Nieuws van politieke partijen over DENK inzichtelijk

1103 documenten

29 september 2022, Afscheid van wethouder Arend Jan van den Beld

VVD VVD DENK Bergen (NH.) 30-09-2022 02:37

Gisterenavond heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad als wethouder. Als ik terugkijk, kan ik mijn tijd kort samenvatten. ‘Ik heb genoten!’ Graag deel ik met jullie mijn vijf hoogtepunten.

# 5: De portefeuille financiën is meer dan een huishoudboekjeEen goed financieel beleid is meer dan een begroting opstellen. Je moet processen en procedures ondersteunen die leiden tot een (financieel) efficiëntere en effectieve organisatie. De afgelopen twee jaar hebben we ervoor gezorgd dat de wethouder financiën in het bestuur zit van onze nieuwe regionale welzijnsorganisatie. Bijna een derde van de Bergense begroting wordt daar ingezet. Het is daarom fijn om aan tafel te zitten als bepaald wordt hoe we werken en wat er moet betaald worden. Ook hebben we de afgelopen jaren niet begroot op toekomstige inkomsten. Wethouders en ambtenaren laten zich hier graag toe verleiden. Als laatste hebben wij ons best gedaan om de belastingtarieven en heffingen voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. De huidige inflatie kost ons al genoeg.

# 4: De eerste MKBA voor erfgoed in Nederland (op molens)Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken. Twintig van mijn huidige portefeuilles waren werk. Eén portefeuille was een hobby. De portefeuille monumenten en erfgoed. De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse op onze molens was een hoogtepunt. De gedachte achter deze zogenoemde MKBA is dat we erfgoed niet meer als een kostenpost moeten zien maar letterlijk als een waarde voor de gemeenschap. Een verbindende factor tussen mensen. Iets waar we graag zijn en over praten. Denk daarbij aan ‘t Oude Hof, het Slotkwartier onze stolpboederijen of de vissers- en arbeidershuisjes in Egmond en Groet.Een bijvangst is dat verschillende partijen zoals de waterschappen, erfgoedverenigingen en de molenfederatie met ons contact zoeken om dit verder te brengen. Dat is geweldig. Niets is mooier dan als mensen en organisaties, de initiatieven van een gemeente omarmen.

# 3: Het nieuwe participatiebeleidIn Coronatijd hebben we op gepaste afstand in kerken, kroegen, dorpshuizen en gewoon op straat met onze mensen gesproken wat er nodig is in Bergen. Dit heeft geleid tot een nieuw participatiebeleid. Ik zou iedereen nog eens willen vragen dit beleid te lezen. Het beleid gaat in wezen over vertrouwen en concreet wat wij moeten doen om dat vertrouwen terug te winnen van onze inwoners. Zie het als een routekaart die de raad en het college er af en toe bij pakt als we van het pad dreigen te gaan. In alle bescheidenheid wil ik meegeven dat ons participatiebeleid en de verordening (inclusief uitdaagrecht!) in verschillende gemeenten en bij adviesburo’s als voorbeeld dient. Daar mag iedereen die eraan meegewerkt heeft, best trots op zijn.

# 2: ‘Mijn geheime opdracht’Dit is mijn opdracht meegekregen door de voormalige coalitie. Het klinkt een beetje alsof het een potje risk is, waar je achteraf vertelt wat je opdracht was. Mijn opdracht was om de hete hangijzers politiek af te ronden en de rust te bewaren in het bestuur. Dat was niet gemakkelijk. Iedere week zat ik een aantal uur aan de telefoon om draagvlak te creëren. Want de Bergense politiek is net een champions league wedstrijd. Partijen strijden met elkaar om de winst en iedereen van hoog tot laag vindt er wat van, vooral de mensen in de businesslounge. Ze beïnvloeden de politiek, soms ten goede soms werkt het verlammend. Het hoort er bij.De hangijzers zijn opgelost. Het centrum van Bergen, onze Harmonielocatie, wordt nu in gezamenlijkheid opgepakt. Samen met de belanghebbenden gaan we aan de slag met een startnotitie. Dat is weer een goede stap voorwaarts. In de Egmonden komt een fusie op één van de bestaande locaties als de leden binnenkort instemmen. En ook in het Slotkwartier worden stappen gezet. De 7 stichtingen en ondernemers hebben de handen ineen geslagen. De patstelling wordt een samenwerking. Ik heb dat met veel plezier mogen begeleiden, inclusief de Erfgoeddeal. Dat is een subsidie van een half miljoen om ons Egmondse kasteel van weleer nog mooier te maken. In oktober horen wij of het gelukt is.

# 1: de wandelende wethouderIk word vaak aangesproken als de wandelende wethouder. Iedere twee weken schreef ik zelf in de gemeentekrant wat onze inwoners bezig houdt. Dat deed ik door te wandelen en daarover te schrijven. Het idee erachter is dat de wethouder luistert en vragen stelt. Je hoort op deze manier heel goed welke teleurstellingen er zijn en nog vaker krijg je inspiratie mee. Ideeën die je uitzet in de ambtelijke organisatie. Ik kan u zeggen, onze mensen hebben echt wat te vertellen! Ik raad alle raadsleden en de nieuwe wethouders aan om er op uit te trekken. Ga samen wandelen en kom terug met inzichten en verhalen.

Naast deze hoogtepunten hebben we als college natuurlijk veel meer meegemaakt. Mijn instelling is om het positieve centraal te stellen en de rest mee te nemen als een les voor de toekomst. Ik noem dat wel eens ‘positieve politiek’. U heeft die kreet afgelopen maart misschien wel eens zien staan op onze veel te grote verkiezingsborden. Ik dank iedereen voor het vertrouwen, de samenwerking en het plezier. Nogmaals, ik heb genoten.

Het oude college is klaar. Leven het nieuwe college!

Arend Jan van den BeldOud wethouder Gemeente Bergen

(Bovenstaande tekst is ingekort en op 29 september uitgesproken in de gemeenteraad van Bergen)

Politiek Cafe: De luchtvaart, een vlucht vooruit met Jurgen Nobel

VVD VVD DENK Haarlemmermeer 14-08-2022 05:33

Tijdens het politiek café over de toekomst van de luchtvaart, laat onze wethouder Luchthavenzaken Jurgen Nobel zien dat de belangen van Haarlemmermeer zowel economisch als qua leefkwaliteit in balans kunnen wanneer we focussen op krimpende contouren in plaats van aantallen vluchten en met innovatie.

”Voor je het weet, heb je iets stukgemaakt wat je niet meer terugkrijgt” zegt Jurgen Nobel bezorgd over maatregelen die de hubfunctie van Schiphol in gevaar kunnen brengen.
In bijgaande compilatie is te zien dat wethouder Luchthavenzaken Nobel onze minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers een aantal aandachtspunten en kansen meegeeft. Denk daarbij aan het belang voor onze economie, leefkwaliteit, gezondheid, het schrappen van nachtvluchten, schrappen van de reservering van de Tweede Kaagbaan en kansen als geluidsadaptief bouwen van woningen.
Wil je het hele politiek café terugzien, kijk dan op onze website: https://haarlemmermeer.vvd.nl/.../politiek-live-cafe-de...

Zet cookies aan om de video te tonen.

Kajsa Ollongren: “Meer en slimmer samenwerken”

D66 D66 DENK Nederland 14-08-2022 04:09

“Samenwerking zit in het DNA van de krijgsmacht. Het verbreden en verdiepen van de samenwerking met onze partners en bondgenoten is heel belangrijk, juist nu. Net als Nederland verhogen ook andere Europese landen hun defensie-uitgaven. Zo investeert bijvoorbeeld Duitsland fors in de krijgsmacht. Dit is dus het moment om meer en slimmer samen te werken. Zodat meer budget zich ook vertaalt in een sterkere krijgsmacht en een veiliger Europa. Denk aan de gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van materieel. Zo kunnen we het werk van onze militairen veiliger en makkelijker maken. Via de EU kunnen we standaardisatie stimuleren. Nederland zal daar komende periode een voortrekkersrol in vervullen.”

Nationale Veteranendag 25 juni

CDA CDA DENK Scherpenzeel 25-06-2022 14:37

Op 25 juni is het onze Nationale Veteranendag. Deze wordt gehouden in Den Haag. Er is een bijeenkomst met koning Willem-Alexander in de Ridderzaal, een groot defilé met duizenden veteranen door de stad en een enorme manifestatie op het Malieveld. Zeer bijzonder om mee te maken. Veteranen, hebben we die dan nog? Die zijn toch onderhand bijna allemaal overleden? Die vraag hoor ik nog wel eens. Bij veteranen denken veel mensen aan de soldaten die de 2e wereldoorlog hebben meegemaakt. En ja, die zijn er niet veel meer. Of zij die gevochten hebben in Nederlands Indië, eind jaren 40, of de Korea-oorlog, zo rond 1950. Ook die veteranen zijn inmiddels 90 jaar of ouder. En inderdaad, ook zij sterven uit. Sinds begin deze eeuw kent ons land de Veteranenwet. Daarin is bepaald dat iedere militair die ooit een uitzending heeft meegemaakt automatisch veteraan is. En ja, dan neemt het aantal veteranen sterk toe. Denk maar aan Libanon, Rwanda, Bosnië, Kosovo, Irak, Afghanistan, Jordanië en zeer recent nog Mali. In totaal gaat het om vele tientallen grotere en kleinere missies. Verspreid over bijna de hele wereld, maar vooral in Afrika en Azië. In totaal kent Nederland zo’n 100.000 veteranen. De jongste daarvan is 18 jaar, de oudste meer dan 100. Veel veteranen kijken met een goed gevoel terug op zo’n missie. Ze hebben een goede tijd gehad en vooral veel kameraadschap ondervonden. Een relatief kleine groep, zo’n 5%, leeft echter met schadelijke gevolgen. Beelden van de massamoorden in Rwanda, de brute moord op duizenden mannen en jongens in Srebrenica, of een verblijf van een half jaar op een geheel gesloten kazerne in Afghanistan met dagelijks temperaturen van 45 graden doen wat met een mens. In de Verenigde Staten worden veteranen vaak als helden gezien. In Nederland is het respect voor veteranen bij de normale burger wat minder groot. Mee om die reden is de Veteranenwet ingevoerd. Zij beoogt allereerst erkenning en waardering voor veteranen uit te spreken. Dat is goed natuurlijk, maar dat is niet altijd voldoende. Voor die veteranen die nog steeds last hebben van (gevolgen van) hun uitzending zijn er allerlei voorzieningen gekomen. Onze nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is ook veteranenombudsman. En de inspecteur generaal van de krijgsmacht, is dat ook voor de veteranen. In Doorn is er het Veteranen-Instituut (VI), waar veteranen voor allerlei vormen van hulp terecht kunnen. Dat kan specifiek maatschappelijk werk zijn, maar ook behandeling tegen PTSS bijvoorbeeld. Ook zijn er vier Geestelijk Verzorgers (dominee, aalmoezenier, raadsman) speciaal voor veteranen. Een heel laagdrempelige vorm van hulp bieden de Veteranen Ontmoetings-Centra (VOC’s), waarvan er zo’n 30 zijn, verspreid over geheel Nederland. In onze omgeving in Harskamp, Ermelo en Schaarsbergen. Daar kunnen veteranen en hun thuisfront terecht voor een praatje en een bakje koffie. In al deze VOC’s zijn deskundigen, zogeheten 0-lijns-ondersteuners aanwezig, die zo nodig kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Goed om te weten, als een familielid veteraan is. Maar ook als u predikant, arts of maatschappelijk werker bent.

De verdubbelaar

VVD VVD DENK Huizen 17-06-2022 10:00

Stel je geeft een feest. Laten we zeggen: een barbecue. Je schat van te voren in hoeveel geld je er aan uit wilt geven. Je nodigt iedereen uit die je kent. Het moet echt iets speciaals worden. En je vraagt aan iedereen wat ze die dag willen drinken en eten. Hamburgers, worstjes, biefstuk, vis. Ja, zelfs voor de vegetariërs onder ons is er ruimte. Er wordt enthousiast gereageerd. Je verzamelt alle reacties en enthousiast mail je of app je de resultaten terug. Iedereen verheugt zich steeds meer op het feest. Dan wordt het tijd om nog eens goed naar het boodschappenlijstje te kijken en vooral naar de vraag wat het allemaal gaat kosten.  En je weet, eigenlijk had je dat al veel eerder moeten doen. En hoe je ook rekent, de kosten vallen veel hoger uit. Ongeveer het dubbele. En opeens zie je wat er mis is gegaan: De kosten voor de barbecue, de drank, de houtskool en de sauzen stonden wel op het lijstje. Maar je was het vlees vergeten. Oeps, wat nu?

Vorige week al kwam het college met een opmerkelijke mededeling. De kostenraming voor het herinrichtingsproject van de wijk Stad en Lande gaat geen 10 miljoen kosten, maar 20 miljoen. Een verdubbeling dus. 10 miljoen, dat is twee keer de jaarlijkse OZB-opbrengst. Een enorm bedrag. Voor de goede orde: het gaat hier om plannen. Er is nog nauwelijks geld uitgegeven. Dus we kunnen de plannen nog stopzetten en dan hebben we een dreigende financiële strop afgewend. Maar als je goed kijkt lijkt er wel wat meer aan de hand. Ik heb onmiddellijk aan het college gevraagd om deze mededeling openbaar te maken. Maar omdat er cijfers in stonden wilden ze de hele mededeling vertrouwelijk houden. Fijn dat het college nu toch op haar schreden is teruggekeerd.

Zoals ik in mijn vorige blog al schreef heeft de gemeente met veel tam tam de dit project op haar website aangekondigd: “De komende jaren vervangen we het riool in de wijk Stad en Lande. Tegelijkertijd richten we ook de openbare ruimte in de wijk opnieuw in. Dat doen we onder de naam ‘Herinrichting Stad en Lande’. We bereiden dit project nu voor en daar willen we u bij betrekken”,  zo valt op de website van de gemeente te lezen. Er is een uitgebreide enquête gehouden. Ruim 500 inwoners hebben hierop gereageerd. Een extern bureau heeft hier een mooie digitale rapportage van gemaakt, inclusief een document van bijna 100 pagina’s, waarin je alle antwoorden kunt teruglezen. Het gaat dus niet om zo maar een plannetje, het is serieus voorbereid. Nou ja, serieus….

Welk beeld roept dit op bij de inwoners van de wijk Stad en Lande. Stel je voor: de gemeente kondigt aan dat in jouw wijk niet alleen het riool wordt vervangen, maar ook de hele openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Je gaat serieus in op de vragen die worden gesteld en straks moet je misschien wel uit de krant vernemen dat de gemeente zich 10 miljoen verrekend heeft en dat het hele project mogelijk niet doorgaat. Dat komt maar ten dele doordat alles duurder is geworden. Er zijn gewoon kosten niet meegenomen. Zo zijn de kosten voor de vervanging van de bomen op nul euro geraamd.

Ik hoef niet uit te leggen wat dat doet met het vertrouwen in de lokale overheid. En daarom is het goed dat wij daar als gemeenteraad snel een stevig debat over hebben met verantwoordelijk wethouder Marlous Verbeek.

Dit roept een flink aantal vragen op. Hoe is de voorbereiding geweest? Welke projectplannen hebben op tafel gelegen? Wie heeft die ramingen vastgesteld? Je mag toch verwachten van een professionele organisatie dat ze projecten die tien of twintig miljoen gaan kosten op een ordelijke wijze voorbereiden voordat je een hele wijk erbij gaat betrekken.

En wanneer is het besluit genomen om dit project van start te laten gaan. Welke bestuurlijke regie is hierop geweest?  Wanneer droeg de wethouder kennis van deze kostenoverschrijding? En wanneer was het college hiervan op de hoogte? Enkele weken geleden heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder een overzicht  naar de formatietafel gestuurd.  Omdat het college hier toen nog niet van op de hoogte was, hebben wij erop aangedrongen dat het college zo snel mogelijk de hele raad moest informeren. Alle raadsleden moeten over dezelfde informatie kunnen beschikken, ongeacht of je coalitiepartij of oppositiepartij bent. Anders kunnen we onze controlerende taak niet goed uitoefenen. En dat brengt mij bij de vraag: Waarom worden we daar nu pas van in kennis gesteld? Is het toeval dat deze informatie naar buiten komt nu de formatie in een afrondend stadium is en het vertrek van de wethouder aanstaande is?  

Wat zegt dit over de aansturing van de ambtelijke organisatie? In hoeverre heeft de ambtelijke leiding de zaak goed in de grip? Ik zal dat toelichten: Bij het begin van de formatie kregen we een mooi “overdrachtsdocument” op tafel. Het gaf aan voor welke cruciale keuzes we de komende raadsperiode komen te staan. Het is echt een mooi document en ook zorgvuldig opgesteld. Zo lijkt het althans. Over Stad en Lande valt er in het document niets te lezen. We hebben vanaf de formatietafel nog aan de ambtelijke leiding gevraagd of er nog meer ontwikkelingen zijn, waar we rekening mee moeten houden. Het antwoord van de ambtelijke leiding op 13 april was:

“We hebben al ons bekende ontwikkelingen in kaart gebracht en geprobeerd daar een financiële inschatting bij te geven. Overige ontwikkelingen kunnen we niet schetsen. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat de economische ontwikkelingen ons zorgen baren. Denk dan aan de daarbij behorende verschijnselen als leveringsproblemen, inflatie en recessie. Tot zover!”

En dat roept dan meteen de vraag op: wat weet de ambtelijke leiding nog meer niet? Eerder al zijn er twijfels geuit over het in control zijn van de ambtelijke organisatie. Voorafgaande aan het debat over het Deloitte-rapport schreef voormalig gemeenteraadslid Kees de Kok in de Gooi en Eemlander van 26 september 2019 een vlijmscherpe analyse hoe de checks and balances in de organisatie hadden tekortgeschoten. Het zou zo maar kunnen dat deze analyse aan actualiteit nog niets heeft ingeboet. Daar komt bij dat de verantwoordelijk portefeuillehouder ook nog eens de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. De huidige situatie roept dan ook de vraag op wat de bestuurlijke regie is geweest op de noodzakelijke doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en welke resultaten daarbij zijn geboekt.

Grote kans dat de bewoners in de wijk Stad en Lande de grote verliezers zijn. Want waar haalt de gemeente zo maar € 10 miljoen euro vandaan. Welke verwachtingen zijn er gewekt in de wijk? Zijn er ook al toezeggingen gedaan? Hebben wij als gemeenteraad nog onze handen vrij om dit traject stop te zetten. Strikt formeel zal dat ongetwijfeld het geval zijn. Maar geldt dat nog steeds als we de verwachtingen die al dan niet zijn gewekt ook laten meewegen? Daar moet een duidelijk antwoord op komen.

En tenslotte misschien wel de belangrijkste vraag: welke lessen moet we hieruit trekken? Op de formatietafel lag een onderzoeksrapport waarbij geconcludeerd werd dat er de komende jaren fors extra geld moest worden uitgetrokken om de formatie in de organisatie op orde te brengen. Het rapport maakt ook wel duidelijk dat er meer nodig is dan alleen maar extra mensen erbij. Het is dus geen kwestie van: het budget incasseren, mensen aannemen en vervolgens op de oude voet verder gaan. Hoe geef je sturing aan die veranderopgave? Dat wordt een uitdagende klus voor het nieuwe college en de nieuwe wethouder Personeel en Organisatie.

De raad is het aan zich zelf verplicht om dit stevig uit te zoeken en de verantwoordelijk wethouder, nu het nog kan, hierover ter verantwoording te roepen. Er valt heel wat uit te leggen. Vragen moeten niet onbeantwoord boven de markt blijven hangen. Maar linksom of rechtsom, de burger van de Huizen is de dupe. Of het nou de wijkbewoner van Stad en Lande is, die de mooie plannen van de gemeente in rook ziet opgaan of de belastingbetaler die uiteindelijk moet opdraaien voor de ontbrekende 10 miljoen. Deze situatie kent alleen maar verliezers. We zullen hard moeten werken om dat vertrouwen te herstellen. 

Maak van Europa geen eenheidsworst

SP SP DENK Nederland 09-06-2022 07:50

Maak EU democratischer en schrap de unanimiteit, schreven Christiaan en Martijn de Vries (Opinie, 1 juni). Net als de auteurs wil ook de regering af van het vetorecht - met name als het gaat om buitenlandbeleid. De Europese Unie moet 'slagvaardiger' worden, heet het dan. Waarom is dit een verkeerde route?

De auteurs benoemen enkele problemen van de huidige EU: gebrek aan democratische legitimiteit en transparantie, verouderde financiële regels en een onduidelijk veiligheidsbeleid. Om vervolgens te stellen dat "een groot deel van de kritiekpunten is terug te leiden naar één kernprobleem: besluitvorming op basis van unanimiteit". Types als de Hongaarse premier Orbán staan met hun vetorecht effectief Europees optreden in de weg. Daarom zijn volgens de auteurs hervormingen nodig 'om waarden af te kunnen dwingen'.

Het is nogal wat om in naam van democratie te pleiten voor dwang. Om in naam van democratie de stem van de minderheid het zwijgen op te leggen. We kunnen zuur doen over veto's van Hongarije op een olieboycot, solidariteit is ook ver te zoeken. Hongarije is voor energievoorziening bijna volledig afhankelijk van Rusland, het is dus niet gek dat de Hongaren daar moeite mee hebben.

Wij zijn niet van de Orbán-fanclub, maar wel doordrongen van het feit dat Europa een divers continent is met uiteenlopende belangen en culturen. Ook Nederland zou met dezelfde logica gedwongen kunnen worden tot tal van besluiten waar we niet van gediend zijn. Denk aan een boycot, sancties of militaire operaties waar Nederlanders helemaal niet op zitten te wachten. Het probleem lijkt ook te worden overdreven: ondanks het vetorecht zijn er reeds zes sanctiepakketten.

Het pleidooi voor meerderheidsbesluiten drijft op het wensdenken dat de Unie bestaat uit 27 gelijkgezinde landen. EU-lidstaten zijn echter flink verdeeld over talloze onderwerpen en dat is ook niet zo gek met zoveel landen.

Als je besluitvaardiger wilt worden, is het beter om te werken aan een Europa van verschillende snelheden, waarbij groepen van landen hun eigen beleid kunnen maken. Zo voorkom je dat lidstaten in een keurslijf worden geperst. Afschaffing van het vetorecht zorgt voor een opgelegde eenheidsworst. Dan kiezen wij liever voor diversiteit.

Waar blijft het coalitieakkoord?

SP SP GroenLinks DENK Doetinchem 31-05-2022 07:15

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer bijna 3 maanden achter ons. De uitslag in Doetinchem heeft duidelijk gemaakt dat er een verschuiving is in het zetelaantal van verschillende partijen. Voor de coalitieonderhandelingen zou dit niet veel verandering hoeven brengen, omdat van de 5 collegepartijen alleen Groen Links ingeruild is voor Gemeente Belangen Doetinchem.

 

Jasper Knipping: “Tot nu toe is nog geen enkel bericht naar buiten gebracht door de onderhandelende partijen. Dit terwijl er verschillende problemen zijn die dringend aandacht nodig hebben en opgelost moeten worden. Denk aan het tekort aan (betaalbare) woningen in Doetinchem waar nu niets aan gedaan wordt. Of de energietransitie, waarvoor het netwerk uitgebreid moet worden zodat opgewekte zonne-energie door iedereen op een goede manier terug geleverd kan worden, zodat op meer daken zonnepanelen geplaatst kunnen worden en iedereen kan meeprofiteren. En ondertussen stijgt ook het aantal inwoners dat de vaste lasten niet meer kan betalen, net zoals het aantal mensen dat afhankelijk wordt van de voedselbank.”

 

Maar alles staat stil doordat er nog geen coalitie is gevormd.

Jasper: “Waarom duurt het zo lang? Zegt dit iets over het verschil van mening over standpunten, of wordt het akkoord zo dichtgetimmerd dat de oppositie straks nog maar weinig in te brengen heeft?

Feit is in ieder geval dat deze onderhandelingen al veel te lang duren. Die tijd kan beter gebruikt worden voor het aanpakken van de problemen en uitdagingen waar veel inwoners van Doetinchem mee te maken hebben.”

 

“Dus beoogde coalitiepartijen, treuzel niet langer, kom met je plannen voor de Doetinchemmers voor de komende vier jaar en ga aan de slag! Dan weten de inwoners van Doetinchem wat hen te wachten staat en kan de raad jullie plannen beoordelen.”

Armoede- en Schuldenbeleid moet maatwerk worden

PvdA PvdA DENK Vught 20-04-2022 20:59

In de commissievergadering van 14 april 2022 werd de startnotitie ‘Herijking armoede- en schuldenbeleid’ ter opiniering besproken. Hiermee wordt bedoeld dat het huidige armoede- en schuldenbeleid wordt aangepast zodat deze past bij de ideeën die in het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ zijn beschreven. Hierin staat dat er gestreefd wordt naar een integrale inzet op gezondheid, preventie, inclusie, vroegtijdige interventie en maatwerk. Het is de bedoeling dat deze ambitie terug gaat komen in het armoede- en schuldenbeleid.

Voorkomen van armoede

In het stuk wordt de focus gelegd op het voorkomen van armoede en schulden bij inwoners van de gemeente Vught. PvdA-GroenLinks vindt dit uiteraard een mooi streven. Hiermee voorkom je een hoop problematiek. Want wanneer iemand in geldproblemen zit, heeft dit vaak ook negatieve gevolgen op de gezondheid en het welzijn van deze persoon. Hierbij kan de link gemaakt worden naar het gezondheidsbeleid dat ook in ontwikkeling is. In de commissievergadering hebben wij wel extra aandacht gevraagd voor mensen bij wie het in geldproblemen raken niet te voorkomen is. Vaak omdat deze problemen plotseling ontstaan. Denk hierbij aan een scheiding, het wegvallen van een partner of economisch onzekere tijden. Wij hebben aangegeven te hopen in het uiteindelijke beleid een visie te lezen waarin ruimte is voor maatwerk en persoonlijk contact.

Daarnaast hebben we gevraagd of in het vernieuwde beleid ook aandacht kan worden besteed aan dit onderwerp onder jeugd en jongeren middels bijvoorbeeld financiële educatie. Hiermee werk je ook aan het voorkomen van ‘erfelijkheid’.

Minimaregelingen

De gemeente Vught kent een aantal regelingen waar mensen met een minimaal inkomen recht op hebben. Denk hierbij aan de Collectieve Zorgverzekering, Meedoen Regeling, Kwijtschelding belastingen, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en het Kindpakket. Het is goed dat deze minimaregelingen bestaan, maar hierbij blijf je altijd te maken hebben met het feit dat mensen net geen recht hebben op deze regeling en daardoor net buiten de boot vallen. Hierbij heb je ook te maken met de zogenaamde ‘armoedeval’. Dit is het geval als een huishouden net iets meer gaat verdienen en daardoor net geen recht meer heeft op een bepaalde uitkering en daardoor toch achteruit gaat in inkomen. Wij zien in het vernieuwde beleid graag een goede onderbouwing hoe het college dit tegen wil gaan.

Iedereen kan meedoen

In de startnotitie wordt ook geregeld benoemd dat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen en kan leven in de samenleving, in plaats van bezig te zijn met overleven. Dit vergroot de eigenwaarde, geeft zelfvertrouwen en zorgt voor zelfredzaamheid. Een onderwerp dat al jaar en dag nauw aan het hart ligt van PvdA-GroenLinks. Daarnaast ook een onderwerp dat volgens ons lang niet de aandacht kreeg wat het verdient en daarom is het nog mooier om te lezen dat dit nu echt integraal mee wordt genomen in dit vernieuwde armoede- en schuldenbeleid.

Als laatste hebben we gevraagd of er gekeken kan worden naar een andere term voor ‘armoede’. Het zou mooi zijn als dit gewijzigd kan worden naar bijvoorbeeld ‘minima’ en ‘minimabeleid’.

https://www.pvda-gl.nl/armoede-en-schuldenbeleid-moet-maatwerk-worden/Kim Dorna

Het bericht Armoede- en Schuldenbeleid moet maatwerk worden verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

3 Voordelen van akoestische panelen

D66 D66 DENK Ridderkerk 10-04-2022 01:08

Tussen werk en thuis brengen we het grootste deel van onze tijd door op een van deze twee veelgebruikte locaties (hoewel het grootste deel van die tijd thuis wordt geslapen!). We koken onze maaltijden, maken schoon, brengen tijd door met vrienden en familie, lezen boeken en kijken uren naar onderhoudende inhoud vanuit het comfort van onze huizen. Maar kan iets als de akoestiek in jouw huis daadwerkelijk ongemak veroorzaken?

Met hardhout, glazen ramen, beton, tegels, kale muren en andere harde oppervlakken in veel huizen vandaag de dag, kan geluid weerkaatsen op niveaus die niet de beste omgeving creëren voor ontspanning en plezier. Een goede akoestiek in huis is een belangrijke zaak die gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien.

Hoewel het plannen en evalueren van jouw huis om elke kamer te verbeteren wat professionele hulp kan vereisen, afhankelijk van de unieke uitdagingen die je kunt hebben, zijn de resultaten van een betere akoestiek de moeite waard. Denk aan deze voordelen, en je zult de mogelijke oplossingen voor jouw huis onmiddellijk testen en plannen.

Gemakkelijk te installeren

Akoestische panelen zijn een eenvoudige manier om de akoestiek in jouw woning te verbeteren. Veel akoestische panelen zijn snel en eenvoudig te installeren. Terwijl geluidsisolatie ervoor zorgt dat geluid niet uit een ruimte kan ontsnappen en vaak wordt gedaan door binnenmuren te plaatsen en kieren af te dichten, kunnen akoestische panelen de geluidskwaliteit van een ruimte verbeteren met algemene principes, wat planning en een beetje fysieke inspanning.

Panelen kunnen worden bevestigd met alles van magneten tot metalen platen en meer. Als je een foto aan de muur kunt hangen, kun je de meeste moderne akoestische panelen zonder problemen installeren. Als je het ophangen van foto’s vermijdt als een kat die een bad vermijdt, kijk dan eens naar professionele installatie.

Sommige lokale bedrijven kunnen deze service gratis aanbieden bij de aankoop en levering van akoestische panelen.

Meer privacy

Of je nu kinderen, huisgenoten of gasten hebt, je wilt misschien niet dat anderen zo gemakkelijk kunnen meeluisteren met jouw gesprekken. Harde oppervlakken kaatsen geluid door de kamer, maar geluidsabsorberende akoestische panelen zijn de sleutel om vertrouwelijkheid eenvoudig te maken.

Omdat de belangrijkste functie van veel akoestische panelen het absorberen van geluid is, kan het installeren van akoestische panelen op jouw wanden en plafond leiden tot meer privacy. Echo’s dragen gesprekken, terwijl het dempen van een ruimte met betere geluidsabsorptie kan voorkomen dat stemmen te ver weg dragen.

Meer comfort

Dit voordeel is misschien niet zo voor de hand liggend – akoestische panelen kunnen leiden tot meer comfort! Niet zozeer op het gebied van zitten op zich, maar zeker op het gebied van comfort voor uw oren en hoofd.

Lawaai in jouw huis kan ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten jouw rust aantasten. Dit kan jou geïrriteerd, onrustig en zelfs pijnlijk laten voelen door teveel geluid dat jouw oren raakt en door jouw zintuigen verwerkt moet worden. Het ophangen van akoestische panelen om geluid te absorberen kan een eenvoudig maar effectief onderdeel zijn van jouw gehele akoestische plan dat leidt tot gelukkige oren.

Lees ook: 5 Voordelen van het gebruik van een uitzendbureau

Barry Hoogezand, #1

VVD VVD DENK Dronten 13-03-2022 09:17

https://dronten.vvd.nl/nieuws/49119/barry-hoogezand-1
Mijn betrokkenheid bij onze mooie gemeente Dronten is groot en waar ik ook ben, ik praat met trots over onze gemeente. Ik vind het zo mooi om in het buitengebied het landschap te zien veranderen met de seizoenen en waar het kan te helpen in de oogst. Als voormalig student van Aeres Hogeschool ben ik betrokken bij de vereniging van afgestudeerden. Ik ben trots dat we een hogeschool in Dronten hebben en dat daarmee onze gemeentenaam (inter-)nationaal bekend is!
In 1986 ben ik geboren in Dronten waar ik sindsdien ook ben gebleven, afgezien van een jaartje Nijmegen. Na mijn studie in Dronten heb ik in Wageningen landbouweconomie gestudeerd waarna ik via de consultancy bij het ministerie van Financiën in Den Haag ben gaan werken. Net als vele Drontenaren ben ik daarom een forens en wil ik goede bereikbaarheid en verbindingen. Als ik in Den Haag ben probeer ik ook de Drontense praktische kennis zoveel mogelijk te gebruiken. En na een dag werken is het altijd fijn om in Dronten thuis te komen bij mijn vrouw en jonge kinderen. Mijn hobby gitaarspelen schiet er in mijn drukke agenda helaas vaak bij in, maar ik zou stiekem nog steeds graag weer een in een bandje spelen.
Velen zouden zeggen dat ik vooral druk ben. De combinatie van een leuk gezin, uitdagend werk, en fanatiek sporter (vooral hardlopen in het buitengebied) en ook een steentje bijdragen aan onze gemeente gaat vaak gepaard met een drukke agenda en (thuis) goede afspraken maken. Met dingen die ik doe ben ik wel fanatiek, maar voor mij is een goede sfeer en gezelligheid van belang. Niet alles wat wij bijvoorbeeld in de Raad doen is altijd even leuk en soms zijn besluiten ook gewoon pittig om te nemen. Dan is het fijn als je er onderling gezelligheid is. En ja, ik mag graag grappen maken of af en toe een relativerende opmerking plaatsen.
Ik zag dat Ton al goede gemeentefinanciën en zuinig op ons belastinggeld zijn had genoemd als zijn doel. Wij beseffen heel goed dat dit eerst door onze inwoners en ondernemers wordt verdiend. Omdat ik zelf veel reis kies toch voor een goede bereikbaarheid! Met het ov, auto en fiets moet je goed van en naar Dronten kunnen reizen. Gelukkig is dit goed op orde, maar het kan beter. Denk aan ov, een aantal knelpunten aan de rand van onze gemeenten en sommige kruispunten.