Nieuws van politieke partijen over Trilokaal inzichtelijk

24 documenten

Trilokaal brengt sociale kaart weer onder de aandacht

Trilokaal Trilokaal Teylingen 27-06-2019 20:00

Tijdens de meest recente vergadering van de Commissie Welzijn heeft Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode opnieuw opgeroepen tot de komst van een sociale kaart. De komst van een sociale kaart in Teylingen is al jaren een speerpunt van de partij.

In de vergadering van 17 juni stond het project Integrale Toegang op de agenda. Volgens van Duijvenbode ligt er in de driehoek tussen het project Integrale Toegang, het sociale team en een sociale kaart een krachtige combinatie om het zorglandschap overzichtelijker te maken voor inwoners, raadsleden, ambtenaren en zorgprofessionals. Diverse andere partijen steunden de oproep voor de komst van een sociale kaart.

Een sociale kaart is een online (maar soms ook offline) medium waarop een zorglandschap in een regio in kaart wordt gebracht. De sociale kaart kan tevens als informatieplatform dienen. Trilokaal heeft eerder in 2016 en 2017 al moties ingediend over dit onderwerp die raadsbreed zijn aangenomen.

De wethouder heeft in reactie laten weten dat er is ingezet op het platform Buurbook als sociale kaart. Later dit jaar komt de wethouder met een raadsmemo om de stand van zaken toe te lichten en dan wordt er opnieuw gesproken over dit onderwerp.

Ook 4e cursus Politiek Actief groot succes

Trilokaal Trilokaal Teylingen 28-04-2019 10:45

Afgelopen week is alweer de 4e cursus “Politiek Actief” in Teylingen afgerond. 25 cursisten kregen hun certificaat overhandigd door burgemeester Carla Breuer.

De deelnemers aan de cursus kregen in zes avonden meer te weten over de politiek in Teylingen, de gemeenteraad, de gemeentelijke financiën, debatteren en lobbyen. Veel cursisten uit het verleden hebben de cursus daadwerkelijk als opstapje gebruikt naar een rol in de Teylingse politiek (Zo ook onze fractieleden Fons Welters, Sandra Jasperse en Martijn van Duijvenbode!).

De cursus Politiek Actief wordt georganiseerd door ProDemos en de Gemeente Teylingen samen.  Vanwege het aanhoudende succes start er in september weer een nieuwe cursus. Aanmelden kan tot 1 augustus.

Trilokaal wenst alle cursisten veel succes in hun mogelijke politieke carrière!

Meermaker Teylingen officieel opgericht!

Trilokaal Trilokaal Teylingen 01-03-2019 13:15

De officiële oprichting van Meermaker Teylingen is een feit! Vanmorgen tekende onze wethouder Rob ten Boden de oprichtingsakte, samen met wethouder Bas Brekelmans en directeur van Meermaker, Andrea van de Graaf.

Meermaker Teylingen (MMT) is een investeringsfonds bedoeld om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente aan te jagen en te ondersteunen en dient daarnaast ook als informatiepunt voor duurzaamheid. Tevens ondersteunt Meermaker Teylingen bij het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda. Trilokaal is als oorspronkelijk initiatiefnemer van de duurzaamheidsmaatschappij enorm trots dat Meermaker Teylingen nu echt volop van start kan!

Meer informatie? Of bruis je al van de innovatieve duurzame ideeën? Kijk op www.meermaker-teylingen.nl

Gemeenteraad akkoord met oprichting Meermaker Teylingen

Trilokaal Trilokaal Teylingen 01-02-2019 15:16

De gemeenteraad van Teylingen heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari 2019 unaniem ingestemd met de oprichting van een unieke duurzaamheidsmaatschappij “MeerMaker Teylingen” (MMT). Het MMT is voortgekomen uit het initiatief DMT (Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen) van Trilokaal uit 2017. Fractievoorzitter Frans van Swieten en wethouder Rob ten Boden zijn als initiatiefnemers trots dat na deze lange voorbereiding uiteindelijk dit resultaat is behaald.

Het MMT heeft als doel om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente aan te jagen en te ondersteunen. Dat gebeurt nu dus onder de naam MeerMaker Teylingen, wat is ontstaan uit samenwerking met de duurzaamheidsaanjager MeerMaker uit Haarlemmermeer. Trilokaal is na het lanceren van het oorspronkelijke initiatiefvoorstel continue betrokken geweest bij de deelstappen die nodig waren om de raad te overtuigen van het nut en de waarde van een duurzaamheidsmaatschappij. Het MMT sluit bovendien mooi aan op het eerder initiatief van Trilokaal binnen de gemeente Teylingen tot het verstrekken van een duurzaamheidslening.

Het MMT gaat zich richten op drie gebieden:

Het informeren en enthousiasmeren van inwoners en bedrijven voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Het MMT biedt ondersteuning bij de aanvraag van duurzaamheids- subsidies en leningen.

Het investeren in innovatieve projecten welke kunnen leiden tot alternatieven voor het verminderen van energiegebruik, het opwekken van energie, enz. Voorwaarde hierbij is dat er medefinanciers zijn en het geïnvesteerde geld ook weer terugvloeit naar de gemeente.

Het uitvoeren van een deel van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda.

Door de combinatie van taken bouwt het MMT een goede kennis op van allerlei zaken rondom duurzaamheid. Het MMT kan hierdoor uitgroeien tot een unieke organisatie, welke binnen maar ook buiten de gemeente Teylingen zijn vruchten kan afwerpen.

Trilokaal is zeer verheugd dat het MMT nu een feit is geworden en zal de ontwikkelingen rond het MMT dan ook nauwgezet blijven volgen.

Trilokaal stelt vragen over ontbreken verlichting langs Leidsevaart

Trilokaal Trilokaal Teylingen 01-12-2018 12:03

Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het College over het ontbreken van verlichting langs de N444 (Leidsevaart). De weg, tussen de A44 en de Nagelbrug, is in oktober 2018 na herinrichting heropend. Sindsdien is er nauwelijks verlichting langs de weg of het fietspad. Trilokaal ontving diverse signalen van inwoners dat zij zich in het donker onveilig voelen op deze weg en slecht zicht hebben in het donker.

In oktober 2018 is door de Provincie Zuid-Holland het weggedeelte van de N444 tussen Voorhout en de A44 verbreed en ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Wat Trilokaal betreft een mooie verbetering van de infrastructuur. Volgens richtlijn van de Provincie wordt er geen verlichting geplaatst, tenzij het nodig is. Hiermee wil de Provincie nadelige effecten van verlichting op de flora, fauna en lichtvervuiling tegengaan. Omdat er geen drukke kruispunten op dit weggedeelte zijn, is de weg en het fietspad niet verlicht. Trilokaal wil nu graag weten van het College of zij zich bij de provincie hard wil maken om alsnog verlichting langs het fietspad te realiseren, zodat inwoners zich veilig voelen.

De vragen zijn hier terug te vinden.

Trilokaal stelt vragen over ontbreken verlichting langs Leidsevaart

Trilokaal Trilokaal Teylingen 01-12-2018 12:03

Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het College over het ontbreken van verlichting langs de N444 (Leidsevaart). De weg, tussen de A44 en de Nagelbrug, is in oktober 2018 na herinrichting heropend. Sindsdien is er nauwelijks verlichting langs de weg of het fietspad. Trilokaal ontving diverse signalen van inwoners dat zij zich in het donker onveilig voelen op deze weg en slecht zicht hebben in het donker.

In oktober 2018 is door de Provincie Zuid-Holland het weggedeelte van de N444 tussen Voorhout en de A44 verbreed en ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Wat Trilokaal betreft een mooie verbetering van de infrastructuur. Volgens richtlijn van de Provincie wordt er geen verlichting geplaatst, tenzij het nodig is. Hiermee wil de Provincie nadelige effecten van verlichting op de flora, fauna en lichtvervuiling tegengaan. Omdat er geen drukke kruispunten op dit weggedeelte zijn, is de weg en het fietspad niet verlicht. Trilokaal wil nu graag weten van het College of zij zich bij de provincie hard wil maken om alsnog verlichting langs het fietspad te realiseren, zodat inwoners zich veilig voelen.

De vragen zijn hier terug te vinden.

Regionaal onderzoek naar Regiotaxi na initiatief Trilokaal

Trilokaal Trilokaal Teylingen 18-10-2018 11:00

Trilokaal-raadslid Sandra Jasperse heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan en daarna schriftelijke vragen gesteld aan het College over een groot aantal klachten over de Regiotaxi. Naar aanleiding van een breed aantal probleemsignaleringen wilde de fractie van Trilokaal opheldering van het College over de gang van zaken bij de Regiotaxi. Op maandag 15 oktober werd het onderwerp besproken in de Commissie Welzijn, waar de wethouder beloofde stappen te ondernemen in de regio Holland Rijnland en een groot regionaal onderzoek te starten.

De fractie van Trilokaal ontving in het afgelopen jaar diverse klachten over de diensten van de Regiotaxi. Trilokaal-raadslid Sandra Jasperse besloot daarom om op onderzoek uit te gaan, en voerde in de zomermaanden onder andere gesprekken met Welzijn Teylingen, Holland Rijnland, klanten van de Regiotaxi en chauffeurs van A-Tax en Taxi Brouwer. Hoewel het percentage geregistreerde klachten over de Regiotaxi erg laag ligt, kwamen er uit het onderzoek duidelijk andere signalen naar voren. Naast klachten over ritten zelf lijkt er iets mis te gaan in de registratie van de klachten, worden klachten niet goed opgepakt en bleek de klachteningang nauwelijks toegankelijk. Ook ervaren klanten veel drempels om klachten in te dienen. Dit zorgt voor scheve statistieken.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de fractie van Trilokaal vragen gesteld aan het College (Deze zijn hier terug te vinden). Uit de beantwoording komt naar voren hoe de normale gang van zaken zou moeten zijn, wat echter in schril contrast staat met de ervaringen die wij terug hebben gekregen van klanten. Tijdens de Commissie Welzijn van 15 oktober heeft Trilokaal het onderwerp daarom laten agenderen om in gesprek te gaan met wethouder Arno van Kempen en de andere partijen. De wethouder gaf in zijn reactie aan dat er evenwel veel ritten gewoon goed gaan, maar dat hij is geschrokken van de signalen en dat hij deze zeer serieus neemt. Belangrijkste uitkomst hierbij is dat er een grootschalig onderzoek wordt gepland in de gehele regio Holland Rijnland om de klachten goed te inventariseren. Daarnaast zal de wethouder bestuurlijk in overleg gaan in de regio Holland Rijnland en gaat er beter gemonitord worden op de binnenkomst van klachten.

Trilokaal is zeer tevreden met de reactie van de wethouder en hoopt dat er nu verbeteringen bij de Regiotaxi in gang kunnen worden gezet. De fractie van Trilokaal zal de situatie nauwlettend blijven volgen in afwachting van het onderzoek.

Regionaal onderzoek naar Regiotaxi na initiatief Trilokaal

Trilokaal Trilokaal Teylingen 18-10-2018 11:00

Trilokaal-raadslid Sandra Jasperse heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan en daarna schriftelijke vragen gesteld aan het College over een groot aantal klachten over de Regiotaxi. Naar aanleiding van een breed aantal probleemsignaleringen wilde de fractie van Trilokaal opheldering van het College over de gang van zaken bij de Regiotaxi. Op maandag 15 oktober werd het onderwerp besproken in de Commissie Welzijn, waar de wethouder beloofde stappen te ondernemen in de regio Holland Rijnland en een groot regionaal onderzoek te starten.

De fractie van Trilokaal ontving in het afgelopen jaar diverse klachten over de diensten van de Regiotaxi. Trilokaal-raadslid Sandra Jasperse besloot daarom om op onderzoek uit te gaan, en voerde in de zomermaanden onder andere gesprekken met Welzijn Teylingen, Holland Rijnland, klanten van de Regiotaxi en chauffeurs van A-Tax en Taxi Brouwer. Hoewel het percentage geregistreerde klachten over de Regiotaxi erg laag ligt, kwamen er uit het onderzoek duidelijk andere signalen naar voren. Naast klachten over ritten zelf lijkt er iets mis te gaan in de registratie van de klachten, worden klachten niet goed opgepakt en bleek de klachteningang nauwelijks toegankelijk. Ook ervaren klanten veel drempels om klachten in te dienen. Dit zorgt voor scheve statistieken.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de fractie van Trilokaal vragen gesteld aan het College (Deze zijn hier terug te vinden). Uit de beantwoording komt naar voren hoe de normale gang van zaken zou moeten zijn, wat echter in schril contrast staat met de ervaringen die wij terug hebben gekregen van klanten. Tijdens de Commissie Welzijn van 15 oktober heeft Trilokaal het onderwerp daarom laten agenderen om in gesprek te gaan met wethouder Arno van Kempen en de andere partijen. De wethouder gaf in zijn reactie aan dat er evenwel veel ritten gewoon goed gaan, maar dat hij is geschrokken van de signalen en dat hij deze zeer serieus neemt. Belangrijkste uitkomst hierbij is dat er een grootschalig onderzoek wordt gepland in de gehele regio Holland Rijnland om de klachten goed te inventariseren. Daarnaast zal de wethouder bestuurlijk in overleg gaan in de regio Holland Rijnland en gaat er beter gemonitord worden op de binnenkomst van klachten.

Trilokaal is zeer tevreden met de reactie van de wethouder en hoopt dat er nu verbeteringen bij de Regiotaxi in gang kunnen worden gezet. De fractie van Trilokaal zal de situatie nauwlettend blijven volgen in afwachting van het onderzoek.