Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

870 documenten

PvdA wil duidelijkheid over ENCI

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Maastricht 19-04-2019 09:11

Op 9 april j.l. ontving de gemeenteraad een raadsinformatiebrief (RIB) over het proces dat het college samen met Natuurmonumenten volgt om te komen tot de aanleg van een waterspeelplek en de invulling van de overgangszone.

PvdA, PVM, LPM, 50Plus, Groep Günter en PVV zijn van mening dat het tijd wordt dat er zo snel mogelijk besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. De kinderspeelplas moet daar onderdeel van uitmaken.

Het is prima als op basis van inspraak plannen wijzigen, maar dan moeten die plannen uiteindelijk wel netjes aan de gemeenteraad worden voorgelegd en niet telkens worden verpakt in allerlei trajecten waarbij heldere besluitvorming nooit aan de orde is. Het heeft er dan ook alle schijn van dat het college in dit dossier de salamitactiek hanteert.

Bovendien is het de hoogste tijd de stand van zaken van het Plan van Transformatie aan de raad voor te leggen om zo te kijken wat er al is gebeurd en wat er nog moet gebeuren. Ook als nog meer wijzigingen moeten plaatsvinden, kunnen die meteen worden voorgelegd.

De volgende vragen worden daarom aan het college gesteld:

1. Natuurmonumenten is voornemens entree te gaan heffen voor de waterspeelplek. Hoe is dit te rijmen met het Plan van Transformatie waarin werd gesproken over gratis toegankelijkheid van de waterrecreatie? Wordt dit nu eens eindelijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Maastricht voorgelegd?

2. Mogen wij nog dit jaar een evaluatie tegemoet zien van de stand van zaken Plan van Transformatie? Wat is gerealiseerd? Wat moet nog gerealiseerd worden? Zijn er nog toekomstige zaken waarbij wordt afgeweken van de afspraken in het Plan van Transformatie?

3. Graag ook aangeven wanneer wat te verwachten valt en hoe een en ander zich verhoudt tot het tijdsschema dat destijds is vastgesteld. Ook zouden wij graag willen vernemen of er al inzicht is in de financiën die nog nodig zijn om het geheel te realiseren.

4. Graag ontvangen wij een eenduidig overzicht van de bedragen die tot nu toe door de gemeente Maastricht aan SOME zijn overgemaakt en wanneer dat is gebeurd?

5. Kan het college aangeven hoe het gesteld is met de financiële positie van SOME? Wat betekent de financiële positie van SOME voor de gemeente Maastricht?

6. Ook wordt er al lange tijd gesproken over het bestemmingsplan dat gewijzigd moet worden. Wij horen graag wanneer dit plan in de gemeenteraad van Maastricht wordt besproken en los daarvan hopen we dat er eindelijk een duidelijk raadsvoorstel met betrekking tot de ENCI-groeve aan de raad wordt voorgelegd, want de huidige wijze van informatievoorziening en in positie brengen van de raad doet geen recht aan de positie van diezelfde raad.

 

Lees hier de berichtgeving uit Dagblad De Limburger van 19 april jl.

https://maastricht.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-duidelijkheid-over-enci/

en 15 april jl.

https://maastricht.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-duidelijkheid-over-enci/

Lees hier de RIB:

raadsinformatiebrief

Het bericht PvdA wil duidelijkheid over ENCI verscheen eerst op PvdA Maastricht.

De moord Anne Faber had voorkomen ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 19-04-2019 08:45

De moord Anne Faber had voorkomen kunnen worden. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower pleit voor een ‘radicaal ander strafbeleid’ in Nederland. ,,De maatschappij moet eindelijk eens tegen dit soort weerzinwekkende monsters als Michael P. worden beschermd en daarom moeten we ophouden in Nederland met allerlei behandelplannen en zogenaamde privacy rechten voor daders en inzetten op keiharde straffen.’’ De partij wil dat ‘weerzinwekkende beesten’ als P. levenslang krijgen.

Heel veel linkse leraren die in de ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 18-04-2019 10:37

Heel veel linkse leraren die in de beslotenheid van de klas, zich op een ongelofelijke manier uitlaten over de PVV. Daar worden we voortdurend weggezet als fascisten, als racisten. En leerlingen hebben dat inderdaad gefilmd en op sociale media gezet. Is dat mooi? Nee, natuurlijk is dat niet mooi! Het is verschrikkelijk dat dat nodig is om dit soort zelfvoldaan gedrag van al die linkse leraren te ontmaskeren. Maar als we het zo niet doen, dan is er geen enkele andere mogelijkheid om dat naar buiten te brengen. Dankzij die filmpjes die gemaakt zijn, weten we nu eindelijk wat zich in die klassen afspeelt als het gaat om dit soort linkse indoctrinatie.

'Ook de fractie van #GroenLinks ...

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid Stichtse Vecht 18-04-2019 10:15

'Ook de fractie van #GroenLinks luistert naar dorps- en wijkraden, maar zal nooit toe staan dat hele groepen mensen buitengesloten worden.' #wegaanverder https://bit.ly/2Uu8eRq

De PVV zal nooit zwijgen.Video! ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 18-04-2019 06:59

De PVV zal nooit zwijgen.

Walgelijke doodsbedreigingen aan ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 17-04-2019 18:45

Walgelijke doodsbedreigingen aan adres Geert Wilders, boos op OM

De powervrouw van Den Haag is Fleur ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 17-04-2019 09:30

De powervrouw van Den Haag is Fleur Agema. Ze is slim, integer en betrokken. #PVV

Wilders haalt hard uit naar ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 16-04-2019 15:10

Wilders haalt hard uit naar Grapperhaus over bedreigingen aan adres PVV-leider.

Zorgen om ondertoezichtstelling Mosae Zorggroep

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Maastricht 16-04-2019 07:39

Naar aanleiding van berichtgeving in de Limburger stelt de PvdA, samen met de fracties van LPM, Groep Gunther, 50Plus, PVM en PVV, vragen aan het college over de ondertoezichtstelling van Mosae Zorggroep. Als fractie vinden wij de conclusies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zeer ernstig: zorg mag namelijk nooit tekort schieten! Daarom vragen de fracties het gemeentebestuur wat zij de afgelopen jaren – na eerdere toezeggingen – heeft gedaan en hoe zij ervoor gaat zorgen dat de zorg in onze gemeente niet ondermaats is.
Lees hier de vragen:
1) Wanneer bent u van deze situatie op de hoogte gesteld?
2) Bent u betrokken geweest bij deze beslissing?
3) Zijn er bij u ook klachten bekend met betrekking tot de zorgverlening door Mosae Zorggroep?
4) Ook in 2017 & 2018 was het onrustig bij Mosae Zorggroep. Er zijn toen door verschillende raadsfracties ook meermaals vragen gesteld. U gaf toen aan intensiever op te gaan trekken. Wat is daar in praktijk van terechtgekomen als we vandaag horen dat verscherpt toezicht noodzakelijk is?
5) Bent u bereid de raad actief te informeren over ontwikkelingen op dit dossier?
6) Wat gaat de gemeente doen om te zorgen dat de zorg in onze gemeente niet ondermaats is?

Het bericht Zorgen om ondertoezichtstelling Mosae Zorggroep verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Wij willen een echt verhaal | West Betuwe

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid West Betuwe 15-04-2019 00:00

Geschreven door Jur van der Lecq

Nu het stof van de laatste verkiezingsuitslag langzaam is neergedaald  wordt het tijd om ons eens goed te bezinnen op het nieuwe politieke landschap dat er nu ontstaan is. Wat is er aan de hand met Nederland? De Nederlandse politiek is zo miezerig geworden zei onlangs een van mijn fractiegenoten en ik vrees dat hij daar gelijk in heeft. De meeste politici zijn door hun mediatrainers zo afgericht dat ze zijn verworden tot praatmachines die nietszeggende verhalen de ether in spuien. Het lijkt wel of elke vorm van authenticiteit er door deze trainers vakkundig wordt uit gesloopt. Het gaat er niet meer om dat je een visie verwoordt, maar dat je iets zegt dat zoveel mogelijk mensen willen horen. Dus zijn alle verhalen van de verschillende politieke partijen steeds meer op elkaar gaan lijken en krijgen de grootste schreeuwers de meeste stemmen.

“Het is een langzaam en smartelijk proces, het geboren worden tot werkelijke, innerlijke zelfstandigheid” schreef Etty Hillesum in haar dagboek tijdens de tweede wereldoorlog. Dat is waar en dat was het zeker voor haar in haar tijd. Voor mij als kunstenaar biedt de kunst op zulke momenten uitkomst. Juist als we op de bodem van de put zijn en onszelf of de mensheid op zijn moeilijkst en lelijkst meemaken, zijn er gelukkig altijd verhalen. Dat moeten we ons herinneren en daar moeten we aan herinnerd worden. Want als we dat vergeten, dan vergeten we dat we zelf een schakel zijn in een ketting tussen verleden en toekomst en dan vergeten we de werkelijke functie van kunst. Kunst die er toe doet, is er niet om te sussen of te oordelen, haat te zaaien of afstand te creëren en zeker niet om een waarheid te dicteren. De kunst die er toe doet wil ons laten griezelen en ons troosten, laten huilen en lachen, vervullen met dankbaarheid en ongerustheid, liefde en twijfel. En dat zijn nou net de eigenschappen die ik in het huidige politieke landschap mis.

En alles wijst er op dat we komende tijd bereid moeten zijn om het recht op dat soort kunst op te eisen. Om zij aan zij te staan, de theaterbezoeker, de bibliotheekpashouder, maar ook de depressieve puber, de boze PVV-er en Forum voor Democratiestemmer, de oververmoeide manager, de teleurgestelde pensioengerechtigde, de onhandelbare peuter. Met z’n allen naar het Malieveld, met een heel groot spandoek waar op staat: Wij willen een echt verhaal!