Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

441 documenten

Veel steun ChristenUnie-leden voor onderhandelingen, ‘klimaat’ meest genoemd als prioriteit

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-10-2021 08:51

Door Webredactie op 6 oktober 2021 om 10:40

Veel steun ChristenUnie-leden voor onderhandelingen, ‘klimaat’ meest genoemd als prioriteit

Het is onder de huidige omstandigheden goed dat de ChristenUnie bereid is deel te nemen aan onderhandelingen met VVD, CDA en D66. Dat is de uitkomst van een flitspeiling van de ChristenUnie onder haar leden. Op de vraag aan welke drie onderwerpen de ChristenUnie prioriteit moet geven tijdens de onderhandelingen, wordt het thema ‘klimaat’ het meest genoemd.

21.372 leden kregen een uitnodiging voor de flitspeiling, die uiteindelijk door 8.096 leden werd ingevuld (bijna 38%). De flitspeiling werd gehouden van donderdagavond 30 september tot dinsdagochtend 5 oktober.

Leden werden gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven in hoeverre zij het eens zijn met de stelling dat de ChristenUnie onder de huidige omstandigheden bereid is om deel te nemen aan de onderhandelingen. 79% procent van de leden gaf op deze stelling een 7 of hoger. Ruim een derde van de respondenten was het helemaal eens met de stelling en gaf een 10. Circa één op de twintig respondenten was helemaal oneens met de stelling.

Prioriteiten voor de onderhandelingen volgens de leden

Daarnaast werd aan leden gevraagd welke drie onderwerpen prioriteit moeten krijgen tijdens de onderhandelingen. De meest genoemde prioriteiten houden verband met klimaat, duurzaamheid en milieu. Bijna twee derde van de respondenten die een thema hebben opgegeven noemde dit thema. Ruim een derde noemde volkshuisvesting en wonen als belangrijk thema.

In de top van de veel genoemde thema’s staan verder prioriteiten die verband houden met de zorg, medisch-ethische onderwerpen, asiel en migratie en (de vrijheid van) onderwijs. Ook het herzien van het belastingstelsel, het recht doen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire en het werken aan en rechtvaardige overheid worden vaak genoemd, net als landbouw en de bestrijding van armoede.

Oplossing voor toeslagenangst nodig

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-10-2021 06:37

Door Pieter Grinwis op 6 oktober 2021 om 08:31

Oplossing voor toeslagenangst nodig

‘Het Kinderopvangtoeslagenschandaal laat zien dat het toeslagensysteem niet werkt voor de mensen voor wie het bedoeld is. Juist van mensen die de financiële ondersteuning het hardst nodig hebben, vragen we de meeste bureaucratische vaardigheden. En bovendien lopen ze een grote kans op terugvorderingen’, zegt Pieter Grinwis.

‘We hebben nu een systeem om mensen te helpen waarbij de cynische constatering is dat sommige mensen de toeslagen niet weten te vinden, niet kunnen aanvragen, of – na de toeslagenaffaire – niet meer durven aan te vragen.

Dit systeem moet op de schop. Het moet eenvoudiger en rechtvaardiger. Tot het zo ver is, vraag ik het kabinet om een uiterste inspanning om toeslaggerechtigden te benaderen.

Het is cruciaal dat we actuele cijfers krijgen over het niet gebruik. Cijfers van na het toeslagenschandaal, zodat we de impact daarvan kunnen zien. Zolang mensen die recht hebben op toeslagen niet bereikt worden, voeden we elkaar in Den Haag met de illusie dat de regelingen om mensen te helpen sociaal zijn. Dit is helaas een papieren werkelijkheid, bedacht in een Haagse modellenwereld.’

Problemen toeslagenstelsel vragen om een nieuw stelsel

‘Honderdduizenden toeslaggerechtigden vragen geen zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag aan, terwijl deze huishoudens moeilijk kunnen rondkomen. Veel mensen weten, kunnen of durven geen toeslag aan te vragen en zitten daardoor onnodig krap bij kas. Vandaag vraag ik tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen actie om deze kwetsbare groepen recht te doen. Toeslagenangst is een bestaand probleem dat vermoedelijk groter is geworden door de kinderopvangtoeslagaffaire.

Ik pleit voor een radicale herziening en vereenvoudiging van dit failliete systeem van huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Tot de herziening er is, moet het kabinet een uiterste inspanning plegen om deze huishoudens te bereiken met de toeslagen waar ze recht op hebben. Bijvoorbeeld door alle huishoudens actief te benaderen.

Uit de meest recente cijfers over het niet-gebruik van toeslagen blijkt dat 250.000 toeslaggerechtigde huishoudens geen gebruik maken van de zorgtoeslag. En ongeveer 1 op de 6 huishoudens die recht hebben op kindgebonden budget maakt hier geen gebruik van. De cijfers zijn echter zeer gedateerd en komen uit 2015 en 2016. Vandaag vraag ik het kabinet om zo snel mogelijk het onderzoek te actualiseren en met nieuwe cijfers te komen.’

Gebrandmerkte slachtoffers zo snel mogelijk helpen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 01-10-2021 14:26

Door Webredactie op 30 september 2021 om 18:04

Gebrandmerkte slachtoffers zo snel mogelijk helpen

Gebrandmerkte prostituees moeten worden geholpen bij het verwijderen van hun tatoeages, dat vindt ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. In het tv-programma in het Vizier van De Jager van Omroep Gelderland werd vandaag duidelijk dat dit tot nu toe niet gebeurt. Vrouwen die door een pooier gebrandmerkt werden, hebben vaak niet het geld om dit brandmerk weg te laten laseren en verzekeringen vergoeden dit nog altijd niet.

Deze misstanden zijn niet nieuw. In 2015 werd er door middel van Kamervragen van deze partij om opheldering gevraagd. Helaas is de situatie na ruim zes jaar niets veranderd. Mirjam Bikker (ChristenUnie): “Deze afschuwelijke verhalen gaan door merg en been. Dit is moderne slavernij. Ik wil dat deze vrouwen daadwerkelijk hulp ontvangen en schoon schip kunnen maken. We mogen hen niet zelf laten opdraaien voor de verwijdering van deze brandmerken. Daarom vraag ik de minister om zo snel mogelijk met een regeling te komen zodat deze vrouwen de hulp krijgen waar ze recht op hebben.”

Schriftelijke vragen van het lid M.H. Bikker (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid:

Bent u bekend met de uitzending van Omroep Gelderland ‘In het vizier van de Jager’  d.d. 30 september 2021 en het artikel ‘Dit is moderne slavernij’: politiek wil vrouwen van brandmerk afhelpen?*

Vindt u het met de ChristenUnie-fractie zeer onwenselijk dat jonge vrouwen die slachtoffer zijn van loverboys zelf moeten betalen voor de verwijdering van hun verplichte aangebrachte tatoeages of andere aangebrachte brandmerken?

Heeft u in beeld hoeveel slachtoffers van brandmerking er in Nederland zijn? Zo ja, wilt u deze cijfers delen? Zo nee, zou dat gezien de terugkerende verhalen niet wenselijk zijn? Kunt u in dit antwoord het advies van de lector Veiligheid in Afhankelijkheidsstudies, mw. J. Jansen, betrekken?

Op welke wijze heeft de staatssecretaris van VWS na toezeggingen in 2014 om te spreken met zorginstellingen over het verwijderen van tatoeages van slachtoffers van loverboys, gevolg gegeven aan dit voornemen?

Wanneer heeft u, nadat eerder is gesteld dat het vergoeden van verwijderen van tatoeages geen probleem zou zijn, vernomen dat het ontbreken van een medische noodzaak door het Zorginstituut Nederland wordt genoemd als reden om toch geen vergoeding toe te kennen? Hoe beoordeelt u deze argumentatie?

Heeft u contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland over schrijnende situaties die hierdoor kunnen ontstaan? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?

Welke mogelijkheden heeft u om zo spoedig mogelijk daadwerkelijk hulp en een vergoeding voor deze vrouwen mogelijk te maken en hoe gaat u hier werk van maken?

Kunt u deze vragen voor de behandeling van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoorden?

Gok niet met de toekomst van onze kinderen

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 01-10-2021 14:26

Door Mirjam Bikker op 1 oktober 2021 om 12:12

Gok niet met de toekomst van onze kinderen

De jacht op jonge Nederlandse gokkers is geopend. Vanaf vandaag is online gokken in Nederland legaal. En dat zullen we weten ook. Gokbedrijven hebben massaal reclame ingekocht en lucratieve miljoenendeals hangen boven de bestuurstafels van de Eredivisie. Wat je ook van online gokken vindt – ook wij denken daar verschillend over – niemand wil dat zijn kind verslaafd raakt. Wij waarschuwen: als de handhaving zo slap blijft worden onze jongeren massaal de fuik van het online gokken ingelokt.

Verslavingsinstellingen waarschuwen al langer voor de reclame gericht op jongeren. Eerder zagen we dat de Koning TOTO-reclames gericht op jongeren zorgden voor meer dan honderdduizend extra gokkende jongeren. Jonge mensen zijn immers kwetsbaar voor verslavingen. Het is daarom terecht verboden advertenties op deze groep te richten. Alleen dat verbod is tot op de dag van vandaag kinderlijk eenvoudig te omzeilen.

Want waar bereik je veel jongeren? Via online kanalen als YouTube en Tiktok.  De Kansspelautoriteit heeft de taak de gokindustrie te controleren en je zou dus juist dáár actie verwachten. Maar in plaats van te vechten als een leeuw tegen gokcampagnes gericht op jongeren is het tegendeel het geval. Online kanalen als YouTube zijn voor de Kansspelautoriteit ‘geen prioriteit’ in de handhaving.

Sportclubs zijn een tweede ijzer in het vuur van gokbedrijven. Dit voorjaar is er al voor 15 miljoen aan sponsorcontracten gesloten. Rolmodellen van miljoenen Nederlandse jongens en meisjes rennen straks met de naam van een gokbedrijf over het veld. Een bedrijf als Unibet, dat eerder de wet overtrad en daarom pas over zes maanden online gokken mag aanbieden, lijkt de sponsordeals met Ajax en AZ al rond te hebben.

Het kan gelukkig ook anders. In Spanje en Engeland heeft men inmiddels in de gaten dat liberalisering van de online gokmarkt betekend dat de sportwereld werd overgenomen door gokbedrijven. De Spaanse en Engelse regering zetten nu stappen om de vermenging van de gok- en sportwereld een halt toe te roepen. Ook de recente miljoenendwangsom van de Kansspelautoriteit voor gokelementen in het populaire voetbalspel FIFA biedt hoop. Het kán dus wel.

Wij roepen minister Sander Dekker op onze jongeren te beschermen. Ga de strijd aan tegen online reclames gericht op jongeren, zorg dat onze sportclubs geen speelbal van gokpartijen worden en stel de Kansspelautoriteit in staat om daadwerkelijk zijn tanden te laten zien, óók online. Want als we het aan de gokmarkt overlaten, zijn onze jongeren de speelballen. Gok niet met de toekomst van onze jongeren.

Dit verhaal verscheen op 1 oktober 2021 in het Algemeen Dagblad en is samen geschreven met Mei Li Vos, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer.

Reactie Gert-Jan Segers op advies Remkes

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-09-2021 13:36

Door Gert-Jan Segers op 30 september 2021 om 14:58

Reactie Gert-Jan Segers op advies Remkes

De afgelopen maanden hebben we gezien in welke impasse politiek Den Haag terechtgekomen is. Het was pijnlijk om te zien en ook wij slaagden er niet in om ons daar helemaal aan te onttrekken. Dat was niet alleen beschamend, deze impasse was ook schadelijk voor het vertrouwen in de politiek en daarmee voor de democratie in ons land.

Zelf heb ik steeds aangegeven dat de ChristenUnie niet vooraan staat voor coalitiedeelname. Tegelijkertijd heb ik gezegd dat we ons altijd verantwoordelijk willen opstellen en dat we niet de laatste blokkade willen zijn die zou kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen. Wij willen deel van de oplossing zijn, niet van het probleem.

Dat betekent niet dat coalitiedeelname een doel in zichzelf is. Onze idealen voor dit land staan altijd voorop, dáár doen we het voor. Verantwoordelijkheid nemen we niet tegen iedere prijs. In de huidige tijd betekent dat onder meer dat er een geloofwaardige breuk moet komen met de dominante bestuurscultuur. Politiek en overheid moeten weer meer dienstbaar worden aan het land en aan mensen die zijn aangewezen op bescherming van die overheid. In die zin moet een nieuwe coalitie ook echt een nieuwe coalitie worden die recht doet aan mensen.

Die houding – dienstbaarheid en met onze idealen helder voor ogen – is ook de houding die ik gisteren heb overgebracht aan de informateur, voordat ik daar aan het einde van de middag vertrok. In de uren daarna en ook vandaag hebben de informateur en drie partijen verder gepraat zonder de ChristenUnie. De uitkomst is het advies van de informateur om gesprekken te starten met de ChristenUnie over de vorming van een nieuw kabinet.

Die gesprekken beginnen nu er al zes maanden na de verkiezingen zijn verstreken en er veel is gebeurd. Daarom heb ik naast het belang van inhoudelijke thema’s als klimaat, wonen en humaan migratiebeleid, ook het belang onderstreept van onderling vertrouwen dat er bij aangelegen en soms ook beladen onderwerpen op een goede manier met elkaar wordt omgegaan. Dat vertrouwen moet groeien. Nu er een indringend beroep op ons wordt gedaan, zijn wij bereid om de gesprekken daarover en over constructieve samenwerking aan te gaan. Niet ten dienste van onszelf, maar ten dienste van ons land en van mensen die ook echt op een dienstbare overheid zijn aangewezen.

Op hoop van zegen.

Recht doen aan mensen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-09-2021 11:13

Door Gert-Jan Segers op 24 september 2021 om 11:26

Houd altijd oogcontact! Zolang je oogcontact hebt, zie je elkaar als mens. Dat was mijn oproep en verlangen deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het was een les die ik twee weken geleden leerde toen ik een dag optrok met Harky Klinefelter. Als twintiger liep hij met Martin Luther King mee in de beroemde mars door Selma. En als ze destijds omringd werden door een vijandige menigte, zorgden ze ervoor dat ze altijd oogcontact hielden met de mensen tegenover hen. Nu is hij een tachtiger en woont hij in Steenwijkerwold in Nederland. Maar nog even gedreven als daar en toen.

‘Houd oogcontact!’ Een oproep aan de overheid om mensen nooit te zien als dossier. Een oproep aan de samenleving, aan onszelf, in een Coronatijd waarin we elkaar soms uit het oog dreigen te verliezen. Maar vooral een oproep aan mezelf: blijf altijd de ander zoeken.

Maar laat het daar dan niet bij blijven. Soms moet je elkaar niet te lang in de ogen blijven kijken, maar moet je samen gewoon aan de slag. Handen uit de mouwen. Samen het goede zoeken.

En wat ben ik dankbaar dat het dan lukt om in Nederland tot mooie resultaten te komen. Dat we als politieke partijen in een tijd van verdeeldheid en polarisatie, wel zoeken naar een weg vooruit. Hoe we samen stappen kunnen zetten om de problemen van onze tijd aan te pakken.

Ik kijk terug op een week waarop we als ChristenUnie ons hart konden laten spreken. Met onze inzet voor zorgsalarissen, voor compensatie van de stijgende energierekening, voor een isolatieprogramma dat sociaal en duurzaam is, voor de bouw van meer sociale huurwoningen en veel meer dat u hieronder vindt. Een week waarin we konden laten zien wat recht doen aan mensen en aan de schepping, voor ons betekent.

En daarin hebben we samengewerkt met de voormalige coalitie en de voormalige oppositie. Samen hebben we het goede gezocht voor ons land.

Op die manier hoop ik dat we verder kunnen. Met de les van die oude dominee uit Steenwijkerwold in ons achterhoofd: houd oogcontact!

En dan aan de slag.

---

Resultaten van de inzet van de ChristenUnie

Omzien naar mensen met een kleine beurs

Fatsoenlijke behandeling voor arbeidsmigranten

Verlagen energierekening voor MKB en glastuinbouw

Politieke beschouwingen: snakken naar 'de Tweede Berg'

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-09-2021 09:30

Door Gert-Jan Segers op 22 september 2021 om 22:12

Politieke beschouwingen: snakken naar 'de Tweede Berg'

Bijna twee weken geleden heb ik een dag doorgebracht met Harky Klinefelter, een van de naaste medewerkers van Martin Luther King. Als twintiger sloot hij zich aan bij de burgerrechtenbeweging en liep hij mee met de beroemde mars door Selma. Nu is hij een oude dominee die in Steenwijkerwold woont, een tachtiger, maar nog even bevlogen.

Hij deelde me vorige week vrijdag een detail dat me raakte. Hij zei: ‘Als wij zo’n stad in gingen en we liepen daarheen dan wisten we, we worden vroeg of laat omringd door een vijandige menigte. Vroeg of laat stuiten we op politieagenten die niet zullen terugdeinzen voor geweld.’ ‘Maar één ding’ zei hij, ‘houd altijd oogcontact. Want zolang mensen je zien als een mens, zolang je oogcontact hebt, ben je geen ding en kunnen ze niet doen wat ze willen. Houd oogcontact.’

Dat is een les die wij hier en nu, in hele andere omstandigheden en hele andere context, goed ter harte kunnen nemen.

Er is in politiek Den Haag en in onze samenleving, zeker in de coronacrisis, sprake van polarisatie en onderling wantrouwen. Het blijkt nu extra ingewikkeld, en dat merken we ook vandaag, om op een goede manier met elkaar politiek samen te werken. En als we verschillen over coronabeleid, dan gaat het er soms zo heftig aan toe dat we elkaar uitschelden voor ofwel een wappie ofwel Qrankzinnig met een Q. Juist in deze tijd, juist nu, is dit de les van Harky Klinefelter. Houd oogcontact.

Ook een dienstbare overheid staat of valt met het hebben van oogcontact. Net als veel mensen hier heb ik de documentaire ‘Alleen tegen de staat’ deze week gezien. Hartverscheurende verhalen van vrouwen, van moeders die geplet zijn door de staat. Die verbitterd zijn, die vernederd zijn door overheidshandelen.

We kunnen onze mond vol hebben over een nieuwe bestuurscultuur, een open bestuurscultuur. Maar als het nu ergens op aankomt dan is het een overheid die oogcontact houdt. Oogcontact met mensen zodat ze niet weggezet kunnen worden als fraudeurs of als een dossier of als een ding, maar dat ze altijd mens blijven.

Ik wil de minister-president vragen: Hoe staat met de voornemens om te werken aan die andere overheid? We hebben gezegd, elk schrijven van een overheid zou moeten ondertekend met naam en toenaam, met een telefoonnummer, met een e-mailadres. Die overheid moet bereikbaar zijn, die moet een gezicht krijgen.

Is wetgeving al doorgelicht op hardheidsclausules? Zodat we niet mensen die allemaal van elkaar verschillen toch allemaal noodgedwongen gelijk behandelen? Of stelt die hardheidsclausule ons in staat om ieder mens in de ogen te kijken en recht te doen?  Kan de minister-president ons op dit punt bijpraten?

Tot zover de les van Harky Klinefelter. Laten we in vredesnaam met elkaar oogcontact houden.

In deze politiek ingewikkelde tijden is het misschien raadzaam om wat minder te praten over onze verschillen met anderen en wat meer over onze idealen voor dit land. En dit debat is daar de aangewezen plek voor.

Deze zomer las ik dit boek, De Tweede Berg, geschreven door David Brooks, Columnist van de New York Times. Dit is een prachtig boek, een zoektocht naar een zinvol leven. Het beschrijft twee bergen en het begint bij die Eerste Berg.

Die Eerste Berg is de berg van zelfontplooiing, waarin het draait om jezelf, om je unieke ‘ik’. Het is de berg van het pakken van je kansen, de berg van geld, goed en imago. De bedrijven op de Eerste Berg gaan voor maximale winst, desnoods ten koste van mensen, desnoods ten koste van de natuur. En de unieke belevenissen die je op die Eerste Berg wilt hebben, gaan natuurlijk per vliegtuig. Het leven op de Eerste Berg drukt zwaar op onze samenleving, op schepping en op het klimaat.

We worden die Eerste Berg opgestuwd door de bevlogen toespraak bij de diploma-uitreiking waar die bevlogen docent zegt: ‘jaag je droom na! Als jij je kansen pakt, reik naar de sterren… het kan!’  We hebben geslaagde filmsterren, sporthelden en influencers, die ons op Instagram prachtige foto’s laten zien van een geslaagd leven en hun verhalen vertellen, dat zij moeite hadden, maar ze hebben overwonnen, en kijk eens: ze hebben succes. En ze vertellen ons dat je de kansen die je krijgt, moet pakken. Het Zwitserleven is een kwestie van kiezen. Het is een keus.

Maar er hoeft maar iets te gebeuren en dan val je toch echt van die berg af en beland je in een dal, in een crisis. Zo’n persoonlijke crisis kan kort of lang duren, maar dan ligt wel de Tweede Berg voor je.

Dat is de berg waarin het niet langer alleen maar om jezelf draait, maar het draait om duurzame verbintenissen, trouw, om zorg voor elkaar, zelfopoffering.

Een zinvol leven waarin je weet dat wij allemaal kleine krabbelaars zijn, kwetsbare mensen. En dat we het alleen redden als andere mensen ons helpen. je zelf een kleine, kwetsbare krabbelaar bent die alleen met hulp van anderen je leven kan leven. En ondernemers van de Tweede Berg zorgen goed voor hun personeel en willen niet dat hun werk ten koste gaat van de natuur, van de schepping. Het is ook een kleine stap van dit boek, van David Brooks, naar onze politieke keuzes hier en nu. Want elke keuze die we maken duwt ons ofwel de Eerste Berg op, ofwel de Tweede Berg op.

Ons belastingstelsel gaat er eigenlijk helemaal vanuit dat je vooral een individu bent en dat vooral betaald werk je gelukkig maakt. Mensen die op hun plek in hun gezinsleven ervoor kiezen om wat meer te zorgen en minder te werken, worden fiscaal steeds zwaarder gestraft.

Het Leenstelsel is eigenlijk helemaal bedacht op die Eerste Berg. Het is bij uitstek een uiting van de meritocratische belofte. Als jij hard werkt, als jij investeert in jezelf, als jij het risico neemt, kun je je kansen pakken en naar de sterren reiken. Dan is die 30.000, 40.000 euro schuld peanuts. Want dit land en dit leven zullen je daarna rijkelijk belonen voor al jouw inspanningen.

Maar de ongenadige keerzijde van deze meritocratische belofte is dat als het leven even tegenzit, als je niet op tijd afstudeert, als je toch schuld maakt, als je niet die geweldige baan hebt, als je onverhoopt verder in de schulden komt, dat jij gefaald hebt in het pakken van je kansen. Dat het je eigen schuld is. Maar dan ook echt, je eigen schuld.

Ondertussen heb je in het Nederland van nu minder kans op een vaste baan, omdat onze flexibele arbeidsmarkt helemaal bedacht is door mensen die bovenop de Eerste Berg zitten. Door mensen die het zelf prima hebben. Die hun kansen inderdaad hebben gepakt. Maar als je pech hebt, van tijdelijk baantje naar tijdelijk baantje gaat, minder verdient dan gemiddeld, eerder gezondheidsklachten hebt, dan heb je dus je kansen niet gepakt.

En als je in je correspondentie met de overheid een fout of een vermeende fout maakt, dan hoef je niet op de genade van de overheid te rekenen, zo merkten duizenden ouders in de kinderopvangtoeslag affaire. En op het moment dat je misschien eindelijk van je schulden af bent, dan zijn je kinderen net oud genoeg om zelf schulden te gaan maken. Het is als een soort Sisyphusarbeid. Hoe hoog je die steen ook maar de berg oprolt, hij komt altijd weer naar beneden. Hoe hard je ook werkt, hoeveel je ook werkt, schulden zullen je altijd blijven pletten.

Inmiddels is volkshuisvesting een woningmarkt geworden. Ook dat is bedacht door mensen die boven op de Eerste Berg er zelf warmpjes bij zitten. Huizen zijn bedoeld om in te wonen, maar door ongeremde marktwerking zijn het winst fabrieken geworden voor speculanten, huisjesmelkers, buitenlandse investeerders. Ondertussen hebben starters nog nauwelijks een kans. Heeft de helft van de huurders geldzorgen. Een kwart van de huurders kan daardoor de basisuitgaven voor het hele gewone leven niet meer betalen. En in steeds grotere delen van ons land is een normaal huis voor een normaal gezin niet meer te betalen.

We wonen niet meer om te leven, maar we werken om te kunnen wonen. En dat klopt niet.

Natuurlijk gaat er veel goed in dit land. En ook dit kabinet heeft veel goeds gedaan.Er is eindelijk ambitieus klimaatbeleid, er is veel meer geld voor onderwijs, veel meer geld voor veiligheid, er is een Pensioenakkoord, er is beter integratiebeleid, er wordt een omslag gemaakt naar kringlooplandbouw, er is veel kwalitatief zeer goede zorg. Ons land komt ook verrassend sterk uit de coronacrisis.

Maar al die zegeningen zijn lang niet altijd eerlijk verdeeld. We laten sommige mensen nog teveel in de steek.

Het zijn vooral praktisch opgeleide mensen met een lager salaris, die steeds meer onzekerheid in hun werk hebben, steeds moeilijker rond kunnen komen, een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen. En gemiddeld leven ze zeven jaar korter.  Het zijn mensen die bijvoorbeeld in deze stad in Moerwijk wonen, in beschimmelde huizen en met een concentratie aan sociale problemen om en in het huis. En dat is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van politieke keuzes over hoe wij onze welvaart verdelen, de inkomens, onze banen, onze woningen. Het is precies die groep van praktisch opgeleide mensen die volgens het SCP steeds minder vertrouwen heeft in de overheid en in hun medemens. Vind je het gek, zou ik zeggen.

En uitgerekend deze groep van praktisch geschoolde mensen laten we ook nog eens een keer concurreren met arbeidsmigranten uit andere delen van de Europese Unie, die we vaak slechter betalen en in matige omstandigheden huisvesten. Als die hun banen verliezen, raken ze vaak ook hun huis kwijt en komen ze dakloos, ergens in de grote steden, op straat te staan. En de grote steden merken dat.

Het zijn daarnaast ook vooral jongeren die steeds hogere schulden hebben, steeds moeilijker kunnen rondkomen, steeds vaker zijn aangewezen op tijdelijke baantjes, die onvoldoende belonen om één van die veel te dure woningen te kunnen betalen. En in de hectiek van studie- en prestatiedruk geeft nu bijna de helft van de 18-plussers aan dat ze eenzaam zijn.

We hebben een hele generatie een Gouden Eerste Berg beloofd, maar velen van ons zijn in een dal beland. Met meer schulden, meer eenzaamheid, meer onzekerheid en minder illusies.

Er is ook een Tweede Berg.

Dat is het leven waar je geluk niet bepaald wordt door de baan die je hebt,niet bepaald wordt door het geld dat je bezit, en niet bepaald wordt door wat andere mensen van je vinden.

Het is een leven waarin je trouw bent aan de vrienden en geliefden om je heen. Het is een leven waarin je je toewijdt aan je roeping.  Waarin ondernemers waarde toevoegen, hun personeel goed betalen en de schepping ontzien. Waarin je in gastvrijheid en vrijgevigheid je leven deelt met mensen die op je pad komen.

Het is een leven met meer ‘wij’ dan ‘ik’.

Een leven waarin je hart, je ziel en relaties met de mensen om je heen belangrijker zijn dan het aantal likes op sociale media.Het is een leven in harmonie met de schepping die we niet langer uitputten, vervuilen en kaalplukken, dat hele andere rapporten van het IPCC zou opleveren dan nu.

Het brengen van geluk is geen primaire overheidstaak. Integendeel. Pas op voor de overheid die u dwingt om gelukkig te zijn. Maar politieke keuzes kunnen die Tweede Berg wel dichterbij brengen. Dat begint met recht doen aan mensen, met minder valse beloftes en meer rechtvaardige politieke keuzes. Want het is een politieke keuze om mensen recht te doen. En we doen mensen recht door:

de woningmarkt te beteugelen en via volkshuisvesting woningen weer betaalbaar te maken

het belastingstelsel te hervormen, zonder toeslagen, zodat we onze welvaart eerlijker verdelen, mensen beter in staat stellen om werk en zorg beter te kunnen combineren

de mensen in de zorg beter te betalen

het leenstelsel af te schaffen en de basisbeurs weer in te voeren

de kloof tussen vast werk en flexwerk veel kleiner te maken

als samenleving in betere balans met de schepping te leven en boeren meer perspectief te geven met kringlooplandbouw

niet alleen te praten over een nieuwe bestuurscultuur, maar ook echt in te zetten op een dienstbare overheid die oogcontact heeft, die genadig en rechtvaardig is voor eigen burgers

samen te werken, ook deze dagen, en zo te voorkomen dat dit politieke jaar en deze begroting een verloren jaar en verloren begroting wordt.

Ik begon mijn bijdrage met Harky Klinefelter, naaste medewerker van Dr. Martin Luther King. Ik wil graag eindigen met Dr. Martin Luther King zelf. Hij had ooit een droom voor zijn land, een droom voor zijn kinderen. Een land waarin zijn kinderen niet meer zouden worden beoordeeld naar de kleur van hun huid, maar naar de inhoud van hun karakter. In onze gepolariseerde tijd snakken ook wij opnieuw naar een visioen, een droom, naar hoop, naar een Tweede Berg.

In zijn laatste toespraak voor hij werd doodgeschoten deelde Martin Luther King nog één keer zijn grootste droom en zijn ultieme hoop. En ik deel hem graag, hier en nu, als een bron van inspiratie voor ons allemaal.

Het is het slot van zijn laatste toespraak in Memphis, op de avond van 3 april 1968. De dag voordat hij zou worden doodgeschoten. En hij waant zich op een berg en hij heeft een prachtig uitzicht. En hij zegt dan:

I've seen the Promised Land. I may not get there with you. But I want you to know tonight, that we, as a people, will get to the Promised Land. So, I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. For my eyes have seen the glory of the coming of the Lord.

Reactie op de Miljoenennota 2022

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 21-09-2021 16:17

Door Pieter Grinwis op 21 september 2021 om 15:15

Recht doen, betaalbaar wonen en zorgen voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis, dat was en is de inzet van de ChristenUnie voor de begroting van komend jaar. Hoewel de situatie politiek onzeker is en het kabinet demissionair, mogen we urgente onderwerpen niet op de lange baan schuiven. De inzet van de ChristenUnie is al deels terug te zien in de begroting die vandaag gepresenteerd wordt, onze ambitie is echter groter.

Er wordt fors geïnvesteerd in het veiliger maken van ons land en een betere toegang tot de rechter. En er worden flinke stappen gezet voor een sociale en effectieve aanpak van klimaatverandering en een duurzame energievoorziening, zoals ruim een half miljard voor het Nationale Isolatieprogramma, dat de ChristenUnie samen met GroenLinks en het CDA afgelopen week heeft voorgesteld. Het kabinet zet kleine stapjes op het gebied van volkshuisvesting en koopkrachtreparaties voor sociale minima en alleenverdieners met kinderen. We zijn dankbaar voor het extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees.

We dringen er bij het kabinet op aan om op korte termijn een stap te zetten om de te lage salarissen voor verpleegkundigen te verbeteren. Na de intense coronaperiode verdienen ze onze steun en waardering.

Bovendien vragen de fundamentele problemen van deze tijd, zoals de wooncrisis - inmiddels de grootste ongelijkmaker in onze samenleving -, de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt en het nodeloos ingewikkelde belasting- en toeslagenstelsel en de maatschappelijke kloven die hierdoor ontstaan om meer daadkracht dan de politiek nu laat zien. Dit zijn opgaven die we niet langer moeten doorschuiven, maar die de ChristenUnie wil aanpakken.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen én van enkele ambities van de ChristenUnie:

Wonen is in slechts enkele jaren tijd de grootste ongelijkmaker in onze samenleving geworden. De kloof tussen insiders en outsiders is nog nooit zo groot geweest. Dat is niet alleen een kloof tussen jong en oud, maar ook binnen generaties. Jongeren die het, vaak met het kontje van de jubelton, is gelukt een huis te kopen zitten qua woonlasten aan de goede kant van de streep, terwijl jongeren, vaak alleenstaanden, die noodgedwongen zijn aangewezen op dure huurwoningen vaak de helft van hun inkomen kwijt zijn aan huur en niet toekomen aan het financieel opbouwen van hun leven, met alle gevolgen van dien, tot bijvoorbeeld het uitstellen van het krijgen van kinderen.

De oplossing is niet alleen ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Deze baksteenmythe is hardnekkig. Natuurlijk moeten er huizen gebouwd worden, vooral betaalbare koop en huur, voor starters, voor daklozen, voor ouderen. En gelukkig wordt er in totaal een miljard euro geïnvesteerd in woningbouw en gaat dankzij mijn motie de verhuurderheffing met 30 miljoen extra omlaag. Maar de verhuurderheffing moet natuurlijk zo snel mogelijk worden afgeschaft, zodat woningcorporaties weer veel meer huizen kunnen gaan bouwen en verduurzamen.

Maar alleen extra huizen bouwen zal de woningprijzen niet omlaag brengen. Daarvoor is nodig dat er minder geld de woningmarkt op stroomt. Door beleggers de pas af te snijden, door de jubelton en hypotheekrenteaftrek af te schaffen, en natuurlijk zal de ECB, de Europese Centrale Bank, de rente weer eens moeten gaan verhogen. Een woning is geen winstfabriek of beleggingsobject. Een woning is eerst en vooral een thuis en moet toegankelijk zijn voor iedereen.

We zorgen niet goed voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde. De ChristenUnie zet daarom in op snel, slim en sociaal klimaat- en energiebeleid. We maken ons sterk voor een Nationaal Isolatieprogramma. Daarmee maken we huizen comfortabeler, de energierekening dragelijker en verminderen we energieverbruik en de uitstoot van CO

. De omslag die we maken vraagt om een overheid die initiatief neemt en oog houdt voor mensen met een kleine beurs. Het is een goede zaak dat dit kabinet investeert in duurzame energie, in emissievrije auto’s en in steun aan gemeenten om uitstoot te beperken. De klimaatcrisis kan immers niet wachten op een vastgelopen formatie. Tegelijk zijn ook hier op korte termijn veel verdergaande besluiten nodig. Van investeringen in hoogspanningskabels tot kilometerbeprijzing voor auto’s.

Door de moord op Peter R. de Vries zijn we als samenleving opnieuw keihard geconfronteerd met de verwoestende macht van de onderwereld. Het is dé kerntaak van de overheid om te zorgen voor veiligheid en recht. Daarom is het broodnodig dat er 400 miljoen euro per jaar extra wordt uitgetrokken in de strijd tegen ondermijning. Het kabinet investeert ook in de bescherming van bedreigde personen en in de rechtsbijstand.

Onze inzet is tegelijkertijd om het perverse verdienmodel van de drugsindustrie te breken. De normalisering van drugs moet stoppen om criminelen de wind uit de zeilen te nemen.

In de begroting wordt met vele miljarden geschoven. In dit blog kan ik nog vele punten noemen, maar laat ik afsluiten met twee mooie punten en een laatste ambitie. We zijn dankbaar dat het kabinet geld uittrekt voor sociale minima en eenverdieners die er op achteruit dreigden te gaan. We zijn dankbaar dat gemeenten wat meer lucht krijgen. Beide een stapje, maar nog niet genoeg.

Waar we echter vooral voor blijven knokken is een blijk van waardering voor de zorg. Verpleegkundigen verdienen een fatsoenlijker salaris. Wij zullen ons de komende dagen sterk maken voor extra budget voor de mensen in de zorg.

Een bewogen Haagse dag

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 17-09-2021 12:08

Het was ook de dag van een complex debat over de strijd tegen het coronavirus. Onze inzet was en is dat we tijdens de bestrijding van dit virus tweedeling in de samenleving moeten voorkomen. Dat bepaalt onze bezwaren tegen het steeds breder invoeren van de coronapas waardoor veel mensen in onze samenleving het gevoel hebben dat zij steeds meer tweederangsburgers worden.

Extra geld voor betere salarissen in de zorg

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 17-09-2021 09:17

Door Mirjam Bikker op 17 september 2021 om 09:00

Extra geld voor betere salarissen in de zorg

Als er iets voor mij duidelijk is, dan is het wel hoe belangrijk onze mensen in de zorg zijn. Ik denk dat iedereen wel kan terug denken aan heftige of kwetsbare momenten in je leven, waar je zo dankbaar bent voor verpleegkundigen of verzorgenden om jou of een geliefde van je heen. We weten hoe heftig deze tijd voor hen is. Er is hoge werkdruk en personeelstekort. Iedereen herinnert zich nog dat de waardering voor die mensen toenam, zowel in onze woorden als in ons applaus. Maar iedereen herinnert zich vast ook de waardering die op financieel vlak uitbleef, de échte structurele toezegging kwam nog altijd niet. De éénmalige 1000 euro voor medewerkers was een prachtig gebaar, zeer verdiend, maar wat mij betreft niet genoeg.

Nu er een breed gedragen SER-advies ligt is het wat mij betreft tijd om boter bij de vis te doen.  De ChristenUnie pleit al langer voor een gerichte loonsverhoging voor het zorgpersoneel dat zich de benen uit het lijf loopt, maar al jaren structureel minder verdient dan het bedrijfsleven of mensen in de publieke sector. Dan gaat het om de handen aan het bed: verpleegkundigen en verzorgende in de ziekenhuizen, in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en ook om de jeugdzorg.

Daarom deed ik gisteren samen met de SP het voorstel om de salarissen in de zorg, dus voor verzorgenden en verpleegkundigen, nu echt structureel te verhogen. En goed nieuws! Een Kamermeerderheid steunde ons voorstel. Het is belangrijk dat we de verhoging van salarissen voor hen nu snel gaan regelen. Zowel om de hardwerkende mensen loon naar werken te geven, maar ook om het werk weer echt aantrekkelijker te maken. Afgelopen week nog werd uit het WRR-rapport duidelijk dat mensen uit de zorg keihard nodig zijn.

Als fractie hebben we in de afgelopen jaren altijd gepleit voor meer waardering en zeggenschap voor het zorgpersoneel. Niet alleen in geld, maar ook in het wegnemen van allerlei regels, van de terugkeer van zeggenschap voor professionele werkers daar. Een grote zak met geld helpt niet, die moet echt gericht terecht komen op de plek waar mensen te weinig verdienen. Over dat alles is een goed en breed gedragen SER-advies gekomen. Met het voorstel om het salaris te verhogen voor de groepen waar het het meeste knelt. Wij maken werk van dit voorstel en willen dat het kabinet vanaf volgend jaar 600 miljoen euro vrijmaakt in de begroting  om deze structurele verhoging van de salarissen te bekostigen. Dat loopt op tot jaarlijks ruim een miljard. Om dit te kunnen betalen verhogen wij de winstbelasting een klein beetje voor bedrijven.  Dat is een klein offer dat we mogen vragen aan bedrijven die in deze crisis met 80 miljard euro gesteund zijn en juist daardoor ook winstgevend zijn gebleven. Nu vragen we hen om een beetje meer te betalen voor precies die werkers in de zorg die juist het hardst gelopen hebben tijdens de coronacrisis. We vragen het kabinet om met dit bedrag op de plank met werkgevers in gesprek te gaan om dat te regelen. Zodat we de grote waardering die er is voor onze mensen in de zorg ook vertalen in betere salarissen.