Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

21 documenten

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA Nederland 27-05-2020 09:10

Door Webredactie op 27 mei 2020 om 10:34

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

Het initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, PvdA en D66 over juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal is klaar om besproken te worden in de Tweede Kamer.

De fracties dienen vandaag de schriftelijke beantwoording in. De wet regelt dat veel belangrijke informatie ook beter toegankelijk wordt voor de 15.000 doven en slechthorenden in Nederland. Het recht van Nederlandse gebarentaligen om hun eigen moedertaal te mogen gebruiken wordt hiermee wettelijk vastgelegd. Een van de voorstellen uit de wet is de afgelopen tijd al door het kabinet overgenomen: de inzet van een tolk Nederlandse Gebarentaal bij de persconferenties van de minister-president.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “In onze samenleving moet iedereen volwaardig kunnen meedoen. Zoals ik me thuis voel als ik Nederlands kan praten, zo moet ons land ook een thuis zijn voor mensen die in gebarentaal communiceren. Erkenning van onze nationale gebarentaal als officiële landstaal is daarin een belangrijke stap. In de praktijk betekent dat ook dat de overheid het goede voorbeeld geeft en informatie in de Nederlandse Gebarentaal beschikbaar stelt. Mooi dat de tolk Nederlandse Gebarentaal nu een vaste plek inneemt bij de persconferenties van het kabinet over de coronacrisis. Echter was dit niet vanzelfsprekend en direct het geval. Dit laat opnieuw de urgentie van ons wetsvoorstel zien.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “Er werd een beetje lacherig gedaan toen wij zeiden dat er een tolk Nederlandse Gebarentaal op de persconferentie moest staan. Maar ik ben heel blij dat het – na wat verzet – toch gelukt is. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor al die mensen die nu wel kunnen volgen wat er wordt gezegd, maar het is ook ontzettend belangrijk ook voor de acceptatie en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Mensen die doof zijn of slecht horen zijn een volwaardig deel van onze samenleving. Ik hoop dat we met deze wet echt voor een kanteling gaan zorgen.”

Jessica van Eijs (D66), zelf ernstig slechthorend: “Het is mooi om te zien dat er een gebarentolk aanwezig is bij bijvoorbeeld de persconferenties over corona. Want doven en slechthorenden willen zelf belangrijk nieuws kunnen volgen, net zoals alle andere mensen. Dat herken ik ook. Het is frustrerend om hele stukken tekst te missen als ik het niet goed kan horen. Het is goed als het op veel meer plekken vanzelfsprekend wordt dat er gebarentaal wordt gebruikt.”.

Duidelijkheid nodig over coronaregels

PvdA PvdA Nederland 16-05-2020 05:56

Door Attje Kuiken op 16 mei 2020 Delen  

Iedere Nederlandse burger dient de wet te kennen. Maar in deze verwarrende coronatijden is dat steeds moeilijker. Hoewel het grote merendeel van de Nederlanders z'n best doet om zich aan de voorschriften te houden, is dat lang niet altijd makkelijk.

En dat heeft soms vergaande gevolgen. Jonge mensen die in het park afspreken en niet alleen een boete, maar ook een aantekening in de justitiële documentatie krijgen. In de volksmond ook wel bekend als een strafblad.

Of de huisgenoten in Leiden die een boete kregen omdat ze met z'n vijven op het balkon van hun studentenflat stonden. Een situatie waarin niemand meer weet wat nu wel mag en wat niet.

Dit is een uitzonderlijke tijd.

Laat helder zijn: dit is een uitzonderlijke tijd. De regels die horen bij ons nieuwe normaal hebben niet alleen de bevolking, maar ook de regering overvallen. Onduidelijkheid - hoe vervelend ook - hoort er dan in het begin bij. Bovendien moet je ook kunnen optreden waar de volksgezondheid in gevaar komt.

Maar inmiddels zijn we al twee maanden onderweg en worden er nog steeds boetes uitgedeeld op basis van een noodverordening. En verschilt de aanpak van stad tot stad en van handhaver tot handhaver.

Er moet daarom zo snel mogelijk duidelijke coronawetgeving komen. Een wet waarin duidelijk staat beschreven wat wel en wat niet mag in deze anderhalvemeter-samenleving. Een wet die grondwettelijk deugd omdat we nu niet exact weten of eerder uitgedeelde boetes voor de rechter stand zullen houden.

Iedere dag dat de wet er niet ligt kan dat tot problemen leiden. De focus van die wet moet liggen op medewerking en gezond verstand. Rutte herhaald iedere keer dat we volwassen zijn. Ik zou zeggen dat mensen van goede wil zijn. We moeten elkaar aanspreken op gedrag, en zo nodig kan de politie waarschuwen. Boetes zijn pas een optie als het gewone fatsoen ontbreekt.

In de huidige noodverordening leiden boetes tot een strafblad. Dat kan problemen opleveren met het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag. Een strafblad lijkt me zwaar middel voor drie jongeren in een park. Daarom moeten in de nieuwe coronawetgeving de coronaboetes bestuurlijke boetes worden. Die leiden niet tot een stafblad.

Vergelijk met de bestuurlijke boetes voor overlast in de openbare ruimte, zoals de sluitingstijd van cafe overtreden, bekladden van muren, gebruik van softdrugs op straat, wildplassen of de Mulderboetes voor kleine verkeersovertredingen. Hiermee doen we recht aan de balans tussen wat redelijk en rechtvaardig is.

Het kabinet heeft een dergelijke wet ook weken geleden aangekondigd, maar sindsdien is er niks meer van vernomen. Terwijl Nederland behoefte heeft aan duidelijkheid. Die moet er snel komen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/duidelijkheid-nodig-over-coronaregels/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/duidelijkheid-nodig-over-coronaregels/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Jaren wachten tot je verkrachter zijn verdiende loon krijgt

PvdA PvdA Nederland 08-05-2020 07:31

Door Attje Kuiken op 8 mei 2020 Delen  

Ietje van Lingen, inmiddels 80, werd vijf jaar geleden beroofd en verkracht. Ik sprak Ietje en haar man – steun en toeverlaat Ronald – afgelopen week. Ronald mocht vanwege corona niet bij het hoger beroep naast Ietje in de rechtbank zitten. Ietje noemde het ‘vreselijk en onacceptabel’. Ze weigerde alleen in de rechtszaal te gaan zitten voor haar getuigenverklaring. Een hartverscheurend verhaal en reden voor mij om de minister vragen of dit anders kan.

Gelukkig heeft de rechtbank besloten dat Ronald en Ietje toch samen in de rechtszaal mogen zitten. Eind goed, al goed? Helaas niet, want hoewel er vanwege corona vervelende maar noodzakelijke maatregelen worden genomen dringt zich hier toch de vraag op: waarom doen we dit slachtoffers aan? Twee jaar na de brute aanval op Ietje werd de dader veroordeeld maar inmiddels zijn we drie jaar verder en moet het hoger beroep nog dienen. Zit daar niet het echte probleem?

Slopend noemen Ietje en Ronald het. Het vreet je als een ziekte mentaal van binnen uit. En deze zaak staat niet op zichzelf. Susanne die ik regelmatig spreek werd in 2016 verkracht door een Tbs-er op verlof ook haar rechtsgang sleept maar voort. Zedenzaken waaronder zelfs verkrachting die pas na een jaar opgepakt worden.

Zedenzaken waaronder zelfs verkrachting die pas na een jaar opgepakt worden.

Er liggen nu al meer dan 40.000 zaken op de plank waaronder zware geweld en zedenzaken. Door de coronacrisis zijn er nog eens duizenden blijven liggen. Er wordt door alle mensen bij politie, OM en de rechtbank keihard gewerkt maar zonder extra collega’s en geld blijven de achterstanden verder oplopen. Het is onacceptabel als daardoor zaken worden geseponeerd en daders vrijuit gaan. Het is onacceptabel als slachtoffers zo lang met slepende rechtszaken worden geconfronteerd. Zij voelen zich daardoor dubbel slachtoffer.

Er wordt door alle mensen bij politie, OM en de rechtbank keihard gewerkt maar zonder extra collega’s en geld blijven de achterstanden verder oplopen.

Ietje en Ronald wandelen dagelijks met hun hondje. Dat houdt hen letterlijk en figuurlijk op de been. Maar zij vragen zich af hoe lang dit nog moet duren. Hoe vaak moeten zij nog in de tram naar de rechtbank? Wanneer houdt deze nachtmerrie op? Minister Dekker moet niet vanaf de kant blijven toekijken maar zorgen voor meer capaciteit bij het Openbaar Ministerie en de rechtbanken. In tijden van corona verdient niet alleen de economie steun, maar de rechtsstaat ook.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/jaren-wachten-tot-je-verkrachter-zijn-verdiende-loon-krijgt/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/jaren-wachten-tot-je-verkrachter-zijn-verdiende-loon-krijgt/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

De coronacrisis en de ggz

PvdA PvdA Nederland 25-04-2020 07:00

Door Attje Kuiken op 25 april 2020 Delen  

Het is een hartenkreet, zoals we er veel horen vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Zonder enige beschermingsmiddelen staan zij voor duivelse dilemma’s. “Ga ik onbeschermd naar iemand met griepklachten, of moet de patiënt het zonder zorg stellen?”

Bij de bewoners van instellingen neemt de frustratie toe. De coronacrisis raakt juist psychisch kwetsbaren enorm hard. Er dreigt een stille ramp. Er is een noodplan voor de ggz nodig, want dit virus eist onzichtbaar levens.

De afgelopen weken ging alle aandacht terecht naar de intensive care.

De afgelopen weken ging alle aandacht terecht naar de intensive care. Naar de fantastische verpleegkundigen en artsen. Door hun harde werk kunnen we inmiddels voorzichtig hoopvol zijn over de ziekenhuiszorg. Daardoor zien we nu wel dat er op andere delen grote problemen zijn.

Voor mensen met psychische problematiek is het wegvallen van hun ritme en dagbesteding ingrijpend. Ze hebben hun therapie en contacten nodig. Als dat verdwijnt hebben ze niks om op terug te vallen.

De coronacrisis raakt juist psychisch kwetsbaren enorm hard.

Onlangs meldde ambulancepersoneel in deze krant hartverscheurende verhalen over verwaarloosde en verwarde mensen. Huiselijk geweld neemt toe, kinderen zoeken steeds vaker hulp bij de Kindertelefoon en de Zelfmoordpreventielijn staat roodgloeiend.

Wat deze crisis extra groot maakt: de geestelijke gezondheidszorg stond er al slecht voor. Er waren lange wachtlijsten, grote personeelstekorten, instellingen die diep in de rode cijfers zaten.

‘Lijm de zorg’.

De afgelopen tijd vroeg Charlotte Bouwman hier al aandacht voor door wekenlang op de stoep te zitten bij het ministerie. Met als motto: ‘lijm de zorg’. Sindsdien is de situatie nog erger geworden doordat veel zorgverleners niet meer uitbetalen omdat veel zorg niet meer gegeven wordt. Als er niks gebeurt leidt dit tot ontslagen en faillissementen.

Wat deze crisis extra groot maakt: de geestelijke gezondheidszorg stond er al slecht voor.

Overal in de zorg is het credo nu: ‘alle hens aan dek’. Vanuit de politiek wordt gepleit voor centrale regie in de zorg: in een crisis werkt het nu eenmaal niet om afzonderlijk mondkapjes in te kopen of extra crisisbedden te realiseren.

Daar is samenwerking voor nodig. Die samenwerking is ook nodig in de geestelijke gezondheidszorg. Zodat instellingen niet omvallen. Zodat het kostbare en schaarse personeel behouden blijft.

Kabinet, neem de leiding.

Daarom doe ik een oproep aan het kabinet: neem de leiding om te voorkomen dat we deze crisis uitkomen met een gehalveerde geestelijke gezondheidszorg. Dan valt er echt niks meer te lijmen.

Neem de regie zodat er extra crisisbedden voor ggz-patienten komen. Zorg voor voldoende beschermingsmiddelen voor zorgverleners. Trek het maximale uit de kast, zodat instellingen én kwetsbare mensen niet omvallen.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis-en-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis-en-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Ook politieagenten moeten getest kunnen worden

PvdA PvdA Nederland 23-04-2020 15:22

Door Attje Kuiken op 23 april 2020 Delen  

Zij staan iedere dag op straat voor onze veiligheid. We moeten hen ook veilig houden. Daarom doe ik een oproep aan het kabinet: zorg ervoor dat alle politieagenten met lichte klachten getest kunnen worden op het coronavirus.

Politieagenten staan iedere dag op straat voor onze veiligheid.

Alle zorgmedewerkers met lichte klachten kunnen getest worden. Die belofte deed minister Hugo de Jonge. En er wordt meer getest, terwijl er nog steeds teveel mis gaat. En nu de scholen straks weer open gaan worden ook leraren getest bij lichte klachten. Dat roept de vraag op waarom politieagenten alleen getest worden als er contact is geweest met iemand waarvan besmetting vast staat.

Waarom worden politieagenten niet genoeg getest?

Agenten staan iedere dag op straat. Bij arrestaties en dergelijke is het onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden. En hun werk is er niet makkelijker op geworden in deze moeilijke tijd. Van mensen die zich niet aan de nieuwe regel houden tot verwarde of kwaadaardige mensen de in hun richting spugen.

Zorg ervoor dat agenten getest kunnen worden bij lichte klachten.

Politieagenten zorgen voor onze veiligheid. Wij moeten ze daarom ook veiligheid bieden. Daarom vraag ik het kabinet: zorg ervoor dat agenten getest kunnen worden bij lichte klachten. Zodat ze weten of ze hun belangrijke werk veilig voor de samenleving kunnen blijven doen

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/test-politieagenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/test-politieagenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Staatssecretaris: repareer de ggz!

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 05-03-2020 14:18

Door Attje Kuiken op 5 maart 2020 Delen  

Al wekenlang voert Charlotte Bouwman actie. Ze zit buiten het ministerie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit protest tegen de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor mensen met complexe psychische problemen. Op het moment dat zij met haar actie begon stond zij al ruim 800 dagen op een wachtlijst. Juist de mensen met de lastigste problemen die hulp het hardst nodig hebben krijgen die niet. Dat kan zo niet langer.

Juist de mensen met de lastigste problemen die hulp het hardst nodig hebben krijgen die niet.

Een maand geleden kondigde staatssecretaris Blokhuis aan dat de sector binnen een maand een plan gemaakt zou worden die de problemen echt zou aanpakken. Anders zou hij zelf ingrijpen. Grote woorden die grote verwachting creëerden. Maar weer worden de mensen op wachtlijsten teleurgesteld, want na een maand ligt er nog steeds geen plan en is er niks veranderd voor mensen voor wie een maand zonder hulp zo zwaar is. In samenwerking met GroenLinks en de SP roep ik daarom op nu eindelijk eens actie te ondernemen. Staatssecretaris, lijm de zorg!

De staatssecretaris komt met grote woorden maar geen plan.

De noodzaak van een goed plan voor de ggz blijkt afgelopen week wel weer uit het trieste nieuws van het overlijden van Justin, die er zelf voor heeft gekozen om een einde aan zijn leven te maken. Hoe is het mogelijk dat suïcidale mensen worden weggestuurd bij ggz-instellingen in een welvarend land als het onze? Het is simpelweg niet te verkroppen. Wat gaat de staatssecretaris doen om te verzekeren dat de ggz er is voor juist de mensen met de grootste problemen?

Samen met SP en GroenLinks roep ik op: maak de belofte waar!

In de tussentijd zien we ook het aantal incidenten op straat, bijvoorbeeld, met verwarde personen toenemen. De politie heeft hier haar handen vol aan, terwijl zij ook kampen met tekorten. Daarnaast worden deze mensen ook niet geholpen door een middagje op het politiebureau. Deze mensen hebben zo snel mogelijk professionele hulp van de ggz nodig. Samen met mijn collega’s van de SP en GroenLinks roep ik staatssecretaris Blokhuis dan ook op: grijp in en kom met een plan. Maak je belofte waar!

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/staatssecretaris-repareer-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/staatssecretaris-repareer-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Oud en nieuw: met of zonder vuurwerk?

PvdA PvdA Nederland 06-01-2020 12:57

Door Attje Kuiken op 6 januari 2020 Delen  

Dit feest wordt nu al jaren ontsierd door overlast, rotzooi en het ergste van alles: honderden slachtoffers van vuurwerk. Elk jaar weer. Bijna de helft daarvan zijn omstanders die zelf geen vuurwerk afstaken. Er zijn bedreigingen richting hulpverleners, voor wie dit de zwaarste avond van het jaar is.

Daar kwam dit jaar nog het onbeschrijfelijke drama met de flatbrand in Arnhem bovenop. Voor de betrokken gezinnen, families en vrienden is dit nu al een inktzwart jaar. Dit sterkt mij in de overtuiging dat er iets moet veranderen.

Geen knalvuurwerk en geen gevaarlijk siervuurwerk meer.

Ik wil daarom dat er stappen worden gezet om de verkoop en het gebruik van vuurwerk in te dammen. Dat betekent in ieder geval geen knalvuurwerk en geen gevaarlijk siervuurwerk meer, zoals verschillende burgemeesters en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ook bepleiten.

Mocht dat onvoldoende zijn, dan sluiten we een totaalverbod op al het vuurwerk ook niet uit. Daar spreken we de komende tijd graag over door met politie, burgemeesters en andere experts. Zodat het volgende nieuwe jaar ons allemaal geluk brengt, in plaats van nieuwe drama’s die te voorkomen zijn.

Tweede Kamerlid

Minister, er is veel meer nodig bij de politie…

PvdA PvdA Nederland 21-11-2019 11:40

Door Attje Kuiken op 21 november 2019 Delen  

Reden: een gebrek aan politiemensen. En hetzelfde probleem zien we ook in de rest van Nederland. Het kabinet was gewaarschuwd, maar houdt zich doof.

Vierentwintig uur per dag zorgt de politie voor onze veiligheid. Maar ze zijn met te weinig.

Politiemensen staan iedere dag in de frontlinie voor onze veiligheid. Vierentwintig uur per dag zorgt de politie voor onze veiligheid. Maar ze zijn met te weinig. Er zijn te weinig agenten voor de noodhulp. Aangiftes – ook van ernstige zedenzaken – blijven op de plank liggen. Steeds vaker moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Tussen de veiligheid op straat, de beveiliging op grote evenementen of de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Deze criminaliteit ondermijnt onze democratische rechtsstaat.

Tegelijkertijd worden de grote drugsbendes steeds gewetenlozer. Ze kopen allerlei panden in de stad op, zetten boeren onder druk om hun plantages te huisvesten en vermoorden iedereen die in hun weg staat. Niet alleen maar andere criminelen, maar ook onschuldige familieleden of advocaten. Dat er soms onschuldige slachtoffers bij vallen doet hen niks. Deze criminaliteit ondermijnt onze democratische rechtsstaat.

Het kabinet lijkt niet door te hebben hoe groot de problemen zijn.

De verbazing was al groot toen het kabinet in september aankondigde dat de politie er dit jaar niks bij kreeg. De verbazing was nog groter toen na de moord op Derk Wiersum minister Grapperhaus een aparte drugsunit aankondigde, maar die wilde gaan vullen met agenten die nu nog andere politietaken vervullen. Het kabinet lijkt niet door te hebben hoe groot de problemen zijn.

Er is meer geld nodig en taken moeten worden geschrapt.

Tijdens het debat over de veiligheids-begroting deze week heb ik voorgesteld 52 miljoen vrij te maken voor de drugseenheid, zodat dit niet ten koste gaat van andere politietaken. Maar er is veel meer nodig. De politievakbonden luiden vandaag ook de noodklok. Er is meer geld nodig en taken moeten worden geschrapt. Tijd dat het kabinet de ogen opent en onze politiemensen in staat stelt hun werk goed te doen.

Tweede Kamerlid

We moeten luisteren naar jongeren

PvdA PvdA Nederland 29-10-2019 10:02

Door Attje Kuiken op 29 oktober 2019 Delen  

Jongeren laten veel van zich horen maar er wordt nog niet genoeg naar ze geluisterd. Ze hebben uitgesproken meningen over wat de politiek wel en niet zou moeten doen. Jongeren werken bijvoorbeeld samen in coalitie Y om te pleiten voor een basisbeurs, ze staken om aandacht te vragen voor het klimaat en voeren actie voor meer betaalbare woningen en zekerheid op de arbeidsmarkt. Jongeren zijn bezig met hun toekomst en die van Nederland, en dat juich ik toe. Het zijn immers ook deze jongeren die nog het langst de effecten voelen van de beslissingen die we nu maken.

Ook dragen jongeren al veel verantwoordelijkheid. Zestienjarigen mogen een baan hebben, scooter rijden en kunnen zelfs worden berecht als meerderjarigen. Veel van de beslissingen die we nu nemen raakt jongeren direct. Daarom vind ik dat de leeftijdsgrens van stemmen voor jongeren moet worden verlaagd. Ook jongeren moeten er zeker van zijn dat er naar hen geluisterd wordt.

Tweede Kamerlid

Bescherm vrouwen die gestalkt worden

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 14:36

Door Attje Kuiken op 9 oktober 2019 Delen  

Op 18 december werd de 16-jarige scholiere Humeyra vermoord. Op klaarlichte dag op haar schoolplein in Rotterdam. Een schokkende moord. En vandaag bleek uit onderzoek dat die moord voorkomen had kunnen worden. Het is een harde en tegelijk ontzettend verdrietige conclusie.

Een op de vijf vrouwen krijgt ooit te maken met stalking.

Voor de familie is dat moeilijk te verteren. Ik wil hen ten eerste veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Maar hoe treurig ook: Humerya is niet de eerste en helaas ook niet de laatste die gestalkt en bedreigd werd door haar ex. Een op de vijf vrouwen krijgt ooit te maken met stalking.

Het gevoel dat je niet meer veilig over straat kan beperkt je vrijheid.

En dat is voor al die vrouwen bijzonder ingrijpend. Het gevoel dat je niet meer veilig over straat kan beperkt je vrijheid. In je eigen hoofd ben je altijd gegijzeld door je ex. Dan wil je dat gesteund wordt. Dat gebiedsverboden gehandhaafd worden. Dat de politie, OM en de bevoegde instanties er alles aan doen om je te beschermen.

De veiligheid van de vrouw moet voorop staan.

We moeten ervoor zorgen dat het niet opnieuw zo mis kan gaan. Bij stalken en bedreiging moet de eerste prioriteit altijd zijn de vrouw te beschermen. In deze zaak is er teveel afgewacht en weggekeken. Niemand had de duidelijke regie. De minister moet nu maatregelen nemen om het niet alleen op papier, maar ook in de praktijk te verbeteren. De veiligheid van de vrouw moet voorop staan.

Tweede Kamerlid