koninklijke onderscheiding en ik dank u dat ik hier het woord mag voeren namens de groep vertrekkende Kamerleden.

Allereerst, voorzitter, wil ik u bedanken want u heeft ongeveer – ik heb het even nagerekend – 3,5 uur ons allemaal een persoonlijke dankwoordje gegeven. Dat heeft u heel knap gedaan en ik dank u van harte daarvoor.

Maar voorzitter, ik dank u ook voor het goede en geduldig voorzitten van de Kamer sinds januari 2016. Dit ondanks dat Kamerleden altijd weer steeds inventiever worden om te kijken of ze spreektijd kunnen verlengen. Maar ook ondanks de toegenomen felheid van de debatten. U blijft altijd rustig en u probeert de Kamer – het functioneren daarvan – zo beschaafd mogelijk te laten lopen.

Ik dank ook de zeer gewaardeerde collega’s in het Presidium, inclusief Simone Roos en Jaap van Rhijn, voor de samenwerking die wij in de afgelopen jaren mochten hebben. Dat ging over zaken als de verhuizing. Dus als u straks klachten heeft als nieuwe Kamerleden, kunt u niet bij mij terecht, maar bij de nieuwe Presidiumleden. Ik geef het maar door.

Voorzitter, ongetwijfeld zijn er onder de vertrekkende Kamerleden, ook hen die dit doen met gemengde gevoelens of diepe teleurstelling. Sommigen zijn door hun partij niet op een verkiesbare plek gezet, anderen zijn niet herkozen omdat hun partij niet voldoende stemmen behaalde. Politiek is soms heel hard.

Anderen kozen er bewust voor, na jarenlange trouwe dienst, de Kamer te verlaten.

De kiezer heeft gesproken, maar de doorstroming is ook dit keer wel weer erg groot. Het zou toch mooi zijn, geef ik de Kamer en de partijen dan maar mee, als het de Kamerleden gegeven is om in ieder geval twee termijnen te kunnen uitdienen. Het vak moet wel geleerd kunnen worden.

Nu kun je het ook overdrijven door vier termijnen te blijven zitten zoals bij sommigen van ons het geval was. Het pluche hè, alhoewel het soms voor mij meer aanvoelde als een spijkerbed.

Misschien nog een tip voor de aankomende nieuwe coalitiepartijen: mocht je nog gezellig een fruitig toetje eten met de heer Rutte, vermijd dan de inmiddels welbekende meloenen.

Voorzitter, het vak moet geleerd worden en daar heeft een parlementaire democratie ook baat bij. Het parlement controleert en corrigeert de regering, of je nu in de oppositie of coalitie bent. De schade aan huizen in Groningen en de toeslagenaffaire hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat als de overheid steken laat vallen, het gruwelijk mis kan gaan. Daarbij mogen en moeten we als Kamer de regering ter verantwoording roepen en dat doen we dan ook.

Maar laat ik dit moment dan ook gebruiken om op te roepen tot reflectie van de Kamer zelf. Het is ook onze verantwoordelijkheid dat wetten deugen, dat mensen niet vermalen worden in het systeem.

We moeten oog houden voor het effect van dat beleid hier in Den Haag en wat het op individuen doet. Daarom is het goed als Kamerleden niet alleen op rapporten, doorrekeningen of modellen reageren of sturen, maar dat zij tijd vrijmaken voor mensen die dat beleid direct raakt. Zelf hield ik samen met mijn medewerker Henk Valk altijd de vrijdag gereserveerd om individuele asielzaken door te spitten, met hen contact te hebben en met asieladvocaten.

Ik hoop dat de nieuwe lichting Kamerleden ook goed oog houdt voor de mens achter dat beleid.

Voorzitter, we staan net voor Goede Vrijdag en Pasen en sta mij dan ook kort toe hierbij stil te staan in deze context.

Op Goede Vrijdag ongeveer tweeduizend jaar geleden, stelde de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus in Israël, tijdens de rechtszaak tegen Jezus van Nazareth, de vraag: ‘Wat is waarheid?’

En voorzitter, deze vraag is nog steeds even actueel.

We leven in een tijd waar veel feiten in twijfel worden getrokken, een tijd van fake news, halve en eigen waarheden.

De waarheid kan geweld aangedaan worden als er grote economische of politieke belangen op het spel staan. Soms wordt een deel van de feiten weergegeven, omdat dat goed uitkomt of het ons politiek betoog of doel versterkt.

Ik noemde het al: het eerder ontkennen van de relatie tussen de schade aan de huizen in Groningen en de gasboringen, of internationaal, het ontkennen van de Armeense genocide en zelfs nog steeds het ontkennen door sommigen van de Holocaust.

Ook door framing kan de waarheid geweld worden aangedaan. Worden vluchtelingen soms gelukzoekers genoemd, worden hele bevolkingsgroepen weggezet, worden kritische denkers als complotgekkies betiteld.

Ik roep de nieuwe generatie-Kamerleden op, zonder het weglaten van ongemakkelijke feiten, naar eer en geweten het land te dienen. Blijf betrokken bij mensen en kom op voor hen die dat zelf niet kunnen, dichtbij en ook ver weg.

Kijk niet lijdzaam toe als het jou of jouw groep niet betreft, verwijzend naar het appèl van Martin Niemöller, dominee en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Hij zei: Toen de nazi’s de joden, de communisten, sociaal-democraten, vakbondsleden, arresteerden, heb ik gezwegen, ik was immers geen van allen. Toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer die nog protesteren kon.

Voorzitter, tot slot.

Ik wens de nieuwe Kamerleden doorzettingsvermogen toe, Gods wijsheid en een goede balans tussen politiek, hun idealen en hun geliefden. Ik weet dat we allemaal voorbijgangers zijn. En laten we hopen dat aan het einde van ook hun Kamerlidmaatschap, hun geliefden er straks nog zullen zijn.

Ik neem aan, voorzitter, dat u straks het goede lijstje van vertrekkende Kamerleden aan de nieuwe verkenners gaat doorgeven? Wij, de vertrekkende Kamerleden, hopen nu echt op ‘een functie elders’.

Ik dank alle Kamermedewerkers, de bodes en bovenal onze fractiemedewerkers. Zonder hen hadden we echt dit werk niet kunnen doen.

Ik dank ook de collega-Kamerleden, mijn partij en in het bijzonder Gert-Jan Segers en mijn fractiegenoten voor het vertrouwen en de vriendschappelijke samenwerking die we hebben mogen beleven. Ik was niet de makkelijkste, maar niet getreurd, sommigen van u ook niet.

En helemaal tenslotte, voorzitter, dank ik mijn vrouw en onze kinderen voor hun geduld en genade als ik weer eens afwezig of wel aanwezig was, maar eigenlijk ook weer niet. Het was zoals Paul Rosenmöller het eerder omschreef, de mooiste hondenbaan.

Het ga u allen goed. A Dieu!

Bijdrage coronadebat 24 maart

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-03-2021 16:50

Door Carla Dik-Faber op 24 maart 2021 om 17:45

De situatie van twee weken geleden was al kwetsbaar en heeft zich helaas niet de goede kant op ontwikkeld. Met vollere ziekenhuizen, vollere IC’s en een R-getal van boven de 1. Daarmee ziet ook de ChristenUnie-fractie dat voorzichtigheid geboden is en dat verdere versoepelingen nu niet aan de orde zijn.

Vanmorgen was ik bij de technische briefing en daar was het onzekerheid troef. Ik hoor graag van het kabinet wat het perspectief voor de korte termijn is: zijn de IC’s over een paar weken overvol als de R inderdaad niet omlaag gaat? Liever nu duidelijkheid dan tegen beter weten in hopen.

Het wrange is dat mensen in een sociaal-economisch zwakkere positie 2 keer zoveel kans hebben om te sterven door corona. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Amsterdam UMC laten zien dat gezondheidsverschillen, kleinere behuizing en werk dat niet thuis gedaan kan worden, allemaal ertoe leiden dat er meer kans op besmetting en meer kans op overlijden is. Ik wil graag een reactie van het kabinet hierop.

Maatregelen

Ondanks de vergaande maatregelen gaat de verspreiding maar door. Er is een permanent hoge bezetting in de ziekenhuizen en dan ook nog een derde golf, terwijl het personeel uitgeput is. Tegen die zorgelijke achtergrond zie ik dat de effectiviteit van het nemen van de maatregelen enigszins uitgewerkt lijkt.

Hoe houden we het vol, hoe zorgen we voor meer urgentiegevoel en een betere naleving? Het is belangrijk dat we de strijd tussen virus en vaccin niet verliezen.

De avondklok verschuift een uur, naar 22 uur. Ik heb ook de roep van de politie en de veiligheidsregio’s gehoord, van de burgemeesters, en ik kan me daar wel in vinden. Maar hoe past dit bij de uitspraak van de minister-president op 21 januari dat de effectiviteit van de avondklok enorm afneemt als je de avondklok ’s avonds om 22 uur laat ingaan?

Dan een vraag over de winkels. Ik zie dat veel winkeliers werken met tijdsblokken. Online of telefonisch kun je een tijdsblok reserveren. Is het denkbaar om in deze situaties het overbruggen, de wachttijd, van vier uur te laten vervallen, vraag ik het kabinet?

De TU Eindhoven heeft een methode ontwikkeld om mogelijke besmetting door aerosolen in binnenruimtes aanzienlijk te beperken en hier moeten nu snel praktijkproeven mee starten. Gaat VWS hier ook opdracht voor geven?

We hebben het heel vaak over maatregelen, maar de maatregel die iedereen kan nemen is gezond leven, preventie, een ommetje maken.  Ook ik vraag aan het kabinet om in alle communicatie-uitingen, bijvoorbeeld de persconferentie dit onder de aandacht te brengen: wat kunnen mensen zelf doen om hun weerstand te vergroten?

Al deze maatregelen, het wel en niet verlengen, doen een aanslag op het vertrouwen van de burger in de overheid als je dat niet goed onderbouwt. Ik roep het kabinet op transparant te blijven communiceren en de afwegingen toegankelijk te delen met de burgers.

Tegelijkertijd vraag ik ook aan het kabinet om altijd te blijven handelen vanuit het perspectief van vertrouwen. In burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Vaccineren

Ik wil nog kort een aantal vragen stellen over vaccineren.

Kan de minister van VWS toelichten waarom het vaccineren vertraagt? Ik krijg niet scherp of het aan de vaccinlevering ligt, aan de prikcapaciteit van de GGD of misschien nog wat anders. De voorraad van Pfizer wordt verder teruggebracht, dat is nu verstandig. Maar hoe gaat het nu met de groep 75-79 jarigen? Op 6 maart vielen de eerste uitnodigingen op de deurmat, maar bijna drie weken later is nog maar 15% geprikt. Waarom duurt het zo lang?

En hoe zit dat nu met productielocatie Halix uit Leiden? Alle kranten schrijven erover. Hoeveel vaccins zijn er nu wanneer beschikbaar en voor wie?

Met het oog op de meest kwetsbaren per cohort die wordt opgeroepen voor vaccinatie: zijn er mogelijkheden om een reservelijst te maken van mensen uit hetzelfde cohort die bijvoorbeeld door een jaar thuisisolatie er het slechtst aan toe zijn? Zo helpen we mensen en wordt ook spillage voorkomen. Iets soortgelijks gebeurt ook in België.

Tot slot. Ik vind dat we als land een internationale verantwoordelijkheid hebben. Daarom roep ik het kabinet op zich in te zetten voor een rechtvaardige verdeling van de vaccins wereldwijd en dit ook in de Europese Raad aan de orde te stellen.

ChristenUnie: geen ondertekening China-EU-verdrag zolang China arbeidsrechten schendt

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-03-2021 05:01

Door Webredactie op 24 maart 2021 om 06:00

ChristenUnie: geen ondertekening China-EU-verdrag zolang China arbeidsrechten schendt

De ChristenUnie wil dat Nederland het investeringsverdrag tussen China en de Europese Unie vooralsnog niet ondertekent, zolang de Chinese overheid zich niet houdt aan internationale arbeidsnormen, onder meer tegen dwangarbeid. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind dient woensdag een motie in die de regering oproept om het verdrag niet te ratificeren zolang China niet met hardere garanties komt voor de ondertekening van de conventies van de Internationale Organisatie voor Arbeid (ILO).

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “Ruim een miljoen Oeigoeren worden in China onderdrukt. De verschrikkelijkste verhalen komen naar buiten, van gedwongen sterilisatie tot dwangarbeid. Oeigoeren werken zich – hoogstwaarschijnlijk letterlijk - dood voor producten die bedoeld zijn voor Europa. De ondertekening van een verdrag om de handel tussen de Europese Unie en China te stimuleren is dan absurd.

Zolang China arbeidsrechten schendt en dwangarbeid laat bestaan, mag Nederland dit investeringsverdrag niet ondertekenen. De Chinese overheid moet eerst harde garanties afgeven dat ze gaan voldoen aan de internationale arbeidsnormen.”

Het investeringsverdrag tussen China en de EU is afgelopen december door de Europese Commissie ondertekend, maar zowel ratificatie van de lidstaten als van het Europees Parlement is nog nodig.