Nieuws van politieke partijen in Amersfoort inzichtelijk

6794 documenten

Bestrijden eikenprocessierups: dilemma's en mogelijkheden | Amersfoort

GroenLinks GroenLinks Amersfoort 23-05-2020 00:00

Begin deze maand heeft de gemeente in Amersfoort met Xentari tegen eikenprocessierupsen laten sproeien, omdat de overlast van de rupsen vorig jaar te groot was. Wij zijn en blijven hier kritisch over. Tanika Scherbinski schetst dilemma’s en keuzes bij de bestrijding van de rupsenoverlast en vertelt over het inzetten van natuurlijke vijanden in plaats van besproeien.

De enorm toegenomen populatie eikenprocessierupsen zorgde in 2019 wekenlang in veel wijken voor grote problemen. Het wegzuigen liet soms lang op zich wachten; ronddwarrelend haren veroorzaakten bij veel mensen en dieren klachten en leidden soms zelfs tot acute gezondheidsklachten door allergische reacties.

“Eind vorig jaar zijn we in de gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie van het bestrijden van de rupsen in 2019. We kregen te horen dat we in 2020 weer minstens zoveel rupsen kunnen verwachten en daarom besloot de gemeente om de rupsen in sommige gebieden te gaan bestrijden met Xentari, een biologisch preparaat dat de rupsen doodt. Wij zijn hier vanaf het begin kritisch op geweest, omdat dit schadelijk is voor alle soorten rupsen. Liever zien wij bestrijding met natuurlijke vijanden.”

Proef met natuurlijke vijanden

Op drie locaties in Amersfoort doet de gemeente nu proeven met het bestrijden van eikenprocessierupsen door het inzetten van natuurlijke vijanden. “Veel andere gemeentes zijn hier ook mee bezig. Door biodiversiteit binnen de stad te vergroten, kunnen er meer natuurlijke vijanden, zoals koolmezen, sluipwespen en vleermuizen, komen om de rupsen te bestrijden. Waar dat onvoldoende blijkt, moeten we de rupsen alsnog wegzuigen.”

“Wij willen dat er meer wordt ingezet op de natuurlijke vijanden. De resultaten van de proef in Amersfoort en andere gemeentes zijn dan ook zeer belangrijk voor ons. Wij zien Xentari niet als oplossing voor de eikenprocessierups en zullen dit ook blijven zeggen.”

Vraagtekens bij uitvoering besproeien

Daarnaast zet Scherbinski ook vraagtegens bij de uitvoering van het sproeien, door verhalen die hierover binnenkomen. “Dit zullen wij zeker meenemen bij de volgende evaluatie.”

Doe het zelf in eigen tuin

Tot slot: je kunt thuis ook zelf bijdragen aan de bestrijding van eikenprocessierupsen door nestkastjes voor vogels en vleermuizen op te hangen en door je tuin groen en bio divers in te richten. Op deze manier maak je je leefomgeving uitnodigend voor de natuurlijke vijanden van de rupsen.  

Astrid Janssen: overwegingen en zoektocht biomassacentrales | Amersfoort

GroenLinks GroenLinks Amersfoort 23-05-2020 00:00

'Ze heeft getekend bij het kruisje', stond in de tweet. Het ging over biomassacentrales. De tweet raakte me, omdat er achteloosheid uit sprak, desinteresse. Dus ik belde de twitteraar in kwestie en we hadden een goed gesprek. Hij begreep dat er geen sprake was van achteloosheid of desinteresse. En ik leerde dat ik nog meer de overwegingen kan delen, zodat mensen de zoektocht mee kunnen maken. Dus bij deze.

Het gesprek ging over de vestiging van twee biomassacentrales in Amersfoort. Die hebben een vergunning gekregen begin maart 2018, dus net voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. En eenmaal vergund, kun je dat niet zomaar intrekken.Stel je voor dat je een bouwvergunning hebt voor een uitbreiding van je woning en net voordat je start, trekt de gemeente zomaar de vergunning in. Dan ga je naar de rechter en krijg je de vergunning weer terug.

Maar hadden we dan niet het warmtebedrijf kunnen uitkopen?

Het warmtebedrijf was in gesprek met klanten en had inmiddels een SDE-subsidie van een paar miljoen euro. Hadden we die weg gekozen, dan was er in één keer een groot gat geslagen in het gemeentelijke budget voor duurzaamheid voor de komende jaren. En het had geen enkel positief effect gehad, ons geen stap dichter bij een oplossing voor de energietransitie gebracht. Die optie viel dus ook vrij snel af.

Wat dan wel?

Juridisch heeft de gemeente vrij weinig te maken met warmtecentrales, dat is zo geregeld in de warmtewet. Dus extra eisen zijn lastig te stellen. Daarom zijn we gaan kijken welke mogelijkheden er wel zijn. Die hebben we gevonden in het samenwerken met het warmtebedrijf.

Zonder samenwerking tussen warmtebedrijf en gemeente, zouden waarschijnlijk vooral bedrijven en woningen van de woningcorporaties aangesloten zijn op het warmtenet. Nu we bezien of het mogelijk is om een hele woonwijk aan te sluiten, hebben we als gemeente een onderhandelingspositie.

Dus hebben we ingezet op het tegengaan van de drie grootste nadelen van biomassa: de herkomst van de brandstof, de uitstoot uit de schoorstenen en de tijdelijkheid van deze oplossing. Over deze drie factoren is lang gepraat met het warmtebedrijf en hebben we goede afspraken gemaakt. Afspraken die het mogelijk maken om de stap naar aardwarmte te zetten, die ervoor zorgen dat het alleen om resthout gaat dat geen andere functie meer heeft en afspraken over het publiceren van de uitstoot, die ook nog ver onder het wettelijk maximum moet liggen.

Daarnaast, en dat is tamelijk uniek in Nederland, hebben we afspraken gemaakt over vertegenwoordiging van afnemers van het warmtenet als een klantenraad en over financiële participatie van klanten. Zo kunnen we wel de stap naar verduurzaming zetten, terwijl we de nadelen van biomassa zoveel mogelijk voorkomen.

De discussies over biomassa zijn nuttig omdat ze helpen om de nadelen goed in beeld te brengen. En publieke druk helpt ook om de afspraken de goede kant op te krijgen. Maar de energietransitie stilleggen omdat er nadelen aan de oplossingen zitten, gaat niet helpen. We komen er geen stap verder mee en de tijd tikt weg.

Waren we twintig of dertig jaar geleden begonnen aan het afscheid nemen van fossiele energie, dan hadden we nu minder haast. En dan hadden we meer mogelijkheden gehad om duurzame en betaalbare manieren te vinden om onze woningen te verwarmen. Maar die tijd ligt achter ons en we moeten het doen vanuit de situatie die er nu is.

Er zijn nu geen eenvoudige oplossingen meer. En dat vraagt om keuzes maken en oog hebben voor alle nadelen die elk van die keuzes heeft. En dat is precies, waar ik elke dag mijn best voor doe.

Astrid Janssen

Digitale Media Manager gezocht! | Amersfoort

GroenLinks GroenLinks Amersfoort 23-05-2020 00:00

GroenLinks groeit, ook in Amersfoort. Wil jij je inzetten voor GroenLinks Amersfoort, een afdeling van bijna 500 leden, met een gemeenteraadsfractie van zes raadsleden en twee wethouders in het college? Heb je lol in digitale media en zou je het een uitdaging vinden om onze beweging te helpen groeien via deze kanalen? Dan zoeken wij jou!

Vacature Digitale Media Manager (DMM)

De digitale media manager vormt samen met het bestuurslid communicatie en de fractiemedewerker het team dat de communicatie vanuit GroenLinks Amersfoort vormgeeft. Je bent actief in de publiciteit van zowel de raadsfractie als de lokale afdeling. Met jouw werk ondersteun jij de permanente zichtbaarheid van onze partij in Amersfoort. Ook tijdens de verkiezingscampagnes speel jij een belangrijke rol. Dat geldt zowel tijdens de landelijke campagne (in 2021) als in de volgende lokale verkiezingsstrijd (2022).

GroenLinks investeert in onze DMM’ers. Je maakt deel uit van een groot team van DMM’s uit vele GroenLinks-afdelingen in het land. Het DMM-netwerk wordt geïnspireerd en geschoold door het landelijke campagneteam. Zo bouw je zelf een mooi netwerk op, leer je voortdurend bij over digitale mogelijkheden en digitale campagnevoering en vorm je samen met de andere DMM’ers het hart van de GroenLinks-campagne.

Wat zijn jouw taken? Beheer van onze accounts op Facebook, Instagram, Youtube en Twitter, samen met de fractiemedewerker; Inhoud creëren voor de online kanalen, inclusief de website; Schrijven en vormgeven van mailings en nieuwsbrieven; Voeren van de (eind)redactie over wat wanneer en waar online verschijnt; Contact onderhouden met fractie, bestuur en campagneteam van de afdeling en het Landelijk Bureau Wat bieden wij jou? Je maakt deel uit van een gemotiveerde club mensen die hard werkt aan een groener en socialer Amersfoort; Ruimte om je (verder) te ontwikkelen en ervaring op te doen in communicatie en digitale campagnes; Scholing door het landelijk campagneteam. Een kijkje in de keuken van het politieke bedrijf, zowel lokaal als landelijk. Procedure

Zie jij jezelf als het digitale gezicht van GroenLinks in Amersfoort? Dan ontvangen wij graag jouw brief en cv. Reacties kunnen tot en met 15 juni 2020 gestuurd worden naar fractie@groenlinksamersfoort.nl. Reacties worden vertrouwelijk behandeld. Na een gesprek met (een deel van) de fractie en het bestuur besluiten wij over jouw benoeming. Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met onze fractievoorzitter Dillian Hos (db.hos@amersfoort.nl)

Brandbrief: Bereid je gezamenlijk voor op de gevolgen van COVID-19

PvdA PvdA Amersfoort 20-05-2020 16:15

Brandbrief aan het Stadsbestuur en alle partijen uit het sociaal domein in Amersfoort.

SLA DE HANDEN INEEN ALS ORGANISATIES OM GOED VOORBEREID TE ZIJN OP EEN PERIODE VAN VERLIES AAN INKOMEN VOOR GROTE GROEPEN MENSEN. ‘Bereid je gezamenlijk voor op de gevolgen van COVID-19’

Als Partij van de Arbeid Amersfoort, constateren we dat ondanks de steunmaatregelen van het Rijk, er helaas vele, MKB’ers, ZZP’ers, full- en parttimers en flexwerkers (zowel jongeren als ouderen), in welke constructie dan ook, hun opdrachten zien opdrogen en daarmee hun werk en inkomen verliezen. Daardoor dreigt voor velen een situatie waarin zij onder het bestaansminimum terecht komen en niet meer in staat zijn om in hun (gezins)onderhoud te voorzien. Daarbij ligt dreigende schuldenproblematiek en zelfs ‘nieuwe’ armoede op de loer.

We maken ons sterk voor een sociaal en sterk Amersfoort, juist in deze roerige tijden. Daarom hebben we de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met onder andere de Voedselbank, de corporaties Alliantie, Omnia en Portaal, Stadsring 51, Geldloket, Motiva Straatadvocaten, Pact Sam Sam, Indebuurt033, Kwintes, FNV-lokaal en anderen.

De informatie uit die gesprekken heeft tot een breder inzicht geleid en onze terechte zorgen bevestigd. Het is duidelijk geworden dat de urgentie om samen te werken, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijk te maken Deltaplan, voor de aankomende moeilijke tijd zal helpen om de problemen in de uitvoering aan te pakken.

Wij verzoeken ons Stadsbestuur en de verbonden partijen in het sociaal domein:

Op korte termijn gezamenlijk op te trekken om passende oplossingen te zoeken voor alle getroffenen van de coronacrisis. Om zorg te dragen voor versoepelingen en aanpassingen van regels met betrekking tot hulp bij inkomensderving, leningen, sollicitaties, omscholing, huisvestingsproblemen, voedsel, welzijn en verzorging.

Naast de oproep aan deze partijen voor samenwerking roepen wij ook de politieke partijen in de gemeente Amersfoort op, die zich in het algemeen recentelijk op vergelijkbare wijze uitgelaten hebben, deze oproep te steunen.

Hoogachtend,

Fractie en afdeling PvdA Amersfoort

Het bericht Brandbrief: Bereid je gezamenlijk voor op de gevolgen van COVID-19 verscheen eerst op PvdA Amersfoort.

Visie op sociaal domein - in tijden van crisis én daarna | Amersfoort

GroenLinks GroenLinks Amersfoort 20-05-2020 00:00

Tijdens de coronacrisis zien we een enorme onderlinge solidariteit en verbondenheid in de stad. Buren die elkaar helpen, nieuwe initiatieven om zoveel mogelijk de sociale gevolgen van deze crisis op te vangen. Wij zien daarin veel kansen en vinden het belangrijk deze energie met elkaar vast te houden, ook voor de langere termijn. Daarvoor is het wel van belang dat we de bestaanszekerheid van mensen kunnen garanderen. Want alleen dan heb je de ruimte om naar een ander om te zien.

In de gemeenteraad bespreken we wekelijks de impact van de coronacrisis, met steeds een specifiek onderwerp uitgelicht. Dinsdag was het sociaal domein aan de beurt. Raadslid Bram Leeuwenkamp deelt hieronder zijn visie op dit thema. We vinden het belangrijk om jullie hierin mee te nemen en uiteraard nodigen wij je van harte uit om met ons mee te denken.

 

De coronacrisis toont aan hoe belangrijk sterke sociale voorzieningen zijn. Het belang van een sociale stad is nu groter dan ooit. Als GroenLinks willen we daarom dat het college blijft investeren in de zorg, het onderwijs en de bestrijding van armoede. De coronacrisis laat goed zien wat de waarde van de mensen in de publieke sector is. Terecht noemen we deze beroepen ‘vitaal’.

Bestaanszekerheid

 Veel mensen zijn nu onzeker over de toekomst. Naast een gezondheidscrisis heeft deze pandemie ook een groot effect op onze economie en werkgelegenheid. Van de ene op de andere dag zijn veel ondernemers, zzp’ers, flexwerkers en mensen uit de culturele sector zonder werk komen te zitten. Het Rijk heeft hiervoor verschillende financiële regelingen getroffen. Maar hoe langer deze crisis duurt, hoe meer de bestaanszekerheid bij veel mensen onder druk komt te staan.

Neem Lisa,  werkzaam als zzp’er in de evenementensector. Door de coronamaatregelen zijn vrijwel al haar opdrachten voor dit jaar afgezegd. Lisa kan tot juni gebruikmaken van de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. Na deze periode komt de regering waarschijnlijk met een nieuw pakket aan financiële regelingen, maar met strengere voorwaarden, zoals de partnertoets en het risico dat mensen toch tussen wal en schip terecht komen. Bovendien is er nog geen zicht op versoepeling van de maatregelen  voor de evenementensector, de financiële situatie van Lisa is dus behoorlijk onzeker. Alle vaste lasten die zij heeft, lopen gewoon door. Zoals veel zzp’ers heeft zij een kleine buffer opgebouwd, maar eind van de maand raakt deze ook op.

En zo zijn er in Amersfoort veel mensen die zich in soortgelijke, uiterst onzekere situaties bevinden. Want hoe lang blijft deze situatie nog zo? Waar kunnen mensen als Lisa nu nog aan de slag? Wij vinden het noodzakelijk dat we mensen zo snel mogelijk perspectief kunnen bieden en zien zeker mogelijkheden. Het gekke aan deze crisis is namelijk dat er ook sectoren zijn waar nog voldoende werk is te vinden, zoals in de zorg of bij distributiecentra.

Om ervoor te zorgen dat mensen die nu geen werk meer hebben zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen komen, willen wij dat de gemeente intensief gaat samenwerken met het UWV, uitzendorganisaties, vakbonden en werkgeversorganisaties om via een werkcentrum mensen zo snel mogelijk aan nieuw werk te helpen. De samenwerking met werkgevers en uitzendbranche is belangrijk: zij weten als geen ander op welke plekken werk is te vinden. Zo kunnen we mensen die nu zonder werk en inkomen zitten snel naar ander werk toeleiden.

Economie versus brede welvaart, een ander economisch model

Als het gaat om bestaanszekerheid kunnen we lessen uit deze crisis trekken. Want deze crisis laat zien dat de economie van onze stad kwetsbaar is en conjunctuurgevoelig. De doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt, in combinatie met verouderd denken in modellen die alleen economische groei of krimp als waarden hebben, dat is niet meer van nu. Het is hoog tijd voor een landelijke, collectieve regeling die voor alle werkenden het risico op werkloosheid afdekt en bestaanszekerheid garandeert. Ongeacht je contractvorm en dus ook voor zzp’ers.

We zullen ook binnen Amersfoort de omslag moeten maken naar een ander economisch model, waarbij we de economie niet  alleen maar vanuit ‘krimp en groei’ bekijken. Daarom pleiten wij voor het invoeren van een model dat de brede welvaart van Amersfoorters monitort. Bij brede welvaart kijk je verder dan alleen naar materiële vooruitgang en economische groei. Bij brede welvaart gaat het ook om welzijn, om zaken als sociale vooruitgang, inkomensgelijkheid, vrije tijd, gezondheid, onderwijs en een goede kwaliteit van de leefomgeving.

Inclusieve samenleving

Als GroenLinks zetten wij ons altijd in voor een inclusieve samenleving: wij willen dat Amersfoort een stad is waarin iedereen mee doet. Door de coronacrisis zijn voor sommigen de drempels echter nog hoger geworden. Denk aan mensen met een grotere kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus, mensen op leeftijd of met een aandoening, die tot de risicogroepen behoren. Neem bijvoorbeeld Said, leraar op een basisschool met een chronische longaandoening. Voor hem kan een besmetting met het virus dodelijk zijn. De afgelopen maanden gaf hij zijn klas online les. Nu de basisscholen weer zijn geopend, is het voor hem een stuk lastiger om zijn werk te kunnen doen. En denk aan ouderen: de eenzaamheid die al speelde, wordt nu nog problematischer.

Onder het motto ‘niet over ons zonder ons’ zullen wij het college vragen met vertegenwoordigers van deze groepen in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om goed deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving.

Zorg en ondersteuning in een 1,5 meter samenleving

De afgelopen tijd is er door zorgprofessionals van de wijkteams, WMO, Jeugdhulp en InDeBuurt033 enorm veel creativiteit aangeboord om het werk zoveel mogelijk te laten doorgaan. Door bijvoorbeeld ambulante ondersteuning telefonisch of via beeldbellen aan te bieden. Zelfs de dagbesteding ging digitaal door. Voor sommige mensen, bijvoorbeeld als er sprake is van multi-problematiek, is dit niet voldoende. De waarde van fysieke ontmoetingen in de zorg is overduidelijk gebleken. Nu komen we in een volgende fase van de crisis. We zullen ons moeten instellen op een anderhalve-meter-samenleving. Dat betekent dat we goed moeten nadenken over hoe we willen dat de zorg en ondersteuning voor onze inwoners eruit komt te zien. Daarvoor zijn voldoende fysieke plekken nodig om ontmoetingen te kunnen realiseren. Ook in de openbare ruimte. Zo kunnen we eenzaamheid bestrijden en hulp bieden aan inwoners die hard worden geraakt door deze crisis.

Leren van lichtpuntjes in coronacrisis | Amersfoort

GroenLinks GroenLinks Amersfoort 19-05-2020 00:00

Wekelijks bespreken we in de raad de impact van de coronacrisis. Dillian Hos sprak deze dinsdag tijdens de derde algemene ronde en Bram Leeuwenkamp bij de ronde over het sociaal domein. Er zijn veel vragen of het hier en nu. Wij willen ook graag een blik vooruit werpen en het gesprek over de toekomst van de stad aangaan.

 

"Wat kunnen we leren van deze situatie? Wat zijn de lichtpuntjes die we zien en kunnen we die vasthouden? Hoe willen wij hier met onze stad uit komen? Gaan we terug naar hoe het was – als dat al kan? Of grijpen we deze crisis juist ook aan om verbeteringen te weeg te brengen," zei Dillian Hos. Ze is ontzettend blij met de oproep van de premier aan kinderen en jongeren, om zich te roeren en met ideeën te komen.

"Het is aan ons, lokale politici, om het mogelijk te maken dat deze ideeën worden gehoord. Ik wil graag verkennen hoe we met elkaar in gesprek kunnen gaan over de toekomst, " aldus Hos, die hierover veel bijval kreeg van andere fracties.

"Een crisis is een moment dat je gaat redden, gaat dweilen, gaat blussen. Terecht. Maar als je door het ergste heen bent, is het ook goed tijd te nemen om te kijken: wat heeft ons geholpen om hier doorheen te komen? Welke lichtpuntjes waren er die we niet meer kwijt willen raken en die ons kunnen helpen om uiteindelijk goed uit deze tijd te komen? Hoe houden we de solidariteit en saamhorigheid vast, als het dagelijks leven weer verder op gang komt en de neiging groot is terug te keren naar de periode  van voor de crisis?"

 

"Wat ons betreft waren lichtpuntjes bijvoorbeeld de solidariteit: de ander beschermen door thuis te blijven of afstand te houden. De saamhorigheid, als je kijkt naar alle initiatieven die er zijn om voor elkaar te zorgen, om samen de tijd goed door te komen en elkaar weer perspectief te bieden. Ik denk bijvoorbeeld aan al die sportactiviteiten die sportverenigingen nu organiseren, ook voor kinderen en volwassenen die geen lid zijn. Je kunt er gewoon heen. Iedereen mag meedoen."

Schoner, stiller en ons welzijn

Een ander lichtpuntje is dat we opnieuw ervaren hoe fijn het is om de ruimte te hebben, om schone lucht in te ademen. Dat het ook letterlijk stiller is op straat. We waarderen het opnieuw dat we kunnen wandelen in het groen dat we hebben, dat we kunnen fietsen voor ontspanning.

"Laten we vasthouden hoe belangrijk dit alles is voor ons welbevinden, voor ons welzijn. Daar gaat het om: prettig samenleven in een groene en gezonde stad. Dat is een andere vorm van welvaart dan de economische welvaart waarover het zo vaak gaat en die nu zo onder druk is gekomen."

Sociale exitstrategie

"Hiermee zeg ik niet dat economische welvaart niet belangrijk is. Bestaanszekerheid, financiële stabiliteit, een dak boven je hoofd, weten dat je volgende week de boodschappen nog kunt betalen, dat is uiteraard essentieel. Deze crisis laat zien dat sommige groepen daarin extra kwetsbaar zijn. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt klinkt positief, maar in deze tijden betekent het dat veel mensen afhankelijk zijn van een steunregeling en moeten oppassen niet in de schulden te raken. Hoe kunnen wij er in Amersfoort voor zorgen dat mensen die nu gebruik maken van regelingen weer perpectief krijgen? Wij noemden het eerder een ‘sociale exitstrategie’, daar gaat ons raadslid Bram Leeuwenkamp verder op in."

We weten ook dat er nog veel op ons pad zal komen. Een recessie, die wordt voorspeld. Een klimaatcrisis, als we niet blijven investeren in duurzaamheid. Om dit goed aan te kunnen, hebben we een stevig fundament nodig in onze stad.

Meer bewegingsruimte fietsers en voetgangers | Amersfoort

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Amersfoort 19-05-2020 00:00

Het dagelijks leven komt langzaam weer op gang. Dat betekent meer mensen op straat, meer fietsers en voetgangers die ook de ruimte moeten hebben om anderhalve meter afstand te houden. Dat lukt niet overal. Daarom hebben we samen met D66 en PvdA een motie ingediend om te onderzoeken waar in Amersfoort knelpunten optreden voor fietsers en voetgangers en welke maatregelen we snel kunnen nemen, zodat iedereen volgens de RIVM-richtlijnen aan het verkeer kan deelnemen

Met het versoepelen van de coronamaatregelen komen er meer mensen op straat, zoals scholieren en studenten, mensen die toch weer naar kantoor gaan. Het openbaar vervoer heeft voorlopig een beperkte capaciteit en niet iedereen beschikt over een auto als alternatief. Meer mensen zijn aangewezen om op de fiets te gaan of te lopen. Ook fietsers en voetgangers moeten daarbij anderhalve meter afstand houden van elkaar, en dat is lastig op smalle of drukke en volle fiets- en voetpaden.

 

Onveilige toepassing van Xentari en vogelsterfte

SP SP Amersfoort 14-05-2020 09:37

De gemeente Amersfoort neemt de veiligheid van Amersfoorters niet serieus en spuit met Xentari, een biologisch gif dat ingezet wordt tegen de eikenprocessierups, in de nabijheid van omstanders, waaronder kinderen. De inzet van Xentari lijkt ook te leiden tot sterfte onder jonge vogels die door hun ouders gevoederd worden met de besmette rupsen. Dit blijkt uit een artikel dat gisteren in het AD/AC stond. Voor de SP fractie reden om de volgende vragen te stellen aan het college:

Wat is de reactie van het college op het artikel  in het AD/Amersfoortse Courant op woensdag 13 mei over het gebruik van Xentari in Amersfoort? Wat gaat het college doen om de veiligheid van Amersfoorters te beschermen en te voorkomen dat Xentari wordt toegepast in de nabijheid van omstanders, waaronder kinderen? Het college was eerder al in een ronde geïnformeerd over de risico’s voor vogels die voor hun voedselvoorziening afhankelijk zijn van de met gif behandelde rupsen. Waarom blijft het college dit middel dan toch inzetten? Vindt het college het gezien de nieuwe informatie over de onveilige toepassing van Xentari in de nabijheid van omstanders en de mogelijke vogelsterfte die ontstaat als gevolg van het gebruik van Xentari wenselijk om nog door te gaan met het gebruik van dit gif? Toepassing van gif blijkt keer op keer tot nadelige gevolgen hogerop in de voedselketen te leiden en heeft nadelige gevolgen voor de biodiversiteit. Reden om te streven naar een gifvrij Amersfoort. In het verleden heeft het college SP-moties over een verbod op de toepassing van glyfosaat ook al naast zich neergelegd. Wanneer gaat het college het streven naar een gifvrij Amersfoort eindelijk eens serieus nemen en welke stappen neemt het college om dit doel zo spoedig mogelijk te bereiken? Biologisch gif is ook gif. Is het college bereid om eufemismen zoals “biologische bestrijding” e.d. te verwijderen en achterwege te laten uit gemeentelijke communicatie en vanaf nu overal eerlijk te vermelden dat er gewoon gif wordt ingezet om de eikenprocessierups te bestrijden? De Vlinderstichting heeft via een tweet  laten weten met geen enkele gemeente te overleggen over toepassing van Xentari en alleen aan te geven richting gemeenten waar het absoluut niet mag worden ingezet. O.a. in RIB 2019-103 wordt gesuggereerd dat er “uitwisseling” met de Vlinderstichting plaatsvindt. Zorgt het college er voor dat vanaf nu nergens in gemeentelijke communicatie nog de suggestie wordt gewekt dat de inzet van Xentari plaatsvindt in samenwerking met de Vlinderstichting?
Zie ook: Fractienieuws

D66 Amersfoort wil meer ruimte voor terrassen

D66 D66 Amersfoort 10-05-2020 18:37

Het plaatje komt je misschien wel bekend voor. Het was dé coverfoto van ons verkiezings-magazine, niet wetende dat nog binnen de vier jaar van de raadsperiode het pakken van een terrasje onmogelijk zou worden. Gelukkig lijkt er, na weken van noodzakelijke coronastilte in de stad, ruimte te komen om het maatschappelijk en economisch leven weer wat te gaan opstarten. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld over de terrassen van Amersfoort. Het zou namelijk fijn zijn als er meer ruimte ín regels en meer ruimte vóór terrassen zou komen.

Met behoud van de 1,5m maatregel mogen terrassen weer open per 1 juni. De eerste zorg is om dat veilig en verantwoord te organiseren. Ondernemers kunnen daarom minder tafels plaatsen en zoeken dus ruimte om te kunnen ondernemen binnen de regelgeving. De landelijke zoektocht is of de terrassen meer ruimte kunnen krijgen en zo meer tafels kwijt te kunnen en de verliezen voor 2020 te beperken waar mogelijk. In veel steden wordt hierover al gesproken met de horecaondernemers. Dat is ook in Amersfoort economisch hard nodig, maar bovendien kan de stad wel weer wat leven in de brouwerij gebruiken.

Voor D66 was dit de aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

Is het college bekend met het voornemen van het kabinet om terrassen weer open te laten stellen? Is het college bekend met de initiatieven in andere steden om op de grotere pleinen de terrassen te vergroten voor de horeca? Is het college bekend met de oproep van Koninklijke Horeaca Nederland om alles te doen wat mogelijk is om de horecaondernemers weer wat lucht te geven? Is het college ook in Amersfoort in gesprek met de horeca over dit onderwerp? Zo nee, waarom niet?

Het zou fijn zijn als we als gemeente en Raad op deze manier de horeca kunnen helpen en faciliteren. Dingen mogelijk maken is voor ons niet hetzelfde als geld geven. Op Twitter zijn al meerdere goede ideeën geopperd voor nieuwe terraslocaties. Ook een voornemen van D66 Utrecht zou ‘het reddingsplan’ van de horeca kunnen zijn.

Schriftelijke vragen stellen is een van de middelen als raadslid om meer informatie te verkrijgen over een onderwerp of om zaken te agenderen. Irma Dijkstra heeft, namens onze fractie als woordvoerder Economie en Stadshart, deze vragen ingediend. 

Hulde aan de doorzetters in de bouw

D66 D66 Amersfoort 10-05-2020 11:19

Doorgaan In deze tijden van onzekerheid is het van groot belang dat alle overheidsinstellingen er alles aan doen om mogelijke belemmeringen of vertragingen te voorkomen, op welk vlak dan ook. Dat geldt ook voor de gemeente en alle organen die daarbij horen. Wij als fractie maken daar ook deel vanuit. Daarom hebben wij telkens aangegeven dat het nemen van besluiten, hoe klein ook van aard, doorgang moet vinden. Een aantal fracties binnen de gemeenteraad van Amersfoort heeft daar in ander standpunt in. Hierdoor zijn een aantal besluiten vooruit geschoven. In onze ogen was dat absoluut niet nodig. Samen met de Griffie werd tenslotte een voor iedereen veilige omgeving gegarandeerd en bleef de democratische legitimering van de besluitvorming gewaarborgd. Gelukkig zijn een aantal besluiten in de afgelopen periode wel genomen. Waaronder bestemmingsplannen zoals “Stationsgebied de Hoef-West” en “Kop van Isselt”.

Niet vertragen met bouwen Door het nemen van besluiten over de bestemmingplannen, voorkomen wij dat de stad op slot gaat. Dat is van groot belang; tenslotte is er een groot woningtekort. Door juist bij de benoemde bestemmingplannen een besluit te nemen zien we ook het vliegwieleffect. Andere projecten van transformatie of nieuwbouw, in de Hoef en de Isselt worden door ontwikkelaars en woningbouwcoöperaties voortvarend aangepakt. In sommige gevallen al gerealiseerd. Ook dat verdient een compliment, tenslotte “samen maken we de stad”. Hulde voor de doorzetters in de bouw en de daar aan gerelateerde branches.

Het zijn onzekere tijden, maar dat wat wij zagen na afloop van de laatste economische crisis moeten we trachten te voorkomen. In die crisis lag de bouw nagenoeg stil. Mede daardoor is daarna de vraag voor woningen vele malen groter was dan het aanbod. Daar plukken we nu nog steeds de wrange vruchten van. Het in tempo ontwikkelen van woningen, circa 1.000 per jaar, volgens het principe van het Amersfoortse ‘Deltaplan Wonen’ blijft dus van groot belang. De afspraken daarin koesteren wij enorm. Daarom moet iedereen die een bijdrage kan leveren aan de voortgang daarvan zijn uiterste best doen. Dat geldt dus ook voor de gemeenteraad.

Niet alleen het gebrek aan passende en betaalbare woningen is van belang voor onze stad maat ook de werkgelegenheid en een vitaal bedrijfsleven zijn gebaad bij doorgaande besluitvorming. Iedereen wil doorgaan en als we samen tot het gaatje gaan moet het lukken om ook sterker uit deze zware periode te komen.

 

Dirk-Joost van Hamersveld is onze woordvoerder op de portefeuille RO, waar het vaststellen van bestemmingsplannen ook bij hoort. De portefeuille Wonen valt onder Tyas Bijlholt en Wouter van Schagen. Uiteraard kan je altijd in contact komen bij vragen.