Nieuws van politieke partijen in Oss inzichtelijk

3921 documenten

Investeringskrediet vervangende huisvesting voor vluchtelingenopvang

CDA CDA Oss 26-01-2023 23:13

Gisteravond heeft ons raadslid Neset Irsik het woord gevoerd op agendapunt 9: Investeringskrediet vervangende huisvesting voor vluchtelingenopvang. Zijn bijdrage is onderstaand te lezen. "Voorzitter bedankt, Zoals eerder ook aangehaald in dit huis zijn wij als CDA Oss trots op de Osse aanpak met de ‘Thuis in Oss’ organisatie, waarmee we ons aandeel in de veiligheidsregio invullen met betrekking tot het opvangen van vluchtelingen en ontheemden. Als raad hebben wij besloten dat de huidige noodlocatie omgevormd wordt naar woningen. Daarom heeft het college de opdracht gekregen om voor oktober 2023 een alternatief uit te werken. Het college heeft een keuze gemaakt uit diverse opties voor een nieuwe locatie en is tot deze locatie gekomen. Het is begrijpelijk dat buurtbewoners zorgen hebben met de verandering in hun omgeving. Met name zorgen met betrekking tot ruimtelijke inrichting en veiligheid zijn zeer valide. Communicatie is belangrijk, dat is enerzijds. Zenden, maar ook luisteren. We vragen het college om open en tijdig te blijven communiceren met de omwonenden om zoveel mogelijk de zorgen te kunnen adresseren. We hebben alle vertrouwen dat ook op deze nieuwe locatie de succesvolle Osse aanpak zal worden gecontinueerd, rekening houdend met draagvlak uit de maatschappij en invulling van wat wij zien als onze humane verplichting. Tot zover."

SP doet oproep om huisartsenpost open te houden

SP SP Oss 25-01-2023 16:32

In een laatste poging om de huisartsenpost Oss open te houden heeft SP-raadslid Marie-Therese een brief geschreven aan de regionale zorgketen ROAZ en toezichthouder NZA om zich in te zetten voor het behoud aan de post. Onderstaande brief roept beide instanties op om in gesprek met de huisartsen en de belangen van de inwoners van Oss zwaar te laten wegen.

Geacht bestuur, geachte directie,

Namens veel verontruste Ossenaren richt ik mij tot u met een dringende oproep. Oss is een groeigemeente met bijna 100.000 inwoners, een stad met ruim 60.000 inwoners en 23 kernen in het Maasland. Voor de nabije toekomst zijn er plannen en initiatieven voor de bouw van zo’n 8000 nieuwe woningen.

Met de huisartsen in Oss zijn we diverse keren in gesprek geweest over de druk op de zorg en het tekort aan huisartsen. Het aanbod van nieuwe huisartsen staat in heel Nederland onder druk, ook in Oss.

De druk op de huisartsenzorg in Oss is een belangrijke reden voor de huisartsen in Oss om de huisartsenpost Oss te willen sluiten. Nu is de post alleen nog open in de weekenden. Volledige sluiting van de post is echter de zoveelste verslechtering in het zorgaanbod in Oss. Onder druk van de zorgverzekeraars is het ziekenhuis verhuisd naar Uden. Wat overbleef is een beperkte polikliniek en een huisartsenpost. Het onbegrip en de verontwaardiging waren dan ook groot toen deze week het bericht kwam dat nu de huisartsenpost gaat sluiten. Voor een grote meerderheid van de Osse bevolking is het vertrek van de huisartsenpost een zeer groot gemis. De SP ontvangt veel berichten van boze en verontruste inwoners. Uden is voor mensen zonder auto in de avonduren en in de weekenden moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn nog steeds veel mensen in Oss die geen auto hebben en voor vervoer op anderen of het openbaar vervoer zijn aangewezen. Met name geldt dit voor de groeiende groep senioren. Niet voor niets ontvangen we veel reacties van deze groep mensen. Ook ouderen met een auto durven met een zieke partner in de avond niet de snelweg op om naar Uden te gaan. Eén van de vele reacties die ik ontving heb ik toegevoegd aan deze brief. De naam en contactgegevens zijn bij bekend.

Natuurlijk heeft iedereen in Oss begrip voor de druk op de zorg, iedereen is zich bewust van een huisartsentekort. Toch vragen Ossenaren zich af of er echt geen andere oplossingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan Hengelo waar pas besloten is de huisartsenpost open te houden. Hoewel voor een huisartsenpraktijk artsen in vast dienstverband de voorkeur verdienen, is er in Oss een pool van waarnemende huisartsen beschikbaar. Daarnaast weten we dat er volgend jaar een huisartsenpraktijk in Oss bij komt. Als gemeente werken we hard om het huisvestingsprobleem voor de huisartsen aan te pakken. Daarmee creëren we veranderende omstandigheden en nieuwe kansen om een levensvatbare huisartsenpost in Oss in stand te houden. Wij doen een dringend beroep op u om in gesprek te gaan met de huisartsen en de huisartsenpost om sluiting van de huidige post te voorkomen en te gaan voor een duurzame oplossing. Uitgaande ook van het principe dat een huisartsenpost gevestigd moet zijn dichtbij waar de bevolkingsconcentratie het grootst is. Op onze steun daarbij kunt u rekenen.

Met vriendelijke groet, Marie-Therese Janssen

 

 

Zie ook: Zorg

Bedrijven moeten meer de hoogte in

SP SP Oss 23-01-2023 10:45

Na jaren van stilstand is bedrijventerrein Vorstengrafdonk toch nog onverwacht snel volgebouwd. De opvolger, bedrijventerrein Heesch-West, heeft vertraging opgelopen bij de Raad van State. Dat is vervelend voor bedrijven die willen groeien of uitbreiden. Maar is er écht geen ruimte?

Ga je kijken op de oudere gedeelten van Danenhoef of Elzenburg, dan zie je nog steeds veel laagbouw. In de hoogte is er dus nog plaats genoeg. En waarom zou je op bedrijventerreinen niet hoger gaan bouwen dan bijvoorbeeld 12 of 15 meter? De SP wil niet dat het gemeentebestuur nu snel landbouwgrond gaat omzetten naar nieuwe bedrijventerreinen. ‘Als we al landbouwgrond willen omzetten, doe dat dan voor woningbouw’ zegt SP’er Adrie Geerts. ‘Laat de gemeente eerst eens de stofkam door de huidige regels voor Elzenburg en Danenhoef halen’. ‘Ze liggen op een prima plek en zijn uitstekend ontsloten. Zulke terreinen moet je koesteren.’ ‘Dat kun je het beste doen door juist daar meer ruimte te bieden’.

Naar aanleiding van deze visie, maar ook vanwege een verzoek van VNO-NCW, heeft de SP een serie vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

 

Gelders windpark laat burgers wél profiteren

SP SP Oss 22-01-2023 07:57

Op 21 januari organiseerde de gemeenten Oss en Den Bosch een excursie naar Windpark Deil om mensen uit de ‘duurzame polder’ kennis te laten maken met (het geluid van) windmolens. Omdat het nauwelijks waaide stonden de meeste windmolens stil. Het enige wat we hoorden was het geluid van de nabij gelegen snelwegen A2 en A15.

Vanwege de nabijheid van drukke snelwegen is Windpark Deil sowieso onvergelijkbaar met de stille Lithse Polder. Wil je het monotone geluid van windmolens laten horen, dan kun je beter naar een gebied zonder snelwegen gaan, zoals Piershil. Ook heeft het weinig zin om te luisteren naar stilstaande windmolens.

Toch was de excursie heel interessant. Om een heel andere reden. Want in tegenstelling tot de gemeenten Oss en Den Bosch, waar projectontwikkelaars en grondeigenaren vrij spel krijgen om zo veel mogelijk geld binnen te harken, heeft de gemeente West-Betuwe van het begin af gesteld dat alleen wordt meegewerkt wanneer de inwoners zeggenschap krijgen. Dat gaf een hoop gezeur bij projectontwikkelaars, maar de gemeente hield de poot stijf. Het resultaat is de oprichting van de energiecoöperatie Betuwewind, die nu eigenaar is van vier windmolens bij Deil en 3 windmolens bij Geldermalsen. De coöperatie heeft 1200 leden. Zij kunnen stroom afnemen tegen een gereduceerd tarief. Momenteel 15 cent per kWh (exclusief BTW en energiebelasting). In tegenstelling tot Oss en Den Bosch, zorgt de gemeente West-Betuwe dus dat haar inwoners niet alleen de lasten, maar ook de lusten van windmolens krijgen.

 

Minister weigert zich in te zetten voor behoud Osse huisartsenpost

SP SP Oss 18-01-2023 17:12

De minister heeft de kamervragen van SP-kamerlid Maarten Hijink beantwoord. Hij is niet bereid zich in te spannen om de huisartsenpost voor Oss te behouden. Raadslid Marie-Therese Janssen: “De minister verschuilt zich achter zakelijke discutabele argumenten van de huisartsenpost om de huisartsenpost te sluiten. Oss wordt een stad met 100.000 inwoners. En we zien een flinke stijging van patiënten op de huisartsenpost. Per weekenddag op dit moment 60 tot 70 patiënten. Hoeveel personeel moet erbij komen om de huisartsenpost open te houden dat is onze vraag.”

Financiële argumenten lijken doorslaggevend om de huisartsenpost te sluiten. “En de rekening wordt gelegd bij die moeder die met haar doodzieke kind naar Uden moet reizen in plaats van de huisartsenpost om de hoek,” aldus Marie-Therese Janssen. Haar standpunt is duidelijk: “De huisartsenpost moet blijven!”

De antwoorden van de minister leest u hier.

Zie ook: Zorg

Zorgen over binnensport

SP SP Oss 18-01-2023 15:37

Afgelopen week trok basketbalvereniging OBC aan de bel over de wachtlijsten die ontstaan omdat de Osse sporthal De Ruivert te weinig ruimte biedt. Inmiddels staan er 40 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Formeel voldoet De Ruivert niet aan de eisen die de Nederlandse Basketbalbond stelt aan wedstrijdvelden. Dankzij dispensatie kan de club toch wedstrijden spelen in De Ruivert. Er zijn binnen onze gemeente geen andere locaties beschikbaar waar de club naar uit kan wijken. Dit roept bij de SP vragen op over de binnensport in het algemeen en de situatie bij De Ruivert in het bijzonder.

Zie ook: Gemeenteraad Sport

Vogels in de Lithse Polder

SP SP Oss 16-01-2023 18:24

Woensdag 25 januari is er een openbare avond over Vogels in de Lithse Polder. Er zijn twee sprekers: Marco Renes van het Brabants Landschap en Frank van Dorst van IVN Oss. De avond wordt georganiseerd door de SP.

Marco Renes houdt een verhaal over de rijkdom aan vogels in de Lithse Polder, wat er ondernomen wordt om de weidevogels te beschermen en welke successen daarmee zijn behaald.

Frank van Dorst belicht het thema vanuit de ervaringen die het IVN heeft met de vogels in de Lithse Polder. De SP heeft een alternatief plan gepresenteerd voor de windturbines in de Lithse Polder. Dit om gezondheidsproblemen van omwonenden te voorkomen én om bescherming te bieden aan de broedvogels in de zomer en aan de vogels die in de winter in de polder verblijven. Op deze avond wordt het belang van de Lithse Polder voor de vogels toegelicht. De avond is gratis en toegankelijk voor alle belangstellenden. Plaats: SP-kantoor, Linkensweg 40-A, Oss Datum: Woensdagavond 25 januari Aanvang: 20:00 uur;  Inloop vanaf 19:45 uur Voor de organisatie is het fijn als u zich aanmeldt. Wij zorgen dan dat de koffie klaar staat. Aanmelden kan via oss@sp.nl

Veiligheid in 't Wild moet beter

SP SP Oss 15-01-2023 18:21

De SP vindt dat de veiligheid en leefbaarheid van ’t Wild verbeterd kan worden door deze kern te begrenzen als bebouwde kom. Dit biedt de mogelijkheid om de provinciale weg N625 veiliger in te richten, de snelheden omlaag te brengen en de leefbaarheid en veiligheid in ’t Wild aanzienlijk te verbeteren. Daarom dient SP-raadslid Adrie Geerts op 26 januari een motie in ’t Wild de status bebouwde kom toe te kennen.

Raadsleden naar natuurgebied de Maashorst

SP SP Oss 14-01-2023 17:15

In aanloop naar de nieuwe gebiedsvisie 'natuurgebied de Maashorst' hebben de Osse SP raadsleden Adrie Geerts en Jan van Kreij op 14 januari deelgenomen aan een (natte) wandeling over de Maashorst.

Tijdens de uitgebreide wandeling, waaraan raadsleden en wethouders uit de gemeenten Bernheze, Oss en Maashorst en een vertegenwoordiger namens waterschap Aa en Maas deelnamen, vertelden de vanuit de gemeenten betrokken boswachters waar men in het beheer en de ontwikkeling van het natuurgebied mee te maken heeft.

Oss betaalt gewoon nog steeds mee aan het beheer van het natuurgebied. De gemeente Oss bezit immers naast Herperduin ook veel grond in het Maashorst gebied ten zuiden van de N324, de oude Rijksweg van Heesch naar Schaijk. Waar Oss niet meer financieel aan deelneemt is het natuureducatiecentrum. Maar volgens Rien van de Wijdeven (wethouder Bernheze) heeft dit er niet toe geleid dat er minder scholen van Oss gebruik maken van dit centrum. Hopelijk blijft dit zo.

Na afloop eerst opdrogen in het informatiecentrum op Slabroek.

Zie ook: Natuur en Milieu