Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

1227 documenten

Meer dan politiek

PvdA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid Harderwijk 25-01-2020 21:44

Linkse wegkijker! Islamknuffelaar! Rechtse fascist!

Ik weet niet hoeveel u op social media zit, maar dit soort termen kom ik dagelijks tegen. En niet weinig. En dit zijn dan ook nog niet eens de heftigste termen. Op twitter, maar ook steeds meer op facebook zie ik veel politieke discussies langskomen. En daar worden inhoudelijke opmerkingen, of ze nu positief of negatief zijn, al snel overvleugeld door dit soort termen. Het gaat niet meer om de boodschap, maar om de boodschapper.

En niet alleen politici worden op deze manier aangepakt, maar ook de mensen die het wagen om op hen te reageren. Hun commentaar wordt gereduceerd tot hun (vermeende) politieke voorkeur, en aan de hand daarvan word je aangevallen. Je deugt niet meer, omdat je iemand bijvalt die een andere mening heeft. En geloof me, het maakt daarvoor niet uit of je links of rechts bent, de persoonlijke aanvallen kunnen van beide kanten komen.

En weet je wat ik daar nog het meest bijzondere aan vindt? Dat mensen niet meer verder kijken dan iemands politieke mening. Iemand deugt niet meer omdat hij Groen Links stemt. Of iemand heeft afgedaan omdat ze een keer een mening van een PVV politicus verdedigde. Het gaat dan niet eens altijd zozeer om de mening zelf, maar om de partij, of richting die je ermee ondersteunt. Mensen worden afgerekend op een tweet of een facebook reactie.

Dat iemand ook een moeder is die altijd bijspringt op school zien we niet. Of een vrijwilliger op een voetbalclub. Of dat iemand in zijn vrije tijd taalmaatje is. Of demente ouderen bezoekt. Er is geen oog meer voor een persoon en alles wat erbij hoort. De wereld is op social media steeds meer ingedeeld in goed en slecht. En als iemand in het hokje “slecht” komt, dan kijken we niet meer verder. En zo komen we in Nederland vooral online, maar soms ook offline steeds meer tegenover elkaar te staan.

Maar er is meer dan politiek. Kijk eens verder dan een mening. Interesseer je eens in de personen aan de andere kant van je beeldscherm. Mensen zijn meer dan een politieke mening. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, om het met elkaar te kunnen vinden. Mijn verzoek voor 2020 aan jullie allemaal: Kijk verder dan politiek en probeer eens in gesprek te komen.

Het bericht Meer dan politiek verscheen eerst op PvdA Harderwijk.

Uit de fractie: Over schijnveiligheid initiatief messenverbod

SP SP VVD D66 Partij voor de Vrijheid Noord-Holland 24-01-2020 07:07

De fracties van de VVD, D66, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Liberaal Zaanstad, PVV en Democratisch Zaanstad hebben een agenda initiatief ingediend bij de gemeenteraad over het toepassen van het messenverbod in het veiligheidsrisicogebied centrum Zaandam, Russische buurt en Poelenburg. "De politie treft veel messen aan in het veiligheidsrisicogebied maar kan hier weinig tegen doen omdat de meeste messen niet verboden zijn", stellen deze partijen. SP raadslid Roland van Braam noemt het initiatief schijnveiligheid.

De SP vindt de voorstellen van indienende partijen helemaal niks en dit draagt ook helemaal niet bij aan het verminderen van criminaliteit. Het is allemaal schijnveiligheid, deze vorm van symptoombestrijding geeft alleen maar de indruk dat wij in een politiestaat leven. Deze partijen gaan slechts in op het gevoel dat het veiliger voelt zonder enige onderbouwing wat de effectiviteit is van hun voorstellen.

Het klinkt hopeloos dat je niet meer weet wat je moet doen en dan dit maar invoert. De VVD is helemaal hypocriet, door hun toedoen zijn alle wijkpolitiebureaus wegbezuinigd. Wij hebben nu een nationale politie waarvan agenten vinden dat dit één groot fiasco is en de veiligheid in Nederland zelfs op achteruit is gegaan. Nee dit is niet het verhaal van de SP, dit is het verhaal van de politieagent op straat.

Het invoeren van preventief fouilleren vraagt veel capaciteit en dat is juist één van de problemen bij de politie. Er zijn meer agenten nodig, omdat zij lange dagen draaien en hun werk steeds zwaarder wordt waardoor aangiften blijven liggen. Onze burgemeester heeft zelf alarm geslagen dat het tekort aan agenten een groot probleem is.

Zedenzaken en zelfs verkrachtingen blijven veel te lang op de plank liggen. Nieuwsuur meldt dat jaarlijks minstens 350 zaken pas na maanden of zelfs een jaar worden opgepakt door zedenrechercheurs, waarna eindelijk een onderzoek wordt gestart en de vermoedelijke dader verhoord. Het lange wachten dat door slachtoffers als zenuwslopend wordt ervaren zou veroorzaakt worden door drukte en onderbezetting bij de zedenpolitie. Zaken waarbij er sprake is van een urgente dreiging of waar het minderjarige slachtoffers betreft krijgen voorrang, maar dit betekent dat vermoedelijke daders langer vrij rondlopen, ook in gevallen waarbij sprake is van fysiek geweld.

En ondertussen willen deze partijen, preventief fouilleren uitbreiden, terwijl een coalitie van ombudsmannen al eerder schreef dat preventief fouilleren niet leidt tot meer veiligheid. Er moet juist meer blauw op straat, ervoor zorgen dat kwetsbare zaken zoals huiselijk geweld en mishandeling niet blijven liggen en dat de wachttijden hiervan niet oplopen.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/257737/burgemeester-zaanstad-zoek-creatieve-oplossingen-voor-tekorten-politie

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/9246/basisteam-politie-middenmoter-betreft-oppaksnelheid-aangiftes/

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/politie-laat-jaarlijks-honderden-zedenzaken-op-de-plank-liggen

Opinie Fokko Spoelstra: “Gelderland, installeer die Jeugdcommissaris!”

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Gelderland 22-01-2020 09:57

Header: Mediawijsheid Debat

Afgelopen week sprak de 12-jarige Lars Westra de leden van Provinciale Staten in Gelderland toe over de maatregelen die genomen moeten worden om de problemen rond het klimaat tegen te gaan. We hebben er de afgelopen dagen genoeg over gehoord, is het niet om de boodschap van de Lars zelf, dan is het wel vanwege de reactie die Marjolein Faber, de voorvrouw van de Gelderse PVV, erop had.

Hierdoor sneeuwde het andere deel van de boodschap en de wens van Lars onder: het betrekken van kinderen en jongeren bij besluitvorming. Immers: het oude gezegde dat de jeugd de toekomst heeft is iets waar niemand over twist,

Op verschillende plaatsen in ons land wordt er actief gewerkt aan het betrekken van jongeren bij politiek en het bedrijfsleven. Zo heeft de Missing Chapter Foundation van prinses Laurentien de Raad van Kinderen geïnitieerd, maken een groot aantal gemeenten in ons land gebruik van kinderburgemeesters en zijn er ook een aantal lokale overheden die een heuse jeugdraad hebben.

Deze initiatieven draagt de PvdA in Gelderland een warm hart toe. In januari 2019 diende Peter Kerris namens PvdA Gelderland een amendement op een voorstel van de commissie Werkwijze in om een Jeugdcommissaris en een Jeugdparlement te installeren. Lars had zich goed ingelezen, want hij wees de Statenleden hier nog even fijntjes op.

In het verleden zijn ook in Gelderland goede ervaringen opgedaan met het betrekken van jongeren bij de besluitvorming van de provinciale politiek. Initiatieven als InSpé, het Gelders Huis van de Jeugd en Jong Gelderland Kiest! sloegen aan en wachten met smart op een doorontwikkeling en een vervolg. Ze wachten er niet alleen op, ze verdienen het.

Het is de hoogste tijd om de kloof tussen de Gelderse jeugd en jongeren en de provinciale politiek te slechten en initiatieven voor participatie bij onze democratie uit te voeren. Wat de PvdA in Gelderland betreft gaan wij zo snel mogelijk aan de slag met de griffie en de Provinciale Staten om het amendement uit te voeren en de Jeugdcommissaris plus het bijbehorende parlement te installeren. En wie weet solliciteert Lars wel naar de functie van jeugdige evenknie van John Berends, onze Commissaris van de Koning. Ik geef hem in ieder geval geen ongelijk wanneer hij dat zou doen en we kunnen zijn scherpe blik, en die van vele andere Gelderse jongeren, goed gebruiken. Samen voor Gelderland: de Gelderse jeugd heeft de Gelderse toekomst.

Het bericht Opinie Fokko Spoelstra: “Gelderland, installeer die Jeugdcommissaris!” verscheen eerst op PvdA Gelderland.

SGP wijzigt Platgezondheidswet

SGP SGP VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 22-01-2020 00:00

“Het is heel goed dat de Plantgezondheidswet is aangepast. Daardoor is die beter werkbaar. Mooi dat de Tweede Kamer mijn amendement heeft aangenomen.” Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop in reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren over de Plantgezondheidswet.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de Plantgezondheidswet. In die wet stond een verbod voor boeren om gewasbeschermingsmiddelen in huis te hebben voor andere gewassen dan die welke ze op dat moment op hun bedrijf telen. Leuk bedacht achter een bureau, maar in de praktijk onwerkbaar omdat boeren nu eenmaal soms restjes overhouden die ze later alsnog kunnen en willen gebruiken, of omdat ze ook wel eens werken voor anderen.De SGP deed tijdens dat debat een voorstel om dat verbod uit de wet te schrappen. Gisteren stemde de Tweede Kamer over dat amendement. Tot grote vreugde van indiener Roelof Bisschop werd zijn voorstel aangenomen dankzij de stemmen van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en oud-VVD-kamerlid Haga. Ook de verplichting voor leveranciers om als ze gewasbeschermingsmiddelen leveren eerst het teeltplan van de boeren moeten controleren is nu van de baan. SGP-kamerlid Bisschop is tevreden. “Het aantal regels dat over boeren wordt uitgestort is al heel hoog, en als die dan ook nog eens onwerkbaar zijn, zet ik me er voor in om die die verplichtingen of verboden te schrappen. Mooi dat de Kamer mijn amendement aan een meerderheid heeft geholpen!”

SGP wijzigt Plantgezondheidswet

SGP SGP VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 22-01-2020 00:00

“Het is heel goed dat de Plantgezondheidswet is aangepast. Daardoor is die beter werkbaar. Mooi dat de Tweede Kamer mijn amendement heeft aangenomen.” Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop in reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren over de Plantgezondheidswet.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de Plantgezondheidswet. In die wet stond een verbod voor boeren om gewasbeschermingsmiddelen in huis te hebben voor andere gewassen dan die welke ze op dat moment op hun bedrijf telen. Leuk bedacht achter een bureau, maar in de praktijk onwerkbaar omdat boeren nu eenmaal soms restjes overhouden die ze later alsnog kunnen en willen gebruiken, of omdat ze ook wel eens werken voor anderen.De SGP deed tijdens dat debat een voorstel om dat verbod uit de wet te schrappen. Gisteren stemde de Tweede Kamer over dat amendement. Tot grote vreugde van indiener Roelof Bisschop werd zijn voorstel aangenomen dankzij de stemmen van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en oud-VVD-kamerlid Haga. Ook de verplichting voor leveranciers om als ze gewasbeschermingsmiddelen leveren eerst het teeltplan van de boeren moeten controleren is nu van de baan. SGP-kamerlid Bisschop is tevreden. “Het aantal regels dat over boeren wordt uitgestort is al heel hoog, en als die dan ook nog eens onwerkbaar zijn, zet ik me er voor in om die die verplichtingen of verboden te schrappen. Mooi dat de Kamer mijn amendement aan een meerderheid heeft geholpen!”

Oppositie zit bovenop kwestie zorggelden: nieuwe vragen!

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Maastricht 15-01-2020 11:20

PvdA, PVM, Groep Gunther, PVV, 50PLUS, SAB, LPM, Groep Alexander Lurvink & Groep Simona Maassen bevragen het college al lange tijd over zorggelden.

Vandaag komen zij met een nieuwe set vragen. Dit maal over zorggelden, jeugdzorg en het onderzoek van KPMG

Lees hier de brief met vragen:

Op 8 januari 2020 heeft de kortgedingrechter een vonnis gewezen in een zaak die was aangespannen door een aantal zorgaanbieders in Zuid Limburg. [1] Kort gezegd komt de rechter tot het oordeel dat u heeft gehandeld in strijd met de Jeugdwet en dat u daarnaast onzorgvuldig heeft gehandeld. Naar onze mening zijn dat best wel stevige conclusies.

Daarnaast hebben we vragen over de stand van zaken van het onderzoek van KPMG. We hebben begrepen dat het college op 7 januari j.l. een toelichtende presentatie op het concept rapport heeft ontvangen. Aangezien de raad middels een motie opdracht heeft gegeven voor het rapport zouden wij graag het concept rapport van 6 januari j.l. ontvangen. We hebben begrepen dat het een rapport is met stevige conclusies en dat het ook wel degelijk de visie van de oppositie onderschrijft dat u niet op alle onderdelen “in control” bent. Graag zouden we het rapport dus willen ontvangen. Indien dit niet op korte termijn kan gebeuren vernemen wij graag wanneer u het rapport wel met de raad gaat delen met een toelichting waarom het rapport niet op korte termijn gedeeld kan worden.

Ook zouden we graag willen weten hoe ver u inmiddels bent met de controle van de zorgdossiers over 2017 en 2018. Kunt u ons daar aan de hand van tabellen inzicht verschaffen in de werkzaamheden die tot op heden verricht zijn.

Tot slot hebben we nog een paar vragen over de zorgdossiers. Zoals u weet is de oppositie hard aan de slag met het bestuderen van de relevante stukken. U heeft in het kader van de zorgdossiers aangegeven dat u ook hiervoor KPMG gaat inschakelen. Wij zouden graag willen weten wanneer KPMG met deze opdracht gaat beginnen en hoe deze opdracht precies luidt. Het blijft voor ons immers een vreemde zaak dat u al maanden roept dat er niets aan de hand is, maar u vervolgens wel KPMG inschakelt om een onderzoek te doen. Het komt ons toch vreemd voor dat u een onderzoek zou laten doen als er niets aan de hand is. Ook zouden we graag willen weten welke kosten er zijn verbonden aan dit onderzoek.

Ook hebben wij een vraag over het raadsbesluit t.a.v. de vertrouwelijkheid van de zorgtabel. Op ons verzoek over het openbaar maken van het totaal bedrag heeft u niet gereageerd en ook de brief van de advocaat gaat daar niet over, want die brief gaat vooral over de onderhandelingsposities. Met het openbaar maken van het totaal bedrag wordt geen onderhandelingspositie geschaad. Indien het openbaar maken de onderhandelingspositie van de gemeente zou schaden, impliceert dat dat er onderhandelingsruimte is bij de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Hoe waarborgt u dat alle zorgaanbieders gelijk worden behandeld? Hanteert het college een toetsingskader? En zo nee, hoe voorkomt u dat de “goede” zorgaanbieders niet de dupe worden van de onderhandelingsbekwaamheden van “zorgcowboys”. Wij verzoeken u derhalve het totaalbedrag openbaar te maken.

We hebben naar aanleiding van bovenstaande dan ook de volgende vragen:

Deelt u de mening van de rechter? Vindt u het niet heftig dat u handelen in strijd met de wet wordt verweten? Waarom wel? Waarom niet? Wij waarderen uw pogingen om, zoals door de oppositie gevraagd, het zorgdossier meer onder controle te krijgen, maar vragen ons af of er geen eenvoudiger manieren zijn? Een eenvoudigere manier is een klassieke aanbestedingsprocedure met een eenduidig programma van eisen waar meerdere zorgaanbieders op kunnen inschrijven. Deelt u deze mening? Overweegt u over te stappen naar een andere vorm van aanbesteden? Hoe beoordelen de overige gemeenten die gedaagd zijn in de rechtszaak de uitspraak? Ligt u op een lijn met de overige gemeenten? Wordt een bodemprocedure overwogen? Wat voor consequenties vloeien er voort uit deze uitspraak? Vloeien hier extra kosten uit voort? En blijven we geld in rechtszaken steken of gaan we investeren in expertise die we kennelijk nog niet in huis hebben? Welke consequenties heeft de uitspraak voor de begroting 2020? Betekent dit niet dat de zorguitgaven in 2020 hoger zullen zijn dan in 2019 aangezien de rechter van mening is dat u de korting niet mag toepassen? Wat betekent de uitspraak van de rechter procesmatig en financieel voor de aanbieders die de korting wel hebben geaccepteerd en die geen juridische stappen jegens de gemeente(n) hebben ondernomen? Hebben meerdere gemeentes in Nederland getracht op deze manier invulling te geven aan de Jeugdwet of is Zuid Limburg de enige regio die het op deze manier heeft geprobeerd? Bent u bereid naar een systeem te gaan met minder aanbieders? U bent toch met ons een dat dat beter te sturen en te controleren is. Klopt het dat het aantal aanbieders in Maastricht (in 2015/2016 waren het er al 172) nog ieder jaar stijgt? Bent u ook bereid om eens kritisch te kijken naar het winstpercentage van zorgaanbieders en op basis daarvan te selecteren? Hoge winstmarge is immers indicatie voor zorgcowboy. Wat gaat u in Maastricht verder doen om eventueel misbruik van zorggeld aan te pakken? In de RIB van 22 november j.l. mbt het kort geding schreef u letterlijk: “de afgelopen jaren is geconstateerd dat er partijen zijn die structureel minder uren leveren dan men gemiddeld binnen het betreffende arrangement zou verwachten. Dit betekent dat de kwaliteit van de zorg in de knel komt”. Bedoelt u hiermee dat u jaren meer heeft betaald dan waarvoor daadwerkelijk zorg is geleverd? Kunt u anders uitleggen wat u hier dan wel mee bedoelt? U spreekt bij de controle op de zorgdossier de hele tijd over “high trust, high penalty”, maar kunt u nu eens in begrijpelijke mensentaal uitleggen waar deze high penalty in praktijk dan wel uit bestaat? Kunt u inzicht verschaffen in de advocaatkosten die u inmiddels in het kader van de controle op de zorgdossiers heeft uitgegeven? Kunt u daarnaast aangeven hoeveel kosten er zijn gemaakt mbt inhuur externen zoals bijvoorbeeld Berenschot bij deze dossiers? Kunnen wij binnen een week na dagtekening van deze vragen het rapport van KPMG ontvangen? Een concept versie is ook prima wat ons betreft. Het is immers van het grootste belang dat snel duidelijk wordt wat er precies aan de hand is. Wanneer is de opdracht aan KPMG met betrekking tot het dossier zorggelden uitgegaan? Hoe luidt de exacte opdracht? Waarom schakelt u KPMG in voor het dossier zorggelden terwijl u telkens stelt “dat er niks aan de hand is”. Wanneer maakt u het het totaalbedrag van de vertrouwelijke tabel openbaar maken, nu de brief van de advocaat daar in het geheel niet over gaat?

In uw RIB van 16 december [2] staat de volgende passage:

“Dit tarievenonderzoek bestond uit twee fasen. De eerste fase (sinds 2017) bestond uit het een interne analyse op basis van aangeleverde informatie. Hieruit kwam een potentieel onderzoeksgebied van ruim €16 miljoen euro voort. Vervolgens is dit brede onderzoeksgebied samen met de zorgpartners nauwgezet geanalyseerd en teruggebracht naar een realistische scope van ruim €8 miljoen euro aan tariefbijstellingen bij 70 aanbieders. Dit op een totaal van 172 aanbieders die voor €288 miljoen euro zorg hadden geleverd.

We kunnen niet ingaan op individuele gevallen omdat we daarmee de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente zouden schaden, wat onnodig tot hogere kosten leidt. Daarom stellen we voor de geheimhouding van de memo van 10 december 2019 over dit onderwerp vooralsnog te handhaven voor wat betreft cijfers met betrekking tot individuele zorgaanbieders.

Van deze ruim €8 miljoen euro ligt een vordering van ruim €3 miljoen euro bij inmiddels failliete aanbieders en dus curatoren, waardoor niet zeker is of de gemeente dit bedrag volledig terugkrijgt.”

Wij hebben hierover de volgende vragen:

Op welke wijze is het potentieel zoekgebied van €16 miljoen euro terug gebracht naar €8 miljoen euro? Bent u het met ons eens dat het bedrag aan verdwenen zorggeld nog verder op kan lopen nu nog niet alle dossiers zijn afgehandeld? Op welke termijn worden deze dossiers wel afgehandeld?

 

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:120&showbutton=true

[2] https://maastricht.parlaeus.nl/user/bdocument/env=help/action=showdoc/gd=4372/RIB_-_Informatie_Tariefonderzoeken_-_Wethouder_Jongen.pdf

Het bericht Oppositie zit bovenop kwestie zorggelden: nieuwe vragen! verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Euze berg, hoe is het daar mee?

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Maastricht 07-01-2020 17:33

De PvdA Maastricht heeft samen met PVM, PVV, LPM, SAB, 50PLUS & Groep Gunther vragen gesteld aan het college over de ontwikkelingen op de Sint Pietersberg en de ENCI-groeve.

De partijen maken zich zorgen over verschillende ontwikkelingen op de Sint Pietersberg. Recent zijn geluiden ontvangen dat allerlei lang bestaande (wandel)paden op de Sint Pietersberg zijn afgesloten. Wat is daarvan de achtergrond en wanneer ze weer worden opengesteld. Ook zijn signalen ontvangen dat het nieuwe plan van Natuurmonumenten niets meer en minder betekent dan dat voor ongeveer alles in de groeve betaald moet worden [1]. De partijen hadden het zich toch anders voorgesteld toen ze instemden met het plan van transformatie en dachten dat ze “hun berg” terug zouden krijgen.

Het wordt kortom tijd dat de gemeenteraad concreet op de hoogte wordt gesteld van het huidige plan en niet via een raadsinformatiebrief te horen krijgt dat de raad tot maart moet wachten. Ook willen de partijen weten wat uit het plan van transformatie is gerealiseerd en wat niet, én waarom niet. Dit moet niet zo moeilijk te beantwoorden zijn aangezien SOME kennelijk in het bestuur hier al over heeft gesproken. Zo’n lijst moet er dus zijn. [2]

De vragen luiden als volgt:

1. Bent u op de hoogte van het feit dat Natuurmonumenten verschillende reeds lang bestaande (wandel)paden op de berg heeft gebarricadeerd?

2. Gaat u Natuurmonumenten daar op aanspreken?

3. Graag ontvangen wij ter informatie het nieuwe plan van Natuurmonumenten. Klopt het dat in dit plan wordt gesproken over inkomsten uit parkeergelden, horeca, betaling voor rondleidingen in de groeve, entree voor de waterspeelplek en entree voor de groeve? Ook zou de groeve daarnaast begrazen gaan worden door schapen.

4. Sinds wanneer bent u van bovenstaande plannen van Natuurmonumenten op de hoogte?

5. Ook willen we graag de “evaluatie” die SOME op het plan van transformatie heeft gedaan.

6. Op welke punten wordt het plan van transformatie/ontwikkelingen mbt de ENCI door PAS geraakt? Zijn dat vb de verkeersbewegingen?

7. Graag ontvangen wij de MER en passende beoordeling die in het kader van het concept bestemmingsplan voor het gebied zijn gemaakt.

8. Heeft de sluiting van de ENCI een positieve ontwikkeling op de stikstof?

9. Wat betekent het feit dat er nog steeds geen bestemmingsplan is vastgesteld voor de activiteiten binnen het gebied? Hebben alle huidige activiteiten een deugdelijke juridische grondslag?

10. Wat betekent de brief van de Commissie Herbestemming Monumenten concreet?3 Kunt u ons die brief doen toekomen?

11. Wanneer wordt de Centrale Allee gerealiseerd?

12. Wat gebeurt er als Natuurmonumenten het eigendom niet overgedragen wil krijgen? Wie is dan aan zet?

 

[1] DDL 6 januari 2020 Soberder plan voor Enci-groeve

[2]  https://www.enci-gebied.nl/files/3073/verslag+49+29.04.2019.pdf

Het bericht Euze berg, hoe is het daar mee? verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Een Kerstoverdenking door professor Paul Cliteur over Urgenda en de Hoge Raad

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD PvdA Partij voor de Vrijheid Nederland 23-12-2019 09:30

Op 20 december 2019 werd geschiedenis geschreven. NRC Handelsblad omschrijft het als volgt:

“De Hoge Raad beleefde vrijdag een primeur. Voor het eerst las de hoogste rechter in Nederland zijn uitspraak ook in het Engels voor. Vanwege het aanwezige internationale publiek. ‘The Supreme Court decides that the order to the Dutch state, issued by the district court and confirmed by the court of appeal is definitively upheld.'

Er had toen al twee keer luid applaus en gejoel geklonken vanuit het publiek bij het lezen van de uitspraak in het Nederlands. Voor juristen werd deze vrijdag geschiedenis geschreven. Nooit eerder dwong een rechter een land om een strenger klimaatbeleid te voeren.”

Interessant, nooit eerder dwong een rechter een land een strenger klimaatbeleid te voeren. Bij ons wel dus. Het gaat mij even over dat dwingen door de rechter. Dus niet de regering bepaalt welk klimaatbeleid wordt gevoerd, de rechter bepaalt dat. De rechter, deze keer bij naam genoemd (Kees Streefkerk), vertelde dat Nederland volgend jaar 25 procent minder broeikasgassen moet uitstoten dan in 1990. En wel op basis van de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens, meldt de krant.

Let op de woorden “op basis van”. Want in die Europese Verklaring staat natuurlijk niets over 25 procent. Het is Kees Streefkerk die iets vindt. Om dat vervolgens aan ons op te leggen. En alsof Kees Streefkerk wel aanvoelt waar de schoen wringt, geeft hij ook nog uitleg over zijn actie. Dit is de enthousiaste beschrijving van het rechterlijk optreden door NRC:

“Streefkerk maakte ook korte metten met de bewering van de staat dat de rechter zo op de stoel van de politiek gaat zitten.”

Korte metten dus, volgens NRC. Het is allemaal OK.

Maar is dat wel zo? Heeft de rechter niet een beslissing genomen die de regering kennelijk niet wil en grote delen van het electoraat ook niet? Waarom zou de Hoge Raad (Kees Streefkerk) de wil van het volk mogen weerstreven? Met welk recht?

MontesquieuLang geleden was er een man die luisterde naar de sprookjesachtige naam Montesquieu (1689-1755). Hij dacht dat om de vrijheid van de burgers te waarborgen men moest onderscheiden tussen drie staatsfuncties: 1. Elke staat maakt wetten, 2. Op basis van die wetten wordt bestuurd, 3. De rechter oefent controle uit over dat bestuur op basis van diezelfde wetten.

Maar Montesquieu onderscheidde niet alleen deze drie activiteiten, hij zei ook nog dat wetgevende macht (1), uitvoerende macht (2) en rechterlijke macht (3) in een evenwichtige verhouding tot elkaar zouden moeten geplaatst. De ene macht moet niet “op de stoel” van de andere gaan zitten.

Goed bestuurTot zover heb ik Montesquieu weergegeven, nu stap ik over op mijn eigen interpretatie van die drie machtenleer (trias politica). Er zijn namelijk drie interpretaties van het gewenste evenwicht binnen die trias. Kees Streefkerk verwoordt er maar één.

De eerste heet democratie. Dan ligt het zwaartepunt van de macht bij de burgers die via gekozen vertegenwoordigers de richting van het beleid kunnen bepalen. In de Montesquiviaanse typologie: meeste macht bij de wetgever. Centraal voor de richting die we uitgaan zijn de discussies in het parlement. Het parlement vertolkt de wil van het volk. De wetgever maakt de wetten, de ambtenaren voeren die uit. Net als de rechter.

De tweede heet bureaucratie. Dan ligt niet het centrum van de macht bij de wetgevende macht, maar bij de uitvoerende macht. Het zijn ambtenaren die niet zozeer het beleid “uitvoeren” maar de richting daarvan bepalen. De motivering hierachter is vaak dat het volk niet bekwaam genoeg is om te weten welke kant het uit moet met het land, dus dat kan je beter aan de experts overlaten.

Een derde interpretatie die men aan de trias kan geven is die van de dikastocratie. Dan zijn het de rechters die de belangrijkste politieke beslissingen nemen. Zij doen dat overigens – zeggen ze zelf – “op basis” van het recht. Streefkerk vertelde in zijn toelichting op het oordeel van de Hoge Raad dat de uitvoering van het klimaatbeleid weliswaar toekomt aan parlement en regering, maar het is aan de rechter om te beoordelen of dat beleid wel binnen de grenzen van het recht blijft. “Dat is een wezenlijk onderdeel van de rechtsstaat.”

Wat Streefkerk er niet bij vertelt, is dat het recht vaak heel vaag is en dat in een democratie rechters heel voorzichtig moeten zijn met politieke uitspraken. In de democratie (in tegenstelling tot de dikastocratie) zorgt de rechter dat hij buiten de politiek blijft. In een democratie wordt geregeerd op basis van “het recht”, maar niet op basis van geheel nieuwe rechterlijke vonnissen. Een “rechtsstaat” (rule of law) is ook iets wezenlijk anders dan een “rechtersstaat” (rule of men). Wanneer dus zelfs NRC zegt “nooit eerder dwong een rechter een land een strenger klimaatbeleid te voeren” dan zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. We zijn in een rechtersstaat terecht gekomen in plaats van in een rechtsstaat. In een dikastokratie in plaats van in een democratie.

Forum voor democratieWaarom kiezen niet alle politieke partijen voor de democratie en laten zij zich meezuigen in de bureaucratie of dikastokratie? De reden daarvoor is dat sommige politieke partijen hun politieke wensen beter via de ambtenarij en de rechterlijke macht kunnen verwerkelijken dan via het parlement.

Volgens de jongste peilingen van 22 december staan PVV en FVD op 19 en 18 zetels, VVD en PvdA elk op 19. In een democratie zouden PVV en FVD daarom min of meer evenveel politieke macht moeten vergaren. Het probleem is echter dat VVD en PvdA ook belang hebben bij een bureaucratie en dikastocratie omdat mensen van hun politieke kleur oververtegenwoordigd zijn binnen het ambtelijk apparaat en binnen de rechterlijke macht. Maar om precies diezelfde reden is FVD ook voor het hernemen van de wetgevende macht. Een herstel van democratie. De burgers moeten weer kunnen beschikken over hun eigen land. Zij willen hun land terug. En dat betekent ook een kritiek op dikastocratie en bureaucratie. Daarom ook is Forum voor democratie een forum voor democratie.

Zalige Kerst

Parkeren in Zoetermeer | Zoetermeer

GroenLinks GroenLinks VVD Partij voor de Vrijheid Zoetermeer 22-12-2019 00:00

In de raadsvergadering van 16 december 2019 is in de gemeenteraad de Actualisatie Parkeerbeleid 2019 en de Parkeerverordening 2020 met steun van GroenLinks aangenomen. Het parkeerbeleid wordt daarmee geactualiseerd. De vorige beleidsnota is van 2012 en moest aan nieuwe ontwikkelingen worden aangepast. In de parkeerverordening is met name beschreven hoe met parkeervergunningen wordt omgegaan.

Om het nog ingewikkelder te maken, in de verordening parkeerbelastingen wordt beschreven waar en hoe parkeerbelasting wordt geheven. Deze laatste verordening is onderdeel van de Gemeentelijke Belastingverordening 2020, waarover eveneens op 16 december jl. in de gemeenteraad is besloten, ook dit keer met de steun van GroenLinks.

Het klinkt heel ingewikkeld en dat is het ook. Om duidelijkheid te scheppen heeft het college, mede op verzoek van GroenLinks de ”Samenhang beleidsnota – normennota –verordening” gemaakt. Zie ook: Vernieuwing parkeerbeleid

Wat is nieuw?

Als het om parkeren gaat wordt Zoetermeer nu ingedeeld in een aantal zones. Globaal wordt er een onderscheid gemaakt tussen Stadshart / Entree, de daaromheen liggende wijken en de rest van Zoetermeer. De parkeernormen zijn dan ook verschillend per gebied. In het Stadshart / Entree zijn de normen (= hoeveelheid parkeerplaatsen per woning) lager dan in de omliggende gebieden. En deze zijn weer lager dan in de rest van Zoetermeer.

Verder wordt er een onderscheid gemaakt in doelgroepen. Zo zijn er parkeernormen voor specifieke doelgroepen: jongerenwoningen, studentenwoningen, kamerverhuur, zorgwoningen en sociale/goedkope huurwoningen vastgesteld.

Verder is voor het eerst in Zoetermeer een beleid voor het fiets parkeren vastgesteld.

Uitgangspunten bij het parkeerbeleid zijn een duurzame verstedelingsontwikkeling en een parkeerregulering, die alleen wordt toegepast als alle andere te nemen maatregelen (beïnvloeden van gedrag, beter benutten van bestaande parkeerplaatsen, bijbouwen van parkeerplaatsen waar dat ruimtelijk mogelijk is) niet toereikend zijn.

Dat betekent onder andere, dat bij nieuwe ontwikkelingen de ontwikkelaar ervoor moet zorgen, dat de parkeerbehoefte – volgens de nieuwe normen – op eigen terrein worden gerealiseerd. Pas als aantoonbaar dit niet mogelijk is, wordt naar andere mogelijkheden gekeken. Het maken van nieuwe parkeervoorzieningen in de openbaar ruimte is - zeker in de binnenstad - in principe geen optie.

Waarom heeft GroenLinks voor gestemd?

De uitgangspunten van een duurzame ontwikkeling, gebieds- en doelgroepen georiënteerd, spreken ons aan. En uiteraard een beleid voor fiets parkeren kan op onze instemming rekenen.

Uiteraard was er veel weerstand vanuit de rechtse oppositiepartijen.

Wethouder Marc Rosier (VVD) kreeg tijdens de commissievergadering van de PVV dan ook het verwijt dat de “VVD aan pesten van de autobezitters doet”. Zo’n opmerking was tot nu toe alleen voor GroenLinks weggelegd.

Hoe verder?

Het beleid en de daarbij horende verordening is nu vastgesteld. De komende jaren zal moeten blijken of dit beleid echt goed werkt. In dit kader is van belang dat er een parkeerdrukmeting voor de binnenstad en de rest van de stad in 2020 wordt uitgevoerd. We zullen de resultaten hiervan met groot interesse bestuderen.

Uiteraard staat Armin voor verdere vragen en opmerkingen ter beschikking. Mail dan naar arminbauer@raadzoetermeer.nl.