Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

1365 documenten

Nederland is - dankzij Rutte - de pinautomaat van de EU

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 10-08-2020 13:44

Italiaanse minister: 15 procent economische groei voor Italië en forse belastingverlaging voor Italiaanse burgers.

Nederland is - dankzij Rutte - de grootste sukkel en pinautomaat van de EU. Waanzin.#Nexit #Wilders #PVV https://t.co/NF0AeFhihw

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 10, 2020

Bericht van het bestuur

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Aalsmeer 04-08-2020 13:32

Van het bestuur In Aalsmeer en Kudelstaart is het aantal mensen dat besmet is door het Coronavirus gelukkig laag gebleven. Maar ondanks het geringe aantal besmettingen is er ook in onze gemeente leed en verdriet om geliefden die zijn overleden aan de ziekte en omdat bezoek aan familie lang niet mogelijk was. Als bestuur hebben we op 1 mei toch rode rozen naar leden van 70 jaar en ouder gebracht. Hoewel bij de voordeur ruim afstand werd gehouden, hebben de bezorg(st)ers van de rozen veel hartverwarmende reacties ontvangen. We zien weer meer vrachtwagens richting veiling rijden. Een goed teken. Maar lang niet iedereen is verlost van de zorgen om zijn baan. Wij wensen iedereen die door de Corona-ramp is getroffen heel veel sterkte. Het werk van de fractie en het bestuur is na half maart grotendeels stil komen te liggen. Door de Coronacrisis moesten door de Gemeenteraad heel andere besluiten genomen worden dan in normale tijden.

Langzaamaan gaan de fractie en het bestuur weer over tot het normale ritme van het werk. Zoals u weet richt PvdA Aalsmeer – Kudelstaart haar aandacht vooral op Zorg en Ruimtelijke Ordening (woningbouw, leefbaarheid). Dit zijn taaie onderwerpen in onze gemeente. De Coronacrisis heeft het werk niet gemakkelijker gemaakt. We gaan weer op bezoek bij organisaties in Aalsmeer om van hen te horen wat hen drijft en gaande houdt maar ook om te horen wat hen belemmert. Verder gaan we ons verdiepen in de woningnood in onze gemeente waardoor jong en oud hard worden getroffen. Daarover schrijft Jelle in het stuk van de fractie.

De komende tijd gaan de verkiezingen voor de Tweede Kamer aandacht vragen. Waar kiest onze partij landelijk voor? Gebruiken we het herstel van de economie ook voor echte verbeteringen voor de zwaksten in de samenleving? Kunnen we economisch herstel integreren in een duurzame samenleving waarvan ook de laagste inkomens profiteren? Uitdagende vragen! De Tweede Kamer verkiezingen vormen de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een jaar later. Die worden heel belangrijk. Voor het instandhouden van het jeugdwerk en de sociale zorg, de woningbouw en de vergroening van onze leefomgeving. Maar vooral om ons sociale geluid te laten klinken in een tijd dat er door de gemeente zwaar bezuinigd moet worden. Er is wat te kiezen!

In onze gemeente halen PVV en FVD een kwart van de stemmen binnen. Daar kunnen we alleen wat tegen doen als we een actieve maar ook jonge afdeling zijn. Vraag uw kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen ook lid te worden van onze partij om zo hun steentje bij te dragen. We zijn op zoek naar mensen die actief meewillen werken bij de Tweede Kamer campagne en bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma en van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. We haalden bij de vorige verkiezingen bijna 2 zetels. Laten we er voor knokken dat we die in 2022 wel halen! Voor meer informatie of om potentiele leden door te geven kun je me bellen of mailen: tel 06 22350307, mail: jan@westerhof50.nl

23 september is er weer een ledenvergadering. We willen dan terug kijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar 2021.

Jan Westerhof, Voorzitter

Het bericht Bericht van het bestuur verscheen eerst op PvdA Aalsmeer.

Zonder visie op de stad krijg je de financiën niet op orde

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Maastricht 22-07-2020 17:10

Om de bezuinigingsvoorstellen van het college goed te kunnen behandelen is het hoogst noodzakelijk om over de juiste informatie te beschikken. Vandaar dat PvdA Maastricht samen met PVM, PVV, 50PLUS, Groep John Gunther, Groep Simona Maassen en Groep Alexander Lurvink vragen stelde aan het college. Hoe realistisch zijn immers de voorstellen? Kijk eens naar Eindhoven of Venlo: zijn er echt geen andere oplossingen te bedenken?

Op zaterdag 11 juli zijn PvdA, PVM, PVV, 50PLUS, Groep John Gunther, Groep Simona Maassen en Groep Alexander Lurvink bij elkaar gekomen om de pre-begroting te bespreken. Naar aanleiding van dit overleg waren er verschillende vragen die praktisch zijn samengevoegd tot één pakket. De partijen hopen dat het college bereid is voor de eerste behandeling van de pre-begroting met antwoorden te komen. Een nadere onderbouwing van de voorstellen en nadere stukken ter informatie zijn immers van groot belang ten einde met goede en realistische bezuinigingsvoorstellen van € 25 miljoen te kunnen komen.

Veel voorstellen komen in praktijk wederom op de draaiknoppen, terwijl juist uit het verleden is gebleken dat dit in praktijk weinig realistisch blijkt te zijn. Daarnaast vragen de partijen zich af of het college in navolging van Eindhoven en Venlo niet ook naar andere manieren heeft gekeken om de tekorten te beteugelen? Nu lijkt het eerder op €25 miljoen bij elkaar schrapen, dan dat er sprake is van een brede visie op de stad en het sociaal domein. KPMG had eerder ook fundamentele kritiek op de wijze waarop in Maastricht het sociaal domein is ingericht.

Deze vragen staan overigens los van het politieke debat dat ook zeer zeker zal plaatsvinden over de tekorten. De partijen zijn op z’n zachtst gezegd “not amused” over het feit dat u niet “in control” bent. Binnen een half jaar gaat het tekort van €6, naar €12 naar €25 miljoen. Ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Lees hier de vragen: Vragen pre-begroting

Lees ook: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tekorten-in-sociaal-domein-beteugeld.12506215.lynkx

Het bericht Zonder visie op de stad krijg je de financiën niet op orde verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Willems - mestverwerker in America - wordt hand boven hoofd gehouden door provinciale bestuurders

SP SP CDA Partij voor de Vrijheid Horst aan de Maas 20-07-2020 11:57

In America draait al jaren – nabij de kern van America - het mestverwerkingsbedrijf van Willems. Dat bedrijf zorgt voor enorme (stank)overlast voor de omwonenden. Klachten van omwonenden werden ‘per ongeluk’ genegeerd door de gemeente Horst aan de Maas en niet doorgestuurd naar de provincie, zoals feitelijk wel had gemoeten. Eén van de gevolgen: Willems kreeg vergunning voor een uitbreiding van de verwerking van mest, onder andere omdat er geen klachten zouden zijn geweest. Toen er ten lange leste alsnog onderzoek werd gedaan bij Willems, bleek er sprake van diverse overtredingen, die leidden tot het opleggen van een dwangsom, die Willems zou moeten betalen als hij de problemen niet snel genoeg op zou lossen.

Willems had slechts een vergunning voor de verwerking van 58.000 ton mest maar bleek in de praktijk illegaal veel meer mest te verwerken als toegestaan (in 2017 222.000 ton meer; in 2018 201.000 ton meer en in 2019 188.000 ton meer). En tegelijkertijd heeft hij een vergunning aangevraagd en gekregen (!) voor een forse uitbreiding van de mestverwerking, tot wel 450.000 ton! In een brief van de SP en andere partijen in de gemeenteraad aan B&W en de provincie Limburg van 19 mei 2020 werden vragen gesteld. En omwonenden tekenden bij de rechter beroep aan tegen het verlenen van een vergunning voor de uitbreiding van de mestverwerking.

In een gesprek van wethouder Kuijpers (D66/Groen Links) en Rudy Tegels (CDA) met omwonenden en de dorpsraad – waarbij de wel uitgenodigde Willems opmerkelijk genoeg niet kwam opdraven – kwam naar voren dat de gemeente Horst aan de Maas een fout heeft gemaakt (bouwblok verkeerd ingetekend)  die er toe heeft geleid dat de provincie de vergunning kon verlenen voor de uitbreiding. Ondertussen is ook duidelijk dat Willems – en daar gaat hij prat op – zeer goede relaties heeft met de bestuurders in de provincie. Dat blijkt. Uit de ‘fouten’ die door de gemeente worden gemaakt die moeilijk te herstellen zijn, de gemeente die een weg financiert naar het bedrijf van Willems en de coulante houding van de provinciale bestuurders, die regelmatig bij Willems op bezoek komen om diens mestverwerkingsbedrijf te komen bewonderen…

De klap op de vuurpijl kwam toen de rechter uitsprak dat Willems de door de provincie opgelegde dwangsom in verband met de wetsovertredingen (met name illegale mestverwerking) niet hoefde te betalen, omdat hij in het najaar toch ging uitbreiden, met toestemming van de provincie! Duidelijk werd dat de verantwoordelijke gedeputeerden Burlet (Forum voor Democratie) en Housman (PVV) onder één hoedje hadden gespeeld.

In een reactie op de vragen van de verschillende fracties in de gemeenteraad van Horst aan de Maas gaf B&W toe dat de situatie bij Willems zorgelijk was. Op de vraag hoe de gemeente denkt de gezondheidsschade bij de omwonenden te kunnen beperken, verschuilt B&W zich achter de provincie Limburg. In het najaar (oktober/november 2020) moet de gemeenteraad besluiten over een voorstel van B&W tot bestemmingsplanwijziging die Willems in zijn bedrijfsvoering tegemoet komt en daarmee feitelijk de omwonenden in de stank laat zitten. Het college excuseert zich in haar reactie op de vragen van de raad voor het feit dat zij de eerdere klachten van de buurt niet voldoende gehoord heeft en dat de provincie (daardoor) te lang heeft gewacht met handhaving.

Ook in Provinciale Staten van Limburg zijn vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de situatie. In de reactie op die vragen worden de gestelde vragen onvolledig of niet beantwoord en wordt informatie achtergehouden. De provincie is op verschillende manieren financieel verbonden met Willems. Zo krijgt Willems van de provincie heel veel geld uit een provinciaal innovatiefonds (LEF). Dat geld is onder andere besteed aan projecten van Willems in America, Odiliapeel en Zevenellen, een project in ontwikkeling voor een zogenoemde bio-transitiecentrale op een industrieterrein bij Buggenum. Voor de omwonenden is het duidelijk: de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor handhaving en de gedeputeerde die de vergunning voor uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit heeft gezorgd, spelen – zoals direct na de rechtszaak tegen Willems ook al bleek - onder één hoedje. En de omwonenden kunnen ook hier naar gerechtigheid fluiten.

Zie ook: Landbouw

Marije Mostert: “Gelukkig! Toch financiële steun voor sekswerkers”

D66 D66 Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 17-07-2020 10:11

“Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek”, zei Mark Rutte. Dat waren de woorden die voorafgingen aan een ongekend groot steunpakket. Hoewel miljoenen Nederlanders steun hebben gekregen, valt een groep buiten de boot. Sekswerkers mochten vier maanden niet werken en hadden geen enkele recht op financiële compensatie. Dankzij D66, PvdD, HSP en SP is daar nu verandering in gekomen.

Kwetsbaren in de kou ZZP’ers en werknemers die getroffen werden door de coronacrisis kregen financiële regelingen, zogenoemde TOZO. “Maar sekswerkers komen niet in aanmerking voor TOZO omdat ze een zogenaamde opting-in regeling hebben”, legt Marije Mostert uit. “Dit is een regeling waar toe zij verplicht zijn, maar die hen geen rechten geeft. Het is onverteerbaar dat we zo een groep kwetsbare zelfstandigen in de kou laten staan”.

Kruimels voor college, brood voor de werkers Sekswerkers mochten vier maanden niet werken, zonder enige steun ervoor terug te krijgen . In Deventer en Utrecht besloten de gemeenteraden dat de sekswerkers wèl recht hadden op vergoeding. Het liet zien dat de gemeente de fouten van de overheid kon rechtzetten. “Het was wel spannend of de motie het zou halen” vertelt Mostert. “Maar ik ben blij dat de motie dankzij steun van de PvdA, Hart voor Den Haag en de PVV toch is aangenomen. Het gaat om relatief kleine bedragen, kruimels voor het college, maar brood op de plank voor de sekswerkers”.

The post Marije Mostert: “Gelukkig! Toch financiële steun voor sekswerkers” appeared first on D66 Den Haag.

Succes: Gemeentelijk vangnet voor gedupeerden toeslagenaffaire

SP SP Partij voor de Vrijheid Brielle 16-07-2020 12:59

Het voorstel van de Rotterdamse SP fractie voor een gemeentelijk vangnet voor gedupeerden van de toeslagenaffaire is vandaag aangenomen. Ouders en kinderen die zijn getroffen door de zogenoemde toeslagenaffaire kunnen niet meer zonder proactieve hulp en aandacht hun leven als volwaardig burger oppakken. Daarom is het goed dat er nu een gemeentelijk vangnet klaarstaat voor Rotterdammers die door het falen van de belastingdienst in de problemen zijn gekomen.

De slachtoffers van de belastingdienst hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden en weer terug en dat werkt verlammend. Er is behoefte is aan één loket en aan goede geclusterde support. De gemeente zal met het vangnet een positieve rol innemen in het herstel van het vertrouwen in de overheid van deze ouders en kinderen. De gemeentelijk ombudsman is bereid een rol te spelen in het signaleren van de problemen.

Het voorstel ‘Een frisse en eerlijke start’ is in de gemeenteraad van 16 februari aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen het voorstel.

SP Rotterdam fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: ‘Ik ben verheugd dat we dit vangnet hebben kunnen regelen in Rotterdam. De slachtoffers van de belastingdienst hebben onnodig veel ellende meegemaakt. Eindelijk worden de fouten die zijn gemaakt erkend en is de overheid en gemeente bereid om hulp te bieden.’

Succes: Gemeentelijk vangnet voor gedupeerden toeslagenaffaire

SP SP Partij voor de Vrijheid Rotterdam 16-07-2020 12:59

Het voorstel van de Rotterdamse SP fractie voor een gemeentelijk vangnet voor gedupeerden van de toeslagenaffaire is vandaag aangenomen. Ouders en kinderen die zijn getroffen door de zogenoemde toeslagenaffaire kunnen niet meer zonder proactieve hulp en aandacht hun leven als volwaardig burger oppakken. Daarom is het goed dat er nu een gemeentelijk vangnet klaarstaat voor Rotterdammers die door het falen van de belastingdienst in de problemen zijn gekomen.

De slachtoffers van de belastingdienst hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden en weer terug en dat werkt verlammend. Er is behoefte is aan één loket en aan goede geclusterde support. De gemeente zal met het vangnet een positieve rol innemen in het herstel van het vertrouwen in de overheid van deze ouders en kinderen. De gemeentelijk ombudsman is bereid een rol te spelen in het signaleren van de problemen.

Het voorstel ‘Een frisse en eerlijke start’ is in de gemeenteraad van 16 februari aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen het voorstel.

SP Rotterdam fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: ‘Ik ben verheugd dat we dit vangnet hebben kunnen regelen in Rotterdam. De slachtoffers van de belastingdienst hebben onnodig veel ellende meegemaakt. Eindelijk worden de fouten die zijn gemaakt erkend en is de overheid en gemeente bereid om hulp te bieden.’

Oppositie eist ophel­dering over inzet Schouten voor bescherming bijen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks Partij voor de Vrijheid PvdA Nederland 15-07-2020 00:00

De Partij voor de Dieren vraagt opheldering van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de weigering van Nederland om bijen en hommels te beschermen tegen schadelijke landbouwgiffen. Onderzoek van Follow the Money laat zien dat Nederland van plan is om, tegen de wens van de Tweede Kamer, in te stemmen met een verzwakte bescherming en zo gehoor geeft aan een lobby van pesticideproducenten. De Partij voor de Dieren heeft daarom samen met GroenLinks, de SP, de PvdA en de PVV spoedvragen gesteld aan de minister. “Dit is een buitengewoon vreemde gang van zaken: midden in het zomerreces zou opeens in Europa een knoop moeten worden doorgehakt over het beschermingsniveau van insecten bij de toelating van landbouwgif,” zegt Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD). “Een heel belangrijk onderwerp, gezien de dramatische achteruitgang van insecten, waaronder bijen en hommels. Zeker omdat de Kamer eerder al in meerderheid heeft gestemd vóór een betere bescherming van hommels en bijen. Minister Schouten negeert zo niet alleen de meerderheid in de Kamer, zij heeft bovendien nagelaten om de Kamer hierover te informeren. Dat is heel kwalijk.” Minister Schouten stelde in een brief van 13 juli dat zij deze week in Europa zal spreken over het bijenrichtsnoer; een document dat in 2013 door voedselveiligheidsinstituut EFSA is ontwikkeld en regelt hoe pesticiden getoetst kunnen worden op hun schadelijkheid voor honingbijen, wilde bijen en hommels. Het bijenrichtsnoer is echter nog niet ingevoerd, omdat enkele landen – waaronder Nederland – al jaren achter de schermen pleiten voor een afzwakking van deze toetsen. Toen dat vorig jaar aan het licht kwam, werd een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen voor de snelle inwerkingtreding van het originele bijenrichtsnoer. Desondanks laat Follow the Money vandaag zien dat minister Schouten zich weigert in te zetten voor een sterkere bescherming van bijen en hommels. In Europa bepleit Nederland, achter gesloten deuren, juist een zwakker model, waar ook voor gelobbyd wordt door de gif-industrie. “Minister Schouten heeft de Kamer voorgehouden dat alleen het model dat uit de koker van de gif-industrie nog op tafel ligt en verzuimde daarbij te vermelden dat er nog een keuze voorligt. Oók het originele bijenrichtsnoer is namelijk nog een optie,” zegt Wassenberg. “De bedoeling is dat de lidstaten morgen kenbaar maken welke optie hun voorkeur heeft. Maar minister Schouten probeert de schijn te wekken dat het al een uitgemaakte zaak is.” Oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en PVV sluiten zich aan bij de kritiek van de Partij voor de Dieren op deze gang van zaken. De partijen eisen op zeer korte termijn antwoorden van de minister, vóór aanvang van de Europese vergadering, morgenochtend 16 juli.

2019-2020: Een terugblik op het politieke jaar | Almere

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA Partij voor de Vrijheid D66 Almere 15-07-2020 00:00

Voor de fractie is het nu reces. De afgelopen maanden waren bijzonder omdat we door het coronavirus eerst een tijdje niet, toen digitaal en vervolgens deels digitaal en fysiek (op het stadhuis) hebben vergaderd. En omdat er zoveel onderwerpen in de wacht stonden, hebben we een aantal weken ook dubbel vergaderd: zowel een raadsvergadering op dinsdag als op donderdag. We zijn dus toe aan vakantie!

We kunnen terugkijken op een bewogen jaar waarin we weer opnieuw coalitieonderhandelingen hebben gevoerd, waarbij de PvdA zich terugtrok en Leefbaar Almere en het CDA nieuw in de coalitie kwamen. Maar ook op een jaar waarin we een aantal voor GroenLinks belangrijke successen hebben kunnen binnenhalen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat er een groot zonneveld komt in Almere Buiten, waarmee we een flinke slag kunnen maken in de energietransitie. Ook de Regionale Energiestrategie, waaraan we via veel aangenomen moties ons eigen geluid voor een nog steviger inzet hebben laten horen, is aangenomen. Onder aanvoering van onze wethouder Jan Hoek ontwikkelt Almere zich als koploper van de circulaire economie in Nederland. Denk aan de vele circulaire bedrijven op de Vaart, maar ook aan de volledig circulaire bruggen die nu over het Weerwater naar het Floriadeterrein worden aangelegd. Als het om duurzaamheid gaat hoort ook de Floriade in dit rijtje thuis. Onlangs is de raad er mee akkoord gegaan dat de ontwikkeling van de Floriade door kan gaan. Vanwege de impact van het coronavirus was het de vraag of we dit nog moesten doen. Als GroenLinks zijn wij altijd pal achter de Floriade blijven staan, omdat zowel het evenement als de woonwijk duurzaam, groen en inclusief zijn en relevante thema’s heeft: hoe kun je als stad zelfvoorzienend zijn qua gezondheid, voedsel en energie? Hoe ziet de stad van de toekomst er dan uit? De Floriade heeft de gemoederen in de stad flink beziggehouden. Fijn was om te merken dat veel mensen in de stad ons als raad en GroenLinks steunden middels brieven, mails, etc. Dank daarvoor!

De fractie heeft actief  ons eigen GroenLinks geluid laten horen op onderwerpen van het sociaal domein, zoals de jeugdzorg, transformatie sociaal domein en wijkteams. Er zijn hier grote tekorten, die voor een belangrijk deel veroorzaakt worden doordat het Rijk deze taken overgeheveld heeft naar gemeenten zonder hen goed te compenseren.  Toch vinden veel fracties dat we het tekort van 9 miljoen maar volledig op het sociaal domein, dus op de hulp aan mensen, moeten vinden via bezuinigen. Dit vinden wij te gek voor woorden. Uiteraard kun je kijken wat efficiënter en beter kan, maar wat ons betreft staat hulp aan kwetsbare mensen als een paal boven water. We laten tegengeluid horen en doen voorstellen voor hoe het anders kan.

Tegengeluid laten we ook stevig horen bij de vele voorstellen van de VVD en de PVV om Almere zogenaamd veiliger te maken met meer preventief fouilleren, stadscommando’s, of hun poging om moskeeën te beletten om op te roepen tot gebed. Voor ons blijft de vrijheid zoals benoemd in de Grondwet uitgangspunt en we vinden dat er genoeg gedaan wordt op het gebied van veiligheid. Wel hebben we samen met D66 een motie ingediend dat we toch meedoen met een landelijk experiment, waarmee de teelt van wiet beter gereguleerd wordt en de criminaliteit hieromtrent vermindert. Deze motie is afgelopen donderdag aangenomen door de raad. 

Tot slot nog twee grote dossiers die lang in de raad hebben gespeeld. Ten eerste het voorstel voor een nieuw afvalsysteem. Het college heeft op verzoek van de raad uitgewerkt welke maatregelen kunnen worden genomen om de afvalstoffenheffing op het huidige niveau (+ inflatie) te houden. Dit heeft tot een hele lijst geleid die de dienstverlening raken. Duidelijk is dat veel Almeerders hier niet op zitten te wachten. Maar wat dan wel? Is men bereid om meer te betalen voor het afval, zodat afvalperrons, bladkorven, e.d. beschikbaar blijven? Het bestuur heeft het afvalsysteem ook onder de aandacht van de GroenLinksers gebracht en gevraagd hoe jullie erover denken. In de raad is vorige week afgesproken dat de verschillende systemen nog eens naast elkaar worden gelegd en om daarna een keuze te maken.  Het gaat dan om: PMD+, Diftar en combinatie PMD+-Diftar. Na het reces verwachten we een rapportage hierover.

Tot slot de woonvisie, waar we al heel lang over praten. GroenLinks ziet in deze woonvisie terug wat zij heeft ingebracht in het nieuwe coalitieakkoord: er worden fors meer woningen gebouwd, voor diverse doelgroepen (waaronder expliciet jongeren, studenten, ouderen en kwetsbare groepen), met blijvende inzet op sociale woningbouw, maar daarnaast ook oog voor het middensegment en niet alleen gericht op uitbreiding maar ook op inbreiding. Wij staan voor deze diversiteit in woningbouw en voor deze doelgroepen, en we staan voor deze extra inzet op het daadwerkelijk realiseren van veel woningen, want die zijn hard nodig. Bij de laatste politieke markt voor het reces is de woonvisie met grote meerderheid aangenomen. En nu aan de slag!

Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks Almere

LAATSTE WOORD GEERT WILDERS

PVV PVV Partij voor de Vrijheid VVD PvdA CDA Nederland 08-07-2020 09:57

8 JULI 2020, JUSTITIEEL COMPLEX SCHIPHOL

Geert Wilders: ‘‘Ik ben mijn vrijheid al 16 jaar kwijt. De vrijheid van meningsuiting is de enige vrijheid die ik nog heb. De belangrijkste vrijheid van ons allemaal. Als het moet geef ik mijn leven daarvoor. Stop deze juridische martelgang en spreek mij vrij!’’

Geachte voorzitter, geachte leden van het Hof.

Het blijft onwerkelijk om hier te staan.

Achter dit gestoelte, in hetzelfde gebouw als waar niet lang geleden de criminelen

van de mocromaffia voor de rechter moesten verschijnen en het MH17-proces wordt gehouden. Waar normaliter maffiabazen en terroristen terecht staan.

Al vijf jaar lang word ik afgeleid van mijn werk door deze rechtszaak. Terwijl collega fractievoorzitters belangrijke debatten aan het voorbereiden waren zat ik hier in de rechtszaal of bij mijn advocaat zittingen voor te bereiden.

Al vijf jaar, voorzitter, leden van het Hof, is dat de werkelijkheid. Is dat mijn werkelijkheid. Vijf jaar van zittingen, onderzoeken, wrakingen en verhoren.

Met ontelbare uren voorbereiding en keihard werk van mijzelf maar vooral van mijn advocaten.

En al die agenten, officieren van justitie, advocaten-generaal, rechters en het halve ministerie van Justitie die jarenlang van het aangiftecircus tot de zitting van vandaag bezig waren met mijn strafzaak, hadden hun tijd beter kunnen besteden aan het vervolgen en berechten van de echte criminelen in Nederland.

Natuurlijk sta ik niet boven de wet. Maar wat heb ik dan gedaan? lk heb niemand beroofd of vermoord, geen bank overvallen en niet in cocaïne gehandeld, maar ik heb op een markt in Den Haag gesproken over Marokkanen en op een verkiezingsavond de vraag aan mijn kiezers gesteld of men meer of minder Marokkanen wilde. Ik heb mijn vak van volksvertegenwoordiger uitgeoefend, als leider van de oppositie en dan ook nog eens in verkiezingstijd.

En vanaf het begin af aan voorzitter, vanaf het begin af aan hebben wij betoogd dat dit een politiek proces is. Een politiek proces over politieke uitspraken.

Gedaan in verkiezingstijd door de leider van de oppositie op een markt en op een bijeenkomst van de PVV. Het debat daarover hoort thuis in de Tweede Kamer, in ons parlement, niet hier in deze rechtszaal. Het oordeel erover moet van de kiezer komen, niet van de rechter.

Maar in tegenstelling tot de heer Oudkerk van de PvdA die sprak over kutmarokkanen of de heren Samsom en Spekman die zeiden dat Marokkanen vernederd moeten worden en een etnisch monopolie op overlast hebben of premier Rutte die zei dat Turken moesten oppleuren, of de heer Pechtold die zei dat hij de eerste Rus nog moest tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet, werd ik wel vervolgd.

Want mijn partij is niet de Partij van de Arbeid of de VVD, maar de Partij voor de Vrijheid. Geen decennia oude bestuurderspartij, maar een relatief jonge volkspartij. Een oppositiepartij. Met een missie.

Namelijk op democratische wijze vechten voor het behoud van onze vrijheid en Nederland behoeden voor het gevaar van de islam, de massa-immigratie en het cultuurrelativisme die die vrijheid ondermijnen. En Nederland veilig maken, door hard op te treden tegen criminelen, wie het ook zijn.

Het is wrang om te constateren dat ik inmiddels bijna maandelijks brieven krijg van het Openbaar Ministerie met de mededeling dat honderden mensen die mij vanuit het binnen- en buitenland met de dood hebben bedreigd, niet zullen worden vervolgd omdat dat teveel opsporingscapaciteit zou kosten.

En dat terwijl bedreigers die mijn hoofd willen afhakken of een fatwa tegen me hebben uitgesproken waarin moslims in Nederland worden opgeroepen mij thuis te onthoofden, of dreigen mijn familieleden te verkrachten of te vermoorden – met rust worden gelaten door datzelfde Openbaar Ministerie. Mijn bedreigers gaan vaak vrijuit, maar ik word jarenlang door het OM vervolgd voor het stellen van een vraag in verkiezingstijd.

Ik zal nooit zwijgen. lk kan dat niet en ik wil het niet. Ik zal de problemen blijven benoemen, zoals met de Islam, de massa-immigratie en ja, ook het Marokkanen-probleem.

Want we hebben een gigantisch Marokkanen-probleem in dit land. Marokkanen zijn zo ongeveer in alle verkeerde statistieken, van criminaliteit tot uitkeringsafhankelijkheid en terreur oververtegenwoordigd. Ook als het gaat om de bedreigingen naar islamkritische politici zoals ikzelf zijn Marokkanen - van de Hofstadgroep in 2004 tot op de dag van vandaag - oververtegenwoordigd.

lk ben daar niet verantwoordelijk voor, dat zijn zij zelf. lk benoem die problemen en draag er oplossingen voor aan. Dat is mijn vak. Dat het benoemen en aan de orde stellen ervan en de oplossingen die ik ervoor aandraag niet altijd door iedereen als politiek correct worden gezien moet onderwerp zijn van het debat, niet van processen.

Spreken is mijn plicht, daarvoor hebben anderhalf miljoen kiezers mij gekozen. Niet om te zwijgen of met meel in de mond te praten maar om namens hen te spreken.

Maar de vrijheid van meningsuiting en een politieke mening worden niet gerespecteerd als je van de oppositie bent en de multiculturele samenleving en de Islam bekritiseert. Nee, dan moet je je verantwoorden voor de rechter. Dan worden er geen middelen geschuwd om een politieke tegenstander monddood te maken.

Dat Iukte niet in het Wilders I proces, toen werd ik gelukkig vrijgesproken. Maar wel pas nadat een raadsheer van het Amsterdamse Hof een getuige tijdens een etentje probeerde te beïnvloeden, de rechtbank werd gewraakt en die rechter uiteindelijk ontslag nam.

Het enige dat daarna nodig was, was een nieuwe aanleiding. Oud-minister Opstelten wilde dat het OM mij zou vervolgen, want ik liep ze voor de voeten.

Dat verklaarde, zoals u weet, een anonieme ambtenaar die in 2011 werkzaam was bij het departement van Veiligheid en Justitie. Die aanleiding voorzitter, werd in maart 2014 gevonden.

Wat er in de dagen en weken na 19 maart 2014 gebeurde is amper met een pen te beschrijven.

Een heksenjacht, een ander woord heb ik er niet voor. Aangevuurd door ministers die geen camera onbenut lieten om een sfeer te creëren waarin het wel tot een proces moest komen.

Premier Rutte maakte kinderen in het Jeugdjournaal wijs dat ik ze het land uit wilde zetten en stelde ze vervolgens gerust dat dat niet zou gebeuren. Dat was zo vals. Alsof ik dat had gezegd. De politieke baas van het Openbaar Ministerie, oud-minister van Veiligheid en Justitie Opstelten, eiste zelfs dat ik mijn woorden zou terugnemen.

Er werden aangifte-optochten georganiseerd met burgemeesters voorop. Zoals in Nijmegen waar CDA-burgemeester Bruls de aangevers op koffie en thee trakteerde terwijl de opgetrommelde fanfare een vrolijk muziekje speelde. Overal lagen stapels voorgedrukte aangifteformulieren klaar.

De politie ging naar moskeeen om te helpen met het invullen van de formulieren en zei daar dat ze de uitspraken van Wilders zelf ook niet prettig vonden. PvdA-raadsleden hielpen bij vertalingen. En moskeebezoekers die vaak helemaal niet precies wisten waar het over ging, werden onder druk gezet om de aangifteformulieren vooral toch te tekenen.

Voorzitter, geachte leden van het Hof. Het was een ware hetze. En achter de schermen gebeurde, zoals we nu weten, nog veel meer. Dat weten we ondanks alle pogingen van het Openbaar Ministerie om verder onderzoek naar de politieke inmenging te beletten, in de doofpot te stoppen en hun leugens in een op ambtseed opgemaakte proces-verbaal.

Dat weten we ondanks het collectieve geheugenverlies van hoofdrolspelers zoals oud-minister Opstelten, directeur-generaal Roes en oud-voorzitter van het college van PG de heer Bolhaar tijdens hun verhoor bij de raadsheer-commissaris.

Dat weten we ondanks de vooral in het begin gebrekkige en selectieve beantwoording van de huidige minister van Justitie Grapperhaus op vele tientallen Kamervragen. We weten het dankzij aanhoudende verzoeken van de zijde van de verdediging en dankzij de journalist Pieter Klein van RTL Nieuws die zich heeft vastgebeten in een Wob-procedure tegen de Staat om alle stukken en de waarheid boven water te krijgen.

En hoewel ik ervan overtuigd ben dat we nog niets eens alles weten, is wat er nu boven tafel is gekomen al ronduit schokkend. Misselijkmakend.

Want nu blijkt dat topambtenaren van het departement van Veiligheid en Justitie, onder politieke verantwoordelijkheid van oud-minister Opstelten, zich inhoudelijk bezighielden met deze strafzaak, een politieke afrekening regisseerden.

In strijd met alle regels van de scheiding der machten bemoeiden ze zich niet alleen met mijn vervolging maar werkten ze ook mee aan mijn veroordeling.

De juristen van het Ministerie hielpen met het bedenken van verweren waar de verdediging mee zou kunnen komen. Pasten persberichten aan en hielpen bij het dichten van juridische gaten om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Zo adviseerden ambtenaren van Justitie het OM bijvoorbeeld om de passage 'dan gaan we dat regelen' er vooral bij te betrekken. Vonden behalve aanzetten tot haat, ook aanzetten tot discriminatie wel denkbaar. Ze wilden zelfs 'meelezen' met het requisitoir van het OM om me veroordeeld te krijgen.

En de beslissing om mij te vervolgen wilde het OM publiek maken ruim voor de Provinciale Statenverkiezingen om mij politiek zo hard mogelijk te raken. En de AG’s hebben ook niet geschroomd om uw Hof de wet en de rechtspraak verkeerd voor te houden. Zelfs vorige week stelde de AG dat het Karman-criterium niet meer van toepassing zou zijn. Dat is totale onzin. Het advies van de AG bij de HR zegt totaal iets anders.

Voorzitter, in strijd met alle regels van de trias politica hielpen ambtenaren van het ministerie van Justitie het OM niet alleen inhoudelijk maar ook strategisch om de kans op een veroordeling zo groot mogelijk te maken. Ze noemden me 'kwaadaardig'. Dát is pas haat voorzitter. Ambtenaren van het Ministerie van Justitie die een kamerlid van de oppositie kwaadaardig noemen.

En ik, als verdachte, ik kan het niet genoeg herhalen, heb dus al die jaren niet alleen moeten vechten tegen het Openbaar Ministerie, maar ook tegen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Over een oneerlijk proces gesproken.

Uit alles blijkt dat de scheiding der machten met voeten is getreden. En dat is onacceptabel. Dus ik roep u op, herstel de trias politica. Want welk signaal geeft u af geachte voorzitter, leden van het Hof, als u het OM na alles wat we nu weten nog steeds een vervolgingsrecht toekent?

Dan zegt u, politieke sturing mag. We staan ambtelijke inmenging toe. De scheiding der machten is alleen iets voor de studieboeken.

En dan voorzitter, leden van het Hof, is iedereen, zeker diegenen met een afwijkende politieke mening en zeker diegenen die niet tot de macht maar tot de oppositie behoren, vogelvrij.

Dat mag u niet laten gebeuren. Corrigeer dit alstublieft. Verklaar het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk, bescherm onze rechtsstaat. Accepteer dit niet.

Voorzitter, geachte leden van het Hof,

Uit de ongelakte ambtsberichten die we, dankzij uw Hof, konden inzien blijkt ook dat het Openbaar Ministerie verre van overtuigd was van de juridische haalbaarheid van een strafzaak. En terecht natuurlijk, want ik heb niets verkeerds gezegd.

Uit de stukken blijkt zelfs dat het OM 'onvoldoende aanknopingspunten' zag voor een vervolging voor de uitspraak op 12 maart. Dat zij tot de conclusie gekomen was dat er geen sprake was van aanzetten tot discriminatie, na langdurig uitgebreid intern beraad.

Die politieke sturing vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie leidde tot een brede tenlastelegging, inclusief aanzetten tot discriminatie. Vervolgens werd ik daar ook voor veroordeeld, voor iets waarvan het OM in haar vervolgingsbeslissing van 10 september 2014 nog vond dat er geen sprake van was geweest.

Het advies van notabene hun eigen experts van het LECD, die o.a. vonden dat de uitspraken op 19 maart niet onnodig grievend waren, werd van tafel geveegd. Het OM ging ook voor een veroordeling op mijn beide uitspraken, van 12 en 19 maart 2014.

Mede ook omdat ze bang waren voor de reacties van boze Marokkanen als ze me niet zouden vervolgen.

En dus ging het OM er in de rechtszaal met een gestrekt been in en eist ze o.a. een veroordeling op basis van onzinredeneringen over ras. Ras, welk ras voorzitter? Marokkanen is geen ras. Belgen is geen ras. Geen enkele nationaliteit is een ras. lk ben geen racist. Mijn kiezers zijn geen racisten.

Er is mij veel verweten ook door mijn politieke tegenstanders maar ik ben nooit een racist genoemd behalve door de het kwaadwillende OM dat nationaliteit gelijk stelt aan ras. Waanzin.

En, voorzitter, geachte leden van het Hof, ik zou ook haat hebben gezaaid tegen Marokkanen, mijn toehoorders hebben opgehitst en de goede naam van Marokkanen hebben aangetast. Hoe verzin je zoiets.

En wat heb ik nou eigenlijk gezegd?

lk heb alleen gesproken over Marokkanen op een markt en vragen gesteld op een verkiezingsavond. En iedereen die ook maar een millimeter verstand heeft van politiek weet dat verkiezingsavonden vaak vergezeld gaan van politieke speeches met slogans, oneliners en met maximaal gebruik van de regels van de retoriek. Verkiezingsavonden zijn geen collegezalen waar partijstandpunten van alle kanten worden bekeken en geanalyseerd. Zo werkt dat nu eenmaal in verkiezingstijd op politieke bijeenkomsten van politieke partijen.

En inderdaad heb ik ook op een markt in Den Haag in de prachtige wijk Loosduinen gezegd “en als het kan wat minder Marokkanen”.

Nota bene een paar minuten nadat een Marokkaanse dame naar me toekwam en tegen me zei dat ze op de PVV zou gaan stemmen omdat ze de overlast door Marokkaanse jeugd spuugzat was.

En op de verkiezingsavond vroeg ik eerst aan het PVV-publiek wilt u meer of minder EU, en ik heb toen ook niet uitgebreid toegelicht waarom het antwoord minder zou kunnen zijn. Namelijk omdat we onze soevereiniteit moeten terughalen en weer baas moeten worden over ons eigen geld, onze eigen wetten en onze eigen grenzen.

lk vroeg het publiek daarna wilt u meer of minder PvdA en heb toen ook niet uitgebreid toegelicht waarom het antwoord minder zou kunnen zijn. Namelijk omdat het de grootste cultuurrelativisten, wegkijkers en laffe islamknuffelaars uit de Tweede Kamer zijn. Maar dat heb ik toen niet gezegd.

En ik vroeg daarna wilt u meer of minder Marokkanen en ik heb toen ook niet uitgebreid toegelicht waarom het antwoord minder zou kunnen zijn. Namelijk omdat mensen met een Marokkaanse nationaliteit in Nederland sterk oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid en terreur.

En dat we dat willen bereiken door criminelen met een dubbele nationaliteit na denaturalisatie uit te zetten, dat geldt dus voor iedereen met een dubbele nationaliteit, ook voor Zweden en Canadezen, al zal je die niet of nauwelijks in onze criminaliteitsstatistieken tegenkomen. Maar dat geldt dus absoluut ook voor criminelen met tevens een Marokkaanse nationaliteit want die zijn er zwaar in oververtegenwoordigd. En dat willen we bereiken door een strenger immigratiebeleid voor immigranten uit islamitische landen en een actief vrijwillig remigratiebeleid te voeren.

Punten die notabene al vanaf de dag dat ik de Partij voor de Vrijheid heb opgericht in ons verkiezingsprogramma staan. En die ik overigens wel degelijk en ook meteen uitgebreid heb toegelicht in vele televisie-interviews, zowel tussen de uitspraak op de markt en de verkiezingsavond, als tijdens de verkiezingsavond nota bene live op televisie een paar minuten nadat ik de betreffende vragen had gesteld op het podium. Al doet het OM alsof dat er niet toe doet.

En natuurlijk heb ik niet iets tegen alle Marokkanen. Wie dat beweert is vals en kwaadaardig. Er zijn veel Marokkanen in Nederland die zich keurig aan de wetten houden en zij zijn gelijk aan u en ik en ieder ander. Maar feit is ook dat Marokkanen fors oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid en in de terreur — zo'n tachtig procent van de Nederlandse Syriëgangers waren Marokkanen.

lk heb niets verkeerds gezegd of gevraagd.

lk heb niets gezegd wat ik niet meen en ook niet wat niet door de beugel kan. En toch sta ik hier. En dat is wrang. Want de vrijheid van meningsuiting,

Voorzitter, leden van het Hof, is voor mij zo ongeveer de enige vrijheid die ik nog heb.

Het is bijna zestien jaar geleden dat ik mijn persoonlijke vrijheid kwijtraakte. Dat ik persoonsbeveiliging kreeg in oktober 2004.

En een maand later, na de moord op Theo van Gogh in november 2004, bleek ik op de hitlist te staan van de Hofstadgroep en werd ik door de politie uit mijn huis in Venlo gehaald om daar nooit meer terug te keren. lk heb samen met mijn vrouw in kazernes en gevangenissen gewoond om veilig te zijn. Maandenlang in Kamp Zeist in dezelfde cel en hetzelfde bed als een van de daders van de Lockerbie-aanslag. lk heb pruiken, snorren en brillen gedragen om onherkenbaar op andere locaties te kunnen wonen. Er waren toen nog geen safehouses. lk leef nu wel in een safehouse, een woning van de staat.

Mijn agenda, zakelijk en privé, gaat iedere week naar de diensten en ieder dag naar de DKDB. lk maak mijn eigen brievenbus al zestien jaar niet meer leeg, maak mijn eigen voordeur niet meer open — ik heb niet eens een sleutel. Ik rij niet in mijn eigen auto, woon niet in mijn eigen huis, slaap in een saferoom met muren dikker dan die van de Nederlandse Bank, en als ik af en toe op vakantie ga, gaan er altijd heel veel politieagenten mee.

En waarom? Omdat ik spreek over de islam. Over Mohammed. Over Marokkanen. Kritiek heb op de islam. En mensen willen je dan vermoorden.

Vaak komen die dreigementen ook van Marokkanen trouwens. Als u in mijn schoenen stond had dat van u ook wel wat minder gemogen, gelooft u mij. Ook dat is de context.

Ik vraag u: neem mij mijn vrijheid van meningsuiting niet af, straf mij niet voor het gebruiken van de enige vrijheid die ik nog heb: de vrijheid te denken wat ik wil en te spreken over zaken die mij en veel van mijn kiezers raken. De islam, terreur, criminaliteit en dus ook het feit dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in zo ongeveer alle foute statistieken, hoort daarbij.

Onze kinderen en kleinkinderen moeten vrij zijn en veilig. Als het moet geef ik mijn leven daarvoor, voor het behoud van de vrijheid van mijn land — Nederland — en diegenen aan wie dat land toebehoort — de Nederlanders.

Voorzitter, geachte leden van het Hof. Dit is mijn laatste woord. Maar ik zal nooit zwijgen.

En ik zal blijven strijden voor de volledige waarheid als het gaat om de politieke en ambtelijke beïnvloeding van het besluit mij te vervolgen. Want wat we nu weten is nog lang niet alles. De beerput moet helemaal open en dat zal ook nog wel gebeuren.

De verantwoordelijken kunnen hun borst nat maken. Ik zal ze politiek en juridisch achtervolgen tot de hele waarheid boven tafel is en ze daar allemaal een hoge prijs voor hebben betaald.

En ik doe een beroep op u, uit de grond van mijn hart. Laat u niet lenen voor politieke of ambtelijke spelletjes. Laat u niet lenen voor een politiek proces.

De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste vrijheden die wij hebben. Bescherm die. De vrijheid van meningsuiting is van ons allemaal en ons belangrijkste bezit.

Ook voor parlementariërs. Ik ben parlementariër, oppositieleider en ik zou geen knip voor de neus waard zijn als ik problemen niet meer benoem. Als ik zwijg over het Marokkanenprobleem, als ik zwijg over de islam. En dat zal ik dus ook nooit doen.

Ik controleer de regering. Ik maak wetten.

Ik doe voorstellen. Zo regel ik dingen, want ik ben een democraat in hart en nieren.

Ik haat niemand, ik verafschuw discriminatie, ik heb geen probleem met welk ras dan ook, ik heb evenmin een hekel aan alle Marokkanen noch wil ik alle Marokkanen het land uit, maar we ik zeg wel eerlijk: we hebben een groot Marokkanenprobleem in Nederland.

Het in die context stellen van een vraag over meer of minder Marokkanen met de instrumenten van immigratie, remigratie en denaturalisatie is volstrekt legitiem, valt binnen het politieke debat en dat kan toch nooit strafbaar zijn.

Ik vraag u dan ook: verklaar het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk.Daar is - me dunkt - reden genoeg voor. Maar mocht u dat onverhoopt niet willen doen, spreek mij dan vrij. Ik heb niets verkeerds gezegd of gevraagd. Laat het politieke debat op de plek waar het thuis hoort, in het parlement. Juridiseer het politieke debat niet. En maak een einde aan deze juridische martelgang.

Ik dank u voor uw aandacht en wens u veel wijsheid toe bij uw beraadslagingen in de raadkamer.