Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Janssen: experiment wietteelt kan veel beter

SP SP Nederland 06-11-2019 09:28

Als het kabinet wetenschappelijke adviezen blijft negeren, dreigt het experiment met legale wietteelt een gemiste kans te worden. Volgens SP-senator Rik Janssen laat het kabinet zich vooral leiden door politieke afwegingen. Daardoor krijgt het experiment een beperkte opzet in omvang en duur die het onmogelijk maakt voldoende betrouwbare informatie te verzamelen die nodig is voor vervolgbesluiten.

Het experiment met gelegaliseerde wietteelt is een maatregel uit het coalitieakkoord. Coffeeshops in zes tot tien daartoe aangewezen gemeenten moeten tijdens het experiment hun wiet inkopen bij telers die daarvoor een vergunning van de overheid hebben. Nu wordt de verkoop van wiet gedoogd, maar is de teelt illegaal. De bedoeling is dat het experiment zorgt voor duidelijkheid over het effect van legale wietteelt op de volksgezondheid en de drugscriminaliteit. En daar gaat het mis, volgens nieuwgekozen Eerste Kamerlid Rik Janssen in zijn eerste bijdrage.

Janssen verwijst naar de adviezen van de wetenschappelijke adviescommissie voor het experiment, de commissie-Knottnerus. 'De commissie adviseert op wetenschappelijke gronden dat er aanzienlijk meer gemeenten zouden moeten meedoen aan de proef. Ook moet er met verschillende soorten wiet en hasj worden geëxperimenteerd, meerdere telers die zeker 25 soorten van voldoende sterke hasj en wiet telen. Het beëindigen van de proef na vier jaar wordt door de commissie onlogisch en riskant genoemd. De omvang en duur van het experiment maken het volgens de commissie niet mogelijk gezondheidseffecten op lange termijn en effecten op de totale criminaliteit te onderzoeken.' De SP wil daarom dat de adviezen van de commissie worden overgenomen.

Volgens Janssen kiest het kabinet echter eigen criteria en negeert het de wetenschappelijke adviezen. 'Je vraagt je dan langzamerhand wel af waarom er eigenlijk wetenschappelijk advies is gevraagd als het kabinet vooraf alles al zo goed wist. De reactie van het kabinet lijkt alleen beargumenteerd te worden met verwijzing naar afspraken uit het regeerakkoord. Politieke afwegingen zijn de basis voor dit experiment geworden en niet een op wetenschap gebaseerde aanpak. Het wietexperiment lijkt hiermee een gemiste kans te worden. Het kan veel beter.'

Nieuwe SP-fractie in Eerste Kamer

SP SP Nederland 28-05-2019 14:29

Wie is de nieuwe Eerste Kamer fractie?

Tiny Kox is sinds 2003 fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Daarvoor was hij van 1994 tot 2003 algemeen secretaris van de SP en van 1982 tot 1999 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg. Sinds 2007 is hij als Eerste Kamerlid ook voorzitter van de fractie van Europees Verenigd Links in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Rik Janssen is jurist en sinds 2011 Gedeputeerde voor de SP in Zuid-Holland. Hij is onder andere verantwoordelijk voor milieu en water. In 2011 was hij korte tijd lid van de Tweede Kamer en van 2007 tot 2011 was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie van de SP.

Arda Gerkens is lid van de Eerste Kamer voor de SP sinds 2013. Ze is voorzitter van de vaste commissie van de Eerste Kamer voor Economische Zaken, Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Van 2002 tot 2010 was ze lid van de Tweede Kamer. Ze werkt als directeur Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik. Eerder werkte ze onder meer voor Milieudefensie.

4. BASTIAAN VAN APELDOORN (1970, HAARLEM)

Bastiaan van Apeldoorn is lid van de Eerste Kamer sinds 2015. Hij is voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Hij is hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie die het Europees verkiezingsprogramma van de SP voorbereidt.

SP stelt kandidatenlijst voor Senaat en Europees parlement vast

SP SP Nederland 23-02-2019 14:15

Tiny Kox voert definitief de lijst aan van de SP voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2019. De SP stelde vandaag de lijst voor de Eerste Kamer vast tijdens een partijraad. Kox zit sinds 2003 in de Eerste Kamer en is fractievoorzitter van de socialisten in de Senaat. Kox: 'We voelen geen enkele verplichting dit kabinet in de nieuwe Eerste Kamer overeind te houden. Het was niet ons kabinet en het wordt niet ons kabinet. Drie kabinetten Rutte met wisselende samenstelling tonen een heldere constante: meer markt voor multinationals ten koste van meer sociale ongelijkheid en minder solidariteit.'

Bij de eerste tien kandidaten op de SP-lijst staan naast vier zittende senatoren zes nieuwkomers, van wie de Zuid-Hollandse milieugedeputeerde Rik Janssen op plaats 2 de hoogste nieuwkomer is. Na hem volgen oud-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (5), psychiater en zorgactiviste Cobie Groenendijk (6), Bont voor Dieren-directeur Nicole van Gemert (7), voormalig FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin (9) en Statenlid Lies van Aelst (10). Naast Kox stellen zich ook de senatoren Arda Gerkens (3), Bastiaan van Apeldoorn (4) en Meta Meijer (8) herkiesbaar voor een plek in de Eerste Kamer.

Vandaag werd ook het verkiezingsprogramma en de SP-kandidatenlijst voor het Europees parlement vastgesteld. De jonge SP'er Arnout Hoekstra gaat voor de socialisten de lijst aanvoeren voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. De 34-jarige Hoekstra was eerder volksvertegenwoordiger en wethouder. Hoekstra: 'Wij willen de macht van Brussel breken. Een Europa op basis van samenwerken, in plaats van een allesbepalende Superstaat waar Nederland en alles wat we hebben opgebouwd zich maar naar moet schikken.'

De nummer twee op de lijst is oud-wethouder Jannie Visscher. En op plek 3 staat Geert Ritsema, hij heeft een lange staat van dienst in internationale organisaties en in de milieubeweging en daarmee veel ervaring opgedaan in Brussel.