Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

19 documenten

Treinstation Zernike onderdeel van voorbereidingen regionaal mobiliteitsplan

D66 D66 Groningen 22-01-2020 12:15

Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk heeft toegezegd dat een treinstation bij de Zernike Campus meegenomen wordt in de voorbereidingen van het regionale mobiliteitsplan. D66-Statenlid Peter Gerrits had het College naar de plannen rondom een mogelijk treinstation gevraagd tijdens een commissievergadering over het bestuurlijk overleg rondom infrastructuur, ruimte en transport.Gerrits is verheugd over het antwoord van D66-Gedeputeerde Gräper: “Het is goed dat de Provincie in overleg met de Gemeente ook deze optie op tafel houdt. De studentenstromen die elke dag van en naar de Zernike Campus reizen maken betere OV-bereikbaarheid van de Campus ontzettend belangrijk. Een treinstation zou daarom een geweldige stap vooruit zijn.”

De Statenfractie van D66 is tevreden dat deze ambitie door het College getoond wordt. Vanuit het verkiezingsprogramma is treinstation Zernike altijd een belangrijke verbindingsmogelijkheid geweest voor D66.  Grote groepen studenten en werknemers zouden daarmee met veel groter gemak naar hun studie en werk kunnen reizen. Nadat D66 het samen met coalitiepartners opnam in het coalitieakkoord in 2019 betekent deze toezegging van het College nu dat de Zernike Campus een belangrijke schakel in het OV-netwerk moet blijven. Gerrits: “Samen met de Gemeente kan de Provincie nu het treinstation Zernike op de agenda plaatsen voor het Bestuurlijk Overleg Infrastructuur in Den Haag. Daar kunnen we dan de benodigde middelen krijgen om deze belangrijke ov-schakel door te ontwikkelen voor de toekomst.”

Glimina Chakor maakt goede voornemens | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 04-01-2020 00:00

Onder de noemer "een nieuwe dag, een nieuwe boom" geeft de gemeente Groningen dit jaar elke dag een boom weg.

Het is één van de ideeën uit het gemeentelijke 'groenplan' voor de komende jaren. Eind vorig jaar heeft het stadsbestuur meerjarenprogramma’s vastgesteld op het gebied van ruimtelijke economie, leefkwaliteit, verkeer & vervoer, energie en wonen. GroenLinks wethouder Glimina Chakor noemt het de goede voornemens van het college voor de komende jaren.

Het weggeven van bomen is een aanvulling op reeds bestaande projecten, zoals tegels eruit, groen erin, en het aanleggen van bijenlinten en geveltuintjes. 

Chakor: "We willen het groen versterken. We weten dat veel tuinen in de gemeente versteend zijn. Dus we hebben gezegd, we gaan de inwoners informeren, inspireren en faciliteren. En dit is één van die manieren."

D66 houdt de bereikbaarheid-ambities hoog

D66 D66 Groningen 06-07-2019 05:56

We willen dat de Provincie Groningen werk gaat maken van een duurzame mobiliteitsstrategie. Dit is nodig als we de ambities uit het Klimaatakkoord moeten halen.

Fractievoorzitter Geert Kamminga: “21 procent van de emissie van CO₂-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer. Om dit terug te dringen en zo bij te dragen aan een schonere leefomgeving en een duurzamere wereld moeten we een integrale aanpak maken voor mobiliteit.” De bedoeling van een integrale aanpak is dat slimme en groene maatregelen gecombineerd worden, bijvoorbeeld duurzaam opgewekte energie, energiezuinig vervoer en beheersing van het aantal verkeersbewegingen.

In het coalitieakkoord van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten, ‘Verbinden, versterken, vernieuwen’, waren dergelijke ambities ook al opgenomen, zoals het uitbreiden van het netwerk van laadpalen voor elektrisch vervoer en het verduurzamen van pakket- en vrachtvervoer. We herinneren het College nu aan die voornemens en sorteren voor op een opdracht van de nationale overheid. Kamminga: “Het is verstandig voor te sorteren op de opdracht zoals die waarschijnlijk uit het Klimaatakkoord zal vloeien om een regionaal duurzaam mobiliteitsprogramma in te richten. Door de combinatie tussen slimme en groene maatregelen kunnen we emissievrij vervoer kunnen bereiken.” In de Algemene Beschouwingen vroegen we daarom aan het College de toezegging dat er aan een duurzame mobiliteitsstrategie gewerkt zal worden. Deze toezegging hebben we gekregen en we kijken uit naar de uitwerking. 

Naast de duurzame mobiliteitsstrategie verzochten we het College om de ambities voor de Wunderline naar Bremen niet in te perken. Dit was nodig omdat het College de aanbesteding van het stationscontract met geld uit de reistijdverkorting van de Wunderline wil opvullen, nu uit de aanbesteding blijkt dat er 25,5 miljoen te weinig beschikbaar was voor de grote renovatie van het stationsgebied in de stad Groningen. Kamminga: “Ook de grote renovatie van het stationsgebied is nodig voor het Wunderline-project, maar de reistijdverkorting van de Wunderline zal een sterke impuls geven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van onze grensregio met Duitsland. Om ervoor te zorgen dat deze ambities niet verminderd zullen worden willen we geld dat vrijkomt uit andere regiospecifieke projecten eerst teruggestort wordt naar het Wunderline-project, voordat het aan andere projecten wordt uitgegeven. Zo kunnen naast de renovatie van het stationsgebied ook de verbinding van anderhalf uur met Bremen bereiken.” De motie waarin deze ambities werden uitgesproken is door de Staten unaniem aangenomen. 

Nieuwe Groningen Bereikbaar-krant is uit | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 17-04-2019 00:00

Als wethouder van Verkeer & Vervoer is GroenLinkser Philip Broeksma ook voorzitter van de stuurgroep Groningen Bereikbaar. Hier bekijkt hij samen met directeur Wilko Huyink de nieuwe informatiekrant, waarin o.a. valt te lezen dat het werk aan de zuidelijke ringweg in volle vaart verder gaat.  Lees hier de digitale versie.

Brussel, Stockholm, Berlijn, Parijs, ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 28-02-2019 09:48

Brussel, Stockholm, Berlijn, Parijs, Madrid, Rome, Oslo. Overal in Europa komen mensen in actie tegen klimaatverandering. ✊ Op 10 maart is het onze beurt: kom naar de grootste Klimaatmars van Nederland! Vervoer naar de Klimaatmars: ✅ Meereisactie: Musjes Kinderwinkel 👉 https://www.facebook.com/events/381116015771832/ en ✅ GBB organiseert busvervoer. Voor 10 euro retour. Geef je snel op omdat er beperkt plek is: 👉 bit.ly/busnaarmars ✅ Samen treinen naar Klimaatmars op 10 maart, bij voldoende deelname laat de NS een eigen klimaattrein rijden! 👉 bit.ly/treinnaarmars

D66 Provincie Groningen presenteert verkiezingsprogramma

D66 D66 Groningen 19-01-2019 10:34

Gistermiddag is het verkiezingsprogramma van D66 Provincie Groningen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart aanstaande gepresenteerd. Op de nieuwjaarsborrel bij Salmagundi’s werd het programma gepresenteerd door middel van een toespraak van gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk. Ook werd hiermee de verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezing afgetrapt.

De belangrijkste thema’s in het programma zijn de aanpak van de klimaatverandering, het leefbaarder en bereikbaarder maken van onze provincie en de rol die Groningen kan vervullen als toegang tot en voor Noordwest-Europa. Fleur Gräper – van Koolwijk stelde in haar toespraak dat we “op deze manier Groningen groen, slim en klaar voor de toekomst maken.” Speciale aandacht is er in het verkiezingsprogramma voor de energietransitie en het versnellen van de schadeafhandeling en versterkingsoperatie. Ook willen we meer investeren in het openbaar vervoer en de fiets. Experimenten met nieuwe vervoersmiddelen zoals e-bikes, autonoom vervoer en innovatieve bussen en treinen bieden mooie kansen om de bereikbaarheid te vergroten en het milieu te sparen.

Meer weten?

Wil je het hele programma lezen? Kijk dan hier.

Vanochtend presenteerde gedeputeerde ...

D66 D66 Groningen 14-01-2019 10:05

Vanochtend presenteerde gedeputeerde Fleur Gräper een speciale noordelijke OV-kaart. Een goedkopere kaart met korting op een Dalvoordeel Noord-Nederlandabonnement! #d66provinciegroningen #kiesvoordetoekomst

Provincie gaat voor nog slimmer en groener reizen

D66 D66 Groningen 05-12-2018 10:00

De provincie Groningen sluit zich aan bij een coalitie van grote Nederlandse werkgevers die als doel heeft bij te dragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Dit kan onder andere door medewerkers bewustere keuzes te laten maken hoe zij naar hun werk en zakelijk reizen. Als eerste provincie ondertekende gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk dinsdag 4 december de landelijke intentieverklaring om woon-werkverkeer en zakelijke kilometers te vergroenen.

Provinciale medewerkers reizen al ‘vrij groen’. Rond 85% van de werknemers gaat op de fiets of reist met het openbaar vervoer. Toch kan het groener denken wij: door nog vaker de fiets of het OV te pakken, meer elektrische bedrijfswagens te gebruiken of door anders te werken. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan vaker vergaderen via skype, zo reizen medewerkers minder en produceren geen CO2. Om medewerkers ‘bewuster en groener’ te laten reizen is al een aantal pilots uitgevoerd. Bijvoorbeeld de OV-probeerkaart voor automobilisten, de ‘fiets naar je werkdag’ en het beschikbaar stellen van fietskluizen op de P+R-locaties in de provincie.

Groen reizen De ervaringen uit deze pilots vormen de basis voor nieuw beleid en concrete maatregelen om als provincie een nog grotere bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Duurzaam reizen moet gewoner en makkelijker worden. CO2-uitstoot verminderen door ‘slimmer en groener’ reizen van medewerkers is een van de maatregelen van de zogenaamde mobiliteitstafel. Aan de mobiliteitstafel praten organisaties uit de mobiliteitssector over maatregelen die zij kunnen nemen om bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord.

De provincie Groningen sluit zich als eerste provincie aan bij dit initiatief. Dit past bij ons doel om te blijven werken aan innovatieve en duurzame mogelijkheden om onze mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken.

Onze standpunten: Vervoer ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 03-11-2018 10:34

Onze standpunten: Vervoer (7) GroenLinks vindt dat schone vervoersmiddelen zoals trein, bus en fiets moeten worden gestimuleerd. Op dit moment liggen er plannen voor het aanpassen van de centra van Bedum, Winsum en Uithuizen. Deze dorpscentra moeten autoluw worden, de identiteit van de dorpen moet in stand blijven en ze moeten een groen aanzicht krijgen: ook aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. Openbaar vervoer is van groot belang voor de bereikbaarheid binnen onze uitgestrekte gemeente. Het behoud van goede spoorverbindingen is essentieel. In de nieuwe gemeente hebben we veel treinstations. De toegankelijkheid van deze stations is een aandachtspunt. Voor grote delen van de gemeente is het busvervoer onmisbaar. GroenLinks vindt dat de gemeenten samen met de provincie meer in het openbaar vervoer moeten investeren. Daarnaast moeten we doorgaan met het verbeteren van de kwaliteit van de buslijnen. Door de opkomst van de elektrische fiets kunnen fietsers steeds grotere afstanden afleggen. Dat betekent extra vraag naar meer en langere snelfietspaden. De gemeente dient hieraan tegemoet te komen met brede fietspaden en oplaadpunten. De gemeente geeft informatie op de OV-hubs waar fietsen en e-bikes gehuurd kunnen worden. Daarnaast moet de verkeersveiligheid van fietsers meer aandacht krijgen. De aanleg van nieuwe wegen heeft voor GroenLinks geen prioriteit. Er is sprake van een krimpende bevolking, waardoor het aantal auto’s op veel plaatsen eerder zal dalen dan toenemen. Ook het fenomeen deelauto zorgt voor een afname van auto’s. Voor het opladen van elektrische auto’s spant de gemeente zich in om laadpalen te installeren bij renovatieprojecten, reconstructies en wanneer burgers hierom vragen.

https://www.dvhn.nl/groningen/Christe ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 01-11-2018 18:18

https://www.dvhn.nl/groningen/ChristenUnie-bepleit-veiligheid-voor-chauffeur-en-passagiers-in-Lijn-73-23754931.html