Nieuws van politieke partijen in Oss inzichtelijk

3642 documenten

Laat iedereen vrij zichzelf zijn!

D66 D66 Oss 22-05-2020 15:02

Vooral jongeren zijn nodig in de politiek. Gemeentelijk, provinciaal en landelijk. Sluit je aan bij D66 voor een open vrije samenleving! Voor meer info over het lidmaatschap van D66 klik hier!

Oud Burgermeester Ravenstein Koos Combée overleden

VVD VVD Oss 22-05-2020 03:19

Koos Combée is op 90 jarige leeftijd in alle rust overleden.

Koos heeft zich met hart en ziel, 44 jaar ingezet voor onze vereniging.

“Koos was een op en top Liberaal en gedachte en uitvoering”

Wij zijn een (oud) burgervader verloren, een alom geliefd man. Maar de familie is hun man, vader en opa kwijt.

Jacobus (Koos) Combée (1-1-1930) is een Nederlands politicus van de VVD.

Hij is werkzaam geweest bij een hypotheekbank en was wethouder in Weert. Combée werd in maart 1983 benoemd tot burgemeester van Ravenstein wat hij tot maart 1994 zou blijven. Daarnaast was hij vanaf april 1993 nog bijna vier jaar waarnemend burgemeester van 's Gravenmoer tot die gemeente op 1 januari 1997 opging in de gemeente Dongen. Het bestuur van het Lokaal Netwerk VVD Oss-Bernheze zou het erg waarderen als namens de VVD wordt stilgestaan bij het overleden van Koos Combée en dat er een dank en condoleance naar de familie wordt gestuurd.

Geef winkeliers ook de nodige ruimte.

D66 D66 Oss 17-05-2020 12:03

 

 

https://oss.d66.nl/2020/05/17/geef-winkeliers-ook-de-nodige-ruimte/ In navolging van de horeca is het ook belangrijk om winkeliers ruimte te geven. Dit zou indien gewenst kunnen door kramen / stands voor hun winkelpand te mogen plaatsen.

Op deze manier hebben ook kleinere winkels meer ruimte om hun producten aan te bieden.

GroenLinks stelt vragen over veiligheid verpleeghuizen in Oss | Oss

GroenLinks GroenLinks Oss 14-05-2020 00:00

Tijdens een werkbezoek aan het Territoriaal Operatiecentrum op de Bernhardkazerne in Amersfoort kreeg koning Willem Alexander afgelopen 12 mei verslag van wat militair personeel (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en hygiënespecialisten) had opgedaan, als het gaat om besmetting met corona te voorkomen, in verpleeghuizen waar de militairen het vaste personeel hadden ondersteund.

De militairen zijn geschrokken van de regelmatig ontoereikende werkomstandigheden en hygiënemaatregelen die zij hebben aangetroffen. Een greep uit wat is gezien:

Geen aparte ruimte voor hulpverleners na het helpen van besmette bewoners, Geen of slecht gebruik van mondkapjes, Geen ingerichte looproutes, Geen constante ontsmetting van werkplekken, Onduidelijke instructies voor personeel hoe er veilig gewerkt kan worden, Slechte ontsmetting van schoonmaakmateriaal.

Toen GroenLinks Oss dit hoorde heeft raadslid Dof Warris meteen vragen gesteld aan het Osse college van burgemeester en wethouders. GroenLinks wil weten of er in Oss vergelijkbare dingen in de Osse verpleeghuizen aan de orde zijn. Personeel dat werkt binnen onze verpleeghuizen moet volgens GroenLinks optimaal beschermd zijn tegen corona. Zo vermijden we zoveel mogelijk risico’s voor het personeel zelf en voor de mensen waarmee zij werken.

GroenLinks is benieuwd of onze burgemeester en wethouders goed op de hoogte zijn van wat er binnen onze verpleeghuizen speelt. GroenLinks heeft om snelle beantwoording gevraagd. Op 4 juni 2020 vindt er in Oss een coronadebat plaats, voor die tijd wil GroenLinks een duidelijke reactie op haar vragen hebben.

Waar blijven de laadpalen?

SP SP Oss 13-05-2020 16:27

Vergeleken met andere steden en met omliggende gemeenten blijkt Oss opmerkelijk weinig laadpalen voor elektrische auto’s te hebben. Diverse dorpen moeten het zelfs zonder laadpaal doen.

De SP verwacht dat het aantal elektrische auto’s de komende jaren fors zal toenemen, mede doordat het Rijk subsidie wil gaan geven op de aanschaf van nieuwe of gebruikte elektrische auto’s. De SP wil weten wat de gemeente gaat doen om de achterstand in te lopen. En of de gemeente bereid is om te zoeken naar slimme plekken voor laadpalen, liefst niet in straten met een hoge parkeerdruk.

Lees hier de vragen:

Artikel 41 vragen kunstgrasveld voetbalvereniging O.S.S.'20

CDA CDA Oss 13-05-2020 09:26

De CDA Oss fractie heeft samen met Beter Oss Artikel 41 vragen gesteld aan het college n.a.v. het niet te bespelen non-infill kunstgrasveld van voetbalclub O.S.S.'20 na een mislukt experiment. De volledige brief met vragen aan het college van B&W kunt u hieronder lezen. “Capaciteitsprobleem van O.S.S.’20 naar aanleiding van mislukt experiment met het non-infill veld” Beter Oss en het CDA Oss hebben vragen naar aanleiding van de uitkomst van de pilot met het non-infill veld bij voetbalclub O.S.S.’20. Dit experiment heeft de club niet gebracht wat zij hadden verwacht; namelijk een veilig en goed bespeelbaar veld. De beschikbare capaciteit op de accommodatie aan de Rusheuvel is daardoor uiterst kritisch geworden. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college van B&W. 1) Wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar de staat van het non-infill veld, met als doel de uitslag hiervan te gebruiken in het geschil tussen gemeente, fabrikant en aannemer van het veld? 2) Is er al rekening gehouden met het scenario dat het veld geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de eisen voor een veilig speel en oefenveld? Zo ja, welke acties zullen dan worden ondernomen? 3) Is er contractueel vastgelegd met de aannemer/leverancier wat de wederzijdse verplichtingen zijn bij het mislukken van de pilot? Zo ja, welke zijn dat? 4) Welke afspraken zijn er destijds gemaakt met O.S.S.’20 ten aanzien van de pilot en het niet voldoen aan de verwachtingen m.a.w. het mislukken van de pilot? 5) Is het college zich ervan bewust dat O.S.S.’20, wachtende op een uitspraak in het geschil, langere tijd een capaciteit probleem heeft voor wat betreft wedstrijd- en trainingsfaciliteiten? 6) Zijn er al voorstellen gedaan aan O.S.S.’20 om het dreigende capaciteitsprobleem op te lossen? Zo ja, welke en wat is daarop de reactie van O.S.S.’20 geweest? 7) Zijn er al door O.S.S.’20 zelf al voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen voor dit probleem? Zo ja welke en hoe is daarop gereageerd door de gemeente? 8) Waarom heeft de gemeente gekozen voor een dergelijk pilot terwijl er onvoldoende informatie was over het welslagen van deze pilot? 9) Hoe is deze pilot tot stand gekomen en hoe zijn de risico’s t.a.v. de kosten afgedekt tussen de verschillende partijen? 10) Is het college bereid de gemeenteraad een voorstel te doen met het doel deze impasse voor O.S.S’20 te doorbreken?

Motie onderzoek relatie luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen

D66 D66 Oss 13-05-2020 08:01

MOTIE: Onderzoek relatie luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen.

De gemeenteraad van Oss in vergadering bijeen op donderdag 4 juni 2020.

Overwegende dat: • De heersende coronavirus-pandemie veel leed heeft veroorzaakt; • Er in Oost-Brabant veel onrust en wantrouwen bestaat over de luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen; • Er een verband wordt verondersteld tussen de luchtkwaliteit in Oost-Brabant en de intensiteit en het verloop van de coronavirus-infecties in die regio;

Constaterende dat: • Een slechte luchtkwaliteit leidt tot luchtwegklachten; • Er een relatie is tussen veehouderij en luchtwegklachten; • Er in regio’s als Oost-Brabant met een relatieve hoge uitstoot van ammoniak en stikstof- en zwaveldioxide verhoogde ultrafijnstofconcentraties zijn; • Ultrafijnstof in de diepere luchtwegen een ongewenste immuunrespons kan induceren; • Er in Oost-Brabant relatief veel luchtwegaandoeningen voorkomen; • De omvang en de gevolgen van de coronavirus epidemie in Oost-Brabant groter zijn dan in andere regio’s in Nederland. Spreekt uit dat: • De inwoners van Oss en de rest van Oost-Brabant recht hebben op een gezonde en veilige       leefomgeving; • Er een oproep wordt gedaan aan de gemeenteraden in de regio Oost-Brabant om samen met de     gemeenteraad van Oss de landelijke volksvertegenwoordiging en de landelijke overheid op te roepen om een diepgaand en zorgvuldig onderzoek te doen naar de relatie tussen luchtkwaliteit en het verloop van infectieziekten, in het bijzonder coronavirus infecties; • Voor de zomer van 2020 namens de deelnemende gemeente deze oproep te verzenden; • De Raadsgriffie opdracht geven deze oproep uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag. Namens de fractie van de SP, namens de fractie van D66

Jan Zoll              Frans Molenkamp

SP Oss wil onderzoek naar luchtkwaliteit en coronavirus

SP SP Oss 11-05-2020 17:03

Steeds vaker wordt het verband gelegd tussen slechte luchtkwaliteit en luchtweginfecties. Na de Q-koorts epidemie die vanaf 2007 in deze regio veel slachtoffers maakte nam de onrust over de gevolgen van de intensieve landbouw op de volksgezondheid toe. De laatste jaren wordt hiernaar steeds meer onderzoek gedaan. In Oost-Brabant is nu door de coronavirus pandemie onrust ontstaan over het vaak ernstige verloop van coronavirus infecties in deze regio.

Inmiddels is ook onderzoek gestart naar de relatie tussen luchtkwaliteit en het verloop van coronavirus infecties. De eerste resultaten laten zien dat in gebieden met verhoogde concentraties stikstofoxiden het verloop van de infecties ernstiger verloopt dan elders. Deze relaties zijn bijvoorbeeld gevonden in gebieden in China, Noord-Italië en andere gebieden in West-Europa. Ook in Nederland zijn er regio’s aan te wijzen met meer verhoogde stikstofoxide concentratie. Vooral het westen van Nederland en Oost-Brabant vallen op met flinke uitschieters.

De SP in Oss vraagt nu door middels van een motie aan de gemeenteraad om haar verantwoordelijkheid te pakken en bij de landelijke overheid aan te dringen op serieus onderzoek naar de relaties tussen luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen en waar nodig maatregelen te treffen.

Lees hier de motie met de toelichting:

D66 wil terrassen weer openen en meer ruimte voor horeca

D66 D66 Oss 10-05-2020 10:17

Het kabinet overweegt de terrassen op 1 juni te openen. D66 wil dat er in steden en dorpen meer ruimte komt voor de horeca op bijvoorbeeld pleinen, zodat er grotere terrassen kunnen ontstaan. Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven is het belangrijk dat zoveel mogelijk sectoren snel weer open kunnen, waar dat veilig kan.

“Ondernemers die het terras willen openen, zullen echt iets van extra ruimte moeten krijgen”, zegt Verhoeven in Goedemorgen Nederland op NPO 1. Dus D66 zegt: laten we nou kijken of in gemeenten, waar mogelijk, de terrassen wat groter kunnen worden gemaakt. Op die manier zouden gasten anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar.https://oss.d66.nl/2020/05/10/d66-wil-terrassen-weer-openen-en-meer-ruimte-voor-horeca/

Volgens Verhoeven zijn er zijn gemeenten met pleinen waar je er makkelijk een paar meter bij kan doen. Ook in de gemeente Oss bestaat deze mogelijkheid. Ook voor de straten waar veel horeca dicht op elkaar zit moet je kijken naar wat wel kan en rekening houden met wat niet kan’.

Gezinnen mogen op een terras op een ‘gewone manier’, zonder anderhalve meter afstand, met elkaar aan tafel zitten, maar bijvoorbeeld een groep vrienden moet de anderhalvemeter-regel in acht nemen. Hoe straks wordt gecontroleerd of het gaat om een gezin of een groep vrienden is nog niet bekend.

Ondernemers moeten duidelijkheid krijgen

D66 vindt het belangrijk dat ondernemers die op een veilige manier in bedrijf kunnen, daar snel toestemming voor krijgen, zodat de economie meer op gang komt. “Er wordt gesproken tussen gemeenten en ondernemers”, weet Verhoeven. Hij vindt dat ondernemers snel perspectief moeten krijgen. “Wat mij betreft zegt het kabinet vandaag: we gaan het vanaf deze datum doen. Dan kun je daar als ondernemer naartoe werken.”

Verhoeven: “Ik hoorde gisteren dat het 1 juni zou zijn. Wat mij betreft is het dat of 5 juni, of 25 mei of 1 juni. Als er maar een datum komt waar naartoe kan worden gewerkt”, vindt de D66’er. “En wat mij betreft moet het dan zo zijn dat die tijd goed benut wordt om creatieve oplossingen te bedenken.”

Verhoeven denkt dat het onwaarschijnlijk is dat alle ondernemers open kunnen in de anderhalvemetersamenleving. “Er zijn ondernemers die nu niet open kunnen en misschien in de toekomst minder open kunnen zijn.” Voor die groep moeten (extra) steunmaatregelen komen, vindt Verhoeven. Maar het liefst ziet hij dat bedrijven op een reguliere manier, zonder steun van de overheid, overeind kunnen blijven.

‘Zoveel mogelijk bedrijven moeten weer open’

“Of dat nou gebeurt om te kiezen voor mondkapjes, of het in stand houden van de afstand, dat weet ik niet.” Daar moet nu goed naar worden gekeken, stelt de D66’er. “We moeten zoveel mogelijk bedrijven; musea, dierentuinen, kappers, schoonheidsspecialisten en horecabedrijven proberen open te laten gaan.” Er moet op een verantwoorde manier leven in de brouwerij komen, stelt Verhoeven.

Daarbij staat gezondheid nog altijd voorop. “Het is volgens mij heel simpel: als je anderhalf meter afstand kan houden, en daarmee je bedrijf draaiend kan houden, is dat leidend.” Kan dat niet, dan moet er waar mogelijk met mondkapjes worden gewerkt.

Verhoeven: “We kunnen van alles afspreken met elkaar, maar mensen moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen dat ze goed met de ruimte omgaan.” Als het misgaat, schakelen we weer terug, denkt hij.