Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

18 documenten

Help de slachtoffers van de vuurzee in Moria

PvdA PvdA Nederland 10-09-2020 12:14

Door Attje Kuiken op 10 september 2020 Delen  

Ze waren op de vlucht – alweer. Deze keer voor een allesverwoestende vuurzee. De paar bezittingen die ze nog hebben verzwolgen door het vuur. De kleding die ze aanhadden is vaak het enige wat hen nog rest. Hartverscheurende beelden, die mij net zoals zoveel andere Nederlanders geraakt hebben. Het vestigt weer de aandacht op het menselijke drama dat zich daar onder onze neus voltrekt.

Kamp Moria bestaat niet sinds gisteren en de slechte omstandigheden zijn niet nieuw.

Want kamp Moria bestaat niet sinds gisteren en de slechte omstandigheden waarin mensen daar moeten leven zijn niet nieuw. Al jaren wordt er over gesproken. Over hoe we die mensen daar weg krijgen, hoe we ze beter kunnen opvangen, of Nederland niet 500 weeskinderen uit deze hel zou moeten overnemen. Maar nog allemaal zonder resultaat.

Europa – ook de Nederlandse regering – staat erbij en kijkt ernaar. Griekenland moet het zelf maar oplossen, herhaalde het kabinet gisteren. Een hardvochtige reactie, zonder enig mededogen. Daarom doe ik vandaag tijdens het debat weer een klemmend beroep op minister Kaag , staatssecretaris Broekers-Knol en de rest van het kabinet: stop met wegkijken en doe iets.

Er is nu eerst behoefte aan noodhulp, om de tienduizenden mensen te helpen die geen dak meer boven hun hoofd hebben. Ten tweede moet er wat geregeld worden voor al die weeskinderen die in deze hel leven. Die moeten we opnemen, ook in Nederland. En er moet betere opvang komen voor alle andere asielzoekers in het kamp, en dat kan Griekenland niet alleen.

Er is nu behoefte aan noodhulp, om de mensen te helpen die geen dak boven hun hoofd hebben.

Duitsland heeft in Europa al het voortouw genomen. Nederland moet zich daarbij aansluiten. Want of deze mensen nu recht hebben op een vluchtelingenstatus of uiteindelijk toch niet in Europa kunnen blijven: in dergelijke omstandigheden kan niemand leven. Het is mensonterend en Europa ontwaarding. Mensen in nood moeten altijd kunnen rekenen op onze medemenselijkheid.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/slachtoffers-moria/

https://www.pvda.nl/nieuws/slachtoffers-moria/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/slachtoffers-moria/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Laten we omkijken naar mensen die het niet meer zien zitten.

PvdA PvdA Nederland 10-09-2020 09:05

Door Attje Kuiken op 10 september 2020 Delen  

Ieder jaar zijn er tussen de 1500 en 2000 mensen die zich beroven van hun eigen leven. Omdat ze depressief zijn, geen uitweg maar zien, denken dat het de oplossing is. En – verschrikkelijk genoeg – omdat ze niet tijdig de juiste hulp kregen.

Er moet wat gedaan worden aan de wachtlijsten voor hulp in de geestelijke gezondheidszorg.

Op dit moment staan er bijna 90.000 mensen op een wachtlijst voor hulp in de geestelijke gezondheidszorg. Iets waar Charlotte Bouwman – die zelf ook met depressies kampt – telkens weer aandacht voor vraagt met haar initiatief ‘lijm de zorg’. Er moet nu echt wat gedaan worden aan die wachtlijsten. Want voorkomen of snel ingrijpen bij problemen bespaart veel kosten en persoonlijk leed.

Nu tijdens de coronacrisis is dat misschien wel nog belangrijker. Uit onderzoek van onder meer EenVandaag, blijkt dat gevoelens van depressiviteit zijn toegenomen. Een op de drie jongeren voelden zich in de afgelopen twee jaar langere tijd depressief of zijn dat nu nog steeds. Ze ervaren dagelijks ernstige neerslachtigheid en verlies van levenslust. En bijna de helft (45%) heeft zelfmoordgedachten.

Vandaag is het wereld suïcide-preventiedag. Laten we het zwijgen doorbreken.

Vandaag is het wereld suïcide-preventiedag. Een dag waarop we stilstaan bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord. En alle familie, vrienden of collega’s die daardoor ook geraakt zijn. Laten we het zwijgen doorbreken en deze gedachten bespreekbaar maken. En laten we ervoor zorgen dat we omkijken naar mensen die het niet meer zien zitten en hen de hulp bieden die ze nodig hebben.

Denk je zelf ook aan zelfmoord? Zoek hulp in je omgeving of chat of bel 0800-0113 met 113 zelfmoordpreventie.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zelfmoordpreventie/

https://www.pvda.nl/nieuws/zelfmoordpreventie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zelfmoordpreventie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Zowel bewoners als reljeugd hebben niks aan alleen stoere woorden

PvdA PvdA Nederland 03-09-2020 04:56

Door Attje Kuiken op 3 september 2020 Delen  

Een andere inwoner beschreef haar gevoel van onveiligheid: ‘Ik wil niet door mijn wijk lopen en me afvragen wie ik kan vertrouwen’.

Het zijn hartverscheurende verhalen van mensen die de rellen niet op sociale media, maar voor hun deur zagen. Dat je thuis kunt ontspannen en veilig over straat gaat: we staan er niet bij stil hoe belangrijk het is.

Vanuit rechts was geen gebrek aan stoere taal.

Vanuit rechts was geen gebrek aan stoere taal. Het tuig moest aangepakt, de lange lat erover, ouders moesten verantwoordelijkheid nemen. Maar die meneer met zijn emmers water heeft niks aan stoere taal. Die heeft behoefte aan een overheid die oplossingen aandraagt.

En daar schort het aan. In een zomer met rellende jongeren, rellende complotdenkers en rellende boeren rennen onze agenten van het ene naar het andere brandje. We moeten ze in staat stellen hun werk goed te doen. Maar er zijn gewoon te weinig collega's voor al het werk.

De werkdruk is te hoog, aangiftes blijven liggen.

De werkdruk is te hoog, aangiftes blijven liggen. Daarom moet veel meer geïnvesteerd worden in ons politiekorps. Niet in ME-busjes, maar in wijkagenten. De mannen en vrouwen die achter de voordeur komen, die jongeren en hun ouders kennen.

Zij hebben nauw contact met vertrouwenspersonen in de wijk. Zodat de politie weer tot in de haarvaten van onze wijken komt. En de kans groter wordt dat we opruiing en oproepen tot rellen in de kiem kunnen smoren.

Maar wat ons betreft is alleen investeren in de politie niet genoeg.

Maar wat ons betreft is alleen investeren in de politie is niet genoeg. Want dat is alleen effectief als we ook investeren in preventieve krachten die jongeren op het juiste pad houden. Laten we daarom meer investeren in onderwijs. Hoe meer en beter de leraren en opleidingen, hoe groter de kans dat jongeren met een mooi diploma een mooie baan vinden.

Laten we daarom eens investeren in volkshuisvesting. Veel jongeren kunnen geen betaalbaar huis vinden en wonen met een te groot gezin in een te klein huis waardoor ze de straat op gaan, waar criminele verleidingen lonken.

Laten we ook investeren in de sociale basis.

Laten we ook investeren in de sociale basis: de jongerenwerkers die opgeleid zijn om jongeren op een laagdrempelige manier op het juiste pad te houden. Zo zijn in Amsterdam onlangs twee oproepen tot rellen ongedaan gemaakt.

Laten we investeren in meer stages en in banen met meer zekerheid. Laten we met jongeren praten, in plaats van stoer over ze schreeuwen. Aan stoere taal geen gebrek. Maar er is behoefte aan daden.

Laten we daar werk van maken.

Voor de toekomst van de jongeren en voor de mensen die veilig in hun wijk over straat willen. Meer agenten die de wijk kennen. Een aanpak met jeugdwerkers die jongeren kansen biedt en de wijk verbetert.

Attje Kuiken is Tweede Kamerlid voor de PvdA en Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van PvdA in de gemeenteraad van Amsterdam.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zowel-bewoners-als-reljeugd-hebben-niks-aan-alleen-stoere-woorden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zowel-bewoners-als-reljeugd-hebben-niks-aan-alleen-stoere-woorden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA Nederland 27-05-2020 09:10

Door Webredactie op 27 mei 2020 om 10:34

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

Het initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, PvdA en D66 over juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal is klaar om besproken te worden in de Tweede Kamer.

De fracties dienen vandaag de schriftelijke beantwoording in. De wet regelt dat veel belangrijke informatie ook beter toegankelijk wordt voor de 15.000 doven en slechthorenden in Nederland. Het recht van Nederlandse gebarentaligen om hun eigen moedertaal te mogen gebruiken wordt hiermee wettelijk vastgelegd. Een van de voorstellen uit de wet is de afgelopen tijd al door het kabinet overgenomen: de inzet van een tolk Nederlandse Gebarentaal bij de persconferenties van de minister-president.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “In onze samenleving moet iedereen volwaardig kunnen meedoen. Zoals ik me thuis voel als ik Nederlands kan praten, zo moet ons land ook een thuis zijn voor mensen die in gebarentaal communiceren. Erkenning van onze nationale gebarentaal als officiële landstaal is daarin een belangrijke stap. In de praktijk betekent dat ook dat de overheid het goede voorbeeld geeft en informatie in de Nederlandse Gebarentaal beschikbaar stelt. Mooi dat de tolk Nederlandse Gebarentaal nu een vaste plek inneemt bij de persconferenties van het kabinet over de coronacrisis. Echter was dit niet vanzelfsprekend en direct het geval. Dit laat opnieuw de urgentie van ons wetsvoorstel zien.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “Er werd een beetje lacherig gedaan toen wij zeiden dat er een tolk Nederlandse Gebarentaal op de persconferentie moest staan. Maar ik ben heel blij dat het – na wat verzet – toch gelukt is. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor al die mensen die nu wel kunnen volgen wat er wordt gezegd, maar het is ook ontzettend belangrijk ook voor de acceptatie en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Mensen die doof zijn of slecht horen zijn een volwaardig deel van onze samenleving. Ik hoop dat we met deze wet echt voor een kanteling gaan zorgen.”

Jessica van Eijs (D66), zelf ernstig slechthorend: “Het is mooi om te zien dat er een gebarentolk aanwezig is bij bijvoorbeeld de persconferenties over corona. Want doven en slechthorenden willen zelf belangrijk nieuws kunnen volgen, net zoals alle andere mensen. Dat herken ik ook. Het is frustrerend om hele stukken tekst te missen als ik het niet goed kan horen. Het is goed als het op veel meer plekken vanzelfsprekend wordt dat er gebarentaal wordt gebruikt.”.

Duidelijkheid nodig over coronaregels

PvdA PvdA Nederland 16-05-2020 05:56

Door Attje Kuiken op 16 mei 2020 Delen  

Iedere Nederlandse burger dient de wet te kennen. Maar in deze verwarrende coronatijden is dat steeds moeilijker. Hoewel het grote merendeel van de Nederlanders z'n best doet om zich aan de voorschriften te houden, is dat lang niet altijd makkelijk.

En dat heeft soms vergaande gevolgen. Jonge mensen die in het park afspreken en niet alleen een boete, maar ook een aantekening in de justitiële documentatie krijgen. In de volksmond ook wel bekend als een strafblad.

Of de huisgenoten in Leiden die een boete kregen omdat ze met z'n vijven op het balkon van hun studentenflat stonden. Een situatie waarin niemand meer weet wat nu wel mag en wat niet.

Dit is een uitzonderlijke tijd.

Laat helder zijn: dit is een uitzonderlijke tijd. De regels die horen bij ons nieuwe normaal hebben niet alleen de bevolking, maar ook de regering overvallen. Onduidelijkheid - hoe vervelend ook - hoort er dan in het begin bij. Bovendien moet je ook kunnen optreden waar de volksgezondheid in gevaar komt.

Maar inmiddels zijn we al twee maanden onderweg en worden er nog steeds boetes uitgedeeld op basis van een noodverordening. En verschilt de aanpak van stad tot stad en van handhaver tot handhaver.

Er moet daarom zo snel mogelijk duidelijke coronawetgeving komen. Een wet waarin duidelijk staat beschreven wat wel en wat niet mag in deze anderhalvemeter-samenleving. Een wet die grondwettelijk deugd omdat we nu niet exact weten of eerder uitgedeelde boetes voor de rechter stand zullen houden.

Iedere dag dat de wet er niet ligt kan dat tot problemen leiden. De focus van die wet moet liggen op medewerking en gezond verstand. Rutte herhaald iedere keer dat we volwassen zijn. Ik zou zeggen dat mensen van goede wil zijn. We moeten elkaar aanspreken op gedrag, en zo nodig kan de politie waarschuwen. Boetes zijn pas een optie als het gewone fatsoen ontbreekt.

In de huidige noodverordening leiden boetes tot een strafblad. Dat kan problemen opleveren met het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag. Een strafblad lijkt me zwaar middel voor drie jongeren in een park. Daarom moeten in de nieuwe coronawetgeving de coronaboetes bestuurlijke boetes worden. Die leiden niet tot een stafblad.

Vergelijk met de bestuurlijke boetes voor overlast in de openbare ruimte, zoals de sluitingstijd van cafe overtreden, bekladden van muren, gebruik van softdrugs op straat, wildplassen of de Mulderboetes voor kleine verkeersovertredingen. Hiermee doen we recht aan de balans tussen wat redelijk en rechtvaardig is.

Het kabinet heeft een dergelijke wet ook weken geleden aangekondigd, maar sindsdien is er niks meer van vernomen. Terwijl Nederland behoefte heeft aan duidelijkheid. Die moet er snel komen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/duidelijkheid-nodig-over-coronaregels/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/duidelijkheid-nodig-over-coronaregels/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Jaren wachten tot je verkrachter zijn verdiende loon krijgt

PvdA PvdA Nederland 08-05-2020 07:31

Door Attje Kuiken op 8 mei 2020 Delen  

Ietje van Lingen, inmiddels 80, werd vijf jaar geleden beroofd en verkracht. Ik sprak Ietje en haar man – steun en toeverlaat Ronald – afgelopen week. Ronald mocht vanwege corona niet bij het hoger beroep naast Ietje in de rechtbank zitten. Ietje noemde het ‘vreselijk en onacceptabel’. Ze weigerde alleen in de rechtszaal te gaan zitten voor haar getuigenverklaring. Een hartverscheurend verhaal en reden voor mij om de minister vragen of dit anders kan.

Gelukkig heeft de rechtbank besloten dat Ronald en Ietje toch samen in de rechtszaal mogen zitten. Eind goed, al goed? Helaas niet, want hoewel er vanwege corona vervelende maar noodzakelijke maatregelen worden genomen dringt zich hier toch de vraag op: waarom doen we dit slachtoffers aan? Twee jaar na de brute aanval op Ietje werd de dader veroordeeld maar inmiddels zijn we drie jaar verder en moet het hoger beroep nog dienen. Zit daar niet het echte probleem?

Slopend noemen Ietje en Ronald het. Het vreet je als een ziekte mentaal van binnen uit. En deze zaak staat niet op zichzelf. Susanne die ik regelmatig spreek werd in 2016 verkracht door een Tbs-er op verlof ook haar rechtsgang sleept maar voort. Zedenzaken waaronder zelfs verkrachting die pas na een jaar opgepakt worden.

Zedenzaken waaronder zelfs verkrachting die pas na een jaar opgepakt worden.

Er liggen nu al meer dan 40.000 zaken op de plank waaronder zware geweld en zedenzaken. Door de coronacrisis zijn er nog eens duizenden blijven liggen. Er wordt door alle mensen bij politie, OM en de rechtbank keihard gewerkt maar zonder extra collega’s en geld blijven de achterstanden verder oplopen. Het is onacceptabel als daardoor zaken worden geseponeerd en daders vrijuit gaan. Het is onacceptabel als slachtoffers zo lang met slepende rechtszaken worden geconfronteerd. Zij voelen zich daardoor dubbel slachtoffer.

Er wordt door alle mensen bij politie, OM en de rechtbank keihard gewerkt maar zonder extra collega’s en geld blijven de achterstanden verder oplopen.

Ietje en Ronald wandelen dagelijks met hun hondje. Dat houdt hen letterlijk en figuurlijk op de been. Maar zij vragen zich af hoe lang dit nog moet duren. Hoe vaak moeten zij nog in de tram naar de rechtbank? Wanneer houdt deze nachtmerrie op? Minister Dekker moet niet vanaf de kant blijven toekijken maar zorgen voor meer capaciteit bij het Openbaar Ministerie en de rechtbanken. In tijden van corona verdient niet alleen de economie steun, maar de rechtsstaat ook.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/jaren-wachten-tot-je-verkrachter-zijn-verdiende-loon-krijgt/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/jaren-wachten-tot-je-verkrachter-zijn-verdiende-loon-krijgt/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

De coronacrisis en de ggz

PvdA PvdA Nederland 25-04-2020 07:00

Door Attje Kuiken op 25 april 2020 Delen  

Het is een hartenkreet, zoals we er veel horen vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Zonder enige beschermingsmiddelen staan zij voor duivelse dilemma’s. “Ga ik onbeschermd naar iemand met griepklachten, of moet de patiënt het zonder zorg stellen?”

Bij de bewoners van instellingen neemt de frustratie toe. De coronacrisis raakt juist psychisch kwetsbaren enorm hard. Er dreigt een stille ramp. Er is een noodplan voor de ggz nodig, want dit virus eist onzichtbaar levens.

De afgelopen weken ging alle aandacht terecht naar de intensive care.

De afgelopen weken ging alle aandacht terecht naar de intensive care. Naar de fantastische verpleegkundigen en artsen. Door hun harde werk kunnen we inmiddels voorzichtig hoopvol zijn over de ziekenhuiszorg. Daardoor zien we nu wel dat er op andere delen grote problemen zijn.

Voor mensen met psychische problematiek is het wegvallen van hun ritme en dagbesteding ingrijpend. Ze hebben hun therapie en contacten nodig. Als dat verdwijnt hebben ze niks om op terug te vallen.

De coronacrisis raakt juist psychisch kwetsbaren enorm hard.

Onlangs meldde ambulancepersoneel in deze krant hartverscheurende verhalen over verwaarloosde en verwarde mensen. Huiselijk geweld neemt toe, kinderen zoeken steeds vaker hulp bij de Kindertelefoon en de Zelfmoordpreventielijn staat roodgloeiend.

Wat deze crisis extra groot maakt: de geestelijke gezondheidszorg stond er al slecht voor. Er waren lange wachtlijsten, grote personeelstekorten, instellingen die diep in de rode cijfers zaten.

‘Lijm de zorg’.

De afgelopen tijd vroeg Charlotte Bouwman hier al aandacht voor door wekenlang op de stoep te zitten bij het ministerie. Met als motto: ‘lijm de zorg’. Sindsdien is de situatie nog erger geworden doordat veel zorgverleners niet meer uitbetalen omdat veel zorg niet meer gegeven wordt. Als er niks gebeurt leidt dit tot ontslagen en faillissementen.

Wat deze crisis extra groot maakt: de geestelijke gezondheidszorg stond er al slecht voor.

Overal in de zorg is het credo nu: ‘alle hens aan dek’. Vanuit de politiek wordt gepleit voor centrale regie in de zorg: in een crisis werkt het nu eenmaal niet om afzonderlijk mondkapjes in te kopen of extra crisisbedden te realiseren.

Daar is samenwerking voor nodig. Die samenwerking is ook nodig in de geestelijke gezondheidszorg. Zodat instellingen niet omvallen. Zodat het kostbare en schaarse personeel behouden blijft.

Kabinet, neem de leiding.

Daarom doe ik een oproep aan het kabinet: neem de leiding om te voorkomen dat we deze crisis uitkomen met een gehalveerde geestelijke gezondheidszorg. Dan valt er echt niks meer te lijmen.

Neem de regie zodat er extra crisisbedden voor ggz-patienten komen. Zorg voor voldoende beschermingsmiddelen voor zorgverleners. Trek het maximale uit de kast, zodat instellingen én kwetsbare mensen niet omvallen.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis-en-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/de-coronacrisis-en-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Ook politieagenten moeten getest kunnen worden

PvdA PvdA Nederland 23-04-2020 15:22

Door Attje Kuiken op 23 april 2020 Delen  

Zij staan iedere dag op straat voor onze veiligheid. We moeten hen ook veilig houden. Daarom doe ik een oproep aan het kabinet: zorg ervoor dat alle politieagenten met lichte klachten getest kunnen worden op het coronavirus.

Politieagenten staan iedere dag op straat voor onze veiligheid.

Alle zorgmedewerkers met lichte klachten kunnen getest worden. Die belofte deed minister Hugo de Jonge. En er wordt meer getest, terwijl er nog steeds teveel mis gaat. En nu de scholen straks weer open gaan worden ook leraren getest bij lichte klachten. Dat roept de vraag op waarom politieagenten alleen getest worden als er contact is geweest met iemand waarvan besmetting vast staat.

Waarom worden politieagenten niet genoeg getest?

Agenten staan iedere dag op straat. Bij arrestaties en dergelijke is het onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden. En hun werk is er niet makkelijker op geworden in deze moeilijke tijd. Van mensen die zich niet aan de nieuwe regel houden tot verwarde of kwaadaardige mensen de in hun richting spugen.

Zorg ervoor dat agenten getest kunnen worden bij lichte klachten.

Politieagenten zorgen voor onze veiligheid. Wij moeten ze daarom ook veiligheid bieden. Daarom vraag ik het kabinet: zorg ervoor dat agenten getest kunnen worden bij lichte klachten. Zodat ze weten of ze hun belangrijke werk veilig voor de samenleving kunnen blijven doen

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/test-politieagenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/test-politieagenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Staatssecretaris: repareer de ggz!

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 05-03-2020 14:18

Door Attje Kuiken op 5 maart 2020 Delen  

Al wekenlang voert Charlotte Bouwman actie. Ze zit buiten het ministerie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit protest tegen de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor mensen met complexe psychische problemen. Op het moment dat zij met haar actie begon stond zij al ruim 800 dagen op een wachtlijst. Juist de mensen met de lastigste problemen die hulp het hardst nodig hebben krijgen die niet. Dat kan zo niet langer.

Juist de mensen met de lastigste problemen die hulp het hardst nodig hebben krijgen die niet.

Een maand geleden kondigde staatssecretaris Blokhuis aan dat de sector binnen een maand een plan gemaakt zou worden die de problemen echt zou aanpakken. Anders zou hij zelf ingrijpen. Grote woorden die grote verwachting creëerden. Maar weer worden de mensen op wachtlijsten teleurgesteld, want na een maand ligt er nog steeds geen plan en is er niks veranderd voor mensen voor wie een maand zonder hulp zo zwaar is. In samenwerking met GroenLinks en de SP roep ik daarom op nu eindelijk eens actie te ondernemen. Staatssecretaris, lijm de zorg!

De staatssecretaris komt met grote woorden maar geen plan.

De noodzaak van een goed plan voor de ggz blijkt afgelopen week wel weer uit het trieste nieuws van het overlijden van Justin, die er zelf voor heeft gekozen om een einde aan zijn leven te maken. Hoe is het mogelijk dat suïcidale mensen worden weggestuurd bij ggz-instellingen in een welvarend land als het onze? Het is simpelweg niet te verkroppen. Wat gaat de staatssecretaris doen om te verzekeren dat de ggz er is voor juist de mensen met de grootste problemen?

Samen met SP en GroenLinks roep ik op: maak de belofte waar!

In de tussentijd zien we ook het aantal incidenten op straat, bijvoorbeeld, met verwarde personen toenemen. De politie heeft hier haar handen vol aan, terwijl zij ook kampen met tekorten. Daarnaast worden deze mensen ook niet geholpen door een middagje op het politiebureau. Deze mensen hebben zo snel mogelijk professionele hulp van de ggz nodig. Samen met mijn collega’s van de SP en GroenLinks roep ik staatssecretaris Blokhuis dan ook op: grijp in en kom met een plan. Maak je belofte waar!

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/staatssecretaris-repareer-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/staatssecretaris-repareer-de-ggz/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Oud en nieuw: met of zonder vuurwerk?

PvdA PvdA Nederland 06-01-2020 12:57

Door Attje Kuiken op 6 januari 2020 Delen  

Dit feest wordt nu al jaren ontsierd door overlast, rotzooi en het ergste van alles: honderden slachtoffers van vuurwerk. Elk jaar weer. Bijna de helft daarvan zijn omstanders die zelf geen vuurwerk afstaken. Er zijn bedreigingen richting hulpverleners, voor wie dit de zwaarste avond van het jaar is.

Daar kwam dit jaar nog het onbeschrijfelijke drama met de flatbrand in Arnhem bovenop. Voor de betrokken gezinnen, families en vrienden is dit nu al een inktzwart jaar. Dit sterkt mij in de overtuiging dat er iets moet veranderen.

Geen knalvuurwerk en geen gevaarlijk siervuurwerk meer.

Ik wil daarom dat er stappen worden gezet om de verkoop en het gebruik van vuurwerk in te dammen. Dat betekent in ieder geval geen knalvuurwerk en geen gevaarlijk siervuurwerk meer, zoals verschillende burgemeesters en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ook bepleiten.

Mocht dat onvoldoende zijn, dan sluiten we een totaalverbod op al het vuurwerk ook niet uit. Daar spreken we de komende tijd graag over door met politie, burgemeesters en andere experts. Zodat het volgende nieuwe jaar ons allemaal geluk brengt, in plaats van nieuwe drama’s die te voorkomen zijn.

Tweede Kamerlid