Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

266 documenten

Uitstel opening Lelystad Airport

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 31-03-2020 13:21

Door Eppo Bruins op 31 maart 2020 om 12:25

Vandaag maakte het kabinet bekend dat Lelystad Airport voorlopig niet open gaat. Dat is het enige juiste en terechte besluit. Lelystad kan in ieder geval nu niet functioneren als overloopluchthaven, als gevolg van de coronacrisis. Bovendien zijn er zoveel vragen over de effecten van Lelystad Airport op de natuur, bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid stikstof die daardoor in de natuur terecht komt.

De commissie die hierover gaat bevestigt nu wat we al langer vermoedden: dat de berekeningen over die milieueffecten niet goed zijn uitgevoerd. Dat betekent simpelweg: ‘ga terug naar start’.

De ChristenUnie heeft continu benadrukt dat een zorgvuldig proces belangrijker is dan de openingsdatum van het vliegveld. Kloppende berekeningen en een kloppende natuurvergunning zijn dan wel het minste wat burgers mogen verwachten.

De afspraken die over het vliegveld zijn gemaakt zijn gelukkig helder, ook als het gaat om de functie van Lelystad Airport. Lelystad zou geen nieuwe, zelfstandige luchthaven worden, maar alleen Schiphol ontlasten. Met de huidige situatie van de luchtvaart en de eisen die de Europese Commissie stelt aan de verdeling van vliegtuigen over verschillende luchthavens, is het maar zeer de vraag of dat wel haalbaar is. Ook daar moet opnieuw naar worden gekeken.

Ik kan dus niet anders concluderen dan dat het kabinet het enige juiste en terechte besluit heeft genomen door opening van Lelystad Airport opnieuw uit te stellen.

Bijdrage aan coronadebat

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-03-2020 11:34

Door Gert-Jan Segers op 26 maart 2020 om 13:20

Het is zo erg om te zien. Een oude vrouw die achter het raam van een verpleeghuis alleen nog maar kon zwaaien naar haar dochter en kleindochter. Zoveel mensen die angstig zijn. Bang om ziek te worden. Bang om hun baan, hun bedrijf te verliezen. Bang om een geliefde te moeten missen.

En zoveel zieke mensen. Hartverscheurende verhalen over doodzieke patiënten die hun geliefde en hun kinderen achter hebben moeten laten en nu op de Intensive Care liggen met de afschuwelijke angst om alleen te moeten sterven. En dan maar hopen dat er nog een verpleger is die even hun hand kan vasthouden. Zodat ze niet helemaal alleen in het donker zijn.

Wat zou het fijn zijn als we nu al zouden weten wanneer dit klaar is. Maar we weten het nog niet. En je zou willen dat we nu al weten dat dit ergens goed voor is. Dat we er vriendelijker van gaan worden. Dat we beter voor elkaar gaan zorgen. Beter weten wat echt belangrijk is in ons leven.

Het is waar dat we nu merken hoeveel goede zorg er nu voor elkaar is. Er zijn heel veel hartverwarmende initiatieven van behulpzame mensen die hulpbehoevenden laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Op de site www.NietAlleen.nl, een initiatief van maatschappelijke organisaties en de kerken, zijn in één week tijd al zo’n 1000 van dat soort initiatieven bij elkaar gebracht. We blijken verrassend veerkrachtig en zorgzaam. Maar of dat blijvend is, weten we niet.

We bevinden ons in het oog van de storm. De ellende raast door ons land en het is nog te vroeg om te voorspellen hoe we onszelf in het najaar weer zullen aantreffen. Het enige wat we zeker weten is dat we hier en nu moeten doen wat we kunnen.

Ik wil de mensen die in de zorg in de frontlinie staan ook uit de grond van mijn hart bedanken en ik wens hen heel veel kracht toe. Juist ook als dit langer duurt dan gedacht.

Ik wil het kabinet bedanken voor de crisisbestrijding en wijsheid toewensen. En aanmoedigen om de belofte van de minister-president te houden dat we niemand in de steek laten. Het is ook goed om te zien dat naast het economische steunpakket er ook aandacht is voor voedselbanken en mensen in de GGZ en dat er nu geen huisuitzettingen zullen plaatsvinden. Maar ik mis in de brief aandacht voor daklozen, de mensen waarvoor het Leger des Heils vandaag de noodklok heeft geluid. Graag een reactie.

Ik heb nog zes andere vragen:

Diederik Gommers had gisteren geen geruststellende mededeling over de IC-capaciteit. Wat zijn de noodscenario’s?

Kan de Minister van VWS al meer vertellen over de testcapaciteit, ook in het licht van signalen van medici en wetenschappers die zeggen dat er nu al meer getest kan worden?

In het Verenigd Koninkrijk zijn er nu goedkope zelftesten aangeschaft die snel aangeven of je corona hebt gehad. Kunnen die ook in Nederland worden aangeschaft? En kan de test op betrouwbaarheid niet Europees plaatsvinden, in plaats van dat al die landen dat los van elkaar doen? Deze test zou ons beleid zoveel preciezer maken. En zou ook bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg enorm helpen.

Dhr. Gommers voerde ook een pleidooi voor betere coördinatie met betrekking tot de ziekenhuiscapaciteit. Waarom is dat pleidooi nog steeds nodig?

Moeten we niet in ieder geval op Schiphol testen? Zeker nu duizenden Nederlanders weer vanuit allerlei buitenlanden gaan terugkeren, met alle risico’s van dien.

Een aanmoediging: communiceer helder en voorkom onduidelijkheid, zoals na de persconferentie van maandag. Ik vraag die helderheid voor scholieren, studenten, ondernemers, bewoners van verpleeghuizen en hun familieleden. En al die andere Nederlanders die nu op u rekenen.

Morgenster

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-03-2020 13:51

Door Gert-Jan Segers op 27 maart 2020 om 14:49

Het zijn ongekende en zware tijden. De verhalen van mensen die alleen en zonder hun geliefden op de Intensive Care liggen met de angst om alleen te moeten sterven, grijpen me enorm aan. De eenzaamheid van zoveel mensen in onder meer verpleeghuizen is zo ontzettend verdrietig. En ik hoor van veel kanten hoezeer mensen zich zorgen maken om hun gezondheid, hun geliefden, hun inkomen. Meer dan ooit weten we hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn..

En toch. Meer dan ooit ben ik ook diep onder de indruk van de toewijding waarmee mensen in de zorg hun naaste dienen. Meer dan ooit is er een hartverwarmende saamhorigheid en naastenliefde in onze samenleving. Meer dan ooit ervaar ik een eenheid onder christenen, kerken en christelijke organisaties.

Toen we voelden dat we ons in deze crisis allereerst tot God moesten richten, leidde dat zomaar tot een indrukwekkende Dag van Nationaal Gebed. Als de Paus ons aanmoedigt om gezamenlijk het Onze vader te bidden, dan doen we dat. Als de PKN, gereformeerde en evangelische kerken, de EO, 4e Musketier, Present, Leger des Heils en heel veel andere organisaties waaronder ook wij als ChristenUnie de handen ineen slaan en www.nietalleen.nl starten, dan stromen de honderden lokale initiatieven en duizenden euro’s binnen waarmee ons geloof handen en voeten krijgt. Hartverwarmend!

Ook als ChristenUnie doen we wat we moeten en wat we kunnen. Lokale bestuurders gaan voorop in het dienen van hun stad, hun dorp, hun gemeenschap. Carola Schouten maakt deel uit van het crisisteam van het kabinet en steunt de tuinders, boeren en vissers. Arie Slob helpt scholen om ervoor te zorgen dat er juist ook nu onderwijs aan onze jongeren wordt gegeven en het is indrukwekkend hoe dat wordt opgepakt. Paul Blokhuis zorgt ervoor dat ook kwetsbare mensen in de GGZ worden geholpen en dak- en thuislozen nu niet in de steek worden gelaten. En als kabinet, kamer en dus ook als fractie doen we alles wat we kunnen om er nu voor te zorgen dat mensen zo gezond mogelijk blijven en dat gezinnen hun inkomen behouden.

Ooit zei Mordechai tegen koningin Esther dat het ‘misschien voor een tijd als deze is’ dat zij op haar positie was gekomen. Misschien geldt dat ook wel voor ons. Dat het ‘voor een tijd als deze is’ dat wij als leden van de ChristenUnie ook op plaatsen van invloed en verantwoordelijkheid zijn geplaatst. Op hoop van zegen..

Op de laatste pagina’s van de bijbel staat de laatste belofte van Jezus. Hij zegt daar tegen Johannes: ‘Ik ben de blinkende Morgenster’. Die ster verschijnt als de nacht op zijn donkerst is, als een aankondiging van de dag die gaat komen. Het is nu donker. We zitten in een crisis. Maar ik zie mensen en hulpinitiatieven die licht geven in een donkere tijd.

Bovenal hebben we de belofte van Jezus dat Hij erbij is, ons nooit in de steek laat en dat Hij de Morgenster is. Hij kondigt een nieuwe dag aan waarop het niet langer donker is. Ziekte en angst hebben niet het laatste woord. Ik hoop dat ook jullie daar moed uit putten.

Dank voor jullie gebeden voor deze wereld, ons land, voor bestuurders, voor mensen in de zorg, voor iedereen die het nodig heeft en ook voor jullie gebeden voor ons!

Houd je aan de voorschriften en zorg goed voor elkaar!

Doe mee met #Nietalleen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-03-2020 14:37

Door Webredactie op 20 maart 2020 om 17:55

Deze week hebben christelijke organisaties en kerken ook de handen uit de mouwen gestoken en zijn met #nietalleen (www.nietalleen.nl) begonnen. Ook wij als partij zijn daarbij betrokken.

#nietalleen is een platform waarop lokale hulpinitiatieven worden samengebracht en waar hulpbehoevende mensen - ouderen, eenzamen, kwetsbaren, overbelaste gezinnen - in deze kritieke dagen via 0800-1322 om hulp kunnen vragen.

Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel moois er juist in deze tijd van crisis in ons land opbloeit. Dit initiatief laat iedereen weten, wie je ook bent, wat je ook gelooft, hoe je er ook aan toe bent: je staat er niet alleen voor!

We zouden je graag drie dingen willen vragen:

Meld hulpinitiatieven in uw buurt, woonplaats, gemeente aan bij www.nietalleen.nl (of vraag hulp als je die zelf nodig hebt!)

Wees zelf zo’n initiatief! Samen met jouw vriendengroep, huiskring, ChristenUnie-afdeling, fractie, bestuur kun je je aanbieden als mensen die niet alleen bidden, maar ook werken!

Breng mensen in jouw lokale netwerk samen, verbind goede initiatieven en zorg dat mensen elkaar - ook via www.nietalleen.nl - weten te vinden in deze tijd van crisis.

We bevinden als land en samenleving in een kritieke fase. Maar juist als het donker is, zijn wij geroepen om ook nu Jezus na te volgen. Vandaar deze warmte aanmoediging om ook nu en ook hier het verschil te maken. Alvast heel veel dank!

Bijdrage debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-03-2020 18:16

Door Gert-Jan Segers op 18 maart 2020 om 19:13

Bijdrage debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

De coronacrisis laat zien dat wij hele kwetsbare mensen zijn. Dat we afhankelijk zijn als samenleving. Hoe afhankelijk we zijn van goede zorg en de toegewijde mensen die in onze zorg werken. De coronacrisis laat soms ook lelijke kanten van onszelf zien. Als we gaan hamsteren en als wiet en toiletpapier tot de eerste levensbehoeften blijken te horen. Maar het laat ook zien hoeveel goeds er is in onze samenleving. Mensen die elkaar helpen. Ik wil #nietalleen noemen. Een prachtig initiatief dat mensen met elkaar in contact brengt die zorg nodig hebben en dat kunnen bieden. Zodat niemand er alleen voor staat.

Deze crisis laat ook zien hoe belangrijk het is om een goede regering te hebben. Ik wil onze minister-president Mark Rutte danken voor zijn eerlijke en daarmee indrukwekkende toespraak van maandag en het hele kabinet voor de maatregelen van deze week. Ze tonen goede zorg en passende maatregelen voor leerlingen en docenten, voor miljoenen werknemers en ondernemers die zich zorgen maken over hun werk en inkomen.

Vandaag is de Dag van Nationaal Gebed, met voorbede voor mensen in de zorg, patiënten, gezondheidsexperts, met gebed ook voor het kabinet. Ik vind het belangrijk om ook vanaf deze plek, vanaf dit spreekgestoelte in de Kamer, te zeggen dat er ook op deze manier intens wordt meegeleefd met het kabinet en iedereen die belangrijk werk verricht.

Omzien naar elkaar.

In deze tijd is het extra belangrijk om naar elkaar om te zien. Elkaar echt te zien. Oog voor kwetsbaren, mensen die minder zelfredzaam zijn, omdat ze aan huis gekluisterd zijn door ziekte, omdat ze tot een risicogroep behoren of omdat ze al op leeftijd zijn. Heldere communicatie over de maatregelen is van het grootste belang.

In het bijzonder wil ik hier budgethouders van PGB noemen. Die weten nu niet waar ze aan toe zijn. Gehandicaptenzorg Nederland heeft ons een brief geschreven, ook zij hebben extra hulp nodig. En ook daklozen en vluchtelingen wil ik hier noemen. Natuurlijk zijn er meer die extra aandacht nodig hebben, maar ik wil het kabinet vragen om oog te hebben voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.

Want mensen moeten weten waar ze terecht kunnen. Ik noemde het initiatief #nietalleen al wat vandaag van start is gegaan. Ook het Rode Kruis is vandaag een initiatief gestart om hulpvragers en mensen die hun steentje bij willen dragen te verbinden. Het is belangrijk om dit soort hulpinitiatieven aan én aan hulpvragers te verbinden. Ik vraag het kabinet daarom om contact te zoeken met deze initiatiefnemers. Verbind deze ook in je eigen communicatie, en integreer goede ideeën. #nietalleen heeft een telefoonnummer: 0800 1322. Noem dat in je communicatie zodat dit soort initiatieven de wind in de zeilen krijgen.

De voedselbanken komen vrijwilligers en voedsel tekort. Zij vragen 20 miljoen om met voedselbonnen via supermarkten te kunnen werken. Verbind lokale initiatieven aan de voedselbank zodat zij genoeg vrijwilligers hebben. Kan de minister van Sociale Zaken ernaar kijken om hen te helpen? Er zijn restaurants die eten over hebben en dat graag bij de voedselbank zouden willen brengen. Maak dat soort dingen mogelijk!

Het komt er nu op aan dat we elkaar helpen.

Gisteren kreeg ik een appje van een gezin dat uit huis is gezet omdat ze schulden hebben. Ik vind het onbestaanbaar dat in deze tijd mensen op straat worden gezet. Het gebeurt, omdat ze een huurachterstand zouden hebben. Hoe is dat mogelijk? Kunnen overheden en corporaties daar onmiddellijk mee stoppen? Dit gezin kan alleen terecht bij hun schoonmoeder, die zelf een risicogroep vormt. Laten we afspreken: geen uithuiszettingen meer.

En dan het thuisonderwijs. Het is belangrijk dat dit er is. Dank voor alle leraren, schooldirecteuren en ondersteunend personeel die zich daarvoor inzetten. Onderwijs is belangrijk, en moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. In sommige gezinnen zijn er geen laptops of iPads. Kan het kabinet samen met lokale gemeenten daar aandacht voor hebben? Bijvoorbeeld door ook voor hen goede opvang op school te regelen? Kan daar geld voor worden vrijgemaakt?

Elkaar helpen is belangrijk. Maar ik wil het ook over de beheersing van het virus hebben zoals dat nu in Nederland gebeurt. We kennen de statistiek van de ‘flatten the curve’ inmiddels allemaal. De beheersing van het virus staat nu voorop, en dat is een goede zaak. Begrijp ik het kabinet goed als er ook andere scenario’s klaarliggen voor als de situatie verandert?

Ik wil hier ook stilstaan bij het belang van de juiste spullen voor onze hulpverleners. Dan begin ik bij het belang van testen. De WHO wijst hier consequent op. We moeten weten hoe ver de verspreiding is, en dat kan door mensen te testen. Zo krijgen we goede en volledige wetenschappelijke kennis van wat er nu gebeurt en kunnen we de juiste beslissingen nemen. Nu zijn er mensen met ziekteverschijnselen die geen duidelijkheid krijgen omdat er geen test beschikbaar is, of dat geen prioriteit heeft. Ik vraag het kabinet, hoe kan testcapaciteit worden vergroot?

Ik sluit mij aan bij alle oproepen om iets te doen aan het tekort aan mondkapjes en de vragen om de IC-capaciteit in Nederland uit te breiden, en dat goed te monitoren. Ik wil daar graag aan toevoegen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een regierol moet nemen bij de inkoop van testen en beschermingsmiddelen. In Brabant is er nu een tekort aan mondkapjes, terwijl in het noorden van het land nog voldoende beschikbaar is.

Voorzitter, ik wil hier ook een paar specifieke vragen stellen aan het kabinet.

Wat is de aanpak voor Caribisch Nederland en hoe is de communicatie daar geregeld?

Worden Nederlanders die in het buitenland zitten teruggehaald?

En is alles nu duidelijk en helder voor eindexamenkandidaten?

En heeft het kabinet een oplossing voor het doorbetalen van kinderopvangkosten?

Dan heb ik nog een vraag over het economisch steunpakket. Want het komt daarin aan op details in de uitvoering en goede communicatie met ondernemers. Hoe kunnen bedrijven die geen relatie met een kredietverstrekker hebben of die een niet-bancaire kredietverstrekker gebruiken, toch per direct de Borgstelling mkb-kredieten gebruiken voor liquiditeit?

Voorzitter, we bevinden ons in een grote crisis.

Als ik zie wat onze helden in de zorg doen.

Als ik zie hoe mensen elkaar helpen.

Dan geeft mij dat vertrouwen dat we dit te boven komen.

Op deze Dag van Nationaal Gebed spreek ik ook de wens uit dat God ons hierbij helpt.

Weer mens worden ten tijde van Corona

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 17-03-2020 08:27

Later die dag heb ik op verzoek van minister Grapperhaus en samen met collega Kees van der Staaij telefonisch overlegd met vertegenwoordigers van kerken over hun rol in deze crisis en hun aanbod om te helpen waar nodig en hun gebouwen beschikbaar te stellen.

Ondertussen zaten partijgenoten Carola Schouten en Arie Slob met andere leden van het kabinet en experts in crisisoverleg, wat leidde tot sluiting van scholen en de horeca. Een zondag zoals we die als land, en ook ikzelf, nooit eerder hebben gehad.

Een voortwoekerend virus heeft hele delen van de wereld lam gelegd en ons tot een ander leven gedwongen. Voor zover we de illusie hadden meesters te zijn van ons eigen leven, dan zijn we daar hopelijk van genezen.

Het Coronavirus is sterker dan onze afweer en dan de vaccins die we tot nu toe hebben. Het veegt onze totaal volgeplempte agenda’s halfleeg. Het laat ons zien hoe afhankelijk we zijn van elkaar. We zijn afhankelijk van het eten van boeren, van het werk van werkgevers, van opdrachten van klanten, van inkomen, van kundig en toegewijd zorgpersoneel, van leerkrachten, van elkaar.

Opeens merk je hoe kwetsbaar we zijn. Hoe vaak je op normale dagen de hand van een ander schudt. En hoe afhankelijk we zijn van een ingenieus sociaal en economisch systeem dat we niet langer als vanzelfsprekend kunnen beschouwen. Overigens blijkt opeens ook dat voor sommige mensen wiet en toiletpapier tot hun eerste levensbehoeften behoren. Een crisis haalt niet bij iedereen het beste naar boven. En natuurlijk koester ik zelf mijn tijdelijke politieke overwinningen met de sluiting van coffeeshops en bordelen. Maar daarna moeten we vooral om ons heen kijken en zien dat we elkaar nog hebben. En dat we op elkaar zijn aangewezen.

Mijn eigen moeder bevindt zich in een bij dit niets ontziende virus kwetsbare groep. Met haar honderdduizenden anderen. Dat doet het appel op ons om allereerst naar hen om te zien. In Italië is het soms zo dramatisch dat een oudere alleen moet sterven, omdat iedereen uit angst voor besmetting op afstand blijft. Ik hoop en bid dat dat hier niet zal gebeuren en dat als het virus verder toeslaat we de moed hebben om dan toch naast een stervende te gaan zitten. Als een kleine navolging van pater Damiaan die in de 19e eeuw op een eiland in de Grote Oceaan zich inzette voor leprozen. Niemand mag in de steek gelaten worden, zeker niet in het stervensuur.

Als ook iets is toegenomen, dan is het wel mijn diepe respect en enorme waardering voor mensen die in de zorg aan het front staan. Met risico’s voor de eigen gezondheid wordt nu in ziekenhuizen met grote toewijding zorg verleent aan mensen die soms dood- en doodziek zijn.

Het mooie van deze beproeving is ook dat veel mensen opstaan en van alle kanten hulp wordt geboden. Studenten bieden zich aan om vrijwilliger te worden in ziekenhuizen en bij kinderopvang. Kerken en christelijke organisaties zijn hard aan het werk om ervoor te zorgen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben elkaar kunnen vinden. Op Twitter waar we anders elkaar hele dagen verbaal te lijf gaan, bieden mensen die nu tijd over hebben zich aan om in te springen waar ze mensen tekortkomen.

Politiek is er opeens een bereidheid om de kleine meningsverschillen, waarover we anders hele dagen kibbelen, opzij te schuiven en samen te werken in een nationale bestrijding van deze crisis. De tweets van politici die het kabinet tot van alles oproepen beschouw ik maar als onbeholpen pogingen daarbij.

En woensdag is er een Dag van Nationaal Gebed waar iedereen aan mee kan doen. Zie ook: https://portal.eo.nl/zondag/nationaal-gebedDat is een mooi moment om onze zorgen bij God te brengen, want wat er ook gebeurt, Hij is erbij. En het is een mooi moment om te bidden voor geliefden en voor iedereen die nu onze steun nodig heeft.

Ons leven valt even stil om vervolgens het leven weer te herontdekken. In een hectisch en jachtig leven waarin we elkaar vaak kwijt zijn, zien we elkaar nu weer en merken we dat we elkaar heel hard nodig hebben.

(Deze column verschijnt morgen ook in het Nederlands Dagblad)

Dag van Nationaal Gebed in verband met het coronavirus

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-03-2020 21:07

Door Webredactie op 13 maart 2020 om 19:28

Dag van Nationaal Gebed in verband met het coronavirus

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’.

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

Daarom nemen kerken en verschillende christelijke organisaties gezamenlijk het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. “Gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven en om anderen te zegenen, bijvoorbeeld hen die werken in de zorg of andere cruciale sectoren,” aldus de organisatie. “Dat is wat we graag als christenen, met zoveel mogelijk mensen in het hele land willen doen. Dit keer niet met een bijeenkomst in een kerkgebouw maar via internet en social media.”

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland starten de website www.nationaalgebed.nl. Op 18 maart om 9.00 uur start daar een livestream, die tot 19.00 uur duurt.

Op drie momenten (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) vindt een inleiding plaats door een predikant of voorganger. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen van gebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media door middel van hashtags. Op het platform wordt bovendien verwezen naar beschikbare lokale of regionale livestreams. Om 19.00 uur wordt de dag via de livestream afgesloten.

Kerken en christelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te doen met deze Dag van Nationaal Gebed door leden en betrokkenen te motiveren om mee te doen. Op www.nationaalgebed.nl kan men lezen hoe zij dit kunnen doen.

Aanpak van het coronavirus

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 13-03-2020 08:25

Lof voor al het personeel in de zorg, dat extra risico loopt maar zich met hart en ziel inzet voor de zieke medemens.

Alle mensen die te maken hebben met het virus wens ik beterschap.

En ik wil graag mijn medeleven betuigen aan de nabestaanden van de zes mensen die inmiddels zijn overleden.

Ondertussen handelt het kabinet. Het luistert naar experts en met zijn beste weten doet het kabinet zo goed mogelijk wat het kan.

Hoewel niemand hier kan pretenderen alles te weten, is het wel goed om dit debat te voeren, omdat we met elkaar wel meer weten en in de aanscherping de bestrijding van deze pandemie kunnen verbeteren.

Toch hebben veel mensen het gevoel dat Nederland steeds een stap achter loopt: het virus verspreidt zich snel en de maatregelen die worden genomen lijken steeds te laat te komen. Die emotie is heel begrijpelijk.

Juist op dat soort momenten is communicatie cruciaal:

Eerlijkheid, suggereer niet dat alles onder controle is, terwijl dat niet zo is.

Vaker, dagelijkse persconferentie om de actuele stand van zaken toe te lichten.

De overheid mag wat mij betreft ook duidelijker maken waaróm we deze maatregelen nemen en het anders aanpakken dan andere landen.

Toegankelijk: inmiddels is er een gebarentolk aanwezig bij de persconferenties, waarmee uitvoering wordt gegeven aan een motie van de ChristenUnie.

Het is goed dat vandaag verdergaande maatregelen zijn genomen. Het RIVM geeft aan dat de situatie in Nederland aan het kantelen is dat we in een nieuwe fase komen. Een fase waarin we geen grip meer hebben op de infecties en de bron. Dit is zorgelijk, maar het laat ook het belang van stevige maatregelen zien. De capaciteit van onze zorg is niet toereikend voor een hoge piek in het virus, zoals we in Italië nu zien gebeuren. De situatie is ernstig.

We mogen hier niet luchthartig over doen. Het appel op de bevolking om zich te houden aan de voorgestelde maatregelen kan niet indringend genoeg zijn. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor je kwetsbare medemens. Dierbaren die misschien op hoge leeftijd zijn, maar die we niet kwijt willen. Mensen, vraag je niet af ‘wat kan er met mij gebeuren?’, maar ‘wat kan er gebeuren met mijn naasten’?

Minister Grapperhaus is minister voor de erediensten. Van hem vraag ik om overleg met de kerken over wat er aanstaande zondag gebeurt.

Ik heb een aantal vragen voor het kabinet:

Waarom wordt er niet veel meer getest? Meten is weten.

Niet iedereen wordt meer getest, bijvoorbeeld gezinsleden van mensen die het virus hebben opgelopen en die klachten hebben. Er zijn veel meer mensen ziek dan op de teller van het RIVM staat. Kan dit op een of andere manier inzichtelijk worden gemaakt? Dat is immers die eerlijke informatie.

Het RIVM baseert zich op het uitgangspunt: hoe zieker, hoe besmettelijker. Er zijn in de wetenschap ook andere onderzoeken die lijken aan te tonen dat het virus al wel overdraagbaar is vóórdat er symptomen zijn of als er alleen milde klachten zijn. Ik ben geen wetenschapper, maar dit verontrust mij wel.

Is de minister bekend met de uitspraken van deze wetenschappers, die in een andere richting wijzen? Vindt hij het op basis daarvan nodig om de ingezette strategie om het virus in te dammen verder bij te stellen?

Mensen in de zorg zijn extra kwetsbaar en tegelijkertijd hebben we hen hard nodig. Laten we hen goed beschermen! Zijn er nu voldoende beschermingsmiddelen voor het personeel? Welke afspraken heeft de minister hierover in Europa gemaakt? Welke afspraken heeft de minister met de sector kunnen maken over snelle uitbreiding van het personeel als dat nodig is? En hoe staat het met de capaciteit van onze intensive care-afdelingen?

Er zijn basisvoorzieningen die gegarandeerd moeten worden. Ik denk daarbij niet alleen aan de zorg, maar ook aan onze voedselvoorziening. Hiervoor zal altijd maatwerk nodig zijn. Hoe gaat het kabinet dit aanpakken?

Over het onderwijs zijn veel vragen. Inmiddels weten we dat onderwijsorganisaties en schoolleiders de lijn van het kabinet steunen. En toch is het goed om antwoord te geven op de vraag waarom we nu niet verdergaande maatregelen nemen. En kunnen scholen eigen maatregelen nemen in overleg met de veiligheidsregio? Hoe steunen we de scholen daarbij?

Er zijn ook vragen over vluchten vanuit risicogebieden, die nog steeds worden toegelaten. Waarom wordt daarvoor gekozen?

Als Tweede Kamer zelf hebben we een voorbeeldfunctie. Daarom is het goed dat het Presidium heeft besloten dat we ons hier niet meer in grote groepen ophouden.

Het coronavirus raakt onze economie hard. Het is goed dat het kabinet hiervoor maatregelen neemt. Ondernemers moeten uitstel van betaling kunnen aanvragen bij de Belastingdienst maar velen kunnen momenteel helemaal niet communiceren met de Belastingdienst door de overhaaste invoering van eHerkenning. Hoe wordt dit opgelost?

Welke sectoren worden direct getroffen en welke op de langere termijn? Wat doet het kabinet voor deze sectoren?

Bij de Troonrede sluit onze Koning altijd af met de mooie woorden waarmee hij het kabinet en de Staten-Generaal laat weten dat velen, samen met hem, bidden om wijsheid, kracht en Gods zegen.

Ik wil juist op dit moment die woorden weer onderstrepen. Weet dat velen bidden. En ik doe mee. Want dit is wat we nu meer dan ooit nodig hebben: wijsheid, kracht en zegen.

Aanpak van het Coronavirus

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-03-2020 19:37

Lof voor al het personeel in de zorg, dat extra risico loopt maar zich met hart en ziel inzet voor de zieke medemens.

Alle mensen die te maken hebben met het virus wens ik beterschap.

En ik wil graag mijn medeleven betuigen aan de nabestaanden van de zes mensen die inmiddels zijn overleden.

Ondertussen handelt het kabinet. Het luistert naar experts en met zijn beste weten doet het kabinet zo goed mogelijk wat het kan.

Hoewel niemand hier kan pretenderen alles te weten, is het wel goed om dit debat te voeren, omdat we met elkaar wel meer weten en in de aanscherping de bestrijding van deze pandemie kunnen verbeteren.

Toch hebben veel mensen het gevoel dat Nederland steeds een stap achter loopt: het virus verspreidt zich snel en de maatregelen die worden genomen lijken steeds te laat te komen. Die emotie is heel begrijpelijk.

Juist op dat soort momenten is communicatie cruciaal:

Eerlijkheid, suggereer niet dat alles onder controle is, terwijl dat niet zo is.

Vaker, dagelijkse persconferentie om de actuele stand van zaken toe te lichten.

De overheid mag wat mij betreft ook duidelijker maken waaróm we deze maatregelen nemen en het anders aanpakken dan andere landen.

Toegankelijk: inmiddels is er een gebarentolk aanwezig bij de persconferenties, waarmee uitvoering wordt gegeven aan een motie van de ChristenUnie.

Het is goed dat vandaag verdergaande maatregelen zijn genomen. Het RIVM geeft aan dat de situatie in Nederland aan het kantelen is dat we in een nieuwe fase komen. Een fase waarin we geen grip meer hebben op de infecties en de bron. Dit is zorgelijk, maar het laat ook het belang van stevige maatregelen zien. De capaciteit van onze zorg is niet toereikend voor een hoge piek in het virus, zoals we in Italië nu zien gebeuren. De situatie is ernstig.

We mogen hier niet luchthartig over doen. Het appel op de bevolking om zich te houden aan de voorgestelde maatregelen kan niet indringend genoeg zijn. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor je kwetsbare medemens. Dierbaren die misschien op hoge leeftijd zijn, maar die we niet kwijt willen. Mensen, vraag je niet af ‘wat kan er met mij gebeuren?’, maar ‘wat kan er gebeuren met mijn naasten’?

Minister Grapperhaus is minister voor de erediensten. Van hem vraag ik om overleg met de kerken over wat er aanstaande zondag gebeurt.

Ik heb een aantal vragen voor het kabinet:

Waarom wordt er niet veel meer getest? Meten is weten.

Niet iedereen wordt meer getest, bijvoorbeeld gezinsleden van mensen die het virus hebben opgelopen en die klachten hebben. Er zijn veel meer mensen ziek dan op de teller van het RIVM staat. Kan dit op een of andere manier inzichtelijk worden gemaakt? Dat is immers die eerlijke informatie.

Het RIVM baseert zich op het uitgangspunt: hoe zieker, hoe besmettelijker. Er zijn in de wetenschap ook andere onderzoeken die lijken aan te tonen dat het virus al wel overdraagbaar is vóórdat er symptomen zijn of als er alleen milde klachten zijn. Ik ben geen wetenschapper, maar dit verontrust mij wel.

Is de minister bekend met de uitspraken van deze wetenschappers, die in een andere richting wijzen? Vindt hij het op basis daarvan nodig om de ingezette strategie om het virus in te dammen verder bij te stellen?

Mensen in de zorg zijn extra kwetsbaar en tegelijkertijd hebben we hen hard nodig. Laten we hen goed beschermen! Zijn er nu voldoende beschermingsmiddelen voor het personeel? Welke afspraken heeft de minister hierover in Europa gemaakt? Welke afspraken heeft de minister met de sector kunnen maken over snelle uitbreiding van het personeel als dat nodig is? En hoe staat het met de capaciteit van onze intensive care-afdelingen?

Er zijn basisvoorzieningen die gegarandeerd moeten worden. Ik denk daarbij niet alleen aan de zorg, maar ook aan onze voedselvoorziening. Hiervoor zal altijd maatwerk nodig zijn. Hoe gaat het kabinet dit aanpakken?

Over het onderwijs zijn veel vragen. Inmiddels weten we dat onderwijsorganisaties en schoolleiders de lijn van het kabinet steunen. En toch is het goed om antwoord te geven op de vraag waarom we nu niet verdergaande maatregelen nemen. En kunnen scholen eigen maatregelen nemen in overleg met de veiligheidsregio? Hoe steunen we de scholen daarbij?

Er zijn ook vragen over vluchten vanuit risicogebieden, die nog steeds worden toegelaten. Waarom wordt daarvoor gekozen?

Als Tweede Kamer zelf hebben we een voorbeeldfunctie. Daarom is het goed dat het Presidium heeft besloten dat we ons hier niet meer in grote groepen ophouden.

Het Coronavirus raakt onze economie hard. Het is goed dat het kabinet hiervoor maatregelen neemt. Ondernemers moeten uitstel van betaling kunnen aanvragen bij de Belastingdienst maar velen kunnen momenteel helemaal niet communiceren met de Belastingdienst door de overhaaste invoering van eHerkenning. Hoe wordt dit opgelost?

Welke sectoren worden direct getroffen en welke op de langere termijn? Wat doet het kabinet voor deze sectoren?

Bij de Troonrede sluit onze Koning altijd af met de mooie woorden waarmee hij het kabinet en de Staten-Generaal laat weten dat velen, samen met hem, bidden om wijsheid, kracht en Gods zegen.

Ik wil juist op dit moment die woorden weer onderstrepen. Weet dat velen bidden. En ik doe mee. Want dit is wat we nu meer dan ooit nodig hebben: wijsheid, kracht en zegen.

Biddag: ‘What a Wonderful World’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 11-03-2020 11:25

Door Carola Schouten op 11 maart 2020 om 12:20

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Biddag is voor mij een moment om stil te staan bij het feit dat wij niet alle touwtjes zelf in handen kunnen hebben. Boeren zaaien hun gewassen in, lammetjes staan op het punt om geboren te worden, de magnolia loopt al uit en bomen worden groen. Welk aandeel hebben wij daarin gehad? Het maakt mij klein en ik verwonder mij dan en denk: What a Wonderful World!

In verwondering kan ik genieten van de afwisselingen in seizoenen, de diversiteit van onze natuur en het voorjaar dat zich op allerlei manieren in de natuur aandient. Woorden uit Psalm 104 komen dan in mij naar boven: ‘Heer, wat hebt u veel gemaakt, en wat is alles prachtig. Overal op de aarde is het te zien.’

Juist die veelheid aan dingen die overal op aarde is te zien in de biodiversiteit zie ik steeds meer onder druk komen te staan. Die afbreuk doet pijn. Als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voel ik mij verantwoordelijk. Afbreuk aan de heelheid mag in mijn ogen niet verlammen. We kunnen zorgdragen en herstellen waar we invloed op hebben.

Het is mijn gebed dat we ons verwonderen over deze wondermooie wereld. Dat we genieten van de grote verscheidenheid die de Schepper in de natuur heeft aangebracht. Dat we oog hebben voor de heelheid die onder druk is komen te staan en dat we ons daartegen keren. Laten we op deze biddag voor gewas en arbeid bidden om moed om te veranderen wat we kunnen veranderen. En waar we in dit nieuwe seizoen geen invloed op hebben, laat dat ons in afhankelijkheid brengen bij de Schepper.