Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

1367 documenten

Boete voor ouders waarvan het kind een mes draagt

VVD VVD CDA Partij voor de Vrijheid Zaanstad 21-09-2020 05:28

Laatste tijd zien wij weer veel incidenten met jongeren en (steek)wapens. Afgelopen vrijdag zag de politie zich genoodzaakt om in te grijpen. Ondanks meerdere gesprekken waren 2 groepen uit Assendelft en Zaandam onderweg voor een nieuwe confrontatie. In totaal zijn 37 jongeren aangehouden waarbij ook weer (steek)wapens gevonden zijn en jongeren geprobeerd hebben te vluchten via het spoor.

https://zaanstad.vvd.nl/nieuws/40771/boete-voor-ouders-waarvan-het-kind-een-mes-draagt

Met alle betrokken jongeren en hun ouders zijn gesprekken gevoerd en waar nodig hulporganisaties ook aangeschakeld. Het is jammer dat het nodig is maar wel goed dat nu ook wordt gekozen voor uitvoering van onze motie met POV, CDA, PVV en DZ; bij een nieuwe overtreding zal een bestuurlijke boete van €2500 volgen.

Zie voor het volledige bericht deze link; https://bit.ly/2FHz9rA

Op het youtube kanaal van Politie Zaanstreek zijn ook heftige beelden te zien van de aanhoudingen.

Ons land moet eerlijker

SP SP Partij voor de Vrijheid PvdA Nederland 18-09-2020 09:43

Er gaat wat gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Afgelopen twee dagen debatteerden we van de ochtend tot de avond in de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet. Het is mij duidelijk: ons land moet eerlijker. En het kan. Een grote SP is nodig om ervoor te zorgen dat het ook echt gaat gebeuren.

“Corona raakt ons allemaal”, sprak de koning op Prinsjesdag. En daar heeft hij gelijk in. Maar zeker niet iedereen even hard. De coronacrisis legt een vergrootglas op de ongelijkheid die we in de samenleving al zagen: een onzeker inkomen, de hoge werkdruk in de zorg, moeite hebben om rond te komen omdat de huur steeds verder stijgt. Deze problemen kenden we al, maar ze zijn door de coronacrisis nog groter geworden.

Vorig jaar hoorden we al dat partijen steeds meer terug kwamen op de gedachte dat het overlaten aan de markt, bijvoorbeeld van onze zorg en woningen, alles beter zou maken. De SP heeft daar nooit in geloofd, maar andere partijen, van de PvdA tot de PVV, hebben Mark Rutte geholpen om dit idee uit te voeren. En nu komen ze daar allemaal van terug. Het lijkt alsof de coronacrisis dat in een stroomversnelling heeft gebracht.

Maar gaat er nu vanzelf wat veranderen? Nee. Dat zullen we samen voor elkaar moeten krijgen.

Het einde van het neoliberalisme is in zicht. Dat is goed nieuws, want daarmee komt er meer ruimte voor onze ideeën, voor een eerlijke samenleving waarin onze zorg gebaseerd is op samenwerking in plaats van concurrentie, waarin een huis is om in te wonen en niet om rijk van te worden, waarin we omkijken naar elkaar, naar onze natuur en milieu en waarin de economie werkt voor iedereen en niet slechts voor een enkeling.

Maar gaat er nu vanzelf wat veranderen? Nee. Dat zullen we samen voor elkaar moeten krijgen. Ondanks de mooie woorden kiest het kabinet er nog steeds voor om weer twee miljard cadeau te doen aan de grote bedrijven in plaats van dat geld te gebruiken voor een eerlijke beloning voor onze zorgverleners. Daarom is een grote SP nodig om ervoor te zorgen dat er niet alleen verandering komt in woorden, maar vooral ook in daden.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

PVV: Meer geld voor onze eigen mensen

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 15-09-2020 13:14

Geert Wilders: ‘‘Rutte laat mensen al tien jaar lang in de kou staan!’’

Reactie Geert Wilders op de troonrede:

Rutte heeft ons de afgelopen tien jaar niets gebracht.

Onze portemonnee is leeg, onze cultuur is opgegeven en onze oppositieleider is veroordeeld. Elk jaar komt Rutte weer met koopkrachtbeloftes waar niks van terechtkomt, terwijl hij wel tekent voor miljarden naar Zuid-Europa.

De PVV wil onze eigen mensen in ons eigen land direct meer geld in hun portemonnee geven. Een op de drie Nederlanders verwacht hun rekeningen niet meer te kunnen betalen. Door het verlagen van het lage Btw-tarief naar 0 procent, het verlagen van de energierekening met 375 euro per huishouden en het verlagen van de huren geven we Nederlanders in deze moeilijke tijd meer financiële ruimte.

Het roer moet om, Nederlanders moeten weer op 1 komen te staan!

Een lelijke afspraak met een bittere nasmaak

ChristenUnie ChristenUnie VVD Partij voor de Vrijheid Nederland 14-09-2020 15:25

Door Gert-Jan Segers op 14 september 2020 om 17:22

Een lelijke afspraak met een bittere nasmaak

Het is de week na de week ervoor... Een paar van de meest bewogen politieke dagen die ik heb meegemaakt. De al langer bestaande afschuwelijke situatie van vluchtelingen en migranten in kamp Moria veranderde in een inferno na een afschuwelijke brand die het kamp in de as legde. En dat gaf nog meer urgentie om te zoeken naar manieren om de mensen daar te helpen.

Na intense gesprekken in Den Haag konden we een kleine stap zetten. Maar dat heeft heel veel los gemaakt. Jullie hebben mij en de fractie gemaild, geappt, rechtstreeks aangesproken over jullie teleurstelling over de Nederlandse reactie op de ramp op Lesbos. Al schrijvend probeer ik hier voor mezelf tot meer helderheid te komen en daarmee jullie een eerste antwoord te geven op de vele vragen.

De kritiek die er loskwam heeft niet de vorm van kritiek zoals die er kan zijn bij een willekeurig andere politieke afspraak over een willekeurige begroting. Nee, dit ging dieper. In jullie reactie proefde ik diepe teleurstelling over de reactie van ons land na een humanitaire crisis op een eiland aan de rand van ons continent. Een onvrede – verdriet vaak zelfs – over een kille ‘deal’ waarin tegenover 100 kwetsbare mensen weer andere afspraken staan. Politiek op z’n lelijkst, las ik veel.

En zo is het. Het is een lelijke afspraak met een bittere nasmaak.

Ik heb er de laatste dagen veel over nagedacht en met mensen die het dichtst bij me staan over gesproken. En ik ben er nog niet over uitgedacht. Maar wil alvast wel een paar gedachten delen. Want juist nu het spannend is, moeten we elkaar proberen vast te houden.

Allereerst. De intense teleurstelling over de afspraken van donderdag laten zien waar ons hart klopt. In ieder geval het hart van een heel groot deel van de mensen die zich verbonden voelen met de ChristenUnie. Als we zeggen dat we willen opkomen voor kwetsbaren, dan is dat geen slogan of vrome wens. Het is echt. De verantwoordelijkheid voor wat er met deze mensen op het uiterste deel van ons continent gebeurt, voelen we ook echt. En als er hier dan slechts 100 mensen opgevangen gaan worden en als dat aantal ook nog eens afgaat van het totale aantal vluchtelingen dat Nederland van elders opneemt, dan is dat ook echt een bittere teleurstelling. En jullie hebben die niet onder stoelen of banken gestoken.

Voor mijzelf is dit een heel indringende herinnering aan de opdracht waarmee m’n vier collega’s en ik mede namens jullie de politieke arena zijn ingestuurd. In die weerbarstige politieke context proberen we ons altijd te laten leiden door naastenliefde, maar wel in de wetenschap dat we soms met vallen en opstaan maar een klein stapje in de goede richting kunnen zetten. En in de overtuiging dat iets doen altijd beter is dan niets doen.

Ten tweede. We hebben deze jaren niet alleen momenten gehad met mooie politieke resultaten, maar ook soms ook van grote teleurstelling. Zo’n moment was de onmogelijkheid om in de formatie het kinderpardon te verruimen. Ik noemde dat toen direct een bittere pil. Maar we hebben elkaar toen ook beloofd dat we elke kans om het kinderpardon alsnog te verruimen zouden aangrijpen. Met vijf zetels zijn we bescheiden qua omvang en kunnen we echt niet alles naar onze hand zetten. Maar soms is het precies genoeg om toch het verschil te maken. En dat lukte bij het kinderpardon op een moment dat we al bijna niet meer durfden te hopen.

Ook vandaag is die inzet precies hetzelfde. Ik vat jullie reacties ook nu op als een hardgrondige aanmoediging om het opnemen van 100 kinderen en andere kwetsbaren vanuit Lesbos niet het eindpunt te laten zijn.

Voor deze 100 mensen in de wanhoop van Lesbos wordt Nederland nu voor het eerst een plek van hoop. Nadat staatssecretaris Broekers-Knol vorige week eerder een hard ‘nee’ had laten horen op de vraag of Nederland kinderen wil opnemen, is dit een eerste stap in de goede richting. Maar omdat de wanhoop nog veel groter is, is dit voor ons niet het eindpunt, maar juist het hernieuwde begin van de blijvende zoektocht naar manieren om meer mensen hoop te bieden. Net als destijds bij het kinderpardon.

Dan ten derde. In deze coalitie komen sommige partijen op het punt van ons vluchtelingenbeleid van twee verschillende planeten. Waar velen van jullie kritiek laten horen over de te kleine stap in de goede richting, werd op de andere planeet de VVD onder vuur genomen door De Telegraaf, PVV en Forum omdat die partij juist weer te grote concessies zou hebben gedaan. In ons land dat op dit punt soms bitter verdeeld is, hebben we als fractie een uiterste poging ondernomen om toch een afspraak te maken waarmee we het leven voor sommige mensen op Lesbos verbeteren.

Wat daarbij niet hielp is dat we die dag tot een vergelijk móesten komen omdat er nu een keus van ons werd gevraagd. De tijdsdruk was hoog, juist omdat het acute leed ter plekke zo groot is. Niemand van Lesbos opnemen was voor mij ook geen optie meer. Niets doen kon echt niet meer. Maar het zo moeten praten over mensen in nood is al vreselijk. Onderhandelen over humaniteit is eigenlijk niet te doen. En het maken van een zeer onvolkomen afspraak over kwetsbare mensen is nog erger. Alleen zou ik niet weten hoe ik dat op deze plek en in deze verantwoordelijkheid middenin de polarisatie van ons land kan vermijden of ontlopen.

Ten vierde. Of deze afspraak een breekpunt in de coalitie zou moeten zijn, is een politieke inschatting die we allemaal verschillend maken. Ik wilde in deze, soms barre, zeer gepolariseerde verhoudingen het allemaal een heel klein beetje minder erg maken. Als we geen afspraken hadden gemaakt was niemand van Lesbos opgevangen. Niets doen of breken had daarmee ook vreselijke consequenties. De keus die we maakten, heb ik met mijn beste weten en beste kunnen gemaakt. Of het al deze moeite en teleurstelling waard was, is aan jullie. En aan God.

Tot slot. Er wordt mij deze dagen een spiegel voorgehouden en ik heb geleerd dat als dat gebeurt, je er even heel goed in moet kijken. En dat doe ik. Politiek is het zoeken naar een wankel vergelijk tussen mensen van soms totaal verschillende politieke planeten en met soms totaal verschillende opvattingen. Maar dat zoeken naar een vergelijk mag nooit ‘gewoon’ worden. Zeker niet als het gaat over humaniteit. Menswaardigheid. Dit werk is een roeping. Een opdracht. En deze dagen zijn een zeer intense herinnering aan de roeping waarmee ik acht jaar geleden ben begonnen en waaraan ik wil vasthouden:

Doe met je beste weten alles wat je kunt, geef alles wat je hebt, aan de mensen die het meeste van jouw hulp moeten hebben. Want alles wat je voor de minste aanzienlijken van Jezus’ broeders en zusters doet, dat doe je voor Hem (Matteus 25). Dit is waar ons, waar mijn hart klopt. Zó willen we politiek bedrijven. Op hoop van zegen.

Dank voor jullie eerlijkheid, jullie bewogenheid, jullie betrokkenheid, jullie gebed..

Brabants provinciebestuur doof voor noodkreet kunst- en cultuursector

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Noord-Brabant 11-09-2020 14:07

Foto: Portraits van Corpo Máquina

 

Ondanks de noodkreet van maar liefst 21 Brabantse cultuurorganisaties om hen te hulp te schieten, heeft het provinciebestuur van VVD, CDA, FvD en LokaalBrabant geen cent extra voor hen over. Het voorstel van de SP om de betrokken instellingen deels tegemoet te komen, vond vandaag geen enkel gehoor. De huidige coalitie heeft niet alleen weinig met cultuur, maar heeft er ook niet veel voor over. De betrokken instellingen zien dat als kapitaalvernietiging. Er dreigt een enorme verschraling, juist nu de eerdere investeringen in de Brabantse cultuur hun vruchten beginnen af te werpen.

En er was reden voor hoop. Gedeputeerde van Pinxteren (Vrije tijd, Cultuur en Sport) heeft immers zelf de minister opgeroepen om met extra geld te komen om daarmee alle door het Fonds Podiumkunsten positief beoordeelde aanvragen waarvoor onvoldoende budget gereserveerd is, alsnog te kunnen honoreren. Daarmee zouden alsnog 12 Brabantse makers/gezelschappen jaarlijks zo’n 1.8 miljoen aan rijksmiddelen ontvangen. Een verzoek dat van Pinxteren deed omdat: “als er nu geen geld bij komt staan veel makers buiten de vier grote steden (red.: in de Randstad) met lege handen”.

Ondanks deze gevolgen wil van Pinxteren die oproep niet op zichzelf van toepassing verklaren. En ook al hebben de betrokken 21 makers/gezelschappen en festivals allen een positief advies van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur, er komt geen cent extra bij. Nurettin Altundal, woordvoerder cultuur van de SP, stelde dat van Pinxteren zo zijn geloofwaardigheid verliest. “Het is niet geloofwaardig als u iets van de minister vraagt, wat u zelf weigert te doen”.

Het SP voorstel werd uiteindelijk gesteund door GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren, maar haalde het niet door de tegenstemmen van VVD, CDA, FvD, PVV, 50plus, Cu/SGP en LokaalBrabant. Een teleurstelling voor de betrokken makers en gezelschappen die nu - zoals gedeputeerde van Pinxteren erkende - met lege handen achterblijven en noodgedwongen een onzekere toekomst tegemoet gaan. Het culturele veld werd natuurlijk al stevig geraakt door de coronacrisis, maar met het uitblijven van deze provinciale hulp is het maar de vraag of de betrokken organisaties dit overleven. Het lijkt het huidige provinciebestuur vooralsnog niets uit te maken.

Het CDA en zijn kernwaarden

CDA CDA GroenLinks VVD PvdA Partij voor de Vrijheid Lansingerland 09-09-2020 18:27

Het CDA en zijn kernwaarden Maakt het CDA zijn kernwaarden waar? Dat is de vraag toen de partij op 7 februari van dit jaar besloot met VVD en Forum voor Democratie het gesprek aan te gaan om te komen tot een nieuwe coalitie in Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Zij vonden in Lokaal Brabant een vierde partner. Er werd overeenstemming bereikt en een nieuwe cultuur van politiek bestuur gevonden. Het bestuursakkoord werd ingezet met de slogan Samen, Slagvaardig en Slim. Forum ziet de samenwerking met de VVD en het CDA in Noord-Brabant als een mijlpaal voor de partij. ‘Constructief samenwerken, verbinden’, liet hun partijleider weten. Strategische fout Een merkwaardige uitspraak voor iemand die CDA en VVD recent tot de linkse cultuur marxistische hoofdstroom rekende die uit is op de vernietiging van Nederland. Tien jaar geleden was er het geruchtmakende CDA-congres in de Rijnhal in Arnhem over het coalitieakkoord van het CDA en VVD met de PVV. Maxim Verhagen liet zich onlangs ontvallen dat hij niet aan het avontuur was begonnen, wanneer hij had geweten dat de gedoogcoalitie in de praktijk als een gewone coalitie zou worden uitgelegd. Hij blikt ook liever niet op deze episode terug. Dat is wel te begrijpen, want voor het CDA pakte de strategische fout van Verhagen rampzalig uit. Een electorale terugval naar dertien zetels en, nog veel erger, een zwaar verlies van politiek-morele geloofwaardigheid. Verhagen was niet de enige die weigerde om dit te zien. De partij moest deze geschiedenis verwerken, waardoor de episode een leerzame ervaring is geworden. Oud-premier Piet de Jong had op dat CDA-congres geen moeite de aard van de politicus Wilders te doorzien: ‘Laat die maar alleen marcheren’ werd een gevleugelde uitspraak. Verbindende middenpartij De faux pas veroorzaakt nog steeds bij de geringste beroering emoties en heeft het uitzetten van een bestendige koers in de weg gestaan. De partij heeft nog steeds de intentie de verbindende middenpartij te zijn die het was in de vorige eeuw en de verleiding mee te liften met populistisch rechts. Probleem van het eerste is dat het midden al lang niet meer het exclusieve domein is van de christendemocraten. Dat was het in de vorige eeuw, zolang VVD en PvdA elkaar uitsloten. Na de val van de Muur hebben deze partijen laten zien dat ze compromissen konden sluiten en het zonder CDA af konden. Het CDA maakt nu deel uit van een druk midden dat er, te midden van luidruchtige flanken, in slaagt het landbestuur draaiende te houden. Wat is gebleven is de Nolens-reflex: alleen in uiterste noodzaak samenwerking met links. De katholieke leider deed deze uitspraak in 1918 en had toen tot doel een opening naar samenwerking met niet-christelijke partijen (in die tijd links) te maken. Later is Nolens de sleutel geworden waarmee het CDA kabinetsformaties in ging: als het kan met rechts, als het moet met links. Het verklaart waarom Buma in de formatie van 2017 GroenLinks buiten werkte; het verklaart ook waarom het CDA in Brabant de voorkeur geeft aan samenwerking met Forum boven een college met GroenLinks. Het CDA is hiermee geen middenpartij, maar een partij rechts van het midden waarin zij moeten concurreren met de VVD, PVV en Forum. Verbindende rol Politiek-inhoudelijk heeft het CDA getracht een belangrijke rol te spelen in de splijtende sociale kwesties van deze eeuw: immigratie, integratie, duurzaamheid, energietransitie en de positie van de islam. Het CDA, een schoolvoorbeeld van culturele en religieuze integratie, had die kans in het eerste decennium van deze eeuw toen zij onder leiding van Balkenende de spilpositie in het krachtenveld heroverde. Oud-premier Lubbers, als katholiek geoefend in politiek bedrijven vanuit het midden, heeft daar een- en andermaal op aangedrongen, maar hij vond bij de gereformeerde Balkenende weinig of geen gehoor. Het CDA zal de komende tijd een offensieve koers moeten kiezen wil het zichzelf niet tot prooi maken van rivaliserende krachten. Het CDA gelooft in democratische waarden en laat zich inspireren en leiden door de Bijbelse boodschap van respect, liefde en omzien naar elkaar. Met de vier CDA-uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap wordt daaraan inhoud gegeven. Deze Kernwaarden én een strategische politieke ambitie moeten de partij weer het eigen vertrouwde gezicht geven.

VVV profiteert meer van werkproject dan werkloze

CDA CDA VVD Partij voor de Vrijheid Venlo 09-09-2020 16:48

Niet zozeer de werklozen en de gemeenten in Noord-Limburg als wel VVV en Tempo-Team profiteren van het werkgelegenheidsproject Transferkracht. Ons raadslid Aissa Meziani is kritisch over het werkgelegenheidsproject en stelt samen met collega's VVD en PVV vragen aan het college. Er wordt bijna vier ton voor het project uitgetrokken. Deze kosten staan echter niet in verhouding tot de verwachte resultaten. Daarbij komt dat de overheid de portemonnee trekt en als enige risico loopt, terwijl de werklozen er weinig op vooruit gaan... Samen met de VVD en PVV wil Aisa achterhalen hoe het kan dat VVV geld mag declareren, ongeacht het resultaat van het werkgelegenheidsproject. Het rekenkamerrapport wordt op 9 september besproken in de gemeenteraad.

Gebruik van lachgas in Groningen verboden vanaf 2021

CDA CDA Partij voor de Vrijheid ChristenUnie PvdA Partij voor de Dieren Groningen 09-09-2020 08:52

Er komt een verbod op het gebruik van lachgas in de gemeente Groningen. Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte wordt verboden doordat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast naar aanleiding van een amendement van het CDA. Dit amendement wordt ondersteund door de Christenunie, SP, 100% Groningen, Partij voor de Dieren, PvdA, Stadspartij en PVV en heeft daarmee een meerderheid in de gemeenteraad. In april 2019 stelde de fracties van de CDA, Christenunie, 100% Groningen en de SP al schriftelijke vragen aan het college over de mogelijkheden voor een verbod op de verkoop van lachgas binnen de gemeente Groningen. Dit omdat het gebruik van lachgas als genotsmiddel een gevaar is voor de volksgezondheid en leidt tot overlast en onveilige situaties. Naar aanleiding van deze vragen mocht er geen lachgas verkocht meer worden bij evenementen in de openbare ruimte. Ook mensen die lachgaspatronen achterlaten op straat konden vanaf toen bekeuring verwachten. Het amendement dat de partijen indienen gaat nog verder en zorgt ervoor dat een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte mogelijk gemaakt wordt.Dit verbod is vergelijkbaar met het al bestaande verbod voor openlijk drankgebruik. Het plan betekent niet dat lachgasgebruik op straat overal verboden wordt, zegt fractievoorzitter René Bolle. 'Het college kan straks plekken aanwijzen waar een verbod gaat gelden. Op die manier kunnen boa's en politie de overlast gerichter tegengaan.' Het amendement wordt ingediend bij de raadsvergadering van 9 september.

Verduurzaming jaagt de huishoudens in ellende!

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 08-09-2020 07:19

Ons land moet stoppen met het aardgasvrij maken van woningen. De alternatieve vormen van energie jagen huishoudens op enorme kosten en diep in de schulden, stellen Geert Wilders en Alexander Kops (PVV) vandaag op de Opiniepagina van het Algemeen Dagblad.

Wie in Duitsland een gasaansluiting neemt, krijgt geld toe. Aardgas is immers de schoonste fossiele brandstof. In Nederland wordt aardgas als ‘vervuilend’ gezien, en daarom moeten alle acht miljoen woningen aardgasvrij, oftewel ‘CO2-neutraal’ worden gemaakt. ‘Verduurzamen’, met een sjiek woord. Dat zou nodig zijn voor het klimaat én goed voor de portemonnee.

Beide zijn niet waar. Om met het klimaat te beginnen: Nederland, dat kleine landje, is verantwoordelijk voor slechts 0,35 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot: verwaarloosbaar. Het klimaatbeleid van dit kabinet zorgt voor minder opwarming van de aarde van slechts 0,00007 graden in 2030: óók verwaarloosbaar. En voor zo’n minuscuul effect moeten onze betrouwbare aardgasvoorzieningen, de beste ter wereld, plaatsmaken voor onbetrouwbare, peperdure warmtepompen en warmtenetten.

Dan de portemonnee: de kosten van deze zogeheten verduurzaming lopen uiteen: 30.000, 60.000, er zijn zelfs gevallen van meer dan een ton per woning. En keer op keer probeert het kabinet ons wijs te maken dat het voor iedereen ‘haalbaar en betaalbaar’ zou zijn. Immers, de kosten van de verduurzaming van je woning zou je direct terugverdienen met een fors lagere energierekening. Maar niets is minder waar: uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat die verduurzaming ‘voor vrijwel niemand rendabel’ is. Heb je eenmaal een bak geld aan deze groene gekte uitgegeven, en diep in de schulden gestoken, dan duurt het tientallen jaren voordat die kosten zijn terugverdiend. Een complete hypotheek wordt sneller afgelost dan die verduurzaming ooit zal opleveren. Nu al kunnen 650.000 huishoudens hun energierekening nauwelijks of niet meer betalen. Onderzoeksbureau Ecorys concludeert dat deze groep de komende tien jaar meer dan verdubbelt, naar 1,5 miljoen huishoudens in 2030, als gevolg van het besluit om alle woningen van het gas te halen.

Huishoudens worden regelrecht de energiearmoede in gestort, voor een onmeetbaar klein klimaateffect. ‘Haalbaar en betaalbaar’, aldus het kabinet. Een grove leugen. Aardgasvrije woningen: het werkt niet, het is nergens goed voor, het is niet te betalen én mensen willen het niet. Steeds meer huishoudens zijn helemaal klaar met dat eindeloze duurzaamheidsgedram. Vorig jaar werden er dan ook opnieuw méér gasgestookte cv-ketels verkocht. Klimaatbeleid is een nietsontziende obsessie. Met gezond verstand heeft het niets te maken.

En toch is de keuze eenvoudig: kiezen we voor een warm huis met een vertrouwde cv-ketel en een betaalbare energierekening óf voor een huis met een niet-werkende warmtepomp, schulden en energiearmoede? De PVV kiest voor het eerste. Het aardgasvrij maken van woningen: stoppen met die waanzin.

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (02-09-2020)

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 02-09-2020 17:04

Hieronder een video van de inbreng van Geert Wilders zojuist tijdens het Coronadebat. Daar ging Geert Wilders in op de positie van minister Grapperhaus en de wens van de PVV dat zorgmedewerkers structureel meer salaris krijgen.

Want dat verdienen onze zorghelden!

Grapperhaus zet zijn eigen belang boven het landsbelang