Nieuws van politieke partijen in Amsterdam inzichtelijk

33425 documenten

De winteropvang gaat eindelijk het hele jaar open | Amsterdam

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Amsterdam 18-10-2019 00:00

Amsterdam gaat het hele jaar door 24-uursopvang bieden aan daklozen die nergens anders terecht kunnen. Daarmee wordt een belangrijk programmapunt van GroenLinks gerealiseerd.

De winteropvang was vooralsnog alleen van 1 december tot 1 april open, maar blijft voortaan ook de rest van het jaar open. Ook zal de opvang voortaan niet alleen 's nachts, maar ook overdag open zijn. In deze 24-uursopvang krijgen daklozen die behoefte hebben aan zorg basale opvang. Ook worden ze er begeleid naar een oplossing voor hun problemen en dakloosheid.

De 24-uursopvang is een aanvulling op de reguliere opvang: daklozen die daar geen toegang toe hebben, omdat ze bijvoorbeeld uit een andere stad komen, kunnen hier wél terecht.

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma heeft hier jarenlang voor gepleit. Toen GroenLinks vorig jaar in een coalitie stapte met D66, PvdA en SP zijn er uiteindelijk afspraken gemaakt om de winteropvang door te ontwikkelen tot een permanente opvang.  

Betere hulp

GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong is blij dat het college er nu ook echt mee aan de slag gaat. “Het groeiend aantal daklozen is onacceptabel. Dit is een goede oplossing voor mensen die nu nergens terecht kunnen en noodgedwongen op straat slapen.” 

De hulp aan daklozen wordt niet alleen uitgebreid, ze wordt ook verbeterd. Een taskforce neemt maatregelen om de doorstroom te verbeteren. Het duurde vooralsnog gemiddeld vier maanden voordat daklozen in de opvang duidelijkheid kregen over hun hulptraject. De taskforce gaat er bijvoorbeeld voor zorgen dat dit sneller gaat. Ook stuurt wethouder Kukenheim een brandbrief aan de staatssecretaris.

Economisch daklozen

Toch zien we dat we er ook hiermee nog niet zijn. Hoewel eerder dit jaar al 10 miljoen euro extra werd uitgetrokken voor de maatschappelijke opvang, blijft er een tekort aan slaapplekken. De maatschappelijke opvang zit overvol en er is een groot tekort aan sociale huurwoningen.

Ook komen er steeds meer economisch daklozen bij. Dat zijn mensen die zich in principe zelf kunnen redden of onderhouden, maar geen woning hebben. Zij kunnen die door de hoge huurprijzen en het woningtekort ook niet vinden. GroenLinks blijft zich dan ook inzetten voor nog betere opvang van daklozen in onze stad én voor meer betaalbare woningen.

Stel erfpachtdeadline uit!

CDA CDA Amsterdam 17-10-2019 11:40

Het CDA pleit voor een uitstel van de deadline van 1 januari 2020 voor het overstappen naar het nieuwe erfpachtstelsel. Alhoewel het CDA niet tevreden is met dit nieuwe stelsel, is het van belang dat huizenbezitters met erfpacht op tijd overstappen, anders riskeren ze tienduizenden euro's extra te betalen. Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam zei hierover in het Parool: 'Een erfpachter die voor 1 januari 10.000 euro moet betalen, kan een dag later zomaar 80.000 euro kwijt zijn.'Op dit moment heeft slechts 20% van de erfpachters een aanvraag ingediend. 'Erfpacht is ingewikkelder dan het afsluiten van een hypotheek of een pensioenregeling,' vult Boomsma aan. Om de gemeente de tijd te geven betere te informeren en erfpachters de tijd te geven zich te verdiepen in het materiaal, pleit het CDA voor uitstel van de deadline. Slechts 20% heeft namelijk een aanvraag ingediend voor het nieuwe stelsel.

Uit het slop: voorwaarts, kameraden!

PvdA PvdA Amsterdam 16-10-2019 09:23

In een afgeladen Roode Bioscoop organiseerde De Rode Werf een kolkende avond over de vraag of de PvdA als hoeder van de sociaaldemocratie de lijn omhoog weer gevonden heeft. Het antwoord op die vraag was een ondubbelzinnig en enthousiast ‘ja!’

Foto’s: Peter de Jong

Uitgenodigd voor De Rode Werf waren dit keer Lilianne Ploumen, Marjolein Moorman, Felix Rottenberg en politicoloog Armen Hakhverdian van de Universiteit van Amsterdam. Onder leiding van Pieter Hilhorst gingen zij in gesprek met de volle en gemêleerde zaal. Helaas moest Lilianne Ploumen op het laatste moment afzeggen wegens een stevige griep.

Gespreksleider Pieter Hilhorst vroeg alle bezoekers te gaan staan. Toen iedereen stond, vroeg hij iedereen die twee jaar geleden dacht dat de PvdA het zo goed zou doen als de partij het deed tijdens de Europese verkiezingen, te blijven staan. Wie dat destijds niet dacht moest gaan zitten. Eén persoon bleef staan: Marjolein Moorman. De voltallige zaal had de winst dus niet verwacht.

https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/uit-het-slop-voorwaarts-kameraden/

Het is niet de tijd om naar de eigen navel te staren maar om vooruit te kijken, met de wijsheid van de lessons learned uit het recente verleden in het achterhoofd. Daarover was iedereen het eens in de zaal. De PvdA heeft de opgaande lijn weer te pakken na het dieptepunt in 2017 en nu is het zaak die lijn vol te houden.

De titel van de avond was ‘De PvdA uit het slop?’ Politicoloog Armen Hakhverdian adviseerde alle partijen, niet alleen de PvdA, zich te realiseren dat de versplintering in de politiek echt is en zeer mogelijk van blijvend karakter. Hij heeft er een hard hoofd in dat een partij het in de toekomst nog zal lukken de hoge zetelaantallen van vroeger te behalen, toen 40 of 50 zetels voor een partij niet ongewoon was.

Knokken voor de sociaaldemocratische idealen Marjolein Moorman, politiek leider van de PvdA Amsterdam, legde uit waarom volgens haar de PvdA het weer goed doet. “We zijn hard gevallen, maar zijn zacht geland op onze idealen en daarop veren we terug. We vertellen weer ons eigen verhaal dat dichtbij onze waarden ligt.” Marjolein legde vervolgens aan de hand van voorbeelden uit haar dagelijkse werkzaamheden als wethouder Onderwijs en Armoede. Ze schroomde niet daarbij de hand in eigen PvdA-boezem te steken – de partij heeft in het recente verleden op punten verzaakt, zoals in het woondossier en in de sociale zekerheid. Maar, zei ze, daar is ook van geleerd en dan vooral dat “we het zó niet meer gaan doen”.

https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/uit-het-slop-voorwaarts-kameraden/

En om zaken te bereiken moet je knokken als PvdA. Voor een hoger loon voor leraren, opdat bestaande leraren blijven en niet vertrekken naar andere beroepen en om mensen ertoe te bewegen leraar te worden. “Ik vind dat het niet kan dat je je als ouder moet afvragen of je kind deze week naar school kan, of dat het goed onderwijs heeft gehad.” Ook vindt ze het onacceptabel dat twee op de tien Amsterdammers leeft in armoede. “Er liggen miljarden op de plank. Letterlijk. En dan mag ik [onderwijsminister] Arie Slob een heel aardige man vinden, hij geeft niet het nodige geld uit voor leraren. En dus ga ik de strijd met hem aan. Ook vind ik het onbestaanbaar dat we in Amsterdam een industrie hebben die verdient aan mensen die in de schulden zitten.”

Over het algemeen heeft de PvdA onder  leiding van Lodewijk Asscher de sociaaldemocratische waarden duidelijk hervonden, vindt Marjolein.

Bescheiden radicalen Kaj Leers las een column voor waarin hij memoreerde dat de PvdA altijd al bestond uit bescheiden radicalen die grootse veranderingen realiseerden. Willem Drees en Floor Wibaut leken op het eerste gezicht ietwat bedeesde, ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’-bestuurders. Maar ze realiseerden soms zeer radicale veranderingen. De AOW, de sociale zekerheid, sociale woningbouw: achter de ziekenfondsbrilletjes van de sociaaldemocratische realo’s gaat een bescheiden radicalisme schuil dat de PvdA onder Lodewijk Asscher hervonden lijkt te hebben.

Met een onderwijscrisis (lerarentekort), een woningcrisis waarin starters gewoonweg géén huur- of koopwoning kunnen vinden voor een betaalbare prijs, met tekorten in de zorg, bij de politie, bij defensie, is een partij die staat voor een sterke overheid hard nodig. “Voorwaarts, kameraden!”, besloot Leers zijn column.

PvdA doet het beter, maar uitdagingen blijven Pieter Hilhorst memoreerde dat de PvdA weer verkiezingen wint en het ook beter doet in alle peilingen. Armen Hakhverdian, politicoloog aan de UvA met speciale interesse in onder andere kiezersstromen en de samenstelling van electoraten, temperde het enthousiasme in de zaal met de boodschap dat het lek nog niet boven is.

De PvdA heeft een sterk vergrijsde achterban. Meer jongere kiezers aantrekken zou daarom top-prioriteit moeten zijn voor de partij. Dat kan op gespannen voet staan met de uitdaging oudere en jongere kiezers met elkaar te verbinden. Ook heeft de PvdA een uitdaging op het gebied van immigratie, aldus Hakhverdian. Felix Rottenberg, voormalig partijvoorzitter en voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman stichting, was het op de meeste punten met Hakhverdian eens.

https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/uit-het-slop-voorwaarts-kameraden/

Maar Rottenberg wees erop dat de PvdA duidelijk terug is bij de kernwaarden. Hij vindt dan ook dat de PvdA “nooit meer de onderliggende partij moet zijn in een regeringsformatie. De PvdA zou alleen nog maar mee moeten doen in een regering als het de dominante, of een dominante partij zou zijn in een coalitie”.

Marjolein brak een lans voor linkse samenwerking. Het hele linkse ‘blok’ moet sterker worden. Ze zou het geen goed idee vinden als de winst van één linkse partij ten koste zou gaan van andere linkse partijen. Tegelijkertijd nam ze stelling tegen technocratische politiek, waar ook de PvdA zich enige tijd schuldig aan heeft gemaakt. De PvdA is er altijd juist wanneer het moeilijk is en moet daar ook nooit voor terugschrikken, zei ze, maar dan altijd vanuit de idealen: “Wij kunnen als geen andere partij idealisme combineren met realisme. Dat vind ik het mooie aan de PvdA.” Hartgrondig applaus uit de zaal.

https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/uit-het-slop-voorwaarts-kameraden/

Bij elkaar toonden de ongeveer 80 bezoekers – in de Roode Bioscoop is de zaal dan wel zo’n beetje vol – zich enthousiast over de hervonden opstijgende lijn voor de PvdA, maar met een gezonde dosis realisme. Er is nog veel werk aan de winkel. Als het aan de nieuwe, jonge leden ligt die voor het eerst De Rode Werf bezochten, gaan de handen uit de mouwen.

De avond werd waardig besloten met een minuut stilte voor Ella Vogelaar.

De volgende De Rode Werf is op 2 december, met PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. Die avond staat in het teken van drugsbeleid en –bestrijding en ondermijning.

Het bericht Uit het slop: voorwaarts, kameraden! verscheen eerst op PvdA Amsterdam.

Dit kabinet moet bijspringen om daklozen op te vangen | Amsterdam

GroenLinks GroenLinks Amsterdam 14-10-2019 00:00

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld: van 18.000 naar bijna 40.000 mensen. De opvang barst uit zijn voegen. Staatssecretaris Blokhuis had dit kunnen zien aankomen en moet zijn verantwoordelijkheid nemen, schrijven raadslid Dorrit de Jong en Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema op Joop.

Sinds een half jaar heeft staatssecretaris Blokhuis een actieprogramma waarbij gemeenten moeten zorgen dat jongeren niet op straat belanden. Maar bij het programma zit geen geld voor meer opvang. Terwijl dat juist is waar het nu aan schort.

Het is geen kwestie meer van een beetje de werkwijze verbeteren. Er moeten meer plekken in de maatschappelijke opvang komen. Simpelweg meer bedden. Daarnaast is intensievere begeleiding nodig om mensen te helpen een toekomst op te bouwen. De ggz moet weer langduriger hulp gaan bieden aan mensen die dat nodig hebben en de wachtlijsten moeten teruggedrongen. En natuurlijk moeten er dringend meer betaalbare woningen komen.

Gemeenten kunnen dat niet met het huidige budget dat ze van het Rijk krijgen. Ze zitten in een financiële klem, en hebben niet alleen tekorten bij de daklozenopvang maar ook op de jeugdzorg en andere zorgtaken. Om structureel de verdubbeling van het aantal daklozen op te vangen, is landelijke actie nodig.

Lees het hele stuk op Joop.nl.

Marjolein Moorman hijst regenboogvlag op het Calandlyceum

PvdA PvdA Amsterdam 11-10-2019 14:33

Onze wethouder Marjolein Moorman hees vanochtend op het Calandlyceum in Amsterdam Nieuw-West samen met tientallen leerlingen de regenboogvlag. Zij deed dit in het kader van de #Comingoutday. “Omdat het belangrijk is te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.”

Bekijk hieronder enkele foto’s:

https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/marjolein-moorman-hijst-regenboogvlag-op-het-calandlyceum/ https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/marjolein-moorman-hijst-regenboogvlag-op-het-calandlyceum/ https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/marjolein-moorman-hijst-regenboogvlag-op-het-calandlyceum/

https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/marjolein-moorman-hijst-regenboogvlag-op-het-calandlyceum/

https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/marjolein-moorman-hijst-regenboogvlag-op-het-calandlyceum/

Het bericht Marjolein Moorman hijst regenboogvlag op het Calandlyceum verscheen eerst op PvdA Amsterdam.

Piratenpartij Wiki Schrijfdag 28 september 2019

Partij voor Iedereen Partij voor Iedereen Amsterdam 11-10-2019 14:25

Op zaterdag 28 september zijn 8 piraten in het Blauwe Pand in Zaandam bijeen geweest om aan de website en de wiki te werken. De sfeer was goed, niet in het minst door de high tea die ons werd aangeboden vanuit de Burendag die in hetzelfde pand plaats vond.

De hoogste prioriteit werd toegekend aan het actualiseren van de informatie op de website, zoals de FAQ. Tijdens de PC mumble van 16 oktober zullen we aandacht besteden aan het verder bijwerken van de wiki. Ieders input is welkom!

Piratenpartij Wiki Schrijfdag 28 september 2019

Amsterdam, vergeet de fietsenmaker en de groenteboer niet!

PvdA PvdA Amsterdam 10-10-2019 15:04

De visie van ons raadslid Hendrik-Jan Biemond op de economie van de groeiende stad Amsterdam

Is economische groei per definitie goed? En zo nee, wanneer dan wel? Wereldwijd lijkt men op dit moment die vraag zich opnieuw te stellen, wat dus ook een heroriëntatie betekent op onze economie. In steeds meer kringen lijkt het besef door te dringen dat in een tijd dat de grenzen van de aarde zichtbaar worden,  bedrijven – die een enorm belangrijke rol spelen in onze economie en welvaart – niet als enig doel moeten hebben om waarde voor de aandeelhouder te creëren. Maar wat is het ideale plaatje dan wel?

Ik wil net als Elisabeth Warren best uit de kast komen. Ik ben een sociaaldemocratische kapitalist. Of een kapitalistische sociaaldemocraat. Hoe u wilt. Ik denk namelijk dat de markt nodig is, maar wel markten die gereguleerd worden vanuit het perspectief van het Rijnlandse model: het belang van de onderneming bevat het belang van alle stakeholders zoals de werknemers, diens naasten, de omgeving en bijvoorbeeld het milieu.

Eenzijdige groei De bovenstaande discussie kun je op alle niveaus voeren. Als we het bovenstaande ideaal bovenop de economische ontwikkelingen van de laatste jaren in Amsterdam leggen, is het heel goed dat we ons ook hier gaan heroriënteren. Want ja, we groeien. We worden rijker. Maar sijpelt die groei door naar de portemonnee van alle Amsterdammers? Niet genoeg wat mij betreft. Amsterdam richtte zich de laatste jaren in het aantrekken van bedrijven vooral op de zakelijke dienstverlening en life science & health sector. Uit de Economische Verkenningen 2019 blijkt dan ook dat de groei van de werkgelegenheid vooral uit die sectoren komt. En dat zorgde voor een eenzijdige groei van banen voor hoogopgeleiden. Deze ontwikkeling heeft invloed op de ziel van de stad. Van het verenigingsleven tot de cultuursector, van de koffieprijs tot de woningmarkt: de stad verandert mee met de mensen die hier werken en dus wonen.

Dat een stad verandert lijkt mij evident en goed. De vraag die we ons echter moeten stellen is: hoe willen we dat onze groeiende stad verandert? Wat de PvdA Amsterdam betreft is en blijft de stad Amsterdam een plek voor iedereen. Om dat te bereiken is wel sturing van de overheid in de economie gewenst.

Help en behoud de ambachten Daarom ben ik ook blij dat in het huidige coalitie-akkoord onder andere de nadruk is komen te liggen op de versterking van de buurteconomie. Om in de huidige tijd namelijk een stad te blijven voor iedereen, is het ontzettend belangrijk dat er meer aandacht komt voor de Amsterdamse maakindustrie en de ambachten. De stomerij in Zuidoost moet kunnen uitbreiden, de groenteboer in Noord moet bereikbaar blijven en de fietsenmaker in Nieuw-West moet zijn fietsen buiten kunnen etaleren. Zij zijn namelijk de (elektrische) motoren van werkgelegenheid voor de praktisch- en gemiddeld opgeleide Amsterdammers. Het is daarom goed dat de raad afgelopen week heeft ingestemd met mijn idee om samen met de Amsterdamse ambachten- en maakindustrie een plan te ontwikkelen om het hen makkelijker te maken zich in de stad te handhaven.

MKB, sluit de rijen! Tevens vroeg ik tijdens de raad gisteren aandacht voor schaalgrootte en marketingkracht. Want ons Amsterdams MKB staat onder druk van de (internationale) online platformeconomie. Dat is de economische realiteit. Daarom ben ik blij dat de raad heeft ingestemd met mijn idee om te onderzoeken of we de buurteconomie kunnen verstevigen door lokale schaalvergroting. Door bijvoorbeeld het Amsterdamse MKB te stimuleren zich in co-orperatie verband te organiseren. Door de rijen te sluiten. Dat schept mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld energie, onderhandeling voor huurprijzen en levert vooral ook een duurzame vorm van ondernemen op voor én door Amsterdammers.

Om tot slot terug te komen op de vragen die ik in de inleiding stelde. Ja, economische groei is goed. Maar het moet wel goede en duurzame groei zijn. Groei waar iedereen van meeprofiteert en die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor de generatie van nu én van morgen. De fietsenmakers, groenteboeren, stomerijen en bakkers spelen daar een grote rol in. Laten we hen dus zeker niet vergeten.

Het bericht Amsterdam, vergeet de fietsenmaker en de groenteboer niet! verscheen eerst op PvdA Amsterdam.

CDA stelt vragen over klimaatprotesten

CDA CDA Amsterdam 10-10-2019 06:57

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma heeft tijdens de raadsvergadering van 9 oktober de burgemeester vragen gesteld over het optreden van de politie tijdens de protesten van Extinction Rebellion op maandag.Boomsma: : 'Dat mensen de natuur willen beschermen, moedig ik als ecoloog alleen maar aan. Maar het is niet de bedoeling dat een belangrijke verkeersader wordt geblokkeerd.' Ook andere oppositiepartijen spraken hun zorgen uit over de actie, waarbij het verkeer werd geblokkeerd tijdens de ochtendspits en de rest van de dag. Burgemeester Halsema verweet het gefaseerd ingrijpen aan capaciteitstekort bij de politie. Een bekend probleem bij de gemeente. De burgemeester zal nog navragen of er tijdens de 12 uur durende blokkade problemen zijn ontstaan bij de hulpdiensten die geen gebruik konden maken van de Stadhouderskade.

Masterclass VVD Amsterdam gaat weer van start!

VVD VVD Amsterdam 10-10-2019 01:45

Ben jij dat aanstormend talent met ambitie binnen de VVD Amsterdam? Dan is de Masterclass 2020 dé kans om jezelf verder te ontwikkelen, andere actieve VVD’ers te ontmoeten en je vaardigheden en kennis aan te scherpen. Veel leden die landelijk of lokaal actief zijn voor de VVD gingen je voor en deden mee aan de Masterclass.

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/25281/masterclass-vvd-amsterdam-gaat-weer-van-start

Ben jij dat aanstormend talent met ambitie binnen de VVD Amsterdam? Dan is de masterclass 2020 dé kans om jezelf verder te ontwikkelen, andere actieve VVD’ers te ontmoeten en je vaardigheden en kennis aan te scherpen. Veel leden die landelijk of lokaal actief zijn voor de VVD gingen je voor en deden mee aan de masterclass.

Het programma, dat start in januari en loopt tot juli 2020, bestaat uit minimaal 10 sessies en wordt afgesloten met een einddiner. De sessies zijn overwegend op donderdagavond na werktijd of zaterdag overdag.

Wat is de masterclass? De masterclass is een intensief intern opleidingstraject voor leden die hun (politieke) talenten verder willen ontwikkelen. Tijdens de masterclass werk je in groepsverband aan je kennis en vaardigheden om in de toekomst goed invulling te kunnen geven aan het actief lidmaatschap en mogelijk je politieke carrière. Prominente VVD'ers en professionals delen hun kennis en ervaring. Je leert meer over de mensen, structuur en visie van de partij. Je ontwikkelt je politieke vaardigheden tijdens interactieve sessies over onderhandelen, overtuigend presenteren en debatteren. De masterclass van de VVD Amsterdam is de start voor mensen met serieuze ambitie binnen de politiek en de VVD.

Aanmelden? Reageer uiterlijk 1 november 2019!

Geef je snel op, want er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Stuur een korte motivatie (max. 300 woorden) en je cv naar masterclass@vvdamsterdam.nl en vermeld daarbij ook relevante ervaring binnen de VVD. Het volgen van relevante trainingen zoals liberalisme of debat strekt tot de aanbeveling. Meedoen aan de masterclass is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid en actieve deelname tijdens de sessies zijn verplicht en aan deelname aan de masterclass zijn kosten verbonden. 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Arial} span.s1 {color: #fe7609}

Op basis van een selectie van de motivatiebrieven en cv's vinden in de weekenden van 9&10 en 16&17 november de selectiegesprekken plaats. In de loop van december wordt de samenstelling van de masterclass 2020 bekend gemaakt. Heb je vragen over het programma of over je aanmelding? Stuur dan een e-mail!

Masterclass VVD Amsterdam gaat weer van start!

VVD VVD Amsterdam 10-10-2019 01:45

Ben jij dat aanstormend talent met ambitie binnen de VVD Amsterdam? Dan is de Masterclass 2020 dé kans om jezelf verder te ontwikkelen, andere actieve VVD’ers te ontmoeten en je vaardigheden en kennis aan te scherpen. Veel leden die landelijk of lokaal actief zijn voor de VVD gingen je voor en deden mee aan de Masterclass.

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/25281/masterclass-vvd-amsterdam-gaat-weer-van-start

Ben jij dat aanstormend talent met ambitie binnen de VVD Amsterdam? Dan is de masterclass 2020 dé kans om jezelf verder te ontwikkelen, andere actieve VVD’ers te ontmoeten en je vaardigheden en kennis aan te scherpen. Veel leden die landelijk of lokaal actief zijn voor de VVD gingen je voor en deden mee aan de masterclass.

Het programma, dat start in januari en loopt tot juli 2020, bestaat uit minimaal 10 sessies en wordt afgesloten met een einddiner. De sessies zijn overwegend op donderdagavond na werktijd of zaterdag overdag.

Wat is de masterclass? De masterclass is een intensief intern opleidingstraject voor leden die hun (politieke) talenten verder willen ontwikkelen. Tijdens de masterclass werk je in groepsverband aan je kennis en vaardigheden om in de toekomst goed invulling te kunnen geven aan het actief lidmaatschap en mogelijk je politieke carrière. Prominente VVD'ers en professionals delen hun kennis en ervaring. Je leert meer over de mensen, structuur en visie van de partij. Je ontwikkelt je politieke vaardigheden tijdens interactieve sessies over onderhandelen, overtuigend presenteren en debatteren. De masterclass van de VVD Amsterdam is de start voor mensen met serieuze ambitie binnen de politiek en de VVD.

Aanmelden? Reageer uiterlijk 1 november 2019!

Geef je snel op, want er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Stuur een korte motivatie (max. 300 woorden) en je cv naar masterclass@vvdamsterdam.nl en vermeld daarbij ook relevante ervaring binnen de VVD. Het volgen van relevante trainingen zoals liberalisme of debat strekt tot de aanbeveling. Meedoen aan de masterclass is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid en actieve deelname tijdens de sessies zijn verplicht en aan deelname aan de masterclass zijn kosten verbonden. 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Arial} span.s1 {color: #fe7609}

Op basis van een selectie van de motivatiebrieven en cv's vinden in de weekenden van 9&10 en 16&17 november de selectiegesprekken plaats. In de loop van december wordt de samenstelling van de masterclass 2020 bekend gemaakt. Heb je vragen over het programma of over je aanmelding? Stuur dan een e-mail!