Nieuws van politieke partijen in Amsterdam inzichtelijk

34019 documenten

De Groene Oase: bedreigd en spring­levend

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 25-09-2021 00:00

Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa woonde 24 september de filmvertoning bij van De groene oase: bedreigd en springlevend in Pakhuis De Zwijger. De natuurdocumentaire gaat over tuinpark Nieuw Vredelust dat bedreigd wordt door de stedelijke ontwikkeling. Na de natuurdocumentaire ging Jennifer met de documentairemaker, een tuinder en vogelaar in gesprek over het belang van groen in de stedelijke omgeving. De Partij voor de Dieren zet zich in om de tuinparken van de Nieuwe Kern te behouden. In de gemeenteraad zijn meerdere voorstellen hiertoe ingediend. Over de film Onder de rook van de Amsterdam Arena ligt een bijzonder en rijk natuurgebied dat wordt onderhouden door een groot aantal vrijwilligers. Een groene oase en long die ruimte biedt om even te ontsnappen aan het drukke en stedelijke leven. Het gebied, tuinpark Nieuw Vredelust, staat onder druk en moet wijken voor woningen en voetbalvelden. Documentairemaker Evert van den Bos die de afgelopen 30 jaar 150 natuurdocumentaires heeft gemaakt in o.a. Afrika, Thailand, Indonesië en de Galapagos brengt het unieke verhaal van deze plek in beeld. Als Amsterdammer hoopt hij dat Amsterdam kan leren van de positieve lessen die hij geleerd heeft en niet de fouten gaat maken, die elders in de wereld gemaakt zijn. Bekijk de natuurdocumentaire en het gesprek hier terug.

Vanaf 2 oktober: expositie fotoserie 'Voedselhulp in Amsterdam'

SP SP Amsterdam 24-09-2021 14:48

Amsterdam is hard geraakt door de coronacrisis. Het aantal Amsterdammers dat is aangewezen op de Voedselbank steeg met 50 procent. Daarover maakte fotograaf Wiebe Kiestra op verzoek van de SP Amsterdam een fotoserie. Daarvoor ging hij langs bij verschillende voedselhulplocaties. De expositie van de fotoserie is vanaf zaterdag 2 oktober 14:00 te bekijken in Buurthuis Archipel, Makassarplein 1 in Amsterdam-Oost. Op dat moment vindt een lanceringsevenement plaats met verschillende sprekers.

SP-raadslid David Schreuders: “Met deze fotoserie wil de SP Amsterdam de honger, armoede en tweedeling in onze stad zichtbaar maken, de vrijwilligers eren die geweldig goed werk doen én de veerkracht, trots en menselijkheid in beeld brengen van mensen die deze hulp nodig hebben.”

Op 2 oktober om 14:00 trapt de SP de expositie af met fotograaf Kiestra, Shazia Ishaq van het voedseluitgiftepunt in Buurthuis Archipel en een activist van de beweging voor een minimumloon van 14 euro. Het evenement duurt van 14.00 - 15.00.  

De fotoserie is al digitaal te bekijken via www.voedselhulpinamsterdam.nl

Amster­damse JA-JA-sticker van Partij voor de Dieren krijgt lande­lijke impact

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 24-09-2021 00:00

De Hoge Raad heeft de gemeente Amsterdam in het gelijkgesteld over de invoering van de JA-JA-sticker. De sticker is het voorstel van de Partij voor de Dieren om reclamefolders alleen te bezorgen bij mensen die aangeven ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen. Nu de Hoge Raad heeft bepaald dat de gemeente dit systeem mag hanteren, zullen vele steden volgen. Landelijke uitrol van JA-JA-sticker Fractievoorziter Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren Amsterdam): “Ik ben verheugd over de uitspraak van de Hoge Raad. Nu alle twijfels zijn weggenomen kan de Ja-Ja-sticker landelijk uitgerold worden. Steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Groningen, Breda, Arnhem, Tilburg, Enkhuizen, Leiden en Gouda hebben of willen dit systeem ook. Zodra al deze steden op dit systeem overstappen is de kritische massa bereikt en zal je zien dat dit de nieuwe norm wordt. Ik verwacht dat binnen een paar jaar dit systeem landelijk wordt ingevoerd. En dat is winst, omdat het 33 kilo papier per huishouden bespaart!” Papierbesparing van 1,8 miljoen kilo in Amsterdam Reclamefolders mogen in Nederland overal bezorgd worden met uitzondering van huishoudens met een nee-nee sticker. Vanaf 2018 is dit in Amsterdam omgedraaid: alleen wie met een ja-ja sticker op de brievenbus toestemming geeft krijgt nog reclamefolders door de brievenbus. Het omkeren van het stickersysteem is simpel en doeltreffend. Met het nieuwe systeem wordt jaarlijks 1,8 miljoen kilo aan papier bespaard in Amsterdam. Dit levert milieuwinst op door ongewenste reclamefolders niet meer te drukken, rondbrengen, ophalen en recyclen of verbranden. Liefhebbers van reclamefolders blijven de folders ontvangen met een Ja-Ja-sticker op de brievenbus.

Begroting 2022: Begroting zonder keuzes

VVD VVD Amsterdam 23-09-2021 08:18

Vandaag presenteerde de huidige coalitie de laatste begroting van hun zittingstermijn. Een goed moment om stil te staan en terug te blikken op vier jaar links beleid. De afgelopen jaren hebben we gezien dat GroenLinks, D66, de Partij van de Arbeid, en de SP keer op keer kiezen voor ideologische projecten, het verhogen van de lasten en het instellen van onbegrijpelijke regels. Terwijl tegelijkertijd de woningnood toe neemt, de afvalproblematiek verergert en de onveiligheid groter wordt. De VVD vindt het goed om te zien dat na de storm van de coronacrisis het stadsbestuur in deze begroting heeft gekozen voor een stabiele koers waarin Amsterdammers niet extra worden belast maar mist essentiële keuzes om Amsterdam veiliger en vrijer te maken.

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/45420/begroting-2022-begroting-zonder-keuzes

De afgelopen jaren wordt Amsterdam steeds vaker opgeschrikt door geweld, liquidaties, plofkraken en overvallen. Ook vindt er een wapenwedloop plaats tussen Amsterdamse jongeren en voelen Amsterdammers zich steeds vaker onveilig. De in Amsterdam van oudsher tolerante en liberale waarden staan onder druk. Vrij en veilig jezelf kunnen zijn is niet meer voor iedereen weggelegd. Het aantal incidenten bij de LHBTIQ+ gemeenschap is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De VVD mist in de begroting de benodigde maatregelen om iedereen in Amsterdam vrij en veilig te kunnen houden.

Marianne Poot: ‘’De vrijheid en veiligheid van onze stad staat onder druk. Het is jammer dat dit college geen extra investeringen doet om opnieuw de norm te stellen in Amsterdam. We moeten absoluut bij het Rijk blijven aandringen voor meer geld en middelen voor meer blauw op straat maar we moeten ook naar onszelf durven kijken. Er zijn genoeg maatregelen die Amsterdam zelf kan nemen. De VVD wil inzetten op preventief fouilleren, cameratoezicht en het instellen van een vrijheidsbrigade.’’

Er zijn niet alleen zorgen over onze vrijheid, veel Amsterdammers maken zich ook zorgen over hun baan. De zware periode die onze MKB-ondernemers, de banenmotor van de stad, hebben gehad is zichtbaar en voelbaar in de stad. Het is goed om te zien dat er nog 5,7 miljoen over is voor lastenverlichting van onze ondernemers en dat er opnieuw voor wordt gekozen om geen precario voor terrassen te heffen in 2022. Tegelijkertijd kiest het college er wel voor om de reclamebelasting in te voeren waardoor per saldo ondernemers meer belasting gaan betalen.

Claire Martens: ‘’Onze ondernemers hebben een ontzettende zware tijd achter de rug. De coronacrisis heeft diepe wonden geslagen bij vele Amsterdamse ondernemers. We moeten onze ondernemers nu de ruimte geven om te kunnen blijven investeren en daarmee de werkgelegenheid een boost te geven. Dit kan door de belastingdruk voor ondernemers nog verder te verlagen bijvoorbeeld door het afschaffen van de reclamebelasting.’’

We hebben de laatste jaren ook gezien dat gezinnen en starters massaal de stad uit trekken. Het is bijna onmogelijk geworden om een huis te kopen in de stad. Veel Amsterdammers willen geven leven lang huren en vertrekken daardoor de stad uit. De Amsterdamse VVD wil bouwen naar de behoeftes van Amsterdammers en pleit voor veel meer betaalbare koopwoningen. Dit college heeft echter keer op keer geen plannen voor het bouwen van koopwoningen en kiest in plaats daarvan voor nóg meer sociale huurwoningen. 

Begroting 2022: Begroting zonder keuzes

VVD VVD Amsterdam 23-09-2021 08:18

Vandaag presenteerde de huidige coalitie de laatste begroting van hun zittingstermijn. Een goed moment om stil te staan en terug te blikken op vier jaar links beleid. De afgelopen jaren hebben we gezien dat GroenLinks, D66, de Partij van de Arbeid, en de SP keer op keer kiezen voor ideologische projecten, het verhogen van de lasten en het instellen van onbegrijpelijke regels. Terwijl tegelijkertijd de woningnood toe neemt, de afvalproblematiek verergert en de onveiligheid groter wordt. De VVD vindt het goed om te zien dat na de storm van de coronacrisis het stadsbestuur in deze begroting heeft gekozen voor een stabiele koers waarin Amsterdammers niet extra worden belast maar mist essentiële keuzes om Amsterdam veiliger en vrijer te maken.

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/45420/begroting-2022-begroting-zonder-keuzes

De afgelopen jaren wordt Amsterdam steeds vaker opgeschrikt door geweld, liquidaties, plofkraken en overvallen. Ook vindt er een wapenwedloop plaats tussen Amsterdamse jongeren en voelen Amsterdammers zich steeds vaker onveilig. De in Amsterdam van oudsher tolerante en liberale waarden staan onder druk. Vrij en veilig jezelf kunnen zijn is niet meer voor iedereen weggelegd. Het aantal incidenten bij de LHBTIQ+ gemeenschap is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De VVD mist in de begroting de benodigde maatregelen om iedereen in Amsterdam vrij en veilig te kunnen houden.

Marianne Poot: ‘’De vrijheid en veiligheid van onze stad staat onder druk. Het is jammer dat dit college geen extra investeringen doet om opnieuw de norm te stellen in Amsterdam. We moeten absoluut bij het Rijk blijven aandringen voor meer geld en middelen voor meer blauw op straat maar we moeten ook naar onszelf durven kijken. Er zijn genoeg maatregelen die Amsterdam zelf kan nemen. De VVD wil inzetten op preventief fouilleren, cameratoezicht en het instellen van een vrijheidsbrigade.’’

Er zijn niet alleen zorgen over onze vrijheid, veel Amsterdammers maken zich ook zorgen over hun baan. De zware periode die onze MKB-ondernemers, de banenmotor van de stad, hebben gehad is zichtbaar en voelbaar in de stad. Het is goed om te zien dat er nog 5,7 miljoen over is voor lastenverlichting van onze ondernemers en dat er opnieuw voor wordt gekozen om geen precario voor terrassen te heffen in 2022. Tegelijkertijd kiest het college er wel voor om de reclamebelasting in te voeren waardoor per saldo ondernemers meer belasting gaan betalen.

Claire Martens: ‘’Onze ondernemers hebben een ontzettende zware tijd achter de rug. De coronacrisis heeft diepe wonden geslagen bij vele Amsterdamse ondernemers. We moeten onze ondernemers nu de ruimte geven om te kunnen blijven investeren en daarmee de werkgelegenheid een boost te geven. Dit kan door de belastingdruk voor ondernemers nog verder te verlagen bijvoorbeeld door het afschaffen van de reclamebelasting.’’

We hebben de laatste jaren ook gezien dat gezinnen en starters massaal de stad uit trekken. Het is bijna onmogelijk geworden om een huis te kopen in de stad. Veel Amsterdammers willen geven leven lang huren en vertrekken daardoor de stad uit. De Amsterdamse VVD wil bouwen naar de behoeftes van Amsterdammers en pleit voor veel meer betaalbare koopwoningen. Dit college heeft echter keer op keer geen plannen voor het bouwen van koopwoningen en kiest in plaats daarvan voor nóg meer sociale huurwoningen. 

Geslaagde bijeenkomst over de wooncrisis in museum Het Schip

SP SP Amsterdam 20-09-2021 14:44

Zondagavond ging de SP samen met Melissa Koutouzis, één van de activisten achter het woonprotest, Elaine Michon uit De Kleine Die en Sandra Beckerman in gesprek met huurders en woningzoekenden over de wooncrisis. SP-kamerlid Sandra Beckerman: "In 1919, tijdens één van de grootste economische crisis ooit, een diepe wooncrisis en net na de Eerste Wereldoorlog, werd Het Schip gebouwd: trotse volkshuisvesting. Als dat toen mogelijk was, kan het nu ook!"

Huurders en woningzoekenden kregen de mogelijkheid om hun verhalen over de wooncrisis te delen. Anna: "Ik heb een zoon van 25 en die betaalt €1350,- huur. Het is een voormalige sociale huurwoning die door een belegger is opgekocht. Nu loopt hij steeds meer studievertraging op, omdat hij extra veel moet werken om zijn huur te kunnen betalen." En zo waren er veel meer verhalen als die van Anna en haar zoon.

Elaine Michon van De Kleine Die vertelde over de geplande sloop van haar buurt. Elaine: "Na beloofde renovatie door Ymere kregen wij twee  jaar geleden van ze te horen dat er twee scenario's lagen: sloop of renovatie. Nu wil Ymere slopen." De bewoners voeren al jaren actie en zijn nog steeds bezig. Michon: "Wij zijn een hechte wijk, een hele sterke bewonerscommissie en we laten elkaar niet los. Ik ben niet bang om op te staan, maar er zijn zo veel wijken in Amsterdam en Nederland die dat niet kunnen opbrengen. Die mensen hebben ook onze steun nodig, want die mensen worden vermorzeld door dit soort beleid." 

Melissa Koutouzis, organisator van het woonprotest had het over de beweging die nodig is om de wooncrisis op te lossen: "Dit wordt een strijd van de lange adem. We gaan de wooncrisis niet in één, twee of misschien wel twintig jaar oplossen. Maar we moeten ergens mee beginnen. En dat doen we door al die bewegingen voor volkshuisvesting samen te brengen om samen een vuist te vormen."

De komende tijd staat de SP, hand in hand met de beweging, op voor betaalbare en goede huisvesting. Wil je daaraan meedoen? Vul je contactgegevens hier in. 

Zie ook: Nieuws

Geen verkoop van levende kreeften en krabben meer op Amster­damse markten

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 17-09-2021 00:00

Goed nieuws! Levende kreeften en krabben mogen niet meer verkocht worden op de Amsterdamse markten. Ook komt er een verbod op de verkoop van bont. Na jaren van aandringen door de Partij voor de Dieren heeft het college hiertoe besloten. Het verbod gaat in vanaf 2022 en geldt voor de 34 markten van Amsterdam. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: "De Partij voor de Dieren is verheugd dat er eindelijk een verbod op de verkoop van krabben en kreeften komt. Deze dieren worden levend getransporteerd en verkocht , waar ze met vastgebonden scharen wachten op hun gruwelijke lot om levend gekookt te worden." Ook de verkoop van bont is vanaf 2022 niet meer mogelijk op de markt. Bont is een uitermate wreed, dieronvriendelijk en overbodig modeproduct waar een wereld van dierenleed achter schuilgaat. Voor een bontjas worden dieren in draadkooien gehouden of in wildklemmen gevangen. Pelsdieren worden levend gevild of geëlektrocuteerd. Het verbod op bont en kreeften en krabben wordt geregeld via de Marktverordening, waarin de regels voor markten zijn vastgelegd. De verkoop in winkels kan op gemeentelijk niveau niet verboden worden.

Koninginneweg behoudt op voorstel VVD een fietspad van asfalt

VVD VVD Amsterdam 16-09-2021 10:28

Op voorstel van de VVD is het oorspronkelijke plan van het college om bij de herinrichting van de Koninginneweg een fietspad met klinkers aan te leggen aangepast. Dankzij de VVD behoudt deze straat hierdoor een comfortabel fietspad van asfalt. VVD-raadslid Anne Marttin: “We zijn blij dat ons voorstel voor klinkers door vrijwel de hele raad werd gesteund. Zou blijft de Koninginneweg aantrekkelijk voor fietsers.”

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/45344/koninginneweg-behoudt-op-voorstel-vvd-een-fietspad-van-asfalt

Tijdens de raadsvergadering van 15 september jl. bracht VVD-raadslid en woordvoerder Mobiliteit Anne Marttin een motie in stemming over de beoogde bestrating voor de Koninginnenweg in stadsdeel Zuid, deze werd mede-ingediend door 13 van de 14 partijen in de gemeenteraad. Hierdoor blijft het fietspad op de Koninginneweg, waar in 2022 grootschalig onderhoud plaatsvindt, rood asfalt behouden. Eerder pleitte onder andere de Fietsersbond al voor het behoud van asfalt.

“De keuze voor klinkers zou de Koninginneweg oncomfortabel en soms zelfs gevaarlijk maken, doordat ze snel verzakken” stellen Marttin en haar mede-indieners. “Putdeksels kunnen niet mooi worden weggewerkt waardoor hoogteverschillen ontstaan, bij vorst bevriest het wegdek doordat vocht tussen de voegen blijft liggen en fietsers kunnen de klinkers mogelijk ontwijken en daardoor op de autoweg gaan rijden.”

Koninginneweg behoudt op voorstel VVD een fietspad van asfalt

VVD VVD Amsterdam 16-09-2021 10:28

Op voorstel van de VVD is het oorspronkelijke plan van het college om bij de herinrichting van de Koninginneweg een fietspad met klinkers aan te leggen aangepast. Dankzij de VVD behoudt deze straat hierdoor een comfortabel fietspad van asfalt. VVD-raadslid Anne Marttin: “We zijn blij dat ons voorstel voor klinkers door vrijwel de hele raad werd gesteund. Zou blijft de Koninginneweg aantrekkelijk voor fietsers.”

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/45344/koninginneweg-behoudt-op-voorstel-vvd-een-fietspad-van-asfalt

Tijdens de raadsvergadering van 15 september jl. bracht VVD-raadslid en woordvoerder Mobiliteit Anne Marttin een motie in stemming over de beoogde bestrating voor de Koninginnenweg in stadsdeel Zuid, deze werd mede-ingediend door 13 van de 14 partijen in de gemeenteraad. Hierdoor blijft het fietspad op de Koninginneweg, waar in 2022 grootschalig onderhoud plaatsvindt, rood asfalt behouden. Eerder pleitte onder andere de Fietsersbond al voor het behoud van asfalt.

“De keuze voor klinkers zou de Koninginneweg oncomfortabel en soms zelfs gevaarlijk maken, doordat ze snel verzakken” stellen Marttin en haar mede-indieners. “Putdeksels kunnen niet mooi worden weggewerkt waardoor hoogteverschillen ontstaan, bij vorst bevriest het wegdek doordat vocht tussen de voegen blijft liggen en fietsers kunnen de klinkers mogelijk ontwijken en daardoor op de autoweg gaan rijden.”

Pilot pauzeknop voor ondernemers met schulden lijkt aan te slaan

VVD VVD Amsterdam 16-09-2021 09:01

De eerste signalen over de werking van het VVD-voorstel voor een pauzeknop op schulden voor ondernemers stemmen positief. VVD-raadslid en woordvoerder Ondernemen Claire Martens reageert verheugd:

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/45342/pilot-pauzeknop-voor-ondernemers-met-schulden-lijkt-aan-te-slaan

“De economie lijkt aan te trekken, maar veel ondernemers lopen tegen opgebouwde schulden aan als gevolg van de coronacrisis. De grote uitdaging voor ondernemers begint nu pas. Het op orde krijgen van verschillende schuldeisers en het treffen van regelingen vraagt mentale ademruimte, juist in mkb-bedrijven. Als deze pauzeknop hen nu lijkt te kunnen helpen, is dat heel goed nieuws.” 

De pilot pauzeknop maakt het mogelijk om incasso’s stop te zetten als een Amsterdammer zich meldt bij de schuldhulpverlening. Dit voorkomt aanmaning op aanmaning. Het voorstel van Martens opperde destijds om deze regeling ook voor ondernemers open te stellen, wat nu dus lijkt aan te slaan.  

Martens: “Als ondernemers kampen met problematische schulden is een pauzeknop ontzettend belangrijk: het biedt de nodige rust en tijd om te werken aan een oplossing. Indien in een komende evaluatie nogmaals blijkt dat de regeling effectief is, kunnen we de regeling hopelijk breder beschikbaar stellen.”