Nieuws van politieke partijen in Oss inzichtelijk

3964 documenten

Huurderscomité Berghs Verzet tegen sloopplannen Mooiland opgericht

SP SP Oss 25-05-2023 16:15

Tijdens een huurdersbijeenkomst  is het huurderscomité Berghs Verzet opgericht. De komende tijd zal het Berghs Verzet alles op alles zetten om sloop van de woningen te voorkomen. Het comité rekent daarbij op de steun van de bewoners. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze woningen blijven, aldus het comité. Wij wonen hier met veel plezier! Samen staan we sterk!

Het comité heeft de volgende doelstellingen: 1.    Onze woningen worden niet gesloopt, maar gerenoveerd en verduurzaamd. 2.    Mooiland moet stoppen met huurders persoonlijk te benaderen. Dit werkt intimiderend en mensen voelen zich onder druk gezet. Mooiland stelt het allemaal mooier voor dan het in werkelijkheid gaat zijn. 3.    Om de leefbaarheid in de wijk te behouden moet Mooiland vaste contracten aanbieden aan nieuwe huurders, dus geen tijdelijke huurcontracten. 4.    Om de doorstroming en leefbaarheid in de wijk te bevorderen dient er ook een sociaal plan te komen bij renovatie.  Als bewoners verhuizen tijdens de renovatie moeten dezelfde tegemoetkomingen voorgesteld worden als nu uit het sociaal plan. 5.    Het comité staat klaar voor de huurders in de wijk. Als de huurders vragen hebben of ze willen graag dat iemand bij een gesprek aanwezig is, zal het comité voor hen klaar staan. Het comité vertegenwoordigt de huurders in de wijk.

 

Zie ook: Volkshuisvesting

Plotselinge overlijden van Johan van der Schoot

CDA CDA Oss 23-05-2023 13:49

Met verslagenheid heeft CDA Oss kennis genomen van het plotselinge overlijden van Johan van der Schoot. Johan was ruim zeven jaar ’onze’ wethouder in de gemeente Oss en daarnaast echtgenoot van Yvonne en vader van Bart en Tom. Met geen pen is te beschrijven hoezeer het heengaan van Johan ons allen raakt. Johan was een idealist, vasthoudend en eigengereid. In zijn ambt was Johan bevlogen, bijzonder kundig en doortastend. Johan behandelde dossiers op het gebied van openbare ruimte, zowel in de stad als het platteland. Kenmerkend voor Johan is dat hij altijd de brug wilde slaan tussen ‘’het ik en nu’’ en het ‘’wij en later’’. Hierdoor maakte hij zich niet altijd populair binnen de politieke arena, maar als CDA Oss hebben wij diep respect voor de wijze waarop Johan zijn en onze kernwaarden steevast uitwerkte in zijn beleid. Als lid van CDA Oss was Johan eveneens gepassioneerd, gemotiveerd en positief kritisch. Johan was altijd bereikbaar voor goede raad, altijd in voor een goede politieke discussie en had altijd een treffende one-liner gereed. We gaan Johan vreselijk missen. We wensen Yvonne, Bart en Tom en naasten veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 22-05-2023

SP wil geen paniekvoetbal in Ravenstein

SP SP Oss 10-05-2023 14:30

Eindelijk zijn er serieuze bouwplannen voor Ravenstein. De SP steunt de plannen van harte. Het betekent wel dat de voetbalclub op termijn moet verhuizen. In februari 2022 is door wethouder Den Brok aangekondigd dat een nieuwe locatie voor de sportactiviteiten wordt gezocht. Vervolgens is een jaar lang niets gedaan. En nu speelt hij plotseling een potje paniekvoetbal. De hele voetbalclub zou al in 2025 moeten verhuizen naar Demen. De SP vindt paniekvoetbal niet nodig en niet gewenst.

Daarom stelt de SP voor de verplichte verhuizing te schrappen uit het besluit van de gemeenteraad. Op 16 februari vorig jaar hebben wethouders Den Brok en Van Geffen een brief gestuurd naar de voetbalclub waarin stond beschreven hoe sportcomplex Den Ong geleidelijk zou worden volgebouwd, waarbij een deel van de velden benut zou kunnen worden tot een nieuwe locatie was gevonden. Ondertussen zou ook naar zo’n nieuwe locatie worden gezocht middels een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens heeft de gemeente een jaar lang niets gedaan. En nu is er paniek want de provincie wil alleen instemmen met de plannen wanneer zeker is dat de voetbalvereniging gaat verhuizen. Het feit dat de gemeente een jaar lang niets heeft gedaan wekt kennelijk geen vertrouwen in Den Bosch. Maar voetballend Ravenstein hoeft daar toch niet de dupe van te worden? Vertrouwen win je door aan de slag te gaan en je afspraken na te komen.

Een tijdelijke verhuizing van een deel van het voetballen naar Onder d’n Plag in Demen is noodzakelijk. Deels gebeurt dit al. Maar alles verplaatsen naar Demen is voor de SP een brug te ver. Veldsporten zijn belangrijk voor de gezondheid en moeten daarom laagdrempelig toegankelijk zijn, liefst per fiets of te voet, vooral ook voor kinderen. Die moeten daarom gewoon in Ravenstein kunnen blijven trainen en spelen. Volgens het scenario dat wethouder Den Brok in 2022 heeft geschetst kan dat. Nu is het zaak om daaraan vast te houden. Om dit te bereiken gaar de SP op 11 mei in de gemeenteraad bijgevoegd wijzigingsvoorstel indienen.

 

SP wil dat gemeenten boeren in de regio gaan helpen

SP SP Oss 10-05-2023 14:25

De gemeenten in Noord-oost Brabant geven onder de naam Agrifood Capital jaarlijks 1 miljoen euro uit aan projecten die zijn bedoeld om de voedselindustrie te helpen. Dit project is ontstaan tijdens de economische crisis in 2013. Inmiddels is de crisis voorbij en groeit en bloeit de economie als nooit tevoren. Maar het agrifoodproject gaat gewoon door. De SP gaat voorstellen om deze 1 miljoen euro gemeenschapsgeld voor een ander doel in te zetten.

Namelijk het helpen van boeren bij het oplossen van de stikstof-, klimaat- en watercrisis. De SP steunt het beleid om de veestapel te verkleinen en om piekbelasters uit te kopen. Maar het is óók belangrijk dat er een vitale agrarische sector overblijft. Daarvoor is momenteel te weinig aandacht. Het negatieve sentiment en de grote uitdagingen die op de landbouw afkomen hebben tot gevolg dat veel boeren geen toekomst meer zien. Ze verkopen of verhuren hun grond en hun stallen aan grote gespecialiseerde gigabedrijven. Die werken met lokale zetbazen en veel arbeidsmigranten en hebben nauwelijks nog binding met de lokale dorpsgemeenschappen. De SP vindt dat een verkeerde ontwikkeling. Om de gezinsbedrijven te behouden is het belangrijk dat ze weer perspectief zien. Kennis en datamanagement kunnen helpen de efficiency van hun bedrijf te verbeteren en emissies van stikstof en broeikasgassen te verminderen. De SP wil dat er weer energie komt en dat kennisinstellingen, bedrijven en leveranciers de handen ineen slaan. Een positief signaal vanuit de gemeenten kan daarbij helpen. En kan ook als voorbeeld dienen voor provincie en het Rijk. Om dit te bereiken gaar de SP op 10 mei in de gezamenlijke vergadering van gemeenteraadsleden van de regio Noord-oost Brabant bijgevoegd wijzigingsvoorstel indienen.

Zie ook: Gemeenteraad

Huurderscomité tegen sloopplannen Mooiland in oprichting

SP SP Oss 08-05-2023 23:21

Een ruime meerderheid van de aanwezige huurders stemde voor het oprichten van een huurderscomité. Dat was het resultaat van een drukbezochte SP-bijeenkomst in de Berchplaets in Berghem naar aanleiding van de sloopplannen van woningcorporatie Mooiland.

Raadslid Marie-France van Oorsouw presenteerde de resultaten van de enquête die de SP onder de huurders heeft gehouden. 70% van de huurders is niet voor sloop maar voor het opknappen en verduurzamen van hun woningen. Vele huurders wonen al tientallen jaren naar tevredenheid in de Parlevlietstraat, Nelissenstraat, Bernardstraat en Broersstraat. En ze hebben van hun huurwoning hun eigen paleisje gemaakt.   De sloopplannen van Mooiland voelen als erg oneerlijk. Waarom zouden deze huurders de rekening moeten betalen vanwege het feit dat in Oss maar ook in Berghem de afgelopen jaren veel te weinig nieuwe sociale huurwoningen zijn gebouwd?

 

Zie ook: Volkshuisvesting

SP presenteert resultaten enquête sloopplannen Mooiland in Berghem

SP SP Oss 08-05-2023 12:45

Dinsdagavond 9 mei om 19:00 uur belegt de SP een openbare bijeenkomst in de Berchplaets voor de bewoners van de Nelissenstraat, Bernardstraat, Broersstraat en Parlevietstraat in Berghem. Doel van de bijeenkomst is het bespreken van de resultaten van de enquête over sloopplannen van Mooiland.

Afgelopen weken heeft de SP een buurtenquête gehouden onder de bewoners naar aanleiding van de sloopplannen van woningcorporatie Mooiland. De enquête kende een hoge respons. 79% van de bewoners vulde de enquête in. De uitslag van de enquête is derhalve een goede graadmeter hoe de bewoners tegen de sloopplannen aankijken.

 

Zie ook: Volkshuisvesting

SP zet vraagtekens bij led-schermen Brier59

SP SP Oss 06-05-2023 23:12

Het college van B&W heeft ondanks een negatief ambtelijk advies op 25 april 2023 het besluit genomen medewerking te verlenen aan de plaatsing van led-schermen nabij het bedrijfspand Brier 59. Dit collegebesluit heeft de SP verbaasd. Daarom zijn bijgaande vragen gesteld.

 

Tentoonstelling 50 jaar SP Oss

SP SP Oss 27-04-2023 23:09

De hele maand mei is er in de hal van het gemeentehuis van Oss een tentoonstelling te bezichtigen over 50 jaar SP in Oss. Oss speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Socialistische Partij die vorig jaar haar 50-jarig jubileum vierde. Vanaf 1972 stonden SP-ers op om samen met al wie solidair was in actie te komen voor een socialer Oss.

Niet lullen, maar doen Ze staken de handen uit de mouwen voor onder andere betere arbeidsomstandigheden, tegen vervuiling, voor openheid in politiek en tegen uitbuiting van huurders. ‘Niet lullen, maar doen’ luidde het motto van de ‘rooie rakkers uit de Peperstraat’. Maar al snel bleken ze noodgedwongen “van het doen en daarnaast een beetje van het lullen” te zijn, om met de woorden van Jan Marijnissen te spreken bij zijn optreden in politiek café Zout in december 2015. De SP was namelijk zo succesvol met bijvoorbeeld de Bergoss-staking in 1973 dat ze in 1974 met 3 zetels in de Osse gemeenteraad kwam.

Wie Oss zegt, zegt SP De SP schudde de lokale politiek op én moderniseerde deze ook. Zo waren commissievergaderingen besloten en hinderwetvergunningen geheim: dat kon toch niet langer zo doorgaan! SPers bleven zich ook buiten de raadszaal inzetten voor de Ossenaar, bijvoorbeeld door acties bij Diosynth, Thomassen en Drijver en Philips. Wie het verhaal goed kent, weet dat niet alleen de arbeiders, maar ook de bedrijven er soms béter uitkwamen. Met Ons Medisch Centrum toonde de SP het verband tussen gezondheidsproblemen en arbeidsomstandigheden en stelde ze preventie in de huisartsenzorg voorop. Speelgelegenheid was er nauwelijks in de industriestad en daarom nam de SP het initiatief om zelf speeltuin Elckerlyc te bouwen. De acties en het engagement worden in 1996 beloond met de 2 eerste SP-wethouders van Nederland. En ondertussen is Ossenaar Jan Marijnissen de eerste SP-fractievoorzitter in de tweede kamer geworden, zoals nu zijn dochter Lilian deze functie vervult. Vanzelfsprekend dat wie Oss zegt, ook SP zegt.

Vele facetten In het bestuur of in de oppositie, de SP blijft de partij die samen met de inwoners van Oss en de dorpen strijd voor een sociale gemeente. Initiatieven als de hulpdienst, het zorgbuurthuis passen in haar traditie, maar vergeet niet het hart voor cultuur en sport met Het Vierde Beeld, politiek café Zout en de Tribuneloop. Maar er zijn ook de acties voor natuur en een schoner milieu en niet te vergeten de jaarlijkse uitreiking van de Kinderlintjes. Al deze aspecten komen aan bod op de tentoonstelling. En misschien zie je jezelf wel terug op de posters, foto’s, of uitvergrootte krantenknipsels.

De toegang is gratis en de tentoonstelling is open gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Zie ook: De partij

SP vreest verlies controle over windmolens

SP SP Oss 13-04-2023 23:20

De gemeenten Oss en Den Bosch zijn fanatiek bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van windmolens in de polder tussen Den Bosch en Oss. Daarvoor hebben ze een aantal adviesbureaus ingeschakeld. Die lijken zich weinig aan te trekken van de kaders die de gemeenteraden hebben gesteld en varen hun eigen koers. De SP is bang dat de gemeente straks de zeggenschap kwijt is.

Volgens SP-gemeenteraadslid Adrie Geerts worden we langzaam maar zeker in een fuik gelokt. Met als resultaat: ‘meer windmolens, hogere windmolens, minimale zeggenschap, geen lusten maar wel de lasten’. Hij vindt dat de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld, zoals 2 kilometer afstand van de bebouwde kom gerespecteerd moeten worden door de adviesbureaus. Verder vindt Geerts dat de afspraken die zijn gemaakt voor de windmolens bij bedrijventerrein Elzenburg-De Geer óók moeten gelden voor windmolens in de polder tussen Den Bosch en Oss. Dus maximaal 42 dB geluid op de gevels van omliggende woningen, maximaal 210 meter hoog, afdracht aan het omgevingsfonds volgens de landelijke afspraken en daarbovenop 25% afdracht van de winst aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente.

De polder tussen Den Bosch en Oss lijkt leeg, maar verspreid over het gebied staan heel veel boerderijen. Daar moet voldoende afstand van worden gehouden en dat heeft tot gevolg dat er eigenlijk helemaal niet zoveel plek is voor windmolens. Om die reden komen de adviesbureaus nu met het voorstel om extreem hoge windmolens van 260 meter hoog toe te staan. Ook stellen ze voor om de geluidsnorm op te rekken tot 45 of zelfs 47 dB en om de 2 kilometer zone los te laten. En daarmee is het hek van de dam volgens Geerts. Als je projectontwikkelaars een vinger geeft pakken ze meteen de hele hand. Afdracht aan het duurzaamheidsfonds of verdeling van lusten en lasten zit er niet in, ‘want dan komt de businesscase in gevaar’.

Als er geen of nauwelijks plek is voor windmolens, dan is de oplossing simpel volgens Adrie Geerts:  ‘stop er mee en schakel over op Plan B’. De SP heeft daar vorig jaar een voorstel voor ingediend: leg zonnepanelen op tenminste 60% van de bedrijfsdaken in Oss en leg daarnaast 50 hectare zonnevelden aan op landbouwgronden nabij bedrijventerreinen en 10 hectare boven parkeerterreinen, op geluidswallen, stortplaatsen en andere ongebruikte terreinen. Groot voordeel van dit Plan B is dat de stroom wordt opgewekt vlak bij de grootgebruikers van elektriciteit. Daarmee wordt de kans kleiner dat het net overbelast wordt of dat je extra dikke dure stroomkabels moet aanleggen.

 

Toenemende parkeerdruk in Megen

SP SP Oss 12-04-2023 23:33

De SP heeft schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur van Oss gesteld over de toenemende parkeerdruk in Megen. Gezien het groeiend aantal toeristen en het weer actief in gebruik nemen van de grote kerk in Megen door de Roemeens Orthodoxe Kerkgemeenschap, neemt de parkeerdruk in de historische kern verder toe. De SP wil hiervoor een oplossing en roept het gemeentebestuur op om dit samen met de dorpsraad, de Roemeens Orthodoxe gemeenschap en Megenaren op te lossen en uit te werken.