Nieuws van politieke partijen over Burger Partij Amersfoort (BPA) inzichtelijk

140 documenten

Waarom moeten we van D66 en ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) GroenLinks D66 Amersfoort 14-07-2019 16:51

Waarom moeten we van D66 en GroenLinks nu zonodig asap voor 50.000,00 per huis in de Gemeente Amersfoort van het Gas af ? Uitstoot Nederlandse luchtvaart flink gestegen nos.nl/l/t/2293458 => een CO2 vrij Amersfoort met 10.000-de vliegtuigen boven ons hoofd? .

de twee fractie leden van de BPA ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) GroenLinks D66 Amersfoort 12-07-2019 19:08

de twee fractie leden van de BPA zijn blij dat de Amersfoortse Courant het BPA standpunt zo duidelijk heeft vastgelegd ! stemde U 14 maanden geleden ook GroenLinks en/of D66 in Amersfoort bereidt U dan op het ergste voor in Hoogland, Vathorst + Hooglanderveen, en over De Laak . ==> https://www.burgerpartijamersfoort.nl/2019/07/10/in-de-media-amersfoort-van-het-gas-af/ = Graag verder delen via uw Facebook account ! . . . .

In de media – Amersfoort van het gas af

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) GroenLinks CDA ChristenUnie Amersfoort 10-07-2019 18:13

Voor het aanleggen van een warmtenet, zoals op deze foto in Dordrecht, moet een grote leiding onder de straat worden gelegd die aftakt richting de huizen. © Thymen Stolk

Amersfoort gaat wijk voor wijk van het gas af

Amersfoort gaat de komende jaren wijk voor wijk in kaart brengen hoe huizen van het gas af kunnen, en hoe ze vervolgens het best kunnen worden verwarmd. Artwin Kreekel 09-07-19, 23:46 Laatste update: 10-07-19, 09:17

Dat is het gevolg van een besluit dat de gemeenteraad van Amersfoort zojuist in grote meerderheid genomen heeft. Alleen de BPA en de SP waren tegen. De BPA, omdat ze meent dat het met de huidige stand van de techniek onhaalbaar is om wijken rendabel te verwarmen zonder aardgas en de SP, omdat ze vreest dat inwoners door het plan op hoge kosten worden gejaagd.

Wethouder Astrid Janssen (GroenLinks, Duurzaamheid) presenteerde afgelopen maart haar plannen voor een aardgasvrije stad. Na het besluit van de gemeenteraad kan ze nog dit jaar aan de slag met het opstellen van een wijkwarmteplan voor Hoogland, Liendert, Vathorst en de bedrijventerreinen De Hoef en De Wieken-Vinkenhoef. Afhankelijk van de snelheid waarmee dit gaat, volgen in 2020 al Nieuwland, het Vermeerkwartier, Soesterkwartier en Isselt en vervolgens in 2021 Randenbroek, De Berg-Zuid, Kattenbroek en de binnenstad. Elk blok telt minstens 6000 huizen en 900 andere gebouwen, zoals kantoren.

Tekst loopt door onder de foto…

Amersfoort gaat gefaseerd en in drie blokken aan de slag met het maken van wijkwarmteplannen. Voor de witte vlekken op de kaart, moet nog naar een oplossing worden gezocht. © Gemeente Amersfoort

Voor welke verwarmingsbron wordt gekozen is mede afhankelijk van de wens van de wijkbewoners, maar zal  eveneens worden bepaald door het bouwjaar van de huizen en hoe dicht zij op elkaar zijn gebouwd. Bij panden die goed geïsoleerd zijn (of dat kunnen worden), kort op elkaar staan en waar voldoende animo is in de buurt, is het aanleggen van een collectief warmtenet een optie. Water van bij voorkeur tussen de 35 en 55 graden Celsius stroomt in dit scenario door leidingen onder de straat, en loopt via aftakkingen de leidingen de huizen binnen.

Het aanleggen van een warmtenet heeft wel grote gevolgen. Straten moeten open om grote leidingen te leggen, en ook in huis moet de boel worden aangepast, omdat reguliere verwarmingssystemen werken op water waarvan de temperatuur algauw twee keer zo hoog is. Tot slot moeten veel huizen, zelfs huizen die nu al een hoog energielabel dragen, extra worden geïsoleerd, omdat de geringe warmte anders vervliegt. In wijken waar de aanleg van een collectief net niet kan, bijvoorbeeld omdat de buurt oud is of de animo te klein, is het plaatsen van een warmtepomp, zonnepanelen of andere (elektrische) bron een optie.

Verschillende politieke partijen probeerden vanavond nog iets aan het plan te wijzigen. Zo kwamen Amersfoort, ChristenUnie en Lijst Molenkamp met een voorstel om houtkachels te weren als verwarmingsbron, vanwege de uitstoot van rook. De SP wilde onderzoeken of er een gemeentelijk warmtebedrijf kon worden opgericht (waarmee de kosten voor de Amersfoort volgens de socialisten kunnen worden gedrukt), maar krijgt hiervoor alleen steun van het CDA en Denk.

. In de Telegraaf uitte de heer Jan ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) Amersfoort 10-07-2019 09:55

. In de Telegraaf uitte de heer Jan Latten zijn gegronde vrees voor ongeremde bevolkingsgroei in ons land. Deelt U ook zijn zorgen ? . Dan graag delen via uw Facebook ! . .

de GroenLinks dames en heren noemen ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) GroenLinks Amersfoort 10-07-2019 06:42

de GroenLinks dames en heren noemen het een Warmte Visie ! - Maar Warmtenetten binnen hun Visie, zijn zo onrealistisch in bestaande wijken dat de BPA moet constateren dat o.a. Ida , Astrid en Bram niet kunnen rekenen en ook de Natuurkundige wetten niet kennen ! . Ook van techniek ontbreekt bij hun feitelijke kennis - . Graag delen via uw Facebook account - . .

Bij deze de BPA Bijdrage over de ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) Amersfoort 09-07-2019 16:32

Bij deze de BPA Bijdrage over de KaderNota 2019-2024 ! . graag verder delen - . https://www.burgerpartijamersfoort.nl/2019/07/09/persbericht-bijdrage-kadernota-2019-2024/ - . . .

. het standpunt over het Sint ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) Amersfoort 09-07-2019 15:14

. het standpunt over het Sint Nicolaas feest is, en blijft helder => https://www.burgerpartijamersfoort.nl/2019/06/16/in-de-media-vrijwilligers-over-toekomst-zwarte-piet/ - Graag verder delen via uw Face-book ! . .

Persbericht – Bijdrage Kadernota 2019 – 2024

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD CDA Amersfoort 09-07-2019 14:54

Geachte voorzitter,

De BPA zal het kort houden.

Wij dienen vanavond slechts één motie in.

De Burger zal de komende jaren de rekening gepresenteerd krijgen van een miljoenentekort, omdat de coalitie vast zal houden aan haar plannen.

Wij vinden dat niet eerlijk, omdat Amersfoorters recent al een forse belastingverhoging hebben gekregen.

Naar het zich nu laat aanzien gaat het om tekorten van 2,5 miljoen euro in 2020; 11 miljoen in 2021 en maar liefst 23 miljoen in 2023! Voor de komende vijf jaar komt dit op een totaal van 70,2 miljoen euro.

Dit is 468 euro per inwoner van Amersfoort, zonder kinderkorting!

Het is volgens de BPA tijd dat Amersfoort duidelijke keuzes gaat maken. Er moet meer geld naar Jeugdzorg, Woningbouw, Ouderen en Handhaving en we zouden moeten stoppen met geldverslindende projecten als de Westelijke Ontsluiting of het eindeloos, 18/20 jaar juridisch procederen tegen een Amersfoort Projectontwikkelaar d.m.v. zeer dure advocaten van de Zuid-As.

Zo kom je als Amersfoort wel aan 11 miljoen per jaar externe inhuur.

Als we nu stoppen met de Westelijke Ontsluiting valt er niet alleen een hoop geld vrij om deze tekorten mee op te vullen, maar komt er mogelijk ook bouwcapaciteit vrij voor de aanpak van een echt verkeersprobleem: klaverblad Hoevelaken.

Een ander voorbeeld.

De lokale partijen hebben recent in dit Stadhuis een hoorzitting georganiseerd.

Hierbij is een Amersfoortse Burger en Projectontwikkelaar aangehoord over diens Visie op een langslepend conflict van maar liefst 20 jaar met de gemeente en was er de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen.

Het ging dus uitdrukkelijk niet om een rechtszitting, een discussie, politieke standpunten, meningen of van welke partij er dan ook uiteindelijk gelijk heeft.

Als medeorganisator verwacht de BPA tenminste respect en aanwezigheid van de Coalitie.

Echter, zowel de VVD als ChristenUnie, D66 en GroenLinks stuurden allen, geen enkele woordvoerder naar deze Hoorzitting

Maar Amersfoort-2014 alswel de BPA, CDA en PvdA hebben wel verduidelijkende vragen kunnen stellen.

Zelfs D66-wethouder Stegeman, die samen met VVD-wethouder Buijtelaar momenteel verantwoordelijkheid draagt voor dit 20 jaar slepende Dossier, bleef op de gang staan, en liet zich niet zien tijdens deze Hoorzitting.

Wat de BPA betreft bewijst dit opnieuw dat in Amersfoort drie van de zeven wethouders overbodig zijn. De Amersfoortse Burger betaalt hiervoor wel grof geld: 2 ton per jaar per stuk.

Voorzitter, bovendien vond en vindt dit debacle plaats onder Uw voorzitterschap van zowel het College als deze gemeenteraad.

Dit doet de BPA pijn. Evenals dat de Wethouder van de Democraten 66 op de gang blijft staan; weigert zijn juridisch verantwoording te nemen, en zijn VVD-collega er alleen op af stuurt.

Het is de BPA duidelijk dat er onzichtbare krachten in dit huis de Baas zijn, wanneer de volledige Coalitie van VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks en zelfs een verantwoordelijk Wethouder van D66 huize, niet bij een dergelijke Hoorzitting aanwezig zijn, dan wel mogen zijn.

Wanneer iemand in deze positie als Project Ontwikkelaar bereid is om diens verhaal te doen dan kun je op zijn minst het fatsoen opbrengen om ernaar te luisteren en diegene netjes te woord te staan.

Dit gaat niet alleen voorbij aan de gedragscode voor raadsleden, maar tart zelfs de normen van fatsoen.

Voorzitter, hieruit blijkt, volgens de BPA, dat de Coalitie de huidige Oppositie totaal niet serieus neemt, en alles van tevoren afstemt en samen af kaart.

Het moge duidelijk zijn dat wij hier en nu, dan niet “voor spek en bonen” een uitgebreid verhaal voor de Kadernota gaan houden.

Wel hebben wij U een Motie beloofd.

(Zou NU onze BPA Motie BOA’s geprojecteerd kunnen worden?)

(Plus de getallen uit de andere 150.000 plus gemeenten)

Voorzitter, aangezien Amersfoort een doorsnee 150.000 plus gemeente van Nederland is, met tenminste vergelijkbare problemen in omvang en aantal, wordt het echt de hoogste tijd dat we ons BOA-bestand vergroten van 23 naar tenminste 35, maar liever 40 fulltime FTE-krachten.

Daarom bevelen wij de Raad deze BOA-Motie van harte aan.

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam

en Hans van Wegen

In de media – Zwarte Pieten Discussie Geheim

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) Amersfoort 08-07-2019 15:04

Discussie over toekomst Zwarte Piet in Amersfoort blijft geheim

Een bijeenkomst over de toekomst van Zwarte Piet kreeg afgelopen donderdag 45 vrijwilligers op de been. De gemeente organiseerde de bijeenkomst samen met vier sinterklaascomités om te horen hoe de genodigden aankijken tegen verandering.Esther de Kloe 08-07-19, 12:48 Laatste update: 15:17

Vrijwilligers van Sinterklaasstad Amersfoort en comités uit Vathorst, Hoogland en Hooglanderveen gingen in gesprek over het onderwerp. Hoeveel mensen er zijn uitgenodigd is niet bekend, de gemeente heeft de uitnodigingen laten versturen door de comités. ,,Onze inschatting is dat er een paar honderd vrijwilligers zijn. Gezien de drukke tijd met eindexamens, afsluiting van schooljaren en sportclubs en met de vakantie voor de deur, vonden wij de opkomst erg goed”, laat woordvoerster Iris van Veen weten.

Wat er gedeeld is, brengt de gemeente niet naar buiten omdat de gesprekken ‘in een vertrouwelijke setting zijn gevoerd.’ Woordvoerster Iris van Veen laat alleen weten dat sfeer goed was. ,,De burgemeester is vooral heel erg trots op deze mensen die in alle openheid en met veel onderling respect naar elkaar toe met elkaar hebben gedeeld wat zij vinden.”

De voorzitter van het comité dat de intocht in Amersfoort verzorgt, Sinterklaasstad Amersfoort, wil ook niet ingaan op de bijeenkomst.

De gemeente Amersfoort gaat binnenkort in gesprek met de besturen van de comités om de opbrengsten van de avond te bespreken.

Vragen – Buitenlandse Reizen door Amersfoortse Ambtenaren en Bestuurders

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) Amersfoort 08-07-2019 14:49

Nummer: 2019-083

Datum: 8 Juli 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de Buitenlandse Reizen door Amersfoortse Ambtenaren en Bestuurders

Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Welke buitenlandse reizen vonden er, volgens het College, plaats in 2017 en 2018 door ambtenaren en bestuurders voor de gemeente Amersfoort ?

Wat waren de bestemmingslocaties van deze reizen?

Wat waren de doelen van deze reizen?

Wat hebben deze reizen de gemeente (en daarmee de belastingbetalende burger) gekost?

Is het College van mening dat al deze reizen noodzakelijk waren?

Zo nee, waarom hebben zij dan plaats gevonden?

Is het College van mening dat het reizen naar het buitenland per vliegtuig zo veel mogelijk beperkt zou moeten worden om het milieu en kosten te besparen?

Zo nee, waarom niet?

Is het College van mening dat de hoeveelheid buitenlandse reizen door Amersfoortse ambtenaren en bestuurders zou moeten worden beperkt?

Zo ja, op welke wijze?

Zo nee, waarom niet?

BPA Toelichting:

In de Telegraaf van 3 juli 2019 viel te lezen dat ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amsterdam, ondanks de luide roep uit de gemeente om minder te reizen, volop naar het buitenland gaan voor tripjes.

De afgelopen twee jaar stapten bijna dagelijks ambtenaren of bestuurders in het vliegtuig

om elders in de wereld namens de gemeente actief te zijn.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) wil van het College weten of dergelijke excessen zich ook in Amersfoort voordoen.

Om dit te kunnen beoordelen stellen we deze schriftelijke vragen.

De BPA ziet graag dat het College zich inspant om niet alleen duurzaamheid naar de stad te prediken, maar hierbij ook kritisch naar de eigen organisatie kijkt.

Niet in de laatste plaats, omdat wij van mening zijn dat het gemeentebestuur een voorbeeldfunctie heeft voor de inwoners van Amersfoort.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen, fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)