Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

7 documenten

Geen vluchten meer boven gevaarlijke luchtruimen

D66 D66 Nederland 29-01-2020 09:00

Geen vluchten meer boven gevaarlijke luchtruimen

De Europese luchtvaartautoriteit EASA moet de bevoegdheid krijgen om luchtruimen boven conflictgebieden te sluiten voor Europese luchtvaartmaatschappijen.

Door dit Europees te regelen, wordt voorkomen dat vliegtuigen boven gevaarlijke conflictgebieden vliegen, zoals gebeurde met vlucht MH17 boven Oekraïne en afgelopen januari nog met vlucht PS752 boven Iran. D66 presenteert haar plan ‘Voor veilige vliegroutes: vliegen over conflictgebieden na MH17 en het Oekraïense toestel PS752’

D66-kamerleden Jan Paternotte en Sjoerd Sjoerdsma willen dat premier Rutte en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in Brussel pleiten voor een duidelijkere rol voor de EASA. “Europese luchtvaartmaatschappijen maken nu nog zelf de afweging of zij wel of niet boven conflictgebieden vliegen. Het maakt dus voor je eigen veiligheid uit met welke maatschappij je vliegt. Dat is onacceptabel”, stelt Paternotte.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kan het luchtruim overal ter wereld voor alle Amerikaanse vliegmaatschappijen sluiten. Europa zou hier een voorbeeld aan moeten nemen en dezelfde werkwijze moeten hanteren bij de EASA. Ook zou deze organisatie dan meer inlichtingen van de verschillende Europese veiligheids- en inlichtingendiensten moeten krijgen. Sjoerdsma:  “Het is niet te verkroppen dat na MH17 weer een passagiersvliegtuig is neergeschoten. Hoe is het mogelijk dat de les blijkbaar nog steeds niet is geleerd. Rutte en Van Nieuwenhuizen moeten aan de slag.” D66 wil dat de veiligheidsdiensten van Europese landen verplicht worden om voor de veiligheid van de burgerluchtvaart relevante informatie te delen met de EASA. Hiermee kan de EASA vervolgens gedegen besluiten nemen over vliegen boven bijvoorbeeld conflictgebieden.

Nederland heeft deze eeuw de meeste slachtoffers te betreuren als gevolg van een vliegroute boven conflictgebieden. D66 doet daarom voorstellen gebaseerd op de lessen van de ramp met vlucht MH17, de OVV-aanbevelingen en recente gebeurtenissen boven Iran en Irak om de vliegveiligheid te verbeteren.

Klik hier voor het plan ‘Voor veilige vliegroutes: vliegen over conflictgebieden na MH17 en het Oekraïense toestel PS752’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 vindt dat Nederland deelt in de collectieve verantwoordelijkheid voor een veilige wereld. Een wereld waarin er voortdurend aandacht moet zijn voor mensenrechten, de internationale rechtsorde en mensen in kwetsbare posities. Internationale samenwerking is dé kracht achter veiligheid en welvaart. D66 ziet in die internationale samenwerking een leidende rol voor Europa.

Tweede Kamer neemt Brexit-noodwet aan

D66 D66 GroenLinks VVD PvdA Nederland 05-11-2019 14:30

Tweede Kamer neemt Brexit-noodwet aan

Met een ruime meerderheid is de Brexit-noodwet aangenomen door de Tweede Kamer. Dankzij de noodwet kunnen Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen de Britse nationaliteit aannemen zonder de Nederlandse te verliezen. De wet is ingediend door D66, VVD, GroenLinks, PvdA en 50PLUS. 106 Kamerleden stemden voor het wetsvoorstel.

Mede-initiatiefnemer Sjoerd Sjoerdsma: “dit is goed nieuws voor alle Nederlanders die aan de overkant van de Noordzee in onzekerheid zitten. Doordat ze hun Nederlandse nationaliteit mogen behouden, komen zij niet onverhoopt in de problemen door het politieke gedoe in het Verenigd Koninkrijk. Daar laat de politiek het afweten, dus ik ben blij dat de partijen hier in Nederland juist de handen ineen slaan.”

De wet is een vangnet voor Nederlanders in het VK en beschermt ze tegen de negatieve gevolgen van No Deal-Brexit of een Brexit waarin de burgerrechten niet geregeld zijn. Dankzij de noodwet worden zij niet gedwongen op stel en sprong te kiezen tussen een Nederlands of Brits paspoort met alle negatieve gevolgen van dien. De enige manier waarop de Nederlandse regering deze mensen kan helpen is door hen de dubbele nationaliteit toe te staan.

Deze uitzonderlijke maatregel is nodig vanwege de unieke situatie die de Brexit is. Nederlanders in het VK verkeren in grote onzekerheid, met name als het gaat om hun recht op verblijf in het VK. Ondertussen kunnen ze niets doen om zichzelf te beschermen. Een Nederlander die al jaren in Londen woont, kan straks een Brits paspoort aanvragen zonder zijn Nederlandse staatsburgerschap te verliezen. Op die manier is er geen twijfel over verblijfsrecht, recht op onderwijs of sociale zekerheid. Normaal verlies je automatisch de Nederlandse nationaliteit, zodra je vrijwillig een tweede nationaliteit aanneemt. Dat wijzigt nu alleen in deze uitzonderlijke situatie van de Brexit.

De Brexit-noodwet gaat nu naar de Eerste Kamer, die er naar verwachting binnen enkele weken over stemt.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 vindt dat Nederland deelt in de collectieve verantwoordelijkheid voor een veilige wereld. Een wereld waarin er voortdurend aandacht moet zijn voor mensenrechten, de internationale rechtsorde en mensen in kwetsbare posities. Internationale samenwerking is dé kracht achter veiligheid en welvaart. D66 ziet in die internationale samenwerking een leidende rol voor Europa.

Scherp China beleid aan

D66 D66 Nederland 30-09-2019 05:30

D66 wil een mensenrechten-impacttoets voor de export van bepaalde IT-producten. Techniek die misbruikt kan worden voor mensenrechtenschendingen – zoals gezichts- of emotieherkenning – mag dan niet worden geëxporteerd naar landen als China. Ook willen we dat Nederlandse bedrijven mee kunnen dingen bij Chinese aanbestedingen.

Als de Chinese markt niet opener wordt, dan moet de EU Chinese bedrijven uitsluiten van openbare aanbestedingen. Deze en andere aanbevelingen staan in de reactie van D66 op de China-strategie van minister Blok, die we bestempelen als ‘een lege huls’.

Sjoerd Sjoerdsma: “De China-strategie van Blok is te veel een lege huls. Het is een mooie analyse van hoe China is gegroeid naar een steeds dominantere macht, maar helpt niet om onze bedrijven, banen en verdienvermogen te beschermen. En de mensenrechten komen er al helemaal bekaaid vanaf. Dat daarom roepen we minister Blok op het Nederlandse China beleid aan te scherpen.”

We vinden het nodig om scherpe en duidelijke keuzes te maken in de complexe relatie met China. Handel en economische belangen zijn daarbij belangrijk, maar dat betekent niet dat Nederland en de EU zich als een gekke henkie moet opstellen en alle oneerlijke handelspraktijken moet toestaan. Er zijn duidelijke maatregelen nodig om onze bedrijven en vitale infrastructuur te beschermen tegen ongewenste Chinese inmenging. Ook moet er veel meer aandacht komen voor de slechte mensenrechtensituatie.

De beste benadering van China is via de Europese Unie. Dat betekent veel meer gezamenlijk optreden en lidstaten niet tegen elkaar laten uitspelen door Chinese investeringen. Bovendien moet de EU veel meer investeren in de opbouw en uitbouw van de eigen tech-industrie.

Kamerlid Kees Verhoeven: “Europa doet nu niet mee in de top van de tech-wereld. Daardoor zijn we gedwongen afhankelijk van Chinese bedrijven, en dat is te kwetsbaar. Want soms kun je het verschil niet zien tussen een Chinees bedrijf, de Chinese overheid of de Chinese Communistische Partij. We moeten de controle houden over onze eigen technische infrastructuur en waken over onze data en privacy-standaarden. Daar ligt een belangrijke rol voor de EU.”

Lees hier de reactie van D66 op de China-strategie van het Nederlandse kabinet.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Meerderheid Tweede Kamer wil Brexit-noodwet

D66 D66 GroenLinks VVD PvdA Nederland 21-09-2019 15:00

Meerderheid Tweede Kamer wil Brexit-noodwet

D66, VVD, GroenLinks, PvdA en 50PLUS dienen een Brexit-noodwet in. Dankzij de noodwet kunnen Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen de Britse nationaliteit aannemen zonder de Nederlandse te verliezen. De partijen hebben gezamenlijk een meerderheid in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: “een No Deal-Brexit komt nu echt angstaanjagend dichtbij. Nu  ze er aan de overkant van de Noordzee een chaos van maken, moet de Nederlandse politiek de handen ineen slaan. Nederlanders in het VK mogen niet worden gegijzeld door de Brexit. Daarom komen we met dit vangnet.”

De wet is een vangnet voor Nederlanders in het VK en beschermt ze tegen de negatieve gevolgen van No Deal-Brexit of een Brexit waarin de burgerrechten niet geregeld zijn.  Met de onvoorspelbare politieke situatie in het VK is een no deal-Brexit – helaas – nog steeds een angstaanjagend reëel scenario. Dankzij de noodwet worden zij niet gedwongen op stel en sprong te kiezen tussen een Nederlands of Brits paspoort met alle negatieve gevolgen van dien. De enige manier waarop de Nederlandse regering deze mensen kan helpen is door hen de dubbele nationaliteit toe te staan.

De partijen benadrukken dat deze uitzonderlijke maatregel nodig is vanwege de unieke situatie die de Brexit is. Nederlanders in het VK verkeren in grote onzekerheid, met name als het gaat om hun recht op verblijf in het VK. Ondertussen kunnen ze niets doen om zichzelf te beschermen. Deze noodwet biedt voor hen een vangnet en voorkomt dat ze slachtoffer worden van  Brexit-onzekerheid. De vijf partijen vinden dat de Nederlandse politiek de handen ineen moet slaan nu de Britse politiek het dreigt te laten afweten.

Een Nederlander die al voor de Brexit in bijvoorbeeld Londen woonde, kan straks een Brits paspoort aanvragen zonder zijn Nederlandse staatsburgerschap te verliezen. Op die manier is er geen twijfel over verblijfsrecht, recht op onderwijs of sociale zekerheid. Normaal verlies je automatisch de Nederlandse nationaliteit, zodra je vrijwillig een tweede nationaliteit aanneemt. Dat wijzigt nu alleen in deze uitzonderlijke situatie van de Brexit.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Nederland moet opkomen voor niet-gelovigen

D66 D66 Nederland 22-08-2019 06:13

Nederland moet opkomen voor niet-gelovigen

Nederland moet internationaal opkomen voor de rechten van niet-gelovigen. Dat staat in een initiatiefnota van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Deze groep wordt nu nog te vaak vergeten, en verdient meer ondersteuning.

Sjoerdsma: ‘Wereldwijd is er terecht veel aandacht voor religieuze minderheden die worden vervolgd. Maar mensen die niet geloven, zijn de derde grootste onderdrukte groep. Zij verdienen veel meer bescherming dan nu het geval is. Nederland moet daarin een voortrekkersrol spelen.’

In landen als Iran, Saoedi-Arabië en Pakistan vindt ernstige onderdrukking, vervolging en discriminatie plaats van atheïsten, vrijdenkers en humanisten. D66 stelt concrete acties voor waarmee Nederland de situatie kan verbeteren. Sjoerdsma roept minister Blok op om rechtszaken tegen atheïsten bij te laten wonen, door te pleiten voor de afschaffing van blasfemiewetten – óók in Europa – en door de positie van niet-gelovigen ter discussie te stellen bij diplomatieke overleggen.

Juist omdat in Nederland meer niet-gelovigen dan wel-gelovigen wonen, is ons land bij uitstek geschikt om wereldwijd aandacht te vragen voor de positie van deze mensen. Sjoerdsma: ‘in veel landen is het levensgevaarlijk om openlijk te zeggen dat je geen religie aanhangt en niet in een god gelooft. D66 staat pal voor de vrijheid om te geloven wat je gelooft – juist ook als je níet gelooft.’

Samen met het Humanistisch Verbond maakt D66 zich sterk om dit onderwerp op de internationale agenda te krijgen. Onder meer door het speerpunt te maken als Nederland in de VN-mensenrechtenraad komt. Ook in Nederland is er nog werk te doen; zo zouden medewerkers van asielzoekerscentra beter voorgelicht kunnen worden om zo discriminatie van niet-gelovigen te herkennen.

Lees hier de hele initiatiefnota van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Speech Rob Jetten op de I am Europe Convention

D66 D66 Nederland 26-01-2019 18:43

Speech Rob Jetten op de I am Europe Convention

D66 organiseerde samen met pro-Europese partners de I am Europe Convention in Brussel. Lees de speech van fractievoorzitter Rob Jetten over de toekomst van Europa hier terug.

Ladies and Gentlemen, Madames et Messieurs, bonjour! Thank you.

It is wonderful to see all of you, and I want to begin with a special thanks to our friends from En Marche. Ever since La Republique En Marche entered the stage and shook up the political landscape in France, you have worked tirelessly towards a reformed, stronger and more vigorous French republic.

It is no secret D66 admires the fresh energy En Marche has given France. We admire the badly needed leadership Emmanuel Macron now provides for all of Europe. It is also no secret that over the course of the past months you have managed to build quite a following.

In fact, I heard that in every place a representative of En Marche show up, a large group of people in yellow vests follow their tracks. Now, this is a beautiful hall of fine arts, but quite a small one. I haven’t seen any yellow vests around Bozar as yet, so I think En Marche decided to leave their friends at home today. And for that, I say: merci!

Citoyens de l’Europe, ladies and gentlemen, Democraten, young people,

I want to begin with a story from my youth. Many, many moons ago I was 25 years old, settling into my first serious job for a railway agency. I lived in Nijmegen as I do still, a proud but quiet medieval town near the German border.

News had reached the eastern provinces of the Netherlands that David Cameron was due to make a high-impact announcement in Amsterdam. He cancelled at the last moment, relocating to the Bloomberg offices in London. And what he said there, I will never forget. Cameron announced an in-out referendum on the UK’s EU membership. In the course of his speech he promised there would be time for – and I quote – “a proper, reasoned debate”. And here we are now. Six years later this week.

We know what utter nonsense this was and continues to be. You will all remember how the debate unfolded. You will all remember how the nationalists gained their narrow victory. And how, after the referendum, they hurried off the stage like nervous high school actors who lost the plot. Not that there was a plot to begin with. This was improvised theatre from the get-go.

Theatre designed to swindle a generation of young British Europeans out of their futures. Theatre designed to end badly. Britain, as we’ve been able to observe these past few weeks, is on a collision course with reality. What Theresa May calls “the promise of Brexit” is more than a fallacy. It is lunacy.

It is an Alice in Wonderland-like turnaround. It can only make sense once you are on the other side of the looking glass. Once you start believing in fairy tales, you can simply deny reality. Populist denial has had just one result: Britain is crashing out of the European Union without any clear plans for finding a new role. There is no one in Europe who will not be affected by Brexit. But for millions, this is much worse.

They don’t know if they can even stay in the cities and the towns where the live, work and love after midnight, March 29th. It is for those people that my colleague Sjoerd Sjoerdsma has drafted emergency legislation to ensure that their citizenship is not limited to the borders of the Netherlands alone. We are Europeans. And we will never let that be taken away from us.

On a personal level, I myself found a new role a little over a hundred days ago. Having grappled with the realities of local politics for nearly a decade, I was elected to the Dutch parliament at the last election. And then, before I knew it, I was entrusted the daunting task of succeeding our illustrious former leader, the great European Alexander Pechtold.  So I’m speaking here today from a national perspective. And I’m trying to draw lessons from the Brexit disaster.

Why is it that more people turned out to vote leave than those who voted remain? The roots of Cameron’s spectacular Brexit-failure are deep in the grounds of British politics. And, yes, those roots have equally taken hold on this side of the channel. Why is it that people stopped believing in the ideal of European unity?

It is because no politician of the main political parties stood to make a positive case. No politician endowed with the power of the platform stood to make the case for a European future.

No politician was willing to tell a story to believe in. To inspire. To defend the essence of what is still the most successful invention of peaceful cooperation in human history: our European Union. Lazy politicians of left and right turned to scare tactics. Facts and figures. Their heart was never in it. They advocated staying on a train whose direction they hated. No wonder young people didn’t turn out to vote. No wonder the Brexiteers won the battle for the heart, which in politics as in life is still much stronger than the mind.

How do we now win the battle for the heart? I believe the key is to do something risky. Something different. To tell a story of where we came from, who we are, and where we want to go. Overlooking the history of Europe after the war, one thing stands out to me like a firefly in the dark. The unity of European countries is no longer a dream of the few.

It is, as Konrad Adenauer said: Eine Hoffnung für viele. Eine Notwendigkeit für uns alle. A hope for the many. A necessity for all. It is imperfect and unfinished. But it is reality. Our reality.

We haggle over financial responsibilities. We quibble over the rules of our market. We are seriously divided over the burdens of migration. And we are frustrated with the bureaucracy knelling our democracy. But never in the last 70 years have Europeans shot each other in a war of EU member states. Never.

The achievements of constitutional democracy, industry, science and the arts have brought prosperity beyond imagination. The European Union has become the second-largest democracy and the second-largest economy in the world.

This is the world I was born into in 1987. The year of the Single European Act, which introduced the single largest integrated market in the world. This is the world my generation has always taken for granted. And this is our challenge.

We do not know anything else than to be living in the most progressive and peaceful era in human history. But just as it could hardly get better, we are confronted with the dark forces of the past. Nationalism, xenophobia, and even anti-Semitism are growing stronger by the day.

They are a mortal danger to our open society and the future of Europe. What will be our answer? Will we be guided by fear? Will we attempt to be fashionable and join the populist desire to break the institutions we took so long to build? Will we copy the policies of the nationalists, playing to the crowd?

My answer is clear. Call me the man of stainless steel robotics, be my guest, but I will repeat with the Iron Lady: No. No. No. Our answer is one of old-fashioned hope. “Hope,” wrote Vaclav Havel, “is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.”

Given the history of our continent, we take confidence in our ability to shape our own destiny. But we cannot be sure how something turns out. We can do our best. Do our duty. Our duty – now as before – is to do something that makes sense. And at this dark hour nothing makes more sense than to resist the demagogues shaking the foundations of our precious Union. To build and not break. To trust and not fear. To create and not destruct. To love and not hate.

If you love Europe, you have come to the right place. If you want to fight for Europe, you have come to the right place. If you want to vote for Europe, you have come to the right party. And I urge you to think about your friends whose party loyalties normally lie elsewhere. Social-democrats, greens, conservatives. They will have their reasons to vote as they do in national elections. But this election is different.

This is about the future of Europe. About democracy itself. Our conservative friends belittle these elections. The Dutch Prime Minister even went on television, saying he thinks these elections are – and I quote — ‘not so relevant’. Well, I’ve got news for him: his young voters will find their way to the only party that has always found European elections relevant: D66!

We think these European elections are the most important in modern history. History teaches us that when freedom and autocracy rival for dominance, we must choose freedom. Without any reservation. I have the privilege to lead the one party in the Netherlands that has always worked to improve Europe. To deliver on the European promise of a balance between freedom and equality. An ever-closer union ready to meet the great challenges of our time. And ready we will be.

If we were able to become this prosperous, we can create a market that works for all. If we were able to win the Nobel Peace Prize, we can provide shelter to human beings fleeing war and persecution. If we were able to wrest democracy from the claws of tyranny, we can give the people of Europe the power to define their future at the ballot box. And if we were able to bring an end to the violence of nations, we can protect our planet from the violence of nature.

Friends, this is not a time for self-congratulation. This is not a time to sit still. More than ever before, we are in need of the light that a living flame of progress can spread. And so I ask you, and especially all of the young people here today: stand up and be counted. Light a fire.

You don’t need to become a member of D66 to defend an ideal. Join this movement for Europe as one of its supporters. Go online and sign up to join the team. And then go out and spread hope for the future to your friends and neighbors.

The future of Europe is on the line.

Thank you. Merci. Dankuwel!

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Laat Nederlanders in VK niet stikken

D66 D66 Nederland 26-01-2019 05:00

Laat Nederlanders in VK niet stikken

D66 komt met een noodwet die de dubbele nationaliteit tijdelijk moet toestaan voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Britten in Nederland. Dat is volgens de partij de enige manier om de meest negatieve gevolgen van de Brexit voor hen te voorkomen.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: “Het leven van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk staat nu echt op losse schroeven. Wonen, werken, studeren, stemmen: alles kan door de Brexit van ze afgepakt worden. Dat mogen we niet laten gebeuren. Laten we er samen voor zorgen dat hun toekomst veilig is gesteld.”

D66 wil dat Nederlanders en Britten hun leven kunnen voortzetten zoals dat was, en dat kan alleen met een dubbele nationaliteit. De Nederlandse én Britse nationaliteit aannemen is op dit moment niet mogelijk, tenzij je getrouwd bent met een Brit. Singles, weduwen en stellen die niet getrouwd zijn verliezen als ze de Britse nationaliteit aannemen de Nederlandse nationaliteit. Je mag dan niet zomaar weer in Nederland wonen of werken. Met de initiatiefwet van D66 moet die dubbele nationaliteit wél worden toegestaan voor de 100.000 Nederlanders in het VK en voor de 46.000 Britten in Nederland.

De partij roept alle fracties in de Tweede Kamer op de initiatiefwet mee in te dienen en stelt de wet daarom ook open voor ondertekening van andere partijen. Sjoerdsma: “Dit vraagt echt om samenwerking van links tot rechts. Samen moeten we ervoor zorgen dat Nederlanders in het VK en de Britten in Nederland niet te dupe zijn van de Brexit chaos.” Nederland is niet het enige land wat voor haar inwoners in het VK noodmaatregelen neemt. Duitsland kwam eerder al met een soortgelijke noodwet. Ook het op nationaliteitsgebied zeer conservatieve Oostenrijk nam een dergelijk initiatief.

Zonder de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit moeten Nederlanders óf een verblijfsvergunning in het VK aanvragen of ze moeten op den duur de Britse nationaliteit aannemen, maar dan verliezen ze hun Nederlandse nationaliteit. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor deze mensen. Ze verliezen hun kiesrecht, het recht op terugkeer en gezinshereniging, en alle rechten die  je als Unieburger wel hebt zoals wonen en werken in een andere EU-lidstaat. Ook zijn de studiekosten als je kinderen in Nederland willen studeren fors hoger.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 vindt dat Nederland deelt in de collectieve verantwoordelijkheid voor een veilige wereld. Een wereld waarin er voortdurend aandacht moet zijn voor mensenrechten, de internationale rechtsorde en mensen in kwetsbare posities. Internationale samenwerking is dé kracht achter veiligheid en welvaart. D66 ziet in die internationale samenwerking een leidende rol voor Europa.