Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Nieuwe SP-fractie in Eerste Kamer

SP SP Nederland 28-05-2019 14:29

Wie is de nieuwe Eerste Kamer fractie?

Tiny Kox is sinds 2003 fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Daarvoor was hij van 1994 tot 2003 algemeen secretaris van de SP en van 1982 tot 1999 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg. Sinds 2007 is hij als Eerste Kamerlid ook voorzitter van de fractie van Europees Verenigd Links in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Rik Janssen is jurist en sinds 2011 Gedeputeerde voor de SP in Zuid-Holland. Hij is onder andere verantwoordelijk voor milieu en water. In 2011 was hij korte tijd lid van de Tweede Kamer en van 2007 tot 2011 was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie van de SP.

Arda Gerkens is lid van de Eerste Kamer voor de SP sinds 2013. Ze is voorzitter van de vaste commissie van de Eerste Kamer voor Economische Zaken, Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Van 2002 tot 2010 was ze lid van de Tweede Kamer. Ze werkt als directeur Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik. Eerder werkte ze onder meer voor Milieudefensie.

4. BASTIAAN VAN APELDOORN (1970, HAARLEM)

Bastiaan van Apeldoorn is lid van de Eerste Kamer sinds 2015. Hij is voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Hij is hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie die het Europees verkiezingsprogramma van de SP voorbereidt.

SP stelt kandidatenlijst voor Senaat en Europees parlement vast

SP SP Nederland 23-02-2019 14:15

Tiny Kox voert definitief de lijst aan van de SP voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2019. De SP stelde vandaag de lijst voor de Eerste Kamer vast tijdens een partijraad. Kox zit sinds 2003 in de Eerste Kamer en is fractievoorzitter van de socialisten in de Senaat. Kox: 'We voelen geen enkele verplichting dit kabinet in de nieuwe Eerste Kamer overeind te houden. Het was niet ons kabinet en het wordt niet ons kabinet. Drie kabinetten Rutte met wisselende samenstelling tonen een heldere constante: meer markt voor multinationals ten koste van meer sociale ongelijkheid en minder solidariteit.'

Bij de eerste tien kandidaten op de SP-lijst staan naast vier zittende senatoren zes nieuwkomers, van wie de Zuid-Hollandse milieugedeputeerde Rik Janssen op plaats 2 de hoogste nieuwkomer is. Na hem volgen oud-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (5), psychiater en zorgactiviste Cobie Groenendijk (6), Bont voor Dieren-directeur Nicole van Gemert (7), voormalig FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin (9) en Statenlid Lies van Aelst (10). Naast Kox stellen zich ook de senatoren Arda Gerkens (3), Bastiaan van Apeldoorn (4) en Meta Meijer (8) herkiesbaar voor een plek in de Eerste Kamer.

Vandaag werd ook het verkiezingsprogramma en de SP-kandidatenlijst voor het Europees parlement vastgesteld. De jonge SP'er Arnout Hoekstra gaat voor de socialisten de lijst aanvoeren voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. De 34-jarige Hoekstra was eerder volksvertegenwoordiger en wethouder. Hoekstra: 'Wij willen de macht van Brussel breken. Een Europa op basis van samenwerken, in plaats van een allesbepalende Superstaat waar Nederland en alles wat we hebben opgebouwd zich maar naar moet schikken.'

De nummer twee op de lijst is oud-wethouder Jannie Visscher. En op plek 3 staat Geert Ritsema, hij heeft een lange staat van dienst in internationale organisaties en in de milieubeweging en daarmee veel ervaring opgedaan in Brussel.