Wat kan ellende die een ander veroorzaakt je toch bezig houden 😡 Afgelopen week stond de vervuiler Chemours weer flink in de publiciteit. Negatieve publiciteit! Wij kregen de beantwoording binnen van onze gestelde vragen aan het Sliedrechtse college n.a.v. het voorgenomen besluit van minister van Nieuwenhuizen om de illegale directe lozing van GenX op de rivier te legaliseren d.m.v. een vergunningsverstrekking. Op onze website https://www.prosliedrecht.nl/ zullen wij deze beantwoording ook plaatsen, zodat u die ook kunt inzien. Wij vinden gehoor bij het college over de belabberde communicatiewijze vanuit het ministerie en het voornemen tot vergunningsverstrekking. “Wij hebben als college van de gemeente Sliedrecht de minister een aangetekende brief gestuurd. Daarin hebben wij aangegeven zeer teleurgesteld te zijn dat we vooraf niet op de hoogte zijn gebracht over de publicatie. Ook hebben wij onze ernstige bedenkingen geuit en alvast een zienswijze op de ontwerp-vergunning aangekondigd.” Op onze vraag of er nu eens onderzoek gaat komen van GenX in het menselijk lichaam kregen wij een hoopvol antwoord. Het college gaat met het RIVM en overheden bestuurlijk in gesprek hierover. Komt het dan goed? Dat vertrouwen hebben wij helaas niet automatisch, dus hier houden wij zeker de vinger aan de pols. De beantwoording van onze vraag om ook onderzoek te laten doen naar de interactie of stapeling van GenX met andere giftige stoffen was teleurstellend. Zo’n onderzoek kan waarschijnlijk weinig betekenen voor de Sliedrechtse situatie kregen we als antwoord. De vasthoudende raadsleden van PRO Sliedrecht zijn direct deze week een stapje hoger gegaan. Via onze connecties met diverse politieke partijen in de Tweede Kamer is dezelfde vraag daar ook gesteld. Na aandringen bij de staatsecretaris werd er een toezegging gedaan om dit met RIVM en anderen te bespreken en te bekijken. Hebben wij 100% vertrouwen dat dit gebeurd? Nee, maar het is wel een klein stapje vooruit en wij zullen zeker via onze contacten hier de vinger aan de pols houden. Natuurlijk was onze fractie opnieuw ruim vertegenwoordigd bij het Tweede Kamer debat en zelfs onze net herstelde wethouder Hanny Visser was daar ook bij. Druk opvoeren door onze aanwezigheid, maar ook steun geven aan de politieke partijen die het opnemen voor de gezondheid van onze inwoners. GroenLinks, Partij vd Dieren, SP en D’66 ondervroegen de minister flink, waarvoor onze dank. VVD en CDA lieten zich van hun slechte kant zien en dekte alles af als regeringspartij 🤢 De PVV zat daar een beetje tussen en leek 2 kanten op goed weer te willen spelen 🤔 Afgelopen zaterdag ging onze fractievoorzitter Peter mee met de Retour Afzender actie op initiatief van de lokale PvdA. Zaterdag 18 mei werd een 1e emmer met PFOA vervuilde grond voor de poorten van Chemours leeggegooid. Elke week komt daar een emmer bij, elke week wordt de hoop groter en elke week zullen wij met anderen de luis in de pels zijn bij dit vervuilende bedrijf. Zijn ze daar van onder de indruk? Nu nog niet ws, maar als we over 3 maanden daar nog steeds onze grond met hun giftige PFOA dumpen gaan ze daar echt last van krijgen. Wij verwachten dat de afwezige partijen VVD, CDA, SGPCU en D’66 andere weken wel hun steun komen geven, want de strijd tegen deze vervuiler vraagt een gezamenlijke vuist. Ook roepen wij leden, kiezers en alle inwoners op zich te laten horen en zien, want het gaat over ieders gezondheid. Negatieve nieuwsberichten, repeterende media aandacht, zowel lokaal, regionaal en landelijk, naming and shaming en het vergrootglas wat we hiermee op dit bedrijf zetten gaan ze zeker niet waarderen. Mocht u meer informatie willen hebben. De brief willen inzien die het college heeft gestuurd naar de minister of de volledige beantwoording op onze vragen willen weten. Geef dat dan aan in uw reactie, dan zal onze fractievoorzitter graag met u contact leggen of uitleg geven. (Foto's Afzender Retour actie: Hans vd Aa/Sld24)