Nieuws van Blanco lijst 8 over CDA inzichtelijk

7 documenten

Wat vindt het CDA van de plannen ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 CDA Barneveld 13-06-2019 15:15

Wat vindt het CDA van de plannen voor 2020? Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2020-2023 gepresenteerd. In de kadernota, één van de belangrijkste politieke documenten van het jaar, worden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd én wordt een doorkijkje gegeven naar de drie daarop volgende jaren. Op woensdag 19 juni 2019 bespreekt de gemeenteraad de kadernota. CDA: “Het debat vraagt dat je zoekt naar de verschillen, maar probeer nu ook eens een keer gewoon een gesprek te voeren, een dialoog. Daar kan je in de politiek het juiste voorbeeld geven, net als thuis”, sprak Gerdi Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, op het afgelopen VNG Congres in onze gemeente Barneveld. Terwijl het veelbesproken zand nog wat om ons heen dwarrelt, staat 19 juni de Kadernota op het programma. De plannen voor de komende jaren. Een moment van debat, maar hopelijk vooral dialoog. Bij het VNG Congres sprak ik verschillende bestuurders die toch hun jaloezie niet konden verbergen: we hebben veel te bieden in Barneveld. En dat doen we niet als bestuurders, maar als samenleving. Als CDA geloven we dat niet de overheid aan de knoppen zit. Ook de markt heeft onvoldoende antwoorden; het is de samenleving die aan zet is. En voor die samenleving zetten wij ons graag in. Waar staan we als CDA voor? In het coalitieakkoord hebben we als CDA veel ambities laten optekenen. Denk aan Right to Challenge, sport, duurzaamheid, veiligheid; onderwerpen die weer verder worden uitgewerkt in deze kadernota. Het is goed dat er aandacht is voor de groei die we als gemeente doormaken; op termijn naar 70.000 inwoners, wat betekent dat voor onze voorzieningen en cultuur? En hoe gaan we hier als gemeentehuis zelf mee om, hoe ziet onze toekomstige dienstverlening eruit? Vragen waar de komende periode een antwoord op gegeven moet worden. Een belangrijk thema dit jaar is de jeugdzorg. Een onderwerp dat ons zowel inhoudelijk als financieel bezighoudt. Aandacht voor de beste zorg op de beste plek, maar helaas merken we dat het geld hiervoor ontoereikend is. Dit betekent dat we op zoek moeten naar dekking, maar ook dat we het Rijk moeten blijven vragen naar meer financiële middelen. Er zijn nog meer zaken die wat ons betreft extra aandacht mogen hebben en die we graag op 19 juni naar voren willen brengen. Denk aan: • Veiligheid en verkeer; de groei van Barneveld vraagt om goede maatregelen, niet zoals de Kuntzelaan is aangepakt. • Right to Challenge: we vragen om concretere buurtbudgetten; bewoners willen graag regie over hun eigen buurt, maar waar kunnen ze aanspraak op maken? • Sportvoorzieningen in de kleinere dorpen: blijvend aandacht voor de ontwikkeling van sporthallen in Terbroek en Kootwijkerbroek en het zwembad in De Glind. • Zorg en gezondheid: denk aan een buurtziekenhuis in Barneveld en aandacht voor gezond voedsel. • Duurzaamheid: er zijn ambitieuze plannen, maar het moet ook betaalbaar zijn. Op 19 juni gaan we als CDA het debat aan in de gemeenteraad, over plannen voor de komende jaren. Een debat, maar zoals Gerdi Verbeet aangaf, liever een gesprek. Net als dat we graag met u in gesprek gaan over hoe we Barneveld nog mooier maken. Mist u iets in ons verhaal? U weet ons te vinden! Daan de Vries Fractievoorzitter

De fractie van het CDA heeft het ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 CDA Barneveld 13-06-2019 08:22

De fractie van het CDA heeft het college van B&W vragen gesteld over de verkoop van het voormalige schoolgebouw De Lichtboei in Kootwijkerbroek. U kunt de vragen hier nalezen: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=barneveld&id=c3aebb25-260f-441e-8e98-94672f9ce62c

Het college van B&W heeft de ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 CDA Barneveld 11-06-2019 13:12

Het college van B&W heeft de door de fractie van het CDA gestelde vragen over de biologische waterzuivering in De Glind beantwoord. U kunt de (vragen en) antwoorden hier teruglezen: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=barneveld&id=7751fbca-7120-4960-a30d-71c6b5a50673

#Verkiezingsnieuws | Hoeveel stemmen ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 VVD CDA GroenLinks SGP ChristenUnie Barneveld 21-03-2019 15:06

#Verkiezingsnieuws | Hoeveel stemmen hebben de Barneveldse kandidaten bij de Provinciale Statenverkiezingen in (de eigen gemeente) Barneveld behaald? We hebben het voor u op een rijtje gezet: VVD 31. Henny van Rij: 216 34. Henk Morren: 63 35. Gerard van den Tweel: 89 36. Gerard van den Hengel: 427 CDA 38. Eppie Fokkema: 38 48. Jaco Geurts: 419 ChristenUnie 27. Gaatze Rekker: 367 SGP 03. Bennie Wijnne: 1937 12. Jaap van den Bosch: 142 15. Leendert de Knegt: 303 23. Koos van der Tang: 275 GroenLinks 19. Age Kamermans: 64

#Verkiezingsnieuws | Na het invoeren ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 VVD SGP ChristenUnie CDA Barneveld 20-03-2019 21:41

#Verkiezingsnieuws | Na het invoeren van de uitslagen 18 van de 39 stembureaus, is de top vijf van politieke partijen als volgt: 1) SGP; 2) ChristenUnie; 3) CDA; 4) Forum voor Democratie en 5) VVD. Het opkomstpercentage bedraagt bijna 60% (vrijwel gelijk aan vier jaar geleden).

Het is Internationale Vrouwendag. ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 VVD ChristenUnie CDA Barneveld 08-03-2019 18:49

Het is Internationale Vrouwendag. Vandaag zetten wij onze acht vrouwelijke raadsleden én vrouwelijke wethouder in het zonnetje. Op de spiegelfoto van links naar rechts: Suzanne Wassink-van Bochove (Pro98), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang), Sandra Reemst-Start (VVD), Tamara van den Broek-Westerneng (CDA), Marleen Blankenburgh-in ’t Anker (Lokaal Belang), Wilma Heijkoop-van Maanen (ChristenUnie) en Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief). Helaas waren Gonda Lenters (Lokaal Belang) en wethouder Didi Dorrestijn-Taal (CDA) verhinderd. Zij zetten zich allemaal (samen met hun fractiegenoten) in voor onze gemeente Barneveld. Gekozen als volksvertegenwoordiger en zeer betrokken op onze samenleving. Hartelijk dank voor jullie inzet!

Morgenvroeg is CDA Culemborg ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 CDA Culemborg 10-02-2018 19:33

Morgenvroeg is CDA Culemborg lijsttrekker Nicolien de Geus te gast in het @SRC_FM programma Muziek en Meer. Volgende week komt Machid el Boustati van de eerste blanco lijst koffie drinken.