Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

1121 documenten

MOGELIJK CAMERATOEZICHT IN BRABANTS BUITENGEBIED

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Partij voor de Vrijheid Grave 17-08-2019 06:44

MOGELIJK CAMERATOEZICHT IN BRABANTS BUITENGEBIED

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

De provincie Noord-Brabant overweegt cameratoezicht in het buitengebied in de strijd tegen dumping van (drugs)afval. Dat antwoordt Commissaris van de Koning Wim van de Donk op vragen van PVV-Statenlid Maikel Boon.

Het platteland van Noord-Brabant heeft regelmatig te maken met afvaldumpingen. Het gaat dan niet alleen om drugsafval, maar ook om grof vuil, stapels sloophout en ladingen asbest. Tot nu toe was het provinciebestuur terughoudend met de inzet van camera’s in het buitengebied, maar de antwoorden van Commissaris van de Koning Wim van de Donk moeten Boon hoop geven. De inzet van camera’s is een optie, schrijft hij, in het voorkomen van (drugs)dumpingen en ook de repressieve aanpak van de verschillende vormen van criminaliteit in het buitengebied. ‘Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen.’

Gedeputeerde Veiligheid

Van de Donk wijst erop dat Provinciale Staten in de vorige bestuursperiode al 2,7 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld voor extra toezichthouders, coördinatie met andere handhavingspartners en de inzet van innovatieve toepassingen in natuurgebieden. ‘De coördinatie daarvan ligt bij Samen Sterk in Brabant (SSiB).’ Ook wijst hij op de verschillende campagnes tegen dumpingen en de inzet op meer samenwerking met andere overheden. Voor het nieuwe Brabantse college is veiligheid een van de speerpunten, blijkt uit de benoeming van een nieuwe gedeputeerde met de portefeuille Veiligheid. Daarbij stelt het nieuwe bestuur de genoemde extra middelen de hele bestuursperiode beschikbaar.

/index.php/2020-de-burger-als-gemeentelijke-plantsoenendienst

/index.php/2018-aanpak-medicijnresten-vereist-andere-mentaliteit

Vragen van de leden Helder en Wilders aan de Minister van J&V over het verkopen van kadavers uit vrachtwagens

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 11-08-2019 21:08

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een bericht op Twitter van het Operationeel Centrum van de politie Den Haag (@POL_OCDH):

1.)

Kent u het bericht op Twitter van het Operationeel Centrum van de politie Den Haag (@POL_OCDH) met deze inhoud: “In verband met het offerfeest, bestaat de kans dat er vanaf vrachtwagens veel #kadavers worden verkocht. Dit is een legale actie. Schrik er niet van en er hoeft geen contact met de politie gemaakt te worden erover. Bedankt voor uw begrip! ^DV”

2.)

Waar baseert deze eenheid van de politie haar standpunt op dat het verkopen van kadavers uit vrachtwagens legaal is?

3.)

Bent u het met de PVV eens dat, zelfs als het legaal zou zijn, het enorm aanstootgevend is en voor kinderen zelfs beangstigend, dat dode dieren op dergelijke wijze worden uitgestald en verkocht? Zo nee, waarom niet?

4.)

Bent u bereid om hier meteen een einde aan te (laten) maken en deze eenheid van de politie op het matje te roepen? Zo nee, waarom niet?

Mooi! Driekwart Nederlanders volgens ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 04-08-2019 10:01

Mooi! Driekwart Nederlanders volgens peiling Maurice de Hond vóór burkaverbod en vóór handhaving en + 2 zetels voor de PVV! https://www.geenstijl.nl/5148896/73-procent-van-nederland-is-voor-boerkaverbod/

De PVV wil duizend agenten extra die ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 02-08-2019 07:25

De PVV wil duizend agenten extra die straatterreur gaan aanpakken en beëindigen. Deze zogenaamde Straatterreur Eenheid moet te allen tijde inzetbaar zijn om snel en op iedere plaats in Nederland in te grijpen. De politie lijkt niet opgewassen tegen het toenemende grove geweld en straatterreur, stelt de partij. De politie moet nieuwe robuuste, agenten gaan werven en selecteren die fysiek en mentaal in staat zijn op te treden tegen grof geweld en straatterreur.

Het is een historische dagWilders: ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 01-08-2019 13:07

Het is een historische dag

Goed initiatief. Delen is ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 ChristenUnie -Twenterand 31-07-2019 18:28

Goed initiatief. Delen is fijn

Tunahan KuzuVolslagen idioot dat ...

DENK DENK CDA PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Amersfoort 31-07-2019 17:29

Tunahan KuzuVolslagen idioot dat ...

DENK DENK CDA PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Nederland 31-07-2019 15:39

👊 Strakke actie Dorpsraad inzake N36 ...

GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND D66 CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD ChristenUnie Twenterand 30-07-2019 10:49

👊 Strakke actie Dorpsraad inzake N36 👊 53 organisaties en politieke partijen uit de gemeenten #Twenterand, Almelo, Hardenberg, Hellendoorn, Ommen, Tubbergen en Wierden ondertekenden mede een open brief van de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk aan de minister van Verkeerszaken. Doel is "... de N36 nu eindelijk dusdanig aan te pakken zodat er een veilige weg ontstaat." Een goed streven, die wij van harte ondersteunen. Uiteraard ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de bestuurders van voertuigen op de N36, want het rijgedrag van enkelen is soms asociaal en levensgevaarlijk.

Schriftelijke vragen aan de raad over Bed,bad en Brood

VVD VVD CDA Partij voor de Vrijheid Haren 30-07-2019 09:18

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO                                                                                                                                                                                                                                          

Groningen, 24 juli 2019

Betreft: vragen over het gebrek aan grip op de “Bed, bad en Brood” opvang

 

Geacht College,

In bijgevoegd bericht, dat verscheen in het Dagblad van het Noorden op 14 juli, hebben wij gelezen dat de gemeente Groningen te weinig grip heeft op de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde “Bed, bad en brood opvang”, sinds april dit jaar “LVV”.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college.

Volgens het artikel heeft de stichting Inlia jarenlang slecht inzicht gegeven in de achtergronden van de circa 300 uitgeprocedeerde asielzoekers die de stichting opvangt. Dit blijkt uit bronnen bij de gemeente.

1.       Was het college hiervan op de hoogte?

2.       Zo ja, wat heeft het college daarop ondernomen?

3.       Zo nee, hoe duidt het college het dit wel bij de media belandt en niet bij het college?

 

Aan ons is steeds meegedeeld (onder andere na schriftelijke vragen van CDA, Stadspartij en VVD) dat de informatie op persoonsniveau niet gedeeld kon worden met de raad uit privacy overwegingen, nu blijkt dat deze informatie bij de gemeente nooit beschikbaar was.

4.       Klopt het dat het college informatie bij Inlia heeft opgevraagd, maar niet heeft gekregen?

Zo ja, over welke jaren gaat dit en welke informatie wilde het college hebben?

Waarom heeft het college niet met de raad gedeeld dat de gemeente ook zelf nooit de gevraagde informatie van Inlia heeft gekregen?

Is het college het met ons eens dat de gemeente moet weten wie er in de gemeente verblijft?

Kan het college aangeven vanaf wanneer wel volledig duidelijk is wie er in onze gemeente verblijft?

 

Sinds het begin van de opvang hebben wij gevraagd om meer informatie over de mensen die gebruik maken van de BBB. Zo wilden wij weten of er geen mensen onterecht opgevangen worden die, aangezien zij uitgeprocedeerd zijn, Nederland zouden moeten verlaten en de reden waarom zij niet terecht konden bij de dienst terugkeer en vertrek.  In het artikel staat “uitgeprocedeerde asielzoekers worden nauwelijks uitgezet”.

9.       Klopt dat, en zo ja, bent u het met ons eens dat dat ongewenst is?

10.   Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

 

Volgens het artikel verbleven er dit voorjaar 32 personen in de opvang die een veiligheidsrisico vormden.  Eén van de argumenten voor het in stand houden van de bed, bad en brood opvang was juist dat dat de veiligheid ten goede zou komen. Die twee feiten lijken met elkaar in strijd te zijn.

11.   Hoe beoordeelt het college dit?

12.   Wanneer wist het college dat er personen in de opvang verblijven die een veiligheidsrisico vormen?

13.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat de risico’s acceptabel zijn en dat er geen gevaar optreedt voor inwoners van de gemeente of andere bewoners in de opvang?

14.   Heeft het college de indruk dat Inlia bovenop het veiligheidsprobleem zit?

 

 

In het artikel staat dat er zo’n 60 personen buiten de opvang wonen, waarvan volgens bronnen zo’n 10% een (licht) criminele achtergrond heeft, waar nauwelijks zicht op is.       

15.   Klopt dat? En zo ja, is het college het met ons eens dat dit een ongewenste situatie is?

16.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat deze mensen niet in criminaliteit vervallen, zodat de veiligheid gewaarborgd is?

 

 

 

 

Hoogachtend,

E. Akkerman                      A.Sijbolts                             R. Bolle                 T. van Kesteren VVD                                       Stadspartij                          CDA                       PVV

 

Bron: https://www.dvhn.nl/groningen/Te-weinig-grip-op-bed-bad-broodbewoners-in-Groningen-door-gebrek-aan-informatie-24642414.html