Nieuws van politieke partijen over Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard inzichtelijk

123 documenten

VGBK op Bartholomeusdag Schoonhoven

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 28-09-2023 09:56

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat zaterdag 30 september met een kraam op de Bartholomeüsdag in Schoonhoven. Hiermee wil de partij haar lokaal politiek werk bij de inwoners onder de aandacht brengen.

Vandaag is onderstaand artikel gepubliceerd in Het Kontakt.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Nieuw politiebureau Krimpenerwaard officieel geopend

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 28-09-2023 09:52

Onder toeziend oog van onder meer burgemeester Pauline Bouvy-Koene en de nieuw teamchef Robbie Lammertse is afgelopen donderdag het nieuwe politiebureau van Team Krimpenerwaard aan de Veerweg in Bergambacht officieel geopend.

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene: “Voor de gemeente Krimpenerwaard is het heel fijn dat de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) heel dicht bij elkaar zitten aan de Veerweg. Dat bevordert de samenwerking. En bovendien op een centrale en goed bereikbare plek. En dan is straks ook nog het gemeentehuis op steenworp afstand”.

Klik hier om het artikel verder te lezen.

Het nieuwe politiebureau is modulair opgebouwd. Dit houdt in dat het casco van het gebouw volledig in de fabriek in Coevorden is gemaakt en in units in drie dagen tijd op de bouwplaats in elkaar is gezet

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Naar een aantrekkelijk verblijfsgbied in de Zilveras

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 27-09-2023 13:56

Recent is de commissie (R&F) geïnformeerd over de uitkomsten van het ontwikkelplan voor de Zilver-as Schoonhoven. Zo is aangegeven in het voorstel om de Haven autoluw te maken en het parkeren op de Stenen Brug en rondom de Haven op te heffen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard gaf na geïnformeerd te zijn over de uitkomsten van het ontwikkelplan voor de Zilver-as Schoonhoven aandachtpunten mee voor de verdere ontwikkeling van de Zilver-as Schoonhoven. Zo is voor Gemeente Belang Krimpenerwaard de leefbaarheid van de bewoners van de Zilver-as een belangrijk item naast die van bezoekers en recreanten. De parkeerdruk voor de bewoners alsmede de parkeerplaatsen voor mindervalide bewoners is een punt van aandacht, zo ook het laden en lossen voor het bedrijfsleven en bewoners van de zilver-as.

In juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de culturele en fysieke positie van de binnenstad van Schoonhoven met een integraal ontwikkelplan voor de ‘toeristische zilver-as’ te versterken. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad het ambitiedocument “Zilverstad met allure” vastgesteld. Vervolgens is besloten om een ontwikkelplan voor de binnenstad van Schoonhoven op te stellen.

De Zilver-as beslaat het gebied van de Veerpoort tot aan het Springerpark. Na een intensief traject met zowel een interne als externe werkgroep met daarin een vertegenwoordiging van diverse stakeholders is dit ontwikkelplan tot stand gekomen. In het ontwikkelplan staan ideeën en kansen om van de Zilver-as een aantrekkelijker verblijfsgebied te maken. Het is een meerjarenplan, dat niet door de gemeente alleen uitgevoerd kan worden, maar de verantwoordelijkheid is van bewoners, winkeliers, ondernemers, verenigingen en de gemeente samen.

Als als volgens planning verloopt is de besluitvorming voor het ontwikkelplan Zilver-as Schoonhoven tijdens de gemeenteraad van November 2023. Het project(uitvoer)plan heeft een doorlooptijd tijd medio 2026.

Klik hier voor om commissievergadering R&F terug te zien.

Meer ruimte voor woningen in het buitengebied

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 27-09-2023 12:52

De nieuwe beleidsregels voor woningen in het buitengebied van de gemeente Krimpenerwaard stonden geagendeerd voor de commissievergadering Ruimte & Financiën (R&F). Aanwezig namens Gemeente Belang Krimpenerwaard tijdens deze commissievergadering Carolien Jordaan en Nathalie Glastra-Langeveld

Carolien Jordaan – Nathalie Glastra-Langeveld

Aan de gemeenteraad is voorgesteld om de beleidsregels voor nieuwe woningen in het buitengebied van onze gemeente vast te stellen. Tijdens de bespreking van de nieuwe beleidsregels vroeg Gemeente Belang Krimpenerwaard aandacht voor de sloopregeling voor de oude gebouwen, woonvormen voor jongeren en senioren en inzicht c.q. wettelijke kaders wat de mogelijkheden zijn om meer dan drie woningen op een locatie te realiseren.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is voorstander om de huidige regelgeving voor nieuwe woningen in het buitengebied te herzien. Op grond van de geldende regelgeving is het in de meeste gevallen niet toegestaan extra woningen in het buitengebied te bouwen. Door de krapte op de woningmarkt wordt de gemeente echter steeds vaker geconfronteerd met verzoeken om dat juist wel toe te staan. In 2022 heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders verzocht om regelgeving op te stellen waaraan verzoeken voor het bouwen van extra woningen getoetst kunnen worden.

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard gaan de nog nieuwe vast te stellen beleidsregels voor het buitengebied dit wel mogelijk maken zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit.

De bespreking voor de nieuwe beleidsregels voor woningen in het buitengebied krijgen een vervolg in een volgende commissievergadering.

Klik hier om commissievergadering R&F terug te zien.

Alleen gaat het sneller met samenwerking kom je verder

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 27-09-2023 10:29

Ziehier de regionale samenwerking tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard met als taak de gemeenschappelijke belangen te behartigen op de terreinen van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Natuur, Water en Recreatie, Ruimte en Wonen, Sociaal Domein en Verkeer en Vervoer.

Tijdens de commissievergadering SBBV dinsdag jl. is het eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem toegelicht en besproken. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen het bestaande beeld: De uitvoeringskracht van de regio vraagt versterking op bovengenoemde terreinen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig Géja Stuijt-van Vliet en Yorben van Dortmont. In zijn Inbreng gaf Yorben van Dortmont aan dat de samenwerking goed verloopt maar gaf vervolgens aan halen wij het optimale resultaat uit deze samenwerking op de uitvoering van de te realiseren plannen.

In haar beantwoording gaf de portefeuillehouder aan dat er voor gekozen is op met een kleine groep medewerkers te starten in plaats van een groot apparaat op te tuigen om later tot de conclusie te komen dat we te uitbundig zijn geweest. Deze kleine groep medewerkers gaat aan de slag voor de regio en daar zit de winst gaf de portefeuillehouder aan.

Klik hier om commissievergadering SBBV terug te zien.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Tijdelijke Sporthal Schoonhoven in gebruik

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 26-09-2023 14:05

De tijdelijke sporthal aan de Bergambachterstraat in Schoonhoven is nu officieel in gebruik genomen door het Schoonhovens College, CSG Willem de Zwijger en de lokale sportverenigingen.

Na goedkeuring van de gemeenteraad zijn de bouwwerkzaamheden in juni jl. gestart en binnenkort wordt de hal opgeleverd door Spantech. Deze sporthal blijft in gebruik totdat de nieuwbouw voor het Schoonhovens College aan de Vlisterweg en de sporthal bij het Schoonhovens College gereed zijn.

De oude sporthal De Meent wordt momenteel circulair gesloopt en het nieuwe schoolseizoen 2025-2026 begint in het nieuwe gebouw. Daarna volgt de sloop van de oude school en herinrichting van de buitenruimte.

Recent brachten betrokken partijen, waaronder het college, het projectteam van de gemeente, het schoolbestuur en de architect, een bezoek aan het Schoonhovens College en de tijdelijke sporthal tijdens een samenwerkingsbijeenkomst.

Klik hier voor het artikel: Tijdelijke sporthal in Schoonhoven tijdens bouw nieuwe sporthal.

Klik hier voor een recent gepubliceerd artikel: Het circulair ontmantelen van sporthal De Meent en een tijdelijke sporthal aan de Bergambachterstraat in Schoonhoven.

Koffiemomenten in de Week tegen de Eenzaamheid

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 26-09-2023 07:31

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Maar wat is eenzaamheid? En wanneer vormt eenzaamheid een probleem? Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis van een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.

Eenzaamheid gaat gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Gevoelens van eenzaamheid kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Eenzaamheid is vooral een probleem wanneer het je ongelukkig maakt of het je belemmert in je functioneren.

Koffiemomenten

WelZijn Krimpenerwaard wil het verschil maken tijdens de vaste koffiebijeenkomsten. Deze gezellige ontmoetingsbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. U kunt gewoon binnenlopen. Maak kennis met deze gezellige bijeenkomsten: een gezellig praatje met koffie of thee om andere mensen te ontmoeten, in gesprek te gaan en er even uit zijn. Neem gerust ook een buurman of buurvrouw mee! U bent van harte welkom.

Klik hier voor het hele artikel.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot eenzaamheid.

Woonvisie gemeente Krimpenerwaard – Zilver-as Schoonhoven – Eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem. Boeiende onderwerpen op agenda commissievergaderingen

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 25-09-2023 10:55

Boeiende onderwerpen staan geagendeerd voor de commissievergaderingen op dinsdag 26 september, zo vergaderd de raadscommissie Ruimte & Financiën (R&F) tweemaal deze avond en de raadscommissievergadering Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer (SBBV).

Klik hier voor de agenda commissievergadering SBBV.

De gemeenteraad Krimpenerwaard heeft als doel voor de huidige college – periode geformuleerd meer te willen bereiken in de regionale samenwerking.

In reactie op de voorgestelde begroting 2024 van regio Midden Holland heeft de gemeenteraad Krimpenerwaard aangegeven graag meer concreet voorstellen te zien om tot uitvoering te komen. Om te onderzoeken hoe de samenwerking verloopt is er dan ook begin 2023 een onderzoek naar een Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (zie onderstaand) uitgevoerd. Dit onderzoek is toegelicht in de regiobijeenkomst op 25 mei. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen het bestaande beeld: de uitvoeringskracht van de regio vraagt versterking. De regio heeft inmiddels meer concreet een voorstel voor versterking van de Uitvoeringskracht in 2023/2024 uitgewerkt. Een reservering voor de middelen die hier voor nodig zijn is opgenomen in de begroting. In deze commissievergadering gaan de commissieleden in gesprek over de uitwerking hiervan.

Klik op de afbeelding om het eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem te lezen.

Klik hier om de commissievergadering Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer (SBBV) live te volgen.

Klik hier voor de agenda commissievergadering R&F. De commissievergadering is beeldvormend van karakter. Aanvang commissievergadering 19.30 uur in de raadzaal te Lekkerkerk. Geagendeerd voor deze commissievergadering de Woonvisie gemeente Krimpenerwaard.

Klik op de afbeelding om de Woonvisie gemeente Krimpenerwaard te lezen.

Klik hier om de commissievergadering Ruimte & Financiën (R&F) live te volgen.

Klik hier voor de agenda commissievergadering R&F. De commissievergadering is beeldvormend van karakter. Aanvang commissievergadering 21.15 uur in de raadzaal te Lekkerkerk.

De commissie wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het ontwikkelplan Zilver-as Schoonhoven. In verband met het voorstel om de Haven autoluw te maken en het parkeren op de Stenen Brug en rondom de Haven op te heffen.

Klik op de afbeelding om de Presentatie Zilver-as Schoonhoven te lezen

Klik hier om de commissievergadering Ruimte & Financiën (R&F) live te volgen.

Verkeerstips van wethouder verkeer Pascal van der Hek

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 25-09-2023 09:56

Met de tips van wethouder verkeer Pascal van der Hek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) ga jij veiliger naar je nieuwe school. De school is alweer een aantal weken begonnen, superleuk maar ook best wennen, een nieuwe klas, een nieuw schoolgebouw en heel veel docenten. En niet te vergeten een hele nieuwe route naar school die misschien wel een stuk langer of veel drukker is dan de route naar de basisschool.

Benieuwd naar nog meer tips voor kinderen en voor ouders? Kijk op de website van Veilig Verkeer Nederland: www.vvn.nl Goed voorbereid naar de brugklas.

Op bezoek bij het AZC Klooster Haastrecht

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 24-09-2023 11:36

Op zaterdag 23 september was het nationale burendag. In het kader hiervan opende het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) de deuren van de opvanglocatie in het Klooster in Haastrecht voor een kennismaking met de buren en andere geïnteresseerden. In het Klooster worden momenteel een 50-tal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) opgevangen. Het gaat hierbij om zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 15, 16 en 17 die gevlucht zijn uit verschillende regio’s, zoals Syrië, Eritrea, Sudan en Ethiopië. De verwachting van het COA is dat er de komende maanden telkens groepjes van 10 kinderen per maand bij zullen komen tot de maximale capaciteit van 80 is bereikt. Om deze opvang ook eens met eigen ogen te bekijken, togen een aantal raads- en commissieleden van Gemeente Belang Krimpenerwaard naar Haastrecht.

Tijdens de open dag was het mogelijk om rondleidingen en workshops te volgen. Er konden sieraden worden gemaakt en je kon worden voorzien van een henna-tatoeage. Daarnaast kon je deelnemen aan een quiz of bingo en kon de inwendige mens worden versterkt met diverse hapjes en drankjes.

Bij binnenkomst werden we welkom geheten door een aantal vrijwilligers en medewerkers van de locatie. We kregen ieder een welkomstpakket en na inschrijving sloten we aan bij een rondleiding door het gebouw.

De kinderen slapen in groepjes van 2 of 3 in een kamer. Hierin hebben ze een kast voor hun spullen, een koelkast voor hun eten en drinken, een tafel om huiswerk aan te maken en een gedeelde badkamer met 2 kamers. Er is een grote keuken, waarin de kinderen zelf hun eten bereiden. Ook is er een eetzaal waar de tafels in een U-vorm zijn opgesteld, zodat ze nooit met hun rug naar elkaar toe hoeven te zitten.

De boodschappen worden door de kinderen zelf betaald vanuit hun toelage van 70 euro, maar één keer per week komt er ook een winkelier langs, zodat er spullen besteld kunnen worden die de winkels in Haastrecht niet op voorraad hebben. Dit alles gebeurt onder begeleiding van de enthousiaste medewerkers, die de kinderen wegwijs maken in Nederlandse taal en gebruiken, maar ook bij het gebruik van een pinpas bijvoorbeeld.

Een ander punt waarbij de kinderen goed begeleid worden, is het fietsen op de Nederlandse wegen. De amv-ers gaan allemaal naar school in Gouda, waar ze momenteel nog met een bus naartoe worden gebracht. Ondertussen krijgen ze les in het fietsen en de verkeersregels. Pas als ze alle examens daartoe hebben gehaald, zullen ze zelf de weg op gaan. Wat erg fijn was om te horen, is dat de kinderen enorm enthousiast zijn over school. Ze zijn erg leergierig om de taal te leren en maken trouw hun huiswerk. Ze bedachten zelfs eigen oplossingen om huiswerk te kunnen maken, voordat het COA alle faciliteiten daarvoor helemaal had kunnen organiseren.

Het was een zeer geslaagd bezoek, waarbij de organisatie veel informatie gaf en alle vragen werden beantwoord. Het was na de enigszins verhitte aanloop naar de ingebruikname van het gebouw erg goed om te zien dat er veel animo was voor de open dag vanuit de gemeenschap van Haastrecht en wijde omgeving.

Michel van Zoest

Commissielid Gemeente Belang Krimpenerwaard