Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

14 documenten

Morgenavond is er een Rond de ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 19-06-2019 14:05

Morgenavond is er een Rond de Tafelgesprek met het volgende onderwerp op de agenda: Raadsvoorstel toepassen WVG in Luttenberg (ter bespreking) Vervanging warmte- en koudevoorziening gemeentehuis (ter bespreking) https://www.gbraalte.net/rond-de-tafelgesprek-16/

Sneller naar een omgevingsvergunning ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 25-05-2019 08:53

Sneller naar een omgevingsvergunning in de gemeente Raalte Goed nieuws voor mensen met bouwplannen. Een omgevingsvergunning aanvragen om te bouwen gaat in de gemeente Raalte sinds een paar maanden een stuk sneller. https://www.gbraalte.net/sneller-naar-een-omgevingsvergunning-in-de-gemeente-raalte/

https://www.destentor.nl/raalte/het-s ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 22-05-2019 15:53

https://www.destentor.nl/raalte/het-scheuren-onder-poort-van-t-raan-hoort-tot-verleden~a3a2f6c7/

Klasse!!!!CDA Raalte wil ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk CDA Raalte 25-04-2019 05:28

Klasse!!!!

CDA Raalte zoekt nadrukkelijk de samenwerking met inwoners

CDA CDA Raalte 24-04-2019 07:44

Eén keer in de vier jaar de stem ophalen bij kiezers is voor de lokale afdeling van het CDA Raalte niet meer voldoende. De weg naar inwoners, noem het bestuurlijke vernieuwing, is door het CDA nadrukkelijk ingeslagen. Een mooi recent voorbeeld is: Hoe om te gaan met het energievraagstuk? In de vorige raadsvergadering werd het door CDA fractielid Teun Schuurkamp als volgt verwoord: “De hele energie transitie tot CO2 neutraal in 2050 is een enorme opgave. We hebben nog wel even tijd om het een en ander uit te werken in beleid, maar we kunnen er niet omheen, alle alarmbellen staan op rood als je je een beetje verdiept in wat er om ons heen met het klimaat gebeurt (te nat, te droog, orkanen, smelten poolkappen enz.) en als je je een beetje verdiept in wetenschappelijke studies over de oorzaak en de voorspellingen wat ons te wachten staat als de gemiddelde temperatuur verder oploopt. Naast andere broeikasgassen is de hoofdoorzaak voor de wereldwijde temperatuurstijging de stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer door ons gebruik van fossiele bronnen. We moeten daarom de CO2 uitstoot zo snel mogelijk verminderen! Helaas zien we om ons heen dat de animo voor maatregelen gaandeweg afneemt. De belangrijkste oorzaken/ argumenten hiervoor zijn ons inziens o.a.: Onduidelijkheid/ verwarring over de begrippen (elektriciteit en energie of klimaat en opwarming van de aarde worden door elkaar en/of verkeerd gebruikt)Fake nieuws en/of ontkenning door politieke partijen /internationale organisatiesOnzekerheid over de kostenEffect is niet direct meetbaar maar pas op langere termijn voelbaar. (Wij zitten nu met de effecten van beslissingen genomen 20 tot 30 jaar of nog langer terug)Wachten op nieuwe techniekenOnduidelijkheid vanuit Den HaagNederland als klein land heeft geen invloed Tot nu toe is binnen de Gemeente Raalte ook geen duidelijk beleid, althans niet duidelijk voor de inwoners. Hier en daar is/ wordt er wel wat gedaan, maar dit is bij lange na niet voldoende. Er zal een duidelijke integrale aanpak moeten komen om de energietransitie te versnellen. Duidelijkheid is nodig naar onze inwoners toe volgens het principe: Wat is het probleem, wat zijn de middelen om dit op te lossen, hoe gaan we dit aanpakken.Om de samenleving mee te krijgen zullen we de inwoners vanaf het begin (Bottum Up) hierbij moeten betrekken en de Gemeente zelf het goede voorbeeld geven.Doen we dit niet (Top Down) zullen we veel weerstand en agressie opwekken (zie bv Drenthe)” Na dit betoog werd er door het CDA een motie ingebracht die door de meeste andere partijen ook gesteund werd. De strekking van deze motie is dat de gemeente de klimaat doelen voor 2030 per kern of wijk in kaart brengt zodat het voor inwoners praktisch en inzichtelijk is wat nu eigenlijk de opgave is. Daarnaast is het de bedoeling dat er per kern of wijk gestimuleerd wordt om met plannen en initiatieven te komen. Deze initiatieven moeten dan volop aandacht en ondersteuning krijgen.

Afgelopen donderdag was er tijdens ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 13-04-2019 10:04

Afgelopen donderdag was er tijdens de raadsvergadering een opiniërende discussie over duurzaamheid en klimaat. GemeenteBelangen vindt dat duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van zon, wind en biomassa voldoende draagvlak en acceptatie moet hebben bij onze inwoners. https://www.gbraalte.net/gemeentebelangen-wil-duurzaamheidsinitiatieven-stimuleren/

DWARS OverijsselTrots op onze ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 23-02-2019 08:38

Klimaatverandering tegengaan? Dat ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 20-02-2019 18:30

Klimaatverandering tegengaan? Dat betekent minder vliegen en meer met de trein! Maar dan moet treinreizen wel een stuk goedkoper worden en moet er een beter Europees Treinnetwerk komen. Teken jij ook de petitie via https://groen.li/treinen #meertreinenmindervliegen #samenmakenwijoverijssel #groenlinks

Als je het klimaat belangrijk vindt, ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 18-02-2019 16:50

Als je het klimaat belangrijk vindt, is er maar een optie! Dien nu het nog kan jouw zienswijze tegen Lelystad Airport in via https://www.zienswijzelelystadairport.nl/zienswijze-automatisch-indienen.html

Op dit moment niet acceptabel om ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 09-07-2018 14:29

Op dit moment niet acceptabel om Lelystad AirPort te openen. https://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid=295186 Officieel rapport belevingsvlucht: "Op dit moment niet acceptabel om Lelystad Airport te openen" - #rtvoost