Nieuws van politieke partijen in Oss inzichtelijk

3688 documenten

Friet in de Piekenhoef

SP SP Oss 21-09-2020 06:32

Afgelopen maart heeft de SP een raadsvoorstel ingediend naar aanleiding van het leefbaarheidsonderzoek in de Piekenhoef. Door Corona is dit alles naar de achtergrond geraakt maar de wens van de bewoners van de Piekenhoef is niet veranderd. Aanstaande vrijdag, 25 september, krijgt een ondernemer de kans om eenmalig met een frietkraam op de Piekenhoef te staan. Wij hopen dat dit een succes wordt, voor zowel de Piekenhoefbewoners als de ondernemer. We hopen dat het college in dat geval bereid is om dit soort initiatieven vaker toe te staan.

Zie ook: Economie

Osse coalitie laat Maashorst vallen

SP SP CDA Oss 17-09-2020 08:42

Onder het mom van de keuze van een nieuw besturingsmodel voor de Maashorst wordt een succesvol regionaal samenwerkingsproject om zeep geholpen. De Osse coalitie onder aanvoering van wethouder van de Schoot blijkt daarin een  doorslaggevende rol te spelen.

Het is alweer 20 jaar geleden dat vanuit Oss en Bernheze het initiatief werd genomen om samen met Landerd en Uden de Maashorst te ontwikkelen tot een sprekend regionaal natuurgebied waarin natuurlijke processen leidend zijn en alle ruimte aan de recreatie wordt geboden met respect voor de natuur. Voor de natuur gaat het om het sluiten van de voedselkringloop, de waterkringloop en structuurversterking door begrazing. Naaldbos wordt loofbos en het dood hout blijft liggen. Inliggende landbouwgrond wordt aangekocht zodat ontwatering en beregening kan stoppen. Grote grazers, wisent Oeroskoeien en Exmoor pony’s zorgen voor een gevarieerd landschap.

Voor de recreatie worden er wandelroutes, ruiterroutes, fietsroutes en mountainbikeroutes uitgezet en bij de recreatieve knooppunten zijn er voorzieningen gerealiseerd zoals, natuurspeelbossen en natuurcampings. Om een gebied van voldoende omvang te krijgen, waarin gezonde kuddes grote grazers zich op natuurlijke wijze kunnen voortplanten, is de Maashorst verbonden met Herperduin door de aanleg van twee wildviaducten, begeleid met fietspaden.

De  onderlinge samenwerking van de 4 gemeenten met Staatsbosheer en Waterschap de Maaskant heeft de aandacht van de provincie en het Rijk getrokken. De gezamenlijke visie op de toekomst van de Maashorst sprak tot de verbeelding. Het heeft geresulteerd in enkele tientallen miljoenen euro’s subsidie voor de ontwikkeling van de natuur, het landschap en de recreatie. Toeristen komen van heinde en ver om dit unieke natuurgebied te bezoeken. Het bereikte resultaat is ook National Geographic en Vroege Vogels niet ontgaan.

Toen de subsidies eenmaal binnen waren is er vooral onder invloed van de Osse CDA wethouder van de Schoot, met de hete adem van VDG in de nek, een andere wind gaan waaien. Oss toonde zich een meester in het bedienen van de rem op de verdere ontwikkeling van het gebied. Met de lange termijnvisie werd de hand gelicht. Er zou zelfs sprake zijn van een Oss model, wat erop neerkomt dat de Osse coalitie de natuur op Herperduin vooral ziet als een groen decor om te recreëren en waaraan de natuur zich moet aanpassen.

Om de boel glad te strijken is er voor meer dan 100.000 euro een dure manager aangetrokken.  De kogel is door de kerk. Naar buiten toe is de verklaring dat de Maashorst toe was aan een nieuwe organisatiestructuur. De werkelijkheid is dat Uden en Landerd het gerem van Oss beu waren en de zaak naar zich toegetrokken hebben. Bernheze zag en keek er naar en Oss trekt zich terug achter de duur aangelegde wildviaducten. Het succesvolle gezamenlijke toekomstbeeld kan naar de schroothoop.

Ik heb er geen andere woorden voor dan schandelijk misbruik van subsidies, incompetentie om regionaal samen te werken, besturen vanuit de onderbuik zonder duidelijke koers. Waar visie en passie ontbreken regeren kortzichtigheid en eigenbelang.

Krijgen de grote grazers op Herperduin nu ook oogkleppen op?

 

Zie ook: Natuur en Milieu

Meepraten over maatschappelijke ontwikkelingen in Coronatijd?

D66 D66 Oss 09-09-2020 19:08

Ook meepraten over maatschappelijke ontwikkelingen in Coronatijd?

Kom dan op dinsdagavond om 19.30 uur naar het gemeentehuis van Oss, waar de D66 (steun)fractie vergadert op 1,5 meter afstand van elkaar. Belangrijke onderwerpen staan op de agenda zoals energietransitie, afvalbeleid, vuurwerk, jeugdzorg, WMO, armoedebeleid, het Golfbad, cultuur, religieus erfgoed. Ook ontvangen we verenigingen, bewoners enz. om hun eigen standpunt toe te lichten.

https://oss.d66.nl/2020/09/09/meepraten-over-maatschappelijke-ontwikkelingen-in-coronatijd/

Wil je daar bij zijn, meld je dan van te voren per e-mail aan bij fractievoorzitter Frans Molenkamp (molenkamp.d66@gmail.com) i.v.m. de benodigde vergaderruimte.

Nu de zomervakantie voorbij is, beseffen we meer dan ooit dat we in een geweldig land leven met mooie natuur en goede voorzieningen. We konden genieten van onze eigen gemeente met mooie kernen, de Maashorst en prachtige maasoevers.

Sinds februari raakt het COVID-19 virus ons allen, voor sommigen zelfs met verdrietige gevolgen. Oudere en zieke mensen raken sociaal in een isolement. Met name voor (horeca)ondernemers, cultuursector, ZZP’ers en mensen in de zorg is het een zware tijd. En er vallen mensen buiten de boot. Daarom vinden wij als D66 het belangrijk om werkgelegenheid centraal te zetten en omscholingstrajecten te stimuleren.

De afgelopen maanden konden wij als fractie alleen digitaal vergaderen, ook tijdens de commissie- en raadsvergaderingen. Het niet met elkaar fysiek kunnen spreken en naar buiten treden viel ons zwaar. Maar door een flexibele opstelling en technische ondersteuning hebben we goed werk verricht. Hierin moeten we zeker onze steunfractie leden niet vergeten.

De komende tijd staan belangrijke onderwerpen op de agenda. Denk aan de energietransitie, afvalbeleid, vuurwerk, jeugdzorg, WMO, armoedebeleid, het Golfbad, cultuur, religieus erfgoed.

Ook meepraten over deze maatschappelijke onderwerpen?

Kom dan naar onze fractievergadering op dinsdagavond om 19.30 uur en stuur vooraf een e-mail naar fractievoorzitter Frans Molenkamp: (molenkamp.d66@gmail.com) i.v.m. de benodigde vergaderruimte op 1,5 afstand van elkaar.

Wij denken graag met je mee! Onze vergaderingen zijn steeds voor iedereen toegankelijk. Kortom…. D66 blijft zich inspannen om, ondanks de beperkingen, er voor alle inwoners van Oss te zijn.

Wel of geen Corona. Hou vol en stay safe!!

Fractie D66 Oss

 

 

 

 

 

SP wil geen stort van granuliet in Over de Maas

SP SP Oss 07-09-2020 17:39

Willeke van Ooijen uit West Maas en Waal en Willie Bloks uit Oss bieden minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een dode plant in granuliet aan en een fles drinkwater – appellation contrôlée – aan. De SP in West Maas en Waal zijn een fel tegenstander van de stort van granuliet in de Maas. Over de Maas is het afvalputje vanuit België en Nederland.

Tot nu toe heeft het kabinet het storten van vele tonnen granuliet niet stil laten leggen. Gevreesd wat dat de natuur onherstelbaar wordt beschadigd en onze gezondheid bedreigd door schadelijke stoffen die vrij kunnen komen. De minister beloofde snel met antwoorden te komen op de eisen van de afdelingen.  

Zie ook: Natuur en Milieu

Protestactie tegen storten granuliet in de Maas

SP SP Oss 07-09-2020 16:46

Op 3 september onthulde Zembla dat Rijkswaterstaat een ernstige rekenfout had gemaakt bij de berekening van de hoeveelheid acrylamide dat mogelijk vrijkomt wanneer granuliet in water wordt gestort. Inwoners aan beide oevers van de Maas maken zich grote zorgen en de SP wil dat onder de aandacht brengen van minister Cora van Nieuwenhuizen.

De minister was op maandag 7 september  aanwezig voor een werkbezoek in de gemeente Oss waar zij de bestuursovereenkomst van de Meanderende Maas ondertekende. SP Maas en Waal en Sp Oss voerden daar actie samen met omwonenden.

Sigrid Kaag is de nieuwe lijsttrekker van D66

D66 D66 Oss 06-09-2020 14:08

Dit werd 5 september bekend gemaakt op de politieke 2-daagse van D66 welke werd gehouden op Papendal te Arnhem! Sigrid hield meteen haar eerste speech als nieuw politiek leider voor D66. Een indrukwekkende speech, waarin het volgende centraal stond:

 

 

Het is tijd voor een politiek die probeert te overtuigen, niet pas nadat de peilingen voldoende draagvlak laten zien, maar ervóór. Politiek die mensen serieus neemt. Politiek die niet verlamt uit angst de kiezer kwijt te raken aan gemakzuchtig geroep op de flanken maar die door idealen en argumenten mensen weet te binden. Te verbinden. 

We dragen het helder uit:  Politiek die niet vastloopt in ideologie, maar draait om de zaak zelf. Politiek die zich niet richt op deelbelangen, maar op de som der delen. Alledaagse politiek van brood en banen, en tijdloze politiek van waarden. Wij komen sterker uit de crisis als we zorg dragen voor elkaar en de ander. Groot denken en groots doen. Dat is nieuw leiderschap voor Nederland.Wil je de hele speech van Sigrid Kaag lezen klik dan hier

“Tijd voor nieuw leiderschap. Voor een Nederland waar iedereen vrij is, maar we niemand laten vallen.” — Sigrid Kaag

 

 

 

Stuur je schoenen naar het Malieveld

SP SP Oss 03-09-2020 09:30

“Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel.” Het motto van zorgverleners die schoenen gaan verzamelen. Deze schoenen staan symbool voor alle mensen die op 5 september hadden willen demonstreren op het Malieveld. Grote demonstraties op het Malieveld zijn vanwege besmettingsgevaar helaas te riskant. Daarom zamelen de zorgverleners  oude schoenen in. Deze schoenen zetten zij zaterdag 5 september op het Malieveld.

 

Zo kan iedereen er toch een beetje bij zijn. Samen laten wij zien dat wij massaal in actie komen voor de zorg. De SP helpt hen graag een handje mee.

Onze zorg verdient meer dan applaus. Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris, minder werkdruk en meer zeggenschap over hun werk.

In Oss kun je hier je schoenen inleveren

Dinsdag     1 september van 19:00 tot 21:00 uur Woensdag 2 september van 14:00 tot 21:00 uur Donderdag 3 september van 19:00 tot 21:00 uur

Op deze tijden kun je je oude schoenen inleveren bij het pand van de SP-afdeling Oss, Linkensweg 40-A. Dan zorgt de SP dat ze, samen met heel veel andere schoenen uit het land, naar Den Haag gaan. Na afloop gaan de schoenen naar een goed doel (Cliniclowns).

Iedereen kan digitaal meedoen aan de demonstratie

Op zaterdag 5 september is er van 14:00-15:00 uur de grootste online zorgactie ooit voor een betere structurele beloning van onze zorgverleners.  Kijk op  www.eerlijkebeloning.nl  hoe je er bij kunt zijn.

Voor informatie: Ans Broersen

                          Tel: 06-13088151

                          E-mail: ansbroersen@hotmail.com

Zie ook: De partij Zorg

SP deelt ‘loonijsjes’ uit bij zorgcentra in Oss

SP SP Oss 29-08-2020 23:28

De SP heeft op 29 augustus 'loonijsjes' uitgedeeld bij Huize Katwijk/Vredehof, De Wellen en Ministershof in Oss. Zorgverleners verdienen onze grootste waardering. Tijdens de coronacrisis heeft heel Nederland terecht geapplaudisseerd. Maar daar mag het niet bij blijven.

"Al jaren is de werkdruk enorm en blijven de salarissen en arbeidsvoorwaarden achter. Vandaar de loonijsjes voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden", aldus de SP.

"Juist de mensen die hier werken hebben het de afgelopen tijd zwaar voor hun kiezen gehad”, verklaart Jan Zoll, fractieleider van de SP in de Osse raad. "En nu dreigt er ook nog een leegloop en daardoor onderbezetting. Deze mensen verdienen een fatsoenlijke beloning voor het werk dat ze doen.” 

Zie ook: Ouderen Zorg

Onze zorg verdient meer dan applaus

SP SP Oss 14-08-2020 23:48

Vandaag zijn we met een groep SP'ers de stad in gegaan. Super veel mensen hebben getekend en waren positief. En terecht, want grote bedrijven worden met miljarden aan belastinggeld gered, maar waar blijft het reddingsplan voor de zorg? Zorgverleners verdienen onze waardering. Niet alleen nu, maar zeker ook ná deze coronacrisis. Geen bezuinigingen, maar investeringen. Daarom:

Zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. Dus hogere lonen, meer zeggenschap en meer collega's. De zorg mag niet de rekening krijgen van de crisis: Geen nieuwe bezuinigingen op de zorg, maar investeringen.

De zorg is geen markt. Tijdens deze crisis zien we dat samenwerking in de zorg veel beter werkt dan concurrentie. Daarom halen we de overbodige bureaucratie, concurrentie, doorgeslagen macht van zorgverzekeraars en de markt definitief uit de zorg. Doe jij ook mee?

 

Vakantie vierende politici

CDA CDA Oss 29-07-2020 10:16

Vakantie vierende politici Er zijngenoeg redenen te verzinnen om het niet over de zomervakantie van politici te hebben. Vakantie vierende politici zijn een dankbaar doelwit voor boze burgers op sociale media. Maar politici die altijd op hun post blijven, lopen weer het risico als monomane workaholics te worden beschouwd. Hebben politici niet ook recht op vrije tijd en een gezinsleven dat is onttrokken aan het publieke oog? Moeten zij hun privacy inleveren omdat zij ervoor hebben gekozen om de publieke zaak te dienen? Enige rust op z’n tijd komt het functioneren van politici bovendien alleen maar ten goede. Overwerkte, door de waan van de dag opgeslokte leiders, verliezen het essentiële vermogen om hoofdzaken van bijzaken te scheiden, zo valt bijvoorbeeld op te maken uit het boekIn Sickness and in Power: Illness in Heads of Government During the Last 100 Yearsvan de Britse politicus en medicus David Owen. Personalisering van de politiek De opmars van vakantiefoto’s van onze politici lijken dan ook niet zozeer een teken van democratische gezindheid als wel een gevolg van wat doorgaans de personalisering van de politiek wordt genoemd: het idee dat politiek meer dan ooit om personen en minder om programma’s en partijen draait. Kiezers zouden zich in hun keuze tegenwoordig vooral laten leiden door de indruk die ze hebben van de persoon van de politicus en minder door de standpunten van een partij. Hoewel uit kiezersonderzoek blijkt dat dit maar in zeer beperkte mate het geval is, heeft deze theorie het gedrag van politici in ieder geval sterk beïnvloed. Meer dan ooit proberen zij tegenwoordig behalve hun standpunten ook hun authentieke persoonlijkheid te slijten. In interviews en ook via sociale media als Twitter en Facebook maken zij de kiezer deelgenoot van allerlei op het oog politiek weinig relevante privézaken als het gezinsleven, de persoonlijke hobby’s, de favoriete televisieserie, de strijd tegen de kilo’s of de verrichtingen van het eigen voetbalteam. In het verledenzijn er genoeg voorbeelden van politieke leiders die hun persoonlijke hobby’s uitventten, zoals Winston Churchill met zijn schildersezel, De Duitse oud Bondskanselier Helmut Schmidt achter de vleugel en in Nederland natuurlijk Dries van Agt op zijn eeuwige wielrenfiets. Maar de politisering van het persoonlijke lijkt zeker sinds de introductie van Twitter en Facebook een nieuw stadium te hebben bereikt. Zo zijn we in Nederland alleen al in de afgelopen maanden geconfronteerd met de liefdesbaby van Fleur Agema, een macarena dansende Alexander Pechtold, de publieke ontlading van Frans Timmermans bij de promotie van zijn voetbalploeg en de vreugde van verschillende Kamerleden omdat Netflix een nieuwe serie afleveringen vanHouse of Cardsheeft besteld. Voorbeeldfunctie Een politieke cultuur waarin de persoon achter de politicus zo belangrijk wordt gemaakt maakt politici enerzijds misschien normaler, anderzijds maakt het ze ook extra kwetsbaar. Als de persoon achter het standpunt net zo belangrijk wordt geacht als het standpunt zelf zal immers niet alleen het standpunt maar ook de persoon kritischer tegen het licht worden gehouden. Het verwijt dat leer en leven niet met elkaar in overeenstemming zijn, ligt dan al snel op de loer. Afhankelijk van de aangehangen ideologie wordt niet alleen het gezinsleven, maar ook de vakantie een relevant politiek feit. Dat geldt ook voor de vraag waar, hoe en hoe lang politici op vakantie gaan. Het begint al bij de vakantiebestemming. Moet een politicus die het eigen land een warm hart toedraagt niet in eigen land op vakantie? Waarom zou je naar het buitenland gaan als je over het eigen land in de laatste verkiezingscampagne nog uitvoerig de loftrompet hebt gestoken? Zeker in tijden van crisis verwacht men in ieder geval van politici een voorbeeldfunctie en daarbij hoort een bescheiden vakantie in eigen land. Om die reden wandelt Angela Merkel in de Duitse Alpen en vierde de voormalig Franse president François Hollande vakantie in een door de Franse staat aangekocht zomerverblijf in Besançon. Aanvankelijk drong Hollande er ook bij zijn kabinetsleden op aan om het goede voorbeeld te geven en in eigen land te blijven. Ook in dat opzicht wilde hij breken met zijn voorganger Nicolas Sarkozy, wiens regeerperiode soms een aaneenschakeling leek van luxueuze vakanties in mondaine oorden. In Nederlandzijn de vakanties van politici tot nu toe minder gepolitiseerd dan in Duitsland, of Frankrijk. In Duitsland is de bevolking tegenwoordig beter bestand tegen foto’s van politici in zwembroek. Zelfs de publicatie van een (stiekem gemaakte) foto van voormalig bondskanselier Helmut Kohl in badkleding bracht de Duitse democratie niet aan het wankelen. Strandpoliticus Een beproefd middel om de buitenwereld te laten merken dat er gewoon wordt doorgewerkt is dreigen om de Tweede Kamer en bewindslieden te laten terugkeren voor een spoeddebat. Vooral erkend workaholic Geert Wilders en de nimmer versagende SP-fractie verstoren graag de zomerrust van hun collega-parlementariërs. Meestal komt het er niet van, maar zowel bewindslieden als fractieleden dienen er wel permanent rekening mee te houden dat ze mogelijk spoorslags naar Den Haag moeten. Doen zij dit niet, dan is hoon hun deel, zoals de GroenLinks-fractie ooit merkte. Bij het spoeddebat over de eurocrisis bleek de helft van de GroenLinks’ers nog met vakantie. ‘Strandpartij’, schamperde blonde Geert tot grote hilariteit van de Tweede Kamer. De terughoudendheid van onze media en politici staat in schril contrast met de luidruchtige reacties die op Twitter te vinden zijn bij begin en einde van ieder parlementair reces. Dat reces hetzelfde is als vakantie blijft een hardnekkig misverstand. Tegenwoordig proberen veel politici die indruk weg te nemen door hun volgers tijdens het parlementair reces bijna dagelijks op de hoogte te houden van hun drukke agenda. Zo leren we onder meer dat een SP-Kamerlid tijdens de kerstvakantie met chauffeurs op pad is geweest om banketstaven bij bejaardenhuizen te brengen, dateen VVD-Kamerlid in militair uniform deelnam aan een oefening van de Pantsercompagnie 112 en dat Ard van der Steur als Kamerlid met eigen ogen heeft gezien hoe dagvers brood op transport naar de afnemers ging. Onmisbaar Het politieke kerkhof ligt vol politici die tijdens hun vakantie plots onmisbaar bleken. Zo zal de naam van een voormalig PvdA-voorzitter wel eeuwig verbonden blijven aan haar verzuim om direct haar fietsvakantie af te breken toen beginjaren negentig in de PvdAdeWAO-crisis uitbrak. Hoewel ze daarvoor acceptabele privéredenen kon aanvoeren, werd ze vervolgens door de partijtop als zondebok geslachtofferd. De positie van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes wankelde eveneens omdat hij tijdens zijn kerstvakantie in Thailand op het strand bleef liggen terwijl in een ander deel van het land de tsunami duizenden slachtoffers had gemaakt. Dat de termen crisis en noodsituatie aan inflatie onderhevig zijn, merkten de burgemeesters Jozias van Aartsen (Den Haag) en Aleid Wolfsen (Utrecht). Beiden kregen de wind van voren omdat zij niet direct hun vakantie hadden afgebroken nadat hun stad zwaar was getroffen door respectievelijk een lichtelijk uit de hand gelopen demonstratie in de Schilderswijk en het vrijkomen van asbest in een flat in Kanaleneiland. Dankzij de mobiele telefonie is er nu geen enkel excuus meer mogelijk voor de politicus op vakantie. Daarbij geldt de vuistregel dat terugkeren voor een storm in een glas water altijd beter is dan verder als een strandpoliticus door het leven te moeten gaan. Welke gevolgen dit heeft voor het gezinsleven van politici kan later worden vernomen in roddelblad én tegenwoordig ook kwaliteitskrant. Wat dat betreft hadden politici het vroeger makkelijk. Zo was premier Joop den Uyl in de zomer van 1974 een tijdlang letterlijk onvindbaar tijdens zijn vakantie in Portugal. In samenspraak met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ging de Portugese politie naarstig op zoek naar de Nederlandse premier. Na dagen speurwerk werd Den Uyl uiteindelijk op een camping nabij Lissabon gevonden terwijl hij volgens de overlevering in zijn korte broek sardientjes aan het bakken was. Goedaardig als hij was bood hij de Portugese dienders een vismaaltijd aan alvorens hij onverwijld terugkeerde naar Nederland.